v tom: na bydlení - ostatní nová ujednání - objem - ekonomika ČNB

Aktualizace dat v tom: na bydlení - ostatní nová ujednání - objem v této aplikaci skončila 30.6.2023. Aktualizovná data časových řad najdete na stránkách nové aplikace z dat ARAD ČNB

Nové časové řady makroekonomiky a jejich data

Data ke dniŘada nebo sestava
29.02.2024 Statistika úrokových sazeb - nové obchody - úvěry: Měsíční, Objem, Domácnosti + NISD, Na bydlení , CZK, Ostatní nová ujednání, Banky včetně stavebních spořitelen
29.02.2024 Statistika úrokových sazeb - nové obchody - úvěry: Měsíční, Úroková sazba, Domácnosti + NISD, Na bydlení , CZK, Ostatní nová ujednání, Banky včetně stavebních spořitelen
29.02.2024 Statistika úrokových sazeb - nové obchody - úvěry: Měsíční, Objem, Domácnosti - obyvatelstvo, Na bydlení , CZK, Stavební spořitelny
29.02.2024 Statistika úrokových sazeb - nové obchody - úvěry: Měsíční, Objem, Domácnosti - obyvatelstvo, Hypoteční na bytové nemovitosti, CZK, Ostatní nová ujednání, Banky včetně stavebních spořitelen
29.02.2024 Statistika úrokových sazeb - nové obchody - úvěry: Měsíční, Objem, Domácnosti - obyvatelstvo, Hypoteční na bytové nemovitosti, CZK, Nad 5 let, Ostatní nová ujednání, Banky včetně stavebních spořitelen
29.02.2024 Statistika úrokových sazeb - nové obchody - úvěry: Měsíční, Objem, Domácnosti - obyvatelstvo, Hypoteční na bytové nemovitosti, CZK, Nad 3 roky a do 5 let včetně, Ostatní nová ujednání, Banky včetně stavebních spořitelen
29.02.2024 Statistika úrokových sazeb - stavy obchodů - úvěry v CZK: Měsíční, Objem, Domácnosti + NISD, Na bydlení , CZK
- Nové úvěry na bydlení poskytnuté bankami a stavebními spořitelnami obyvatelstvu v ČR (1147)
31.12.2023 Klientské úrokové sazby: Úroková sazba z nových úvěrů na bydlení, Míra v %, Procenta, Měsíční
29.02.2024 Statistika úrokových sazeb - nové obchody - úvěry: Měsíční, Objem, Domácnosti + NISD, Ostatní úvěry, CZK, Ostatní nová ujednání, Banky včetně stavebních spořitelen
29.02.2024 Statistika úrokových sazeb - nové obchody - úvěry: Měsíční, Objem, Domácnosti + NISD, Spotřebitelské (bez KTK, BÚ a karet), CZK, Ostatní nová ujednání, Banky včetně stavebních spořitelen
29.02.2024 Statistika úrokových sazeb - nové obchody - úvěry: Měsíční, Objem, Domácnosti + NISD, CZK, Ostatní nová ujednání, Banky včetně stavebních spořitelen
29.02.2024 Statistika úrokových sazeb - nové obchody - úvěry: Měsíční, Objem, Nefinanční podniky, Celkem bez kontokorentů, revolvingů a pohledávek z kreditních karet, CZK, Ostatní nová ujednání, Banky včetně stavebních spořitelen
29.02.2024 Statistika úrokových sazeb - nové obchody - úvěry: Měsíční, Objem, Domácnosti + NISD, Na bydlení , CZK, Čisté nové úvěry včetně navýšení, Banky včetně stavebních spořitelen
- Strukturální indikátory bydlení: Roční, Podíl nájemních bytů - z toho: soukromé nájemné (%)
- Strukturální indikátory bydlení: Roční, Podíl nájemních bytů - z toho: sociální nájemné (%)
29.02.2024 Statistika úrokových sazeb - nové obchody - úvěry: Měsíční, Úroková sazba, Domácnosti - obyvatelstvo, Hypoteční na bytové nemovitosti, CZK, Nad 5 let, Ostatní nová ujednání, Banky včetně stavebních spořitelen
29.02.2024 Statistika úrokových sazeb - nové obchody - úvěry: Měsíční, Úroková sazba, Domácnosti - obyvatelstvo, Hypoteční na bytové nemovitosti, CZK, Nad 3 roky a do 5 let včetně, Ostatní nová ujednání, Banky včetně stavebních spořitelen
29.02.2024 Statistika úrokových sazeb - nové obchody - úvěry: Měsíční, Úroková sazba, Domácnosti - obyvatelstvo, Hypoteční na bytové nemovitosti, CZK, Ostatní nová ujednání, Banky včetně stavebních spořitelen
29.02.2024 Statistika úrokových sazeb - nové obchody - úvěry: Měsíční, Úroková sazba, Domácnosti - obyvatelstvo, Na bydlení , CZK, Stavební spořitelny

