Rezervy ČNB (Vybrané položky Ostatních investic dle sektorů a splatnosti»AKTIVA (v mil. USD)) - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 

Graf hodnot, AKTIVA (v mil. USD)

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... AKTIVA (v mil. USD) - Rezervy ČNB - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 30.06.2014 59 018.40
Min 31.12.1993 3 871.80

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
30.06.2014 59 018.40 57 504.00 1 514.40 2.63% 43 632.10 15 386.30 35.26%
31.03.2014 57 504.00 56 216.90 1 287.10 2.29% 44 478.30 13 025.70 29.29%
31.12.2013 56 216.90 45 785.00 10 431.90 22.78% 44 883.30 11 333.60 25.25%
30.09.2013 45 785.00 43 632.10 2 152.90 4.93% 40 585.70 5 199.30 12.81%
30.06.2013 43 632.10 44 478.30 - 846.20 -1.90% 39 477.70 4 154.40 10.52%
31.03.2013 44 478.30 44 883.30 - 405.00 -0.90% 43 041.20 1 437.10 3.34%
31.12.2012 44 883.30 40 585.70 4 297.60 10.59% 40 290.50 4 592.80 11.40%
30.09.2012 40 585.70 39 477.70 1 108.00 2.81% 40 692.70 - 107.00 -0.26%
30.06.2012 39 477.70 43 041.20 -3 563.50 -8.28% 43 234.00 -3 756.30 -8.69%
31.03.2012 43 041.20 40 290.50 2 750.70 6.83% 42 401.20 640.00 1.51%
31.12.2011 40 290.50 40 692.70 - 402.20 -0.99% 42 492.60 -2 202.10 -5.18%
30.09.2011 40 692.70 43 234.00 -2 541.30 -5.88% 43 989.10 -3 296.40 -7.49%
30.06.2011 43 234.00 42 401.20 832.80 1.96% 37 695.20 5 538.80 14.69%
31.03.2011 42 401.20 42 492.60 -91.40 -0.21% 39 706.50 2 694.70 6.79%
31.12.2010 42 492.60 43 989.10 -1 496.50 -3.40% 41 611.10 881.50 2.12%
30.09.2010 43 989.10 37 695.20 6 293.90 16.70% 41 098.50 2 890.60 7.03%
30.06.2010 37 695.20 39 706.50 -2 011.30 -5.07% 38 447.80 - 752.60 -1.96%
31.03.2010 39 706.50 41 611.10 -1 904.60 -4.58% 36 874.10 2 832.40 7.68%
31.12.2009 41 611.10 41 098.50 512.60 1.25% 37 012.50 4 598.60 12.42%
30.09.2009 41 098.50 38 447.80 2 650.70 6.89% 36 304.10 4 794.40 13.21%
30.06.2009 38 447.80 36 874.10 1 573.70 4.27% 38 086.00 361.80 0.95%
31.03.2009 36 874.10 37 012.50 - 138.40 -0.37% 37 971.50 -1 097.40 -2.89%
31.12.2008 37 012.50 36 304.10 708.40 1.95% 34 905.20 2 107.30 6.04%
30.09.2008 36 304.10 38 086.00 -1 781.90 -4.68% 32 866.10 3 438.00 10.46%
30.06.2008 38 086.00 37 971.50 114.50 0.30% 31 291.90 6 794.10 21.71%
31.03.2008 37 971.50 34 905.20 3 066.30 8.78% 31 733.70 6 237.80 19.66%
31.12.2007 34 905.20 32 866.10 2 039.10 6.20% 31 454.20 3 451.00 10.97%
30.09.2007 32 866.10 31 291.90 1 574.20 5.03% 30 764.90 2 101.20 6.83%
30.06.2007 31 291.90 31 733.70 - 441.80 -1.39% 30 412.10 879.80 2.89%
31.03.2007 31 733.70 31 454.20 279.50 0.89% 29 741.10 1 992.60 6.70%
31.12.2006 31 454.20 30 764.90 689.30 2.24% 29 555.10 1 899.10 6.43%
30.09.2006 30 764.90 30 412.10 352.80 1.16% 29 909.40 855.50 2.86%
30.06.2006 30 412.10 29 741.10 671.00 2.26% 30 057.50 354.60 1.18%
31.03.2006 29 741.10 29 555.10 186.00 0.63% 27 541.60 2 199.50 7.99%
31.12.2005 29 555.10 29 909.40 - 354.30 -1.18% 28 448.10 1 107.00 3.89%
30.09.2005 29 909.40 30 057.50 - 148.10 -0.49% 26 796.80 3 112.60 11.62%
30.06.2005 30 057.50 27 541.60 2 515.90 9.13% 26 468.90 3 588.60 13.56%
31.03.2005 27 541.60 28 448.10 - 906.50 -3.19% 26 988.30 553.30 2.05%
31.12.2004 28 448.10 26 796.80 1 651.30 6.16% 26 955.40 1 492.70 5.54%
30.09.2004 26 796.80 26 468.90 327.90 1.24% 25 722.70 1 074.10 4.18%
30.06.2004 26 468.90 26 988.30 - 519.40 -1.92% 25 475.20 993.70 3.90%
31.03.2004 26 988.30 26 955.40 32.90 0.12% 24 743.50 2 244.80 9.07%
31.12.2003 26 955.40 25 722.70 1 232.70 4.79% 23 709.00 3 246.40 13.69%
30.09.2003 25 722.70 25 475.20 247.50 0.97% 22 484.00 3 238.70 14.40%
30.06.2003 25 475.20 24 743.50 731.70 2.96% 21 441.40 4 033.80 18.81%
31.03.2003 24 743.50 23 709.00 1 034.50 4.36% 14 760.30 9 983.20 67.64%
31.12.2002 23 709.00 22 484.00 1 225.00 5.45% 14 464.20 9 244.80 63.91%
30.09.2002 22 484.00 21 441.40 1 042.60 4.86% 13 712.70 8 771.30 63.96%
30.06.2002 21 441.40 14 760.30 6 681.10 45.26% 12 818.70 8 622.70 67.27%
31.03.2002 14 760.30 14 464.20 296.10 2.05% 12 897.60 1 862.70 14.44%
31.12.2001 14 464.20 13 712.70 751.50 5.48% 13 138.80 1 325.40 10.09%
30.09.2001 13 712.70 12 818.70 894.00 6.97% 12 559.50 1 153.20 9.18%
30.06.2001 12 818.70 12 897.60 -78.90 -0.61% 13 123.60 - 304.90 -2.32%
31.03.2001 12 897.60 13 138.80 - 241.20 -1.84% 12 678.90 218.70 1.72%
31.12.2000 13 138.80 12 559.50 579.30 4.61% 12 825.00 313.80 2.45%
30.09.2000 12 559.50 13 123.60 - 564.10 -4.30% 12 617.10 -57.60 -0.46%
30.06.2000 13 123.60 12 678.90 444.70 3.51% 12 617.10 506.50 4.01%
31.03.2000 12 678.90 12 825.00 - 146.10 -1.14% 12 617.10 61.80 0.49%
31.12.1999 12 825.00 12 617.10 207.90 1.65% 12 617.10 207.90 1.65%
31.12.1998 12 617.10 9 773.80 2 843.30 29.09% 9 773.80 2 843.30 29.09%
31.12.1997 9 773.80 12 435.40 -2 661.60 -21.40% 12 435.40 -2 661.60 -21.40%
31.12.1996 12 435.40 14 022.90 -1 587.50 -11.32% 14 022.90 -1 587.50 -11.32%
31.12.1995 14 022.90 6 243.40 7 779.50 124.60% 6 243.40 7 779.50 124.60%
31.12.1994 6 243.40 3 871.80 2 371.60 61.25% 3 871.80 2 371.60 61.25%
31.12.1993 3 871.80 - - - - - -

