Pojišťovací společnosti a penzijní fondy - vklady celkem - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 

Graf hodnot, Vklady od neměnových finančních institucí a vlády - stavy

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... Pojišťovací společnosti a penzijní fondy - vklady celkem - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 29.02.2020 161 392.30
Min 31.03.2003 24 057.30

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
31.08.2020 126 822.50 126 395.60 426.90 0.34% 122 982.80 3 839.70 3.12%
31.07.2020 126 395.60 117 229.10 9 166.50 7.82% 125 308.80 1 086.80 0.87%
30.06.2020 117 229.10 123 251.40 -6 022.30 -4.89% 138 112.30 -20 883.20 -15.12%
31.05.2020 123 251.40 121 996.90 1 254.50 1.03% 120 176.00 3 075.40 2.56%
30.04.2020 121 996.90 144 522.40 -22 525.50 -15.59% 144 199.30 -22 202.40 -15.40%
31.03.2020 144 522.40 161 392.30 -16 869.90 -10.45% 120 411.80 24 110.60 20.02%
29.02.2020 161 392.30 151 063.60 10 328.70 6.84% 131 815.80 29 576.50 22.44%
31.01.2020 151 063.60 132 352.00 18 711.60 14.14% 101 331.60 49 732.00 49.08%
31.12.2019 132 352.00 135 436.70 -3 084.70 -2.28% 144 701.20 -12 349.20 -8.53%
30.11.2019 135 436.70 114 025.10 21 411.60 18.78% 146 939.70 -11 503.00 -7.83%
31.10.2019 114 025.10 132 581.50 -18 556.40 -14.00% 147 391.60 -33 366.50 -22.64%
30.09.2019 132 581.50 122 982.80 9 598.70 7.80% 126 269.70 6 311.80 5.00%
31.08.2019 122 982.80 125 308.80 -2 326.00 -1.86% 136 408.90 -13 426.10 -9.84%
31.07.2019 125 308.80 138 112.30 -12 803.50 -9.27% 108 873.70 16 435.10 15.10%
30.06.2019 138 112.30 120 176.00 17 936.30 14.93% 100 173.20 37 939.10 37.87%
31.05.2019 120 176.00 144 199.30 -24 023.30 -16.66% 105 325.80 14 850.20 14.10%
30.04.2019 144 199.30 120 411.80 23 787.50 19.76% 126 162.50 18 036.80 14.30%
31.03.2019 120 411.80 131 815.80 -11 404.00 -8.65% 105 133.40 15 278.40 14.53%
28.02.2019 131 815.80 101 331.60 30 484.20 30.08% 132 835.30 -1 019.50 -0.77%
31.01.2019 101 331.60 144 701.20 -43 369.60 -29.97% 140 049.50 -38 717.90 -27.65%
31.12.2018 144 701.20 146 939.70 -2 238.50 -1.52% 124 852.70 19 848.50 15.90%
30.11.2018 146 939.70 147 391.60 - 451.90 -0.31% 136 914.00 10 025.70 7.32%
31.10.2018 147 391.60 126 269.70 21 121.90 16.73% 118 133.60 29 258.00 24.77%
30.09.2018 126 269.70 136 408.90 -10 139.20 -7.43% 138 706.80 -12 437.10 -8.97%
31.08.2018 136 408.90 108 873.70 27 535.20 25.29% 144 222.10 -7 813.20 -5.42%
31.07.2018 108 873.70 100 173.20 8 700.50 8.69% 148 778.90 -39 905.20 -26.82%
30.06.2018 100 173.20 105 325.80 -5 152.60 -4.89% 117 666.50 -17 493.30 -14.87%
