Velké banky (Banky»Závazky a vlastní kapitál) - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 

Poslední hodnoty

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.03.2019 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 <b>Závazky a vlastní kapitál celkem </b> 4 932 503.00 4 373 876.00 12.77% 4 553 210.00 8.33%
UK2 1. Závazky celkem 4 558 250.00 4 006 051.00 13.78% 4 187 856.00 8.84%
UK3 1.1. Finanční závazky k obchodování 84 375.00 76 671.00 10.05% 77 753.00 8.52%
UK4 1.1.1. Deriváty k obchodování 54 855.00 54 091.00 1.41% 50 701.00 8.19%
UK5 1.1.2. Závazky z krátkých prodejů 13 368.00 16 767.00 -20.27% 15 251.00 -12.35%
UK6 1.1.3. Vklady k obchodování 11 511.00 1 272.00 804.95% 7 044.00 63.42%
UK7 1.1.4. Emitované dluhové CP k obchodování 4 640.00 4 540.00 2.20% 4 751.00 -2.34%
UK8 1.1.5. Ostatní finanční závazky k obchodování 0.00 2.00 - 6.00 -
UK9 1.2. Finanční závazky v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty 33 055.00 28 000.00 18.05% 11 258.00 193.61%
UK10 1.2.1. Vklady v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty 2 623.00 1 935.00 35.56% 1 483.00 76.87%
UK11 1.2.2. Emitované dluhové CP v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty 30 431.00 26 065.00 16.75% 9 775.00 211.31%
UK12 1.2.3. Ostatní finanční závazky v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty 0.00 0.00 - 0.00 -
UK13 1.3. Finanční závazky v naběhlé hodnotě 4 358 280.00 3 840 809.00 13.47% 4 021 321.00 8.38%
UK14 1.3.1. Vklady v naběhlé hodnotě 3 861 033.00 3 415 520.00 13.04% 3 632 293.00 6.30%
UK15 1.3.2. Emitované dluhové cenné papíry v naběhlé hodnotě 473 274.00 412 579.00 14.71% 373 997.00 26.54%
UK16 1.3.3. Ostatní finanční závazky v naběhlé hodnotě 23 973.00 12 710.00 88.62% 15 031.00 59.49%
UK17 1.4. Zajišťovací deriváty 28 160.00 27 235.00 3.40% 24 610.00 14.43%
UK18 1.5. Záporné změny reálné hodnoty portfolia zajišťovaných nástrojů -3 806.00 -2 902.00 31.15% -3 933.00 -3.23%
UK19 1.6. Rezervy 7 238.00 7 055.00 2.59% 6 738.00 7.42%
UK20 1.7. Daňové závazky 1 167.00 957.00 21.94% 1 111.00 5.04%
UK21 1.8. Základní kapitál splatný na požádání 0.00 0.00 - 0.00 -
UK22 1.9. Ostatní závazky 49 782.00 28 226.00 76.37% 48 998.00 1.60%
UK23 1.10. Závazky spojené s vyřazovanými skupinami určenými k prodeji 0.00 0.00 - 0.00 -
UK24 2. Vlastní kapitál celkem 374 253.00 367 825.00 1.75% 365 355.00 2.44%
UK25 2.1. Základní kapitál 48 815.00 48 815.00 0.00 48 815.00 0.00
UK26 2.2. Emisní ážio 23 723.00 23 723.00 0.00 23 723.00 0.00
UK27 2.3. Vydané kapitálové nástroje jiné než základní kapitál 8 107.00 8 107.00 0.00 8 107.00 0.00
UK28 2.4. Ostatní vlastní kapitál 448.00 440.00 1.82% 417.00 7.43%
UK29 2.5. Kumulovaný ostatní úplný výsledek hospodaření (OCI) 1 356.00 1 452.00 -6.61% 3 301.00 -58.92%
UK30 2.6. Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích období 240 414.00 190 874.00 25.95% 231 892.00 3.67%
UK31 2.7. Rozdíly z ocenění 0.00 0.00 - 0.00 -
UK32 2.8. Rezervní fondy 39 526.00 38 709.00 2.11% 37 897.00 4.30%
UK33 2.9. (-) Vlastní akcie - 726.00 - 726.00 0.00 - 726.00 0.00
UK34 2.10. Zisk nebo ztráta za běžné účetní období 12 590.00 56 431.00 -77.69% 11 929.00 5.54%

