Čisté nové a nově ujednané úvěry v CZK (Nové obchody) - ekonomika ČNB

Aktualizace dat Čisté nové a nově ujednané úvěry v CZK (Nové obchody) v této aplikaci skončila 30.6.2023. Aktualizovná data časových řad najdete na stránkách nové aplikace z dat ARAD ČNB

Nové časové řady makroekonomiky a jejich data

Data ke dniŘada nebo sestava
- Čisté nové a nově ujednané úvěry poskytnuté bankami rezidentům v ČR (1146)
30.04.2024 Statistika úrokových sazeb - nové obchody - úvěry: Měsíční, Úroková sazba, Domácnosti + NISD, Ostatní úvěry, CZK, Čisté nové úvěry včetně navýšení, Banky včetně stavebních spořitelen
30.04.2024 Statistika úrokových sazeb - nové obchody - úvěry: Měsíční, Objem, Domácnosti + NISD, Ostatní úvěry, CZK, Čisté nové úvěry včetně navýšení, Banky včetně stavebních spořitelen
30.04.2024 Statistika úrokových sazeb - nové obchody - úvěry: Měsíční, Objem, Domácnosti + NISD, Spotřebitelské (bez KTK, BÚ a karet), CZK, Čisté nové úvěry včetně navýšení, Banky včetně stavebních spořitelen
30.04.2024 Statistika úrokových sazeb - nové obchody - úvěry: Měsíční, Objem, Domácnosti - obyvatelstvo, Hypoteční na bytové nemovitosti, CZK, Nad 3 roky a do 5 let včetně, Čisté nové úvěry včetně navýšení, Banky včetně stavebních spořitelen
30.04.2024 Statistika úrokových sazeb - nové obchody - úvěry: Měsíční, Objem, Nefinanční podniky, Celkem bez kontokorentů, revolvingů a pohledávek z kreditních karet, CZK, Čisté nové úvěry včetně navýšení, Banky včetně stavebních spořitelen
30.04.2024 Statistika úrokových sazeb - nové obchody - úvěry: Měsíční, Úroková sazba, Nefinanční podniky, Celkem bez kontokorentů, revolvingů a pohledávek z kreditních karet, CZK, Čisté nové úvěry včetně navýšení, Banky včetně stavebních spořitelen
30.04.2024 Statistika úrokových sazeb - nové obchody - úvěry: Měsíční, Úroková sazba, Domácnosti + NISD, Spotřebitelské (bez KTK, BÚ a karet), CZK, Čisté nové úvěry včetně navýšení, Banky včetně stavebních spořitelen
30.04.2024 Statistika úrokových sazeb - nové obchody - úvěry: Měsíční, Úroková sazba, Domácnosti + NISD, CZK, Čisté nové úvěry včetně navýšení, Banky včetně stavebních spořitelen
30.04.2024 Statistika úrokových sazeb - nové obchody - úvěry: Měsíční, Úroková sazba, Domácnosti + NISD, Na bydlení , CZK, Čisté nové úvěry včetně navýšení, Banky včetně stavebních spořitelen