31.05.2018 105 325.80 126 162.50 -20 836.70 -16.52% 126 171.20 -20 845.40 -16.52%
30.04.2018 126 162.50 105 133.40 21 029.10 20.00% 135 576.00 -9 413.50 -6.94%
31.03.2018 105 133.40 132 835.30 -27 701.90 -20.85% 111 125.20 -5 991.80 -5.39%
28.02.2018 132 835.30 140 049.50 -7 214.20 -5.15% 98 462.50 34 372.80 34.91%
31.01.2018 140 049.50 124 852.70 15 196.80 12.17% 87 632.80 52 416.70 59.81%
31.12.2017 124 852.70 136 914.00 -12 061.30 -8.81% 63 372.60 61 480.10 97.01%
30.11.2017 136 914.00 118 133.60 18 780.40 15.90% 76 611.20 60 302.80 78.71%
31.10.2017 118 133.60 138 706.80 -20 573.20 -14.83% 71 898.40 46 235.20 64.31%
30.09.2017 138 706.80 144 222.10 -5 515.30 -3.82% 68 241.60 70 465.20 103.26%
31.08.2017 144 222.10 148 778.90 -4 556.80 -3.06% 64 101.50 80 120.60 124.99%
31.07.2017 148 778.90 117 666.50 31 112.40 26.44% 67 070.60 81 708.30 121.82%
30.06.2017 117 666.50 126 171.20 -8 504.70 -6.74% 71 994.50 45 672.00 63.44%
31.05.2017 126 171.20 135 576.00 -9 404.80 -6.94% 75 488.80 50 682.40 67.14%
30.04.2017 135 576.00 111 125.20 24 450.80 22.00% 78 685.90 56 890.10 72.30%
31.03.2017 111 125.20 98 462.50 12 662.70 12.86% 79 261.50 31 863.70 40.20%
28.02.2017 98 462.50 87 632.80 10 829.70 12.36% 87 333.40 11 129.10 12.74%
31.01.2017 87 632.80 63 372.60 24 260.20 38.28% 82 214.90 5 417.90 6.59%
31.12.2016 63 372.60 76 611.20 -13 238.60 -17.28% 62 206.20 1 166.40 1.88%
30.11.2016 76 611.20 71 898.40 4 712.80 6.55% 59 779.10 16 832.10 28.16%
31.10.2016 71 898.40 68 241.60 3 656.80 5.36% 66 436.60 5 461.80 8.22%
30.09.2016 68 241.60 64 101.50 4 140.10 6.46% 58 597.30 9 644.30 16.46%
31.08.2016 64 101.50 67 070.60 -2 969.10 -4.43% 46 318.30 17 783.20 38.39%
31.07.2016 67 070.60 71 994.50 -4 923.90 -6.84% 45 988.10 21 082.50 45.84%
30.06.2016 71 994.50 75 488.80 -3 494.30 -4.63% 45 622.90 26 371.60 57.80%
31.05.2016 75 488.80 78 685.90 -3 197.10 -4.06% 49 314.00 26 174.80 53.08%
30.04.2016 78 685.90 79 261.50 - 575.60 -0.73% 55 706.50 22 979.40 41.25%
31.03.2016 79 261.50 87 333.40 -8 071.90 -9.24% 48 525.10 30 736.40 63.34%
29.02.2016 87 333.40 82 214.90 5 118.50 6.23% 53 627.40 33 706.00 62.85%
31.01.2016 82 214.90 62 206.20 20 008.70 32.17% 61 170.00 21 044.90 34.40%
31.12.2015 62 206.20 59 779.10 2 427.10 4.06% 60 754.40 1 451.80 2.39%
30.11.2015 59 779.10 66 436.60 -6 657.50 -10.02% 62 892.40 -3 113.30 -4.95%
31.10.2015 66 436.60 58 597.30 7 839.30 13.38% 61 991.60 4 445.00 7.17%
30.09.2015 58 597.30 46 318.30 12 279.00 26.51% 61 231.90 -2 634.60 -4.30%
31.08.2015 46 318.30 45 988.10 330.20 0.72% 60 132.00 -13 813.70 -22.97%
31.07.2015 45 988.10 45 622.90 365.20 0.80% 58 090.60 -12 102.50 -20.83%
