Běžný účet (Platební bilance»Platební bilance) - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 

Graf hodnot, Platební bilance

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... Platební bilance - Běžný účet - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 31.03.2016 119 547.10
Min 30.09.2010 - 106 718.10

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
30.06.2019 33 562.40 43 897.60 -10 335.20 -23.54% 5 388.10 28 174.30 522.90%
31.03.2019 43 897.60 11 084.20 32 813.40 296.04% 51 452.70 -7 555.10 -14.68%
31.12.2018 11 084.20 -52 389.90 63 474.10 - 121.16% 5 111.20 5 973.00 116.86%
30.09.2018 -52 389.90 5 388.10 -57 778.00 -1 072.33% -30 053.50 -22 336.40 74.32%
30.06.2018 5 388.10 51 452.70 -46 064.60 -89.53% -2 117.00 7 505.10 - 354.52%
31.03.2018 51 452.70 5 111.20 46 341.50 906.67% 110 523.40 -59 070.70 -53.45%
31.12.2017 5 111.20 -30 053.50 35 164.70 - 117.01% -16 098.20 21 209.40 - 131.75%
30.09.2017 -30 053.50 -2 117.00 -27 936.50 1 319.63% -19 212.30 -10 841.20 56.43%
30.06.2017 -2 117.00 110 523.40 - 112 640.40 - 101.92% -10 017.30 7 900.30 -78.87%
31.03.2017 110 523.40 -16 098.20 126 621.60 - 786.56% 119 547.10 -9 023.70 -7.55%
31.12.2016 -16 098.20 -19 212.30 3 114.10 -16.21% 14 685.50 -30 783.70 - 209.62%
30.09.2016 -19 212.30 -10 017.30 -9 195.00 91.79% -48 394.60 29 182.30 -60.30%
30.06.2016 -10 017.30 119 547.10 - 129 564.40 - 108.38% -48 374.40 38 357.10 -79.29%
31.03.2016 119 547.10 14 685.50 104 861.60 714.05% 93 366.50 26 180.60 28.04%
31.12.2015 14 685.50 -48 394.60 63 080.10 - 130.35% 2 090.30 12 595.20 602.55%
30.09.2015 -48 394.60 -48 374.40 -20.20 0.04% -38 494.00 -9 900.60 25.72%
30.06.2015 -48 374.40 93 366.50 - 141 740.90 - 151.81% -37 591.00 -10 783.40 28.69%
31.03.2015 93 366.50 2 090.30 91 276.20 4 366.66% 81 877.50 11 489.00 14.03%
31.12.2014 2 090.30 -38 494.00 40 584.30 - 105.43% -5 247.70 7 338.00 - 139.83%
30.09.2014 -38 494.00 -37 591.00 - 903.00 2.40% -29 068.20 -9 425.80 32.43%
30.06.2014 -37 591.00 81 877.50 - 119 468.50 - 145.91% -3 964.10 -33 626.90 848.29%
31.03.2014 81 877.50 -5 247.70 87 125.20 -1 660.25% 16 495.70 65 381.80 396.36%
31.12.2013 -5 247.70 -29 068.20 23 820.50 -81.95% -34 191.60 28 943.90 -84.65%
30.09.2013 -29 068.20 -3 964.10 -25 104.10 633.29% -49 324.90 20 256.70 -41.07%
30.06.2013 -3 964.10 16 495.70 -20 459.80 - 124.03% -5 216.10 1 252.00 -24.00%
31.03.2013 16 495.70 -34 191.60 50 687.30 - 148.24% 25 419.60 -8 923.90 -35.11%
31.12.2012 -34 191.60 -49 324.90 15 133.30 -30.68% -13 135.20 -21 056.40 160.31%
30.09.2012 -49 324.90 -5 216.10 -44 108.80 845.63% -24 403.10 -24 921.80 102.13%
30.06.2012 -5 216.10 25 419.60 -30 635.70 - 120.52% -82 842.30 77 626.20 -93.70%
31.03.2012 25 419.60 -13 135.20 38 554.80 - 293.52% 35 579.70 -10 160.10 -28.56%
31.12.2011 -13 135.20 -24 403.10 11 267.90 -46.17% -36 076.00 22 940.80 -63.59%
30.09.2011 -24 403.10 -82 842.30 58 439.20 -70.54% - 106 718.10 82 315.00 -77.13%
30.06.2011 -82 842.30 35 579.70 - 118 422.00 - 332.84% -25 988.40 -56 853.90 218.77%
31.03.2011 35 579.70 -36 076.00 71 655.70 - 198.62% 27 005.80 8 573.90 31.75%
31.12.2010 -36 076.00 - 106 718.10 70 642.10 -66.19% -16 896.50 -19 179.50 113.51%
30.09.2010 - 106 718.10 -25 988.40 -80 729.70 310.64% -35 175.30 -71 542.80 203.39%
30.06.2010 -25 988.40 27 005.80 -52 994.20 - 196.23% -48 855.10 22 866.70 -46.81%
31.03.2010 27 005.80 -16 896.50 43 902.30 - 259.83% 11 723.90 15 281.90 130.35%
31.12.2009 -16 896.50 -35 175.30 18 278.80 -51.96% -39 942.00 23 045.50 -57.70%
30.09.2009 -35 175.30 -48 855.10 13 679.80 -28.00% -16 089.10 -19 086.20 118.63%
30.06.2009 -48 855.10 11 723.90 -60 579.00 - 516.71% -48 275.60 - 579.50 1.20%
31.03.2009 11 723.90 -39 942.00 51 665.90 - 129.35% 29 052.00 -17 328.10 -59.65%
31.12.2008 -39 942.00 -16 089.10 -23 852.90 148.25% -58 744.00 18 802.00 -32.01%
30.09.2008 -16 089.10 -48 275.60 32 186.50 -66.67% -71 618.10 55 529.00 -77.53%
30.06.2008 -48 275.60 29 052.00 -77 327.60 - 266.17% -61 070.50 12 794.90 -20.95%
31.03.2008 29 052.00 -58 744.00 87 796.00 - 149.46% 14 319.80 14 732.20 102.88%
31.12.2007 -58 744.00 -71 618.10 12 874.10 -17.98% -48 261.60 -10 482.40 21.72%
30.09.2007 -71 618.10 -61 070.50 -10 547.60 17.27% -29 135.20 -42 482.90 145.81%
30.06.2007 -61 070.50 14 319.80 -75 390.30 - 526.48% -35 691.90 -25 378.60 71.10%
