Držené dluhopisy - celkem (Čtvrtletní rozvaha společností ostatního úvěrování) - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 

Graf hodnot, Čtvrtletní rozvaha společností ostatního úvěrování

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... Držené dluhopisy - celkem - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 31.12.2007 1 944.53
Min 31.03.2006 63.95

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
31.12.2022 0.00 241.62 - 241.62 - 239.01 - 239.01 -
30.09.2022 241.62 240.04 1.58 0.66% 362.73 - 121.12 -33.39%
30.06.2022 240.04 239.12 0.92 0.39% 484.03 - 243.99 -50.41%
31.03.2022 239.12 239.01 0.11 0.05% 642.80 - 403.69 -62.80%
31.12.2021 239.01 362.73 - 123.73 -34.11% 637.06 - 398.06 -62.48%
30.09.2021 362.73 484.03 - 121.30 -25.06% 640.22 - 277.49 -43.34%
30.06.2021 484.03 642.80 - 158.78 -24.70% 640.91 - 156.88 -24.48%
31.03.2021 642.80 637.06 5.74 0.90% 593.76 49.04 8.26%
31.12.2020 637.06 640.22 -3.16 -0.49% 690.52 -53.45 -7.74%
30.09.2020 640.22 640.91 -0.69 -0.11% 659.77 -19.55 -2.96%
30.06.2020 640.91 593.76 47.14 7.94% 631.77 9.13 1.45%
31.03.2020 593.76 690.52 -96.75 -14.01% 627.63 -33.86 -5.40%
31.12.2019 690.52 659.77 30.75 4.66% 638.06 52.45 8.22%
30.09.2019 659.77 631.77 28.00 4.43% 582.72 77.05 13.22%
30.06.2019 631.77 627.63 4.15 0.66% 581.48 50.29 8.65%
31.03.2019 627.63 638.06 -10.44 -1.64% 673.68 -46.05 -6.84%
31.12.2018 638.06 582.72 55.34 9.50% 679.76 -41.70 -6.13%
30.09.2018 582.72 581.48 1.24 0.21% 840.78 - 258.06 -30.69%
30.06.2018 581.48 673.68 -92.20 -13.69% 850.51 - 269.03 -31.63%
31.03.2018 673.68 679.76 -6.08 -0.89% 841.18 - 167.50 -19.91%
31.12.2017 679.76 840.78 - 161.02 -19.15% 828.69 - 148.93 -17.97%
30.09.2017 840.78 850.51 -9.73 -1.14% 981.89 - 141.11 -14.37%
30.06.2017 850.51 841.18 9.33 1.11% 1 002.32 - 151.81 -15.15%
31.03.2017 841.18 828.69 12.50 1.51% 936.13 -94.94 -10.14%
31.12.2016 828.69 981.89 - 153.20 -15.60% 1 041.09 - 212.40 -20.40%
30.09.2016 981.89 1 002.32 -20.43 -2.04% 1 221.50 - 239.61 -19.62%
30.06.2016 1 002.32 936.13 66.20 7.07% 1 311.29 - 308.97 -23.56%
31.03.2016 936.13 1 041.09 - 104.96 -10.08% 1 175.77 - 239.64 -20.38%
31.12.2015 1 041.09 1 221.50 - 180.42 -14.77% 1 093.78 -52.70 -4.82%
30.09.2015 1 221.50 1 311.29 -89.79 -6.85% 1 262.69 -41.19 -3.26%
30.06.2015 1 311.29 1 175.77 135.52 11.53% 1 134.61 176.69 15.57%
31.03.2015 1 175.77 1 093.78 81.99 7.50% 1 126.97 48.80 4.33%
31.12.2014 1 093.78 1 262.69 - 168.91 -13.38% 1 104.89 -11.11 -1.00%
30.09.2014 1 262.69 1 134.61 128.08 11.29% 1 269.36 -6.67 -0.53%
30.06.2014 1 134.61 1 126.97 7.64 0.68% 1 263.09 - 128.48 -10.17%
31.03.2014 1 126.97 1 104.89 22.08 2.00% 1 255.28 - 128.31 -10.22%
31.12.2013 1 104.89 1 269.36 - 164.48 -12.96% 1 276.30 - 171.42 -13.43%
30.09.2013 1 269.36 1 263.09 6.28 0.50% 1 139.73 129.63 11.37%
30.06.2013 1 263.09 1 255.28 7.80 0.62% 1 136.19 126.89 11.17%
31.03.2013 1 255.28 1 276.30 -21.02 -1.65% 1 126.63 128.65 11.42%
31.12.2012 1 276.30 1 139.73 136.58 11.98% 1 204.32 71.98 5.98%
30.09.2012 1 139.73 1 136.19 3.53 0.31% 1 392.97 - 253.25 -18.18%
30.06.2012 1 136.19 1 126.63 9.56 0.85% 1 380.19 - 244.00 -17.68%
31.03.2012 1 126.63 1 204.32 -77.69 -6.45% 1 367.17 - 240.54 -17.59%
31.12.2011 1 204.32 1 392.97 - 188.65 -13.54% 1 134.31 70.01 6.17%
30.09.2011 1 392.97 1 380.19 12.78 0.93% 1 311.16 81.81 6.24%
30.06.2011 1 380.19 1 367.17 13.02 0.95% 913.90 466.29 51.02%
31.03.2011 1 367.17 1 134.31 232.86 20.53% 904.36 462.81 51.18%
31.12.2010 1 134.31 1 311.16 - 176.85 -13.49% 973.19 161.12 16.56%
30.09.2010 1 311.16 913.90 397.26 43.47% 912.88 398.28 43.63%
30.06.2010 913.90 904.36 9.54 1.05% 900.15 13.75 1.53%
31.03.2010 904.36 973.19 -68.83 -7.07% 886.42 17.94 2.02%
31.12.2009 973.19 912.88 60.30 6.61% 999.59 -26.41 -2.64%
30.09.2009 912.88 900.15 12.73 1.41% 1 065.89 - 153.01 -14.36%
30.06.2009 900.15 886.42 13.73 1.55% 1 084.80 - 184.65 -17.02%
31.03.2009 886.42 999.59 - 113.17 -11.32% 1 473.76 - 587.34 -39.85%
31.12.2008 999.59 1 065.89 -66.30 -6.22% 1 944.53 - 944.94 -48.59%
30.09.2008 1 065.89 1 084.80 -18.90 -1.74% 222.11 843.78 379.89%
30.06.2008 1 084.80 1 473.76 - 388.96 -26.39% 157.42 927.37 589.09%
31.03.2008 1 473.76 1 944.53 - 470.78 -24.21% 182.52 1 291.23 707.44%
31.12.2007 1 944.53 222.11 1 722.42 775.47% 135.22 1 809.32 1 338.06%
30.09.2007 222.11 157.42 64.69 41.09% 92.88 129.23 139.13%
30.06.2007 157.42 182.52 -25.10 -13.75% 99.96 57.46 57.49%
31.03.2007 182.52 135.22 47.30 34.98% 63.95 118.58 185.43%
31.12.2006 135.22 92.88 42.34 45.58% 241.96 - 106.74 -44.11%
30.09.2006 92.88 99.96 -7.08 -7.08% - - -
30.06.2006 99.96 63.95 36.02 56.32% - - -
31.03.2006 63.95 241.96 - 178.01 -73.57% - - -
31.12.2005 241.96 - - - - - -

