Dluhové cenné papíry (F.3) (Závazky, transakce, Nefinanční podniky) - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 

Graf hodnot, Závazky, transakce, Nefinanční podniky

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Přepočtený graf hodnot

Časová řada Dluhové cenné papíry (F.3) obsahuje kumulované roční údaje. Následující graf hodnot zobrazuje přepočtená rozdílová data.

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... Dluhové cenné papíry (F.3) - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 30.06.2013 73 625.00
Min 31.03.2009 -34 677.00

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
30.06.2020 -18 301.00 -8 877.00 -9 424.00 106.16% 9 337.00 -27 638.00 - 296.01%
31.03.2020 -8 877.00 -13 530.00 4 653.00 -34.39% 1 844.00 -10 721.00 - 581.40%
31.12.2019 -13 530.00 14 328.00 -27 858.00 - 194.43% -9 578.00 -3 952.00 41.26%
30.09.2019 14 328.00 9 337.00 4 991.00 53.45% -5 697.00 20 025.00 - 351.50%
30.06.2019 9 337.00 1 844.00 7 493.00 406.34% 17 265.00 -7 928.00 -45.92%
31.03.2019 1 844.00 -9 578.00 11 422.00 - 119.25% -6 309.00 8 153.00 - 129.23%
31.12.2018 -9 578.00 -5 697.00 -3 881.00 68.12% 30 834.00 -40 412.00 - 131.06%
30.09.2018 -5 697.00 17 265.00 -22 962.00 - 133.00% 5 739.00 -11 436.00 - 199.27%
30.06.2018 17 265.00 -6 309.00 23 574.00 - 373.66% -5 832.00 23 097.00 - 396.04%
31.03.2018 -6 309.00 30 834.00 -37 143.00 - 120.46% 7 626.00 -13 935.00 - 182.73%
31.12.2017 30 834.00 5 739.00 25 095.00 437.27% -7 256.00 38 090.00 - 524.94%
30.09.2017 5 739.00 -5 832.00 11 571.00 - 198.41% 13 549.00 -7 810.00 -57.64%
30.06.2017 -5 832.00 7 626.00 -13 458.00 - 176.48% -2 998.00 -2 834.00 94.53%
31.03.2017 7 626.00 -7 256.00 14 882.00 - 205.10% - 817.00 8 443.00 -1 033.41%
31.12.2016 -7 256.00 13 549.00 -20 805.00 - 153.55% -14 394.00 7 138.00 -49.59%
30.09.2016 13 549.00 -2 998.00 16 547.00 - 551.93% -2 073.00 15 622.00 - 753.59%
30.06.2016 -2 998.00 - 817.00 -2 181.00 266.95% 2 711.00 -5 709.00 - 210.59%
31.03.2016 - 817.00 -14 394.00 13 577.00 -94.32% -34 044.00 33 227.00 -97.60%
31.12.2015 -14 394.00 -2 073.00 -12 321.00 594.36% 22 993.00 -37 387.00 - 162.60%
30.09.2015 -2 073.00 2 711.00 -4 784.00 - 176.47% 29 852.00 -31 925.00 - 106.94%
30.06.2015 2 711.00 -34 044.00 36 755.00 - 107.96% -4 304.00 7 015.00 - 162.99%
31.03.2015 -34 044.00 22 993.00 -57 037.00 - 248.06% 30 226.00 -64 270.00 - 212.63%
31.12.2014 22 993.00 29 852.00 -6 859.00 -22.98% -2 261.00 25 254.00 -1 116.94%
30.09.2014 29 852.00 -4 304.00 34 156.00 - 793.59% 2 653.00 27 199.00 1 025.22%
30.06.2014 -4 304.00 30 226.00 -34 530.00 - 114.24% 73 625.00 -77 929.00 - 105.85%
31.03.2014 30 226.00 -2 261.00 32 487.00 -1 436.84% 12 712.00 17 514.00 137.78%
31.12.2013 -2 261.00 2 653.00 -4 914.00 - 185.22% 40 539.00 -42 800.00 - 105.58%
30.09.2013 2 653.00 73 625.00 -70 972.00 -96.40% 16 517.00 -13 864.00 -83.94%
30.06.2013 73 625.00 12 712.00 60 913.00 479.18% 33 977.00 39 648.00 116.69%
31.03.2013 12 712.00 40 539.00 -27 827.00 -68.64% -13 557.00 26 269.00 - 193.77%
31.12.2012 40 539.00 16 517.00 24 022.00 145.44% 11 275.00 29 264.00 259.55%
30.09.2012 16 517.00 33 977.00 -17 460.00 -51.39% - 627.00 17 144.00 -2 734.29%
30.06.2012 33 977.00 -13 557.00 47 534.00 - 350.62% 14 890.00 19 087.00 128.19%
31.03.2012 -13 557.00 11 275.00 -24 832.00 - 220.24% -11 052.00 -2 505.00 22.67%
31.12.2011 11 275.00 - 627.00 11 902.00 -1 898.25% -16 626.00 27 901.00 - 167.82%
30.09.2011 - 627.00 14 890.00 -15 517.00 - 104.21% -10 558.00 9 931.00 -94.06%
30.06.2011 14 890.00 -11 052.00 25 942.00 - 234.73% 50 311.00 -35 421.00 -70.40%
31.03.2011 -11 052.00 -16 626.00 5 574.00 -33.53% -9 237.00 -1 815.00 19.65%
31.12.2010 -16 626.00 -10 558.00 -6 068.00 57.47% 54 028.00 -70 654.00 - 130.77%
30.09.2010 -10 558.00 50 311.00 -60 869.00 - 120.99% 5 898.00 -16 456.00 - 279.01%
30.06.2010 50 311.00 -9 237.00 59 548.00 - 644.67% 26 173.00 24 138.00 92.22%
31.03.2010 -9 237.00 54 028.00 -63 265.00 - 117.10% -34 677.00 25 440.00 -73.36%
31.12.2009 54 028.00 5 898.00 48 130.00 816.04% 6 904.00 47 124.00 682.56%
30.09.2009 5 898.00 26 173.00 -20 275.00 -77.47% 26 002.00 -20 104.00 -77.32%
30.06.2009 26 173.00 -34 677.00 60 850.00 - 175.48% -3 394.00 29 567.00 - 871.15%
31.03.2009 -34 677.00 6 904.00 -41 581.00 - 602.27% -7 496.00 -27 181.00 362.61%
31.12.2008 6 904.00 26 002.00 -19 098.00 -73.45% -17 824.00 24 728.00 - 138.73%
30.09.2008 26 002.00 -3 394.00 29 396.00 - 866.12% 28 996.00 -2 994.00 -10.33%
30.06.2008 -3 394.00 -7 496.00 4 102.00 -54.72% -15 860.00 12 466.00 -78.60%
31.03.2008 -7 496.00 -17 824.00 10 328.00 -57.94% -3 228.00 -4 268.00 132.22%
31.12.2007 -17 824.00 28 996.00 -46 820.00 - 161.47% 13 306.00 -31 130.00 - 233.95%
30.09.2007 28 996.00 -15 860.00 44 856.00 - 282.82% -33 114.00 62 110.00 - 187.56%
30.06.2007 -15 860.00 -3 228.00 -12 632.00 391.33% -4 987.00 -10 873.00 218.03%
31.03.2007 -3 228.00 13 306.00 -16 534.00 - 124.26% 33 168.00 -36 396.00 - 109.73%
31.12.2006 13 306.00 -33 114.00 46 420.00 - 140.18% -21 831.00 35 137.00 - 160.95%
30.09.2006 -33 114.00 -4 987.00 -28 127.00 564.01% 4 745.00 -37 859.00 - 797.87%
30.06.2006 -4 987.00 33 168.00 -38 155.00 - 115.04% 30 117.00 -35 104.00 - 116.56%
31.03.2006 33 168.00 -21 831.00 54 999.00 - 251.93% 15 102.00 18 066.00 119.63%
31.12.2005 -21 831.00 4 745.00 -26 576.00 - 560.08% -18 866.00 -2 965.00 15.72%
30.09.2005 4 745.00 30 117.00 -25 372.00 -84.24% 10 091.00 -5 346.00 -52.98%
30.06.2005 30 117.00 15 102.00 15 015.00 99.42% -18 235.00 48 352.00 - 265.16%
31.03.2005 15 102.00 -18 866.00 33 968.00 - 180.05% -3 824.00 18 926.00 - 494.93%
31.12.2004 -18 866.00 10 091.00 -28 957.00 - 286.96% - - -
30.09.2004 10 091.00 -18 235.00 28 326.00 - 155.34% - - -
30.06.2004 -18 235.00 -3 824.00 -14 411.00 376.86% - - -
31.03.2004 -3 824.00 - - - - - -