30.06.2015 45 622.90 49 314.00 -3 691.10 -7.48% 58 062.80 -12 439.90 -21.42%
31.05.2015 49 314.00 55 706.50 -6 392.50 -11.48% 63 527.70 -14 213.70 -22.37%
30.04.2015 55 706.50 48 525.10 7 181.40 14.80% 70 846.00 -15 139.50 -21.37%
31.03.2015 48 525.10 53 627.40 -5 102.30 -9.51% 69 656.70 -21 131.60 -30.34%
28.02.2015 53 627.40 61 170.00 -7 542.60 -12.33% 61 193.50 -7 566.10 -12.36%
31.01.2015 61 170.00 60 754.40 415.60 0.68% 66 245.10 -5 075.10 -7.66%
31.12.2014 60 754.40 62 892.40 -2 138.00 -3.40% 50 650.00 10 104.40 19.95%
30.11.2014 62 892.40 61 991.60 900.80 1.45% 56 173.70 6 718.70 11.96%
31.10.2014 61 991.60 61 231.90 759.70 1.24% 60 751.00 1 240.60 2.04%
30.09.2014 61 231.90 60 132.00 1 099.90 1.83% 63 970.70 -2 738.80 -4.28%
31.08.2014 60 132.00 58 090.60 2 041.40 3.51% 56 361.20 3 770.80 6.69%
31.07.2014 58 090.60 58 062.80 27.80 0.05% 55 558.30 2 532.30 4.56%
30.06.2014 58 062.80 63 527.70 -5 464.90 -8.60% 56 290.50 1 772.30 3.15%
31.05.2014 63 527.70 70 846.00 -7 318.30 -10.33% 52 570.90 10 956.80 20.84%
30.04.2014 70 846.00 69 656.70 1 189.30 1.71% 59 083.80 11 762.20 19.91%
31.03.2014 69 656.70 61 193.50 8 463.20 13.83% 55 687.60 13 969.10 25.08%
28.02.2014 61 193.50 66 245.10 -5 051.60 -7.63% 60 796.10 397.40 0.65%
31.01.2014 66 245.10 50 650.00 15 595.10 30.79% 60 918.80 5 326.30 8.74%
31.12.2013 50 650.00 56 173.70 -5 523.70 -9.83% 63 765.30 -13 115.30 -20.57%
30.11.2013 56 173.70 60 751.00 -4 577.30 -7.53% 58 816.60 -2 642.90 -4.49%
31.10.2013 60 751.00 63 970.70 -3 219.70 -5.03% 63 745.40 -2 994.40 -4.70%
30.09.2013 63 970.70 56 361.20 7 609.50 13.50% 58 995.10 4 975.60 8.43%
31.08.2013 56 361.20 55 558.30 802.90 1.45% 55 843.60 517.60 0.93%
31.07.2013 55 558.30 56 290.50 - 732.20 -1.30% 53 047.90 2 510.40 4.73%
30.06.2013 56 290.50 52 570.90 3 719.60 7.08% 52 436.30 3 854.20 7.35%
31.05.2013 52 570.90 59 083.80 -6 512.90 -11.02% 57 164.00 -4 593.10 -8.03%
30.04.2013 59 083.80 55 687.60 3 396.20 6.10% 60 482.20 -1 398.40 -2.31%
31.03.2013 55 687.60 60 796.10 -5 108.50 -8.40% 56 783.80 -1 096.20 -1.93%
28.02.2013 60 796.10 60 918.80 - 122.70 -0.20% 60 457.40 338.70 0.56%
31.01.2013 60 918.80 63 765.30 -2 846.50 -4.46% 57 239.90 3 678.90 6.43%
31.12.2012 63 765.30 58 816.60 4 948.70 8.41% 50 202.70 13 562.60 27.02%
30.11.2012 58 816.60 63 745.40 -4 928.80 -7.73% 54 816.60 4 000.00 7.30%
31.10.2012 63 745.40 58 995.10 4 750.30 8.05% 59 114.20 4 631.20 7.83%
30.09.2012 58 995.10 55 843.60 3 151.50 5.64% 43 871.30 15 123.80 34.47%
31.08.2012 55 843.60 53 047.90 2 795.70 5.27% 43 501.40 12 342.20 28.37%
31.07.2012 53 047.90 52 436.30 611.60 1.17% 48 931.10 4 116.80 8.41%