Závazky a vlastní kapitál celkem

ObdobíHodnota
31.03.2019 4 932 503.00
31.12.2018 4 373 876.00
30.09.2018 4 787 345.00
30.06.2018 4 642 581.00
31.03.2018 4 553 210.00
31.12.2017 4 156 007.00
30.09.2017 4 478 383.00
30.06.2017 4 265 666.00
31.03.2017 4 368 825.00
31.12.2016 3 536 261.00
Další »
Závazky a vlastní kapitál celkem,Velké banky

Závazky celkem

ObdobíHodnota
31.03.2019 4 558 250.00
31.12.2018 4 006 051.00
30.09.2018 4 437 466.00
30.06.2018 4 301 982.00
31.03.2018 4 187 856.00
31.12.2017 3 798 566.00
30.09.2017 4 128 266.00
30.06.2017 3 920 879.00
31.03.2017 4 008 021.00
31.12.2016 3 182 396.00
Další »
Závazky celkem,Velké banky

Finanční závazky k obchodování

ObdobíHodnota
31.03.2019 84 375.00
31.12.2018 76 671.00
30.09.2018 91 648.00
30.06.2018 74 770.00
31.03.2018 77 753.00
31.12.2017 76 174.00
30.09.2017 82 054.00
30.06.2017 127 151.00
31.03.2017 200 579.00
31.12.2016 83 739.00
Další »
Finanční závazky k obchodování,Velké banky

Deriváty k obchodování

ObdobíHodnota
31.03.2019 54 855.00
31.12.2018 54 091.00
30.09.2018 62 385.00
30.06.2018 55 430.00
31.03.2018 50 701.00
31.12.2017 52 239.00
30.09.2017 50 580.00
30.06.2017 52 868.00
31.03.2017 46 106.00
31.12.2016 50 818.00
Další »
Deriváty k obchodování,Velké banky

Závazky z krátkých prodejů

ObdobíHodnota
31.03.2019 13 368.00
31.12.2018 16 767.00
30.09.2018 12 495.00
30.06.2018 11 525.00
31.03.2018 15 251.00
31.12.2017 16 159.00
30.09.2017 15 762.00
30.06.2017 16 379.00
31.03.2017 15 505.00
31.12.2016 14 219.00
Další »
Závazky z krátkých prodejů,Velké banky

Vklady k obchodování

ObdobíHodnota
31.03.2019 11 511.00
31.12.2018 1 272.00
30.09.2018 12 040.00
30.06.2018 2 974.00
31.03.2018 7 044.00
31.12.2017 2 454.00
30.09.2017 9 049.00
30.06.2017 49 463.00
31.03.2017 129 540.00
31.12.2016 7 261.00
Další »
Vklady k obchodování,Velké banky

Emitované dluhové CP k obchodování

ObdobíHodnota
31.03.2019 4 640.00
31.12.2018 4 540.00
30.09.2018 4 697.00
30.06.2018 4 744.00
31.03.2018 4 751.00
31.12.2017 5 317.00
30.09.2017 6 633.00
30.06.2017 8 379.00
31.03.2017 9 394.00
31.12.2016 11 413.00
Další »
Emitované dluhové CP k obchodování,Velké banky

Ostatní finanční závazky k obchodování

ObdobíHodnota
31.03.2019 0.00
31.12.2018 2.00
30.09.2018 31.00
30.06.2018 97.00
31.03.2018 6.00
31.12.2017 4.00
30.09.2017 29.00
30.06.2017 61.00
31.03.2017 34.00
31.12.2016 28.00
Další »
Ostatní finanční závazky k obchodování,Velké banky

Finanční závazky v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty

ObdobíHodnota
31.03.2019 33 055.00
31.12.2018 28 000.00
30.09.2018 17 580.00
30.06.2018 14 098.00
31.03.2018 11 258.00
31.12.2017 10 738.00
30.09.2017 8 456.00
30.06.2017 6 207.00
31.03.2017 4 819.00
31.12.2016 3 618.00
Další »
Finanční závazky v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty,Velké banky

Vklady v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty

ObdobíHodnota
31.03.2019 2 623.00
31.12.2018 1 935.00
30.09.2018 1 603.00
30.06.2018 1 452.00
31.03.2018 1 483.00
31.12.2017 1 240.00
30.09.2017 1 315.00
30.06.2017 1 337.00
31.03.2017 1 721.00
31.12.2016 1 997.00
Další »
Vklady v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty,Velké banky

