- General Government (External Debt by Debtors in millions of EUR) - ekonomika ČNB

Aktualizace dat - General Government (External Debt by Debtors in millions of EUR) v této aplikaci skončila 30.6.2023. Aktualizovná data časových řad najdete na stránkách nové aplikace z dat ARAD ČNB

Nové časové řady makroekonomiky a jejich data

Data ke dniŘada nebo sestava
31.12.2023 Úvěry: Celkové náklady úvěrů domácnostem na bydlení v ČR vyjádřené ukazatelem cost of borrowing, Míra v %, Procenta, Měsíční
30.11.2023 Úvěry: Celkove náklady úvěrů domácnostem na bydlení v EA vyjádřené ukazatelem cost of borrowing, Míra v %, Procenta, Měsíční
31.12.2023 Úvěry: Celkové náklady úvěrů nefinančním podnikům v ČR vyjádřené ukazatelem cost of borrowing, Míra v %, Procenta, Měsíční
30.11.2023 Úvěry: Celkové náklady úvěrů nefinančním podnikům v EA vyjádřené ukazatelem cost of borrowing, Míra v %, Procenta, Měsíční
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Záznam o devizových opcích, které jsou in-the-money, USD
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Záznam o devizových opcích, které jsou in-the-money, Do 1 měsíce, USD
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Záznam o devizových opcích, které jsou in-the-money, Nad 1 měsíc do 3 měsíců, USD
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Záznam o devizových opcích, které jsou in-the-money, Nad 3 měsíce do 1 roku, USD
28.04.2023 Měnový kurz, zajištění vývozu: Kurz koruny k euru, v CZK/EUR denní, Nominálně, Denní
31.12.2024 Měnový kurz, zajištění vývozu: Kurz koruny k euru, v CZK/EUR čtvrtletní, Sezonně neočištěno, Nominálně, Čtvrtletní
31.03.2024 Statistické šetření ČNB a SP ČR v nefinančních podnicích - Platby a inkasa - podíl plateb v Eurech: Čtvrtletní, Platby dodavatelům - rezidentům na území ČR - v minulém čtvrtletí (podíl plateb v Eurech)
31.03.2024 Statistické šetření ČNB a SP ČR v nefinančních podnicích - Platby a inkasa - podíl plateb v Eurech: Čtvrtletní, Inkasa od odběratelů - rezidentů na území ČR - v minulém čtvrtletí (podíl plateb v Eurech)
31.01.2024 Měnový kurz, zajištění vývozu: Kurz koruny k euru, v CZK/EUR denní, Sezonně neočištěno, Výměnný kurz, Hodnota, Nominálně, Denní
31.12.2025 Měnový kurz, zajištění vývozu: Kurz koruny k euru, v CZK/EUR čtvrtletní, Sezonně neočištěno, Výměnný kurz, Hodnota, Nominálně, Čtvrtletní
- Ostatní vybrané položky: Měsíční, krátká pozice (-), EUR
- Ostatní vybrané položky: Měsíční, dlouhá pozice (+), EUR
29.02.2024 Úvěry klientské: Měsíční, Celkem, EUR, A. ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNICTVÍ A RYBÁŘSTVÍ, Stav (zůstatek)
29.02.2024 Úvěry klientské: Měsíční, Celkem, EUR, B. TĚŽBA A DOBÝVÁNÍ, Stav (zůstatek)
29.02.2024 Úvěry klientské: Měsíční, Celkem, EUR, C. ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL, Stav (zůstatek)
29.02.2024 Vklady klientské: Měsíční, Termínované vklady celkem, Celkem, EUR, Termínované vklady celkem

Graf hodnot, External Debt by Debtors in millions of EUR

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... External Debt by Debtors in millions of EUR - - General Government - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 30.09.2017 31 502.50
Min 30.09.2001 940.40