Graf hodnot, .1: Čisté nové a nově ujednané úvěry poskytnuté bankami domácnostem v ČR

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... v tom: na bydlení - ostatní nová ujednání - objem - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 31.05.2020 64 295.00
Min 31.01.2014 4 946.00

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
30.06.2023 9 832.00 10 353.00 - 521.00 -5.03% 11 231.00 -1 399.00 -12.46%
31.05.2023 10 353.00 8 818.00 1 535.00 17.41% 11 457.00 -1 104.00 -9.64%
30.04.2023 8 818.00 9 976.00 -1 158.00 -11.61% 10 019.00 -1 201.00 -11.99%
31.03.2023 9 976.00 8 123.00 1 853.00 22.81% 12 228.00 -2 252.00 -18.42%
28.02.2023 8 123.00 8 784.00 - 661.00 -7.53% 10 340.00 -2 217.00 -21.44%
31.01.2023 8 784.00 8 766.00 18.00 0.21% 10 012.00 -1 228.00 -12.27%
31.12.2022 8 766.00 9 432.00 - 666.00 -7.06% 13 103.00 -4 337.00 -33.10%
30.11.2022 9 432.00 8 900.00 532.00 5.98% 12 863.00 -3 431.00 -26.67%
31.10.2022 8 900.00 7 375.00 1 525.00 20.68% 11 251.00 -2 351.00 -20.90%
30.09.2022 7 375.00 9 452.00 -2 077.00 -21.97% 11 076.00 -3 701.00 -33.41%
31.08.2022 9 452.00 8 249.00 1 203.00 14.58% 10 352.00 - 900.00 -8.69%
31.07.2022 8 249.00 11 231.00 -2 982.00 -26.55% 11 751.00 -3 502.00 -29.80%
30.06.2022 11 231.00 11 457.00 - 226.00 -1.97% 12 960.00 -1 729.00 -13.34%
31.05.2022 11 457.00 10 019.00 1 438.00 14.35% 14 798.00 -3 341.00 -22.58%
30.04.2022 10 019.00 12 228.00 -2 209.00 -18.07% 15 510.00 -5 491.00 -35.40%
31.03.2022 12 228.00 10 340.00 1 888.00 18.26% 16 589.00 -4 361.00 -26.29%
28.02.2022 10 340.00 10 012.00 328.00 3.28% 12 872.00 -2 532.00 -19.67%
31.01.2022 10 012.00 13 103.00 -3 091.00 -23.59% 11 585.00 -1 573.00 -13.58%
31.12.2021 13 103.00 12 863.00 240.00 1.87% 11 633.00 1 470.00 12.64%
30.11.2021 12 863.00 11 251.00 1 612.00 14.33% 11 985.00 878.00 7.33%
31.10.2021 11 251.00 11 076.00 175.00 1.58% 11 456.00 - 205.00 -1.79%
30.09.2021 11 076.00 10 352.00 724.00 6.99% 10 467.00 609.00 5.82%
31.08.2021 10 352.00 11 751.00 -1 399.00 -11.91% 12 076.00 -1 724.00 -14.28%
31.07.2021 11 751.00 12 960.00 -1 209.00 -9.33% 16 181.00 -4 430.00 -27.38%
30.06.2021 12 960.00 14 798.00 -1 838.00 -12.42% 22 543.00 -9 583.00 -42.51%
31.05.2021 14 798.00 15 510.00 - 712.00 -4.59% 64 295.00 -49 497.00 -76.98%
30.04.2021 15 510.00 16 589.00 -1 079.00 -6.50% 58 688.00 -43 178.00 -73.57%
31.03.2021 16 589.00 12 872.00 3 717.00 28.88% 11 788.00 4 801.00 40.73%
28.02.2021 12 872.00 11 585.00 1 287.00 11.11% 7 559.00 5 313.00 70.29%
