Držené dluhopisy - celkem (Čtvrtletní rozvaha zprostředkovatelů financování aktiv) - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 

Graf hodnot, Čtvrtletní rozvaha zprostředkovatelů financování aktiv

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... Držené dluhopisy - celkem - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 31.12.2008 7 822.71
Min 31.03.2006 229.54

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
30.09.2022 304.50 328.27 -23.77 -7.24% 452.37 - 147.87 -32.69%
30.06.2022 328.27 327.12 1.15 0.35% 591.90 - 263.63 -44.54%
31.03.2022 327.12 327.14 -0.02 -0.01% 752.36 - 425.24 -56.52%
31.12.2021 327.14 452.37 - 125.22 -27.68% 748.26 - 421.12 -56.28%
30.09.2021 452.37 591.90 - 139.54 -23.57% 752.79 - 300.43 -39.91%
30.06.2021 591.90 752.36 - 160.46 -21.33% 750.07 - 158.17 -21.09%
31.03.2021 752.36 748.26 4.10 0.55% 703.35 49.01 6.97%
31.12.2020 748.26 752.79 -4.53 -0.60% 797.65 -49.39 -6.19%
30.09.2020 752.79 750.07 2.72 0.36% 794.83 -42.03 -5.29%
30.06.2020 750.07 703.35 46.72 6.64% 766.74 -16.66 -2.17%
31.03.2020 703.35 797.65 -94.30 -11.82% 801.03 -97.67 -12.19%
31.12.2019 797.65 794.83 2.82 0.35% 838.44 -40.79 -4.87%
30.09.2019 794.83 766.74 28.09 3.66% 732.83 62.00 8.46%
30.06.2019 766.74 801.03 -34.29 -4.28% 723.46 43.28 5.98%
31.03.2019 801.03 838.44 -37.42 -4.46% 815.73 -14.71 -1.80%
31.12.2018 838.44 732.83 105.61 14.41% 821.81 16.63 2.02%
30.09.2018 732.83 723.46 9.37 1.30% 984.21 - 251.38 -25.54%
30.06.2018 723.46 815.73 -92.27 -11.31% 1 165.73 - 442.28 -37.94%
31.03.2018 815.73 821.81 -6.08 -0.74% 1 126.79 - 311.06 -27.61%
31.12.2017 821.81 984.21 - 162.40 -16.50% 831.28 -9.47 -1.14%
30.09.2017 984.21 1 165.73 - 181.52 -15.57% 984.49 -0.27 -0.03%
30.06.2017 1 165.73 1 126.79 38.94 3.46% 1 004.92 160.81 16.00%
31.03.2017 1 126.79 831.28 295.51 35.55% 938.72 188.07 20.03%
31.12.2016 831.28 984.49 - 153.20 -15.56% 1 043.70 - 212.42 -20.35%
30.09.2016 984.49 1 004.92 -20.43 -2.03% 1 326.32 - 341.83 -25.77%
30.06.2016 1 004.92 938.72 66.19 7.05% 1 416.14 - 411.22 -29.04%
31.03.2016 938.72 1 043.70 - 104.98 -10.06% 1 280.71 - 341.98 -26.70%
31.12.2015 1 043.70 1 326.32 - 282.62 -21.31% 1 198.31 - 154.61 -12.90%
30.09.2015 1 326.32 1 416.14 -89.82 -6.34% 1 371.89 -45.58 -3.32%
30.06.2015 1 416.14 1 280.71 135.44 10.58% 1 239.22 176.93 14.28%
31.03.2015 1 280.71 1 198.31 82.39 6.88% 1 236.27 44.44 3.59%
31.12.2014 1 198.31 1 371.89 - 173.58 -12.65% 1 236.78 -38.46 -3.11%
30.09.2014 1 371.89 1 239.22 132.68 10.71% 1 378.29 -6.39 -0.46%
30.06.2014 1 239.22 1 236.27 2.95 0.24% 1 373.67 - 134.45 -9.79%
31.03.2014 1 236.27 1 236.78 -0.51 -0.04% 1 385.35 - 149.08 -10.76%
31.12.2013 1 236.78 1 378.29 - 141.51 -10.27% 1 408.05 - 171.28 -12.16%
30.09.2013 1 378.29 1 373.67 4.62 0.34% 1 164.99 213.30 18.31%
30.06.2013 1 373.67 1 385.35 -11.68 -0.84% 1 156.19 217.48 18.81%
31.03.2013 1 385.35 1 408.05 -22.71 -1.61% 1 139.49 245.85 21.58%
31.12.2012 1 408.05 1 164.99 243.06 20.86% 1 480.75 -72.70 -4.91%
30.09.2012 1 164.99 1 156.19 8.80 0.76% 1 954.55 - 789.56 -40.40%
30.06.2012 1 156.19 1 139.49 16.69 1.47% 1 381.11 - 224.93 -16.29%
31.03.2012 1 139.49 1 480.75 - 341.26 -23.05% 2 919.85 -1 780.35 -60.97%
31.12.2011 1 480.75 1 954.55 - 473.80 -24.24% 2 553.60 -1 072.84 -42.01%
30.09.2011 1 954.55 1 381.11 573.44 41.52% 3 283.55 -1 329.00 -40.47%
30.06.2011 1 381.11 2 919.85 -1 538.73 -52.70% 3 529.01 -2 147.89 -60.86%
31.03.2011 2 919.85 2 553.60 366.25 14.34% 2 673.15 246.70 9.23%
31.12.2010 2 553.60 3 283.55 - 729.96 -22.23% 2 659.05 - 105.46 -3.97%
30.09.2010 3 283.55 3 529.01 - 245.46 -6.96% 5 859.76 -2 576.21 -43.96%
30.06.2010 3 529.01 2 673.15 855.86 32.02% 5 952.47 -2 423.47 -40.71%
31.03.2010 2 673.15 2 659.05 14.10 0.53% 5 897.82 -3 224.67 -54.68%
31.12.2009 2 659.05 5 859.76 -3 200.71 -54.62% 7 822.71 -5 163.66 -66.01%
30.09.2009 5 859.76 5 952.47 -92.71 -1.56% 7 335.66 -1 475.90 -20.12%
30.06.2009 5 952.47 5 897.82 54.65 0.93% 7 634.54 -1 682.06 -22.03%
31.03.2009 5 897.82 7 822.71 -1 924.89 -24.61% 7 800.51 -1 902.68 -24.39%
31.12.2008 7 822.71 7 335.66 487.05 6.64% 4 376.53 3 446.19 78.74%
30.09.2008 7 335.66 7 634.54 - 298.87 -3.91% 1 641.34 5 694.32 346.93%
30.06.2008 7 634.54 7 800.51 - 165.97 -2.13% 1 726.97 5 907.56 342.08%
31.03.2008 7 800.51 4 376.53 3 423.98 78.23% 1 710.98 6 089.52 355.91%
31.12.2007 4 376.53 1 641.34 2 735.19 166.64% 1 722.87 2 653.66 154.03%
30.09.2007 1 641.34 1 726.97 -85.63 -4.96% 1 755.78 - 114.44 -6.52%
30.06.2007 1 726.97 1 710.98 15.99 0.93% 329.85 1 397.12 423.56%
31.03.2007 1 710.98 1 722.87 -11.88 -0.69% 229.54 1 481.44 645.40%
31.12.2006 1 722.87 1 755.78 -32.91 -1.87% 354.05 1 368.82 386.62%
30.09.2006 1 755.78 329.85 1 425.93 432.30% - - -
30.06.2006 329.85 229.54 100.31 43.70% - - -
31.03.2006 229.54 354.05 - 124.51 -35.17% - - -
31.12.2005 354.05 - - - - - -

