- General Government (External Debt by Debtors in millions of USD) - ekonomika ČNB

Aktualizace dat - General Government (External Debt by Debtors in millions of USD) v této aplikaci skončila 30.6.2023. Aktualizovná data časových řad najdete na stránkách nové aplikace z dat ARAD ČNB

Nové časové řady makroekonomiky a jejich data

Data ke dniŘada nebo sestava
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Záznam o devizových opcích, které jsou in-the-money, USD
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Záznam o devizových opcích, které jsou in-the-money, Do 1 měsíce, USD
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Záznam o devizových opcích, které jsou in-the-money, Nad 1 měsíc do 3 měsíců, USD
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Záznam o devizových opcích, které jsou in-the-money, Nad 3 měsíce do 1 roku, USD
31.12.2023 Úvěry: Celkové náklady úvěrů domácnostem na bydlení v ČR vyjádřené ukazatelem cost of borrowing, Míra v %, Procenta, Měsíční
30.11.2023 Úvěry: Celkove náklady úvěrů domácnostem na bydlení v EA vyjádřené ukazatelem cost of borrowing, Míra v %, Procenta, Měsíční
31.12.2023 Úvěry: Celkové náklady úvěrů nefinančním podnikům v ČR vyjádřené ukazatelem cost of borrowing, Míra v %, Procenta, Měsíční
30.11.2023 Úvěry: Celkové náklady úvěrů nefinančním podnikům v EA vyjádřené ukazatelem cost of borrowing, Míra v %, Procenta, Měsíční
31.12.2023 Platební bilance, běžný účet: Čtvrtletní, USD, Příjem, Kumulace
31.12.2023 Platební bilance, běžný účet: Čtvrtletní, USD, Příjem, Transakce
31.12.2023 Platební bilance, běžný účet: Čtvrtletní, USD, Příjem, Zboží a služby, Kumulace
31.12.2023 Platební bilance, běžný účet: Čtvrtletní, USD, Příjem, Zboží a služby, Transakce
31.12.2023 Platební bilance, běžný účet: Čtvrtletní, USD, Příjem, Zboží, Kumulace
31.12.2023 Platební bilance, běžný účet: Čtvrtletní, USD, Příjem, Zboží, Transakce
31.12.2023 Platební bilance, běžný účet: Čtvrtletní, USD, Příjem, Služby, Kumulace
31.12.2023 Platební bilance, běžný účet: Čtvrtletní, USD, Příjem, Služby, Transakce
31.12.2023 Platební bilance, běžný účet: Čtvrtletní, USD, Příjem, Výrobní služby u cizích fyzických vstupů, Kumulace
31.12.2023 Platební bilance, běžný účet: Čtvrtletní, USD, Příjem, Výrobní služby u cizích fyzických vstupů, Transakce
31.12.2023 Platební bilance, běžný účet: Čtvrtletní, USD, Příjem, Ostatní podnikatelské služby, Kumulace
31.12.2023 Platební bilance, běžný účet: Čtvrtletní, USD, Příjem, Ostatní podnikatelské služby, Transakce

Graf hodnot, External Debt by Debtors in millions of USD

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... External Debt by Debtors in millions of USD - - General Government - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 30.09.2017 37 189.40
Min 30.06.2001 844.60

