(2) Rezervní pozice u IMF (CZK) (Stav devizových rezerv) - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 

Graf hodnot, Stav devizových rezerv

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Graf hodnot, Stav devizových rezerv (EUR*)

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Graf hodnot, Stav devizových rezerv (USD*)

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...
*Pro přepočet hodnot na EUR/USD jsou použity kurzy ČNB ke konci daného období.

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ...      (2) Rezervní pozice u IMF (CZK) - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Min 31.01.2018 8 870.70
Max 31.10.2014 15 678.10

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
31.03.2019 11 956.60 11 754.40 202.20 1.72% 9 038.60 2 918.00 32.28%
28.02.2019 11 754.40 13 161.50 -1 407.10 -10.69% 9 075.80 2 678.60 29.51%
31.01.2019 13 161.50 13 124.10 37.40 0.28% 8 870.70 4 290.80 48.37%
31.12.2018 13 124.10 11 941.20 1 182.90 9.91% 9 329.60 3 794.50 40.67%
30.11.2018 11 941.20 11 959.70 -18.50 -0.15% 10 422.20 1 519.00 14.57%
31.10.2018 11 959.70 10 983.40 976.30 8.89% 10 594.80 1 364.90 12.88%
30.09.2018 10 983.40 11 037.20 -53.80 -0.49% 10 620.80 362.60 3.41%
31.08.2018 11 037.20 10 907.50 129.70 1.19% 10 703.60 333.60 3.12%
31.07.2018 10 907.50 11 172.90 - 265.40 -2.38% 10 688.20 219.30 2.05%
30.06.2018 11 172.90 9 368.20 1 804.70 19.26% 10 913.20 259.70 2.38%
31.05.2018 9 368.20 9 133.20 235.00 2.57% 11 114.20 -1 746.00 -15.71%
30.04.2018 9 133.20 9 038.60 94.60 1.05% 11 529.30 -2 396.10 -20.78%
31.03.2018 9 038.60 9 075.80 -37.20 -0.41% 11 755.30 -2 716.70 -23.11%
28.02.2018 9 075.80 8 870.70 205.10 2.31% 11 792.60 -2 716.80 -23.04%
31.01.2018 8 870.70 9 329.60 - 458.90 -4.92% 11 632.60 -2 761.90 -23.74%
31.12.2017 9 329.60 10 422.20 -1 092.60 -10.48% 11 747.80 -2 418.20 -20.58%
30.11.2017 10 422.20 10 594.80 - 172.60 -1.63% 11 767.90 -1 345.70 -11.44%
31.10.2017 10 594.80 10 620.80 -26.00 -0.24% 11 596.30 -1 001.50 -8.64%
30.09.2017 10 620.80 10 703.60 -82.80 -0.77% 11 554.30 - 933.50 -8.08%
31.08.2017 10 703.60 10 688.20 15.40 0.14% 11 694.70 - 991.10 -8.47%
31.07.2017 10 688.20 10 913.20 - 225.00 -2.06% 11 705.10 -1 016.90 -8.69%
30.06.2017 10 913.20 11 114.20 - 201.00 -1.81% 11 803.20 - 890.00 -7.54%
31.05.2017 11 114.20 11 529.30 - 415.10 -3.60% 11 861.40 - 747.20 -6.30%
30.04.2017 11 529.30 11 755.30 - 226.00 -1.92% 11 731.50 - 202.20 -1.72%
31.03.2017 11 755.30 11 792.60 -37.30 -0.32% 11 789.00 -33.70 -0.29%
28.02.2017 11 792.60 11 632.60 160.00 1.38% 12 218.10 - 425.50 -3.48%
31.01.2017 11 632.60 11 747.80 - 115.20 -0.98% 11 754.50 - 121.90 -1.04%
31.12.2016 11 747.80 11 767.90 -20.10 -0.17% 11 830.20 -82.40 -0.70%
30.11.2016 11 767.90 11 596.30 171.60 1.48% 12 334.80 - 566.90 -4.60%
31.10.2016 11 596.30 11 554.30 42.00 0.36% 12 384.70 - 788.40 -6.37%
30.09.2016 11 554.30 11 694.70 - 140.40 -1.20% 12 618.70 -1 064.40 -8.44%
31.08.2016 11 694.70 11 705.10 -10.40 -0.09% 12 570.50 - 875.80 -6.97%
31.07.2016 11 705.10 11 803.20 -98.10 -0.83% 12 734.50 -1 029.40 -8.08%
30.06.2016 11 803.20 11 861.40 -58.20 -0.49% 12 944.80 -1 141.60 -8.82%
31.05.2016 11 861.40 11 731.50 129.90 1.11% 13 130.50 -1 269.10 -9.67%
30.04.2016 11 731.50 11 789.00 -57.50 -0.49% 13 005.70 -1 274.20 -9.80%
