Dlouhodobé dluhopisy - stavy (Statistika emitovaných dluhopisů) - ekonomika ČNB

Aktualizace dat Dlouhodobé dluhopisy - stavy (Statistika emitovaných dluhopisů) v této aplikaci skončila 30.6.2023. Aktualizovná data časových řad najdete na stránkách nové aplikace z dat ARAD ČNB

Nové časové řady makroekonomiky a jejich data

Data ke dniŘada nebo sestava
31.12.2022 Statistika emitovaných dluhopisů: Čtvrtletní, Dlouhodobé, Celkem
31.12.2022 Statistika emitovaných dluhopisů: Čtvrtletní, Dlouhodobé, Celkem - z toho v CZK
31.12.2022 Statistika emitovaných dluhopisů: Čtvrtletní, Dlouhodobé, Nefinanční podniky (S.11)
31.12.2022 Statistika emitovaných dluhopisů: Čtvrtletní, Dlouhodobé, Centrální banka (S.121)
31.12.2022 Statistika emitovaných dluhopisů: Čtvrtletní, Dlouhodobé, Instituce přijímající vklady kromě centrální banky (S.122)
31.12.2022 Statistika emitovaných dluhopisů: Čtvrtletní, Dlouhodobé, Instituce přijímající vklady kromě centrální banky (S.122) - z toho HZL
31.12.2022 Statistika emitovaných dluhopisů: Čtvrtletní, Dlouhodobé, Ostatní finanční instituce (S.123 - S.129)
31.12.2022 Statistika emitovaných dluhopisů: Čtvrtletní, Dlouhodobé, Vládní instituce (S.13)
31.12.2022 Statistika emitovaných dluhopisů: Čtvrtletní, Dlouhodobé, Vládní instituce (S.13) - z toho Treasury
31.12.2022 Statistika emitovaných dluhopisů: Čtvrtletní, Dlouhodobé, Vládní instituce (S.13) - z toho Treasury v CZK
31.12.2022 Statistika emitovaných dluhopisů: Čtvrtletní, Dlouhodobé, Vládní instituce (S.13) - z toho municipální
31.12.2022 Statistika emitovaných dluhopisů: Čtvrtletní, Krátkodobé, Celkem
31.12.2022 Statistika emitovaných dluhopisů: Čtvrtletní, Krátkodobé, Celkem - z toho v CZK
31.12.2022 Statistika emitovaných dluhopisů: Čtvrtletní, Krátkodobé, Nefinanční podniky (S.11)
31.12.2022 Statistika emitovaných dluhopisů: Čtvrtletní, Krátkodobé, Centrální banka (S.121)
31.12.2022 Statistika emitovaných dluhopisů: Čtvrtletní, Krátkodobé, Instituce přijímající vklady kromě centrální banky (S.122)
31.12.2022 Statistika emitovaných dluhopisů: Čtvrtletní, Krátkodobé, Ostatní finanční instituce (S.123 - S.129)
31.12.2022 Statistika emitovaných dluhopisů: Čtvrtletní, Krátkodobé, Vládní instituce (S.13)
31.12.2022 Statistika emitovaných dluhopisů: Čtvrtletní, Krátkodobé, Vládní instituce (S.13) - z toho Treasury
- Statistika emitovaných dluhopisů

