Deposits of residents - Other general government/other residents - With agreed maturity - ekonomika ČNB

Aktualizace dat Deposits of residents - Other general government/other residents - With agreed maturity v této aplikaci skončila 30.6.2023. Aktualizovná data časových řad najdete na stránkách nové aplikace z dat ARAD ČNB

Nové časové řady makroekonomiky a jejich data

Data ke dniŘada nebo sestava
30.09.2023 Penzijní společnosti - Počet účastníků II. a III. pilíře: Čtvrtletní, Supplementary pension insurance with state contribution
31.12.2023 Úvěry: Celkové náklady úvěrů domácnostem na bydlení v ČR vyjádřené ukazatelem cost of borrowing, Míra v %, Procenta, Měsíční
30.11.2023 Úvěry: Celkove náklady úvěrů domácnostem na bydlení v EA vyjádřené ukazatelem cost of borrowing, Míra v %, Procenta, Měsíční
31.12.2023 Úvěry: Celkové náklady úvěrů nefinančním podnikům v ČR vyjádřené ukazatelem cost of borrowing, Míra v %, Procenta, Měsíční
30.11.2023 Úvěry: Celkové náklady úvěrů nefinančním podnikům v EA vyjádřené ukazatelem cost of borrowing, Míra v %, Procenta, Měsíční

Graf hodnot, Aggregated balance sheet of the Czech MFIs (excluding the CNB) - liabilities

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... Deposits of residents - Other general government/other residents - With agreed maturity - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Min 31.12.2017 390 231.60
Max 31.08.2008 750 537.50

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
31.10.2018 472 879.10 447 642.20 25 236.90 5.64% 427 433.10 45 446.00 10.63%
30.09.2018 447 642.20 454 718.20 -7 076.00 -1.56% 419 807.30 27 834.90 6.63%
31.08.2018 454 718.20 444 492.30 10 225.90 2.30% 429 351.10 25 367.10 5.91%
31.07.2018 444 492.30 437 461.10 7 031.20 1.61% 414 470.40 30 021.90 7.24%
30.06.2018 437 461.10 453 261.40 -15 800.30 -3.49% 400 048.50 37 412.60 9.35%
31.05.2018 453 261.40 453 230.00 31.40 0.01% 413 326.00 39 935.40 9.66%
30.04.2018 453 230.00 438 930.20 14 299.80 3.26% 435 010.40 18 219.60 4.19%
31.03.2018 438 930.20 429 403.30 9 526.90 2.22% 415 111.80 23 818.40 5.74%
28.02.2018 429 403.30 413 959.70 15 443.60 3.73% 415 155.00 14 248.30 3.43%
31.01.2018 413 959.70 390 231.60 23 728.10 6.08% 410 600.60 3 359.10 0.82%
31.12.2017 390 231.60 422 716.90 -32 485.30 -7.68% 392 476.90 -2 245.30 -0.57%
30.11.2017 422 716.90 427 433.10 -4 716.20 -1.10% 402 647.60 20 069.30 4.98%
31.10.2017 427 433.10 419 807.30 7 625.80 1.82% 408 618.40 18 814.70 4.60%
30.09.2017 419 807.30 429 351.10 -9 543.80 -2.22% 416 418.80 3 388.50 0.81%
31.08.2017 429 351.10 414 470.40 14 880.70 3.59% 415 385.60 13 965.50 3.36%
31.07.2017 414 470.40 400 048.50 14 421.90 3.60% 426 240.20 -11 769.80 -2.76%
30.06.2017 400 048.50 413 326.00 -13 277.50 -3.21% 409 712.50 -9 664.00 -2.36%
31.05.2017 413 326.00 435 010.40 -21 684.40 -4.98% 425 882.60 -12 556.60 -2.95%
30.04.2017 435 010.40 415 111.80 19 898.60 4.79% 429 550.50 5 459.90 1.27%
31.03.2017 415 111.80 415 155.00 -43.20 -0.01% 427 626.30 -12 514.50 -2.93%
28.02.2017 415 155.00 410 600.60 4 554.40 1.11% 436 376.10 -21 221.10 -4.86%