31.01.2021 11 585.00 11 633.00 -48.00 -0.41% 8 100.00 3 485.00 43.02%
31.12.2020 11 633.00 11 985.00 - 352.00 -2.94% 6 769.00 4 864.00 71.86%
30.11.2020 11 985.00 11 456.00 529.00 4.62% 8 120.00 3 865.00 47.60%
31.10.2020 11 456.00 10 467.00 989.00 9.45% 8 306.00 3 150.00 37.92%
30.09.2020 10 467.00 12 076.00 -1 609.00 -13.32% 7 389.00 3 078.00 41.66%
31.08.2020 12 076.00 16 181.00 -4 105.00 -25.37% 6 999.00 5 077.00 72.54%
31.07.2020 16 181.00 22 543.00 -6 362.00 -28.22% 6 746.00 9 435.00 139.86%
30.06.2020 22 543.00 64 295.00 -41 752.00 -64.94% 6 603.00 15 940.00 241.41%
31.05.2020 64 295.00 58 688.00 5 607.00 9.55% 7 399.00 56 896.00 768.97%
30.04.2020 58 688.00 11 788.00 46 900.00 397.86% 6 742.00 51 946.00 770.48%
31.03.2020 11 788.00 7 559.00 4 229.00 55.95% 7 328.00 4 460.00 60.86%
29.02.2020 7 559.00 8 100.00 - 541.00 -6.68% 6 240.00 1 319.00 21.14%
31.01.2020 8 100.00 6 769.00 1 331.00 19.66% 7 511.00 589.00 7.84%
31.12.2019 6 769.00 8 120.00 -1 351.00 -16.64% 5 993.00 776.00 12.95%
30.11.2019 8 120.00 8 306.00 - 186.00 -2.24% 7 873.00 247.00 3.14%
31.10.2019 8 306.00 7 389.00 917.00 12.41% 6 864.00 1 442.00 21.01%
30.09.2019 7 389.00 6 999.00 390.00 5.57% 6 832.00 557.00 8.15%
31.08.2019 6 999.00 6 746.00 253.00 3.75% 7 509.00 - 510.00 -6.79%
31.07.2019 6 746.00 6 603.00 143.00 2.17% 7 039.00 - 293.00 -4.16%
30.06.2019 6 603.00 7 399.00 - 796.00 -10.76% 8 037.00 -1 434.00 -17.84%
31.05.2019 7 399.00 6 742.00 657.00 9.74% 8 706.00 -1 307.00 -15.01%
30.04.2019 6 742.00 7 328.00 - 586.00 -8.00% 7 633.00 - 891.00 -11.67%
31.03.2019 7 328.00 6 240.00 1 088.00 17.44% 7 521.00 - 193.00 -2.57%
28.02.2019 6 240.00 7 511.00 -1 271.00 -16.92% 6 044.00 196.00 3.24%
31.01.2019 7 511.00 5 993.00 1 518.00 25.33% 7 609.00 -98.00 -1.29%
31.12.2018 5 993.00 7 873.00 -1 880.00 -23.88% 7 004.00 -1 011.00 -14.43%
30.11.2018 7 873.00 6 864.00 1 009.00 14.70% 7 915.00 -42.00 -0.53%
31.10.2018 6 864.00 6 832.00 32.00 0.47% 7 546.00 - 682.00 -9.04%
30.09.2018 6 832.00 7 509.00 - 677.00 -9.02% 6 515.00 317.00 4.87%
31.08.2018 7 509.00 7 039.00 470.00 6.68% 6 592.00 917.00 13.91%
31.07.2018 7 039.00 8 037.00 - 998.00 -12.42% 5 955.00 1 084.00 18.20%
30.06.2018 8 037.00 8 706.00 - 669.00 -7.68% 8 033.00 4.00 0.05%
31.05.2018 8 706.00 7 633.00 1 073.00 14.06% 8 296.00 410.00 4.94%
30.04.2018 7 633.00 7 521.00 112.00 1.49% 7 208.00 425.00 5.90%
31.03.2018 7 521.00 6 044.00 1 477.00 24.44% 7 799.00 - 278.00 -3.56%
