Vklady s výpovědní lhůtou (Měnový přehled (historická data do prosince 2016) - pasiva) - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 

Graf hodnot, Měnový přehled (historická data do prosince 2016) - pasiva

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... Vklady s výpovědní lhůtou - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 31.01.2010 486 914.50
Min 30.11.2003 179 107.70

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
31.10.2018 212 376.00 213 726.30 -1 350.30 -0.63% 224 773.80 -12 397.80 -5.52%
30.09.2018 213 726.30 215 114.30 -1 388.00 -0.65% 228 107.80 -14 381.50 -6.30%
31.08.2018 215 114.30 215 803.10 - 688.80 -0.32% 229 710.60 -14 596.30 -6.35%
31.07.2018 215 803.10 218 701.60 -2 898.50 -1.33% 232 260.00 -16 456.90 -7.09%
30.06.2018 218 701.60 221 023.20 -2 321.60 -1.05% 234 283.50 -15 581.90 -6.65%
31.05.2018 221 023.20 223 529.00 -2 505.80 -1.12% 237 529.60 -16 506.40 -6.95%
30.04.2018 223 529.00 225 434.40 -1 905.40 -0.85% 240 247.70 -16 718.70 -6.96%
31.03.2018 225 434.40 226 333.80 - 899.40 -0.40% 240 970.50 -15 536.10 -6.45%
28.02.2018 226 333.80 227 838.70 -1 504.90 -0.66% 242 088.40 -15 754.60 -6.51%
31.01.2018 227 838.70 228 431.70 - 593.00 -0.26% 245 693.20 -17 854.50 -7.27%
31.12.2017 228 431.70 223 947.60 4 484.10 2.00% 248 787.80 -20 356.10 -8.18%
30.11.2017 223 947.60 224 773.80 - 826.20 -0.37% 246 413.50 -22 465.90 -9.12%
31.10.2017 224 773.80 228 107.80 -3 334.00 -1.46% 247 240.80 -22 467.00 -9.09%
30.09.2017 228 107.80 229 710.60 -1 602.80 -0.70% 249 753.00 -21 645.20 -8.67%
31.08.2017 229 710.60 232 260.00 -2 549.40 -1.10% 253 701.80 -23 991.20 -9.46%
31.07.2017 232 260.00 234 283.50 -2 023.50 -0.86% 256 885.30 -24 625.30 -9.59%
30.06.2017 234 283.50 237 529.60 -3 246.10 -1.37% 261 547.90 -27 264.40 -10.42%
31.05.2017 237 529.60 240 247.70 -2 718.10 -1.13% 270 008.10 -32 478.50 -12.03%
30.04.2017 240 247.70 240 970.50 - 722.80 -0.30% 284 515.70 -44 268.00 -15.56%
31.03.2017 240 970.50 242 088.40 -1 117.90 -0.46% 286 429.40 -45 458.90 -15.87%
28.02.2017 242 088.40 245 693.20 -3 604.80 -1.47% 289 195.00 -47 106.60 -16.29%
31.01.2017 245 693.20 248 787.80 -3 094.60 -1.24% 292 014.70 -46 321.50 -15.86%
31.12.2016 248 787.80 246 413.50 2 374.30 0.96% 292 915.30 -44 127.50 -15.06%
30.11.2016 246 413.50 247 240.80 - 827.30 -0.33% 286 949.70 -40 536.20 -14.13%
31.10.2016 247 240.80 249 753.00 -2 512.20 -1.01% 284 705.90 -37 465.10 -13.16%
30.09.2016 249 753.00 253 701.80 -3 948.80 -1.56% 284 876.80 -35 123.80 -12.33%
31.08.2016 253 701.80 256 885.30 -3 183.50 -1.24% 287 332.80 -33 631.00 -11.70%
31.07.2016 256 885.30 261 547.90 -4 662.60 -1.78% 292 482.50 -35 597.20 -12.17%
30.06.2016 261 547.90 270 008.10 -8 460.20 -3.13% 298 127.20 -36 579.30 -12.27%
31.05.2016 270 008.10 284 515.70 -14 507.60 -5.10% 307 389.30 -37 381.20 -12.16%
30.04.2016 284 515.70 286 429.40 -1 913.70 -0.67% 315 308.90 -30 793.20 -9.77%
31.03.2016 286 429.40 289 195.00 -2 765.60 -0.96% 320 908.90 -34 479.50 -10.74%
29.02.2016 289 195.00 292 014.70 -2 819.70 -0.97% 325 516.10 -36 321.10 -11.16%
31.01.2016 292 014.70 292 915.30 - 900.60 -0.31% 330 548.60 -38 533.90 -11.66%
