Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - celkem - refinancované úvěry - objem - ekonomika ČNB

Aktualizace dat Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - celkem - refinancované úvěry - objem v této aplikaci skončila 30.6.2023. Aktualizovná data časových řad najdete na stránkách nové aplikace z dat ARAD ČNB

Nové časové řady makroekonomiky a jejich data

Data ke dniŘada nebo sestava
31.12.2023 Úvěry poskytnutné MFI sektoru domácností a nefinančním podnikům podle zbytkové splatnosti a přenastavení úrokových sazeb: Čtvrtletní, Stavy (zůstatek), Domácnosti a neziskové instituce sloužící domácnostem (S.14 + S.15), Nad 1 rok
31.12.2023 Úvěry poskytnutné MFI sektoru domácností a nefinančním podnikům podle zbytkové splatnosti a přenastavení úrokových sazeb: Čtvrtletní, Stavy (zůstatek), Domácnosti a neziskové instituce sloužící domácnostem (S.14 + S.15)
31.12.2023 Úvěry poskytnutné MFI sektoru domácností a nefinančním podnikům podle zbytkové splatnosti a přenastavení úrokových sazeb: Čtvrtletní, Stavy (zůstatek), Domácnosti a neziskové instituce sloužící domácnostem (S.14 + S.15), Do 1 roku včetně
29.02.2024 Statistika úrokových sazeb - nové obchody - úvěry: Měsíční, Objem, Domácnosti + NISD, CZK, Refinancované, Banky včetně stavebních spořitelen
29.02.2024 Úvěry poskytnuté MFI podle původní splatnosti a protistrany: Měsíční, Toky, Domácnosti a neziskové instituce sloužící domácnostem (S.14 + S.15), Na spotřebu
29.02.2024 Úvěry poskytnuté MFI podle původní splatnosti a protistrany: Měsíční, Toky, Domácnosti a neziskové instituce sloužící domácnostem (S.14 + S.15), Na bydlení
29.02.2024 Úvěry poskytnuté MFI podle původní splatnosti a protistrany: Měsíční, Toky, Domácnosti a neziskové instituce sloužící domácnostem (S.14 + S.15), Ostatní
29.02.2024 Úvěry poskytnuté MFI podle původní splatnosti a protistrany: Měsíční, Toky, Domácnosti a neziskové instituce sloužící domácnostem (S.14 + S.15)
29.02.2024 Úvěry poskytnuté MFI podle původní splatnosti a protistrany: Měsíční, Toky, Domácnosti a neziskové instituce sloužící domácnostem (S.14 + S.15), Do 1 roku včetně, Na spotřebu
29.02.2024 Úvěry poskytnuté MFI podle původní splatnosti a protistrany: Měsíční, Toky, Domácnosti a neziskové instituce sloužící domácnostem (S.14 + S.15), Do 1 roku včetně, Na bydlení
29.02.2024 Úvěry poskytnuté MFI podle původní splatnosti a protistrany: Měsíční, Toky, Domácnosti a neziskové instituce sloužící domácnostem (S.14 + S.15), Do 1 roku včetně, Ostatní
29.02.2024 Úvěry poskytnuté MFI podle původní splatnosti a protistrany: Měsíční, Toky, Domácnosti a neziskové instituce sloužící domácnostem (S.14 + S.15), Nad 1 rok do 5 let včetně, Na spotřebu
29.02.2024 Úvěry poskytnuté MFI podle původní splatnosti a protistrany: Měsíční, Toky, Domácnosti a neziskové instituce sloužící domácnostem (S.14 + S.15), Nad 1 rok do 5 let včetně, Na bydlení
29.02.2024 Úvěry poskytnuté MFI podle původní splatnosti a protistrany: Měsíční, Toky, Domácnosti a neziskové instituce sloužící domácnostem (S.14 + S.15), Nad 1 rok do 5 let včetně, Ostatní
29.02.2024 Úvěry poskytnuté MFI podle původní splatnosti a protistrany: Měsíční, Toky, Domácnosti a neziskové instituce sloužící domácnostem (S.14 + S.15), Nad 5 let, Na spotřebu
29.02.2024 Úvěry poskytnuté MFI podle původní splatnosti a protistrany: Měsíční, Toky, Domácnosti a neziskové instituce sloužící domácnostem (S.14 + S.15), Nad 5 let, Na bydlení
29.02.2024 Úvěry poskytnuté MFI podle původní splatnosti a protistrany: Měsíční, Toky, Domácnosti a neziskové instituce sloužící domácnostem (S.14 + S.15), Nad 5 let, Ostatní
29.02.2024 Úvěry poskytnuté MFI podle původní splatnosti a protistrany: Měsíční, Stavy (zůstatek), Domácnosti a neziskové instituce sloužící domácnostem (S.14 + S.15), Na spotřebu
29.02.2024 Úvěry poskytnuté MFI podle původní splatnosti a protistrany: Měsíční, Stavy (zůstatek), Domácnosti a neziskové instituce sloužící domácnostem (S.14 + S.15), Na bydlení
29.02.2024 Úvěry poskytnuté MFI podle původní splatnosti a protistrany: Měsíční, Stavy (zůstatek), Domácnosti a neziskové instituce sloužící domácnostem (S.14 + S.15), Ostatní

