Velké banky (Banky»Struktura kapitálu) - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 

Poslední hodnoty

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.03.2019 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 <b>Kapitál</b> 311 829.00 312 035.00 -0.07% 300 019.00 3.94%
UK2 1. Tier 1 (T1) kapitál 304 322.00 304 259.00 0.02% 293 225.00 3.78%
UK3 1.1. Kmenový tier 1 (CET1) kapitál 296 215.00 296 153.00 0.02% 285 118.00 3.89%
UK4 1.1.1. Nástroje použitelné pro CET1 kapitál 70 691.00 70 691.00 0.00 70 691.00 0.00
UK5 1.1.1.1. Splacené CET1 nástroje 47 693.00 47 693.00 0.00 47 693.00 0.00
UK6 1.1.1.2. Emisní ážio 23 723.00 23 723.00 0.00 23 723.00 0.00
UK7 1.1.1.3. (-) Nabyté vlastní CET1 nástroje - 726.00 - 726.00 0.00 - 726.00 0.00
UK8 1.1.1.4. (-) Skutečné nebo podmíněné závazky k nákupu vlastních CET1 nástrojů 0.00 0.00 - 0.00 -
UK9 1.1.2. Nerozdělený zisk / neuhrazená ztráta 203 709.00 203 800.00 -0.04% 192 482.00 5.83%
UK10 1.1.3. Kumulovaný ostatní úplný výsledek hospodaření (OCI) 1 356.00 1 452.00 -6.61% 2 854.00 -52.49%
UK11 1.1.4. Ostatní rezervní fondy 39 964.00 39 140.00 2.11% 38 084.00 4.94%
UK12 1.1.5. Rezervní fond na všeobecná bankovní rizika 0.00 0.00 - 0.00 -
UK13 1.1.6. Nástroje použitelné pro CET1 kapitál po přechodnou dobu 0.00 0.00 - 0.00 -
UK14 1.1.7. Menšinové podíly zahrnuté do CET1 kapitálu 0.00 0.00 - 0.00 -
UK15 1.1.8. Přechodně uznávané menšinové podíly 0.00 0.00 - 0.00 -
UK16 1.1.9. Úpravy CET1 kapitálu z důvodu použití obezřetnostních filtrů 549.00 437.00 25.63% - 146.00 - 476.03%
UK17 1.1.10. (-) Goodwill -2 178.00 -2 178.00 0.00 -2 178.00 0.00
UK18 1.1.11. (-) Jiná nehmotná aktiva -13 713.00 -13 840.00 -0.92% -12 800.00 7.13%
UK19 1.1.12. (-) Odložené daňové pohledávky závislé na budoucím zisku nevyplývající z přechodných rozdílů snížené o související daňové závazky 0.00 0.00 - 0.00 -
UK20 1.1.13. (-) Nedostatek úprav o úvěrové riziko k očekávaným ztrátám při IRB -3 686.00 -3 348.00 10.10% -3 867.00 -4.68%
UK21 1.1.14. (-) Ostatní odčitatelné položky od CET1 kapitálu 0.00 0.00 - 0.00 -
UK22 1.1.15. Ostatní přechodné úpravy CET1 kapitálu 0.00 0.00 - 0.00 -
UK23 1.1.16. (-) Dodatečné odpočty od CET1 kapitálu podle čl. 3 CRR 0.00 0.00 - 0.00 -
UK24 1.1.17. Ostatní nástroje CET1 kapitálu a ostatní odpočty od CET1 kapitálu - 475.00 0.00 - 0.00 -
UK25 1.2. Vedlejší tier 1 (AT1) kapitál 8 107.00 8 107.00 0.00 8 107.00 0.00
UK26 1.2.1. Nástroje použitelné pro AT1 kapitál 8 107.00 8 107.00 0.00 8 107.00 0.00
UK27 1.2.2. Nástroje použitelné pro AT1 kapitál po přechodnou dobu 0.00 0.00 - 0.00 -
UK28 1.2.3. Nástroje použitelné pro AT1 kapitál vydané dceřinými podniky 0.00 0.00 - 0.00 -
UK29 1.2.4. Nástroje použitelné pro AT1 kapitál po přechodnou dobu vydané dceřinými podniky 0.00 0.00 - 0.00 -
UK30 1.2.5. Ostatní přechodné úpravy AT1 kapitálu 0.00 0.00 - 0.00 -
UK31 1.2.6. Převýšení odpočtu od položek AT1 kapitálu (odečtených v CET1) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK32 1.2.7. (-) Dodatečné odpočty od AT1 kapitálu podle čl. 3 CRR 0.00 0.00 - 0.00 -
UK33 1.2.8. Ostatní nástroje AT1 kapitálu a ostatní odpočty od AT1 kapitálu 0.00 0.00 - 0.00 -
UK34 2. Tier 2 (T2) kapitál 7 507.00 7 775.00 -3.45% 6 795.00 10.48%
UK35 2.1. Nástroje a podřízený dluh použitelné jako T2 kapitál 3 707.00 3 699.00 0.22% 3 670.00 1.01%
UK36 2.1.1. Splacené T2 nástroje a podřízený dluh 3 707.00 3 699.00 0.22% 3 670.00 1.01%
UK37 2.1.2. Emisní ážio 0.00 0.00 - 0.00 -
UK38 2.1.3. (-) Nabyté vlastní T2 nástroje a podřízený dluh 0.00 0.00 - 0.00 -
UK39 2.1.4. (-) Skutečné nebo podmíněné závazky k nákupu vlastních T2 nástrojů 0.00 0.00 - 0.00 -
UK40 2.2. Nástroje použitelné pro T2 kapitál po přechodnou dobu 0.00 0.00 - 0.00 -
UK41 2.3. Nástroje použitelné pro T2 kapitál vydané dceřinými podniky 0.00 0.00 - 0.00 -
UK42 2.4. Nástroje použitelné pro T2 kapitál po přechodnou dobu vydané dceřinými podniky 0.00 0.00 - 0.00 -
UK43 2.5. Přebytek krytí očekávaných ztrát při přístupu IRB 3 800.00 4 076.00 -6.77% 3 125.00 21.60%
UK44 2.6. Obecné úpravy úvěrového rizika při přístupu STA 0.00 0.00 - 0.00 -
UK45 2.7. Ostatní přechodné úpravy T2 kapitálu 0.00 0.00 - 0.00 -
UK46 2.8. Převýšení odpočtu od položek T2 kapitálu (odečtených v AT1) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK47 2.9. (-) Dodatečné odpočty od T2 kapitálu podle čl. 3 CRR 0.00 0.00 - 0.00 -
UK48 2.10. Ostatní nástroje T2 kapitálu a ostatní odpočty od T2 kapitálu 0.00 0.00 - 0.00 -