31.03.2016 11 789.00 12 218.10 - 429.10 -3.51% 13 343.30 -1 554.30 -11.65%
29.02.2016 12 218.10 11 754.50 463.60 3.94% 14 510.80 -2 292.70 -15.80%
31.01.2016 11 754.50 11 830.20 -75.70 -0.64% 15 362.10 -3 607.60 -23.48%
31.12.2015 11 830.20 12 334.80 - 504.60 -4.09% 14 662.70 -2 832.50 -19.32%
30.11.2015 12 334.80 12 384.70 -49.90 -0.40% 15 512.60 -3 177.80 -20.49%
31.10.2015 12 384.70 12 618.70 - 234.00 -1.85% 15 678.10 -3 293.40 -21.01%
30.09.2015 12 618.70 12 570.50 48.20 0.38% 15 494.00 -2 875.30 -18.56%
31.08.2015 12 570.50 12 734.50 - 164.00 -1.29% 15 264.90 -2 694.40 -17.65%
31.07.2015 12 734.50 12 944.80 - 210.30 -1.62% 15 485.30 -2 750.80 -17.76%
30.06.2015 12 944.80 13 130.50 - 185.70 -1.41% 15 248.20 -2 303.40 -15.11%
31.05.2015 13 130.50 13 005.70 124.80 0.96% 15 156.90 -2 026.40 -13.37%
30.04.2015 13 005.70 13 343.30 - 337.60 -2.53% 14 977.10 -1 971.40 -13.16%
31.03.2015 13 343.30 14 510.80 -1 167.50 -8.05% 14 869.60 -1 526.30 -10.26%
28.02.2015 14 510.80 15 362.10 - 851.30 -5.54% 14 804.40 - 293.60 -1.98%
31.01.2015 15 362.10 14 662.70 699.40 4.77% 15 030.30 331.80 2.21%
31.12.2014 14 662.70 15 512.60 - 849.90 -5.48% 14 881.90 - 219.20 -1.47%
30.11.2014 15 512.60 15 678.10 - 165.50 -1.06% 14 728.30 784.30 5.33%
31.10.2014 15 678.10 15 494.00 184.10 1.19% 13 823.40 1 854.70 13.42%
30.09.2014 15 494.00 15 264.90 229.10 1.50% 13 935.40 1 558.60 11.18%
31.08.2014 15 264.90 15 485.30 - 220.40 -1.42% 13 546.60 1 718.30 12.68%
31.07.2014 15 485.30 15 248.20 237.10 1.55% 13 753.00 1 732.30 12.60%
30.06.2014 15 248.20 15 156.90 91.30 0.60% 13 904.00 1 344.20 9.67%
31.05.2014 15 156.90 14 977.10 179.80 1.20% 13 805.70 1 351.20 9.79%
30.04.2014 14 977.10 14 869.60 107.50 0.72% 13 874.60 1 102.50 7.95%
31.03.2014 14 869.60 14 804.40 65.20 0.44% 13 769.60 1 100.00 7.99%
28.02.2014 14 804.40 15 030.30 - 225.90 -1.50% 13 462.40 1 342.00 9.97%
31.01.2014 15 030.30 14 881.90 148.40 1.00% 13 261.20 1 769.10 13.34%
31.12.2013 14 881.90 14 728.30 153.60 1.04% 13 329.50 1 552.40 11.65%
30.11.2013 14 728.30 13 823.40 904.90 6.55% 13 452.30 1 276.00 9.49%
31.10.2013 13 823.40 13 935.40 - 112.00 -0.80% 13 391.90 431.50 3.22%
30.09.2013 13 935.40 13 546.60 388.80 2.87% 13 403.20 532.20 3.97%
31.08.2013 13 546.60 13 753.00 - 206.40 -1.50% 13 512.30 34.30 0.25%
31.07.2013 13 753.00 13 904.00 - 151.00 -1.09% 13 975.10 - 222.10 -1.59%
30.06.2013 13 904.00 13 805.70 98.30 0.71% 13 924.60 -20.60 -0.15%
31.05.2013 13 805.70 13 874.60 -68.90 -0.50% 14 203.10 - 397.40 -2.80%
30.04.2013 13 874.60 13 769.60 105.00 0.76% 13 245.30 629.30 4.75%
31.03.2013 13 769.60 13 462.40 307.20 2.28% 12 869.30 900.30 7.00%
28.02.2013 13 462.40 13 261.20 201.20 1.52% 12 819.50 642.90 5.01%
31.01.2013 13 261.20 13 329.50 -68.30 -0.51% 12 791.80 469.40 3.67%
31.12.2012 13 329.50 13 452.30 - 122.80 -0.91% - - -
30.11.2012 13 452.30 13 391.90 60.40 0.45% - - -
31.10.2012 13 391.90 13 403.20 -11.30 -0.08% - - -
30.09.2012 13 403.20 13 512.30 - 109.10 -0.81% - - -
31.08.2012 13 512.30 13 975.10 - 462.80 -3.31% - - -
31.07.2012 13 975.10 13 924.60 50.50 0.36% - - -
30.06.2012 13 924.60 14 203.10 - 278.50 -1.96% - - -
31.05.2012 14 203.10 13 245.30 957.80 7.23% - - -
30.04.2012 13 245.30 12 869.30 376.00 2.92% - - -
31.03.2012 12 869.30 12 819.50 49.80 0.39% - - -
29.02.2012 12 819.50 12 791.80 27.70 0.22% - - -
31.01.2012 12 791.80 - - - - - -