31.12.2015 292 915.30 286 949.70 5 965.60 2.08% 314 331.40 -21 416.10 -6.81%
30.11.2015 286 949.70 284 705.90 2 243.80 0.79% 307 354.90 -20 405.20 -6.64%
31.10.2015 284 705.90 284 876.80 - 170.90 -0.06% 308 721.60 -24 015.70 -7.78%
30.09.2015 284 876.80 287 332.80 -2 456.00 -0.85% 322 324.00 -37 447.20 -11.62%
31.08.2015 287 332.80 292 482.50 -5 149.70 -1.76% 325 149.90 -37 817.10 -11.63%
31.07.2015 292 482.50 298 127.20 -5 644.70 -1.89% 330 149.60 -37 667.10 -11.41%
30.06.2015 298 127.20 307 389.30 -9 262.10 -3.01% 335 970.60 -37 843.40 -11.26%
31.05.2015 307 389.30 315 308.90 -7 919.60 -2.51% 340 694.80 -33 305.50 -9.78%
30.04.2015 315 308.90 320 908.90 -5 600.00 -1.75% 341 736.40 -26 427.50 -7.73%
31.03.2015 320 908.90 325 516.10 -4 607.20 -1.42% 344 934.80 -24 025.90 -6.97%
28.02.2015 325 516.10 330 548.60 -5 032.50 -1.52% 349 475.10 -23 959.00 -6.86%
31.01.2015 330 548.60 314 331.40 16 217.20 5.16% 351 495.30 -20 946.70 -5.96%
31.12.2014 314 331.40 307 354.90 6 976.50 2.27% 350 153.70 -35 822.30 -10.23%
30.11.2014 307 354.90 308 721.60 -1 366.70 -0.44% 344 958.00 -37 603.10 -10.90%
31.10.2014 308 721.60 322 324.00 -13 602.40 -4.22% 346 320.10 -37 598.50 -10.86%
30.09.2014 322 324.00 325 149.90 -2 825.90 -0.87% 345 138.30 -22 814.30 -6.61%
31.08.2014 325 149.90 330 149.60 -4 999.70 -1.51% 345 802.20 -20 652.30 -5.97%
31.07.2014 330 149.60 335 970.60 -5 821.00 -1.73% 348 064.10 -17 914.50 -5.15%
30.06.2014 335 970.60 340 694.80 -4 724.20 -1.39% 349 898.30 -13 927.70 -3.98%
31.05.2014 340 694.80 341 736.40 -1 041.60 -0.30% 351 107.10 -10 412.30 -2.97%
30.04.2014 341 736.40 344 934.80 -3 198.40 -0.93% 352 375.40 -10 639.00 -3.02%
31.03.2014 344 934.80 349 475.10 -4 540.30 -1.30% 350 289.10 -5 354.30 -1.53%
28.02.2014 349 475.10 351 495.30 -2 020.20 -0.57% 348 949.80 525.30 0.15%
31.01.2014 351 495.30 350 153.70 1 341.60 0.38% 349 495.30 2 000.00 0.57%
31.12.2013 350 153.70 344 958.00 5 195.70 1.51% 348 277.10 1 876.60 0.54%
30.11.2013 344 958.00 346 320.10 -1 362.10 -0.39% 335 436.80 9 521.20 2.84%
31.10.2013 346 320.10 345 138.30 1 181.80 0.34% 335 199.80 11 120.30 3.32%
30.09.2013 345 138.30 345 802.20 - 663.90 -0.19% 332 743.80 12 394.50 3.72%
31.08.2013 345 802.20 348 064.10 -2 261.90 -0.65% 333 047.80 12 754.40 3.83%
31.07.2013 348 064.10 349 898.30 -1 834.20 -0.52% 331 551.30 16 512.80 4.98%
30.06.2013 349 898.30 351 107.10 -1 208.80 -0.34% 332 324.10 17 574.20 5.29%
31.05.2013 351 107.10 352 375.40 -1 268.30 -0.36% 335 233.40 15 873.70 4.74%
30.04.2013 352 375.40 350 289.10 2 086.30 0.60% 337 605.10 14 770.30 4.38%
31.03.2013 350 289.10 348 949.80 1 339.30 0.38% 337 990.70 12 298.40 3.64%
28.02.2013 348 949.80 349 495.30 - 545.50 -0.16% 340 263.60 8 686.20 2.55%
31.01.2013 349 495.30 348 277.10 1 218.20 0.35% 341 159.20 8 336.10 2.44%
31.12.2012 348 277.10 335 436.80 12 840.30 3.83% 343 363.40 4 913.70 1.43%
30.11.2012 335 436.80 335 199.80 237.00 0.07% 333 266.80 2 170.00 0.65%
31.10.2012 335 199.80 332 743.80 2 456.00 0.74% 332 212.10 2 987.70 0.90%
30.09.2012 332 743.80 333 047.80 - 304.00 -0.09% 333 370.90 - 627.10 -0.19%
31.08.2012 333 047.80 331 551.30 1 496.50 0.45% 335 374.50 -2 326.70 -0.69%
