Závazky a vlastní kapitál (Základní ukazatele o finančním trhu»Banky) - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 
Vyberte statistický ukazatel pro zobrazení hodnot a grafu vývoje nebo se podívejte na poslední hodnoty.

Banky celkem

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.03.2019 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 <b>Závazky a vlastní kapitál celkem </b> 7 765 252.00 7 279 166.00 6.68% 7 309 868.00 6.23%
UK2 1. Závazky celkem 7 179 022.00 6 702 802.00 7.10% 6 744 809.00 6.44%
UK3 1.1. Finanční závazky k obchodování 102 985.00 102 168.00 0.80% 96 550.00 6.66%
UK4 1.1.1. Deriváty k obchodování 66 391.00 64 203.00 3.41% 59 718.00 11.17%
UK5 1.1.2. Závazky z krátkých prodejů 20 442.00 32 153.00 -36.42% 25 031.00 -18.33%
UK6 1.1.3. Vklady k obchodování 11 511.00 1 272.00 804.95% 7 044.00 63.42%
UK7 1.1.4. Emitované dluhové CP k obchodování 4 640.00 4 540.00 2.20% 4 751.00 -2.34%
UK8 1.1.5. Ostatní finanční závazky k obchodování 0.00 2.00 - 6.00 -
UK9 1.2. Finanční závazky v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty 33 103.00 28 049.00 18.02% 11 258.00 194.04%
UK10 1.2.1. Vklady v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty 2 623.00 1 935.00 35.56% 1 483.00 76.87%
UK11 1.2.2. Emitované dluhové CP v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty 30 480.00 26 114.00 16.72% 9 775.00 211.82%
UK12 1.2.3. Ostatní finanční závazky v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty 0.00 0.00 - 0.00 -
UK13 1.3. Finanční závazky v naběhlé hodnotě 6 915 033.00 6 481 297.00 6.69% 6 524 861.00 5.98%
UK14 1.3.1. Vklady v naběhlé hodnotě 6 038 848.00 5 686 440.00 6.20% 5 757 996.00 4.88%
UK15 1.3.2. Emitované dluhové cenné papíry v naběhlé hodnotě 823 358.00 762 162.00 8.03% 722 872.00 13.90%
UK16 1.3.3. Ostatní finanční závazky v naběhlé hodnotě 52 827.00 32 696.00 61.57% 43 993.00 20.08%
UK17 1.4. Zajišťovací deriváty 34 072.00 33 500.00 1.71% 29 420.00 15.81%
UK18 1.5. Záporné změny reálné hodnoty portfolia zajišťovaných nástrojů -6 263.00 -5 668.00 10.50% -6 580.00 -4.82%
UK19 1.6. Rezervy 15 825.00 14 777.00 7.09% 14 148.00 11.85%
UK20 1.7. Daňové závazky 3 192.00 2 706.00 17.96% 2 774.00 15.07%
UK21 1.8. Základní kapitál splatný na požádání 0.00 0.00 - 0.00 -
UK22 1.9. Ostatní závazky 81 075.00 45 973.00 76.35% 72 379.00 12.01%
UK23 1.10. Závazky spojené s vyřazovanými skupinami určenými k prodeji 0.00 0.00 - 0.00 -
UK24 2. Vlastní kapitál celkem 586 229.00 576 364.00 1.71% 565 060.00 3.75%
UK25 2.1. Základní kapitál 102 679.00 100 858.00 1.81% 100 164.00 2.51%
UK26 2.2. Emisní ážio 63 792.00 63 763.00 0.05% 63 759.00 0.05%
UK27 2.3. Vydané kapitálové nástroje jiné než základní kapitál 13 298.00 13 298.00 0.00 13 298.00 0.00
UK28 2.4. Ostatní vlastní kapitál 2 321.00 1 688.00 37.50% 2 890.00 -19.69%
UK29 2.5. Kumulovaný ostatní úplný výsledek hospodaření (OCI) 2 110.00 1 907.00 10.64% 4 023.00 -47.55%
UK30 2.6. Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích období 320 852.00 251 779.00 27.43% 307 706.00 4.27%
UK31 2.7. Rozdíly z ocenění 560.00 559.00 0.18% 510.00 9.80%
UK32 2.8. Rezervní fondy 63 170.00 62 330.00 1.35% 55 391.00 14.04%
UK33 2.9. (-) Vlastní akcie - 895.00 - 895.00 0.00 - 895.00 0.00
UK34 2.10. Zisk nebo ztráta za běžné účetní období 18 343.00 81 426.00 -77.47% 18 215.00 0.70%