30.04.2024 Statistika úrokových sazeb - nové obchody - úvěry: Měsíční, Úroková sazba, Domácnosti - obyvatelstvo, Hypoteční na bytové nemovitosti, CZK, Čisté nové úvěry včetně navýšení, Banky včetně stavebních spořitelen
30.04.2024 Statistika úrokových sazeb - nové obchody - úvěry: Měsíční, Úroková sazba, Domácnosti - obyvatelstvo, Hypoteční na bytové nemovitosti, CZK, Čisté nové úvěry včetně navýšení, Stavební spořitelny
30.04.2024 Statistika úrokových sazeb - nové obchody - úvěry: Měsíční, Úroková sazba, Domácnosti - obyvatelstvo, Hypoteční na bytové nemovitosti, CZK, Čisté nové úvěry včetně navýšení, Banky bez stavebních spořitelen
30.04.2024 Statistika úrokových sazeb - nové obchody - úvěry: Měsíční, Úroková sazba, Domácnosti - obyvatelstvo, Hypoteční na bytové nemovitosti, CZK, Nad 5 let, Čisté nové úvěry včetně navýšení, Banky včetně stavebních spořitelen
30.04.2024 Statistika úrokových sazeb - nové obchody - úvěry: Měsíční, Objem, Domácnosti - obyvatelstvo, Hypoteční na bytové nemovitosti, CZK, Nad 5 let, Čisté nové úvěry včetně navýšení, Banky včetně stavebních spořitelen
30.04.2024 Statistika úrokových sazeb - nové obchody - úvěry: Měsíční, Objem, Domácnosti - obyvatelstvo, Hypoteční na bytové nemovitosti, CZK, Čisté nové úvěry včetně navýšení, Banky včetně stavebních spořitelen
30.04.2024 Statistika úrokových sazeb - nové obchody - úvěry: Měsíční, Objem, Domácnosti - obyvatelstvo, Hypoteční na bytové nemovitosti, CZK, Čisté nové úvěry včetně navýšení, Stavební spořitelny
30.04.2024 Statistika úrokových sazeb - nové obchody - úvěry: Měsíční, Objem, Domácnosti - obyvatelstvo, Hypoteční na bytové nemovitosti, CZK, Čisté nové úvěry včetně navýšení, Banky bez stavebních spořitelen
30.04.2024 Statistika úrokových sazeb - nové obchody - úvěry: Měsíční, Objem, Domácnosti + NISD, CZK, Čisté nové úvěry včetně navýšení, Banky včetně stavebních spořitelen
30.04.2024 Statistika úrokových sazeb - nové obchody - úvěry: Měsíční, Objem, Domácnosti + NISD, Na bydlení , CZK, Čisté nové úvěry včetně navýšení, Banky včetně stavebních spořitelen
Vyberte statistický ukazatel pro zobrazení hodnot a grafu vývoje nebo se podívejte na poslední hodnoty.