30.06.2012 52 436.30 57 164.00 -4 727.70 -8.27% 47 872.50 4 563.80 9.53%
31.05.2012 57 164.00 60 482.20 -3 318.20 -5.49% 53 669.20 3 494.80 6.51%
30.04.2012 60 482.20 56 783.80 3 698.40 6.51% 58 697.20 1 785.00 3.04%
31.03.2012 56 783.80 60 457.40 -3 673.60 -6.08% 44 396.00 12 387.80 27.90%
29.02.2012 60 457.40 57 239.90 3 217.50 5.62% 52 934.90 7 522.50 14.21%
31.01.2012 57 239.90 50 202.70 7 037.20 14.02% 51 896.70 5 343.20 10.30%
31.12.2011 50 202.70 54 816.60 -4 613.90 -8.42% 50 766.70 - 564.00 -1.11%
30.11.2011 54 816.60 59 114.20 -4 297.60 -7.27% 53 782.10 1 034.50 1.92%
31.10.2011 59 114.20 43 871.30 15 242.90 34.74% 52 273.80 6 840.40 13.09%
30.09.2011 43 871.30 43 501.40 369.90 0.85% 43 162.20 709.10 1.64%
31.08.2011 43 501.40 48 931.10 -5 429.70 -11.10% 46 672.10 -3 170.70 -6.79%
31.07.2011 48 931.10 47 872.50 1 058.60 2.21% 48 918.30 12.80 0.03%
30.06.2011 47 872.50 53 669.20 -5 796.70 -10.80% 55 887.00 -8 014.50 -14.34%
31.05.2011 53 669.20 58 697.20 -5 028.00 -8.57% 58 293.30 -4 624.10 -7.93%
30.04.2011 58 697.20 44 396.00 14 301.20 32.21% 67 100.60 -8 403.40 -12.52%
31.03.2011 44 396.00 52 934.90 -8 538.90 -16.13% 61 827.60 -17 431.60 -28.19%
28.02.2011 52 934.90 51 896.70 1 038.20 2.00% 57 729.30 -4 794.40 -8.30%
31.01.2011 51 896.70 50 766.70 1 130.00 2.23% 56 431.40 -4 534.70 -8.04%
31.12.2010 50 766.70 53 782.10 -3 015.40 -5.61% 58 010.00 -7 243.30 -12.49%
30.11.2010 53 782.10 52 273.80 1 508.30 2.89% 65 263.30 -11 481.20 -17.59%
31.10.2010 52 273.80 43 162.20 9 111.60 21.11% 55 955.60 -3 681.80 -6.58%
30.09.2010 43 162.20 46 672.10 -3 509.90 -7.52% 58 681.30 -15 519.10 -26.45%
31.08.2010 46 672.10 48 918.30 -2 246.20 -4.59% 55 955.80 -9 283.70 -16.59%
31.07.2010 48 918.30 55 887.00 -6 968.70 -12.47% 57 027.70 -8 109.40 -14.22%
30.06.2010 55 887.00 58 293.30 -2 406.30 -4.13% 58 498.50 -2 611.50 -4.46%
31.05.2010 58 293.30 67 100.60 -8 807.30 -13.13% 57 679.80 613.50 1.06%
30.04.2010 67 100.60 61 827.60 5 273.00 8.53% 62 528.80 4 571.80 7.31%
31.03.2010 61 827.60 57 729.30 4 098.30 7.10% 67 560.90 -5 733.30 -8.49%
28.02.2010 57 729.30 56 431.40 1 297.90 2.30% 62 366.40 -4 637.10 -7.44%
31.01.2010 56 431.40 58 010.00 -1 578.60 -2.72% 60 091.20 -3 659.80 -6.09%
31.12.2009 58 010.00 65 263.30 -7 253.30 -11.11% 54 998.20 3 011.80 5.48%
30.11.2009 65 263.30 55 955.60 9 307.70 16.63% 52 793.30 12 470.00 23.62%
31.10.2009 55 955.60 58 681.30 -2 725.70 -4.64% 57 441.10 -1 485.50 -2.59%
30.09.2009 58 681.30 55 955.80 2 725.50 4.87% 59 839.50 -1 158.20 -1.94%
31.08.2009 55 955.80 57 027.70 -1 071.90 -1.88% 59 699.10 -3 743.30 -6.27%
