AKTIVA (v mil. USD) (Vybrané položky Ostatních investic dle sektorů a splatnosti) - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 

Poslední hodnoty

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.06.2014 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Celkem 167 062.70 162 229.30 2.98% 141 107.80 18.39%
UK2 Přímé investice v zahraničí - celkem 19 607.30 20 563.50 -4.65% 19 303.20 1.58%
UK3 Přímé investice v zahraničí - základní jmění 20 994.80 20 807.30 0.90% 18 416.10 14.00%
UK4 Přímé investice v zahraničí - ostatní kapitál -1 387.50 - 243.80 469.11% 887.10 - 256.41%
UK5 Portfoliové investice - celkem 28 360.90 27 268.90 4.00% 23 683.10 19.75%
UK6 Portfoliové investice - majetkové cenné papíry a účasti 12 845.40 12 025.00 6.82% 9 750.70 31.74%
UK7 Portfoliové investice - dluhové cenné papíry 15 515.50 15 243.90 1.78% 13 932.40 11.36%
UK8 Finanční deriváty 3 377.80 2 958.10 14.19% 2 965.50 13.90%
UK9 Ostatní investice - celkem 56 698.30 53 934.70 5.12% 51 523.90 10.04%
UK10 Ostatní investice - dlouhodobé - celkem 21 241.70 21 488.30 -1.15% 18 733.40 13.39%
UK11 Ostatní investice - dlouhodobé - ČNB 218.80 218.70 0.05% 210.50 3.94%
UK12 Ostatní investice - dlouhodobé - obchodní banky 18 820.40 19 041.70 -1.16% 16 328.90 15.26%
UK13 Ostatní investice - dlouhodobé - vláda 1 541.80 1 572.30 -1.94% 1 609.90 -4.23%
UK14 Ostatní investice - dlouhodobé - ostatní sektory 660.80 655.50 0.81% 584.10 13.13%
UK15 Ostatní investice - krátkodobé - celkem 35 456.60 32 446.30 9.28% 32 790.50 8.13%
UK16 Ostatní investice - krátkodobé - ČNB 42.10 18.10 132.60% 27.30 54.21%
UK17 Ostatní investice - krátkodobé - obchodní banky 11 578.00 11 293.50 2.52% 12 837.60 -9.81%
UK18 Ostatní investice - krátkodobé - obchodní banky - zlato a devizy 8 486.70 8 247.10 2.91% 8 212.50 3.34%
UK19 Ostatní investice - krátkodobé - vláda 0.00 0.00 - 0.00 -
UK20 Ostatní investice - krátkodobé - ostatní sektory 23 836.60 21 134.80 12.78% 19 925.50 19.63%
UK21 Rezervy ČNB 59 018.40 57 504.00 2.63% 43 632.10 35.26%
UK22 Rezervy ČNB - zlato 452.20 445.90 1.41% 437.90 3.27%
UK23 Rezervy ČNB - zvláštní práva čerpání 1 161.60 1 161.20 0.03% 1 129.50 2.84%
UK24 Rezervy ČNB - rezervní pozice u MMF 758.60 747.20 1.53% 700.80 8.25%
UK25 Rezervy ČNB - devizy 51 299.00 52 728.70 -2.71% 37 813.20 35.66%
UK26 Rezervy ČNB - ostatní rezervní aktiva 5 346.90 2 421.10 120.85% 3 550.80 50.58%

Celkem

ObdobíHodnota
30.06.2014 167 062.70
31.03.2014 162 229.30
31.12.2013 159 908.00
30.09.2013 148 315.80
30.06.2013 141 107.80
31.03.2013 140 478.30
31.12.2012 141 494.20
30.09.2012 135 518.90
30.06.2012 130 040.00
31.03.2012 138 014.70
Další »
Celkem,AKTIVA (v mil. USD)

Přímé investice v zahraničí - celkem

ObdobíHodnota
30.06.2014 19 607.30
31.03.2014 20 563.50
31.12.2013 21 384.10
30.09.2013 20 380.80
30.06.2013 19 303.20
31.03.2013 18 366.00
31.12.2012 17 367.90
30.09.2012 16 147.10
30.06.2012 14 569.20
31.03.2012 15 084.60
Další »
Přímé investice v zahraničí - celkem,AKTIVA (v mil. USD)