Kapitál

ObdobíHodnota
31.03.2019 311 829.00
31.12.2018 312 035.00
30.09.2018 304 362.00
30.06.2018 302 901.00
31.03.2018 300 019.00
31.12.2017 301 077.00
30.09.2017 292 291.00
30.06.2017 293 614.00
31.03.2017 287 613.00
31.12.2016 284 659.00
Další »
Kapitál,Velké banky

Tier 1 (T1) kapitál

ObdobíHodnota
31.03.2019 304 322.00
31.12.2018 304 259.00
30.09.2018 296 999.00
30.06.2018 295 932.00
31.03.2018 293 225.00
31.12.2017 293 697.00
30.09.2017 287 910.00
30.06.2017 289 269.00
31.03.2017 282 421.00
31.12.2016 279 292.00
Další »
Tier 1 (T1) kapitál,Velké banky

Kmenový tier 1 (CET1) kapitál

ObdobíHodnota
31.03.2019 296 215.00
31.12.2018 296 153.00
30.09.2018 288 892.00
30.06.2018 287 825.00
31.03.2018 285 118.00
31.12.2017 285 590.00
30.09.2017 279 803.00
30.06.2017 281 162.00
31.03.2017 274 314.00
31.12.2016 271 185.00
Další »
Kmenový tier 1 (CET1) kapitál,Velké banky