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
31.03.2020 27 993.50 29 754.30 -1 760.80 -5.92% 32 126.70 -4 133.20 -12.87%
31.12.2019 29 754.30 31 367.10 -1 612.80 -5.14% 29 445.30 309.00 1.05%
30.09.2019 31 367.10 33 971.60 -2 604.50 -7.67% 29 586.00 1 781.10 6.02%
30.06.2019 33 971.60 32 126.70 1 844.90 5.74% 29 757.00 4 214.60 14.16%
31.03.2019 32 126.70 29 445.30 2 681.40 9.11% 33 889.50 -1 762.80 -5.20%
31.12.2018 29 445.30 29 586.00 - 140.70 -0.48% 35 615.70 -6 170.40 -17.32%
30.09.2018 29 586.00 29 757.00 - 171.00 -0.57% 37 189.40 -7 603.40 -20.45%
30.06.2018 29 757.00 33 889.50 -4 132.50 -12.19% 35 595.70 -5 838.70 -16.40%
31.03.2018 33 889.50 35 615.70 -1 726.20 -4.85% 32 542.50 1 347.00 4.14%
31.12.2017 35 615.70 37 189.40 -1 573.70 -4.23% 30 542.90 5 072.80 16.61%
30.09.2017 37 189.40 35 595.70 1 593.70 4.48% 31 261.50 5 927.90 18.96%
30.06.2017 35 595.70 32 542.50 3 053.20 9.38% 30 348.30 5 247.40 17.29%
31.03.2017 32 542.50 30 542.90 1 999.60 6.55% 30 187.70 2 354.80 7.80%
31.12.2016 30 542.90 31 261.50 - 718.60 -2.30% 26 538.60 4 004.30 15.09%
30.09.2016 31 261.50 30 348.30 913.20 3.01% 25 441.90 5 819.60 22.87%
30.06.2016 30 348.30 30 187.70 160.60 0.53% 24 001.20 6 347.10 26.44%
31.03.2016 30 187.70 26 538.60 3 649.10 13.75% 22 504.00 7 683.70 34.14%
31.12.2015 26 538.60 25 441.90 1 096.70 4.31% 24 021.30 2 517.30 10.48%
30.09.2015 25 441.90 24 001.20 1 440.70 6.00% 26 104.90 - 663.00 -2.54%
30.06.2015 24 001.20 22 504.00 1 497.20 6.65% 28 074.50 -4 073.30 -14.51%
31.03.2015 22 504.00 24 021.30 -1 517.30 -6.32% 30 582.80 -8 078.80 -26.42%
31.12.2014 24 021.30 26 104.90 -2 083.60 -7.98% 30 150.00 -6 128.70 -20.33%
30.09.2014 26 104.90 28 074.50 -1 969.60 -7.02% 28 573.50 -2 468.60 -8.64%
30.06.2014 28 074.50 30 582.80 -2 508.30 -8.20% 27 694.40 380.10 1.37%
31.03.2014 30 582.80 30 150.00 432.80 1.44% 27 515.90 3 066.90 11.15%
31.12.2013 30 150.00 28 573.50 1 576.50 5.52% 28 295.60 1 854.40 6.55%
30.09.2013 28 573.50 27 694.40 879.10 3.17% 27 210.50 1 363.00 5.01%
30.06.2013 27 694.40 27 515.90 178.50 0.65% 25 159.80 2 534.60 10.07%
31.03.2013 27 515.90 28 295.60 - 779.70 -2.76% 27 032.70 483.20 1.79%
31.12.2012 28 295.60 27 210.50 1 085.10 3.99% 22 594.20 5 701.40 25.23%
30.09.2012 27 210.50 25 159.80 2 050.70 8.15% 24 589.90 2 620.60 10.66%
30.06.2012 25 159.80 27 032.70 -1 872.90 -6.93% 26 402.20 -1 242.40 -4.71%
31.03.2012 27 032.70 22 594.20 4 438.50 19.64% 25 133.60 1 899.10 7.56%
31.12.2011 22 594.20 24 589.90 -1 995.70 -8.12% 24 019.60 -1 425.40 -5.93%
30.09.2011 24 589.90 26 402.20 -1 812.30 -6.86% 24 722.10 - 132.20 -0.53%
30.06.2011 26 402.20 25 133.60 1 268.60 5.05% 18 279.90 8 122.30 44.43%
31.03.2011 25 133.60 24 019.60 1 114.00 4.64% 19 714.80 5 418.80 27.49%
31.12.2010 24 019.60 24 722.10 - 702.50 -2.84% 19 814.50 4 205.10 21.22%
30.09.2010 24 722.10 18 279.90 6 442.20 35.24% 18 738.00 5 984.10 31.94%
30.06.2010 18 279.90 19 714.80 -1 434.90 -7.28% 16 959.00 1 320.90 7.79%
31.03.2010 19 714.80 19 814.50 -99.70 -0.50% 13 500.90 6 213.90 46.03%
31.12.2009 19 814.50 18 738.00 1 076.50 5.75% 15 283.10 4 531.40 29.65%
30.09.2009 18 738.00 16 959.00 1 779.00 10.49% 18 985.30 - 247.30 -1.30%
30.06.2009 16 959.00 13 500.90 3 458.10 25.61% 21 028.70 -4 069.70 -19.35%
31.03.2009 13 500.90 15 283.10 -1 782.20 -11.66% 16 937.20 -3 436.30 -20.29%
31.12.2008 15 283.10 18 985.30 -3 702.20 -19.50% 15 011.10 272.00 1.81%
30.09.2008 18 985.30 21 028.70 -2 043.40 -9.72% 13 610.00 5 375.30 39.50%
30.06.2008 21 028.70 16 937.20 4 091.50 24.16% 12 861.90 8 166.80 63.50%
31.03.2008 16 937.20 15 011.10 1 926.10 12.83% 12 286.00 4 651.20 37.86%
31.12.2007 15 011.10 13 610.00 1 401.10 10.29% 11 962.10 3 049.00 25.49%
30.09.2007 13 610.00 12 861.90 748.10 5.82% 10 621.50 2 988.50 28.14%
30.06.2007 12 861.90 12 286.00 575.90 4.69% 10 471.10 2 390.80 22.83%
31.03.2007 12 286.00 11 962.10 323.90 2.71% 9 753.70 2 532.30 25.96%
31.12.2006 11 962.10 10 621.50 1 340.60 12.62% 9 077.70 2 884.40 31.77%
30.09.2006 10 621.50 10 471.10 150.40 1.44% 8 842.80 1 778.70 20.11%
30.06.2006 10 471.10 9 753.70 717.40 7.36% 7 905.10 2 566.00 32.46%
31.03.2006 9 753.70 9 077.70 676.00 7.45% 7 680.70 2 073.00 26.99%
31.12.2005 9 077.70 8 842.80 234.90 2.66% 6 605.30 2 472.40 37.43%
30.09.2005 8 842.80 7 905.10 937.70 11.86% 5 133.30 3 709.50 72.26%
30.06.2005 7 905.10 7 680.70 224.40 2.92% 4 507.20 3 397.90 75.39%
31.03.2005 7 680.70 6 605.30 1 075.40 16.28% 2 650.30 5 030.40 189.80%
31.12.2004 6 605.30 5 133.30 1 472.00 28.68% 2 690.80 3 914.50 145.48%
30.09.2004 5 133.30 4 507.20 626.10 13.89% 2 287.50 2 845.80 124.41%
30.06.2004 4 507.20 2 650.30 1 856.90 70.06% 2 462.80 2 044.40 83.01%
31.03.2004 2 650.30 2 690.80 -40.50 -1.51% 1 812.90 837.40 46.19%
31.12.2003 2 690.80 2 287.50 403.30 17.63% 1 582.60 1 108.20 70.02%
30.09.2003 2 287.50 2 462.80 - 175.30 -7.12% 1 497.40 790.10 52.76%
30.06.2003 2 462.80 1 812.90 649.90 35.85% 1 451.00 1 011.80 69.73%
31.03.2003 1 812.90 1 582.60 230.30 14.55% 1 056.40 756.50 71.61%
31.12.2002 1 582.60 1 497.40 85.20 5.69% 850.50 732.10 86.08%
30.09.2002 1 497.40 1 451.00 46.40 3.20% 865.90 631.50 72.93%
30.06.2002 1 451.00 1 056.40 394.60 37.35% 844.60 606.40 71.80%
31.03.2002 1 056.40 850.50 205.90 24.21% 943.90 112.50 11.92%
31.12.2001 850.50 865.90 -15.40 -1.78% 1 023.60 - 173.10 -16.91%
30.09.2001 865.90 844.60 21.30 2.52% 934.60 -68.70 -7.35%
30.06.2001 844.60 943.90 -99.30 -10.52% 925.50 -80.90 -8.74%
31.03.2001 943.90 1 023.60 -79.70 -7.79% 947.90 -4.00 -0.42%
31.12.2000 1 023.60 934.60 89.00 9.52% 1 145.90 - 122.30 -10.67%
30.09.2000 934.60 925.50 9.10 0.98% 1 401.70 - 467.10 -33.32%
30.06.2000 925.50 947.90 -22.40 -2.36% 1 401.70 - 476.20 -33.97%
31.03.2000 947.90 1 145.90 - 198.00 -17.28% 1 401.70 - 453.80 -32.37%
31.12.1999 1 145.90 1 401.70 - 255.80 -18.25% 1 401.70 - 255.80 -18.25%
31.12.1998 1 401.70 1 486.60 -84.90 -5.71% 1 486.60 -84.90 -5.71%
31.12.1997 1 486.60 2 031.90 - 545.30 -26.84% 2 031.90 - 545.30 -26.84%
31.12.1996 2 031.90 2 293.10 - 261.20 -11.39% 2 293.10 - 261.20 -11.39%
31.12.1995 2 293.10 3 007.60 - 714.50 -23.76% 3 007.60 - 714.50 -23.76%
31.12.1994 3 007.60 2 747.60 260.00 9.46% 2 747.60 260.00 9.46%
31.12.1993 2 747.60 - - - - - -