Přímé investice v zahraničí - základní jmění

ObdobíHodnota
30.06.2014 20 994.80
31.03.2014 20 807.30
31.12.2013 20 633.00
30.09.2013 19 357.70
30.06.2013 18 416.10
31.03.2013 17 378.60
31.12.2012 16 623.30
30.09.2012 15 370.60
30.06.2012 13 792.80
31.03.2012 14 187.40
Další »
Přímé investice v zahraničí - základní jmění,AKTIVA (v mil. USD)

Přímé investice v zahraničí - ostatní kapitál

ObdobíHodnota
30.06.2014 -1 387.50
31.03.2014 - 243.80
31.12.2013 751.10
30.09.2013 1 023.10
30.06.2013 887.10
31.03.2013 987.40
31.12.2012 744.60
30.09.2012 776.50
30.06.2012 776.40
31.03.2012 897.20
Další »
Přímé investice v zahraničí - ostatní kapitál,AKTIVA (v mil. USD)

Portfoliové investice - celkem

ObdobíHodnota
30.06.2014 28 360.90
31.03.2014 27 268.90
31.12.2013 26 358.00
30.09.2013 26 001.50
30.06.2013 23 683.10
31.03.2013 24 360.50
31.12.2012 25 755.30
30.09.2012 24 507.40
30.06.2012 22 891.70
31.03.2012 25 235.70
Další »
Portfoliové investice - celkem,AKTIVA (v mil. USD)

Portfoliové investice - majetkové cenné papíry a účasti

ObdobíHodnota
30.06.2014 12 845.40
31.03.2014 12 025.00
31.12.2013 11 408.80
30.09.2013 11 213.10
30.06.2013 9 750.70
31.03.2013 10 058.00
31.12.2012 10 342.90
30.09.2012 9 726.10
30.06.2012 8 993.70
31.03.2012 10 123.00
Další »
Portfoliové investice - majetkové cenné papíry a účasti,AKTIVA (v mil. USD)

Portfoliové investice - dluhové cenné papíry

ObdobíHodnota
30.06.2014 15 515.50
31.03.2014 15 243.90
31.12.2013 14 949.20
30.09.2013 14 788.40
30.06.2013 13 932.40
31.03.2013 14 302.50
31.12.2012 15 412.40
30.09.2012 14 781.20
30.06.2012 13 897.90
31.03.2012 15 112.70
Další »
Portfoliové investice - dluhové cenné papíry,AKTIVA (v mil. USD)

Finanční deriváty

ObdobíHodnota
30.06.2014 3 377.80
31.03.2014 2 958.10
31.12.2013 2 797.70
30.09.2013 3 073.40
30.06.2013 2 965.50
31.03.2013 3 850.00
31.12.2012 4 932.80
30.09.2012 6 814.80
30.06.2012 5 934.80
31.03.2012 6 276.10
Další »
Finanční deriváty,AKTIVA (v mil. USD)

Ostatní investice - celkem

ObdobíHodnota
30.06.2014 56 698.30
31.03.2014 53 934.70
31.12.2013 53 151.20
30.09.2013 53 075.00
30.06.2013 51 523.90
31.03.2013 49 423.50
31.12.2012 48 554.80
30.09.2012 47 464.00
30.06.2012 47 166.60
31.03.2012 48 377.10
Další »
Ostatní investice - celkem,AKTIVA (v mil. USD)

Ostatní investice - dlouhodobé - celkem

ObdobíHodnota
30.06.2014 21 241.70
31.03.2014 21 488.30
31.12.2013 21 225.10
30.09.2013 19 540.20
30.06.2013 18 733.40
31.03.2013 17 336.10
31.12.2012 16 400.20
30.09.2012 15 850.80
30.06.2012 15 033.00
31.03.2012 15 745.70
Další »
Ostatní investice - dlouhodobé - celkem,AKTIVA (v mil. USD)

Ostatní investice - dlouhodobé - ČNB

ObdobíHodnota
30.06.2014 218.80
31.03.2014 218.70
31.12.2013 218.00
30.09.2013 221.60
30.06.2013 210.50
31.03.2013 210.90
31.12.2012 218.60
30.09.2012 218.80
30.06.2012 201.00
31.03.2012 205.40
Další »
Ostatní investice - dlouhodobé - ČNB,AKTIVA (v mil. USD)

Ostatní investice - dlouhodobé - obchodní banky

ObdobíHodnota
30.06.2014 18 820.40
31.03.2014 19 041.70
31.12.2013 18 863.00
30.09.2013 17 081.90
30.06.2013 16 328.90
31.03.2013 14 911.30
31.12.2012 13 886.30
30.09.2012 13 614.90
30.06.2012 12 966.50
31.03.2012 13 495.20
Další »
Ostatní investice - dlouhodobé - obchodní banky,AKTIVA (v mil. USD)