Graf hodnot, .1: Čisté nové a nově ujednané úvěry poskytnuté bankami domácnostem v ČR

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - celkem - refinancované úvěry - objem - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Min 31.12.2022 1 852.00
Max 31.03.2021 13 792.00

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
30.06.2023 3 201.00 3 156.00 45.00 1.43% 5 495.00 -2 294.00 -41.75%
31.05.2023 3 156.00 2 725.00 431.00 15.82% 5 853.00 -2 697.00 -46.08%
30.04.2023 2 725.00 3 286.00 - 561.00 -17.07% 5 086.00 -2 361.00 -46.42%
31.03.2023 3 286.00 2 060.00 1 226.00 59.51% 6 066.00 -2 780.00 -45.83%
28.02.2023 2 060.00 1 950.00 110.00 5.64% 5 448.00 -3 388.00 -62.19%
31.01.2023 1 950.00 1 852.00 98.00 5.29% 5 689.00 -3 739.00 -65.72%
31.12.2022 1 852.00 1 942.00 -90.00 -4.63% 8 605.00 -6 753.00 -78.48%
30.11.2022 1 942.00 2 319.00 - 377.00 -16.26% 8 798.00 -6 856.00 -77.93%
31.10.2022 2 319.00 2 579.00 - 260.00 -10.08% 7 994.00 -5 675.00 -70.99%
30.09.2022 2 579.00 3 478.00 - 899.00 -25.85% 8 282.00 -5 703.00 -68.86%
31.08.2022 3 478.00 3 890.00 - 412.00 -10.59% 9 318.00 -5 840.00 -62.67%
31.07.2022 3 890.00 5 495.00 -1 605.00 -29.21% 9 280.00 -5 390.00 -58.08%
30.06.2022 5 495.00 5 853.00 - 358.00 -6.12% 12 223.00 -6 728.00 -55.04%
31.05.2022 5 853.00 5 086.00 767.00 15.08% 12 564.00 -6 711.00 -53.41%
30.04.2022 5 086.00 6 066.00 - 980.00 -16.16% 11 806.00 -6 720.00 -56.92%
31.03.2022 6 066.00 5 448.00 618.00 11.34% 13 792.00 -7 726.00 -56.02%
28.02.2022 5 448.00 5 689.00 - 241.00 -4.24% 9 794.00 -4 346.00 -44.37%
31.01.2022 5 689.00 8 605.00 -2 916.00 -33.89% 8 534.00 -2 845.00 -33.34%
31.12.2021 8 605.00 8 798.00 - 193.00 -2.19% 8 787.00 - 182.00 -2.07%
30.11.2021 8 798.00 7 994.00 804.00 10.06% 8 322.00 476.00 5.72%
31.10.2021 7 994.00 8 282.00 - 288.00 -3.48% 7 593.00 401.00 5.28%
30.09.2021 8 282.00 9 318.00 -1 036.00 -11.12% 5 843.00 2 439.00 41.74%
31.08.2021 9 318.00 9 280.00 38.00 0.41% 4 872.00 4 446.00 91.26%
31.07.2021 9 280.00 12 223.00 -2 943.00 -24.08% 4 807.00 4 473.00 93.05%
30.06.2021 12 223.00 12 564.00 - 341.00 -2.71% 4 812.00 7 411.00 154.01%
31.05.2021 12 564.00 11 806.00 758.00 6.42% 4 074.00 8 490.00 208.39%
30.04.2021 11 806.00 13 792.00 -1 986.00 -14.40% 4 069.00 7 737.00 190.14%
31.03.2021 13 792.00 9 794.00 3 998.00 40.82% 4 992.00 8 800.00 176.28%
28.02.2021 9 794.00 8 534.00 1 260.00 14.76% 4 595.00 5 199.00 113.14%
31.01.2021 8 534.00 8 787.00 - 253.00 -2.88% 4 212.00 4 322.00 102.61%
31.12.2020 8 787.00 8 322.00 465.00 5.59% 4 006.00 4 781.00 119.35%
30.11.2020 8 322.00 7 593.00 729.00 9.60% 4 360.00 3 962.00 90.87%