31.07.2009 57 027.70 58 498.50 -1 470.80 -2.51% 58 124.80 -1 097.10 -1.89%
30.06.2009 58 498.50 57 679.80 818.70 1.42% 55 597.70 2 900.80 5.22%
31.05.2009 57 679.80 62 528.80 -4 849.00 -7.75% 59 604.10 -1 924.30 -3.23%
30.04.2009 62 528.80 67 560.90 -5 032.10 -7.45% 59 152.40 3 376.40 5.71%
31.03.2009 67 560.90 62 366.40 5 194.50 8.33% 60 310.90 7 250.00 12.02%
28.02.2009 62 366.40 60 091.20 2 275.20 3.79% 55 332.00 7 034.40 12.71%
31.01.2009 60 091.20 54 998.20 5 093.00 9.26% 48 789.60 11 301.60 23.16%
31.12.2008 54 998.20 52 793.30 2 204.90 4.18% 54 019.20 979.00 1.81%
30.11.2008 52 793.30 57 441.10 -4 647.80 -8.09% 49 979.80 2 813.50 5.63%
31.10.2008 57 441.10 59 839.50 -2 398.40 -4.01% 53 120.20 4 320.90 8.13%
30.09.2008 59 839.50 59 699.10 140.40 0.24% 49 262.60 10 576.90 21.47%
31.08.2008 59 699.10 58 124.80 1 574.30 2.71% 51 214.60 8 484.50 16.57%
31.07.2008 58 124.80 55 597.70 2 527.10 4.55% 45 534.00 12 590.80 27.65%
30.06.2008 55 597.70 59 604.10 -4 006.40 -6.72% 40 547.80 15 049.90 37.12%
31.05.2008 59 604.10 59 152.40 451.70 0.76% 45 607.40 13 996.70 30.69%
30.04.2008 59 152.40 60 310.90 -1 158.50 -1.92% 42 598.80 16 553.60 38.86%
31.03.2008 60 310.90 55 332.00 4 978.90 9.00% 43 075.10 17 235.80 40.01%
29.02.2008 55 332.00 48 789.60 6 542.40 13.41% 44 610.60 10 721.40 24.03%
31.01.2008 48 789.60 54 019.20 -5 229.60 -9.68% 43 140.00 5 649.60 13.10%
31.12.2007 54 019.20 49 979.80 4 039.40 8.08% 41 390.30 12 628.90 30.51%
30.11.2007 49 979.80 53 120.20 -3 140.40 -5.91% 46 535.60 3 444.20 7.40%
31.10.2007 53 120.20 49 262.60 3 857.60 7.83% 48 875.20 4 245.00 8.69%
30.09.2007 49 262.60 51 214.60 -1 952.00 -3.81% 39 048.40 10 214.20 26.16%
31.08.2007 51 214.60 45 534.00 5 680.60 12.48% 40 697.90 10 516.70 25.84%
31.07.2007 45 534.00 40 547.80 4 986.20 12.30% 41 428.90 4 105.10 9.91%
30.06.2007 40 547.80 45 607.40 -5 059.60 -11.09% 44 207.10 -3 659.30 -8.28%
31.05.2007 45 607.40 42 598.80 3 008.60 7.06% 43 854.30 1 753.10 4.00%
30.04.2007 42 598.80 43 075.10 - 476.30 -1.11% 44 901.30 -2 302.50 -5.13%
31.03.2007 43 075.10 44 610.60 -1 535.50 -3.44% 49 647.40 -6 572.30 -13.24%
28.02.2007 44 610.60 43 140.00 1 470.60 3.41% 49 354.50 -4 743.90 -9.61%
31.01.2007 43 140.00 41 390.30 1 749.70 4.23% 51 708.70 -8 568.70 -16.57%
31.12.2006 41 390.30 46 535.60 -5 145.30 -11.06% 47 034.80 -5 644.50 -12.00%
30.11.2006 46 535.60 48 875.20 -2 339.60 -4.79% 45 046.50 1 489.10 3.31%
31.10.2006 48 875.20 39 048.40 9 826.80 25.17% 46 192.10 2 683.10 5.81%
30.09.2006 39 048.40 40 697.90 -1 649.50 -4.05% 48 085.60 -9 037.20 -18.79%
31.08.2006 40 697.90 41 428.90 - 731.00 -1.76% 49 489.30 -8 791.40 -17.76%