Nástroje použitelné pro CET1 kapitál

ObdobíHodnota
31.03.2019 70 691.00
31.12.2018 70 691.00
30.09.2018 70 691.00
30.06.2018 70 691.00
31.03.2018 70 691.00
31.12.2017 70 691.00
30.09.2017 70 691.00
30.06.2017 70 691.00
31.03.2017 70 691.00
31.12.2016 70 691.00
Další »
Nástroje použitelné pro CET1 kapitál,Velké banky

. Splacené CET1 nástroje

ObdobíHodnota
31.03.2019 47 693.00
31.12.2018 47 693.00
30.09.2018 47 693.00
30.06.2018 47 693.00
31.03.2018 47 693.00
31.12.2017 47 693.00
30.09.2017 47 693.00
30.06.2017 47 693.00
31.03.2017 47 693.00
31.12.2016 47 693.00
Další »
. Splacené CET1 nástroje,Velké banky

. Emisní ážio

ObdobíHodnota
31.03.2019 23 723.00
31.12.2018 23 723.00
30.09.2018 23 723.00
30.06.2018 23 723.00
31.03.2018 23 723.00
31.12.2017 23 723.00
30.09.2017 23 723.00
30.06.2017 23 723.00
31.03.2017 23 723.00
31.12.2016 23 723.00
Další »
. Emisní ážio,Velké banky

. (-) Nabyté vlastní CET1 nástroje

ObdobíHodnota
31.03.2019 - 726.00
31.12.2018 - 726.00
30.09.2018 - 726.00
30.06.2018 - 726.00
31.03.2018 - 726.00
31.12.2017 - 726.00
30.09.2017 - 726.00
30.06.2017 - 726.00
31.03.2017 - 726.00
31.12.2016 - 726.00
Další »
. (-) Nabyté vlastní CET1 nástroje,Velké banky

. (-) Skutečné nebo podmíněné závazky k nákupu vlastních CET1 nástrojů

ObdobíHodnota
31.03.2019 0.00
31.12.2018 0.00
30.09.2018 0.00
30.06.2018 0.00
31.03.2018 0.00
31.12.2017 0.00
30.09.2017 0.00
30.06.2017 0.00
31.03.2017 0.00
31.12.2016 0.00
Další »
. (-) Skutečné nebo podmíněné závazky k nákupu vlastních CET1 nástrojů,Velké banky

Nerozdělený zisk / neuhrazená ztráta

ObdobíHodnota
31.03.2019 203 709.00
31.12.2018 203 800.00
30.09.2018 195 619.00
30.06.2018 194 703.00
31.03.2018 192 482.00
31.12.2017 193 081.00
30.09.2017 187 368.00
30.06.2017 186 446.00
31.03.2017 181 321.00
31.12.2016 173 273.00
Další »
Nerozdělený zisk / neuhrazená ztráta,Velké banky

Kumulovaný ostatní úplný výsledek hospodaření (OCI)

ObdobíHodnota
31.03.2019 1 356.00
31.12.2018 1 452.00
30.09.2018 -2 960.00
30.06.2018 913.00
31.03.2018 2 854.00
31.12.2017 5 499.00
30.09.2017 8 739.00
30.06.2017 14 386.00
31.03.2017 18 603.00
31.12.2016 23 236.00
Další »
Kumulovaný ostatní úplný výsledek hospodaření (OCI),Velké banky

Ostatní rezervní fondy

ObdobíHodnota
31.03.2019 39 964.00
31.12.2018 39 140.00
30.09.2018 39 132.00
30.06.2018 39 124.00
31.03.2018 38 084.00
31.12.2017 38 126.00
30.09.2017 38 312.00
30.06.2017 38 404.00
31.03.2017 38 769.00
31.12.2016 38 758.00
Další »
Ostatní rezervní fondy,Velké banky

