Platební bilance v mil. USD (Platební bilance) - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 

Poslední hodnoty

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.03.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 1-Běžný účet (B12)-NET 2 846.90 1 900.90 49.77% 3 856.10 -26.17%
UK2 1-Běžný účet (B12)-CR 52 337.10 187 481.60 -72.08% 43 142.00 21.31%
UK3 1-Běžný účet (B12)-DB 49 490.20 185 580.80 -73.33% 39 285.90 25.97%
UK4 1.A-BÚ-Zboží a služby (P6/P7) (B11)-NET 5 478.30 15 707.20 -65.12% 4 640.30 18.06%
UK5 1.A-BÚ-Zboží a služby (P6/P7) (B11)-CR 48 999.90 175 711.80 -72.11% 40 468.80 21.08%
UK6 1.A-BÚ-Zboží a služby (P6/P7) (B11)-DB 43 521.60 160 004.50 -72.80% 35 828.50 21.47%
UK7 1.B-BÚ-Prvotní důchody-NET -1 650.30 -11 740.40 -85.94% - 190.10 768.12%
UK8 1.B-BÚ-Prvotní důchody-CR 2 954.50 9 255.10 -68.08% 2 272.70 30.00%
UK9 1.B-BÚ-Prvotní důchody-DB 4 604.70 20 995.50 -78.07% 2 462.80 86.97%
UK10 1.C-BÚ-Druhotné důchody-NET - 981.20 -2 065.90 -52.50% - 594.00 65.19%
UK11 1.C-BÚ-Druhotné důchody-CR 382.70 2 514.80 -84.78% 400.50 -4.44%
UK12 1.C-BÚ-Druhotné důchody-DB 1 363.90 4 580.70 -70.22% 994.60 37.13%
UK13 2-Kapitálový účet-NET 277.60 2 135.70 -87.00% 39.80 597.49%
UK14 2-Kapitálový účet-CR 395.10 2 833.50 -86.06% 71.80 450.28%
UK15 2-Kapitálový účet-DB 117.50 697.80 -83.16% 31.90 268.34%
UK16 3-Finanční účet-NET 2 118.80 4 684.40 -54.77% 3 818.20 -44.51%
UK17 3-Finanční účet-A 1 320.80 57 330.60 -97.70% 45 868.90 -97.12%
UK18 3-Finanční účet-P - 798.10 52 646.20 - 101.52% 42 050.60 - 101.90%
UK19 3.1-FÚ-Přímé investice (FD)-NET - 413.20 -5 783.40 -92.86% -2 480.10 -83.34%
UK20 3.1-FÚ-Přímé investice (FD)-A 777.10 3 594.80 -78.38% 620.40 25.26%
UK21 3.1-FÚ-Přímé investice (FD)-P 1 190.30 9 378.20 -87.31% 3 100.40 -61.61%
UK22 3.2-FÚ-Portfoliové investice (FP)-NET -2 415.40 -10 052.40 -75.97% -13 995.80 -82.74%
UK23 3.2-FÚ-Portfoliové investice (FP)-A - 272.80 3 064.30 - 108.90% - 106.10 157.12%
UK24 3.2-FÚ-Portfoliové investice (FP)-P 2 142.60 13 116.70 -83.67% 13 889.70 -84.57%
UK25 3.3-FÚ-Finanční deriváty (jiné než rezervy) a zaměstnanecké opce na akcie (F7F)-NET 44.60 - 652.50 - 106.84% 68.40 -34.80%
UK26 3.3-FÚ-Finanční deriváty (jiné než rezervy) a zaměstnanecké opce na akcie (F7F)-A - 240.50 -2 143.90 -88.78% - 187.90 27.99%
UK27 3.3-FÚ-Finanční deriváty (jiné než rezervy) a zaměstnanecké opce na akcie (F7F)-P - 285.20 -1 491.40 -80.88% - 256.30 11.28%
UK28 3.4-FÚ-Ostatní investice (FO)-NET 5 104.60 -28 629.40 - 117.83% -24 043.00 - 121.23%
UK29 3.4-FÚ-Ostatní investice (FO)-A 1 258.80 3 013.30 -58.23% 1 273.80 -1.18%
UK30 3.4-FÚ-Ostatní investice (FO)-P -3 845.90 31 642.70 - 112.15% 25 316.80 - 115.19%
UK31 3.5-FÚ-Rezervní aktiva (FR)-NET - 201.80 49 802.00 - 100.41% 44 268.70 - 100.46%
UK32 3.5-FÚ-Rezervní aktiva (FR)-A - 201.80 49 802.00 - 100.41% 44 268.70 - 100.46%
UK34 4.3-BÚ-Čisté půjčky (+) / čisté výpůjčky (-) (saldo běžného a kapitálového účtu) (B9)-NET 3 124.50 4 036.60 -22.60% 3 896.00 -19.80%
UK35 4.4-FÚ-Čisté půjčky (+) / čisté výpůjčky (-) (saldo finančního účtu) (B9)-NET 2 118.80 4 684.40 -54.77% 3 818.20 -44.51%
UK36 4.5-Čisté chyby a opomenutí-NET -1 005.60 647.80 - 255.23% -77.70 1 194.21%