Emitované dluhové CP v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty

ObdobíHodnota
31.03.2019 30 431.00
31.12.2018 26 065.00
30.09.2018 15 978.00
30.06.2018 12 646.00
31.03.2018 9 775.00
31.12.2017 9 498.00
30.09.2017 7 141.00
30.06.2017 4 870.00
31.03.2017 3 098.00
31.12.2016 1 620.00
Další »
Emitované dluhové CP v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty,Velké banky

Ostatní finanční závazky v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty

ObdobíHodnota
31.03.2019 0.00
31.12.2018 0.00
30.09.2018 0.00
30.06.2018 0.00
31.03.2018 0.00
31.12.2017 0.00
30.09.2017 0.00
30.06.2017 0.00
31.03.2017 0.00
31.12.2016 0.00
Další »
Ostatní finanční závazky v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty,Velké banky

Finanční závazky v naběhlé hodnotě

ObdobíHodnota
31.03.2019 4 358 280.00
31.12.2018 3 840 809.00
30.09.2018 4 245 546.00
30.06.2018 4 137 583.00
31.03.2018 4 021 321.00
31.12.2017 3 641 883.00
30.09.2017 3 962 405.00
30.06.2017 3 708 552.00
31.03.2017 3 722 486.00
31.12.2016 3 019 985.00
Další »
Finanční závazky v naběhlé hodnotě,Velké banky

Vklady v naběhlé hodnotě

ObdobíHodnota
31.03.2019 3 861 033.00
31.12.2018 3 415 520.00
30.09.2018 3 828 028.00
30.06.2018 3 735 505.00
31.03.2018 3 632 293.00
31.12.2017 3 213 203.00
30.09.2017 3 546 130.00
30.06.2017 3 284 721.00
31.03.2017 3 303 702.00
31.12.2016 2 679 920.00
Další »
Vklady v naběhlé hodnotě,Velké banky

Emitované dluhové cenné papíry v naběhlé hodnotě

ObdobíHodnota
31.03.2019 473 274.00
31.12.2018 412 579.00
30.09.2018 400 424.00
30.06.2018 386 752.00
31.03.2018 373 997.00
31.12.2017 415 593.00
30.09.2017 402 054.00
30.06.2017 407 450.00
31.03.2017 403 342.00
31.12.2016 327 857.00
Další »
Emitované dluhové cenné papíry v naběhlé hodnotě,Velké banky

Ostatní finanční závazky v naběhlé hodnotě

ObdobíHodnota
31.03.2019 23 973.00
31.12.2018 12 710.00
30.09.2018 17 095.00
30.06.2018 15 325.00
31.03.2018 15 031.00
31.12.2017 13 087.00
30.09.2017 14 221.00
30.06.2017 16 380.00
31.03.2017 15 442.00
31.12.2016 12 208.00
Další »
Ostatní finanční závazky v naběhlé hodnotě,Velké banky

Zajišťovací deriváty

ObdobíHodnota
31.03.2019 28 160.00
31.12.2018 27 235.00
30.09.2018 42 404.00
30.06.2018 30 021.00
31.03.2018 24 610.00
31.12.2017 27 352.00
30.09.2017 23 056.00
30.06.2017 19 927.00
31.03.2017 21 762.00
31.12.2016 23 660.00
Další »
Zajišťovací deriváty,Velké banky

Záporné změny reálné hodnoty portfolia zajišťovaných nástrojů

ObdobíHodnota
31.03.2019 -3 806.00
31.12.2018 -2 902.00
30.09.2018 -19 572.00
30.06.2018 -9 698.00
31.03.2018 -3 933.00
31.12.2017 -5 009.00
30.09.2017 -1 622.00
30.06.2017 1 131.00
31.03.2017 3 138.00
31.12.2016 4 796.00
Další »
Záporné změny reálné hodnoty portfolia zajišťovaných nástrojů,Velké banky

Rezervy

ObdobíHodnota
31.03.2019 7 238.00
31.12.2018 7 055.00
30.09.2018 6 490.00
30.06.2018 6 329.00
31.03.2018 6 738.00
31.12.2017 6 265.00
30.09.2017 5 970.00
30.06.2017 5 894.00
31.03.2017 6 370.00
31.12.2016 6 087.00
Další »
Rezervy,Velké banky

