Dluhové cenné papíry (F.3) (Závazky, transakce, Nefinanční podniky) - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 

Graf hodnot, Závazky, transakce, Nefinanční podniky

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Přepočtený graf hodnot

Časová řada Dluhové cenné papíry (F.3) obsahuje kumulované roční údaje. Následující graf hodnot zobrazuje přepočtená rozdílová data.

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... Dluhové cenné papíry (F.3) - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 30.06.2013 73 625.00
Min 31.03.2009 -34 677.00

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
31.12.2018 -4 163.00 -5 583.00 1 420.00 -25.43% 30 834.00 -34 997.00 - 113.50%
30.09.2018 -5 583.00 17 319.00 -22 902.00 - 132.24% 5 739.00 -11 322.00 - 197.28%
30.06.2018 17 319.00 -6 309.00 23 628.00 - 374.51% -5 832.00 23 151.00 - 396.96%
31.03.2018 -6 309.00 30 834.00 -37 143.00 - 120.46% 7 626.00 -13 935.00 - 182.73%
31.12.2017 30 834.00 5 739.00 25 095.00 437.27% -7 256.00 38 090.00 - 524.94%
30.09.2017 5 739.00 -5 832.00 11 571.00 - 198.41% 13 549.00 -7 810.00 -57.64%
30.06.2017 -5 832.00 7 626.00 -13 458.00 - 176.48% -2 998.00 -2 834.00 94.53%
31.03.2017 7 626.00 -7 256.00 14 882.00 - 205.10% - 817.00 8 443.00 -1 033.41%
31.12.2016 -7 256.00 13 549.00 -20 805.00 - 153.55% -14 394.00 7 138.00 -49.59%
30.09.2016 13 549.00 -2 998.00 16 547.00 - 551.93% -2 073.00 15 622.00 - 753.59%
30.06.2016 -2 998.00 - 817.00 -2 181.00 266.95% 2 711.00 -5 709.00 - 210.59%
31.03.2016 - 817.00 -14 394.00 13 577.00 -94.32% -34 044.00 33 227.00 -97.60%
31.12.2015 -14 394.00 -2 073.00 -12 321.00 594.36% 22 993.00 -37 387.00 - 162.60%
30.09.2015 -2 073.00 2 711.00 -4 784.00 - 176.47% 29 852.00 -31 925.00 - 106.94%
30.06.2015 2 711.00 -34 044.00 36 755.00 - 107.96% -4 304.00 7 015.00 - 162.99%
31.03.2015 -34 044.00 22 993.00 -57 037.00 - 248.06% 30 226.00 -64 270.00 - 212.63%
31.12.2014 22 993.00 29 852.00 -6 859.00 -22.98% -2 261.00 25 254.00 -1 116.94%
30.09.2014 29 852.00 -4 304.00 34 156.00 - 793.59% 2 653.00 27 199.00 1 025.22%
30.06.2014 -4 304.00 30 226.00 -34 530.00 - 114.24% 73 625.00 -77 929.00 - 105.85%
31.03.2014 30 226.00 -2 261.00 32 487.00 -1 436.84% 12 712.00 17 514.00 137.78%
31.12.2013 -2 261.00 2 653.00 -4 914.00 - 185.22% 40 539.00 -42 800.00 - 105.58%
30.09.2013 2 653.00 73 625.00 -70 972.00 -96.40% 16 517.00 -13 864.00 -83.94%
30.06.2013 73 625.00 12 712.00 60 913.00 479.18% 33 977.00 39 648.00 116.69%
31.03.2013 12 712.00 40 539.00 -27 827.00 -68.64% -13 557.00 26 269.00 - 193.77%
31.12.2012 40 539.00 16 517.00 24 022.00 145.44% 11 275.00 29 264.00 259.55%
30.09.2012 16 517.00 33 977.00 -17 460.00 -51.39% - 627.00 17 144.00 -2 734.29%
30.06.2012 33 977.00 -13 557.00 47 534.00 - 350.62% 14 890.00 19 087.00 128.19%
31.03.2012 -13 557.00 11 275.00 -24 832.00 - 220.24% -11 052.00 -2 505.00 22.67%
31.12.2011 11 275.00 - 627.00 11 902.00 -1 898.25% -16 626.00 27 901.00 - 167.82%
30.09.2011 - 627.00 14 890.00 -15 517.00 - 104.21% -10 558.00 9 931.00 -94.06%
30.06.2011 14 890.00 -11 052.00 25 942.00 - 234.73% 50 311.00 -35 421.00 -70.40%
31.03.2011 -11 052.00 -16 626.00 5 574.00 -33.53% -9 237.00 -1 815.00 19.65%
31.12.2010 -16 626.00 -10 558.00 -6 068.00 57.47% 54 028.00 -70 654.00 - 130.77%
30.09.2010 -10 558.00 50 311.00 -60 869.00 - 120.99% 5 898.00 -16 456.00 - 279.01%
30.06.2010 50 311.00 -9 237.00 59 548.00 - 644.67% 26 173.00 24 138.00 92.22%
31.03.2010 -9 237.00 54 028.00 -63 265.00 - 117.10% -34 677.00 25 440.00 -73.36%
31.12.2009 54 028.00 5 898.00 48 130.00 816.04% 6 904.00 47 124.00 682.56%
30.09.2009 5 898.00 26 173.00 -20 275.00 -77.47% 26 002.00 -20 104.00 -77.32%
30.06.2009 26 173.00 -34 677.00 60 850.00 - 175.48% -3 394.00 29 567.00 - 871.15%
31.03.2009 -34 677.00 6 904.00 -41 581.00 - 602.27% -7 496.00 -27 181.00 362.61%
31.12.2008 6 904.00 26 002.00 -19 098.00 -73.45% -17 824.00 24 728.00 - 138.73%
30.09.2008 26 002.00 -3 394.00 29 396.00 - 866.12% 28 996.00 -2 994.00 -10.33%
30.06.2008 -3 394.00 -7 496.00 4 102.00 -54.72% -15 860.00 12 466.00 -78.60%
31.03.2008 -7 496.00 -17 824.00 10 328.00 -57.94% -3 228.00 -4 268.00 132.22%
31.12.2007 -17 824.00 28 996.00 -46 820.00 - 161.47% 13 306.00 -31 130.00 - 233.95%
30.09.2007 28 996.00 -15 860.00 44 856.00 - 282.82% -33 114.00 62 110.00 - 187.56%
30.06.2007 -15 860.00 -3 228.00 -12 632.00 391.33% -4 987.00 -10 873.00 218.03%
31.03.2007 -3 228.00 13 306.00 -16 534.00 - 124.26% 33 168.00 -36 396.00 - 109.73%
31.12.2006 13 306.00 -33 114.00 46 420.00 - 140.18% -21 831.00 35 137.00 - 160.95%
30.09.2006 -33 114.00 -4 987.00 -28 127.00 564.01% 4 745.00 -37 859.00 - 797.87%
30.06.2006 -4 987.00 33 168.00 -38 155.00 - 115.04% 30 117.00 -35 104.00 - 116.56%
31.03.2006 33 168.00 -21 831.00 54 999.00 - 251.93% 15 102.00 18 066.00 119.63%
31.12.2005 -21 831.00 4 745.00 -26 576.00 - 560.08% -18 866.00 -2 965.00 15.72%
30.09.2005 4 745.00 30 117.00 -25 372.00 -84.24% 10 091.00 -5 346.00 -52.98%
30.06.2005 30 117.00 15 102.00 15 015.00 99.42% -18 235.00 48 352.00 - 265.16%
31.03.2005 15 102.00 -18 866.00 33 968.00 - 180.05% 0.00 15 102.00 -
31.12.2004 -18 866.00 10 091.00 -28 957.00 - 286.96% - - -
30.09.2004 10 091.00 -18 235.00 28 326.00 - 155.34% - - -
30.06.2004 -18 235.00 0.00 -18 235.00 - - - -
31.03.2004 0.00 - - - - - -

