Non-financial corporations - over 5 years, Kvartální součty - ekonomika ČNB

Aktualizace dat Non-financial corporations - over 5 years v této aplikaci skončila 30.6.2023. Aktualizovná data časových řad najdete na stránkách nové aplikace z dat ARAD ČNB

Nové časové řady makroekonomiky a jejich data

Data ke dniŘada nebo sestava
29.02.2024 Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům: Měsíční, Toky, Eurozóna, Poskytnuté úvěry, Non-MFI - ostatní - nerezidenti
29.02.2024 Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům: Měsíční, Toky, Eurozóna, Poskytnuté úvěry, Non- MFI - celkem - nerezidenti
29.02.2024 Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům: Měsíční, Toky, Eurozóna, Přijaté vklady, Non-MFI - ostatní - nerezidenti
29.02.2024 Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům: Měsíční, Toky, Eurozóna, Přijaté vklady, Non- MFI - celkem - nerezidenti
- Instituce nabízející platební služby pro non-MFI (1156)
- Odeslané platby dle druhu platební služby týkající se non-MFI (1158)
- Platby podle typu akceptačního zařízení týkající se non-MFI (1159)
30.06.2023 Úhrady: Pololetní, Počet, Odeslané, Elektronické, Úhrady, Na dálku, Jiné než silné ověření klienta (non-SCA)
30.06.2023 Platební transakce týkající se non-MFIs: Čtvrtletní, Počet, Odeslané, Šeky
30.06.2023 Platební transakce týkající se non-MFIs: Pololetní, Počet, Odeslané, Šeky
30.06.2023 Platební transakce týkající se non-MFIs: Pololetní, Počet, Odeslané, Poukazování peněz
30.06.2023 Platební transakce týkající se non-MFIs: Pololetní, Počet, Přijaté, Poukazování peněz
30.06.2023 Úhrady: Pololetní, Počet, Odeslané, Elektronické, Úhrady, Na dálku, Non-SCA: důvodem je opakující se transakce
30.06.2023 Úhrady: Pololetní, Objem, Odeslané, Elektronické, Úhrady, Na dálku, Non-SCA: důvodem je opakující se transakce
30.06.2023 Úhrady: Pololetní, Objem, Odeslané, Elektronické, Úhrady, Na dálku, Jiné než silné ověření klienta (non-SCA)
30.06.2023 Platební transakce týkající se non-MFIs: Pololetní, Počet, Odeslané
30.06.2023 Platební transakce týkající se non-MFIs: Pololetní, Počet, Přijaté
30.06.2023 Platební transakce týkající se non-MFIs: Čtvrtletní, Objem, Odeslané, Šeky
30.06.2023 Platební transakce týkající se non-MFIs: Pololetní, Objem, Odeslané, Šeky
30.06.2023 Platební transakce týkající se non-MFIs: Pololetní, Objem, Odeslané, Poukazování peněz

Graf hodnot, MFI loans, breakdown - loans to non-financial sectors other than government (levels)