Rezervní fond na všeobecná bankovní rizika

ObdobíHodnota
31.03.2019 0.00
31.12.2018 0.00
30.09.2018 0.00
30.06.2018 0.00
31.03.2018 0.00
31.12.2017 0.00
30.09.2017 0.00
30.06.2017 0.00
31.03.2017 0.00
31.12.2016 0.00
Další »
Rezervní fond na všeobecná bankovní rizika,Velké banky

Nástroje použitelné pro CET1 kapitál po přechodnou dobu

ObdobíHodnota
31.03.2019 0.00
31.12.2018 0.00
30.09.2018 0.00
30.06.2018 0.00
31.03.2018 0.00
31.12.2017 0.00
30.09.2017 0.00
30.06.2017 0.00
31.03.2017 0.00
31.12.2016 0.00
Další »
Nástroje použitelné pro CET1 kapitál po přechodnou dobu,Velké banky

Menšinové podíly zahrnuté do CET1 kapitálu

ObdobíHodnota
31.03.2019 0.00
31.12.2018 0.00
30.09.2018 0.00
30.06.2018 0.00
31.03.2018 0.00
31.12.2017 0.00
30.09.2017 0.00
30.06.2017 0.00
31.03.2017 0.00
31.12.2016 0.00
Další »
Menšinové podíly zahrnuté do CET1 kapitálu,Velké banky

Přechodně uznávané menšinové podíly

ObdobíHodnota
31.03.2019 0.00
31.12.2018 0.00
30.09.2018 0.00
30.06.2018 0.00
31.03.2018 0.00
31.12.2017 0.00
30.09.2017 0.00
30.06.2017 0.00
31.03.2017 0.00
31.12.2016 0.00
Další »
Přechodně uznávané menšinové podíly,Velké banky

Úpravy CET1 kapitálu z důvodu použití obezřetnostních filtrů

ObdobíHodnota
31.03.2019 549.00
31.12.2018 437.00
30.09.2018 5 436.00
30.06.2018 1 599.00
31.03.2018 - 146.00
31.12.2017 76.00
30.09.2017 -3 152.00
30.06.2017 -8 385.00
31.03.2017 -12 417.00
31.12.2016 -14 795.00
Další »
Úpravy CET1 kapitálu z důvodu použití obezřetnostních filtrů,Velké banky

(-) Goodwill

ObdobíHodnota
31.03.2019 -2 178.00
31.12.2018 -2 178.00
30.09.2018 -2 178.00
30.06.2018 -2 178.00
31.03.2018 -2 178.00
31.12.2017 -2 178.00
30.09.2017 -2 184.00
30.06.2017 -2 193.00
31.03.2017 -2 202.00
31.12.2016 -2 211.00
Další »
(-) Goodwill,Velké banky

(-) Jiná nehmotná aktiva

ObdobíHodnota
31.03.2019 -13 713.00
31.12.2018 -13 840.00
30.09.2018 -13 226.00
30.06.2018 -13 117.00
31.03.2018 -12 800.00
31.12.2017 -12 794.00
30.09.2017 -11 673.00
30.06.2017 -11 077.00
31.03.2017 -10 721.00
31.12.2016 -10 807.00
Další »
(-) Jiná nehmotná aktiva,Velké banky

(-) Odložené daňové pohledávky závislé na budoucím zisku nevyplývající z přechodných rozdílů snížené o související daňové závazky

ObdobíHodnota
31.03.2019 0.00
31.12.2018 0.00
30.09.2018 0.00
30.06.2018 0.00
31.03.2018 0.00
31.12.2017 0.00
30.09.2017 0.00
30.06.2017 0.00
31.03.2017 0.00
31.12.2016 0.00
Další »
(-) Odložené daňové pohledávky závislé na budoucím zisku nevyplývající z přechodných rozdílů snížené o související daňové závazky,Velké banky