31.07.2012 331 551.30 332 324.10 - 772.80 -0.23% 337 984.40 -6 433.10 -1.90%
30.06.2012 332 324.10 335 233.40 -2 909.30 -0.87% 340 659.30 -8 335.20 -2.45%
31.05.2012 335 233.40 337 605.10 -2 371.70 -0.70% 343 777.40 -8 544.00 -2.49%
30.04.2012 337 605.10 337 990.70 - 385.60 -0.11% 345 444.40 -7 839.30 -2.27%
31.03.2012 337 990.70 340 263.60 -2 272.90 -0.67% 346 871.50 -8 880.80 -2.56%
29.02.2012 340 263.60 341 159.20 - 895.60 -0.26% 350 508.90 -10 245.30 -2.92%
31.01.2012 341 159.20 343 363.40 -2 204.20 -0.64% 353 834.90 -12 675.70 -3.58%
31.12.2011 343 363.40 333 266.80 10 096.60 3.03% 358 114.10 -14 750.70 -4.12%
30.11.2011 333 266.80 332 212.10 1 054.70 0.32% 353 535.20 -20 268.40 -5.73%
31.10.2011 332 212.10 333 370.90 -1 158.80 -0.35% 357 246.00 -25 033.90 -7.01%
30.09.2011 333 370.90 335 374.50 -2 003.60 -0.60% 360 615.60 -27 244.70 -7.55%
31.08.2011 335 374.50 337 984.40 -2 609.90 -0.77% 364 477.80 -29 103.30 -7.98%
31.07.2011 337 984.40 340 659.30 -2 674.90 -0.79% 368 707.50 -30 723.10 -8.33%
30.06.2011 340 659.30 343 777.40 -3 118.10 -0.91% 416 011.90 -75 352.60 -18.11%
31.05.2011 343 777.40 345 444.40 -1 667.00 -0.48% 430 130.00 -86 352.60 -20.08%
30.04.2011 345 444.40 346 871.50 -1 427.10 -0.41% 485 988.50 - 140 544.10 -28.92%
31.03.2011 346 871.50 350 508.90 -3 637.40 -1.04% 480 613.20 - 133 741.70 -27.83%
28.02.2011 350 508.90 353 834.90 -3 326.00 -0.94% 482 128.00 - 131 619.10 -27.30%
31.01.2011 353 834.90 358 114.10 -4 279.20 -1.19% 486 914.50 - 133 079.60 -27.33%
31.12.2010 358 114.10 353 535.20 4 578.90 1.30% 482 727.70 - 124 613.60 -25.81%
30.11.2010 353 535.20 357 246.00 -3 710.80 -1.04% 469 356.20 - 115 821.00 -24.68%
31.10.2010 357 246.00 360 615.60 -3 369.60 -0.93% 469 660.30 - 112 414.30 -23.94%
30.09.2010 360 615.60 364 477.80 -3 862.20 -1.06% 469 145.40 - 108 529.80 -23.13%
31.08.2010 364 477.80 368 707.50 -4 229.70 -1.15% 469 888.30 - 105 410.50 -22.43%
31.07.2010 368 707.50 416 011.90 -47 304.40 -11.37% 470 589.30 - 101 881.80 -21.65%
30.06.2010 416 011.90 430 130.00 -14 118.10 -3.28% 473 431.20 -57 419.30 -12.13%
31.05.2010 430 130.00 485 988.50 -55 858.50 -11.49% 478 839.10 -48 709.10 -10.17%
30.04.2010 485 988.50 480 613.20 5 375.30 1.12% 478 851.70 7 136.80 1.49%
31.03.2010 480 613.20 482 128.00 -1 514.80 -0.31% 468 317.50 12 295.70 2.63%
28.02.2010 482 128.00 486 914.50 -4 786.50 -0.98% 467 066.60 15 061.40 3.22%
31.01.2010 486 914.50 482 727.70 4 186.80 0.87% 463 824.80 23 089.70 4.98%
31.12.2009 482 727.70 469 356.20 13 371.50 2.85% 458 047.70 24 680.00 5.39%
30.11.2009 469 356.20 469 660.30 - 304.10 -0.06% 391 391.40 77 964.80 19.92%
31.10.2009 469 660.30 469 145.40 514.90 0.11% 371 248.00 98 412.30 26.51%
30.09.2009 469 145.40 469 888.30 - 742.90 -0.16% 359 386.00 109 759.40 30.54%
31.08.2009 469 888.30 470 589.30 - 701.00 -0.15% 349 170.80 120 717.50 34.57%
31.07.2009 470 589.30 473 431.20 -2 841.90 -0.60% 343 260.90 127 328.40 37.09%
30.06.2009 473 431.20 478 839.10 -5 407.90 -1.13% 338 462.60 134 968.60 39.88%
31.05.2009 478 839.10 478 851.70 -12.60 -0.00% 335 816.40 143 022.70 42.59%
30.04.2009 478 851.70 468 317.50 10 534.20 2.25% 334 427.80 144 423.90 43.19%
31.03.2009 468 317.50 467 066.60 1 250.90 0.27% 326 251.10 142 066.40 43.55%