31.07.2006 41 428.90 44 207.10 -2 778.20 -6.28% 49 993.80 -8 564.90 -17.13%
30.06.2006 44 207.10 43 854.30 352.80 0.80% 47 833.70 -3 626.60 -7.58%
31.05.2006 43 854.30 44 901.30 -1 047.00 -2.33% 48 506.20 -4 651.90 -9.59%
30.04.2006 44 901.30 49 647.40 -4 746.10 -9.56% 45 287.00 - 385.70 -0.85%
31.03.2006 49 647.40 49 354.50 292.90 0.59% 48 466.50 1 180.90 2.44%
28.02.2006 49 354.50 51 708.70 -2 354.20 -4.55% 45 005.90 4 348.60 9.66%
31.01.2006 51 708.70 47 034.80 4 673.90 9.94% 38 407.90 13 300.80 34.63%
31.12.2005 47 034.80 45 046.50 1 988.30 4.41% 40 293.50 6 741.30 16.73%
30.11.2005 45 046.50 46 192.10 -1 145.60 -2.48% 43 768.50 1 278.00 2.92%
31.10.2005 46 192.10 48 085.60 -1 893.50 -3.94% 42 977.20 3 214.90 7.48%
30.09.2005 48 085.60 49 489.30 -1 403.70 -2.84% 47 361.80 723.80 1.53%
31.08.2005 49 489.30 49 993.80 - 504.50 -1.01% 44 328.40 5 160.90 11.64%
31.07.2005 49 993.80 47 833.70 2 160.10 4.52% 47 648.20 2 345.60 4.92%
30.06.2005 47 833.70 48 506.20 - 672.50 -1.39% 46 470.50 1 363.20 2.93%
31.05.2005 48 506.20 45 287.00 3 219.20 7.11% 46 721.50 1 784.70 3.82%
30.04.2005 45 287.00 48 466.50 -3 179.50 -6.56% 44 203.60 1 083.40 2.45%
31.03.2005 48 466.50 45 005.90 3 460.60 7.69% 43 167.00 5 299.50 12.28%
28.02.2005 45 005.90 38 407.90 6 598.00 17.18% 46 558.50 -1 552.60 -3.33%
31.01.2005 38 407.90 40 293.50 -1 885.60 -4.68% 46 738.30 -8 330.40 -17.82%
31.12.2004 40 293.50 43 768.50 -3 475.00 -7.94% 45 293.30 -4 999.80 -11.04%
30.11.2004 43 768.50 42 977.20 791.30 1.84% 41 100.40 2 668.10 6.49%
31.10.2004 42 977.20 47 361.80 -4 384.60 -9.26% 37 918.80 5 058.40 13.34%
30.09.2004 47 361.80 44 328.40 3 033.40 6.84% 36 006.80 11 355.00 31.54%
31.08.2004 44 328.40 47 648.20 -3 319.80 -6.97% 29 341.50 14 986.90 51.08%
31.07.2004 47 648.20 46 470.50 1 177.70 2.53% 28 657.10 18 991.10 66.27%
30.06.2004 46 470.50 46 721.50 - 251.00 -0.54% 30 630.60 15 839.90 51.71%
31.05.2004 46 721.50 44 203.60 2 517.90 5.70% 29 259.20 17 462.30 59.68%
30.04.2004 44 203.60 43 167.00 1 036.60 2.40% 29 367.30 14 836.30 50.52%
31.03.2004 43 167.00 46 558.50 -3 391.50 -7.28% 24 057.30 19 109.70 79.43%
29.02.2004 46 558.50 46 738.30 - 179.80 -0.38% 28 016.40 18 542.10 66.18%
31.01.2004 46 738.30 45 293.30 1 445.00 3.19% 36 675.30 10 063.00 27.44%
31.12.2003 45 293.30 41 100.40 4 192.90 10.20% 39 443.90 5 849.40 14.83%
30.11.2003 41 100.40 37 918.80 3 181.60 8.39% 38 011.20 3 089.20 8.13%
31.10.2003 37 918.80 36 006.80 1 912.00 5.31% 36 034.00 1 884.80 5.23%
30.09.2003 36 006.80 29 341.50 6 665.30 22.72% 32 027.30 3 979.50 12.43%