Refinancované úvěry a ostatní nová ujednání ke stávajícím smlouvám poskytnutých bankami nefinančním podnikům v ČR

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.06.2019 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Nefinanční podniky (S.11) - celkem - čisté nové úvěry včetně navýšení - sazba 3.22 3.39 -5.01% 2.28 41.23%
UK2 Nefinanční podniky (S.11) - celkem - refinancované úvěry - sazba 4.53 4.91 -7.74% 2.77 63.54%
UK3 Nefinanční podniky (S.11) - celkem - ostatní nová ujednání - sazba 3.94 3.26 20.86% 2.97 32.66%
UK4 Nefinanční podniky (S.11) - celkem - čisté nové úvěry včetně navýšení - objem 35 768.00 26 321.00 35.89% 45 661.00 -21.67%
UK5 Nefinanční podniky (S.11) - celkem - refinancované úvěry - objem 1 932.00 175.00 1 004.00% 1 573.00 22.82%
UK6 Nefinanční podniky (S.11) - celkem - ostatní nová ujednání - objem 9 939.00 3 735.00 166.10% 7 098.00 40.03%

Refinancované úvěry a ostatní nová ujednání ke stávajícím smlouvám poskytnutých bankami domácnostem v ČR

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.06.2019 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 1.1. Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - celkem - čisté nové úvěry včetně navýšení - sazba 4.64 4.78 -2.93% 4.24 9.43%
UK2 v tom: na bydlení - čisté nové úvěry včetně navýšení - sazba 2.98 3.05 -2.29% 2.74 8.76%
UK3 v tom: na spotřebu - čisté nové úvěry včetně navýšení - sazba 8.63 8.53 1.17% 8.68 -0.58%
UK4 v tom: ostatní - čisté nové úvěry včetně navýšení - sazba 4.13 4.42 -6.56% 3.24 27.47%
UK5 2.1. Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - celkem - refinancované úvěry - sazba 4.52 4.64 -2.59% 4.10 10.24%
UK6 v tom: na bydlení - refinancované úvěry - sazba 2.77 2.79 -0.72% 2.46 12.60%
UK7 v tom: na spotřebu - refinancované úvěry - sazba 7.68 7.82 -1.79% 7.84 -2.04%
UK8 v tom: ostatní - refinancované úvěry - sazba 6.56 6.82 -3.81% 6.96 -5.75%
UK9 3.1. Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - celkem - ostatní nová ujednání - sazba 3.73 3.76 -0.80% 3.37 10.68%
UK10 v tom: na bydlení - ostatní nová ujednání - sazba 2.65 2.64 0.38% 2.38 11.34%
UK11 v tom: na spotřebu - ostatní nová ujednání - sazba 7.75 7.64 1.44% 8.43 -8.07%
UK12 v tom: ostatní - ostatní nová ujednání - sazba 3.08 3.49 -11.75% 2.96 4.05%
UK13 1.2. Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - celkem - čisté nové úvěry včetně navýšení - objem 27 023.00 27 307.00 -1.04% 30 983.00 -12.78%
UK14 v tom: na bydlení - čisté nové úvěry včetně navýšení - objem 16 979.00 16 828.00 0.90% 20 523.00 -17.27%
UK15 v tom: na spotřebu - čisté nové úvěry včetně navýšení - objem 7 390.00 8 004.00 -7.67% 7 565.00 -2.31%
UK16 v tom: ostatní - čisté nové úvěry včetně navýšení - objem 2 653.00 2 476.00 7.15% 2 896.00 -8.39%
UK17 2.2. Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - celkem - refinancované úvěry - objem 4 041.00 4 039.00 0.05% 4 841.00 -16.53%
UK18 v tom: na bydlení - refinancované úvěry - objem 2 505.00 2 476.00 1.17% 3 304.00 -24.18%
UK19 v tom: na spotřebu - refinancované úvěry - objem 1 138.00 1 167.00 -2.48% 1 159.00 -1.81%
UK20 v tom: ostatní - refinancované úvěry - objem 397.00 396.00 0.25% 379.00 4.75%
UK21 3.2. Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - celkem - ostatní nová ujednání - objem 9 654.00 10 844.00 -10.97% 10 849.00 -11.01%
UK22 v tom: na bydlení - ostatní nová ujednání - objem 6 603.00 7 393.00 -10.69% 8 037.00 -17.84%
UK23 v tom: na spotřebu - ostatní nová ujednání - objem 1 947.00 2 207.00 -11.78% 1 661.00 17.22%
UK24 v tom: ostatní - ostatní nová ujednání - objem 1 105.00 1 244.00 -11.17% 1 151.00 -4.00%

.1: Refinancované úvěry a ostatní nová ujednání ke stávajícím smlouvám poskytnutých bankami domácnostem v ČR