Daňové závazky

ObdobíHodnota
31.03.2019 1 167.00
31.12.2018 957.00
30.09.2018 840.00
30.06.2018 770.00
31.03.2018 1 111.00
31.12.2017 1 088.00
30.09.2017 2 257.00
30.06.2017 3 426.00
31.03.2017 4 759.00
31.12.2016 5 473.00
Další »
Daňové závazky,Velké banky

Základní kapitál splatný na požádání

ObdobíHodnota
31.03.2019 0.00
31.12.2018 0.00
30.09.2018 0.00
30.06.2018 0.00
31.03.2018 0.00
31.12.2017 0.00
30.09.2017 0.00
30.06.2017 0.00
31.03.2017 0.00
31.12.2016 0.00
Další »
Základní kapitál splatný na požádání,Velké banky

Ostatní závazky

ObdobíHodnota
31.03.2019 49 782.00
31.12.2018 28 226.00
30.09.2018 52 530.00
30.06.2018 48 110.00
31.03.2018 48 998.00
31.12.2017 40 076.00
30.09.2017 45 691.00
30.06.2017 48 591.00
31.03.2017 44 108.00
31.12.2016 35 039.00
Další »
Ostatní závazky,Velké banky

Závazky spojené s vyřazovanými skupinami určenými k prodeji

ObdobíHodnota
31.03.2019 0.00
31.12.2018 0.00
30.09.2018 0.00
30.06.2018 0.00
31.03.2018 0.00
31.12.2017 0.00
30.09.2017 0.00
30.06.2017 0.00
31.03.2017 0.00
31.12.2016 0.00
Další »
Závazky spojené s vyřazovanými skupinami určenými k prodeji,Velké banky

Vlastní kapitál celkem

ObdobíHodnota
31.03.2019 374 253.00
31.12.2018 367 825.00
30.09.2018 349 879.00
30.06.2018 340 599.00
31.03.2018 365 355.00
31.12.2017 357 440.00
30.09.2017 350 116.00
30.06.2017 344 788.00
31.03.2017 360 804.00
31.12.2016 353 865.00
Další »
Vlastní kapitál celkem,Velké banky

Základní kapitál

ObdobíHodnota
31.03.2019 48 815.00
31.12.2018 48 815.00
30.09.2018 48 815.00
30.06.2018 48 815.00
31.03.2018 48 815.00
31.12.2017 48 815.00
30.09.2017 48 815.00
30.06.2017 48 815.00
31.03.2017 48 815.00
31.12.2016 48 815.00
Další »
Základní kapitál,Velké banky

Emisní ážio

ObdobíHodnota
31.03.2019 23 723.00
31.12.2018 23 723.00
30.09.2018 23 723.00
30.06.2018 23 723.00
31.03.2018 23 723.00
31.12.2017 23 723.00
30.09.2017 23 723.00
30.06.2017 23 723.00
31.03.2017 23 723.00
31.12.2016 23 723.00
Další »
Emisní ážio,Velké banky

Vydané kapitálové nástroje jiné než základní kapitál

ObdobíHodnota
31.03.2019 8 107.00
31.12.2018 8 107.00
30.09.2018 8 107.00
30.06.2018 8 107.00
31.03.2018 8 107.00
31.12.2017 8 107.00
30.09.2017 8 107.00
30.06.2017 8 107.00
31.03.2017 8 107.00
31.12.2016 8 107.00
Další »
Vydané kapitálové nástroje jiné než základní kapitál,Velké banky

Ostatní vlastní kapitál

ObdobíHodnota
31.03.2019 448.00
31.12.2018 440.00
30.09.2018 433.00
30.06.2018 425.00
31.03.2018 417.00
31.12.2017 410.00
30.09.2017 402.00
30.06.2017 395.00
31.03.2017 388.00
31.12.2016 381.00
Další »
Ostatní vlastní kapitál,Velké banky

Kumulovaný ostatní úplný výsledek hospodaření (OCI)

ObdobíHodnota
31.03.2019 1 356.00
31.12.2018 1 452.00
30.09.2018 -2 960.00
30.06.2018 913.00
31.03.2018 3 301.00
31.12.2017 5 720.00
30.09.2017 9 723.00
30.06.2017 15 892.00
31.03.2017 20 834.00
31.12.2016 25 619.00
Další »
Kumulovaný ostatní úplný výsledek hospodaření (OCI),Velké banky

Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích období

ObdobíHodnota
31.03.2019 240 414.00
31.12.2018 190 874.00
30.09.2018 191 175.00
30.06.2018 191 164.00
31.03.2018 231 892.00
31.12.2017 179 401.00
30.09.2017 180 496.00
30.06.2017 180 492.00
31.03.2017 210 051.00
31.12.2016 160 559.00
Další »
Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích období,Velké banky

Rozdíly z ocenění

ObdobíHodnota
31.03.2019 0.00
31.12.2018 0.00
30.09.2018 0.00
30.06.2018 0.00
31.03.2018 0.00
31.12.2017 0.00
30.09.2017 0.00
30.06.2017 0.00
31.03.2017 0.00
31.12.2016 0.00
Další »
Rozdíly z ocenění,Velké banky

Rezervní fondy

ObdobíHodnota
31.03.2019 39 526.00
31.12.2018 38 709.00
30.09.2018 38 709.00
30.06.2018 38 709.00
31.03.2018 37 897.00
31.12.2017 37 897.00
30.09.2017 37 897.00
30.06.2017 37 897.00
31.03.2017 37 897.00
31.12.2016 37 897.00
Další »
Rezervní fondy,Velké banky

(-) Vlastní akcie

ObdobíHodnota
31.03.2019 - 726.00
31.12.2018 - 726.00
30.09.2018 - 726.00
30.06.2018 - 726.00
31.03.2018 - 726.00
31.12.2017 - 726.00
30.09.2017 - 726.00
30.06.2017 - 726.00
31.03.2017 - 726.00
31.12.2016 - 726.00
Další »
(-) Vlastní akcie,Velké banky

Zisk nebo ztráta za běžné účetní období

ObdobíHodnota
31.03.2019 12 590.00
31.12.2018 56 431.00
30.09.2018 42 603.00
30.06.2018 29 470.00
31.03.2018 11 929.00
31.12.2017 54 094.00
30.09.2017 41 680.00
30.06.2017 30 193.00
31.03.2017 11 716.00
31.12.2016 49 491.00
Další »
Zisk nebo ztráta za běžné účetní období,Velké banky

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Velké banky (Závazky a vlastní kapitál)
Velké banky (Poskytnuté a příjaté přísliby a finanční záruky)
Velké banky (Struktura kapitálu)
Velké banky (Rizikové expozice)
Velké banky (Dluhové cenné papíry, pohledávky a vklady podle sektorů)
Velké banky (Aktiva)
Velké banky (Pojištěné a kryté vklady)
Úvěry poskytnuté bankami nefinančním podnikům v ČR - v EUR (Vybrané ukazatele v EUR (vklady a úvěry))
Vklady přijaté bankami od rezidentů ČR - v EUR (Vybrané ukazatele v EUR (vklady a úvěry))
Centrální banka - počet poboček (Instituce nabízející platební služby pro non-MFI)
Centrální banka - počet jednodenních vkladů (tisíce) (Instituce nabízející platební služby pro non-MFI)
z toho: rabat Velké Británie (1b_transakce se rozpočtem EU a Evropským rozvojovým fondem (S.13))
Čistý vznik úvěrů poskytnutých centrální bankou (2a_financování schodku vládního sektoru (S.13))
Půjčky od centrální banky (2b_transakce v Maastrichtské dluhu_konsolidace (S.13))
Centralní banka (3a_vládní dluh a jeho struktura (S.13))
Analytické účty centrální banky (v mld. CZK) (Analytické účty centrální banky)
Refinancované úvěry a ostatní nová ujednání ke stávajícím smlouvám poskytnutých bankami domácnostem v ČR (Refinancované úvěry v CZK)

Označení stránky: velké banky

Zobrazit sloupec 
Kurzy měn | Akcie | Obchodní rejstřík | Zájezdy | Last minute | Meteobox | Bydlet | YAuto | Studium | E
English version
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Dluhopisy Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Počasí

Kalkulačka

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Běžné účty

Hypotéky

Stavební spoření

Důchody

Směnárny - Euro, Dolar

Úřad práce

Investice

Podílové fondy

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Nový občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2019

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů | Cookies