Deposits and credits received from clients total, Kvartální součty - ekonomika ČNB

Aktualizace dat Deposits and credits received from clients total v této aplikaci skončila 30.6.2023. Aktualizovná data časových řad najdete na stránkách nové aplikace z dat ARAD ČNB

Graf hodnot, Client deposits by type (CZK+FC)

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Kvartální součty

Zpět na základní časovou řadu Deposits and credits received from clients total

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
01.10.2015 7 322 554.70 10 744 389.30 -3 421 834.60 -31.85% 10 275 671.80 -2 953 117.10 -28.74%
01.07.2015 10 744 389.30 10 390 059.90 354 329.40 3.41% 10 211 603.80 532 785.50 5.22%
01.04.2015 10 390 059.90 10 376 383.90 13 676.00 0.13% 10 230 150.10 159 909.80 1.56%
01.01.2015 10 376 383.90 10 275 671.80 100 712.10 0.98% 10 169 297.60 207 086.30 2.04%
01.10.2014 10 275 671.80 10 211 603.80 64 068.00 0.63% 9 896 616.20 379 055.60 3.83%
01.07.2014 10 211 603.80 10 230 150.10 -18 546.30 -0.18% 9 752 526.00 459 077.80 4.71%
01.04.2014 10 230 150.10 10 169 297.60 60 852.50 0.60% 9 716 411.30 513 738.80 5.29%
01.01.2014 10 169 297.60 9 896 616.20 272 681.40 2.76% 9 651 502.20 517 795.40 5.36%
01.10.2013 9 896 616.20 9 752 526.00 144 090.20 1.48% 9 313 953.90 582 662.30 6.26%
01.07.2013 9 752 526.00 9 716 411.30 36 114.70 0.37% 9 298 049.40 454 476.60 4.89%
01.04.2013 9 716 411.30 9 651 502.20 64 909.10 0.67% 9 165 419.20 550 992.10 6.01%
01.01.2013 9 651 502.20 9 313 953.90 337 548.30 3.62% 8 981 989.40 669 512.80 7.45%
01.10.2012 9 313 953.90 9 298 049.40 15 904.50 0.17% 8 677 207.90 636 746.00 7.34%
01.07.2012 9 298 049.40 9 165 419.20 132 630.20 1.45% 8 526 644.30 771 405.10 9.05%
01.04.2012 9 165 419.20 8 981 989.40 183 429.80 2.04% 8 412 585.20 752 834.00 8.95%
01.01.2012 8 981 989.40 8 677 207.90 304 781.50 3.51% 8 408 468.10 573 521.30 6.82%
01.10.2011 8 677 207.90 8 526 644.30 150 563.60 1.77% 8 374 906.10 302 301.80 3.61%
01.07.2011 8 526 644.30 8 412 585.20 114 059.10 1.36% 8 433 600.50 93 043.80 1.10%
01.04.2011 8 412 585.20 8 408 468.10 4 117.10 0.05% 8 276 473.40 136 111.80 1.64%
01.01.2011 8 408 468.10 8 374 906.10 33 562.00 0.40% 8 154 510.90 253 957.20 3.11%
01.10.2010 8 374 906.10 8 433 600.50 -58 694.40 -0.70% 8 151 420.10 223 486.00 2.74%
01.07.2010 8 433 600.50 8 276 473.40 157 127.10 1.90% 8 172 525.30 261 075.20 3.19%
01.04.2010 8 276 473.40 8 154 510.90 121 962.50 1.50% 8 148 927.80 127 545.60 1.57%
01.01.2010 8 154 510.90 8 151 420.10 3 090.80 0.04% 8 027 106.00 127 404.90 1.59%
01.10.2009 8 151 420.10 8 172 525.30 -21 105.20 -0.26% 7 797 926.90 353 493.20 4.53%
01.07.2009 8 172 525.30 8 148 927.80 23 597.50 0.29% 7 857 833.30 314 692.00 4.00%
01.04.2009 8 148 927.80 8 027 106.00 121 821.80 1.52% 7 520 289.70 628 638.10 8.36%
01.01.2009 8 027 106.00 7 797 926.90 229 179.10 2.94% 7 404 813.50 622 292.50 8.40%
01.10.2008 7 797 926.90 7 857 833.30 -59 906.40 -0.76% 7 177 254.70 620 672.20 8.65%
01.07.2008 7 857 833.30 7 520 289.70 337 543.60 4.49% 7 062 918.10 794 915.20 11.25%
01.04.2008 7 520 289.70 7 404 813.50 115 476.20 1.56% 6 839 265.00 681 024.70 9.96%
01.01.2008 7 404 813.50 7 177 254.70 227 558.80 3.17% 6 566 830.80 837 982.70 12.76%
01.10.2007 7 177 254.70 7 062 918.10 114 336.60 1.62% 6 212 850.10 964 404.60 15.52%
01.07.2007 7 062 918.10 6 839 265.00 223 653.10 3.27% 6 255 300.90 807 617.20 12.91%