Graf jako obrázek

- General Government - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
- General Government (External Debt by Debtors in millions of EUR)
- General Government (External Debt by Debtors in millions of USD)
- General Government (External Debt by Debtors in millions of CZK)
Loans to residents - General government (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of securities other than shares issued by residents - General government (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Deposits of residents - Central government (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - liabilities)
Deposits of residents - Other general government/other residents (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - liabilities)
Deposits of residents - Central government (Aggregated balance sheet of the Czech MFIs (excluding the CNB) - liabilities)
Deposits of residents - Other general government/other residents - total (Aggregated balance sheet of the Czech MFIs (excluding the CNB) - liabilities)
Deposits of residents - Other general government/other residents - Overnight (Aggregated balance sheet of the Czech MFIs (excluding the CNB) - liabilities)
Deposits of residents - Other general government/other residents - With agreed maturity (Aggregated balance sheet of the Czech MFIs (excluding the CNB) - liabilities)
Deposits of residents - Other general government/other residents - Redeemable at notice (Aggregated balance sheet of the Czech MFIs (excluding the CNB) - liabilities)
Deposits of residents - Other general government/other residents - Repurchase agreements (Aggregated balance sheet of the Czech MFIs (excluding the CNB) - liabilities)

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 10.000 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992. Zdroj dat: ČNB ARAD

Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.