Ostatní investice - dlouhodobé - vláda

ObdobíHodnota
30.06.2014 1 541.80
31.03.2014 1 572.30
31.12.2013 1 572.90
30.09.2013 1 629.90
30.06.2013 1 609.90
31.03.2013 1 597.00
31.12.2012 1 711.00
30.09.2012 1 489.00
30.06.2012 1 341.20
31.03.2012 1 447.90
Další »
Ostatní investice - dlouhodobé - vláda,AKTIVA (v mil. USD)

Ostatní investice - dlouhodobé - ostatní sektory

ObdobíHodnota
30.06.2014 660.80
31.03.2014 655.50
31.12.2013 571.20
30.09.2013 606.70
30.06.2013 584.10
31.03.2013 616.80
31.12.2012 584.40
30.09.2012 528.10
30.06.2012 524.40
31.03.2012 597.10
Další »
Ostatní investice - dlouhodobé - ostatní sektory,AKTIVA (v mil. USD)

Ostatní investice - krátkodobé - celkem

ObdobíHodnota
30.06.2014 35 456.60
31.03.2014 32 446.30
31.12.2013 31 926.10
30.09.2013 33 534.90
30.06.2013 32 790.50
31.03.2013 32 087.40
31.12.2012 32 154.60
30.09.2012 31 613.20
30.06.2012 32 133.60
31.03.2012 32 631.40
Další »
Ostatní investice - krátkodobé - celkem,AKTIVA (v mil. USD)

Ostatní investice - krátkodobé - ČNB

ObdobíHodnota
30.06.2014 42.10
31.03.2014 18.10
31.12.2013 30.30
30.09.2013 18.00
30.06.2013 27.30
31.03.2013 60.10
31.12.2012 137.30
30.09.2012 123.20
30.06.2012 146.80
31.03.2012 120.20
Další »
Ostatní investice - krátkodobé - ČNB,AKTIVA (v mil. USD)

Ostatní investice - krátkodobé - obchodní banky

ObdobíHodnota
30.06.2014 11 578.00
31.03.2014 11 293.50
31.12.2013 11 236.80
30.09.2013 12 782.10
30.06.2013 12 837.60
31.03.2013 12 826.00
31.12.2012 13 027.30
30.09.2012 12 009.40
30.06.2012 12 875.60
31.03.2012 13 431.10
Další »
Ostatní investice - krátkodobé - obchodní banky,AKTIVA (v mil. USD)

Ostatní investice - krátkodobé - obchodní banky - zlato a devizy

ObdobíHodnota
30.06.2014 8 486.70
31.03.2014 8 247.10
31.12.2013 8 643.20
30.09.2013 9 252.30
30.06.2013 8 212.50
31.03.2013 7 426.00
31.12.2012 7 443.70
30.09.2012 6 952.00
30.06.2012 7 878.90
31.03.2012 7 823.20
Další »
Ostatní investice - krátkodobé - obchodní banky - zlato a devizy,AKTIVA (v mil. USD)

Ostatní investice - krátkodobé - vláda

ObdobíHodnota
30.06.2014 0.00
31.03.2014 0.00
31.12.2013 0.00
30.09.2013 0.00
30.06.2013 0.00
31.03.2013 0.00
31.12.2012 0.00
30.09.2012 0.00
30.06.2012 0.00
31.03.2012 0.00
Další »
Ostatní investice - krátkodobé - vláda,AKTIVA (v mil. USD)

Ostatní investice - krátkodobé - ostatní sektory

ObdobíHodnota
30.06.2014 23 836.60
31.03.2014 21 134.80
31.12.2013 20 659.00
30.09.2013 20 734.80
30.06.2013 19 925.50
31.03.2013 19 201.30
31.12.2012 18 990.10
30.09.2012 19 480.60
30.06.2012 19 111.30
31.03.2012 19 080.00
Další »
Ostatní investice - krátkodobé - ostatní sektory,AKTIVA (v mil. USD)

Rezervy ČNB

ObdobíHodnota
30.06.2014 59 018.40
31.03.2014 57 504.00
31.12.2013 56 216.90
30.09.2013 45 785.00
30.06.2013 43 632.10
31.03.2013 44 478.30
31.12.2012 44 883.30
30.09.2012 40 585.70
30.06.2012 39 477.70
31.03.2012 43 041.20
Další »
Rezervy ČNB,AKTIVA (v mil. USD)