Běžný účet (B12)-NET

ObdobíHodnota
31.03.2018 2 846.90
31.12.2017 1 900.90
30.09.2017 1 932.90
30.06.2017 3 503.10
31.03.2017 3 856.10
31.12.2016 3 200.60
30.09.2016 3 828.50
30.06.2016 4 622.10
31.03.2016 5 032.10
31.12.2015 259.50
Další »
Běžný účet (B12)-NET,Platební bilance v mil. USD

Běžný účet (B12)-CR

ObdobíHodnota
31.03.2018 52 337.10
31.12.2017 187 481.60
30.09.2017 136 509.40
30.06.2017 90 899.70
31.03.2017 43 142.00
31.12.2016 165 603.10
30.09.2016 125 430.00
30.06.2016 85 556.10
31.03.2016 43 039.20
31.12.2015 160 959.60
Další »
Běžný účet (B12)-CR,Platební bilance v mil. USD

Běžný účet (B12)-DB

ObdobíHodnota
31.03.2018 49 490.20
31.12.2017 185 580.80
30.09.2017 134 576.50
30.06.2017 87 396.60
31.03.2017 39 285.90
31.12.2016 162 402.40
30.09.2016 121 601.50
30.06.2016 80 934.00
31.03.2016 38 007.10
31.12.2015 160 700.10
Další »
Běžný účet (B12)-DB,Platební bilance v mil. USD

A-BÚ-Zboží a služby (P6/P7) (B11)-NET

ObdobíHodnota
31.03.2018 5 478.30
31.12.2017 15 707.20
30.09.2017 12 586.00
30.06.2017 9 217.20
31.03.2017 4 640.30
31.12.2016 14 489.50
30.09.2016 11 970.30
30.06.2016 8 939.30
31.03.2016 4 562.70
31.12.2015 10 706.90
Další »
A-BÚ-Zboží a služby (P6/P7) (B11)-NET,Platební bilance v mil. USD

A-BÚ-Zboží a služby (P6/P7) (B11)-CR

ObdobíHodnota
31.03.2018 48 999.90
31.12.2017 175 711.80
30.09.2017 128 118.40
30.06.2017 85 276.40
31.03.2017 40 468.80
31.12.2016 154 417.60
30.09.2016 116 570.90
30.06.2016 79 452.60
31.03.2016 39 367.80
31.12.2015 150 129.20
Další »
A-BÚ-Zboží a služby (P6/P7) (B11)-CR,Platební bilance v mil. USD

A-BÚ-Zboží a služby (P6/P7) (B11)-DB

ObdobíHodnota
31.03.2018 43 521.60
31.12.2017 160 004.50
30.09.2017 115 532.40
30.06.2017 76 059.20
31.03.2017 35 828.50
31.12.2016 139 928.20
30.09.2016 104 600.50
30.06.2016 70 513.30
31.03.2016 34 805.20
31.12.2015 139 422.30
Další »
A-BÚ-Zboží a služby (P6/P7) (B11)-DB,Platební bilance v mil. USD

B-BÚ-Prvotní důchody-NET

ObdobíHodnota
31.03.2018 -1 650.30
31.12.2017 -11 740.40
30.09.2017 -8 727.60
30.06.2017 -4 442.20
31.03.2017 - 190.10
31.12.2016 -10 203.80
30.09.2016 -7 607.70
30.06.2016 -4 133.90
31.03.2016 181.80
31.12.2015 -10 428.30
Další »
B-BÚ-Prvotní důchody-NET,Platební bilance v mil. USD

B-BÚ-Prvotní důchody-CR

ObdobíHodnota
31.03.2018 2 954.50
31.12.2017 9 255.10
30.09.2017 6 992.70
30.06.2017 4 710.10
31.03.2017 2 272.70
31.12.2016 8 298.10
30.09.2016 6 485.20
30.06.2016 4 370.60
31.03.2016 2 317.10
31.12.2015 7 296.20
Další »
B-BÚ-Prvotní důchody-CR,Platební bilance v mil. USD