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
31.03.2020 25 553.20 26 488.50 - 935.30 -3.53% 28 600.20 -3 047.00 -10.65%
31.12.2019 26 488.50 28 805.80 -2 317.30 -8.04% 25 715.00 773.50 3.01%
30.09.2019 28 805.80 29 856.80 -1 051.00 -3.52% 25 273.80 3 532.00 13.97%
30.06.2019 29 856.80 28 600.20 1 256.60 4.39% 25 523.30 4 333.50 16.98%
31.03.2019 28 600.20 25 715.00 2 885.20 11.22% 27 507.40 1 092.80 3.97%
31.12.2018 25 715.00 25 273.80 441.20 1.75% 29 690.40 -3 975.40 -13.39%
30.09.2018 25 273.80 25 523.30 - 249.50 -0.98% 31 502.50 -6 228.70 -19.77%
30.06.2018 25 523.30 27 507.40 -1 984.10 -7.21% 31 188.80 -5 665.50 -18.17%
31.03.2018 27 507.40 29 690.40 -2 183.00 -7.35% 30 438.00 -2 930.60 -9.63%
31.12.2017 29 690.40 31 502.50 -1 812.10 -5.75% 28 981.80 708.60 2.44%
30.09.2017 31 502.50 31 188.80 313.70 1.01% 28 010.40 3 492.10 12.47%
30.06.2017 31 188.80 30 438.00 750.80 2.47% 27 331.40 3 857.40 14.11%
31.03.2017 30 438.00 28 981.80 1 456.20 5.02% 26 507.80 3 930.20 14.83%
31.12.2016 28 981.80 28 010.40 971.40 3.47% 24 377.30 4 604.50 18.89%
30.09.2016 28 010.40 27 331.40 679.00 2.48% 22 714.20 5 296.20 23.32%
30.06.2016 27 331.40 26 507.80 823.60 3.11% 21 448.30 5 883.10 27.43%
31.03.2016 26 507.80 24 377.30 2 130.50 8.74% 20 914.90 5 592.90 26.74%
31.12.2015 24 377.30 22 714.20 1 663.10 7.32% 19 783.70 4 593.60 23.22%
30.09.2015 22 714.20 21 448.30 1 265.90 5.90% 20 744.30 1 969.90 9.50%
30.06.2015 21 448.30 20 914.90 533.40 2.55% 20 557.30 891.00 4.33%
31.03.2015 20 914.90 19 783.70 1 131.20 5.72% 22 180.40 -1 265.50 -5.71%
31.12.2014 19 783.70 20 744.30 - 960.60 -4.63% 21 870.70 -2 087.00 -9.54%
30.09.2014 20 744.30 20 557.30 187.00 0.91% 21 155.60 - 411.30 -1.94%
30.06.2014 20 557.30 22 180.40 -1 623.10 -7.32% 21 174.70 - 617.40 -2.92%
31.03.2014 22 180.40 21 870.70 309.70 1.42% 21 461.00 719.40 3.35%
31.12.2013 21 870.70 21 155.60 715.10 3.38% 21 446.80 423.90 1.98%
30.09.2013 21 155.60 21 174.70 -19.10 -0.09% 21 138.10 17.50 0.08%
30.06.2013 21 174.70 21 461.00 - 286.30 -1.33% 19 979.70 1 195.00 5.98%
31.03.2013 21 461.00 21 446.80 14.20 0.07% 20 245.60 1 215.40 6.00%
31.12.2012 21 446.80 21 138.10 308.70 1.46% 17 462.40 3 984.40 22.82%
30.09.2012 21 138.10 19 979.70 1 158.40 5.80% 18 208.70 2 929.40 16.09%
30.06.2012 19 979.70 20 245.60 - 265.90 -1.31% 18 268.40 1 711.30 9.37%
31.03.2012 20 245.60 17 462.40 2 783.20 15.94% 17 691.80 2 553.80 14.43%
31.12.2011 17 462.40 18 208.70 - 746.30 -4.10% 17 972.60 - 510.20 -2.84%
30.09.2011 18 208.70 18 268.40 -59.70 -0.33% 18 107.10 101.60 0.56%
30.06.2011 18 268.40 17 691.80 576.60 3.26% 14 902.10 3 366.30 22.59%
31.03.2011 17 691.80 17 972.60 - 280.80 -1.56% 14 618.90 3 072.90 21.02%
31.12.2010 17 972.60 18 107.10 - 134.50 -0.74% 13 752.20 4 220.40 30.69%
30.09.2010 18 107.10 14 902.10 3 205.00 21.51% 12 790.90 5 316.20 41.56%
30.06.2010 14 902.10 14 618.90 283.20 1.94% 11 999.00 2 903.10 24.19%
31.03.2010 14 618.90 13 752.20 866.70 6.30% 10 140.50 4 478.40 44.16%
31.12.2009 13 752.20 12 790.90 961.30 7.52% 10 979.10 2 773.10 25.26%
30.09.2009 12 790.90 11 999.00 791.90 6.60% 13 274.00 - 483.10 -3.64%
30.06.2009 11 999.00 10 140.50 1 858.50 18.33% 13 338.90 -1 339.90 -10.04%
31.03.2009 10 140.50 10 979.10 - 838.60 -7.64% 10 712.50 - 572.00 -5.34%
31.12.2008 10 979.10 13 274.00 -2 294.90 -17.29% 10 194.20 784.90 7.70%
30.09.2008 13 274.00 13 338.90 -64.90 -0.49% 9 600.20 3 673.80 38.27%
30.06.2008 13 338.90 10 712.50 2 626.40 24.52% 9 521.80 3 817.10 40.09%
31.03.2008 10 712.50 10 194.20 518.30 5.08% 9 224.60 1 487.90 16.13%
31.12.2007 10 194.20 9 600.20 594.00 6.19% 9 082.40 1 111.80 12.24%
30.09.2007 9 600.20 9 521.80 78.40 0.82% 8 388.90 1 211.30 14.44%
30.06.2007 9 521.80 9 224.60 297.20 3.22% 8 236.10 1 285.70 15.61%
31.03.2007 9 224.60 9 082.40 142.20 1.57% 8 057.70 1 166.90 14.48%
31.12.2006 9 082.40 8 388.90 693.50 8.27% 7 695.30 1 387.10 18.03%
30.09.2006 8 388.90 8 236.10 152.80 1.86% 7 342.60 1 046.30 14.25%
30.06.2006 8 236.10 8 057.70 178.40 2.21% 6 537.80 1 698.30 25.98%
31.03.2006 8 057.70 7 695.30 362.40 4.71% 5 925.00 2 132.70 35.99%
31.12.2005 7 695.30 7 342.60 352.70 4.80% 4 849.10 2 846.20 58.70%
30.09.2005 7 342.60 6 537.80 804.80 12.31% 4 136.50 3 206.10 77.51%
30.06.2005 6 537.80 5 925.00 612.80 10.34% 3 709.50 2 828.30 76.24%
31.03.2005 5 925.00 4 849.10 1 075.90 22.19% 2 168.00 3 757.00 173.29%
31.12.2004 4 849.10 4 136.50 712.60 17.23% 2 130.20 2 718.90 127.64%
30.09.2004 4 136.50 3 709.50 427.00 11.51% 1 963.40 2 173.10 110.68%
30.06.2004 3 709.50 2 168.00 1 541.50 71.10% 2 155.20 1 554.30 72.12%
31.03.2004 2 168.00 2 130.20 37.80 1.77% 1 663.70 504.30 30.31%
31.12.2003 2 130.20 1 963.40 166.80 8.50% 1 509.50 620.70 41.12%
30.09.2003 1 963.40 2 155.20 - 191.80 -8.90% 1 518.60 444.80 29.29%
30.06.2003 2 155.20 1 663.70 491.50 29.54% 1 455.30 699.90 48.09%
31.03.2003 1 663.70 1 509.50 154.20 10.22% 1 210.90 452.80 37.39%
31.12.2002 1 509.50 1 518.60 -9.10 -0.60% 964.30 545.20 56.54%
30.09.2002 1 518.60 1 455.30 63.30 4.35% 940.40 578.20 61.48%
30.06.2002 1 455.30 1 210.90 244.40 20.18% 985.00 470.30 47.75%
31.03.2002 1 210.90 964.30 246.60 25.57% 1 063.50 147.40 13.86%
31.12.2001 964.30 940.40 23.90 2.54% 1 103.00 - 138.70 -12.57%
30.09.2001 940.40 985.00 -44.60 -4.53% 1 054.40 - 114.00 -10.81%
30.06.2001 985.00 1 063.50 -78.50 -7.38% 975.00 10.00 1.03%
31.03.2001 1 063.50 1 103.00 -39.50 -3.58% 991.10 72.40 7.30%
31.12.2000 1 103.00 1 054.40 48.60 4.61% 1 141.10 -38.10 -3.34%
30.09.2000 1 054.40 975.00 79.40 8.14% 1 194.90 - 140.50 -11.76%
30.06.2000 975.00 991.10 -16.10 -1.62% 1 194.90 - 219.90 -18.40%
31.03.2000 991.10 1 141.10 - 150.00 -13.15% 1 194.90 - 203.80 -17.06%
31.12.1999 1 141.10 1 194.90 -53.80 -4.50% 1 194.90 -53.80 -4.50%
31.12.1998 1 194.90 1 347.20 - 152.30 -11.30% 1 347.20 - 152.30 -11.30%
31.12.1997 1 347.20 1 637.80 - 290.60 -17.74% 1 637.80 - 290.60 -17.74%
31.12.1996 1 637.80 1 791.10 - 153.30 -8.56% 1 791.10 - 153.30 -8.56%
31.12.1995 1 791.10 2 468.90 - 677.80 -27.45% 2 468.90 - 677.80 -27.45%
31.12.1994 2 468.90 2 451.10 17.80 0.73% 2 451.10 17.80 0.73%
31.12.1993 2 451.10 - - - - - -