Velké banky

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.03.2019 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 <b>Závazky a vlastní kapitál celkem </b> 4 932 503.00 4 373 876.00 12.77% 4 553 210.00 8.33%
UK2 1. Závazky celkem 4 558 250.00 4 006 051.00 13.78% 4 187 856.00 8.84%
UK3 1.1. Finanční závazky k obchodování 84 375.00 76 671.00 10.05% 77 753.00 8.52%
UK4 1.1.1. Deriváty k obchodování 54 855.00 54 091.00 1.41% 50 701.00 8.19%
UK5 1.1.2. Závazky z krátkých prodejů 13 368.00 16 767.00 -20.27% 15 251.00 -12.35%
UK6 1.1.3. Vklady k obchodování 11 511.00 1 272.00 804.95% 7 044.00 63.42%
UK7 1.1.4. Emitované dluhové CP k obchodování 4 640.00 4 540.00 2.20% 4 751.00 -2.34%
UK8 1.1.5. Ostatní finanční závazky k obchodování 0.00 2.00 - 6.00 -
UK9 1.2. Finanční závazky v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty 33 055.00 28 000.00 18.05% 11 258.00 193.61%
UK10 1.2.1. Vklady v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty 2 623.00 1 935.00 35.56% 1 483.00 76.87%
UK11 1.2.2. Emitované dluhové CP v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty 30 431.00 26 065.00 16.75% 9 775.00 211.31%
UK12 1.2.3. Ostatní finanční závazky v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty 0.00 0.00 - 0.00 -
UK13 1.3. Finanční závazky v naběhlé hodnotě 4 358 280.00 3 840 809.00 13.47% 4 021 321.00 8.38%
UK14 1.3.1. Vklady v naběhlé hodnotě 3 861 033.00 3 415 520.00 13.04% 3 632 293.00 6.30%
UK15 1.3.2. Emitované dluhové cenné papíry v naběhlé hodnotě 473 274.00 412 579.00 14.71% 373 997.00 26.54%
UK16 1.3.3. Ostatní finanční závazky v naběhlé hodnotě 23 973.00 12 710.00 88.62% 15 031.00 59.49%
UK17 1.4. Zajišťovací deriváty 28 160.00 27 235.00 3.40% 24 610.00 14.43%
UK18 1.5. Záporné změny reálné hodnoty portfolia zajišťovaných nástrojů -3 806.00 -2 902.00 31.15% -3 933.00 -3.23%
UK19 1.6. Rezervy 7 238.00 7 055.00 2.59% 6 738.00 7.42%
UK20 1.7. Daňové závazky 1 167.00 957.00 21.94% 1 111.00 5.04%
UK21 1.8. Základní kapitál splatný na požádání 0.00 0.00 - 0.00 -
UK22 1.9. Ostatní závazky 49 782.00 28 226.00 76.37% 48 998.00 1.60%
UK23 1.10. Závazky spojené s vyřazovanými skupinami určenými k prodeji 0.00 0.00 - 0.00 -
UK24 2. Vlastní kapitál celkem 374 253.00 367 825.00 1.75% 365 355.00 2.44%
UK25 2.1. Základní kapitál 48 815.00 48 815.00 0.00 48 815.00 0.00
UK26 2.2. Emisní ážio 23 723.00 23 723.00 0.00 23 723.00 0.00
UK27 2.3. Vydané kapitálové nástroje jiné než základní kapitál 8 107.00 8 107.00 0.00 8 107.00 0.00
UK28 2.4. Ostatní vlastní kapitál 448.00 440.00 1.82% 417.00 7.43%
UK29 2.5. Kumulovaný ostatní úplný výsledek hospodaření (OCI) 1 356.00 1 452.00 -6.61% 3 301.00 -58.92%
UK30 2.6. Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích období 240 414.00 190 874.00 25.95% 231 892.00 3.67%
UK31 2.7. Rozdíly z ocenění 0.00 0.00 - 0.00 -
UK32 2.8. Rezervní fondy 39 526.00 38 709.00 2.11% 37 897.00 4.30%
UK33 2.9. (-) Vlastní akcie - 726.00 - 726.00 0.00 - 726.00 0.00
UK34 2.10. Zisk nebo ztráta za běžné účetní období 12 590.00 56 431.00 -77.69% 11 929.00 5.54%