B-BÚ-Prvotní důchody-DB

ObdobíHodnota
31.03.2018 4 604.70
31.12.2017 20 995.50
30.09.2017 15 720.30
30.06.2017 9 152.30
31.03.2017 2 462.80
31.12.2016 18 501.80
30.09.2016 14 092.90
30.06.2016 8 504.50
31.03.2016 2 135.30
31.12.2015 17 724.50
Další »
B-BÚ-Prvotní důchody-DB,Platební bilance v mil. USD

C-BÚ-Druhotné důchody-NET

ObdobíHodnota
31.03.2018 - 981.20
31.12.2017 -2 065.90
30.09.2017 -1 925.50
30.06.2017 -1 272.00
31.03.2017 - 594.00
31.12.2016 -1 085.10
30.09.2016 - 534.10
30.06.2016 - 183.40
31.03.2016 287.60
31.12.2015 -19.10
Další »
C-BÚ-Druhotné důchody-NET,Platební bilance v mil. USD

C-BÚ-Druhotné důchody-CR

ObdobíHodnota
31.03.2018 382.70
31.12.2017 2 514.80
30.09.2017 1 398.20
30.06.2017 913.10
31.03.2017 400.50
31.12.2016 2 887.40
30.09.2016 2 374.00
30.06.2016 1 732.90
31.03.2016 1 354.30
31.12.2015 3 534.20
Další »
C-BÚ-Druhotné důchody-CR,Platební bilance v mil. USD

C-BÚ-Druhotné důchody-DB

ObdobíHodnota
31.03.2018 1 363.90
31.12.2017 4 580.70
30.09.2017 3 323.70
30.06.2017 2 185.10
31.03.2017 994.60
31.12.2016 3 972.50
30.09.2016 2 908.10
30.06.2016 1 916.30
31.03.2016 1 066.70
31.12.2015 3 553.30
Další »
C-BÚ-Druhotné důchody-DB,Platební bilance v mil. USD

Kapitálový účet-NET

ObdobíHodnota
31.03.2018 277.60
31.12.2017 2 135.70
30.09.2017 749.80
30.06.2017 377.30
31.03.2017 39.80
31.12.2016 2 213.80
30.09.2016 2 166.40
30.06.2016 1 666.90
31.03.2016 778.80
31.12.2015 4 116.80
Další »
Kapitálový účet-NET,Platební bilance v mil. USD

Kapitálový účet-CR

ObdobíHodnota
31.03.2018 395.10
31.12.2017 2 833.50
30.09.2017 975.80
30.06.2017 515.60
31.03.2017 71.80
31.12.2016 2 270.40
30.09.2016 2 174.80
30.06.2016 1 674.70
31.03.2016 782.40
31.12.2015 4 237.00
Další »
Kapitálový účet-CR,Platební bilance v mil. USD

Kapitálový účet-DB

ObdobíHodnota
31.03.2018 117.50
31.12.2017 697.80
30.09.2017 226.00
30.06.2017 138.40
31.03.2017 31.90
31.12.2016 56.60
30.09.2016 8.40
30.06.2016 7.80
31.03.2016 3.60
31.12.2015 120.20
Další »
Kapitálový účet-DB,Platební bilance v mil. USD

Finanční účet-NET

ObdobíHodnota
31.03.2018 2 118.80
31.12.2017 4 684.40
30.09.2017 5 047.60
30.06.2017 5 164.50
31.03.2017 3 818.20
31.12.2016 4 907.90
30.09.2016 4 524.60
30.06.2016 4 660.30
31.03.2016 5 252.10
31.12.2015 6 930.60
Další »
Finanční účet-NET,Platební bilance v mil. USD

Finanční účet-A

ObdobíHodnota
31.03.2018 1 320.80
31.12.2017 57 330.60
30.09.2017 57 015.70
30.06.2017 52 723.20
31.03.2017 45 868.90
31.12.2016 28 360.30
30.09.2016 20 043.30
30.06.2016 14 030.30
31.03.2016 9 996.40
31.12.2015 16 595.60
Další »
Finanční účet-A,Platební bilance v mil. USD

Finanční účet-P

ObdobíHodnota
31.03.2018 - 798.10
31.12.2017 52 646.20
30.09.2017 51 968.10
30.06.2017 47 558.80
31.03.2017 42 050.60
31.12.2016 23 452.40
30.09.2016 15 518.70
30.06.2016 9 369.90
31.03.2016 4 744.30
31.12.2015 9 665.00
Další »
Finanční účet-P,Platební bilance v mil. USD