(-) Nedostatek úprav o úvěrové riziko k očekávaným ztrátám při IRB

ObdobíHodnota
31.03.2019 -3 686.00
31.12.2018 -3 348.00
30.09.2018 -3 622.00
30.06.2018 -3 909.00
31.03.2018 -3 867.00
31.12.2017 -5 670.00
30.09.2017 -5 697.00
30.06.2017 -5 622.00
31.03.2017 -5 303.00
31.12.2016 -5 205.00
Další »
(-) Nedostatek úprav o úvěrové riziko k očekávaným ztrátám při IRB,Velké banky

(-) Ostatní odčitatelné položky od CET1 kapitálu

ObdobíHodnota
31.03.2019 0.00
31.12.2018 0.00
30.09.2018 0.00
30.06.2018 0.00
31.03.2018 0.00
31.12.2017 0.00
30.09.2017 0.00
30.06.2017 0.00
31.03.2017 0.00
31.12.2016 0.00
Další »
(-) Ostatní odčitatelné položky od CET1 kapitálu,Velké banky

Ostatní přechodné úpravy CET1 kapitálu

ObdobíHodnota
31.03.2019 0.00
31.12.2018 0.00
30.09.2018 0.00
30.06.2018 0.00
31.03.2018 0.00
31.12.2017 0.00
30.09.2017 0.00
30.06.2017 0.00
31.03.2017 0.00
31.12.2016 0.00
Další »
Ostatní přechodné úpravy CET1 kapitálu,Velké banky

(-) Dodatečné odpočty od CET1 kapitálu podle čl. 3 CRR

ObdobíHodnota
31.03.2019 0.00
31.12.2018 0.00
30.09.2018 0.00
30.06.2018 0.00
31.03.2018 0.00
31.12.2017 0.00
30.09.2017 0.00
30.06.2017 0.00
31.03.2017 0.00
31.12.2016 0.00
Další »
(-) Dodatečné odpočty od CET1 kapitálu podle čl. 3 CRR,Velké banky

Ostatní nástroje CET1 kapitálu a ostatní odpočty od CET1 kapitálu

ObdobíHodnota
31.03.2019 - 475.00
31.12.2018 0.00
30.09.2018 0.00
30.06.2018 0.00
31.03.2018 0.00
31.12.2017 -1 241.00
30.09.2017 -2 600.00
30.06.2017 -1 488.00
31.03.2017 -4 427.00
31.12.2016 -1 753.00
Další »
Ostatní nástroje CET1 kapitálu a ostatní odpočty od CET1 kapitálu,Velké banky

Vedlejší tier 1 (AT1) kapitál

ObdobíHodnota
31.03.2019 8 107.00
31.12.2018 8 107.00
30.09.2018 8 107.00
30.06.2018 8 107.00
31.03.2018 8 107.00
31.12.2017 8 107.00
30.09.2017 8 107.00
30.06.2017 8 107.00
31.03.2017 8 107.00
31.12.2016 8 107.00
Další »
Vedlejší tier 1 (AT1) kapitál,Velké banky

Nástroje použitelné pro AT1 kapitál

ObdobíHodnota
31.03.2019 8 107.00
31.12.2018 8 107.00
30.09.2018 8 107.00
30.06.2018 8 107.00
31.03.2018 8 107.00
31.12.2017 8 107.00
30.09.2017 8 107.00
30.06.2017 8 107.00
31.03.2017 8 107.00
31.12.2016 8 107.00
Další »
Nástroje použitelné pro AT1 kapitál,Velké banky

Nástroje použitelné pro AT1 kapitál po přechodnou dobu

ObdobíHodnota
31.03.2019 0.00
31.12.2018 0.00
30.09.2018 0.00
30.06.2018 0.00
31.03.2018 0.00
31.12.2017 0.00
30.09.2017 0.00
30.06.2017 0.00
31.03.2017 0.00
31.12.2016 0.00
Další »
Nástroje použitelné pro AT1 kapitál po přechodnou dobu,Velké banky