Graf jako obrázek

Rezervy ČNB - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Rezervy ČNB (AKTIVA (v mil. EUR))
Rezervy ČNB (AKTIVA (v mil. USD))
Rezervy ČNB (AKTIVA (v mil. Kč))
Kapitál a rezervy - stavy (Peněžní agregáty - protipoložky M3 - stavy, toky)
Kapitál a rezervy - toky (Peněžní agregáty - protipoložky M3 - stavy, toky)
Kapitál a rezervy, celkem (Pasiva, hlavní položky, celkem)
Kapitál a rezervy, nerezidenti (Pasiva, hlavní položky, nerezidenti)
Kapitál a rezervy, CZK (Pasiva, hlavní položky, CZK)
Kapitál a rezervy, všechny cizí měny (Pasiva, hlavní položky, všechny cizí měny)
Úprava o změnu čistého podílu domácností na rezervách penzijních fonsů (1a_příjmy a výdaje vládního sektoru (S.13))
Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva (Agregovaná rozvaha ostatních MFI (bez ČNB))
Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - pasiva (Agregovaná rozvaha ostatních MFI (bez ČNB))
Kapitál a rezervy (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - pasiva)


Zobrazit sloupec 
Kurzy měn | Akcie | Obchodní rejstřík | Zájezdy | Last minute | Meteobox | Bydlet | YAuto | Studium | E
English version
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Dluhopisy Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Počasí

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2020

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů | Cookies