Investiční pozice - aktiva (Statistika platební bilance (v mil. CZK)) - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 

Graf hodnot, Statistika platební bilance (v mil. CZK)

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Graf hodnot, Statistika platební bilance (v mil. CZK) (EUR*)

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Graf hodnot, Statistika platební bilance (v mil. CZK) (USD*)

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...
*Pro přepočet hodnot na EUR/USD jsou použity kurzy ČNB ke konci daného období.

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... Investiční pozice - aktiva - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 30.06.2019 6 900 319.80
Min 31.12.1993 537 699.20

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
30.06.2019 6 900 319.80 6 866 817.90 33 501.90 0.49% 6 581 552.80 318 767.00 4.84%
31.03.2019 6 866 817.90 6 674 723.30 192 094.60 2.88% 6 405 405.70 461 412.20 7.20%
31.12.2018 6 674 723.30 6 676 974.30 -2 251.00 -0.03% 6 418 288.00 256 435.30 4.00%
30.09.2018 6 676 974.30 6 581 552.80 95 421.50 1.45% 6 514 450.10 162 524.20 2.49%
30.06.2018 6 581 552.80 6 405 405.70 176 147.10 2.75% 6 483 667.40 97 885.40 1.51%
31.03.2018 6 405 405.70 6 418 288.00 -12 882.30 -0.20% 6 535 172.50 - 129 766.80 -1.99%
31.12.2017 6 418 288.00 6 514 450.10 -96 162.10 -1.48% 5 324 825.20 1 093 462.80 20.54%
30.09.2017 6 514 450.10 6 483 667.40 30 782.70 0.47% 5 103 357.50 1 411 092.60 27.65%
30.06.2017 6 483 667.40 6 535 172.50 -51 505.10 -0.79% 4 968 607.90 1 515 059.50 30.49%
31.03.2017 6 535 172.50 5 324 825.20 1 210 347.30 22.73% 4 800 675.60 1 734 496.90 36.13%
31.12.2016 5 324 825.20 5 103 357.50 221 467.70 4.34% 4 570 358.30 754 466.90 16.51%
30.09.2016 5 103 357.50 4 968 607.90 134 749.60 2.71% 4 574 897.20 528 460.30 11.55%
30.06.2016 4 968 607.90 4 800 675.60 167 932.30 3.50% 4 439 688.60 528 919.30 11.91%
31.03.2016 4 800 675.60 4 570 358.30 230 317.30 5.04% 4 444 034.40 356 641.20 8.03%
31.12.2015 4 570 358.30 4 574 897.20 -4 538.90 -0.10% 4 155 439.70 414 918.60 9.98%
30.09.2015 4 574 897.20 4 439 688.60 135 208.60 3.05% 4 084 909.40 489 987.80 11.99%
30.06.2015 4 439 688.60 4 444 034.40 -4 345.80 -0.10% 3 987 139.40 452 549.20 11.35%
31.03.2015 4 444 034.40 4 155 439.70 288 594.70 6.94% 3 908 538.50 535 495.90 13.70%
31.12.2014 4 155 439.70 4 084 909.40 70 530.30 1.73% 3 736 850.50 418 589.20 11.20%
30.09.2014 4 084 909.40 3 987 139.40 97 770.00 2.45% 3 395 120.20 689 789.20 20.32%
30.06.2014 3 987 139.40 3 908 538.50 78 600.90 2.01% 3 340 399.50 646 739.90 19.36%
31.03.2014 3 908 538.50 3 736 850.50 171 688.00 4.59% 3 321 620.60 586 917.90 17.67%
31.12.2013 3 736 850.50 3 395 120.20 341 730.30 10.07% 3 189 343.30 547 507.20 17.17%
30.09.2013 3 395 120.20 3 340 399.50 54 720.70 1.64% 3 090 500.40 304 619.80 9.86%
30.06.2013 3 340 399.50 3 321 620.60 18 778.90 0.57% 3 101 086.40 239 313.10 7.72%
31.03.2013 3 321 620.60 3 189 343.30 132 277.30 4.15% 3 030 234.70 291 385.90 9.62%
31.12.2012 3 189 343.30 3 090 500.40 98 842.90 3.20% 2 975 318.50 214 024.80 7.19%