Střední banky

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.03.2019 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 <b>Závazky a vlastní kapitál celkem </b> 1 213 772.00 1 257 084.00 -3.45% 1 190 541.00 1.95%
UK2 1. Závazky celkem 1 082 461.00 1 129 298.00 -4.15% 1 066 361.00 1.51%
UK3 1.1. Finanční závazky k obchodování 10 938.00 18 214.00 -39.95% 12 588.00 -13.11%
UK4 1.1.1. Deriváty k obchodování 6 773.00 5 721.00 18.39% 4 706.00 43.92%
UK5 1.1.2. Závazky z krátkých prodejů 4 165.00 12 493.00 -66.66% 7 882.00 -47.16%
UK6 1.1.3. Vklady k obchodování 0.00 0.00 - 0.00 -
UK7 1.1.4. Emitované dluhové CP k obchodování 0.00 0.00 - 0.00 -
UK8 1.1.5. Ostatní finanční závazky k obchodování 0.00 0.00 - 0.00 -
UK9 1.2. Finanční závazky v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty 49.00 50.00 -2.00% 0.00 -
UK10 1.2.1. Vklady v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty 0.00 0.00 - 0.00 -
UK11 1.2.2. Emitované dluhové CP v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty 49.00 50.00 -2.00% 0.00 -
UK12 1.2.3. Ostatní finanční závazky v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty 0.00 0.00 - 0.00 -
UK13 1.3. Finanční závazky v naběhlé hodnotě 1 059 293.00 1 102 145.00 -3.89% 1 040 336.00 1.82%
UK14 1.3.1. Vklady v naběhlé hodnotě 750 686.00 801 068.00 -6.29% 752 268.00 -0.21%
UK15 1.3.2. Emitované dluhové cenné papíry v naběhlé hodnotě 288 571.00 286 349.00 0.78% 274 906.00 4.97%
UK16 1.3.3. Ostatní finanční závazky v naběhlé hodnotě 20 035.00 14 728.00 36.03% 13 161.00 52.23%
UK17 1.4. Zajišťovací deriváty 4 062.00 4 349.00 -6.60% 3 309.00 22.76%
UK18 1.5. Záporné změny reálné hodnoty portfolia zajišťovaných nástrojů -1 496.00 -1 758.00 -14.90% -1 775.00 -15.72%
UK19 1.6. Rezervy 3 429.00 2 898.00 18.32% 2 918.00 17.51%
UK20 1.7. Daňové závazky 1 003.00 866.00 15.82% 788.00 27.28%
UK21 1.8. Základní kapitál splatný na požádání 0.00 0.00 - 0.00 -
UK22 1.9. Ostatní závazky 5 185.00 2 536.00 104.46% 8 198.00 -36.75%
UK23 1.10. Závazky spojené s vyřazovanými skupinami určenými k prodeji 0.00 0.00 - 0.00 -
UK24 2. Vlastní kapitál celkem 131 312.00 127 786.00 2.76% 124 181.00 5.74%
UK25 2.1. Základní kapitál 28 055.00 28 055.00 0.00 28 055.00 0.00
UK26 2.2. Emisní ážio 30 031.00 30 031.00 0.00 30 031.00 0.00
UK27 2.3. Vydané kapitálové nástroje jiné než základní kapitál 5 191.00 5 191.00 0.00 5 191.00 0.00
UK28 2.4. Ostatní vlastní kapitál 0.00 0.00 - 0.00 -
UK29 2.5. Kumulovaný ostatní úplný výsledek hospodaření (OCI) 634.00 358.00 77.09% 555.00 14.23%
UK30 2.6. Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích období 54 330.00 40 466.00 34.26% 50 477.00 7.63%
UK31 2.7. Rozdíly z ocenění 0.00 0.00 - 0.00 -
UK32 2.8. Rezervní fondy 9 785.00 9 822.00 -0.38% 6 283.00 55.74%
UK33 2.9. (-) Vlastní akcie 0.00 0.00 - 0.00 -
UK34 2.10. Zisk nebo ztráta za běžné účetní období 3 286.00 13 863.00 -76.30% 3 589.00 -8.44%

Malé banky

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.03.2019 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 <b>Závazky a vlastní kapitál celkem </b> 592 991.00 562 195.00 5.48% 547 540.00 8.30%
UK2 1. Závazky celkem 543 885.00 516 608.00 5.28% 506 558.00 7.37%
UK3 1.1. Finanční závazky k obchodování 1 375.00 734.00 87.33% 469.00 193.18%
UK4 1.1.1. Deriváty k obchodování 999.00 734.00 36.10% 468.00 113.46%
UK5 1.1.2. Závazky z krátkých prodejů 376.00 0.00 - 2.00 18 700.00%
UK6 1.1.3. Vklady k obchodování 0.00 0.00 - 0.00 -
UK7 1.1.4. Emitované dluhové CP k obchodování 0.00 0.00 - 0.00 -
UK8 1.1.5. Ostatní finanční závazky k obchodování 0.00 0.00 - 0.00 -
UK9 1.2. Finanční závazky v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty 0.00 0.00 - 0.00 -
UK10 1.2.1. Vklady v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty 0.00 0.00 - 0.00 -
UK11 1.2.2. Emitované dluhové CP v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty 0.00 0.00 - 0.00 -
UK12 1.2.3. Ostatní finanční závazky v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty 0.00 0.00 - 0.00 -
UK13 1.3. Finanční závazky v naběhlé hodnotě 529 710.00 505 456.00 4.80% 498 916.00 6.17%
UK14 1.3.1. Vklady v naběhlé hodnotě 469 306.00 444 646.00 5.55% 419 795.00 11.79%
UK15 1.3.2. Emitované dluhové cenné papíry v naběhlé hodnotě 57 916.00 59 768.00 -3.10% 70 515.00 -17.87%
UK16 1.3.3. Ostatní finanční závazky v naběhlé hodnotě 2 488.00 1 042.00 138.77% 8 605.00 -71.09%
UK17 1.4. Zajišťovací deriváty 161.00 210.00 -23.33% 314.00 -48.73%
UK18 1.5. Záporné změny reálné hodnoty portfolia zajišťovaných nástrojů 0.00 0.00 - 0.00 -
UK19 1.6. Rezervy 4 175.00 3 942.00 5.91% 3 808.00 9.64%
UK20 1.7. Daňové závazky 571.00 487.00 17.25% 407.00 40.29%
UK21 1.8. Základní kapitál splatný na požádání 0.00 0.00 - 0.00 -
UK22 1.9. Ostatní závazky 7 892.00 5 779.00 36.56% 2 644.00 198.49%
UK23 1.10. Závazky spojené s vyřazovanými skupinami určenými k prodeji 0.00 0.00 - 0.00 -
UK24 2. Vlastní kapitál celkem 49 106.00 45 587.00 7.72% 40 982.00 19.82%
UK25 2.1. Základní kapitál 21 059.00 19 239.00 9.46% 18 544.00 13.56%
UK26 2.2. Emisní ážio 9 551.00 9 521.00 0.32% 9 493.00 0.61%
UK27 2.3. Vydané kapitálové nástroje jiné než základní kapitál 0.00 0.00 - 0.00 -
UK28 2.4. Ostatní vlastní kapitál 1 847.00 1 222.00 51.15% 2 473.00 -25.31%
UK29 2.5. Kumulovaný ostatní úplný výsledek hospodaření (OCI) 158.00 183.00 -13.66% 193.00 -18.13%
UK30 2.6. Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích období 9 312.00 5 179.00 79.80% 5 986.00 55.56%
UK31 2.7. Rozdíly z ocenění 469.00 469.00 0.00 412.00 13.83%
UK32 2.8. Rezervní fondy 5 876.00 5 827.00 0.84% 3 372.00 74.26%
UK33 2.9. (-) Vlastní akcie - 169.00 - 169.00 0.00 - 169.00 0.00
UK34 2.10. Zisk nebo ztráta za běžné účetní období 1 003.00 4 117.00 -75.64% 678.00 47.94%