31.03.2007 14 319.80 -48 261.60 62 581.40 - 129.67% 26 460.80 -12 141.00 -45.88%
31.12.2006 -48 261.60 -29 135.20 -19 126.40 65.65% -22 917.90 -25 343.70 110.58%
30.09.2006 -29 135.20 -35 691.90 6 556.70 -18.37% -25 260.70 -3 874.50 15.34%
30.06.2006 -35 691.90 26 460.80 -62 152.70 - 234.89% -29 414.20 -6 277.70 21.34%
31.03.2006 26 460.80 -22 917.90 49 378.70 - 215.46% 8 859.90 17 600.90 198.66%
31.12.2005 -22 917.90 -25 260.70 2 342.80 -9.27% -24 500.30 1 582.40 -6.46%
30.09.2005 -25 260.70 -29 414.20 4 153.50 -14.12% -51 815.50 26 554.80 -51.25%
30.06.2005 -29 414.20 8 859.90 -38 274.10 - 431.99% -31 920.90 2 506.70 -7.85%
31.03.2005 8 859.90 -24 500.30 33 360.20 - 136.16% -6 177.70 15 037.60 - 243.42%
31.12.2004 -24 500.30 -51 815.50 27 315.20 -52.72% -66 136.10 41 635.80 -62.95%
30.09.2004 -51 815.50 -31 920.90 -19 894.60 62.32% -49 505.40 -2 310.10 4.67%
30.06.2004 -31 920.90 -6 177.70 -25 743.20 416.71% -38 116.50 6 195.60 -16.25%
31.03.2004 -6 177.70 -66 136.10 59 958.40 -90.66% -6 856.60 678.90 -9.90%
31.12.2003 -66 136.10 -49 505.40 -16 630.70 33.59% -44 239.90 -21 896.20 49.49%
30.09.2003 -49 505.40 -38 116.50 -11 388.90 29.88% -45 172.50 -4 332.90 9.59%
30.06.2003 -38 116.50 -6 856.60 -31 259.90 455.91% -25 416.40 -12 700.10 49.97%
31.03.2003 -6 856.60 -44 239.90 37 383.30 -84.50% -21 549.30 14 692.70 -68.18%
31.12.2002 -44 239.90 -45 172.50 932.60 -2.06% -29 596.10 -14 643.80 49.48%
30.09.2002 -45 172.50 -25 416.40 -19 756.10 77.73% -34 256.60 -10 915.90 31.87%
30.06.2002 -25 416.40 -21 549.30 -3 867.10 17.95% -30 799.30 5 382.90 -17.48%
31.03.2002 -21 549.30 -29 596.10 8 046.80 -27.19% -29 826.30 8 277.00 -27.75%
31.12.2001 -29 596.10 -34 256.60 4 660.50 -13.60% -43 655.20 14 059.10 -32.20%
30.09.2001 -34 256.60 -30 799.30 -3 457.30 11.23% -24 568.90 -9 687.70 39.43%
30.06.2001 -30 799.30 -29 826.30 - 973.00 3.26% -19 372.80 -11 426.50 58.98%
31.03.2001 -29 826.30 -43 655.20 13 828.90 -31.68% -17 280.20 -12 546.10 72.60%
31.12.2000 -43 655.20 -24 568.90 -19 086.30 77.68% -26 746.90 -16 908.30 63.22%
30.09.2000 -24 568.90 -19 372.80 -5 196.10 26.82% -5 011.60 -19 557.30 390.24%
30.06.2000 -19 372.80 -17 280.20 -2 092.60 12.11% -6 621.60 -12 751.20 192.57%
31.03.2000 -17 280.20 -26 746.90 9 466.70 -35.39% -12 216.30 -5 063.90 41.45%
31.12.1999 -26 746.90 -5 011.60 -21 735.30 433.70% -26 353.20 - 393.70 1.49%
30.09.1999 -5 011.60 -6 621.60 1 610.00 -24.31% -4 458.90 - 552.70 12.40%
30.06.1999 -6 621.60 -12 216.30 5 594.70 -45.80% -88.40 -6 533.20 7 390.50%
31.03.1999 -12 216.30 -26 353.20 14 136.90 -53.64% -9 591.50 -2 624.80 27.37%
31.12.1998 -26 353.20 -4 458.90 -21 894.30 491.02% -23 963.90 -2 389.30 9.97%
30.09.1998 -4 458.90 -88.40 -4 370.50 4 944.00% -23 226.80 18 767.90 -80.80%
30.06.1998 -88.40 -9 591.50 9 503.10 -99.08% -33 270.70 33 182.30 -99.73%
31.03.1998 -9 591.50 -23 963.90 14 372.40 -59.98% -32 575.80 22 984.30 -70.56%
31.12.1997 -23 963.90 -23 226.80 - 737.10 3.17% -37 023.90 13 060.00 -35.27%
30.09.1997 -23 226.80 -33 270.70 10 043.90 -30.19% -33 254.70 10 027.90 -30.15%
30.06.1997 -33 270.70 -32 575.80 - 694.90 2.13% -24 239.60 -9 031.10 37.26%
31.03.1997 -32 575.80 -37 023.90 4 448.10 -12.01% -17 350.60 -15 225.20 87.75%
31.12.1996 -37 023.90 -33 254.70 -3 769.20 11.33% -19 387.30 -17 636.60 90.97%
30.09.1996 -33 254.70 -24 239.60 -9 015.10 37.19% -2 374.70 -30 880.00 1 300.37%
30.06.1996 -24 239.60 -17 350.60 -6 889.00 39.70% -9 075.50 -15 164.10 167.09%
31.03.1996 -17 350.60 -19 387.30 2 036.70 -10.51% -5 493.80 -11 856.80 215.82%
31.12.1995 -19 387.30 -2 374.70 -17 012.60 716.41% -14 301.70 -5 085.60 35.56%
30.09.1995 -2 374.70 -9 075.50 6 700.80 -73.83% -12 176.10 9 801.40 -80.50%
30.06.1995 -9 075.50 -5 493.80 -3 581.70 65.20% -2 012.70 -7 062.80 350.91%
31.03.1995 -5 493.80 -14 301.70 8 807.90 -61.59% 5 847.30 -11 341.10 - 193.95%
31.12.1994 -14 301.70 -12 176.10 -2 125.60 17.46% -12 034.00 -2 267.70 18.84%
30.09.1994 -12 176.10 -2 012.70 -10 163.40 504.96% 3 134.40 -15 310.50 - 488.47%
30.06.1994 -2 012.70 5 847.30 -7 860.00 - 134.42% 11 074.60 -13 087.30 - 118.17%
31.03.1994 5 847.30 -12 034.00 17 881.30 - 148.59% 11 111.70 -5 264.40 -47.38%
31.12.1993 -12 034.00 3 134.40 -15 168.40 - 483.93% - - -
30.09.1993 3 134.40 11 074.60 -7 940.20 -71.70% - - -
30.06.1993 11 074.60 11 111.70 -37.10 -0.33% - - -
31.03.1993 11 111.70 - - - - - -