31.01.2017 410 600.60 392 476.90 18 123.70 4.62% 447 750.30 -37 149.70 -8.30%
31.12.2016 392 476.90 402 647.60 -10 170.70 -2.53% 435 589.60 -43 112.70 -9.90%
30.11.2016 402 647.60 408 618.40 -5 970.80 -1.46% 445 325.70 -42 678.10 -9.58%
31.10.2016 408 618.40 416 418.80 -7 800.40 -1.87% 459 809.50 -51 191.10 -11.13%
30.09.2016 416 418.80 415 385.60 1 033.20 0.25% 454 469.00 -38 050.20 -8.37%
31.08.2016 415 385.60 426 240.20 -10 854.60 -2.55% 449 569.00 -34 183.40 -7.60%
31.07.2016 426 240.20 409 712.50 16 527.70 4.03% 471 575.00 -45 334.80 -9.61%
30.06.2016 409 712.50 425 882.60 -16 170.10 -3.80% 453 002.10 -43 289.60 -9.56%
31.05.2016 425 882.60 429 550.50 -3 667.90 -0.85% 451 020.80 -25 138.20 -5.57%
30.04.2016 429 550.50 427 626.30 1 924.20 0.45% 470 518.10 -40 967.60 -8.71%
31.03.2016 427 626.30 436 376.10 -8 749.80 -2.01% 449 061.70 -21 435.40 -4.77%
29.02.2016 436 376.10 447 750.30 -11 374.20 -2.54% 452 668.40 -16 292.30 -3.60%
31.01.2016 447 750.30 435 589.60 12 160.70 2.79% 454 454.00 -6 703.70 -1.48%
31.12.2015 435 589.60 445 325.70 -9 736.10 -2.19% 450 199.80 -14 610.20 -3.25%
30.11.2015 445 325.70 459 809.50 -14 483.80 -3.15% 452 267.10 -6 941.40 -1.53%
31.10.2015 459 809.50 454 469.00 5 340.50 1.18% 450 826.40 8 983.10 1.99%
30.09.2015 454 469.00 449 569.00 4 900.00 1.09% 456 477.90 -2 008.90 -0.44%
31.08.2015 449 569.00 471 575.00 -22 006.00 -4.67% 471 484.70 -21 915.70 -4.65%
31.07.2015 471 575.00 453 002.10 18 572.90 4.10% 488 277.90 -16 702.90 -3.42%
30.06.2015 453 002.10 451 020.80 1 981.30 0.44% 492 926.50 -39 924.40 -8.10%
31.05.2015 451 020.80 470 518.10 -19 497.30 -4.14% 517 168.10 -66 147.30 -12.79%
30.04.2015 470 518.10 449 061.70 21 456.40 4.78% 531 486.20 -60 968.10 -11.47%
31.03.2015 449 061.70 452 668.40 -3 606.70 -0.80% 522 516.70 -73 455.00 -14.06%
28.02.2015 452 668.40 454 454.00 -1 785.60 -0.39% 520 716.60 -68 048.20 -13.07%
31.01.2015 454 454.00 450 199.80 4 254.20 0.94% 511 960.70 -57 506.70 -11.23%
31.12.2014 450 199.80 452 267.10 -2 067.30 -0.46% 523 945.00 -73 745.20 -14.07%
30.11.2014 452 267.10 450 826.40 1 440.70 0.32% 519 244.30 -66 977.20 -12.90%
31.10.2014 450 826.40 456 477.90 -5 651.50 -1.24% 519 104.20 -68 277.80 -13.15%
30.09.2014 456 477.90 471 484.70 -15 006.80 -3.18% 529 332.30 -72 854.40 -13.76%
31.08.2014 471 484.70 488 277.90 -16 793.20 -3.44% 533 065.80 -61 581.10 -11.55%
31.07.2014 488 277.90 492 926.50 -4 648.60 -0.94% 537 975.50 -49 697.60 -9.24%
30.06.2014 492 926.50 517 168.10 -24 241.60 -4.69% 530 025.90 -37 099.40 -7.00%
31.05.2014 517 168.10 531 486.20 -14 318.10 -2.69% 532 084.00 -14 915.90 -2.80%
30.04.2014 531 486.20 522 516.70 8 969.50 1.72% 541 292.50 -9 806.30 -1.81%
31.03.2014 522 516.70 520 716.60 1 800.10 0.35% 549 220.40 -26 703.70 -4.86%
28.02.2014 520 716.60 511 960.70 8 755.90 1.71% 553 528.50 -32 811.90 -5.93%
31.01.2014 511 960.70 523 945.00 -11 984.30 -2.29% 549 716.60 -37 755.90 -6.87%
31.12.2013 523 945.00 519 244.30 4 700.70 0.91% 563 144.10 -39 199.10 -6.96%
30.11.2013 519 244.30 519 104.20 140.10 0.03% 572 562.60 -53 318.30 -9.31%