Dlouhodobé dluhopisy - stavy - Poslední hodnoty

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.12.2022 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Celkem 3 608 285.92 - - 3 325 893.68 8.49%
UK2 Celkem - z toho v CZK 3 176 860.60 - - 2 918 176.70 8.86%
UK3 Nefinanční podniky (S.11) 242 166.80 - - 317 685.59 -23.77%
UK4 Centrální banka (S.121) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK5 Instituce přijímající vklady kromě centrální banky (S.122) 571 506.16 535 140.68 6.80% 485 212.21 17.78%
UK6 Instituce přijímající vklady kromě centrální banky (S.122) - z toho HZL 393 163.05 384 391.37 2.28% 366 633.70 7.24%
UK7 Ostatní finanční instituce (S.123 - S.129) 164 011.55 169 325.26 -3.14% 96 050.26 70.76%
UK8 Vládní instituce (S.13) 2 616 676.12 2 539 489.61 3.04% 2 334 268.88 12.10%
UK9 Vládní instituce (S.13) - z toho Treasury 2 526 507.83 2 450 853.78 3.09% 2 293 974.99 10.14%
UK10 Vládní instituce (S.13) - z toho Treasury v CZK 2 485 189.73 2 408 806.08 3.17% 2 207 459.29 12.58%
UK11 Vládní instituce (S.13) - z toho municipální 6 823.00 6 910.00 -1.26% 6 972.00 -2.14%

Celkem

ObdobíHodnota
31.12.2022 3 608 285.92
31.12.2021 3 325 893.68
31.12.2020 2 986 552.57
31.12.2019 2 520 727.09
31.12.2018 2 520 455.47
31.12.2017 2 503 737.86
31.12.2016 2 534 219.44
31.12.2015 2 525 619.00
31.12.2014 2 442 725.00
31.12.2013 2 390 345.00
Další »
Celkem,Dlouhodobé dluhopisy - stavy

Celkem - z toho v CZK

ObdobíHodnota
31.12.2022 3 176 860.60
31.12.2021 2 918 176.70
31.12.2020 2 496 037.36
31.12.2019 1 988 850.97
31.12.2018 1 908 913.43
31.12.2017 1 843 849.77
31.12.2016 1 879 275.10
31.12.2015 1 845 641.00
31.12.2014 1 761 902.00
31.12.2013 1 676 989.00
Další »
Celkem - z toho v CZK,Dlouhodobé dluhopisy - stavy

Nefinanční podniky (S.11)

ObdobíHodnota
31.12.2022 242 166.80
31.12.2021 317 685.59
31.12.2020 348 788.35
31.12.2019 368 194.11
31.12.2018 365 285.14
31.12.2017 335 576.23
31.12.2016 348 356.67
31.12.2015 340 758.00
31.12.2014 340 368.91
31.12.2013 310 464.66
Další »
Nefinanční podniky (S.11),Dlouhodobé dluhopisy - stavy

Centrální banka (S.121)

ObdobíHodnota
31.12.2022 0.00
30.09.2022 0.00
30.06.2022 0.00
31.03.2022 0.00
31.12.2021 0.00
30.09.2021 0.00
30.06.2021 0.00
31.03.2021 0.00
31.12.2020 0.00
30.09.2020 0.00
Další »
Centrální banka (S.121),Dlouhodobé dluhopisy - stavy

Instituce přijímající vklady kromě centrální banky (S.122)

ObdobíHodnota
31.12.2022 571 506.16
30.09.2022 535 140.68
30.06.2022 528 626.69
31.03.2022 506 700.38
31.12.2021 485 212.21
30.09.2021 448 640.42
30.06.2021 444 561.36
31.03.2021 437 007.33
31.12.2020 435 562.20
30.09.2020 434 887.51
Další »
Instituce přijímající vklady kromě centrální banky (S.122),Dlouhodobé dluhopisy - stavy

Instituce přijímající vklady kromě centrální banky (S.122) - z toho HZL

ObdobíHodnota
31.12.2022 393 163.05
30.09.2022 384 391.37
30.06.2022 382 669.10
31.03.2022 379 165.37
31.12.2021 366 633.70
30.09.2021 365 970.35
30.06.2021 368 124.89
31.03.2021 363 575.71
31.12.2020 348 707.01
30.09.2020 346 913.08
Další »
Instituce přijímající vklady kromě centrální banky (S.122) - z toho HZL,Dlouhodobé dluhopisy - stavy

Ostatní finanční instituce (S.123 - S.129)