Graf jako obrázek

     (2) Rezervní pozice u IMF (CZK) - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
     (2) Rezervní pozice u IMF (CZK) (Stav devizových rezerv)
1.2.1) Households: Up to 2 years - interest rate (% p.a. (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))
1.3.2) Households and non-financial corporations: Over 3 months' notice - interest rate (% p.a. (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))
2.2.1) Non-financial corporations: Up to 1 year - interest rate (% p.a. (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))
3.1.2) Households: Lending for house purchase - interest rate (% p.a. (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))
4.1.2) Non-financial corporations: Loans over CZK 7,5 mil and up to CZK 30 mil - interest rate (% p.a. (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))
(1.2.1) Households: Up to 2 years - volume (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))
(1.3.2) Households: Over 3 months? notice - volume (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))
(2.2.1) Non-financial corporations: Up to 1 year - volume (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))
(3.1.2) Households: Lending for house purchase - volume (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))
(4.1.2) Non-financial corporations: Loans over CZK 7,5 mil and up to CZK 30 mil - volume (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))


Zobrazit sloupec 
Kurzy měn | Akcie | Obchodní rejstřík | Zájezdy | Last minute | Meteobox | Bydlet | YAuto | Studium | E
English version
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Dluhopisy Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Počasí

Kalkulačka

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Běžné účty

Hypotéky

Stavební spoření

Důchody

Směnárny - Euro, Dolar

Úřad práce

Investice

Podílové fondy

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Nový občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2019

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů | Cookies