28.02.2009 467 066.60 463 824.80 3 241.80 0.70% 321 884.60 145 182.00 45.10%
31.01.2009 463 824.80 458 047.70 5 777.10 1.26% 318 869.50 144 955.30 45.46%
31.12.2008 458 047.70 391 391.40 66 656.30 17.03% 315 514.50 142 533.20 45.17%
30.11.2008 391 391.40 371 248.00 20 143.40 5.43% 295 057.00 96 334.40 32.65%
31.10.2008 371 248.00 359 386.00 11 862.00 3.30% 287 516.50 83 731.50 29.12%
30.09.2008 359 386.00 349 170.80 10 215.20 2.93% 279 089.60 80 296.40 28.77%
31.08.2008 349 170.80 343 260.90 5 909.90 1.72% 275 489.00 73 681.80 26.75%
31.07.2008 343 260.90 338 462.60 4 798.30 1.42% 272 885.20 70 375.70 25.79%
30.06.2008 338 462.60 335 816.40 2 646.20 0.79% 272 036.10 66 426.50 24.42%
31.05.2008 335 816.40 334 427.80 1 388.60 0.42% 270 966.40 64 850.00 23.93%
30.04.2008 334 427.80 326 251.10 8 176.70 2.51% 270 398.90 64 028.90 23.68%
31.03.2008 326 251.10 321 884.60 4 366.50 1.36% 266 548.30 59 702.80 22.40%
29.02.2008 321 884.60 318 869.50 3 015.10 0.95% 266 656.90 55 227.70 20.71%
31.01.2008 318 869.50 315 514.50 3 355.00 1.06% 266 307.30 52 562.20 19.74%
31.12.2007 315 514.50 295 057.00 20 457.50 6.93% 265 597.30 49 917.20 18.79%
30.11.2007 295 057.00 287 516.50 7 540.50 2.62% 247 914.60 47 142.40 19.02%
31.10.2007 287 516.50 279 089.60 8 426.90 3.02% 242 905.20 44 611.30 18.37%
30.09.2007 279 089.60 275 489.00 3 600.60 1.31% 240 130.10 38 959.50 16.22%
31.08.2007 275 489.00 272 885.20 2 603.80 0.95% 239 217.10 36 271.90 15.16%
31.07.2007 272 885.20 272 036.10 849.10 0.31% 232 731.00 40 154.20 17.25%
30.06.2007 272 036.10 270 966.40 1 069.70 0.39% 231 810.60 40 225.50 17.35%
31.05.2007 270 966.40 270 398.90 567.50 0.21% 227 942.90 43 023.50 18.87%
30.04.2007 270 398.90 266 548.30 3 850.60 1.44% 227 469.20 42 929.70 18.87%
31.03.2007 266 548.30 266 656.90 - 108.60 -0.04% 223 885.80 42 662.50 19.06%
28.02.2007 266 656.90 266 307.30 349.60 0.13% 224 862.50 41 794.40 18.59%
31.01.2007 266 307.30 265 597.30 710.00 0.27% 225 060.60 41 246.70 18.33%
31.12.2006 265 597.30 247 914.60 17 682.70 7.13% 224 146.50 41 450.80 18.49%
30.11.2006 247 914.60 242 905.20 5 009.40 2.06% 207 310.20 40 604.40 19.59%
31.10.2006 242 905.20 240 130.10 2 775.10 1.16% 201 650.80 41 254.40 20.46%
30.09.2006 240 130.10 239 217.10 913.00 0.38% 199 347.00 40 783.10 20.46%
31.08.2006 239 217.10 232 731.00 6 486.10 2.79% 198 798.10 40 419.00 20.33%
31.07.2006 232 731.00 231 810.60 920.40 0.40% 198 760.40 33 970.60 17.09%
30.06.2006 231 810.60 227 942.90 3 867.70 1.70% 198 840.80 32 969.80 16.58%
31.05.2006 227 942.90 227 469.20 473.70 0.21% 198 821.90 29 121.00 14.65%
30.04.2006 227 469.20 223 885.80 3 583.40 1.60% 199 264.10 28 205.10 14.15%
31.03.2006 223 885.80 224 862.50 - 976.70 -0.43% 198 903.10 24 982.70 12.56%
28.02.2006 224 862.50 225 060.60 - 198.10 -0.09% 199 188.00 25 674.50 12.89%
31.01.2006 225 060.60 224 146.50 914.10 0.41% 199 997.20 25 063.40 12.53%
31.12.2005 224 146.50 207 310.20 16 836.30 8.12% 198 833.20 25 313.30 12.73%
30.11.2005 207 310.20 201 650.80 5 659.40 2.81% 185 941.80 21 368.40 11.49%
31.10.2005 201 650.80 199 347.00 2 303.80 1.16% 182 929.80 18 721.00 10.23%