Pobočky zahraničních bank

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.03.2019 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 <b>Závazky a vlastní kapitál celkem </b> 620 390.00 678 028.00 -8.50% 617 833.00 0.41%
UK2 1. Závazky celkem 617 435.00 670 641.00 -7.93% 611 724.00 0.93%
UK3 1.1. Finanční závazky k obchodování 6 297.00 6 550.00 -3.86% 5 740.00 9.70%
UK4 1.1.1. Deriváty k obchodování 3 763.00 3 657.00 2.90% 3 844.00 -2.11%
UK5 1.1.2. Závazky z krátkých prodejů 2 534.00 2 893.00 -12.41% 1 896.00 33.65%
UK6 1.1.3. Vklady k obchodování 0.00 0.00 - 0.00 -
UK7 1.1.4. Emitované dluhové CP k obchodování 0.00 0.00 - 0.00 -
UK8 1.1.5. Ostatní finanční závazky k obchodování 0.00 0.00 - 0.00 -
UK9 1.2. Finanční závazky v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty 0.00 0.00 - 0.00 -
UK10 1.2.1. Vklady v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty 0.00 0.00 - 0.00 -
UK11 1.2.2. Emitované dluhové CP v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty 0.00 0.00 - 0.00 -
UK12 1.2.3. Ostatní finanční závazky v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty 0.00 0.00 - 0.00 -
UK13 1.3. Finanční závazky v naběhlé hodnotě 594 374.00 656 157.00 -9.42% 595 684.00 -0.22%
UK14 1.3.1. Vklady v naběhlé hodnotě 587 761.00 650 324.00 -9.62% 588 000.00 -0.04%
UK15 1.3.2. Emitované dluhové cenné papíry v naběhlé hodnotě 3 597.00 3 466.00 3.78% 3 454.00 4.14%
UK16 1.3.3. Ostatní finanční závazky v naběhlé hodnotě 3 016.00 2 367.00 27.42% 4 231.00 -28.72%
UK17 1.4. Zajišťovací deriváty 975.00 1 013.00 -3.75% 968.00 0.72%
UK18 1.5. Záporné změny reálné hodnoty portfolia zajišťovaných nástrojů - 852.00 - 898.00 -5.12% - 814.00 4.67%
UK19 1.6. Rezervy 753.00 763.00 -1.31% 501.00 50.30%
UK20 1.7. Daňové závazky 177.00 95.00 86.32% 222.00 -20.27%
UK21 1.8. Základní kapitál splatný na požádání 0.00 0.00 - 0.00 -
UK22 1.9. Ostatní závazky 15 711.00 6 960.00 125.73% 9 423.00 66.73%
UK23 1.10. Závazky spojené s vyřazovanými skupinami určenými k prodeji 0.00 0.00 - 0.00 -
UK24 2. Vlastní kapitál celkem 2 955.00 7 388.00 -60.00% 6 109.00 -51.63%
UK25 2.1. Základní kapitál 217.00 217.00 0.00 217.00 0.00
UK26 2.2. Emisní ážio 0.00 0.00 - 0.00 -
UK27 2.3. Vydané kapitálové nástroje jiné než základní kapitál 0.00 0.00 - 0.00 -
UK28 2.4. Ostatní vlastní kapitál 0.00 0.00 - 0.00 -
UK29 2.5. Kumulovaný ostatní úplný výsledek hospodaření (OCI) -5.00 -10.00 -50.00% -12.00 -58.33%
UK30 2.6. Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích období 1 972.00 3 706.00 -46.79% 4 608.00 -57.20%
UK31 2.7. Rozdíly z ocenění 91.00 90.00 1.11% 98.00 -7.14%
UK32 2.8. Rezervní fondy 0.00 -12.00 - 0.00 -
UK33 2.9. (-) Vlastní akcie 0.00 0.00 - 0.00 -
UK34 2.10. Zisk nebo ztráta za běžné účetní období 680.00 3 744.00 -81.84% 1 197.00 -43.19%