28.02.2018 6 044.00 7 609.00 -1 565.00 -20.57% 7 033.00 - 989.00 -14.06%
31.01.2018 7 609.00 7 004.00 605.00 8.64% 8 836.00 -1 227.00 -13.89%
31.12.2017 7 004.00 7 915.00 - 911.00 -11.51% 7 962.00 - 958.00 -12.03%
30.11.2017 7 915.00 7 546.00 369.00 4.89% 9 180.00 -1 265.00 -13.78%
31.10.2017 7 546.00 6 515.00 1 031.00 15.82% 8 519.00 - 973.00 -11.42%
30.09.2017 6 515.00 6 592.00 -77.00 -1.17% 7 651.00 -1 136.00 -14.85%
31.08.2017 6 592.00 5 955.00 637.00 10.70% 7 868.00 -1 276.00 -16.22%
31.07.2017 5 955.00 8 033.00 -2 078.00 -25.87% 7 268.00 -1 313.00 -18.07%
30.06.2017 8 033.00 8 296.00 - 263.00 -3.17% 11 451.00 -3 418.00 -29.85%
31.05.2017 8 296.00 7 208.00 1 088.00 15.09% 8 022.00 274.00 3.42%
30.04.2017 7 208.00 7 799.00 - 591.00 -7.58% 7 348.00 - 140.00 -1.91%
31.03.2017 7 799.00 7 033.00 766.00 10.89% 8 207.00 - 408.00 -4.97%
28.02.2017 7 033.00 8 836.00 -1 803.00 -20.41% 6 447.00 586.00 9.09%
31.01.2017 8 836.00 7 962.00 874.00 10.98% 6 244.00 2 592.00 41.51%
31.12.2016 7 962.00 9 180.00 -1 218.00 -13.27% 6 699.00 1 263.00 18.85%
30.11.2016 9 180.00 8 519.00 661.00 7.76% 7 514.00 1 666.00 22.17%
31.10.2016 8 519.00 7 651.00 868.00 11.34% 6 907.00 1 612.00 23.34%
30.09.2016 7 651.00 7 868.00 - 217.00 -2.76% 6 660.00 991.00 14.88%
31.08.2016 7 868.00 7 268.00 600.00 8.26% 6 779.00 1 089.00 16.06%
31.07.2016 7 268.00 11 451.00 -4 183.00 -36.53% 7 489.00 - 221.00 -2.95%
30.06.2016 11 451.00 8 022.00 3 429.00 42.74% 7 352.00 4 099.00 55.75%
31.05.2016 8 022.00 7 348.00 674.00 9.17% 6 869.00 1 153.00 16.79%
30.04.2016 7 348.00 8 207.00 - 859.00 -10.47% 6 584.00 764.00 11.60%
31.03.2016 8 207.00 6 447.00 1 760.00 27.30% 6 408.00 1 799.00 28.07%
29.02.2016 6 447.00 6 244.00 203.00 3.25% 5 209.00 1 238.00 23.77%
31.01.2016 6 244.00 6 699.00 - 455.00 -6.79% 5 588.00 656.00 11.74%
31.12.2015 6 699.00 7 514.00 - 815.00 -10.85% 5 643.00 1 056.00 18.71%
30.11.2015 7 514.00 6 907.00 607.00 8.79% 5 520.00 1 994.00 36.12%
31.10.2015 6 907.00 6 660.00 247.00 3.71% 6 268.00 639.00 10.19%
30.09.2015 6 660.00 6 779.00 - 119.00 -1.76% 6 411.00 249.00 3.88%
31.08.2015 6 779.00 7 489.00 - 710.00 -9.48% 5 875.00 904.00 15.39%
31.07.2015 7 489.00 7 352.00 137.00 1.86% 6 268.00 1 221.00 19.48%
30.06.2015 7 352.00 6 869.00 483.00 7.03% 6 351.00 1 001.00 15.76%
31.05.2015 6 869.00 6 584.00 285.00 4.33% 6 698.00 171.00 2.55%
30.04.2015 6 584.00 6 408.00 176.00 2.75% 6 261.00 323.00 5.16%