30.09.2012 3 090 500.40 3 101 086.40 -10 586.00 -0.34% 2 836 941.30 253 559.10 8.94%
30.06.2012 3 101 086.40 3 030 234.70 70 851.70 2.34% 2 757 861.70 343 224.70 12.45%
31.03.2012 3 030 234.70 2 975 318.50 54 916.20 1.85% 2 759 619.90 270 614.80 9.81%
31.12.2011 2 975 318.50 2 836 941.30 138 377.20 4.88% 2 837 076.10 138 242.40 4.87%
30.09.2011 2 836 941.30 2 757 861.70 79 079.60 2.87% 2 800 717.40 36 223.90 1.29%
30.06.2011 2 757 861.70 2 759 619.90 -1 758.20 -0.06% 2 833 733.90 -75 872.20 -2.68%
31.03.2011 2 759 619.90 2 837 076.10 -77 456.20 -2.73% 2 663 708.90 95 911.00 3.60%
31.12.2010 2 837 076.10 2 800 717.40 36 358.70 1.30% 2 644 240.10 192 836.00 7.29%
30.09.2010 2 800 717.40 2 833 733.90 -33 016.50 -1.17% 2 501 307.80 299 409.60 11.97%
30.06.2010 2 833 733.90 2 663 708.90 170 025.00 6.38% 2 528 535.50 305 198.40 12.07%
31.03.2010 2 663 708.90 2 644 240.10 19 468.80 0.74% 2 636 143.50 27 565.40 1.05%
31.12.2009 2 644 240.10 2 501 307.80 142 932.30 5.71% 2 625 240.10 19 000.00 0.72%
30.09.2009 2 501 307.80 2 528 535.50 -27 227.70 -1.08% 2 552 750.20 -51 442.40 -2.02%
30.06.2009 2 528 535.50 2 636 143.50 - 107 608.00 -4.08% 2 493 976.60 34 558.90 1.39%
31.03.2009 2 636 143.50 2 625 240.10 10 903.40 0.42% 2 399 119.50 237 024.00 9.88%
31.12.2008 2 625 240.10 2 552 750.20 72 489.90 2.84% 2 349 650.60 275 589.50 11.73%
30.09.2008 2 552 750.20 2 493 976.60 58 773.60 2.36% 2 229 842.70 322 907.50 14.48%
30.06.2008 2 493 976.60 2 399 119.50 94 857.10 3.95% 2 292 397.50 201 579.10 8.79%
31.03.2008 2 399 119.50 2 349 650.60 49 468.90 2.11% 2 157 368.10 241 751.40 11.21%
31.12.2007 2 349 650.60 2 229 842.70 119 807.90 5.37% 2 127 082.30 222 568.30 10.46%
30.09.2007 2 229 842.70 2 292 397.50 -62 554.80 -2.73% 2 067 565.30 162 277.40 7.85%
30.06.2007 2 292 397.50 2 157 368.10 135 029.40 6.26% 2 062 552.20 229 845.30 11.14%
31.03.2007 2 157 368.10 2 127 082.30 30 285.80 1.42% 2 053 831.30 103 536.80 5.04%
31.12.2006 2 127 082.30 2 067 565.30 59 517.00 2.88% 2 066 986.30 60 096.00 2.91%
30.09.2006 2 067 565.30 2 062 552.20 5 013.10 0.24% 2 040 063.30 27 502.00 1.35%
30.06.2006 2 062 552.20 2 053 831.30 8 720.90 0.42% 2 027 818.20 34 734.00 1.71%
31.03.2006 2 053 831.30 2 066 986.30 -13 155.00 -0.64% 1 790 935.20 262 896.10 14.68%
31.12.2005 2 066 986.30 2 040 063.30 26 923.00 1.32% 1 702 285.40 364 700.90 21.42%
30.09.2005 2 040 063.30 2 027 818.20 12 245.10 0.60% 1 740 681.30 299 382.00 17.20%
30.06.2005 2 027 818.20 1 790 935.20 236 883.00 13.23% 1 740 727.70 287 090.50 16.49%
31.03.2005 1 790 935.20 1 702 285.40 88 649.80 5.21% 1 709 826.80 81 108.40 4.74%
31.12.2004 1 702 285.40 1 740 681.30 -38 395.90 -2.21% 1 537 284.60 165 000.80 10.73%
30.09.2004 1 740 681.30 1 740 727.70 -46.40 -0.00% 1 560 185.80 180 495.50 11.57%
30.06.2004 1 740 727.70 1 709 826.80 30 900.90 1.81% 1 554 663.10 186 064.60 11.97%
31.03.2004 1 709 826.80 1 537 284.60 172 542.20 11.22% 1 577 621.20 132 205.60 8.38%
31.12.2003 1 537 284.60 1 560 185.80 -22 901.20 -1.47% 1 579 922.90 -42 638.30 -2.70%
30.09.2003 1 560 185.80 1 554 663.10 5 522.70 0.36% 1 525 991.60 34 194.20 2.24%