31.10.2013 519 104.20 529 332.30 -10 228.10 -1.93% 575 355.80 -56 251.60 -9.78%
30.09.2013 529 332.30 533 065.80 -3 733.50 -0.70% 595 790.90 -66 458.60 -11.15%
31.08.2013 533 065.80 537 975.50 -4 909.70 -0.91% 600 523.90 -67 458.10 -11.23%
31.07.2013 537 975.50 530 025.90 7 949.60 1.50% 590 145.80 -52 170.30 -8.84%
30.06.2013 530 025.90 532 084.00 -2 058.10 -0.39% 618 130.00 -88 104.10 -14.25%
31.05.2013 532 084.00 541 292.50 -9 208.50 -1.70% 615 588.00 -83 504.00 -13.56%
30.04.2013 541 292.50 549 220.40 -7 927.90 -1.44% 631 807.90 -90 515.40 -14.33%
31.03.2013 549 220.40 553 528.50 -4 308.10 -0.78% 621 891.10 -72 670.70 -11.69%
28.02.2013 553 528.50 549 716.60 3 811.90 0.69% 614 156.80 -60 628.30 -9.87%
31.01.2013 549 716.60 563 144.10 -13 427.50 -2.38% 606 299.40 -56 582.80 -9.33%
31.12.2012 563 144.10 572 562.60 -9 418.50 -1.64% 623 208.40 -60 064.30 -9.64%
30.11.2012 572 562.60 575 355.80 -2 793.20 -0.49% 608 086.10 -35 523.50 -5.84%
31.10.2012 575 355.80 595 790.90 -20 435.10 -3.43% 608 770.70 -33 414.90 -5.49%
30.09.2012 595 790.90 600 523.90 -4 733.00 -0.79% 611 045.50 -15 254.60 -2.50%
31.08.2012 600 523.90 590 145.80 10 378.10 1.76% 584 392.80 16 131.10 2.76%
31.07.2012 590 145.80 618 130.00 -27 984.20 -4.53% 606 109.80 -15 964.00 -2.63%
30.06.2012 618 130.00 615 588.00 2 542.00 0.41% 588 443.40 29 686.60 5.04%
31.05.2012 615 588.00 631 807.90 -16 219.90 -2.57% 587 290.60 28 297.40 4.82%
30.04.2012 631 807.90 621 891.10 9 916.80 1.59% 590 478.90 41 329.00 7.00%
31.03.2012 621 891.10 614 156.80 7 734.30 1.26% 566 714.10 55 177.00 9.74%
29.02.2012 614 156.80 606 299.40 7 857.40 1.30% 566 637.70 47 519.10 8.39%
31.01.2012 606 299.40 623 208.40 -16 909.00 -2.71% 568 341.40 37 958.00 6.68%
31.12.2011 623 208.40 608 086.10 15 122.30 2.49% 586 717.20 36 491.20 6.22%
30.11.2011 608 086.10 608 770.70 - 684.60 -0.11% 561 191.20 46 894.90 8.36%
31.10.2011 608 770.70 611 045.50 -2 274.80 -0.37% 582 594.10 26 176.60 4.49%
30.09.2011 611 045.50 584 392.80 26 652.70 4.56% 569 914.20 41 131.30 7.22%
31.08.2011 584 392.80 606 109.80 -21 717.00 -3.58% 581 053.00 3 339.80 0.57%
31.07.2011 606 109.80 588 443.40 17 666.40 3.00% 620 474.50 -14 364.70 -2.32%
30.06.2011 588 443.40 587 290.60 1 152.80 0.20% 605 643.10 -17 199.70 -2.84%
31.05.2011 587 290.60 590 478.90 -3 188.30 -0.54% 612 429.30 -25 138.70 -4.10%
30.04.2011 590 478.90 566 714.10 23 764.80 4.19% 654 912.70 -64 433.80 -9.84%
31.03.2011 566 714.10 566 637.70 76.40 0.01% 599 635.60 -32 921.50 -5.49%
28.02.2011 566 637.70 568 341.40 -1 703.70 -0.30% 610 746.80 -44 109.10 -7.22%
31.01.2011 568 341.40 586 717.20 -18 375.80 -3.13% 602 898.10 -34 556.70 -5.73%
31.12.2010 586 717.20 561 191.20 25 526.00 4.55% 623 724.60 -37 007.40 -5.93%
30.11.2010 561 191.20 582 594.10 -21 402.90 -3.67% 574 779.50 -13 588.30 -2.36%
31.10.2010 582 594.10 569 914.20 12 679.90 2.22% 605 946.20 -23 352.10 -3.85%
30.09.2010 569 914.20 581 053.00 -11 138.80 -1.92% 583 303.10 -13 388.90 -2.30%
31.08.2010 581 053.00 620 474.50 -39 421.50 -6.35% 597 983.80 -16 930.80 -2.83%
31.07.2010 620 474.50 605 643.10 14 831.40 2.45% 630 475.70 -10 001.20 -1.59%