31.10.2020 7 593.00 5 843.00 1 750.00 29.95% 3 543.00 4 050.00 114.31%
30.09.2020 5 843.00 4 872.00 971.00 19.93% 3 001.00 2 842.00 94.70%
31.08.2020 4 872.00 4 807.00 65.00 1.35% 3 016.00 1 856.00 61.54%
31.07.2020 4 807.00 4 812.00 -5.00 -0.10% 3 579.00 1 228.00 34.31%
30.06.2020 4 812.00 4 074.00 738.00 18.11% 3 490.00 1 322.00 37.88%
31.05.2020 4 074.00 4 069.00 5.00 0.12% 3 506.00 568.00 16.20%
30.04.2020 4 069.00 4 992.00 - 923.00 -18.49% 3 669.00 400.00 10.90%
31.03.2020 4 992.00 4 595.00 397.00 8.64% 4 045.00 947.00 23.41%
29.02.2020 4 595.00 4 212.00 383.00 9.09% 3 619.00 976.00 26.97%
31.01.2020 4 212.00 4 006.00 206.00 5.14% 3 489.00 723.00 20.72%
31.12.2019 4 006.00 4 360.00 - 354.00 -8.12% 4 308.00 - 302.00 -7.01%
30.11.2019 4 360.00 3 543.00 817.00 23.06% 5 181.00 - 821.00 -15.85%
31.10.2019 3 543.00 3 001.00 542.00 18.06% 5 114.00 -1 571.00 -30.72%
30.09.2019 3 001.00 3 016.00 -15.00 -0.50% 4 407.00 -1 406.00 -31.90%
31.08.2019 3 016.00 3 579.00 - 563.00 -15.73% 4 112.00 -1 096.00 -26.65%
31.07.2019 3 579.00 3 490.00 89.00 2.55% 3 706.00 - 127.00 -3.43%
30.06.2019 3 490.00 3 506.00 -16.00 -0.46% 4 841.00 -1 351.00 -27.91%
31.05.2019 3 506.00 3 669.00 - 163.00 -4.44% 4 836.00 -1 330.00 -27.50%
30.04.2019 3 669.00 4 045.00 - 376.00 -9.30% 4 574.00 - 905.00 -19.79%
31.03.2019 4 045.00 3 619.00 426.00 11.77% 4 791.00 - 746.00 -15.57%
28.02.2019 3 619.00 3 489.00 130.00 3.73% 4 458.00 - 839.00 -18.82%
31.01.2019 3 489.00 4 308.00 - 819.00 -19.01% 4 963.00 -1 474.00 -29.70%
31.12.2018 4 308.00 5 181.00 - 873.00 -16.85% 5 244.00 - 936.00 -17.85%
30.11.2018 5 181.00 5 114.00 67.00 1.31% 5 335.00 - 154.00 -2.89%
31.10.2018 5 114.00 4 407.00 707.00 16.04% 4 659.00 455.00 9.77%
30.09.2018 4 407.00 4 112.00 295.00 7.17% 4 493.00 -86.00 -1.91%
31.08.2018 4 112.00 3 706.00 406.00 10.96% 4 482.00 - 370.00 -8.26%
31.07.2018 3 706.00 4 841.00 -1 135.00 -23.45% 4 066.00 - 360.00 -8.85%
30.06.2018 4 841.00 4 836.00 5.00 0.10% 5 788.00 - 947.00 -16.36%
31.05.2018 4 836.00 4 574.00 262.00 5.73% 5 493.00 - 657.00 -11.96%
30.04.2018 4 574.00 4 791.00 - 217.00 -4.53% 4 163.00 411.00 9.87%
31.03.2018 4 791.00 4 458.00 333.00 7.47% 5 093.00 - 302.00 -5.93%
28.02.2018 4 458.00 4 963.00 - 505.00 -10.18% 4 586.00 - 128.00 -2.79%
31.01.2018 4 963.00 5 244.00 - 281.00 -5.36% 4 189.00 774.00 18.48%
31.12.2017 5 244.00 5 335.00 -91.00 -1.71% 4 632.00 612.00 13.21%
30.11.2017 5 335.00 4 659.00 676.00 14.51% 6 050.00 - 715.00 -11.82%
31.10.2017 4 659.00 4 493.00 166.00 3.69% 3 820.00 839.00 21.96%
30.09.2017 4 493.00 4 482.00 11.00 0.25% 3 738.00 755.00 20.20%
31.08.2017 4 482.00 4 066.00 416.00 10.23% 3 677.00 805.00 21.89%