30.09.2005 199 347.00 198 798.10 548.90 0.28% 180 847.70 18 499.30 10.23%
31.08.2005 198 798.10 198 760.40 37.70 0.02% 179 614.10 19 184.00 10.68%
31.07.2005 198 760.40 198 840.80 -80.40 -0.04% 179 623.70 19 136.70 10.65%
30.06.2005 198 840.80 198 821.90 18.90 0.01% 179 884.00 18 956.80 10.54%
31.05.2005 198 821.90 199 264.10 - 442.20 -0.22% 180 253.90 18 568.00 10.30%
30.04.2005 199 264.10 198 903.10 361.00 0.18% 181 216.40 18 047.70 9.96%
31.03.2005 198 903.10 199 188.00 - 284.90 -0.14% 181 848.00 17 055.10 9.38%
28.02.2005 199 188.00 199 997.20 - 809.20 -0.40% 183 144.10 16 043.90 8.76%
31.01.2005 199 997.20 198 833.20 1 164.00 0.59% 184 648.70 15 348.50 8.31%
31.12.2004 198 833.20 185 941.80 12 891.40 6.93% 185 552.10 13 281.10 7.16%
30.11.2004 185 941.80 182 929.80 3 012.00 1.65% 179 107.70 6 834.10 3.82%
31.10.2004 182 929.80 180 847.70 2 082.10 1.15% 179 333.60 3 596.20 2.01%
30.09.2004 180 847.70 179 614.10 1 233.60 0.69% 180 726.90 120.80 0.07%
31.08.2004 179 614.10 179 623.70 -9.60 -0.01% 181 810.50 -2 196.40 -1.21%
31.07.2004 179 623.70 179 884.00 - 260.30 -0.14% 182 972.40 -3 348.70 -1.83%
30.06.2004 179 884.00 180 253.90 - 369.90 -0.21% 184 370.10 -4 486.10 -2.43%
31.05.2004 180 253.90 181 216.40 - 962.50 -0.53% 186 339.70 -6 085.80 -3.27%
30.04.2004 181 216.40 181 848.00 - 631.60 -0.35% 189 726.50 -8 510.10 -4.49%
31.03.2004 181 848.00 183 144.10 -1 296.10 -0.71% 189 996.70 -8 148.70 -4.29%
29.02.2004 183 144.10 184 648.70 -1 504.60 -0.81% 193 147.60 -10 003.50 -5.18%
31.01.2004 184 648.70 185 552.10 - 903.40 -0.49% 194 707.70 -10 059.00 -5.17%
31.12.2003 185 552.10 179 107.70 6 444.40 3.60% 194 311.30 -8 759.20 -4.51%
30.11.2003 179 107.70 179 333.60 - 225.90 -0.13% 205 946.80 -26 839.10 -13.03%
31.10.2003 179 333.60 180 726.90 -1 393.30 -0.77% 204 167.50 -24 833.90 -12.16%
30.09.2003 180 726.90 181 810.50 -1 083.60 -0.60% 206 482.60 -25 755.70 -12.47%
31.08.2003 181 810.50 182 972.40 -1 161.90 -0.64% 307 056.00 - 125 245.50 -40.79%
31.07.2003 182 972.40 184 370.10 -1 397.70 -0.76% 309 539.20 - 126 566.80 -40.89%
30.06.2003 184 370.10 186 339.70 -1 969.60 -1.06% 311 191.80 - 126 821.70 -40.75%
31.05.2003 186 339.70 189 726.50 -3 386.80 -1.78% 308 077.80 - 121 738.10 -39.52%
30.04.2003 189 726.50 189 996.70 - 270.20 -0.14% 309 484.20 - 119 757.70 -38.70%
31.03.2003 189 996.70 193 147.60 -3 150.90 -1.63% 305 747.70 - 115 751.00 -37.86%
28.02.2003 193 147.60 194 707.70 -1 560.10 -0.80% 312 508.30 - 119 360.70 -38.19%
31.01.2003 194 707.70 194 311.30 396.40 0.20% 313 657.20 - 118 949.50 -37.92%
31.12.2002 194 311.30 205 946.80 -11 635.50 -5.65% - - -
30.11.2002 205 946.80 204 167.50 1 779.30 0.87% - - -
31.10.2002 204 167.50 206 482.60 -2 315.10 -1.12% - - -
30.09.2002 206 482.60 307 056.00 - 100 573.40 -32.75% - - -
31.08.2002 307 056.00 309 539.20 -2 483.20 -0.80% - - -
31.07.2002 309 539.20 311 191.80 -1 652.60 -0.53% - - -
30.06.2002 311 191.80 308 077.80 3 114.00 1.01% - - -
31.05.2002 308 077.80 309 484.20 -1 406.40 -0.45% - - -
30.04.2002 309 484.20 305 747.70 3 736.50 1.22% - - -
31.03.2002 305 747.70 312 508.30 -6 760.60 -2.16% - - -
28.02.2002 312 508.30 313 657.20 -1 148.90 -0.37% - - -
31.01.2002 313 657.20 - - - - - -