30.06.2010 605 643.10 612 429.30 -6 786.20 -1.11% 617 184.20 -11 541.10 -1.87%
31.05.2010 612 429.30 654 912.70 -42 483.40 -6.49% 689 006.20 -76 576.90 -11.11%
30.04.2010 654 912.70 599 635.60 55 277.10 9.22% 671 602.90 -16 690.20 -2.49%
31.03.2010 599 635.60 610 746.80 -11 111.20 -1.82% 637 819.10 -38 183.50 -5.99%
28.02.2010 610 746.80 602 898.10 7 848.70 1.30% 669 149.90 -58 403.10 -8.73%
31.01.2010 602 898.10 623 724.60 -20 826.50 -3.34% 677 021.20 -74 123.10 -10.95%
31.12.2009 623 724.60 574 779.50 48 945.10 8.52% 653 540.70 -29 816.10 -4.56%
30.11.2009 574 779.50 605 946.20 -31 166.70 -5.14% 699 914.40 - 125 134.90 -17.88%
31.10.2009 605 946.20 583 303.10 22 643.10 3.88% 716 500.00 - 110 553.80 -15.43%
30.09.2009 583 303.10 597 983.80 -14 680.70 -2.46% 701 785.10 - 118 482.00 -16.88%
31.08.2009 597 983.80 630 475.70 -32 491.90 -5.15% 750 537.50 - 152 553.70 -20.33%
31.07.2009 630 475.70 617 184.20 13 291.50 2.15% 715 843.10 -85 367.40 -11.93%
30.06.2009 617 184.20 689 006.20 -71 822.00 -10.42% 689 053.90 -71 869.70 -10.43%
31.05.2009 689 006.20 671 602.90 17 403.30 2.59% 746 015.90 -57 009.70 -7.64%
30.04.2009 671 602.90 637 819.10 33 783.80 5.30% 746 251.10 -74 648.20 -10.00%
31.03.2009 637 819.10 669 149.90 -31 330.80 -4.68% 695 029.20 -57 210.10 -8.23%
28.02.2009 669 149.90 677 021.20 -7 871.30 -1.16% 738 582.10 -69 432.20 -9.40%
31.01.2009 677 021.20 653 540.70 23 480.50 3.59% 700 133.90 -23 112.70 -3.30%
31.12.2008 653 540.70 699 914.40 -46 373.70 -6.63% 730 943.30 -77 402.60 -10.59%
30.11.2008 699 914.40 716 500.00 -16 585.60 -2.31% 719 008.00 -19 093.60 -2.66%
31.10.2008 716 500.00 701 785.10 14 714.90 2.10% 691 598.60 24 901.40 3.60%
30.09.2008 701 785.10 750 537.50 -48 752.40 -6.50% 720 395.10 -18 610.00 -2.58%
31.08.2008 750 537.50 715 843.10 34 694.40 4.85% 731 357.20 19 180.30 2.62%
31.07.2008 715 843.10 689 053.90 26 789.20 3.89% 692 206.80 23 636.30 3.41%
30.06.2008 689 053.90 746 015.90 -56 962.00 -7.64% 736 851.00 -47 797.10 -6.49%
31.05.2008 746 015.90 746 251.10 - 235.20 -0.03% 716 846.20 29 169.70 4.07%
30.04.2008 746 251.10 695 029.20 51 221.90 7.37% 749 179.70 -2 928.60 -0.39%
31.03.2008 695 029.20 738 582.10 -43 552.90 -5.90% 731 146.20 -36 117.00 -4.94%
29.02.2008 738 582.10 700 133.90 38 448.20 5.49% 694 084.70 44 497.40 6.41%
31.01.2008 700 133.90 730 943.30 -30 809.40 -4.21% 683 070.30 17 063.60 2.50%
31.12.2007 730 943.30 719 008.00 11 935.30 1.66% 693 077.90 37 865.40 5.46%
30.11.2007 719 008.00 691 598.60 27 409.40 3.96% 662 400.40 56 607.60 8.55%
31.10.2007 691 598.60 720 395.10 -28 796.50 -4.00% 668 803.60 22 795.00 3.41%
30.09.2007 720 395.10 731 357.20 -10 962.10 -1.50% 680 822.50 39 572.60 5.81%
31.08.2007 731 357.20 692 206.80 39 150.40 5.66% 673 616.20 57 741.00 8.57%
31.07.2007 692 206.80 736 851.00 -44 644.20 -6.06% 668 806.50 23 400.30 3.50%
30.06.2007 736 851.00 716 846.20 20 004.80 2.79% 702 023.10 34 827.90 4.96%
31.05.2007 716 846.20 749 179.70 -32 333.50 -4.32% 676 413.70 40 432.50 5.98%
30.04.2007 749 179.70 731 146.20 18 033.50 2.47% 719 056.10 30 123.60 4.19%