Graf jako obrázek

Držené dluhopisy - celkem - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Držené dluhopisy - celkem (Čtvrtletní rozvaha zprostředkovatelů financování aktiv)
Držené dluhopisy - celkem (Čtvrtletní rozvaha společností finančního leasingu)
Držené dluhopisy - celkem (Čtvrtletní rozvaha společností ostatního úvěrování)
Držené dluhopisy - celkem (Čtvrtletní rozvaha faktoringových a forfaitingových společností)
Úvěry rezidentům (bez CP) - Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba akcií a jiných majetkových účastí emitovaných rezidenty - Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Celkem (Peněžní agregáty a protipoložky - peněžní agregáty (stavy))
Celkem (Peněžní agregáty a protipoložky - peněžní agregáty (stavy))
Celkem (Peněžní agregáty a protipoložky - peněžní agregáty (stavy))
Nefinanční podniky - celkem (Úvěry MFI, členění- úvěry nefinančním sektorům kromě vlády (toky))
Domácnosti - spotřebitelský úvěr - celkem (Úvěry MFI, členění- úvěry nefinančním sektorům kromě vlády (toky))
Domácnosti - úvěr na nákup domu - celkem (Úvěry MFI, členění- úvěry nefinančním sektorům kromě vlády (toky))


Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat

Používání cookies

Copyright © 2000 - 2023

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o. V