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.04.2020 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 1.1. Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - celkem - čisté nové úvěry včetně navýšení - sazba 3.62 4.00 -9.50% 4.95 -26.87%
UK2 v tom: na bydlení - čisté nové úvěry včetně navýšení - sazba 2.55 2.63 -3.04% 3.10 -17.74%
UK3 v tom: na spotřebu - čisté nové úvěry včetně navýšení - sazba 8.19 8.11 0.99% 8.61 -4.88%
UK4 v tom: ostatní - čisté nové úvěry včetně navýšení - sazba 3.40 3.83 -11.23% 4.67 -27.19%
UK5 2.1. Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - celkem - refinancované úvěry - sazba 3.34 3.54 -5.65% 4.04 -17.33%
UK6 v tom: na bydlení - refinancované úvěry - sazba 2.35 2.40 -2.08% 2.81 -16.37%
UK7 v tom: na spotřebu - refinancované úvěry - sazba 6.71 7.10 -5.49% 7.40 -9.32%
UK8 v tom: ostatní - refinancované úvěry - sazba 3.21 4.05 -20.74% 6.68 -51.95%
UK9 3.1. Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - celkem - ostatní nová ujednání - sazba 3.46 4.46 -22.42% 4.00 -13.50%
UK10 v tom: na bydlení - ostatní nová ujednání - sazba 2.36 2.47 -4.45% 2.62 -9.92%
UK11 v tom: na spotřebu - ostatní nová ujednání - sazba 8.20 8.40 -2.38% 7.85 4.46%
UK12 v tom: ostatní - ostatní nová ujednání - sazba 3.90 5.02 -22.31% 3.39 15.04%
UK13 1.2. Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - celkem - čisté nové úvěry včetně navýšení - objem 24 474.00 28 112.00 -12.94% 25 035.00 -2.24%
UK14 v tom: na bydlení - čisté nové úvěry včetně navýšení - objem 18 034.00 19 189.00 -6.02% 15 006.00 20.18%
UK15 v tom: na spotřebu - čisté nové úvěry včetně navýšení - objem 4 301.00 6 467.00 -33.49% 7 736.00 -44.40%
UK16 v tom: ostatní - čisté nové úvěry včetně navýšení - objem 2 139.00 2 457.00 -12.94% 2 292.00 -6.68%
UK17 2.2. Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - celkem - refinancované úvěry - objem 4 578.00 4 992.00 -8.29% 3 669.00 24.78%
UK18 v tom: na bydlení - refinancované úvěry - objem 3 316.00 3 628.00 -8.60% 2 631.00 26.04%
UK19 v tom: na spotřebu - refinancované úvěry - objem 989.00 1 120.00 -11.70% 670.00 47.61%
UK20 v tom: ostatní - refinancované úvěry - objem 272.00 243.00 11.93% 368.00 -26.09%
UK21 3.2. Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - celkem - ostatní nová ujednání - objem 76 108.00 19 899.00 282.47% 10 142.00 650.42%
UK22 v tom: na bydlení - ostatní nová ujednání - objem 56 167.00 11 788.00 376.48% 6 742.00 733.09%
UK23 v tom: na spotřebu - ostatní nová ujednání - objem 12 383.00 5 573.00 122.20% 2 547.00 386.18%
UK24 v tom: ostatní - ostatní nová ujednání - objem 7 559.00 2 537.00 197.95% 853.00 786.17%

.2: Refinancované úvěry a ostatní nová ujednání ke stávajícím smlouvám poskytnutých bankami nefinančním podnikům v ČR

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.04.2020 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Nefinanční podniky (S.11) - celkem - čisté nové úvěry včetně navýšení - sazba 2.66 3.26 -18.40% 3.20 -16.88%
UK2 Nefinanční podniky (S.11) - celkem - refinancované úvěry - sazba 2.18 4.00 -45.50% 4.56 -52.19%
UK3 Nefinanční podniky (S.11) - celkem - ostatní nová ujednání - sazba 3.63 3.52 3.12% 3.09 17.48%
UK4 Nefinanční podniky (S.11) - celkem - čisté nové úvěry včetně navýšení - objem 24 312.00 25 724.00 -5.49% 23 835.00 2.00%
UK5 Nefinanční podniky (S.11) - celkem - refinancované úvěry - objem 654.00 266.00 145.86% 248.00 163.71%
UK6 Nefinanční podniky (S.11) - celkem - ostatní nová ujednání - objem 21 955.00 18 496.00 18.70% 8 420.00 160.75%