31.07.2017 4 066.00 5 788.00 -1 722.00 -29.75% 3 119.00 947.00 30.36%
30.06.2017 5 788.00 5 493.00 295.00 5.37% 4 069.00 1 719.00 42.25%
31.05.2017 5 493.00 4 163.00 1 330.00 31.95% 4 274.00 1 219.00 28.52%
30.04.2017 4 163.00 5 093.00 - 930.00 -18.26% 3 607.00 556.00 15.41%
31.03.2017 5 093.00 4 586.00 507.00 11.06% 3 538.00 1 555.00 43.95%
28.02.2017 4 586.00 4 189.00 397.00 9.48% 3 122.00 1 464.00 46.89%
31.01.2017 4 189.00 4 632.00 - 443.00 -9.56% 2 611.00 1 578.00 60.44%
31.12.2016 4 632.00 6 050.00 -1 418.00 -23.44% 3 668.00 964.00 26.28%
30.11.2016 6 050.00 3 820.00 2 230.00 58.38% 3 420.00 2 630.00 76.90%
31.10.2016 3 820.00 3 738.00 82.00 2.19% 3 380.00 440.00 13.02%
30.09.2016 3 738.00 3 677.00 61.00 1.66% 3 430.00 308.00 8.98%
31.08.2016 3 677.00 3 119.00 558.00 17.89% 3 359.00 318.00 9.47%
31.07.2016 3 119.00 4 069.00 - 950.00 -23.35% 3 756.00 - 637.00 -16.96%
30.06.2016 4 069.00 4 274.00 - 205.00 -4.80% 3 963.00 106.00 2.67%
31.05.2016 4 274.00 3 607.00 667.00 18.49% 3 433.00 841.00 24.50%
30.04.2016 3 607.00 3 538.00 69.00 1.95% 3 531.00 76.00 2.15%
31.03.2016 3 538.00 3 122.00 416.00 13.32% 3 855.00 - 317.00 -8.22%
29.02.2016 3 122.00 2 611.00 511.00 19.57% 2 981.00 141.00 4.73%
31.01.2016 2 611.00 3 668.00 -1 057.00 -28.82% 2 756.00 - 145.00 -5.26%
31.12.2015 3 668.00 3 420.00 248.00 7.25% 3 329.00 339.00 10.18%
30.11.2015 3 420.00 3 380.00 40.00 1.18% 3 000.00 420.00 14.00%
31.10.2015 3 380.00 3 430.00 -50.00 -1.46% 2 974.00 406.00 13.65%
30.09.2015 3 430.00 3 359.00 71.00 2.11% 3 371.00 59.00 1.75%
31.08.2015 3 359.00 3 756.00 - 397.00 -10.57% 2 697.00 662.00 24.55%
31.07.2015 3 756.00 3 963.00 - 207.00 -5.22% 3 365.00 391.00 11.62%
30.06.2015 3 963.00 3 433.00 530.00 15.44% 3 510.00 453.00 12.91%
31.05.2015 3 433.00 3 531.00 -98.00 -2.78% 3 606.00 - 173.00 -4.80%
30.04.2015 3 531.00 3 855.00 - 324.00 -8.40% 3 275.00 256.00 7.82%
31.03.2015 3 855.00 2 981.00 874.00 29.32% 2 792.00 1 063.00 38.07%
28.02.2015 2 981.00 2 756.00 225.00 8.16% 2 532.00 449.00 17.73%
31.01.2015 2 756.00 3 329.00 - 573.00 -17.21% 2 164.00 592.00 27.36%
31.12.2014 3 329.00 3 000.00 329.00 10.97% - - -
30.11.2014 3 000.00 2 974.00 26.00 0.87% - - -
31.10.2014 2 974.00 3 371.00 - 397.00 -11.78% - - -
30.09.2014 3 371.00 2 697.00 674.00 24.99% - - -
31.08.2014 2 697.00 3 365.00 - 668.00 -19.85% - - -
31.07.2014 3 365.00 3 510.00 - 145.00 -4.13% - - -
30.06.2014 3 510.00 3 606.00 -96.00 -2.66% - - -
31.05.2014 3 606.00 3 275.00 331.00 10.11% - - -
30.04.2014 3 275.00 2 792.00 483.00 17.30% - - -
31.03.2014 2 792.00 2 532.00 260.00 10.27% - - -
28.02.2014 2 532.00 2 164.00 368.00 17.01% - - -
31.01.2014 2 164.00 - - - - - -