Graf jako obrázek

Držené dluhopisy - celkem - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Držené dluhopisy - celkem (Čtvrtletní rozvaha zprostředkovatelů financování aktiv)
Držené dluhopisy - celkem (Čtvrtletní rozvaha společností finančního leasingu)
Držené dluhopisy - celkem (Čtvrtletní rozvaha společností ostatního úvěrování)
Držené dluhopisy - celkem (Čtvrtletní rozvaha faktoringových a forfaitingových společností)
Úvěry rezidentům (bez CP) - Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba akcií a jiných majetkových účastí emitovaných rezidenty - Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Celkem (Peněžní agregáty a protipoložky - peněžní agregáty (stavy))
Celkem (Peněžní agregáty a protipoložky - peněžní agregáty (stavy))
Celkem (Peněžní agregáty a protipoložky - peněžní agregáty (stavy))
Nefinanční podniky - celkem (Úvěry MFI, členění- úvěry nefinančním sektorům kromě vlády (toky))
Domácnosti - spotřebitelský úvěr - celkem (Úvěry MFI, členění- úvěry nefinančním sektorům kromě vlády (toky))
Domácnosti - úvěr na nákup domu - celkem (Úvěry MFI, členění- úvěry nefinančním sektorům kromě vlády (toky))

Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat

Používání cookies

Copyright © 2000 - 2023

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o. V