Stavební spořitelny

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.03.2019 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 <b>Závazky a vlastní kapitál celkem </b> 405 595.00 407 983.00 -0.59% 400 743.00 1.21%
UK2 1. Závazky celkem 376 992.00 380 204.00 -0.84% 372 310.00 1.26%
UK3 1.1. Finanční závazky k obchodování 0.00 0.00 - 0.00 -
UK4 1.1.1. Deriváty k obchodování 0.00 0.00 - 0.00 -
UK5 1.1.2. Závazky z krátkých prodejů 0.00 0.00 - 0.00 -
UK6 1.1.3. Vklady k obchodování 0.00 0.00 - 0.00 -
UK7 1.1.4. Emitované dluhové CP k obchodování 0.00 0.00 - 0.00 -
UK8 1.1.5. Ostatní finanční závazky k obchodování 0.00 0.00 - 0.00 -
UK9 1.2. Finanční závazky v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty 0.00 0.00 - 0.00 -
UK10 1.2.1. Vklady v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty 0.00 0.00 - 0.00 -
UK11 1.2.2. Emitované dluhové CP v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty 0.00 0.00 - 0.00 -
UK12 1.2.3. Ostatní finanční závazky v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty 0.00 0.00 - 0.00 -
UK13 1.3. Finanční závazky v naběhlé hodnotě 373 376.00 376 730.00 -0.89% 368 604.00 1.29%
UK14 1.3.1. Vklady v naběhlé hodnotě 370 062.00 374 882.00 -1.29% 365 639.00 1.21%
UK15 1.3.2. Emitované dluhové cenné papíry v naběhlé hodnotě 0.00 0.00 - 0.00 -
UK16 1.3.3. Ostatní finanční závazky v naběhlé hodnotě 3 314.00 1 848.00 79.33% 2 965.00 11.77%
UK17 1.4. Zajišťovací deriváty 715.00 693.00 3.17% 218.00 227.98%
UK18 1.5. Záporné změny reálné hodnoty portfolia zajišťovaných nástrojů - 109.00 - 111.00 -1.80% -58.00 87.93%
UK19 1.6. Rezervy 231.00 119.00 94.12% 183.00 26.23%
UK20 1.7. Daňové závazky 274.00 301.00 -8.97% 246.00 11.38%
UK21 1.8. Základní kapitál splatný na požádání 0.00 0.00 - 0.00 -
UK22 1.9. Ostatní závazky 2 506.00 2 472.00 1.38% 3 116.00 -19.58%
UK23 1.10. Závazky spojené s vyřazovanými skupinami určenými k prodeji 0.00 0.00 - 0.00 -
UK24 2. Vlastní kapitál celkem 28 604.00 27 778.00 2.97% 28 433.00 0.60%
UK25 2.1. Základní kapitál 4 533.00 4 533.00 0.00 4 533.00 0.00
UK26 2.2. Emisní ážio 488.00 488.00 0.00 512.00 -4.69%
UK27 2.3. Vydané kapitálové nástroje jiné než základní kapitál 0.00 0.00 - 0.00 -
UK28 2.4. Ostatní vlastní kapitál 27.00 26.00 3.85% 0.00 -
UK29 2.5. Kumulovaný ostatní úplný výsledek hospodaření (OCI) -33.00 -76.00 -56.58% -14.00 135.71%
UK30 2.6. Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích období 14 825.00 11 554.00 28.31% 14 743.00 0.56%
UK31 2.7. Rozdíly z ocenění 0.00 0.00 - 0.00 -
UK32 2.8. Rezervní fondy 7 982.00 7 983.00 -0.01% 7 838.00 1.84%
UK33 2.9. (-) Vlastní akcie 0.00 0.00 - 0.00 -
UK34 2.10. Zisk nebo ztráta za běžné účetní období 783.00 3 271.00 -76.06% 821.00 -4.63%
Banky celkem
Závazky a vlastní kapitál celkem (45 hodnot, 31.03.2019)
Závazky celkem (45 hodnot, 31.03.2019)
Finanční závazky k obchodování (45 hodnot, 31.03.2019)
Deriváty k obchodování (45 hodnot, 31.03.2019)
Závazky z krátkých prodejů (45 hodnot, 31.03.2019)
Vklady k obchodování (45 hodnot, 31.03.2019)
Emitované dluhové CP k obchodování (45 hodnot, 31.03.2019)
Ostatní finanční závazky k obchodování (45 hodnot, 31.03.2019)
Finanční závazky v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty (45 hodnot, 31.03.2019)
Vklady v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty (45 hodnot, 31.03.2019)
Emitované dluhové CP v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty (45 hodnot, 31.03.2019)
Ostatní finanční závazky v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty (45 hodnot, 31.03.2019)
Finanční závazky v naběhlé hodnotě (45 hodnot, 31.03.2019)
Vklady v naběhlé hodnotě (45 hodnot, 31.03.2019)
Emitované dluhové cenné papíry v naběhlé hodnotě (45 hodnot, 31.03.2019)
Ostatní finanční závazky v naběhlé hodnotě (45 hodnot, 31.03.2019)
Zajišťovací deriváty (45 hodnot, 31.03.2019)
Záporné změny reálné hodnoty portfolia zajišťovaných nástrojů (45 hodnot, 31.03.2019)
Rezervy (45 hodnot, 31.03.2019)
Daňové závazky (45 hodnot, 31.03.2019)
Základní kapitál splatný na požádání (45 hodnot, 31.03.2019)
Ostatní závazky (45 hodnot, 31.03.2019)
Závazky spojené s vyřazovanými skupinami určenými k prodeji (45 hodnot, 31.03.2019)
Vlastní kapitál celkem (45 hodnot, 31.03.2019)
Základní kapitál (45 hodnot, 31.03.2019)
Emisní ážio (45 hodnot, 31.03.2019)
Vydané kapitálové nástroje jiné než základní kapitál (45 hodnot, 31.03.2019)
Ostatní vlastní kapitál (45 hodnot, 31.03.2019)
Kumulovaný ostatní úplný výsledek hospodaření (OCI) (45 hodnot, 31.03.2019)
Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích období (45 hodnot, 31.03.2019)
Rozdíly z ocenění (45 hodnot, 31.03.2019)
Rezervní fondy (45 hodnot, 31.03.2019)
(-) Vlastní akcie (45 hodnot, 31.03.2019)
Zisk nebo ztráta za běžné účetní období (45 hodnot, 31.03.2019)
Velké banky
Závazky a vlastní kapitál celkem (45 hodnot, 31.03.2019)
Závazky celkem (45 hodnot, 31.03.2019)
Finanční závazky k obchodování (45 hodnot, 31.03.2019)
Deriváty k obchodování (45 hodnot, 31.03.2019)
Závazky z krátkých prodejů (45 hodnot, 31.03.2019)