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Kvartální součty

Zpět na základní časovou řadu Non-financial corporations - over 5 years

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
01.01.2016 523 904.70 1 569 172.30 -1 045 267.60 -66.61% 1 408 293.20 - 884 388.50 -62.80%
01.10.2015 1 569 172.30 1 523 600.10 45 572.20 2.99% 1 386 707.00 182 465.30 13.16%
01.07.2015 1 523 600.10 1 437 728.80 85 871.30 5.97% 1 327 512.90 196 087.20 14.77%
01.04.2015 1 437 728.80 1 408 293.20 29 435.60 2.09% 1 346 080.10 91 648.70 6.81%
01.01.2015 1 408 293.20 1 386 707.00 21 586.20 1.56% 1 341 148.20 67 145.00 5.01%
01.10.2014 1 386 707.00 1 327 512.90 59 194.10 4.46% 1 320 149.50 66 557.50 5.04%
01.07.2014 1 327 512.90 1 346 080.10 -18 567.20 -1.38% 1 283 266.30 44 246.60 3.45%
01.04.2014 1 346 080.10 1 341 148.20 4 931.90 0.37% 1 281 605.50 64 474.60 5.03%
01.01.2014 1 341 148.20 1 320 149.50 20 998.70 1.59% 1 288 471.60 52 676.60 4.09%
01.10.2013 1 320 149.50 1 283 266.30 36 883.20 2.87% 1 265 947.40 54 202.10 4.28%
01.07.2013 1 283 266.30 1 281 605.50 1 660.80 0.13% 1 255 546.30 27 720.00 2.21%
01.04.2013 1 281 605.50 1 288 471.60 -6 866.10 -0.53% 1 258 580.90 23 024.60 1.83%
01.01.2013 1 288 471.60 1 265 947.40 22 524.20 1.78% 1 250 981.00 37 490.60 3.00%
01.10.2012 1 265 947.40 1 255 546.30 10 401.10 0.83% 1 250 705.20 15 242.20 1.22%
01.07.2012 1 255 546.30 1 258 580.90 -3 034.60 -0.24% 1 230 677.30 24 869.00 2.02%
01.04.2012 1 258 580.90 1 250 981.00 7 599.90 0.61% 1 222 996.10 35 584.80 2.91%
01.01.2012 1 250 981.00 1 250 705.20 275.80 0.02% 1 189 015.80 61 965.20 5.21%
01.10.2011 1 250 705.20 1 230 677.30 20 027.90 1.63% 1 155 079.60 95 625.60 8.28%
01.07.2011 1 230 677.30 1 222 996.10 7 681.20 0.63% 1 107 677.70 122 999.60 11.10%
01.04.2011 1 222 996.10 1 189 015.80 33 980.30 2.86% 1 087 631.50 135 364.60 12.45%
01.01.2011 1 189 015.80 1 155 079.60 33 936.20 2.94% 1 068 557.30 120 458.50 11.27%
01.10.2010 1 155 079.60 1 107 677.70 47 401.90 4.28% 1 071 942.80 83 136.80 7.76%
01.07.2010 1 107 677.70 1 087 631.50 20 046.20 1.84% 1 050 779.40 56 898.30 5.41%
01.04.2010 1 087 631.50 1 068 557.30 19 074.20 1.78% 1 042 280.80 45 350.70 4.35%
01.01.2010 1 068 557.30 1 071 942.80 -3 385.50 -0.32% 1 050 955.00 17 602.30 1.67%
01.10.2009 1 071 942.80 1 050 779.40 21 163.40 2.01% 993 327.30 78 615.50 7.91%
01.07.2009 1 050 779.40 1 042 280.80 8 498.60 0.82% 932 247.00 118 532.40 12.71%
01.04.2009 1 042 280.80 1 050 955.00 -8 674.20 -0.83% 900 795.20 141 485.60 15.71%
01.01.2009 1 050 955.00 993 327.30 57 627.70 5.80% 869 456.20 181 498.80 20.87%
01.10.2008 993 327.30 932 247.00 61 080.30 6.55% 851 085.40 142 241.90 16.71%
01.07.2008 932 247.00 900 795.20 31 451.80 3.49% 821 911.50 110 335.50 13.42%
01.04.2008 900 795.20 869 456.20 31 339.00 3.60% 788 590.10 112 205.10 14.23%
01.01.2008 869 456.20 851 085.40 18 370.80 2.16% 749 715.20 119 741.00 15.97%
01.10.2007 851 085.40 821 911.50 29 173.90 3.55% 711 077.20 140 008.20 19.69%
01.07.2007 821 911.50 788 590.10 33 321.40 4.23% 657 307.90 164 603.60 25.04%
01.04.2007 788 590.10 749 715.20 38 874.90 5.19% 622 972.90 165 617.20 26.58%
01.01.2007 749 715.20 711 077.20 38 638.00 5.43% 581 011.70 168 703.50 29.04%
01.10.2006 711 077.20 657 307.90 53 769.30 8.18% 543 641.00 167 436.20 30.80%
01.07.2006 657 307.90 622 972.90 34 335.00 5.51% 527 342.30 129 965.60 24.65%
01.04.2006 622 972.90 581 011.70 41 961.20 7.22% 496 802.70 126 170.20 25.40%
01.01.2006 581 011.70 543 641.00 37 370.70 6.87% 482 369.50 98 642.20 20.45%
01.10.2005 543 641.00 527 342.30 16 298.70 3.09% 477 144.50 66 496.50 13.94%
01.07.2005 527 342.30 496 802.70 30 539.60 6.15% 471 213.00 56 129.30 11.91%
01.04.2005 496 802.70 482 369.50 14 433.20 2.99% 447 714.50 49 088.20 10.96%
01.01.2005 482 369.50 477 144.50 5 225.00 1.09% 423 538.80 58 830.70 13.89%
01.10.2004 477 144.50 471 213.00 5 931.50 1.26% 440 158.10 36 986.40 8.40%
01.07.2004 471 213.00 447 714.50 23 498.50 5.25% 439 665.50 31 547.50 7.18%
01.04.2004 447 714.50 423 538.80 24 175.70 5.71% 434 564.30 13 150.20 3.03%
01.01.2004 423 538.80 440 158.10 -16 619.30 -3.78% 446 008.00 -22 469.20 -5.04%
01.10.2003 440 158.10 439 665.50 492.60 0.11% 432 083.40 8 074.70 1.87%
01.07.2003 439 665.50 434 564.30 5 101.20 1.17% 429 975.50 9 690.00 2.25%
01.04.2003 434 564.30 446 008.00 -11 443.70 -2.57% 440 112.50 -5 548.20 -1.26%
01.01.2003 446 008.00 432 083.40 13 924.60 3.22% 450 836.80 -4 828.80 -1.07%
01.10.2002 432 083.40 429 975.50 2 107.90 0.49% - - -
01.07.2002 429 975.50 440 112.50 -10 137.00 -2.30% - - -
01.04.2002 440 112.50 450 836.80 -10 724.30 -2.38% - - -
01.01.2002 450 836.80 - - - - - -