.1: Čisté nové a nově ujednané úvěry poskytnuté bankami domácnostem v ČR

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.06.2023 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 1.1. Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - celkem - čisté nové úvěry včetně navýšení - sazba 7.54 7.69 -1.95% 6.46 16.72%
UK2 v tom: na bydlení - čisté nové úvěry včetně navýšení - sazba 6.10 6.15 -0.81% 5.21 17.08%
UK3 v tom: na spotřebu - čisté nové úvěry včetně navýšení - sazba 9.69 9.74 -0.51% 8.99 7.79%
UK4 v tom: ostatní - čisté nové úvěry včetně navýšení - sazba 7.11 7.34 -3.13% 6.55 8.55%
UK5 2.1. Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - celkem - refinancované úvěry - sazba 7.02 7.14 -1.68% 6.77 3.69%
UK6 v tom: na bydlení - refinancované úvěry - sazba 6.09 6.10 -0.16% 5.04 20.83%
UK7 v tom: na spotřebu - refinancované úvěry - sazba 8.53 8.59 -0.70% 8.35 2.16%
UK8 v tom: ostatní - refinancované úvěry - sazba 6.31 6.58 -4.10% 8.84 -28.62%
UK9 3.1. Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - celkem - ostatní nová ujednání - sazba 5.73 5.61 2.14% 4.27 34.19%
UK10 v tom: na bydlení - ostatní nová ujednání - sazba 4.37 4.26 2.58% 3.08 41.88%
UK11 v tom: na spotřebu - ostatní nová ujednání - sazba 9.40 9.35 0.53% 8.75 7.43%
UK12 v tom: ostatní - ostatní nová ujednání - sazba 5.53 5.62 -1.60% 3.79 45.91%
UK13 1.2. Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - celkem - čisté nové úvěry včetně navýšení - objem 24 040.00 22 698.00 5.91% 27 845.00 -13.66%
UK14 v tom: na bydlení - čisté nové úvěry včetně navýšení - objem 12 564.00 11 441.00 9.82% 17 188.00 -26.90%
UK15 v tom: na spotřebu - čisté nové úvěry včetně navýšení - objem 8 929.00 8 950.00 -0.23% 8 344.00 7.01%
UK16 v tom: ostatní - čisté nové úvěry včetně navýšení - objem 2 547.00 2 307.00 10.40% 2 313.00 10.12%
UK17 2.2. Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - celkem - refinancované úvěry - objem 3 201.00 3 156.00 1.43% 5 495.00 -41.75%
UK18 v tom: na bydlení - refinancované úvěry - objem 1 826.00 1 700.00 7.41% 2 742.00 -33.41%
UK19 v tom: na spotřebu - refinancované úvěry - objem 1 209.00 1 295.00 -6.64% 1 912.00 -36.77%
UK20 v tom: ostatní - refinancované úvěry - objem 165.00 162.00 1.85% 840.00 -80.36%
UK21 3.2. Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - celkem - ostatní nová ujednání - objem 14 955.00 15 299.00 -2.25% 15 327.00 -2.43%
UK22 v tom: na bydlení - ostatní nová ujednání - objem 9 832.00 10 353.00 -5.03% 11 231.00 -12.46%
UK23 v tom: na spotřebu - ostatní nová ujednání - objem 3 703.00 3 727.00 -0.64% 3 086.00 19.99%
UK24 v tom: ostatní - ostatní nová ujednání - objem 1 420.00 1 219.00 16.49% 1 010.00 40.59%

.2: Čisté nové a nově ujednané úvěry poskytnuté bankami nefinančním podnikům v ČR