Vklady k obchodování (45 hodnot, 31.03.2019)
Emitované dluhové CP k obchodování (45 hodnot, 31.03.2019)
Ostatní finanční závazky k obchodování (45 hodnot, 31.03.2019)
Finanční závazky v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty (45 hodnot, 31.03.2019)
Vklady v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty (45 hodnot, 31.03.2019)
Emitované dluhové CP v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty (45 hodnot, 31.03.2019)
Ostatní finanční závazky v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty (45 hodnot, 31.03.2019)
Finanční závazky v naběhlé hodnotě (45 hodnot, 31.03.2019)
Vklady v naběhlé hodnotě (45 hodnot, 31.03.2019)
Emitované dluhové cenné papíry v naběhlé hodnotě (45 hodnot, 31.03.2019)
Ostatní finanční závazky v naběhlé hodnotě (45 hodnot, 31.03.2019)
Zajišťovací deriváty (45 hodnot, 31.03.2019)
Záporné změny reálné hodnoty portfolia zajišťovaných nástrojů (45 hodnot, 31.03.2019)
Rezervy (45 hodnot, 31.03.2019)
Daňové závazky (45 hodnot, 31.03.2019)
Základní kapitál splatný na požádání (45 hodnot, 31.03.2019)
Ostatní závazky (45 hodnot, 31.03.2019)
Závazky spojené s vyřazovanými skupinami určenými k prodeji (45 hodnot, 31.03.2019)
Vlastní kapitál celkem (45 hodnot, 31.03.2019)
Základní kapitál (45 hodnot, 31.03.2019)
Emisní ážio (45 hodnot, 31.03.2019)
Vydané kapitálové nástroje jiné než základní kapitál (45 hodnot, 31.03.2019)
Ostatní vlastní kapitál (45 hodnot, 31.03.2019)
Kumulovaný ostatní úplný výsledek hospodaření (OCI) (45 hodnot, 31.03.2019)
Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích období (45 hodnot, 31.03.2019)
Rozdíly z ocenění (45 hodnot, 31.03.2019)
Rezervní fondy (45 hodnot, 31.03.2019)
(-) Vlastní akcie (45 hodnot, 31.03.2019)
Zisk nebo ztráta za běžné účetní období (45 hodnot, 31.03.2019)
Střední banky
Závazky a vlastní kapitál celkem (45 hodnot, 31.03.2019)
Závazky celkem (45 hodnot, 31.03.2019)
Finanční závazky k obchodování (45 hodnot, 31.03.2019)
Deriváty k obchodování (45 hodnot, 31.03.2019)
Závazky z krátkých prodejů (45 hodnot, 31.03.2019)
Vklady k obchodování (45 hodnot, 31.03.2019)
Emitované dluhové CP k obchodování (45 hodnot, 31.03.2019)
Ostatní finanční závazky k obchodování (45 hodnot, 31.03.2019)
Finanční závazky v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty (45 hodnot, 31.03.2019)
Vklady v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty (45 hodnot, 31.03.2019)
Emitované dluhové CP v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty (45 hodnot, 31.03.2019)
Ostatní finanční závazky v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty (45 hodnot, 31.03.2019)
Finanční závazky v naběhlé hodnotě (45 hodnot, 31.03.2019)
Vklady v naběhlé hodnotě (45 hodnot, 31.03.2019)
Emitované dluhové cenné papíry v naběhlé hodnotě (45 hodnot, 31.03.2019)
Ostatní finanční závazky v naběhlé hodnotě (45 hodnot, 31.03.2019)
Zajišťovací deriváty (45 hodnot, 31.03.2019)
Záporné změny reálné hodnoty portfolia zajišťovaných nástrojů (45 hodnot, 31.03.2019)
Rezervy (45 hodnot, 31.03.2019)
Daňové závazky (45 hodnot, 31.03.2019)
Základní kapitál splatný na požádání (45 hodnot, 31.03.2019)
Ostatní závazky (45 hodnot, 31.03.2019)
Závazky spojené s vyřazovanými skupinami určenými k prodeji (45 hodnot, 31.03.2019)
Vlastní kapitál celkem (45 hodnot, 31.03.2019)
Základní kapitál (45 hodnot, 31.03.2019)
Emisní ážio (45 hodnot, 31.03.2019)
Vydané kapitálové nástroje jiné než základní kapitál (45 hodnot, 31.03.2019)
Ostatní vlastní kapitál (45 hodnot, 31.03.2019)
Kumulovaný ostatní úplný výsledek hospodaření (OCI) (45 hodnot, 31.03.2019)
Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích období (45 hodnot, 31.03.2019)
Rozdíly z ocenění (45 hodnot, 31.03.2019)
Rezervní fondy (45 hodnot, 31.03.2019)
(-) Vlastní akcie (45 hodnot, 31.03.2019)
Zisk nebo ztráta za běžné účetní období (45 hodnot, 31.03.2019)
Malé banky
Závazky a vlastní kapitál celkem (45 hodnot, 31.03.2019)
Závazky celkem (45 hodnot, 31.03.2019)
Finanční závazky k obchodování (45 hodnot, 31.03.2019)
Deriváty k obchodování (45 hodnot, 31.03.2019)
Závazky z krátkých prodejů (45 hodnot, 31.03.2019)
Vklady k obchodování (45 hodnot, 31.03.2019)
Emitované dluhové CP k obchodování (45 hodnot, 31.03.2019)
Ostatní finanční závazky k obchodování (45 hodnot, 31.03.2019)
Finanční závazky v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty (45 hodnot, 31.03.2019)
Vklady v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty (45 hodnot, 31.03.2019)
Emitované dluhové CP v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty (45 hodnot, 31.03.2019)
Ostatní finanční závazky v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty (45 hodnot, 31.03.2019)
Finanční závazky v naběhlé hodnotě (45 hodnot, 31.03.2019)
Vklady v naběhlé hodnotě (45 hodnot, 31.03.2019)
Emitované dluhové cenné papíry v naběhlé hodnotě (45 hodnot, 31.03.2019)
Ostatní finanční závazky v naběhlé hodnotě (45 hodnot, 31.03.2019)
Zajišťovací deriváty (45 hodnot, 31.03.2019)
Záporné změny reálné hodnoty portfolia zajišťovaných nástrojů (45 hodnot, 31.03.2019)