31.03.2007 731 146.20 694 084.70 37 061.50 5.34% 707 822.40 23 323.80 3.30%
28.02.2007 694 084.70 683 070.30 11 014.40 1.61% 679 286.20 14 798.50 2.18%
31.01.2007 683 070.30 693 077.90 -10 007.60 -1.44% 671 765.50 11 304.80 1.68%
31.12.2006 693 077.90 662 400.40 30 677.50 4.63% 690 236.20 2 841.70 0.41%
30.11.2006 662 400.40 668 803.60 -6 403.20 -0.96% 694 359.50 -31 959.10 -4.60%
31.10.2006 668 803.60 680 822.50 -12 018.90 -1.77% 696 261.70 -27 458.10 -3.94%
30.09.2006 680 822.50 673 616.20 7 206.30 1.07% 713 673.60 -32 851.10 -4.60%
31.08.2006 673 616.20 668 806.50 4 809.70 0.72% 699 435.40 -25 819.20 -3.69%
31.07.2006 668 806.50 702 023.10 -33 216.60 -4.73% 719 219.60 -50 413.10 -7.01%
30.06.2006 702 023.10 676 413.70 25 609.40 3.79% 721 502.00 -19 478.90 -2.70%
31.05.2006 676 413.70 719 056.10 -42 642.40 -5.93% 713 424.80 -37 011.10 -5.19%
30.04.2006 719 056.10 707 822.40 11 233.70 1.59% 730 516.30 -11 460.20 -1.57%
31.03.2006 707 822.40 679 286.20 28 536.20 4.20% 685 979.60 21 842.80 3.18%
28.02.2006 679 286.20 671 765.50 7 520.70 1.12% 695 987.40 -16 701.20 -2.40%
31.01.2006 671 765.50 690 236.20 -18 470.70 -2.68% 674 734.00 -2 968.50 -0.44%
31.12.2005 690 236.20 694 359.50 -4 123.30 -0.59% 692 733.20 -2 497.00 -0.36%
30.11.2005 694 359.50 696 261.70 -1 902.20 -0.27% 691 618.10 2 741.40 0.40%
31.10.2005 696 261.70 713 673.60 -17 411.90 -2.44% 719 379.70 -23 118.00 -3.21%
30.09.2005 713 673.60 699 435.40 14 238.20 2.04% 705 773.20 7 900.40 1.12%
31.08.2005 699 435.40 719 219.60 -19 784.20 -2.75% 702 346.30 -2 910.90 -0.41%
31.07.2005 719 219.60 721 502.00 -2 282.40 -0.32% 716 756.00 2 463.60 0.34%
30.06.2005 721 502.00 713 424.80 8 077.20 1.13% 697 891.30 23 610.70 3.38%
31.05.2005 713 424.80 730 516.30 -17 091.50 -2.34% 702 423.70 11 001.10 1.57%
30.04.2005 730 516.30 685 979.60 44 536.70 6.49% 726 065.40 4 450.90 0.61%
31.03.2005 685 979.60 695 987.40 -10 007.80 -1.44% 690 357.70 -4 378.10 -0.63%
28.02.2005 695 987.40 674 734.00 21 253.40 3.15% 700 958.60 -4 971.20 -0.71%
31.01.2005 674 734.00 692 733.20 -17 999.20 -2.60% 693 071.10 -18 337.10 -2.65%
31.12.2004 692 733.20 691 618.10 1 115.10 0.16% 683 051.40 9 681.80 1.42%
30.11.2004 691 618.10 719 379.70 -27 761.60 -3.86% 668 523.90 23 094.20 3.45%
31.10.2004 719 379.70 705 773.20 13 606.50 1.93% 673 860.00 45 519.70 6.75%
30.09.2004 705 773.20 702 346.30 3 426.90 0.49% 657 556.70 48 216.50 7.33%
31.08.2004 702 346.30 716 756.00 -14 409.70 -2.01% 698 973.10 3 373.20 0.48%
31.07.2004 716 756.00 697 891.30 18 864.70 2.70% 675 043.10 41 712.90 6.18%
30.06.2004 697 891.30 702 423.70 -4 532.40 -0.65% 656 005.80 41 885.50 6.38%
31.05.2004 702 423.70 726 065.40 -23 641.70 -3.26% 684 308.20 18 115.50 2.65%
30.04.2004 726 065.40 690 357.70 35 707.70 5.17% 693 057.70 33 007.70 4.76%
31.03.2004 690 357.70 700 958.60 -10 600.90 -1.51% 659 116.90 31 240.80 4.74%
29.02.2004 700 958.60 693 071.10 7 887.50 1.14% 680 000.70 20 957.90 3.08%
31.01.2004 693 071.10 683 051.40 10 019.70 1.47% 686 489.60 6 581.50 0.96%
31.12.2003 683 051.40 668 523.90 14 527.50 2.17% 662 536.20 20 515.20 3.10%