Ekonomické ukazatele České národní banky


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Non-financial corporations - over 5 years (MFI loans, breakdown - loans to non-financial sectors other than government (levels))
Non-financial corporations - Over 5 years (Summery of loans provided by FCL to residents)
Non-financial corporations - over 5 years (MFI loans, breakdown - loans to non-financial sectors other than government (flows))
Non-financial corporations - over 5 years (MFI loans, breakdowns - loans to non-financial sectors other than government (stocks))
Non-financial corporations - over 5 years (MFI loans, breakdowns - loans to non-financial sectors other than government (flows))
Non-financial corporations - Over 5 years (Summery of loans provided by FCL to residents)
Monetary and financial statistics (Statistical data)
Statistics on other financial institutions (Monetary statistics)
Longer-term MFI liabilities - Deposits with agreed maturity over 2 years (Monetary aggregates and counterparts - main counterparts of M3 (levels))
Longer-term MFI liabilities - Deposits redeemable at notice over 3 months (Monetary aggregates and counterparts - main counterparts of M3 (levels))
Longer-term MFI liabilities - Debt securities over 2 years (Monetary aggregates and counterparts - main counterparts of M3 (levels))
Financial corporations engaged in lending (Statistics on other financial institutions)
M2 - Deposits with agreed maturity up to 2 years (Monetary aggregates and counterparts - monetary aggregates (flows))
M3 - Debt securities up to 2 years (Monetary aggregates and counterparts - monetary aggregates (flows))
Longer-term MFI liabilities - Deposits with agreed maturity over 2 years (Monetary aggregates and counterparts - main counterparts of M3 (flows))
Longer-term MFI liabilities - Deposits redeemable at notice over 3 months (Monetary aggregates and counterparts - main counterparts of M3 (flows))

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 10.000 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992. Zdroj dat: ČNB ARAD

Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.