Rezervy (45 hodnot, 31.03.2019)
Daňové závazky (45 hodnot, 31.03.2019)
Základní kapitál splatný na požádání (45 hodnot, 31.03.2019)
Ostatní závazky (45 hodnot, 31.03.2019)
Závazky spojené s vyřazovanými skupinami určenými k prodeji (45 hodnot, 31.03.2019)
Vlastní kapitál celkem (45 hodnot, 31.03.2019)
Základní kapitál (45 hodnot, 31.03.2019)
Emisní ážio (45 hodnot, 31.03.2019)
Vydané kapitálové nástroje jiné než základní kapitál (45 hodnot, 31.03.2019)
Ostatní vlastní kapitál (45 hodnot, 31.03.2019)
Kumulovaný ostatní úplný výsledek hospodaření (OCI) (45 hodnot, 31.03.2019)
Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích období (45 hodnot, 31.03.2019)
Rozdíly z ocenění (45 hodnot, 31.03.2019)
Rezervní fondy (45 hodnot, 31.03.2019)
(-) Vlastní akcie (45 hodnot, 31.03.2019)
Zisk nebo ztráta za běžné účetní období (45 hodnot, 31.03.2019)
Pobočky zahraničních bank
Závazky a vlastní kapitál celkem (45 hodnot, 31.03.2019)
Závazky celkem (45 hodnot, 31.03.2019)
Finanční závazky k obchodování (45 hodnot, 31.03.2019)
Deriváty k obchodování (45 hodnot, 31.03.2019)
Závazky z krátkých prodejů (45 hodnot, 31.03.2019)
Vklady k obchodování (45 hodnot, 31.03.2019)
Emitované dluhové CP k obchodování (45 hodnot, 31.03.2019)
Ostatní finanční závazky k obchodování (45 hodnot, 31.03.2019)
Finanční závazky v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty (45 hodnot, 31.03.2019)
Vklady v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty (45 hodnot, 31.03.2019)
Emitované dluhové CP v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty (45 hodnot, 31.03.2019)
Ostatní finanční závazky v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty (45 hodnot, 31.03.2019)
Finanční závazky v naběhlé hodnotě (45 hodnot, 31.03.2019)
Vklady v naběhlé hodnotě (45 hodnot, 31.03.2019)
Emitované dluhové cenné papíry v naběhlé hodnotě (45 hodnot, 31.03.2019)
Ostatní finanční závazky v naběhlé hodnotě (45 hodnot, 31.03.2019)
Zajišťovací deriváty (45 hodnot, 31.03.2019)
Záporné změny reálné hodnoty portfolia zajišťovaných nástrojů (45 hodnot, 31.03.2019)
Rezervy (45 hodnot, 31.03.2019)
Daňové závazky (45 hodnot, 31.03.2019)
Základní kapitál splatný na požádání (45 hodnot, 31.03.2019)
Ostatní závazky (45 hodnot, 31.03.2019)
Závazky spojené s vyřazovanými skupinami určenými k prodeji (45 hodnot, 31.03.2019)
Vlastní kapitál celkem (45 hodnot, 31.03.2019)
Základní kapitál (45 hodnot, 31.03.2019)
Emisní ážio (45 hodnot, 31.03.2019)
Vydané kapitálové nástroje jiné než základní kapitál (45 hodnot, 31.03.2019)
Ostatní vlastní kapitál (45 hodnot, 31.03.2019)
Kumulovaný ostatní úplný výsledek hospodaření (OCI) (45 hodnot, 31.03.2019)
Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích období (45 hodnot, 31.03.2019)
Rozdíly z ocenění (45 hodnot, 31.03.2019)
Rezervní fondy (45 hodnot, 31.03.2019)
(-) Vlastní akcie (45 hodnot, 31.03.2019)
Zisk nebo ztráta za běžné účetní období (45 hodnot, 31.03.2019)
Stavební spořitelny
Závazky a vlastní kapitál celkem (45 hodnot, 31.03.2019)
Závazky celkem (45 hodnot, 31.03.2019)
Finanční závazky k obchodování (45 hodnot, 31.03.2019)
Deriváty k obchodování (45 hodnot, 31.03.2019)
Závazky z krátkých prodejů (45 hodnot, 31.03.2019)
Vklady k obchodování (45 hodnot, 31.03.2019)
Emitované dluhové CP k obchodování (45 hodnot, 31.03.2019)
Ostatní finanční závazky k obchodování (45 hodnot, 31.03.2019)
Finanční závazky v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty (45 hodnot, 31.03.2019)
Vklady v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty (45 hodnot, 31.03.2019)
Emitované dluhové CP v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty (45 hodnot, 31.03.2019)
Ostatní finanční závazky v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty (45 hodnot, 31.03.2019)
Finanční závazky v naběhlé hodnotě (45 hodnot, 31.03.2019)
Vklady v naběhlé hodnotě (45 hodnot, 31.03.2019)
Emitované dluhové cenné papíry v naběhlé hodnotě (45 hodnot, 31.03.2019)
Ostatní finanční závazky v naběhlé hodnotě (45 hodnot, 31.03.2019)
Zajišťovací deriváty (45 hodnot, 31.03.2019)
Záporné změny reálné hodnoty portfolia zajišťovaných nástrojů (45 hodnot, 31.03.2019)
Rezervy (45 hodnot, 31.03.2019)
Daňové závazky (45 hodnot, 31.03.2019)
Základní kapitál splatný na požádání (45 hodnot, 31.03.2019)
Ostatní závazky (45 hodnot, 31.03.2019)
Závazky spojené s vyřazovanými skupinami určenými k prodeji (45 hodnot, 31.03.2019)
Vlastní kapitál celkem (45 hodnot, 31.03.2019)
Základní kapitál (45 hodnot, 31.03.2019)
Emisní ážio (45 hodnot, 31.03.2019)
Vydané kapitálové nástroje jiné než základní kapitál (45 hodnot, 31.03.2019)
Ostatní vlastní kapitál (45 hodnot, 31.03.2019)
Kumulovaný ostatní úplný výsledek hospodaření (OCI) (45 hodnot, 31.03.2019)
Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích období (45 hodnot, 31.03.2019)
Rozdíly z ocenění (45 hodnot, 31.03.2019)
Rezervní fondy (45 hodnot, 31.03.2019)
(-) Vlastní akcie (45 hodnot, 31.03.2019)
Zisk nebo ztráta za běžné účetní období (45 hodnot, 31.03.2019)