Graf jako obrázek

Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - celkem - refinancované úvěry  - objem - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - celkem - refinancované úvěry - objem (Refinancované úvěry a ostatní nová ujednání ke stávajícím smlouvám poskytnutých bankami domácnostem v ČR)
Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - celkem - refinancované úvěry - objem (Refinancované úvěry a ostatní nová ujednání ke stávajícím smlouvám poskytnutých bankami domácnostem v ČR)
Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - celkem - refinancované úvěry - objem (.1: Refinancované úvěry a ostatní nová ujednání ke stávajícím smlouvám poskytnutých bankami domácnostem v ČR)
Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - celkem - refinancované úvěry - objem (.1: Čisté nové a nově ujednané úvěry poskytnuté bankami domácnostem v ČR)
Úvěry rezidentům (bez CP) - Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Úvěry rezidentům (bez CP) - MFI (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Úvěry rezidentům (bez CP) - Vládní instituce (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Úvěry rezidentům (bez CP) - Ostatní rezidenti (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba akcií a jiných majetkových účastí emitovaných rezidenty - Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba akcií a jiných majetkových účastí emitovaných rezidenty - MFI (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba akcií a jiných majetkových účastí emitovaných rezidenty - Ostatní rezidenti (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Celkem (Peněžní agregáty a protipoložky - peněžní agregáty (stavy))

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 10.000 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992. Zdroj dat: ČNB ARAD

Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.