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.06.2023 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Nefinanční podniky (S.11) - celkem - čisté nové úvěry včetně navýšení - sazba 8.79 8.68 1.27% 8.14 7.99%
UK2 Nefinanční podniky (S.11) - celkem - refinancované úvěry - sazba 9.17 8.42 8.91% 7.18 27.72%
UK3 Nefinanční podniky (S.11) - celkem - ostatní nová ujednání - sazba 8.30 8.91 -6.85% 6.73 23.33%
UK4 Nefinanční podniky (S.11) - celkem - čisté nové úvěry včetně navýšení - objem 29 993.00 22 260.00 34.74% 35 705.00 -16.00%
UK5 Nefinanční podniky (S.11) - celkem - refinancované úvěry - objem 876.00 716.00 22.35% 554.00 58.12%
UK6 Nefinanční podniky (S.11) - celkem - ostatní nová ujednání - objem 10 894.00 8 230.00 32.37% 6 390.00 70.49%
Refinancované úvěry a ostatní nová ujednání ke stávajícím smlouvám poskytnutých bankami nefinančním podnikům v ČR
Nefinanční podniky (S.11) - celkem - čisté nové úvěry včetně navýšení - sazba (66 hodnot, 30.06.2019)
Nefinanční podniky (S.11) - celkem - refinancované úvěry - sazba (66 hodnot, 30.06.2019)
Nefinanční podniky (S.11) - celkem - ostatní nová ujednání - sazba (66 hodnot, 30.06.2019)
Nefinanční podniky (S.11) - celkem - čisté nové úvěry včetně navýšení - objem (66 hodnot, 30.06.2019)
Nefinanční podniky (S.11) - celkem - refinancované úvěry - objem (66 hodnot, 30.06.2019)
Nefinanční podniky (S.11) - celkem - ostatní nová ujednání - objem (66 hodnot, 30.06.2019)
Refinancované úvěry a ostatní nová ujednání ke stávajícím smlouvám poskytnutých bankami domácnostem v ČR
Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - celkem - čisté nové úvěry včetně navýšení - sazba (66 hodnot, 30.06.2019)
v tom: na bydlení - čisté nové úvěry včetně navýšení - sazba (66 hodnot, 30.06.2019)
v tom: na spotřebu - čisté nové úvěry včetně navýšení - sazba (66 hodnot, 30.06.2019)
v tom: ostatní - čisté nové úvěry včetně navýšení - sazba (66 hodnot, 30.06.2019)
Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - celkem - refinancované úvěry - sazba (66 hodnot, 30.06.2019)
v tom: na bydlení - refinancované úvěry - sazba (66 hodnot, 30.06.2019)
v tom: na spotřebu - refinancované úvěry - sazba (66 hodnot, 30.06.2019)
v tom: ostatní - refinancované úvěry - sazba (66 hodnot, 30.06.2019)
Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - celkem - ostatní nová ujednání - sazba (66 hodnot, 30.06.2019)
v tom: na bydlení - ostatní nová ujednání - sazba (66 hodnot, 30.06.2019)
v tom: na spotřebu - ostatní nová ujednání - sazba (66 hodnot, 30.06.2019)
v tom: ostatní - ostatní nová ujednání - sazba (66 hodnot, 30.06.2019)
Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - celkem - čisté nové úvěry včetně navýšení - objem (66 hodnot, 30.06.2019)
v tom: na bydlení - čisté nové úvěry včetně navýšení - objem (66 hodnot, 30.06.2019)
v tom: na spotřebu - čisté nové úvěry včetně navýšení - objem (66 hodnot, 30.06.2019)
v tom: ostatní - čisté nové úvěry včetně navýšení - objem (66 hodnot, 30.06.2019)
Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - celkem - refinancované úvěry - objem (66 hodnot, 30.06.2019)
v tom: na bydlení - refinancované úvěry - objem (66 hodnot, 30.06.2019)
v tom: na spotřebu - refinancované úvěry - objem (66 hodnot, 30.06.2019)
v tom: ostatní - refinancované úvěry - objem (66 hodnot, 30.06.2019)
Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - celkem - ostatní nová ujednání - objem (66 hodnot, 30.06.2019)
v tom: na bydlení - ostatní nová ujednání - objem (66 hodnot, 30.06.2019)
v tom: na spotřebu - ostatní nová ujednání - objem (66 hodnot, 30.06.2019)