31.08.2003 29 341.50 28 657.10 684.40 2.39% 32 955.20 -3 613.70 -10.97%
31.07.2003 28 657.10 30 630.60 -1 973.50 -6.44% 31 825.10 -3 168.00 -9.95%
30.06.2003 30 630.60 29 259.20 1 371.40 4.69% 29 259.50 1 371.10 4.69%
31.05.2003 29 259.20 29 367.30 - 108.10 -0.37% 36 892.80 -7 633.60 -20.69%
30.04.2003 29 367.30 24 057.30 5 310.00 22.07% 38 022.20 -8 654.90 -22.76%
31.03.2003 24 057.30 28 016.40 -3 959.10 -14.13% 37 531.30 -13 474.00 -35.90%
28.02.2003 28 016.40 36 675.30 -8 658.90 -23.61% 33 643.40 -5 627.00 -16.73%
31.01.2003 36 675.30 39 443.90 -2 768.60 -7.02% 32 916.00 3 759.30 11.42%
31.12.2002 39 443.90 38 011.20 1 432.70 3.77% - - -
30.11.2002 38 011.20 36 034.00 1 977.20 5.49% - - -
31.10.2002 36 034.00 32 027.30 4 006.70 12.51% - - -
30.09.2002 32 027.30 32 955.20 - 927.90 -2.82% - - -
31.08.2002 32 955.20 31 825.10 1 130.10 3.55% - - -
31.07.2002 31 825.10 29 259.50 2 565.60 8.77% - - -
30.06.2002 29 259.50 36 892.80 -7 633.30 -20.69% - - -
31.05.2002 36 892.80 38 022.20 -1 129.40 -2.97% - - -
30.04.2002 38 022.20 37 531.30 490.90 1.31% - - -
31.03.2002 37 531.30 33 643.40 3 887.90 11.56% - - -
28.02.2002 33 643.40 32 916.00 727.40 2.21% - - -
31.01.2002 32 916.00 - - - - - -

Graf jako obrázek

Pojišťovací společnosti a penzijní fondy - vklady celkem - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Pojišťovací společnosti a penzijní fondy - vklady celkem (Vklady od neměnových finančních institucí a vlády - stavy)
Pojišťovací společnosti a penzijní fondy - vklady celkem (Vklady od neměnových finančních institucí a vlády - toky)
Úvěry rezidentům (bez CP) - Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba akcií a jiných majetkových účastí emitovaných rezidenty - Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Jednodenní vklady (Peněžní agregáty a protipoložky - peněžní agregáty (stavy))
podílové fondy kvalifikovaných investorů (Počty subjektů)
ODVĚTVÍ CELKEM (NEVÝKONNÉ) (Klientské úvěry nevýkonné podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (Kč+cizí měna))
Vklady od centrální vlády - stavy (Peněžní agregáty - protipoložky M3 - stavy, toky)
B-D - Průmysl celkem (SOPR=100, měsíční data, kalendářně očištěná)
B-D - Průmysl celkem (2015=100, měsíční data, sezonně očištěná)

Příbuzné stránky
Zobrazit sloupec 
Kurzy měn | Akcie | Obchodní rejstřík | Zájezdy | Last minute | Meteobox | Bydlet | YAuto | Studium | M
English version
Menu Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Pojištění COVID Volby

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Uživatel:
Upravit profil
Přihlášení
Jméno:
Heslo:
Zapomenuté heslo ?
Registrace nového uživatele