30.06.2003 1 554 663.10 1 577 621.20 -22 958.10 -1.46% 1 473 199.70 81 463.40 5.53%
31.03.2003 1 577 621.20 1 579 922.90 -2 301.70 -0.15% 1 408 276.90 169 344.30 12.02%
31.12.2002 1 579 922.90 1 525 991.60 53 931.30 3.53% 1 544 963.00 34 959.90 2.26%
30.09.2002 1 525 991.60 1 473 199.70 52 791.90 3.58% 1 521 157.30 4 834.30 0.32%
30.06.2002 1 473 199.70 1 408 276.90 64 922.80 4.61% 1 542 606.10 -69 406.40 -4.50%
31.03.2002 1 408 276.90 1 544 963.00 - 136 686.10 -8.85% 1 494 983.40 -86 706.50 -5.80%
31.12.2001 1 544 963.00 1 521 157.30 23 805.70 1.56% 1 448 400.70 96 562.30 6.67%
30.09.2001 1 521 157.30 1 542 606.10 -21 448.80 -1.39% 1 463 442.10 57 715.20 3.94%
30.06.2001 1 542 606.10 1 494 983.40 47 622.70 3.19% 1 398 288.40 144 317.70 10.32%
31.03.2001 1 494 983.40 1 448 400.70 46 582.70 3.22% 1 371 020.20 123 963.20 9.04%
31.12.2000 1 448 400.70 1 463 442.10 -15 041.40 -1.03% 1 347 954.90 100 445.80 7.45%
30.09.2000 1 463 442.10 1 398 288.40 65 153.70 4.66% 1 087 507.30 375 934.80 34.57%
30.06.2000 1 398 288.40 1 371 020.20 27 268.20 1.99% 1 087 507.30 310 781.10 28.58%
31.03.2000 1 371 020.20 1 347 954.90 23 065.30 1.71% 1 087 507.30 283 512.90 26.07%
31.12.1999 1 347 954.90 1 087 507.30 260 447.60 23.95% 1 087 507.30 260 447.60 23.95%
31.12.1998 1 087 507.30 1 031 410.70 56 096.60 5.44% 1 031 410.70 56 096.60 5.44%
31.12.1997 1 031 410.70 837 143.20 194 267.50 23.21% 837 143.20 194 267.50 23.21%
31.12.1996 837 143.20 782 003.50 55 139.70 7.05% 782 003.50 55 139.70 7.05%
31.12.1995 782 003.50 574 184.60 207 818.90 36.19% 574 184.60 207 818.90 36.19%
31.12.1994 574 184.60 537 699.20 36 485.40 6.79% 537 699.20 36 485.40 6.79%
31.12.1993 537 699.20 - - - - - -

Graf jako obrázek

Investiční pozice - aktiva - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Investiční pozice - aktiva (Statistika platební bilance (v mil. Kč))
Investiční pozice - aktiva (Statistika platební bilance (v mil. CZK))
Agregovaná rozvaha investičních fondů (bez FPT) (Publikace Měnová statistika)
Aktiva (Agregovaná rozvaha investičních fondů (bez FPT))
Ostatní aktiva (Agregovaná rozvaha investičních fondů (bez FPT))
Aktiva celkem (Čtvrtletní agregovaná rozvaha ZFA)
Ostatní čisté pořízení nefinančních aktiv a změny stavu zásob (1a_příjmy a výdaje vládního sektoru (S.13))
Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva (Agregovaná rozvaha ostatních MFI (bez ČNB))
Zahraniční aktiva (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Stálá aktiva (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Ostatní aktiva (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Čistá zahraniční aktiva (Analytické účty centrální banky (v mld. CZK))
Zobrazit sloupec 
Kurzy měn | Akcie | Obchodní rejstřík | Zájezdy | Last minute | Meteobox | Bydlet | YAuto | Studium | E
English version
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Dluhopisy Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Počasí

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2019

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů | Cookies