31.03.2015 6 408.00 5 209.00 1 199.00 23.02% 6 068.00 340.00 5.60%
28.02.2015 5 209.00 5 588.00 - 379.00 -6.78% 5 445.00 - 236.00 -4.33%
31.01.2015 5 588.00 5 643.00 -55.00 -0.97% 4 946.00 642.00 12.98%
31.12.2014 5 643.00 5 520.00 123.00 2.23% - - -
30.11.2014 5 520.00 6 268.00 - 748.00 -11.93% - - -
31.10.2014 6 268.00 6 411.00 - 143.00 -2.23% - - -
30.09.2014 6 411.00 5 875.00 536.00 9.12% - - -
31.08.2014 5 875.00 6 268.00 - 393.00 -6.27% - - -
31.07.2014 6 268.00 6 351.00 -83.00 -1.31% - - -
30.06.2014 6 351.00 6 698.00 - 347.00 -5.18% - - -
31.05.2014 6 698.00 6 261.00 437.00 6.98% - - -
30.04.2014 6 261.00 6 068.00 193.00 3.18% - - -
31.03.2014 6 068.00 5 445.00 623.00 11.44% - - -
28.02.2014 5 445.00 4 946.00 499.00 10.09% - - -
31.01.2014 4 946.00 - - - - - -

Graf jako obrázek

v tom: na bydlení - ostatní nová ujednání - objem - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
v tom: na bydlení - ostatní nová ujednání - objem (Refinancované úvěry a ostatní nová ujednání ke stávajícím smlouvám poskytnutých bankami domácnostem v ČR)
v tom: na bydlení - ostatní nová ujednání - objem (.1: Refinancované úvěry a ostatní nová ujednání ke stávajícím smlouvám poskytnutých bankami domácnostem v ČR)
v tom: na bydlení - ostatní nová ujednání - objem (.1: Čisté nové a nově ujednané úvěry poskytnuté bankami domácnostem v ČR)
Loans to residents - total (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Loans to residents - MFIs (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Loans to residents - General government (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Loans to residents - Other residents (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Úvěry rezidentům (bez CP) - Ostatní rezidenti (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Ostatní rezidenti (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba akcií a jiných majetkových účastí emitovaných rezidenty - Ostatní rezidenti (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Ostatní aktiva (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Loans to residents - total (Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - assets (levels))
Loans to residents - General government (Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - assets (levels))

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 10.000 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992. Zdroj dat: ČNB ARAD

Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.