Graf jako obrázek

Dluhové cenné papíry (F.3) - Graf
Dluhové cenné papíry (F.3) - Graf rozdílový

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Dluhové cenné papíry (F.3) (Finanční aktiva, transakce, Národní hospodářství)
Dluhové cenné papíry (F.3) (Závazky, transakce, Národní hospodářství)
Dluhové cenné papíry (F.3) (Závazky, transakce, Nefinanční podniky)
Dluhové cenné papíry (F.3) (Finanční aktiva, transakce, Fondy kolektivního investování jiné než fondy peněžního trhu)
Dluhové cenné papíry (F.3) (Závazky, transakce, Fondy kolektivního investování jiné než fondy peněžního trhu)
Dluhové cenné papíry (F.3) (Závazky, transakce, Pojišťovací společnosti)
Dluhové cenné papíry (F.3) (Finanční aktiva, transakce, Penzijní fondy)
Dluhové cenné papíry (F.3) (Závazky, transakce, Penzijní fondy)
Dluhové cenné papíry (F.3) (Závazky, transakce, Ústřední vládní instituce)
Dluhové cenné papíry (F.3) (Finanční aktiva, transakce, Fondy sociálního zabezpečení)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - MFI (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Vládní instituce (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Ostatní rezidenti (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Vklady s výpovědní lhutou do 3 měsíců (Peněžní agregáty a protipoložky - peněžní agregáty (stavy))
Dluhové cenné papíry do 2 let (Peněžní agregáty a protipoložky - peněžní agregáty (stavy))
Longer-term MFI liabilities - Deposits redeemable at notice over 3 months (Monetary aggregates and counterparts - main counterparts of M3 (levels))
M2 - Deposits redeemable at notice up to 3 months (Monetary aggregates and counterparts - monetary aggregates (flows))
Longer-term MFI liabilities - Deposits redeemable at notice over 3 months (Monetary aggregates and counterparts - main counterparts of M3 (flows))
M2 - Deposits redeemable at notice up to 3 months (Monetary aggregates and counterparts - monetary aggregates (monthly growth rates) %)


Zobrazit sloupec 
Kurzy měn | Akcie | Obchodní rejstřík | Zájezdy | Last minute | Meteobox | Bydlet | YAuto | Studium | M
English version
Menu Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce COVID Diskuze

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange