Držené dluhopisy - celkem (Čtvrtletní rozvaha společností finančního leasingu) - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 

Graf hodnot, Čtvrtletní rozvaha společností finančního leasingu

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... Držené dluhopisy - celkem - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Min 30.06.2011 0.92
Max 31.12.2008 6 823.12

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
30.09.2022 62.88 88.23 -25.35 -28.73% 89.63 -26.75 -29.85%
30.06.2022 88.23 88.01 0.23 0.26% 107.87 -19.64 -18.21%
31.03.2022 88.01 88.14 -0.13 -0.15% 109.56 -21.55 -19.67%
31.12.2021 88.14 89.63 -1.50 -1.67% 111.20 -23.06 -20.74%
30.09.2021 89.63 107.87 -18.24 -16.91% 112.57 -22.94 -20.38%
30.06.2021 107.87 109.56 -1.68 -1.54% 109.17 -1.29 -1.18%
31.03.2021 109.56 111.20 -1.64 -1.48% 109.59 -0.03 -0.03%
31.12.2020 111.20 112.57 -1.37 -1.22% 107.13 4.07 3.80%
30.09.2020 112.57 109.17 3.40 3.12% 135.06 -22.49 -16.65%
30.06.2020 109.17 109.59 -0.42 -0.39% 134.96 -25.80 -19.11%
31.03.2020 109.59 107.13 2.46 2.30% 173.40 -63.81 -36.80%
31.12.2019 107.13 135.06 -27.93 -20.68% 200.38 -93.25 -46.54%
30.09.2019 135.06 134.96 0.10 0.07% 150.11 -15.05 -10.03%
30.06.2019 134.96 173.40 -38.44 -22.17% 141.97 -7.01 -4.94%
31.03.2019 173.40 200.38 -26.98 -13.46% 142.05 31.35 22.07%
31.12.2018 200.38 150.11 50.27 33.49% 142.05 58.33 41.06%
30.09.2018 150.11 141.97 8.14 5.73% 143.44 6.68 4.66%
30.06.2018 141.97 142.05 -0.08 -0.05% 315.22 - 173.25 -54.96%
31.03.2018 142.05 142.05 -0.00 -0.00% 285.61 - 143.56 -50.26%
31.12.2017 142.05 143.44 -1.38 -0.96% 2.60 139.46 5 372.03%
30.09.2017 143.44 315.22 - 171.79 -54.50% 2.60 140.84 5 423.10%
30.06.2017 315.22 285.61 29.62 10.37% 2.60 312.63 12 038.01%
31.03.2017 285.61 2.60 283.01 10 901.81% 2.60 283.01 10 893.34%
31.12.2016 2.60 2.60 -0.00 -0.04% 2.62 -0.02 -0.92%
30.09.2016 2.60 2.60 0.00 0.00 104.82 - 102.22 -97.52%
30.06.2016 2.60 2.60 -0.00 -0.04% 104.85 - 102.25 -97.52%
31.03.2016 2.60 2.62 -0.02 -0.84% 104.94 - 102.34 -97.52%
31.12.2015 2.62 104.82 - 102.20 -97.50% 104.53 - 101.91 -97.49%
30.09.2015 104.82 104.85 -0.03 -0.03% 109.20 -4.38 -4.02%
30.06.2015 104.85 104.94 -0.09 -0.08% 104.61 0.24 0.23%
31.03.2015 104.94 104.53 0.40 0.39% 109.30 -4.36 -3.99%
31.12.2014 104.53 109.20 -4.67 -4.28% 131.89 -27.36 -20.74%
30.09.2014 109.20 104.61 4.59 4.39% 108.92 0.28 0.26%
30.06.2014 104.61 109.30 -4.69 -4.29% 110.58 -5.97 -5.40%
31.03.2014 109.30 131.89 -22.59 -17.13% 130.06 -20.76 -15.96%
31.12.2013 131.89 108.92 22.96 21.08% 131.75 0.14 0.11%
30.09.2013 108.92 110.58 -1.66 -1.50% 25.26 83.67 331.23%
30.06.2013 110.58 130.06 -19.48 -14.98% 19.99 90.59 453.07%
31.03.2013 130.06 131.75 -1.69 -1.28% 12.87 117.20 910.97%
31.12.2012 131.75 25.26 106.49 421.58% 276.43 - 144.68 -52.34%
30.09.2012 25.26 19.99 5.26 26.33% 561.58 - 536.32 -95.50%
30.06.2012 19.99 12.87 7.13 55.41% 0.92 19.07 2 066.20%
31.03.2012 12.87 276.43 - 263.56 -95.35% 1 552.67 -1 539.81 -99.17%
31.12.2011 276.43 561.58 - 285.15 -50.78% 1 419.29 -1 142.86 -80.52%
30.09.2011 561.58 0.92 560.65 60 742.58% 1 972.39 -1 410.81 -71.53%
30.06.2011 0.92 1 552.67 -1 551.75 -99.94% 2 615.11 -2 614.19 -99.96%
31.03.2011 1 552.67 1 419.29 133.39 9.40% 1 768.79 - 216.12 -12.22%
31.12.2010 1 419.29 1 972.39 - 553.11 -28.04% 1 685.86 - 266.58 -15.81%
30.09.2010 1 972.39 2 615.11 - 642.72 -24.58% 4 946.88 -2 974.49 -60.13%
30.06.2010 2 615.11 1 768.79 846.32 47.85% 5 052.32 -2 437.21 -48.24%
31.03.2010 1 768.79 1 685.86 82.93 4.92% 5 011.40 -3 242.61 -64.70%
31.12.2009 1 685.86 4 946.88 -3 261.01 -65.92% 6 823.12 -5 137.26 -75.29%
30.09.2009 4 946.88 5 052.32 - 105.45 -2.09% 6 269.77 -1 322.89 -21.10%
30.06.2009 5 052.32 5 011.40 40.92 0.82% 6 515.85 -1 463.53 -22.46%
31.03.2009 5 011.40 6 823.12 -1 811.72 -26.55% 6 326.75 -1 315.35 -20.79%
31.12.2008 6 823.12 6 269.77 553.35 8.83% 2 431.99 4 391.13 180.56%
30.09.2008 6 269.77 6 515.85 - 246.09 -3.78% 1 419.23 4 850.54 341.77%
30.06.2008 6 515.85 6 326.75 189.10 2.99% 1 569.55 4 946.30 315.14%
31.03.2008 6 326.75 2 431.99 3 894.76 160.15% 1 528.46 4 798.29 313.93%
31.12.2007 2 431.99 1 419.23 1 012.76 71.36% 1 587.65 844.35 53.18%
30.09.2007 1 419.23 1 569.55 - 150.32 -9.58% 1 662.90 - 243.67 -14.65%
30.06.2007 1 569.55 1 528.46 41.09 2.69% 229.89 1 339.66 582.74%
31.03.2007 1 528.46 1 587.65 -59.19 -3.73% 165.59 1 362.87 823.01%
31.12.2006 1 587.65 1 662.90 -75.25 -4.53% 112.09 1 475.56 1 316.39%
30.09.2006 1 662.90 229.89 1 433.01 623.34% - - -
30.06.2006 229.89 165.59 64.30 38.83% - - -
31.03.2006 165.59 112.09 53.50 47.73% - - -
31.12.2005 112.09 - - - - - -