Graf jako obrázek

- General Government - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
- General Government (External Debt by Debtors in millions of EUR)
- General Government (External Debt by Debtors in millions of USD)
- General Government (External Debt by Debtors in millions of CZK)
Loans to residents - General government (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of securities other than shares issued by residents - General government (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Deposits of residents - Central government (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - liabilities)
Deposits of residents - Other general government/other residents (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - liabilities)
Deposits of residents - Central government (Aggregated balance sheet of the Czech MFIs (excluding the CNB) - liabilities)
Deposits of residents - Other general government/other residents - total (Aggregated balance sheet of the Czech MFIs (excluding the CNB) - liabilities)
Deposits of residents - Other general government/other residents - Overnight (Aggregated balance sheet of the Czech MFIs (excluding the CNB) - liabilities)
Deposits of residents - Other general government/other residents - With agreed maturity (Aggregated balance sheet of the Czech MFIs (excluding the CNB) - liabilities)
Deposits of residents - Other general government/other residents - Redeemable at notice (Aggregated balance sheet of the Czech MFIs (excluding the CNB) - liabilities)
Deposits of residents - Other general government/other residents - Repurchase agreements (Aggregated balance sheet of the Czech MFIs (excluding the CNB) - liabilities)

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 10.000 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992. Zdroj dat: ČNB ARAD

Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.