Nástroje použitelné pro AT1 kapitál vydané dceřinými podniky

ObdobíHodnota
31.03.2019 0.00
31.12.2018 0.00
30.09.2018 0.00
30.06.2018 0.00
31.03.2018 0.00
31.12.2017 0.00
30.09.2017 0.00
30.06.2017 0.00
31.03.2017 0.00
31.12.2016 0.00
Další »
Nástroje použitelné pro AT1 kapitál vydané dceřinými podniky,Velké banky

Nástroje použitelné pro AT1 kapitál po přechodnou dobu vydané dceřinými podniky

ObdobíHodnota
31.03.2019 0.00
31.12.2018 0.00
30.09.2018 0.00
30.06.2018 0.00
31.03.2018 0.00
31.12.2017 0.00
30.09.2017 0.00
30.06.2017 0.00
31.03.2017 0.00
31.12.2016 0.00
Další »
Nástroje použitelné pro AT1 kapitál po přechodnou dobu vydané dceřinými podniky,Velké banky

Ostatní přechodné úpravy AT1 kapitálu

ObdobíHodnota
31.03.2019 0.00
31.12.2018 0.00
30.09.2018 0.00
30.06.2018 0.00
31.03.2018 0.00
31.12.2017 0.00
30.09.2017 0.00
30.06.2017 0.00
31.03.2017 0.00
31.12.2016 0.00
Další »
Ostatní přechodné úpravy AT1 kapitálu,Velké banky

Převýšení odpočtu od položek AT1 kapitálu (odečtených v CET1)

ObdobíHodnota
31.03.2019 0.00
31.12.2018 0.00
30.09.2018 0.00
30.06.2018 0.00
31.03.2018 0.00
31.12.2017 0.00
30.09.2017 0.00
30.06.2017 0.00
31.03.2017 0.00
31.12.2016 0.00
Další »
Převýšení odpočtu od položek AT1 kapitálu (odečtených v CET1),Velké banky

(-) Dodatečné odpočty od AT1 kapitálu podle čl. 3 CRR

ObdobíHodnota
31.03.2019 0.00
31.12.2018 0.00
30.09.2018 0.00
30.06.2018 0.00
31.03.2018 0.00
31.12.2017 0.00
30.09.2017 0.00
30.06.2017 0.00
31.03.2017 0.00
31.12.2016 0.00
Další »
(-) Dodatečné odpočty od AT1 kapitálu podle čl. 3 CRR,Velké banky

Ostatní nástroje AT1 kapitálu a ostatní odpočty od AT1 kapitálu

ObdobíHodnota
31.03.2019 0.00
31.12.2018 0.00
30.09.2018 0.00
30.06.2018 0.00
31.03.2018 0.00
31.12.2017 0.00
30.09.2017 0.00
30.06.2017 0.00
31.03.2017 0.00
31.12.2016 0.00
Další »
Ostatní nástroje AT1 kapitálu a ostatní odpočty od AT1 kapitálu,Velké banky

Tier 2 (T2) kapitál

ObdobíHodnota
31.03.2019 7 507.00
31.12.2018 7 775.00
30.09.2018 7 363.00
30.06.2018 6 969.00
31.03.2018 6 795.00
31.12.2017 7 380.00
30.09.2017 4 381.00
30.06.2017 4 345.00
31.03.2017 5 192.00
31.12.2016 5 367.00
Další »
Tier 2 (T2) kapitál,Velké banky

Nástroje a podřízený dluh použitelné jako T2 kapitál

ObdobíHodnota
31.03.2019 3 707.00
31.12.2018 3 699.00
30.09.2018 3 698.00
30.06.2018 3 729.00
31.03.2018 3 670.00
31.12.2017 3 681.00
30.09.2017 1 121.00
30.06.2017 1 121.00
31.03.2017 1 121.00
31.12.2016 1 121.00
Další »
Nástroje a podřízený dluh použitelné jako T2 kapitál,Velké banky