v tom: ostatní - ostatní nová ujednání - objem (66 hodnot, 30.06.2019)
.1: Refinancované úvěry a ostatní nová ujednání ke stávajícím smlouvám poskytnutých bankami domácnostem v ČR
Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - celkem - čisté nové úvěry včetně navýšení - sazba (76 hodnot, 30.04.2020)
v tom: na bydlení - čisté nové úvěry včetně navýšení - sazba (76 hodnot, 30.04.2020)
v tom: na spotřebu - čisté nové úvěry včetně navýšení - sazba (76 hodnot, 30.04.2020)
v tom: ostatní - čisté nové úvěry včetně navýšení - sazba (76 hodnot, 30.04.2020)
Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - celkem - refinancované úvěry - sazba (76 hodnot, 30.04.2020)
v tom: na bydlení - refinancované úvěry - sazba (76 hodnot, 30.04.2020)
v tom: na spotřebu - refinancované úvěry - sazba (76 hodnot, 30.04.2020)
v tom: ostatní - refinancované úvěry - sazba (76 hodnot, 30.04.2020)
Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - celkem - ostatní nová ujednání - sazba (76 hodnot, 30.04.2020)
v tom: na bydlení - ostatní nová ujednání - sazba (76 hodnot, 30.04.2020)
v tom: na spotřebu - ostatní nová ujednání - sazba (76 hodnot, 30.04.2020)
v tom: ostatní - ostatní nová ujednání - sazba (76 hodnot, 30.04.2020)
Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - celkem - čisté nové úvěry včetně navýšení - objem (76 hodnot, 30.04.2020)
v tom: na bydlení - čisté nové úvěry včetně navýšení - objem (76 hodnot, 30.04.2020)
v tom: na spotřebu - čisté nové úvěry včetně navýšení - objem (76 hodnot, 30.04.2020)
v tom: ostatní - čisté nové úvěry včetně navýšení - objem (76 hodnot, 30.04.2020)
Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - celkem - refinancované úvěry - objem (76 hodnot, 30.04.2020)
v tom: na bydlení - refinancované úvěry - objem (76 hodnot, 30.04.2020)
v tom: na spotřebu - refinancované úvěry - objem (76 hodnot, 30.04.2020)
v tom: ostatní - refinancované úvěry - objem (76 hodnot, 30.04.2020)
Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - celkem - ostatní nová ujednání - objem (76 hodnot, 30.04.2020)
v tom: na bydlení - ostatní nová ujednání - objem (76 hodnot, 30.04.2020)
v tom: na spotřebu - ostatní nová ujednání - objem (76 hodnot, 30.04.2020)
v tom: ostatní - ostatní nová ujednání - objem (76 hodnot, 30.04.2020)
.2: Refinancované úvěry a ostatní nová ujednání ke stávajícím smlouvám poskytnutých bankami nefinančním podnikům v ČR
Nefinanční podniky (S.11) - celkem - čisté nové úvěry včetně navýšení - sazba (76 hodnot, 30.04.2020)
Nefinanční podniky (S.11) - celkem - refinancované úvěry - sazba (76 hodnot, 30.04.2020)
Nefinanční podniky (S.11) - celkem - ostatní nová ujednání - sazba (76 hodnot, 30.04.2020)
Nefinanční podniky (S.11) - celkem - čisté nové úvěry včetně navýšení - objem (76 hodnot, 30.04.2020)
Nefinanční podniky (S.11) - celkem - refinancované úvěry - objem (76 hodnot, 30.04.2020)
Nefinanční podniky (S.11) - celkem - ostatní nová ujednání - objem (76 hodnot, 30.04.2020)
.2: Čisté nové a nově ujednané úvěry poskytnuté bankami nefinančním podnikům v ČR
Nefinanční podniky (S.11) - celkem - čisté nové úvěry včetně navýšení - sazba (114 hodnot, 30.06.2023)
Nefinanční podniky (S.11) - celkem - refinancované úvěry - sazba (114 hodnot, 30.06.2023)
Nefinanční podniky (S.11) - celkem - ostatní nová ujednání - sazba (114 hodnot, 30.06.2023)
Nefinanční podniky (S.11) - celkem - čisté nové úvěry včetně navýšení - objem (114 hodnot, 30.06.2023)
Nefinanční podniky (S.11) - celkem - refinancované úvěry - objem (114 hodnot, 30.06.2023)
Nefinanční podniky (S.11) - celkem - ostatní nová ujednání - objem (114 hodnot, 30.06.2023)