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Závazky a vlastní kapitál (Banky)
Závazky a vlastní kapitál (Obchodníci s CP)
Závazky a vlastní kapitál (Investiční společnosti)
Závazky a vlastní kapitál (Investiční fondy)
Závazky a vlastní kapitál (Fondy penzijních společností)
Vlastní kapitál (Čtvrtletní agregovaná rozvaha ZFA)
Tržní produkce pro vlastní konečné užití (1a_příjmy a výdaje vládního sektoru (S.13))
Tvorba hrubého fixního kapitálu (1a_příjmy a výdaje vládního sektoru (S.13))
Jiné běžné transfery a vlastní zdroje EU (1b_transakce se rozpočtem EU a Evropským rozvojovým fondem (S.13))
z toho: třetí vlastní zdroj odvozený z DPH (1b_transakce se rozpočtem EU a Evropským rozvojovým fondem (S.13))
z toho: čtvrtý vlastní zdroj odvozený z HND (1b_transakce se rozpočtem EU a Evropským rozvojovým fondem (S.13))
Spotřeba fixního kapitálu (1c_vládní spotřeba a ostatní nefinanční kategorie (S.13))
Tvorba hrubého fixního kapitálu v cenách předchozího roku (1c_vládní spotřeba a ostatní nefinanční kategorie (S.13))
Ostatní závazky (2a_financování schodku vládního sektoru (S.13))
Other změny v objemu finančních závazků (2a_financování schodku vládního sektoru (S.13))


Zobrazit sloupec 
Kurzy měn | Akcie | Obchodní rejstřík | Zájezdy | Last minute | Meteobox | Bydlet | YAuto | Studium | E
English version
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Dluhopisy Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Počasí

Kalkulačka

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Běžné účty

Hypotéky

Stavební spoření

Důchody

Směnárny - Euro, Dolar

Úřad práce

Investice

Podílové fondy

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Nový občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2019

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů | Cookies