Splacené T2 nástroje a podřízený dluh

ObdobíHodnota
31.03.2019 3 707.00
31.12.2018 3 699.00
30.09.2018 3 698.00
30.06.2018 3 729.00
31.03.2018 3 670.00
31.12.2017 3 681.00
30.09.2017 1 121.00
30.06.2017 1 121.00
31.03.2017 1 121.00
31.12.2016 1 121.00
Další »
Splacené T2 nástroje a podřízený dluh,Velké banky

Emisní ážio

ObdobíHodnota
31.03.2019 0.00
31.12.2018 0.00
30.09.2018 0.00
30.06.2018 0.00
31.03.2018 0.00
31.12.2017 0.00
30.09.2017 0.00
30.06.2017 0.00
31.03.2017 0.00
31.12.2016 0.00
Další »
Emisní ážio,Velké banky

(-) Nabyté vlastní T2 nástroje a podřízený dluh

ObdobíHodnota
31.03.2019 0.00
31.12.2018 0.00
30.09.2018 0.00
30.06.2018 0.00
31.03.2018 0.00
31.12.2017 0.00
30.09.2017 0.00
30.06.2017 0.00
31.03.2017 0.00
31.12.2016 0.00
Další »
(-) Nabyté vlastní T2 nástroje a podřízený dluh,Velké banky

(-) Skutečné nebo podmíněné závazky k nákupu vlastních T2 nástrojů

ObdobíHodnota
31.03.2019 0.00
31.12.2018 0.00
30.09.2018 0.00
30.06.2018 0.00
31.03.2018 0.00
31.12.2017 0.00
30.09.2017 0.00
30.06.2017 0.00
31.03.2017 0.00
31.12.2016 0.00
Další »
(-) Skutečné nebo podmíněné závazky k nákupu vlastních T2 nástrojů,Velké banky

Nástroje použitelné pro T2 kapitál po přechodnou dobu

ObdobíHodnota
31.03.2019 0.00
31.12.2018 0.00
30.09.2018 0.00
30.06.2018 0.00
31.03.2018 0.00
31.12.2017 0.00
30.09.2017 0.00
30.06.2017 0.00
31.03.2017 0.00
31.12.2016 0.00
Další »
Nástroje použitelné pro T2 kapitál po přechodnou dobu,Velké banky

Nástroje použitelné pro T2 kapitál vydané dceřinými podniky

ObdobíHodnota
31.03.2019 0.00
31.12.2018 0.00
30.09.2018 0.00
30.06.2018 0.00
31.03.2018 0.00
31.12.2017 0.00
30.09.2017 0.00
30.06.2017 0.00
31.03.2017 0.00
31.12.2016 0.00
Další »
Nástroje použitelné pro T2 kapitál vydané dceřinými podniky,Velké banky

Nástroje použitelné pro T2 kapitál po přechodnou dobu vydané dceřinými podniky

ObdobíHodnota
31.03.2019 0.00
31.12.2018 0.00
30.09.2018 0.00
30.06.2018 0.00
31.03.2018 0.00
31.12.2017 0.00
30.09.2017 0.00
30.06.2017 0.00
31.03.2017 0.00
31.12.2016 0.00
Další »
Nástroje použitelné pro T2 kapitál po přechodnou dobu vydané dceřinými podniky,Velké banky

Přebytek krytí očekávaných ztrát při přístupu IRB

ObdobíHodnota
31.03.2019 3 800.00
31.12.2018 4 076.00
30.09.2018 3 665.00
30.06.2018 3 241.00
31.03.2018 3 125.00
31.12.2017 3 699.00
30.09.2017 3 260.00
30.06.2017 3 224.00
31.03.2017 4 071.00
31.12.2016 4 246.00
Další »
Přebytek krytí očekávaných ztrát při přístupu IRB,Velké banky

Obecné úpravy úvěrového rizika při přístupu STA

ObdobíHodnota
31.03.2019 0.00
31.12.2018 0.00
30.09.2018 0.00
30.06.2018 0.00
31.03.2018 0.00
31.12.2017 0.00
30.09.2017 0.00
30.06.2017 0.00
31.03.2017 0.00
31.12.2016 0.00
Další »
Obecné úpravy úvěrového rizika při přístupu STA,Velké banky