Graf jako obrázek

Běžný účet - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Běžný účet (Platební bilance)
z toho: Domácnosti a NISD (S.14 + S.15) - běžné účty - sazba (% p. a.) (Vklady přijaté bankami od rezidentů ČR - v EUR)
z toho: Domácnosti a NISD (S.14 + S.15) - spořící účty - sazba (% p. a.) (Vklady přijaté bankami od rezidentů ČR - v EUR)
z toho: Nefinanční podniky (S.11) - běžné účty - sazba (% p. a.) (Vklady přijaté bankami od rezidentů ČR - v EUR)
z toho: Domácnosti a NISD (S.14 + S.15) - běžné účty - objem (Vklady přijaté bankami od rezidentů ČR - v EUR)
Úvěrové instituce - počet platebních účtů (tisíce) (Instituce nabízející platební služby pro non-MFI)
Ostatní poskytovatelé platebních služeb - počet účtů elektronických peněz (tisíce) (Instituce nabízející platební služby pro non-MFI)
Celkové běžné příjmy (1a_příjmy a výdaje vládního sektoru (S.13))
Běžné daně z důchodů, jmění a jiné (1a_příjmy a výdaje vládního sektoru (S.13))
Ostatní běžné příjmy (1a_příjmy a výdaje vládního sektoru (S.13))
Analytické účty centrální banky (v mld. CZK) (Analytické účty centrální banky)
Zobrazit sloupec 
Kurzy měn | Akcie | Obchodní rejstřík | Zájezdy | Last minute | Meteobox | Bydlet | YAuto | Studium | E
English version
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Dluhopisy Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Počasí

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2019

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů | Cookies