Graf jako obrázek

Vklady s výpovědní lhůtou - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Vklady s výpovědní lhůtou (Měnový přehled (historická data do prosince 2016) - pasiva)
Vklady s výpovědní lhůtou (%) (Úrokové sazby MFI - sektor obyvatelstvo - nové obchody (% p.a.))
Vklady přijaté bankami od rezidentů ČR - v EUR (Nové obchody - vybrané ukazatele v EUR)
Domácnosti a NISD (S.14 + S.15) - jednodenní vklady - sazba (% p. a.) (Vklady přijaté bankami od rezidentů ČR - v EUR)
Domácnosti a NISD (S.14 + S.15) - vklady s dohodnutou splatností celkem - sazba (% p. a.) (Vklady přijaté bankami od rezidentů ČR - v EUR)
Domácnosti a NISD (S.14 + S.15) - vklady s výpovědní lhůtou celkem - sazba (% p. a.) (Vklady přijaté bankami od rezidentů ČR - v EUR)
Nefinanční podniky (S.11) - jednodenní vklady - sazba (% p. a.) (Vklady přijaté bankami od rezidentů ČR - v EUR)
Domácnosti a NISD (S.14 + S.15) - jednodenní vklady - objem (Vklady přijaté bankami od rezidentů ČR - v EUR)
Domácnosti a NISD (S.14 + S.15) - vklady s dohodnutou splatností celkem - objem (Vklady přijaté bankami od rezidentů ČR - v EUR)
Domácnosti a NISD (S.14 + S.15) - vklady s výpovědní lhůtou celkem - objem (Vklady přijaté bankami od rezidentů ČR - v EUR)
Nefinanční podniky (S.11) - jednodenní vklady - objem (Vklady přijaté bankami od rezidentů ČR - v EUR)
Centrální banka - počet jednodenních vkladů (tisíce) (Instituce nabízející platební služby pro non-MFI)


Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Školení Počasí

Kalkulačka

Výpočet čisté mzdy

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Důchodová kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Běžné účty

Hypotéky

Stavební spoření

Podílové fondy

Směnárny - Euro, Dolar

Úřad práce

Investice

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Penzijní fondy

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Nový občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - TÜV spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2018

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů | Cookies