Graf jako obrázek

Dluhové cenné papíry (F.3) - Graf
Dluhové cenné papíry (F.3) - Graf rozdílový

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Dluhové cenné papíry (F.3) (Finanční aktiva, transakce, Pojišťovací společnosti)
Dluhové cenné papíry (F.3) (Finanční aktiva, transakce, Penzijní fondy)
Dluhové cenné papíry (F.3) (Finanční aktiva, transakce, Místní vládní instituce)
Dluhové cenné papíry (F.3) (Finanční aktiva, transakce, Domácnosti)
Dluhové cenné papíry (F.3) (Finanční aktiva, transakce, Neziskové instituce sloužící domácnostem)
Dluhové cenné papíry (F.3) (Finanční aktiva, transakce, Národní hospodářství)
Dluhové cenné papíry (F.3) (Finanční aktiva, transakce, Nefinanční podniky)
Dluhové cenné papíry (F.3) (Finanční aktiva, transakce, Měnové finanční instituce)
Dluhové cenné papíry (F.3) (Finanční aktiva, transakce, Ústřední vládní instituce)
Dluhové cenné papíry (F.3) (Finanční aktiva, transakce, Fondy sociálního zabezpečení)
1.3.1) Households and non-financial corporations: Up to 3 months' notice - interest rate (% p.a. (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))
1.3.2) Households and non-financial corporations: Over 3 months' notice - interest rate (% p.a. (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))
3.1.1) Households: Consumer credit - interest rate (% p.a. (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))
3.1.2) Households: Lending for house purchase - interest rate (% p.a. (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))
3.1.3) Households: Other lending - interest rate (% p.a. (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))
Non-financial corporations: Up to 3 months year initial rate fixation - interest rate (% p.a.) (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))
Non-financial corporations: Up to 3 months year initial rate fixation - interest rate (% p.a.) (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))
4.1.3) Non-financial corporations: Loans over CZK 30 million - interest rate (% p.a. (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))
Non-financial corporations: Up to 3 months initial rate fixation - interest rate (% p.a.) (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))
(1.3.1) Households: Up to 3 months? notice - volume (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))


Zobrazit sloupec 
Kurzy měn | Akcie | Obchodní rejstřík | Zájezdy | Last minute | Meteobox | Bydlet | YAuto | Studium | E
English version
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Dluhopisy Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Počasí

Kalkulačka

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Běžné účty

Hypotéky

Stavební spoření

Důchody

Směnárny - Euro, Dolar

Úřad práce

Investice

Podílové fondy

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Nový občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2019

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů | Cookies