01.04.2007 6 839 265.00 6 566 830.80 272 434.20 4.15% 6 127 295.70 711 969.30 11.62%
01.01.2007 6 566 830.80 6 212 850.10 353 980.70 5.70% 5 929 976.70 636 854.10 10.74%
01.10.2006 6 212 850.10 6 255 300.90 -42 450.80 -0.68% 5 695 122.50 517 727.60 9.09%
01.07.2006 6 255 300.90 6 127 295.70 128 005.20 2.09% 5 638 916.90 616 384.00 10.93%
01.04.2006 6 127 295.70 5 929 976.70 197 319.00 3.33% 5 358 603.70 768 692.00 14.35%
01.01.2006 5 929 976.70 5 695 122.50 234 854.20 4.12% 5 097 948.10 832 028.60 16.32%
01.10.2005 5 695 122.50 5 638 916.90 56 205.60 1.00% 5 173 087.60 522 034.90 10.09%
01.07.2005 5 638 916.90 5 358 603.70 280 313.20 5.23% 5 286 368.90 352 548.00 6.67%
01.04.2005 5 358 603.70 5 097 948.10 260 655.60 5.11% 5 085 163.20 273 440.50 5.38%
01.01.2005 5 097 948.10 5 173 087.60 -75 139.50 -1.45% 4 948 905.70 149 042.40 3.01%
01.10.2004 5 173 087.60 5 286 368.90 - 113 281.30 -2.14% 4 899 796.70 273 290.90 5.58%
01.07.2004 5 286 368.90 5 085 163.20 201 205.70 3.96% 4 843 068.70 443 300.20 9.15%
01.04.2004 5 085 163.20 4 948 905.70 136 257.50 2.75% 4 704 090.10 381 073.10 8.10%
01.01.2004 4 948 905.70 4 899 796.70 49 109.00 1.00% 4 769 367.50 179 538.20 3.76%
01.10.2003 4 899 796.70 4 843 068.70 56 728.00 1.17% 4 833 858.80 65 937.90 1.36%
01.07.2003 4 843 068.70 4 704 090.10 138 978.60 2.95% 4 845 650.30 -2 581.60 -0.05%
01.04.2003 4 704 090.10 4 769 367.50 -65 277.40 -1.37% 4 593 938.40 110 151.70 2.40%
01.01.2003 4 769 367.50 4 833 858.80 -64 491.30 -1.33% 4 368 033.50 401 334.00 9.19%
01.10.2002 4 833 858.80 4 845 650.30 -11 791.50 -0.24% 4 239 356.50 594 502.30 14.02%
01.07.2002 4 845 650.30 4 593 938.40 251 711.90 5.48% 4 319 260.90 526 389.40 12.19%
01.04.2002 4 593 938.40 4 368 033.50 225 904.90 5.17% 4 239 276.10 354 662.30 8.37%
01.01.2002 4 368 033.50 4 239 356.50 128 677.00 3.04% 4 015 330.00 352 703.50 8.78%
01.10.2001 4 239 356.50 4 319 260.90 -79 904.40 -1.85% 3 782 347.40 457 009.10 12.08%
01.07.2001 4 319 260.90 4 239 276.10 79 984.80 1.89% 3 792 405.10 526 855.80 13.89%
01.04.2001 4 239 276.10 4 015 330.00 223 946.10 5.58% 3 731 599.70 507 676.40 13.60%
01.01.2001 4 015 330.00 3 782 347.40 232 982.60 6.16% 3 693 803.10 321 526.90 8.70%
01.10.2000 3 782 347.40 3 792 405.10 -10 057.70 -0.27% 3 617 153.40 165 194.00 4.57%
01.07.2000 3 792 405.10 3 731 599.70 60 805.40 1.63% 3 678 911.20 113 493.90 3.08%
01.04.2000 3 731 599.70 3 693 803.10 37 796.60 1.02% 3 618 956.60 112 643.10 3.11%
01.01.2000 3 693 803.10 3 617 153.40 76 649.70 2.12% 3 552 154.70 141 648.40 3.99%
01.10.1999 3 617 153.40 3 678 911.20 -61 757.80 -1.68% 3 444 964.30 172 189.10 5.00%
01.07.1999 3 678 911.20 3 618 956.60 59 954.60 1.66% 3 435 421.00 243 490.20 7.09%
01.04.1999 3 618 956.60 3 552 154.70 66 801.90 1.88% 3 349 255.10 269 701.50 8.05%
01.01.1999 3 552 154.70 3 444 964.30 107 190.40 3.11% 3 262 365.40 289 789.30 8.88%
01.10.1998 3 444 964.30 3 435 421.00 9 543.30 0.28% 3 298 834.60 146 129.70 4.43%
01.07.1998 3 435 421.00 3 349 255.10 86 165.90 2.57% 3 217 954.50 217 466.50 6.76%
01.04.1998 3 349 255.10 3 262 365.40 86 889.70 2.66% 3 109 880.00 239 375.10 7.70%
01.01.1998 3 262 365.40 3 298 834.60 -36 469.20 -1.11% 3 014 153.30 248 212.10 8.23%
01.10.1997 3 298 834.60 3 217 954.50 80 880.10 2.51% 2 723 991.70 574 842.90 21.10%
01.07.1997 3 217 954.50 3 109 880.00 108 074.50 3.48% 2 692 922.30 525 032.20 19.50%
01.04.1997 3 109 880.00 3 014 153.30 95 726.70 3.18% 2 667 192.40 442 687.60 16.60%