Ostatní přechodné úpravy T2 kapitálu

ObdobíHodnota
31.03.2019 0.00
31.12.2018 0.00
30.09.2018 0.00
30.06.2018 0.00
31.03.2018 0.00
31.12.2017 0.00
30.09.2017 0.00
30.06.2017 0.00
31.03.2017 0.00
31.12.2016 0.00
Další »
Ostatní přechodné úpravy T2 kapitálu,Velké banky

Převýšení odpočtu od položek T2 kapitálu (odečtených v AT1)

ObdobíHodnota
31.03.2019 0.00
31.12.2018 0.00
30.09.2018 0.00
30.06.2018 0.00
31.03.2018 0.00
31.12.2017 0.00
30.09.2017 0.00
30.06.2017 0.00
31.03.2017 0.00
31.12.2016 0.00
Další »
Převýšení odpočtu od položek T2 kapitálu (odečtených v AT1),Velké banky

(-) Dodatečné odpočty od T2 kapitálu podle čl. 3 CRR

ObdobíHodnota
31.03.2019 0.00
31.12.2018 0.00
30.09.2018 0.00
30.06.2018 0.00
31.03.2018 0.00
31.12.2017 0.00
30.09.2017 0.00
30.06.2017 0.00
31.03.2017 0.00
31.12.2016 0.00
Další »
(-) Dodatečné odpočty od T2 kapitálu podle čl. 3 CRR,Velké banky

Ostatní nástroje T2 kapitálu a ostatní odpočty od T2 kapitálu

ObdobíHodnota
31.03.2019 0.00
31.12.2018 0.00
30.09.2018 0.00
30.06.2018 0.00
31.03.2018 0.00
31.12.2017 0.00
30.09.2017 0.00
30.06.2017 0.00
31.03.2017 0.00
31.12.2016 0.00
Další »
Ostatní nástroje T2 kapitálu a ostatní odpočty od T2 kapitálu,Velké banky

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Velké banky (Závazky a vlastní kapitál)
Velké banky (Poskytnuté a příjaté přísliby a finanční záruky)
Velké banky (Struktura kapitálu)
Velké banky (Rizikové expozice)
Velké banky (Dluhové cenné papíry, pohledávky a vklady podle sektorů)
Velké banky (Aktiva)
Velké banky (Pojištěné a kryté vklady)
Úvěry poskytnuté bankami nefinančním podnikům v ČR - v EUR (Vybrané ukazatele v EUR (vklady a úvěry))
Vklady přijaté bankami od rezidentů ČR - v EUR (Vybrané ukazatele v EUR (vklady a úvěry))
Centrální banka - počet poboček (Instituce nabízející platební služby pro non-MFI)
Centrální banka - počet jednodenních vkladů (tisíce) (Instituce nabízející platební služby pro non-MFI)
z toho: rabat Velké Británie (1b_transakce se rozpočtem EU a Evropským rozvojovým fondem (S.13))
Čistý vznik úvěrů poskytnutých centrální bankou (2a_financování schodku vládního sektoru (S.13))
Půjčky od centrální banky (2b_transakce v Maastrichtské dluhu_konsolidace (S.13))
Centralní banka (3a_vládní dluh a jeho struktura (S.13))
Analytické účty centrální banky (v mld. CZK) (Analytické účty centrální banky)
Refinancované úvěry a ostatní nová ujednání ke stávajícím smlouvám poskytnutých bankami domácnostem v ČR (Refinancované úvěry v CZK)


Zobrazit sloupec 
Kurzy měn | Akcie | Obchodní rejstřík | Zájezdy | Last minute | Meteobox | Bydlet | YAuto | Studium | E
English version
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Dluhopisy Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Počasí

Kalkulačka

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Běžné účty

Hypotéky

Stavební spoření

Důchody

Směnárny - Euro, Dolar

Úřad práce

Investice

Podílové fondy

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Nový občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2019

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů | Cookies