.1: Čisté nové a nově ujednané úvěry poskytnuté bankami domácnostem v ČR
Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - celkem - čisté nové úvěry včetně navýšení - sazba (114 hodnot, 30.06.2023)
v tom: na bydlení - čisté nové úvěry včetně navýšení - sazba (114 hodnot, 30.06.2023)
v tom: na spotřebu - čisté nové úvěry včetně navýšení - sazba (114 hodnot, 30.06.2023)
v tom: ostatní - čisté nové úvěry včetně navýšení - sazba (114 hodnot, 30.06.2023)
Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - celkem - refinancované úvěry - sazba (114 hodnot, 30.06.2023)
v tom: na bydlení - refinancované úvěry - sazba (114 hodnot, 30.06.2023)
v tom: na spotřebu - refinancované úvěry - sazba (114 hodnot, 30.06.2023)
v tom: ostatní - refinancované úvěry - sazba (114 hodnot, 30.06.2023)
Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - celkem - ostatní nová ujednání - sazba (114 hodnot, 30.06.2023)
v tom: na bydlení - ostatní nová ujednání - sazba (114 hodnot, 30.06.2023)
v tom: na spotřebu - ostatní nová ujednání - sazba (114 hodnot, 30.06.2023)
v tom: ostatní - ostatní nová ujednání - sazba (114 hodnot, 30.06.2023)
Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - celkem - čisté nové úvěry včetně navýšení - objem (114 hodnot, 30.06.2023)
v tom: na bydlení - čisté nové úvěry včetně navýšení - objem (114 hodnot, 30.06.2023)
v tom: na spotřebu - čisté nové úvěry včetně navýšení - objem (114 hodnot, 30.06.2023)
v tom: ostatní - čisté nové úvěry včetně navýšení - objem (114 hodnot, 30.06.2023)
Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - celkem - refinancované úvěry - objem (114 hodnot, 30.06.2023)
v tom: na bydlení - refinancované úvěry - objem (114 hodnot, 30.06.2023)
v tom: na spotřebu - refinancované úvěry - objem (114 hodnot, 30.06.2023)
v tom: ostatní - refinancované úvěry - objem (114 hodnot, 30.06.2023)
Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - celkem - ostatní nová ujednání - objem (114 hodnot, 30.06.2023)
v tom: na bydlení - ostatní nová ujednání - objem (114 hodnot, 30.06.2023)
v tom: na spotřebu - ostatní nová ujednání - objem (114 hodnot, 30.06.2023)
v tom: ostatní - ostatní nová ujednání - objem (114 hodnot, 30.06.2023)

Ekonomické ukazatele České národní banky


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Čisté nové a nově ujednané úvěry v CZK (Nové obchody)
Úvěry rezidentům (bez CP) - Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Úvěry rezidentům (bez CP) - MFI (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Úvěry rezidentům (bez CP) - Vládní instituce (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Úvěry rezidentům (bez CP) - Ostatní rezidenti (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba akcií a jiných majetkových účastí emitovaných rezidenty - Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba akcií a jiných majetkových účastí emitovaných rezidenty - MFI (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba akcií a jiných majetkových účastí emitovaných rezidenty - Ostatní rezidenti (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Zemědělství, lesnictví, rybolov (A) (Úvěry nefinančním podnikům v členění podle odvětví - CZ-NACE rev. 2)
Domácnosti - spotřebitelský úvěr - do 1 roku (Úvěry MFI, členění- úvěry nefinančním sektorům kromě vlády (toky))
Domácnosti - spotřebitelský úvěr -od 1 roku do 5 let (Úvěry MFI, členění- úvěry nefinančním sektorům kromě vlády (toky))

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 10.000 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992. Zdroj dat: ČNB ARAD

Zobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.