01.01.1997 3 014 153.30 2 723 991.70 290 161.60 10.65% 2 573 440.90 440 712.40 17.13%
01.10.1996 2 723 991.70 2 692 922.30 31 069.40 1.15% 2 496 198.00 227 793.70 9.13%
01.07.1996 2 692 922.30 2 667 192.40 25 729.90 0.96% 2 350 600.20 342 322.10 14.56%
01.04.1996 2 667 192.40 2 573 440.90 93 751.50 3.64% 2 257 473.90 409 718.50 18.15%
01.01.1996 2 573 440.90 2 496 198.00 77 242.90 3.09% 2 201 985.70 371 455.20 16.87%
01.10.1995 2 496 198.00 2 350 600.20 145 597.80 6.19% 2 162 435.80 333 762.20 15.43%
01.07.1995 2 350 600.20 2 257 473.90 93 126.30 4.13% 2 055 449.20 295 151.00 14.36%
01.04.1995 2 257 473.90 2 201 985.70 55 488.20 2.52% 1 999 117.20 258 356.70 12.92%
01.01.1995 2 201 985.70 2 162 435.80 39 549.90 1.83% 1 915 709.30 286 276.40 14.94%
01.10.1994 2 162 435.80 2 055 449.20 106 986.60 5.21% 1 823 448.90 338 986.90 18.59%
01.07.1994 2 055 449.20 1 999 117.20 56 332.00 2.82% 1 714 272.20 341 177.00 19.90%
01.04.1994 1 999 117.20 1 915 709.30 83 407.90 4.35% 1 625 493.70 373 623.50 22.99%
01.01.1994 1 915 709.30 1 823 448.90 92 260.40 5.06% 1 576 415.40 339 293.90 21.52%
01.10.1993 1 823 448.90 1 714 272.20 109 176.70 6.37% - - -
01.07.1993 1 714 272.20 1 625 493.70 88 778.50 5.46% - - -
01.04.1993 1 625 493.70 1 576 415.40 49 078.30 3.11% - - -
01.01.1993 1 576 415.40 - - - - - -

Ekonomické ukazatele České národní banky


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Deposits and credits received from clients total (Client deposits by time (CZK+FC))
Deposits and credits received from clients total (Client deposits by time (CZK))
Deposits and credits received from clients total (Client deposits by time (FC))
Deposits and credits received from clients total (Client deposits by time (EUR))
Deposits and credits received from clients total (Client deposits by type (CZK+FC))
Deposits and credits received from clients total (Client deposits by type (CZK))
Deposits and credits received from clients total (Client deposits by type (FC))
Deposits and credits received from clients total (Client deposits by type (EUR))
Deposits and credits received from clients total (Households (residents) - Client deposits by time (CZK+FC))
Deposits and credits received from clients total (Households - trades (residents) - Client deposits by time (CZK+FC))
Monetary and financial statistics (Statistical data)
Loans to residents - total (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of securities other than shares issued by residents - total (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of shares/ other equity issued by residents - total (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Total (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Deposits of residents - total (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - liabilities)
Deposits of residents - MFIs (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - liabilities)
Deposits of residents - Central government (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - liabilities)
Deposits of residents - Other general government/other residents (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - liabilities)
Capital and reserves (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - liabilities)

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 10.000 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992. Zdroj dat: ČNB ARAD

Zobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.