30.11.2003 668 523.90 673 860.00 -5 336.10 -0.79% 684 529.60 -16 005.70 -2.34%
31.10.2003 673 860.00 657 556.70 16 303.30 2.48% 669 636.60 4 223.40 0.63%
30.09.2003 657 556.70 698 973.10 -41 416.40 -5.93% 658 775.00 -1 218.30 -0.18%
31.08.2003 698 973.10 675 043.10 23 930.00 3.54% 587 947.70 111 025.40 18.88%
31.07.2003 675 043.10 656 005.80 19 037.30 2.90% 569 307.70 105 735.40 18.57%
30.06.2003 656 005.80 684 308.20 -28 302.40 -4.14% 577 253.50 78 752.30 13.64%
31.05.2003 684 308.20 693 057.70 -8 749.50 -1.26% 617 648.70 66 659.50 10.79%
30.04.2003 693 057.70 659 116.90 33 940.80 5.15% 626 945.70 66 112.00 10.54%
31.03.2003 659 116.90 680 000.70 -20 883.80 -3.07% 623 635.40 35 481.50 5.69%
28.02.2003 680 000.70 686 489.60 -6 488.90 -0.95% 611 363.80 68 636.90 11.23%
31.01.2003 686 489.60 662 536.20 23 953.40 3.62% 602 401.20 84 088.40 13.96%
31.12.2002 662 536.20 684 529.60 -21 993.40 -3.21% - - -
30.11.2002 684 529.60 669 636.60 14 893.00 2.22% - - -
31.10.2002 669 636.60 658 775.00 10 861.60 1.65% - - -
30.09.2002 658 775.00 587 947.70 70 827.30 12.05% - - -
31.08.2002 587 947.70 569 307.70 18 640.00 3.27% - - -
31.07.2002 569 307.70 577 253.50 -7 945.80 -1.38% - - -
30.06.2002 577 253.50 617 648.70 -40 395.20 -6.54% - - -
31.05.2002 617 648.70 626 945.70 -9 297.00 -1.48% - - -
30.04.2002 626 945.70 623 635.40 3 310.30 0.53% - - -
31.03.2002 623 635.40 611 363.80 12 271.60 2.01% - - -
28.02.2002 611 363.80 602 401.20 8 962.60 1.49% - - -
31.01.2002 602 401.20 - - - - - -

Graf jako obrázek

Deposits of residents - Other general government/other residents - With agreed maturity - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Deposits of residents - Other general government/other residents - With agreed maturity (Aggregated balance sheet of the Czech MFIs (excluding the CNB) - liabilities)
Deposits of residents - Other general government/other residents - With agreed maturity (Aggregated balance sheet of the Czech MFIs (excluding the CNB) - liabilities)
Statistics of monetary developments in the CR (Monetary statistics)
Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets (Balance sheet of the Czech National Bank)
Loans to residents - total (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Loans to residents - MFIs (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Loans to residents - General government (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Loans to residents - Other residents (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of securities other than shares issued by residents - total (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of securities other than shares issued by residents - MFIs (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of securities other than shares issued by residents - General government (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of securities other than shares issued by residents - Other residents (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 10.000 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992. Zdroj dat: ČNB ARAD

Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.