Rezervy ČNB - zlato

ObdobíHodnota
30.06.2014 452.20
31.03.2014 445.90
31.12.2013 419.30
30.09.2013 459.20
30.06.2013 437.90
31.03.2013 586.50
31.12.2012 618.00
30.09.2012 661.20
30.06.2012 630.70
31.03.2012 658.40
Další »
Rezervy ČNB - zlato,AKTIVA (v mil. USD)

Rezervy ČNB - zvláštní práva čerpání

ObdobíHodnota
30.06.2014 1 161.60
31.03.2014 1 161.20
31.12.2013 1 156.80
30.09.2013 1 152.20
30.06.2013 1 129.50
31.03.2013 1 124.90
31.12.2012 1 154.00
30.09.2012 1 156.00
30.06.2012 1 139.20
31.03.2012 1 162.70
Další »
Rezervy ČNB - zvláštní práva čerpání,AKTIVA (v mil. USD)

Rezervy ČNB - rezervní pozice u MMF

ObdobíHodnota
30.06.2014 758.60
31.03.2014 747.20
31.12.2013 748.10
30.09.2013 731.40
30.06.2013 700.80
31.03.2013 686.00
31.12.2012 699.50
30.09.2012 693.90
30.06.2012 683.90
31.03.2012 694.80
Další »
Rezervy ČNB - rezervní pozice u MMF,AKTIVA (v mil. USD)

Rezervy ČNB - devizy

ObdobíHodnota
30.06.2014 51 299.00
31.03.2014 52 728.70
31.12.2013 48 454.50
30.09.2013 39 851.70
30.06.2013 37 813.20
31.03.2013 38 507.70
31.12.2012 37 437.90
30.09.2012 35 576.70
30.06.2012 32 931.20
31.03.2012 33 597.10
Další »
Rezervy ČNB - devizy,AKTIVA (v mil. USD)

Rezervy ČNB - ostatní rezervní aktiva

ObdobíHodnota
30.06.2014 5 346.90
31.03.2014 2 421.10
31.12.2013 5 438.20
30.09.2013 3 590.70
30.06.2013 3 550.80
31.03.2013 3 573.20
31.12.2012 4 973.90
30.09.2012 2 497.90
30.06.2012 4 092.60
31.03.2012 6 928.20
Další »
Rezervy ČNB - ostatní rezervní aktiva,AKTIVA (v mil. USD)

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
AKTIVA (v mil. USD) (Vybrané položky Ostatních investic dle sektorů a splatnosti)
Zahraniční aktiva (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Stálá aktiva (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Ostatní aktiva (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Non-financial corporations (S.11) - loans up to 7,5 mil. CZK - total (Table B1.3: Bank interest rates on CZK-denominated loans by Czech non-financial corporations - new business (%))
Non-financial corporations (S.11) - loans up to 7,5 mil. CZK - floating rate and up to 1 year rate fixation (Table B1.3: Bank interest rates on CZK-denominated loans by Czech non-financial corporations - new business (%))
Non-financial corporations (S.11) - loans up to 7,5 mil. CZK - over 1 and up to 5 years rate fixation (Table B1.3: Bank interest rates on CZK-denominated loans by Czech non-financial corporations - new business (%))
Non-financial corporations (S.11) - loans up to 7,5 mil. CZK - over 5 years rate fixation (Table B1.3: Bank interest rates on CZK-denominated loans by Czech non-financial corporations - new business (%))
Non-financial corporations (S.11) - loans 7,5 - 30 mil. CZK - total (Table B1.3: Bank interest rates on CZK-denominated loans by Czech non-financial corporations - new business (%))
Non-financial corporations (S.11) - loans 7,5 - 30 mil. CZK - floating rate and up to 1 year rate fixation (Table B1.3: Bank interest rates on CZK-denominated loans by Czech non-financial corporations - new business (%))
Nové úvěry na bydlení poskytnuté bankami a stavebními spořitelnami obyvatelstvu (% p.a. a objemy v mil. Kč) (Úvěry na bydlení (banky, stavební spořitelny))


Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Forex Zákony Kalkulačka Hypotéky Tarify Práce Půjčky Školení Volby Počasí

Kalkulačka

Výpočet čisté mzdy

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Důchodová kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Běžné účty

Hypotéky

Stavební spoření

Podílové fondy

Směnárny - Euro, Dolar

Úřad práce

Investice

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Penzijní fondy

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Nový občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - TÜV spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2018

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů