Velké banky (Banky»Aktiva) - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 

Poslední hodnoty

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.03.2019 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 <b>Aktiva celkem</b> 4 932 503.00 4 373 876.00 12.77% 4 553 210.00 8.33%
UK2 1. Pokladní hotovost, hotovost u centrálních bank a ostatní vklady splatné na požádání 110 773.00 135 784.00 -18.42% 209 582.00 -47.15%
UK3 2. Finanční aktiva k obchodování 92 670.00 67 599.00 37.09% 80 347.00 15.34%
UK4 2.1. Deriváty k obchodování 57 662.00 54 621.00 5.57% 45 190.00 27.60%
UK5 2.2. Kapitálové nástroje k obchodování 227.00 245.00 -7.35% 1 705.00 -86.69%
UK6 2.3. Dluhové cenné papíry k obchodování 12 566.00 12 732.00 -1.30% 19 836.00 -36.65%
UK7 2.4. Úvěry a pohledávky k obchodování 22 216.00 1.00 2 221 500.00% 13 615.00 63.17%
UK8 3. Finanční aktiva jiná než k obchodování povinně v RH vykázané do zisku nebo ztráty 1 885.00 2 143.00 -12.04% 1 029.00 83.19%
UK9 3.1. Kapitálové nástroje povinně v RH vykázané do zisku nebo ztráty 1 166.00 1 095.00 6.48% 963.00 21.08%
UK10 3.2. Dluhové cenné papíry povinně v RH vykázané do zisku nebo ztráty 401.00 337.00 18.99% 0.00 -
UK11 3.3. Úvěry a pohledávky povinně v RH vykázané do zisku nebo ztráty 318.00 711.00 -55.27% 66.00 381.82%
UK12 4. Finanční aktiva v RH vykázané do zisku nebo ztráty 279.00 279.00 0.00 287.00 -2.79%
UK13 4.1. Dluhové cenné papíry v RH vykázané do zisku nebo ztráty 279.00 279.00 0.00 287.00 -2.79%
UK14 4.2. Úvěry a pohledávky v RH vykázané do zisku nebo ztráty 0.00 0.00 - 0.00 -
UK15 5. Finanční aktiva v RH vykázané do OCI 135 440.00 133 201.00 1.68% 154 222.00 -12.18%
UK16 5.1. Kapitálové nástroje v RH vykázané do OCI 2 475.00 2 038.00 21.44% 1 646.00 50.36%
UK17 5.2. Dluhové cenné papíry v RH vykázané do OCI 132 965.00 131 162.00 1.37% 152 577.00 -12.85%
UK18 5.3. Úvěry a pohledávky v RH vykázané do OCI 0.00 0.00 - 0.00 -
UK19 6. Finanční aktiva v naběhlé hodnotě 4 425 622.00 3 878 213.00 14.11% 3 952 305.00 11.98%
UK20 6.1. Dluhové cenné papíry v naběhlé hodnotě 650 006.00 637 202.00 2.01% 609 337.00 6.67%
UK21 6.2. Úvěry a pohledávky v naběhlé hodnotě 3 775 617.00 3 241 012.00 16.50% 3 342 968.00 12.94%
UK22 7. Zajišťovací deriváty 27 069.00 27 337.00 -0.98% 25 109.00 7.81%
UK23 8. Kladné změny reálné hodnoty portfolia zajišťovaných nástrojů -2 479.00 -3 082.00 -19.57% -2 965.00 -16.39%
UK24 9. Účasti v dceřiných, společných a přidružených podnicích 85 872.00 85 673.00 0.23% 83 775.00 2.50%
UK25 10. Hmotný majetek 29 393.00 19 837.00 48.17% 19 682.00 49.34%
UK26 11. Nehmotný majetek 16 940.00 17 065.00 -0.73% 15 714.00 7.80%
UK27 12. Daňové pohledávky 2 166.00 1 943.00 11.48% 2 438.00 -11.16%
UK28 13. Ostatní aktiva 6 613.00 7 664.00 -13.71% 11 174.00 -40.82%
UK29 14. Neoběžná aktiva a vyřazované skupiny určené k prodeji 262.00 220.00 19.09% 511.00 -48.73%

Aktiva celkem

ObdobíHodnota
31.03.2019 4 932 503.00
31.12.2018 4 373 876.00
30.09.2018 4 787 345.00
30.06.2018 4 642 581.00
31.03.2018 4 553 210.00
31.12.2017 4 156 007.00
30.09.2017 4 478 383.00
30.06.2017 4 265 666.00
31.03.2017 4 368 825.00
31.12.2016 3 536 261.00
Další »
Aktiva celkem,Velké banky

Pokladní hotovost, hotovost u centrálních bank a ostatní vklady splatné na požádání

ObdobíHodnota
31.03.2019 110 773.00
31.12.2018 135 784.00
30.09.2018 68 693.00
30.06.2018 198 555.00
31.03.2018 209 582.00
31.12.2017 354 776.00
30.09.2017 566 291.00
30.06.2017 682 210.00
31.03.2017 477 748.00
31.12.2016 328 509.00
Další »
Pokladní hotovost, hotovost u centrálních bank a ostatní vklady splatné na požádání,Velké banky

Finanční aktiva k obchodování

ObdobíHodnota
31.03.2019 92 670.00
31.12.2018 67 599.00
30.09.2018 101 875.00
30.06.2018 87 679.00
31.03.2018 80 347.00
31.12.2017 58 699.00
30.09.2017 77 137.00
30.06.2017 109 381.00
31.03.2017 184 276.00
31.12.2016 82 275.00
Další »
Finanční aktiva k obchodování,Velké banky

Deriváty k obchodování

ObdobíHodnota
31.03.2019 57 662.00
31.12.2018 54 621.00
30.09.2018 60 650.00
30.06.2018 57 896.00
31.03.2018 45 190.00
31.12.2017 48 388.00
30.09.2017 46 529.00
30.06.2017 48 068.00
31.03.2017 48 005.00
31.12.2016 51 729.00
Další »
Deriváty k obchodování,Velké banky

Kapitálové nástroje k obchodování

ObdobíHodnota
31.03.2019 227.00
31.12.2018 245.00
30.09.2018 2 813.00
30.06.2018 2 057.00
31.03.2018 1 705.00
31.12.2017 996.00
30.09.2017 1 873.00
30.06.2017 1 335.00
31.03.2017 1 361.00
31.12.2016 1 839.00
Další »
Kapitálové nástroje k obchodování,Velké banky

Dluhové cenné papíry k obchodování

ObdobíHodnota
31.03.2019 12 566.00
31.12.2018 12 732.00
30.09.2018 25 470.00
30.06.2018 26 364.00
31.03.2018 19 836.00
31.12.2017 9 315.00
30.09.2017 14 305.00
30.06.2017 18 247.00
31.03.2017 20 878.00
31.12.2016 21 456.00
Další »
Dluhové cenné papíry k obchodování,Velké banky

Úvěry a pohledávky k obchodování

ObdobíHodnota
31.03.2019 22 216.00
31.12.2018 1.00
30.09.2018 12 942.00
30.06.2018 1 362.00
31.03.2018 13 615.00
31.12.2017 0.00
30.09.2017 14 430.00
30.06.2017 41 731.00
31.03.2017 114 033.00
31.12.2016 7 251.00
Další »
Úvěry a pohledávky k obchodování,Velké banky

Finanční aktiva jiná než k obchodování povinně v RH vykázané do zisku nebo ztráty

ObdobíHodnota
31.03.2019 1 885.00
31.12.2018 2 143.00
30.09.2018 3 454.00
30.06.2018 1 143.00
31.03.2018 1 029.00
31.12.2017 7.00
30.09.2017 7.00
30.06.2017 13.00
31.03.2017 16.00
31.12.2016 17.00
Další »
Finanční aktiva jiná než k obchodování povinně v RH vykázané do zisku nebo ztráty,Velké banky

Kapitálové nástroje povinně v RH vykázané do zisku nebo ztráty

ObdobíHodnota
31.03.2019 1 166.00
31.12.2018 1 095.00
30.09.2018 1 087.00
30.06.2018 716.00
31.03.2018 963.00
31.12.2017 7.00
30.09.2017 7.00
30.06.2017 13.00
31.03.2017 16.00
31.12.2016 17.00
Další »
Kapitálové nástroje povinně v RH vykázané do zisku nebo ztráty,Velké banky

Dluhové cenné papíry povinně v RH vykázané do zisku nebo ztráty

ObdobíHodnota
31.03.2019 401.00
31.12.2018 337.00
30.09.2018 2 299.00
30.06.2018 360.00
31.03.2018 0.00
31.12.2017 0.00
30.09.2017 0.00
30.06.2017 0.00
31.03.2017 0.00
31.12.2016 0.00
Další »
Dluhové cenné papíry povinně v RH vykázané do zisku nebo ztráty,Velké banky

Úvěry a pohledávky povinně v RH vykázané do zisku nebo ztráty

ObdobíHodnota
31.03.2019 318.00
31.12.2018 711.00
30.09.2018 67.00
30.06.2018 67.00
31.03.2018 66.00
31.12.2017 0.00
30.09.2017 0.00
30.06.2017 0.00
31.03.2017 0.00
31.12.2016 0.00
Další »
Úvěry a pohledávky povinně v RH vykázané do zisku nebo ztráty,Velké banky

Finanční aktiva v RH vykázané do zisku nebo ztráty

ObdobíHodnota
31.03.2019 279.00
31.12.2018 279.00
30.09.2018 278.00
30.06.2018 281.00
31.03.2018 287.00
31.12.2017 3 730.00
30.09.2017 3 681.00
30.06.2017 3 763.00
31.03.2017 3 838.00
31.12.2016 3 862.00
Další »
Finanční aktiva v RH vykázané do zisku nebo ztráty,Velké banky

Dluhové cenné papíry v RH vykázané do zisku nebo ztráty

ObdobíHodnota
31.03.2019 279.00
31.12.2018 279.00
30.09.2018 278.00
30.06.2018 281.00
31.03.2018 287.00
31.12.2017 3 665.00
30.09.2017 3 616.00
30.06.2017 3 699.00
31.03.2017 3 775.00
31.12.2016 3 800.00
Další »
Dluhové cenné papíry v RH vykázané do zisku nebo ztráty,Velké banky

Úvěry a pohledávky v RH vykázané do zisku nebo ztráty

ObdobíHodnota
31.03.2019 0.00
31.12.2018 0.00
30.09.2018 0.00
30.06.2018 0.00
31.03.2018 0.00
31.12.2017 65.00
30.09.2017 65.00
30.06.2017 64.00
31.03.2017 63.00
31.12.2016 63.00
Další »
Úvěry a pohledávky v RH vykázané do zisku nebo ztráty,Velké banky

Finanční aktiva v RH vykázané do OCI

ObdobíHodnota
31.03.2019 135 440.00
31.12.2018 133 201.00
30.09.2018 147 507.00
30.06.2018 154 623.00
31.03.2018 154 222.00
31.12.2017 180 698.00
30.09.2017 210 562.00
30.06.2017 216 993.00
31.03.2017 239 466.00
31.12.2016 265 574.00
Další »
Finanční aktiva v RH vykázané do OCI,Velké banky

Kapitálové nástroje v RH vykázané do OCI

ObdobíHodnota
31.03.2019 2 475.00
31.12.2018 2 038.00
30.09.2018 2 231.00
30.06.2018 2 001.00
31.03.2018 1 646.00
31.12.2017 2 478.00
30.09.2017 2 016.00
30.06.2017 1 931.00
31.03.2017 1 984.00
31.12.2016 1 992.00
Další »
Kapitálové nástroje v RH vykázané do OCI,Velké banky

Dluhové cenné papíry v RH vykázané do OCI

ObdobíHodnota
31.03.2019 132 965.00
31.12.2018 131 162.00
30.09.2018 145 277.00
30.06.2018 152 622.00
31.03.2018 152 577.00
31.12.2017 178 220.00
30.09.2017 208 546.00
30.06.2017 215 063.00
31.03.2017 237 482.00
31.12.2016 263 582.00
Další »
Dluhové cenné papíry v RH vykázané do OCI,Velké banky

Úvěry a pohledávky v RH vykázané do OCI

ObdobíHodnota
31.03.2019 0.00
31.12.2018 0.00
30.09.2018 0.00
30.06.2018 0.00
31.03.2018 0.00
31.12.2017 0.00
30.09.2017 0.00
30.06.2017 0.00
31.03.2017 0.00
31.12.2016 0.00
Další »
Úvěry a pohledávky v RH vykázané do OCI,Velké banky

Finanční aktiva v naběhlé hodnotě

ObdobíHodnota
31.03.2019 4 425 622.00
31.12.2018 3 878 213.00
30.09.2018 4 309 738.00
30.06.2018 4 042 470.00
31.03.2018 3 952 305.00
31.12.2017 3 403 556.00
30.09.2017 3 461 377.00
30.06.2017 3 093 214.00
31.03.2017 3 306 052.00
31.12.2016 2 693 248.00
Další »
Finanční aktiva v naběhlé hodnotě,Velké banky

Dluhové cenné papíry v naběhlé hodnotě

ObdobíHodnota
31.03.2019 650 006.00
31.12.2018 637 202.00
30.09.2018 626 381.00
30.06.2018 622 653.00
31.03.2018 609 337.00
31.12.2017 563 328.00
30.09.2017 562 693.00
30.06.2017 556 950.00
31.03.2017 563 192.00
31.12.2016 562 536.00
Další »
Dluhové cenné papíry v naběhlé hodnotě,Velké banky

Úvěry a pohledávky v naběhlé hodnotě

ObdobíHodnota
31.03.2019 3 775 617.00
31.12.2018 3 241 012.00
30.09.2018 3 683 357.00
30.06.2018 3 419 817.00
31.03.2018 3 342 968.00
31.12.2017 2 840 228.00
30.09.2017 2 898 684.00
30.06.2017 2 536 263.00
31.03.2017 2 742 860.00
31.12.2016 2 130 712.00
Další »
Úvěry a pohledávky v naběhlé hodnotě,Velké banky

Zajišťovací deriváty

ObdobíHodnota
31.03.2019 27 069.00
31.12.2018 27 337.00
30.09.2018 25 736.00
30.06.2018 25 744.00
31.03.2018 25 109.00
31.12.2017 26 519.00
30.09.2017 27 108.00
30.06.2017 29 895.00
31.03.2017 33 616.00
31.12.2016 38 923.00
Další »
Zajišťovací deriváty,Velké banky

Kladné změny reálné hodnoty portfolia zajišťovaných nástrojů

ObdobíHodnota
31.03.2019 -2 479.00
31.12.2018 -3 082.00
30.09.2018 -6 240.00
30.06.2018 -3 975.00
31.03.2018 -2 965.00
31.12.2017 -3 482.00
30.09.2017 -2 476.00
30.06.2017 -1 148.00
31.03.2017 - 181.00
31.12.2016 797.00
Další »
Kladné změny reálné hodnoty portfolia zajišťovaných nástrojů,Velké banky

Účasti v dceřiných, společných a přidružených podnicích

ObdobíHodnota
31.03.2019 85 872.00
31.12.2018 85 673.00
30.09.2018 88 203.00
30.06.2018 87 458.00
31.03.2018 83 775.00
31.12.2017 83 429.00
30.09.2017 87 360.00
30.06.2017 86 985.00
31.03.2017 79 819.00
31.12.2016 79 759.00
Další »
Účasti v dceřiných, společných a přidružených podnicích,Velké banky

Hmotný majetek

ObdobíHodnota
31.03.2019 29 393.00
31.12.2018 19 837.00
30.09.2018 18 768.00
30.06.2018 19 625.00
31.03.2018 19 682.00
31.12.2017 20 528.00
30.09.2017 18 078.00
30.06.2017 18 160.00
31.03.2017 18 410.00
31.12.2016 19 057.00
Další »
Hmotný majetek,Velké banky

Nehmotný majetek

ObdobíHodnota
31.03.2019 16 940.00
31.12.2018 17 065.00
30.09.2018 16 372.00
30.06.2018 16 034.00
31.03.2018 15 714.00
31.12.2017 15 709.00
30.09.2017 14 580.00
30.06.2017 14 164.00
31.03.2017 13 808.00
31.12.2016 13 898.00
Další »
Nehmotný majetek,Velké banky

Daňové pohledávky

ObdobíHodnota
31.03.2019 2 166.00
31.12.2018 1 943.00
30.09.2018 3 237.00
30.06.2018 2 266.00
31.03.2018 2 438.00
31.12.2017 1 706.00
30.09.2017 1 512.00
30.06.2017 1 626.00
31.03.2017 1 470.00
31.12.2016 1 365.00
Další »
Daňové pohledávky,Velké banky

Ostatní aktiva

ObdobíHodnota
31.03.2019 6 613.00
31.12.2018 7 664.00
30.09.2018 9 337.00
30.06.2018 10 308.00
31.03.2018 11 174.00
31.12.2017 9 986.00
30.09.2017 12 913.00
30.06.2017 10 194.00
31.03.2017 10 214.00
31.12.2016 8 227.00
Další »
Ostatní aktiva,Velké banky

Neoběžná aktiva a vyřazované skupiny určené k prodeji

ObdobíHodnota
31.03.2019 262.00
31.12.2018 220.00
30.09.2018 388.00
30.06.2018 370.00
31.03.2018 511.00
31.12.2017 147.00
30.09.2017 255.00
30.06.2017 217.00
31.03.2017 273.00
31.12.2016 749.00
Další »
Neoběžná aktiva a vyřazované skupiny určené k prodeji,Velké banky

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Velké banky (Závazky a vlastní kapitál)
Velké banky (Poskytnuté a příjaté přísliby a finanční záruky)
Velké banky (Struktura kapitálu)
Velké banky (Rizikové expozice)
Velké banky (Dluhové cenné papíry, pohledávky a vklady podle sektorů)
Velké banky (Aktiva)
Velké banky (Pojištěné a kryté vklady)
Úvěry poskytnuté bankami nefinančním podnikům v ČR - v EUR (Vybrané ukazatele v EUR (vklady a úvěry))
Vklady přijaté bankami od rezidentů ČR - v EUR (Vybrané ukazatele v EUR (vklady a úvěry))
Centrální banka - počet poboček (Instituce nabízející platební služby pro non-MFI)
Centrální banka - počet jednodenních vkladů (tisíce) (Instituce nabízející platební služby pro non-MFI)
z toho: rabat Velké Británie (1b_transakce se rozpočtem EU a Evropským rozvojovým fondem (S.13))
Čistý vznik úvěrů poskytnutých centrální bankou (2a_financování schodku vládního sektoru (S.13))
Půjčky od centrální banky (2b_transakce v Maastrichtské dluhu_konsolidace (S.13))
Centralní banka (3a_vládní dluh a jeho struktura (S.13))
Analytické účty centrální banky (v mld. CZK) (Analytické účty centrální banky)
Refinancované úvěry a ostatní nová ujednání ke stávajícím smlouvám poskytnutých bankami domácnostem v ČR (Refinancované úvěry v CZK)


Zobrazit sloupec 
Kurzy měn | Akcie | Obchodní rejstřík | Zájezdy | Last minute | Meteobox | Bydlet | YAuto | Studium | E
English version
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Dluhopisy Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Počasí

Kalkulačka

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Běžné účty

Hypotéky

Stavební spoření

Důchody

Směnárny - Euro, Dolar

Úřad práce

Investice

Podílové fondy

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Nový občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2019

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů | Cookies