Graf jako obrázek

Držené dluhopisy - celkem - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Držené dluhopisy - celkem (Čtvrtletní rozvaha zprostředkovatelů financování aktiv)
Držené dluhopisy - celkem (Čtvrtletní rozvaha společností finančního leasingu)
Držené dluhopisy - celkem (Čtvrtletní rozvaha společností ostatního úvěrování)
Držené dluhopisy - celkem (Čtvrtletní rozvaha faktoringových a forfaitingových společností)
Úvěry rezidentům (bez CP) - Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba akcií a jiných majetkových účastí emitovaných rezidenty - Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Celkem (Peněžní agregáty a protipoložky - peněžní agregáty (stavy))
Celkem (Peněžní agregáty a protipoložky - peněžní agregáty (stavy))
Celkem (Peněžní agregáty a protipoložky - peněžní agregáty (stavy))
Nefinanční podniky - celkem (Úvěry MFI, členění- úvěry nefinančním sektorům kromě vlády (toky))
Domácnosti - spotřebitelský úvěr - celkem (Úvěry MFI, členění- úvěry nefinančním sektorům kromě vlády (toky))
Domácnosti - úvěr na nákup domu - celkem (Úvěry MFI, členění- úvěry nefinančním sektorům kromě vlády (toky))

Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat

Používání cookies

Copyright © 2000 - 2023

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o. V