ObdobíHodnota
31.12.2022 164 011.55
30.09.2022 169 325.26
30.06.2022 168 481.06
31.03.2022 137 984.07
31.12.2021 96 050.26
30.09.2021 97 705.81
30.06.2021 98 087.42
31.03.2021 93 192.34
31.12.2020 81 222.60
30.09.2020 82 328.62
Další »
Ostatní finanční instituce (S.123 - S.129),Dlouhodobé dluhopisy - stavy

Vládní instituce (S.13)

ObdobíHodnota
31.12.2022 2 616 676.12
30.09.2022 2 539 489.61
30.06.2022 2 472 870.02
31.03.2022 2 466 069.00
31.12.2021 2 334 268.88
30.09.2021 2 238 444.55
30.06.2021 2 283 610.30
31.03.2021 2 200 171.43
31.12.2020 2 000 282.85
30.09.2020 1 948 528.65
Další »
Vládní instituce (S.13),Dlouhodobé dluhopisy - stavy

Vládní instituce (S.13) - z toho Treasury

ObdobíHodnota
31.12.2022 2 526 507.83
30.09.2022 2 450 853.78
30.06.2022 2 385 561.23
31.03.2022 2 379 252.08
31.12.2021 2 293 974.99
30.09.2021 2 198 262.23
30.06.2021 2 247 795.61
31.03.2021 2 162 467.24
31.12.2020 1 962 583.78
30.09.2020 1 909 289.70
Další »
Vládní instituce (S.13) - z toho Treasury,Dlouhodobé dluhopisy - stavy

Vládní instituce (S.13) - z toho Treasury v CZK

ObdobíHodnota
31.12.2022 2 485 189.73
30.09.2022 2 408 806.08
30.06.2022 2 349 559.26
31.03.2022 2 294 591.53
31.12.2021 2 207 459.29
30.09.2021 2 109 504.58
30.06.2021 2 138 761.96
31.03.2021 1 998 250.09
31.12.2020 1 797 577.43
30.09.2020 1 738 074.30
Další »
Vládní instituce (S.13) - z toho Treasury v CZK,Dlouhodobé dluhopisy - stavy

Vládní instituce (S.13) - z toho municipální

ObdobíHodnota
31.12.2022 6 823.00
30.09.2022 6 910.00
30.06.2022 6 948.00
31.03.2022 6 877.00
31.12.2021 6 972.00
30.09.2021 7 099.00
30.06.2021 7 097.00
31.03.2021 12 229.00
31.12.2020 12 249.00
30.09.2020 12 442.00
Další »
Vládní instituce (S.13) - z toho municipální,Dlouhodobé dluhopisy - stavy

Ekonomické ukazatele České národní banky


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Dlouhodobé dluhopisy - stavy (Statistika emitovaných dluhopisů)
stavy (Základní měnové indikátory)
stavy (Základní měnové indikátory)
Úvěry soukromému sektoru - stavy (Základní měnové indikátory)
Čistá zahraniční aktiva - stavy (Základní měnové indikátory)
Vklady od centrální vlády - stavy (Peněžní agregáty - protipoložky M3 - stavy, toky)
Dlouhodobější finanční pasiva MFI od ostatních rezidentů (položky 3.1 až 3.4) - stavy (Peněžní agregáty - protipoložky M3 - stavy, toky)
Vklady s dohodnutou splatností nad 2 roky - stavy (Peněžní agregáty - protipoložky M3 - stavy, toky)
Vklady s výpovědní lhůtou nad 3 měsíce - stavy (Peněžní agregáty - protipoložky M3 - stavy, toky)
Emitované dluhové CP nad 2 roky - stavy (Peněžní agregáty - protipoložky M3 - stavy, toky)
Kapitál a rezervy - stavy (Peněžní agregáty - protipoložky M3 - stavy, toky)

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 10.000 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992. Zdroj dat: ČNB ARAD

Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.