1-FÚ-Přímé investice (FD)-NET

ObdobíHodnota
31.03.2018 - 413.20
31.12.2017 -5 783.40
30.09.2017 -4 170.00
30.06.2017 -3 621.70
31.03.2017 -2 480.10
31.12.2016 -7 610.50
30.09.2016 -6 587.50
30.06.2016 -3 985.50
31.03.2016 -74.80
31.12.2015 2 017.80
Další »
1-FÚ-Přímé investice (FD)-NET,Platební bilance v mil. USD

1-FÚ-Přímé investice (FD)-A

ObdobíHodnota
31.03.2018 777.10
31.12.2017 3 594.80
30.09.2017 3 080.70
30.06.2017 1 241.40
31.03.2017 620.40
31.12.2016 3 167.90
30.09.2016 1 107.80
30.06.2016 673.50
31.03.2016 1 717.10
31.12.2015 3 678.10
Další »
1-FÚ-Přímé investice (FD)-A,Platební bilance v mil. USD

1-FÚ-Přímé investice (FD)-P

ObdobíHodnota
31.03.2018 1 190.30
31.12.2017 9 378.20
30.09.2017 7 250.70
30.06.2017 4 863.10
31.03.2017 3 100.40
31.12.2016 10 778.30
30.09.2016 7 695.30
30.06.2016 4 659.00
31.03.2016 1 791.90
31.12.2015 1 660.40
Další »
1-FÚ-Přímé investice (FD)-P,Platební bilance v mil. USD

2-FÚ-Portfoliové investice (FP)-NET

ObdobíHodnota
31.03.2018 -2 415.40
31.12.2017 -10 052.40
30.09.2017 -9 057.90
30.06.2017 -15 993.70
31.03.2017 -13 995.80
31.12.2016 -6 749.10
30.09.2016 -2 243.00
30.06.2016 -4 339.10
31.03.2016 -1 879.50
31.12.2015 -6 675.80
Další »
2-FÚ-Portfoliové investice (FP)-NET,Platební bilance v mil. USD

2-FÚ-Portfoliové investice (FP)-A

ObdobíHodnota
31.03.2018 - 272.80
31.12.2017 3 064.30
30.09.2017 1 878.20
30.06.2017 1 178.10
31.03.2017 - 106.10
31.12.2016 892.90
30.09.2016 503.50
30.06.2016 454.70
31.03.2016 517.10
31.12.2015 2 863.30
Další »
2-FÚ-Portfoliové investice (FP)-A,Platební bilance v mil. USD

2-FÚ-Portfoliové investice (FP)-P

ObdobíHodnota
31.03.2018 2 142.60
31.12.2017 13 116.70
30.09.2017 10 936.10
30.06.2017 17 171.80
31.03.2017 13 889.70
31.12.2016 7 642.10
30.09.2016 2 746.50
30.06.2016 4 793.80
31.03.2016 2 396.70
31.12.2015 9 539.10
Další »
2-FÚ-Portfoliové investice (FP)-P,Platební bilance v mil. USD

3-FÚ-Finanční deriváty (jiné než rezervy) a zaměstnanecké opce na akcie (F7F)-NET

ObdobíHodnota
31.03.2018 44.60
31.12.2017 - 652.50
30.09.2017 - 448.80
30.06.2017 - 145.70
31.03.2017 68.40
31.12.2016 449.10
30.09.2016 138.20
30.06.2016 85.10
31.03.2016 66.30
31.12.2015 - 192.20
Další »
3-FÚ-Finanční deriváty (jiné než rezervy) a zaměstnanecké opce na akcie (F7F)-NET,Platební bilance v mil. USD

3-FÚ-Finanční deriváty (jiné než rezervy) a zaměstnanecké opce na akcie (F7F)-A

ObdobíHodnota
31.03.2018 - 240.50
31.12.2017 -2 143.90
30.09.2017 -1 453.90
30.06.2017 - 711.50
31.03.2017 - 187.90
31.12.2016 - 969.10
30.09.2016 - 714.10
30.06.2016 - 515.90
31.03.2016 - 272.10
31.12.2015 -1 642.70
Další »
3-FÚ-Finanční deriváty (jiné než rezervy) a zaměstnanecké opce na akcie (F7F)-A,Platební bilance v mil. USD

3-FÚ-Finanční deriváty (jiné než rezervy) a zaměstnanecké opce na akcie (F7F)-P

ObdobíHodnota
31.03.2018 - 285.20
31.12.2017 -1 491.40
30.09.2017 -1 005.20
30.06.2017 - 565.90
31.03.2017 - 256.30
31.12.2016 -1 418.20
30.09.2016 - 852.30
30.06.2016 - 601.00
31.03.2016 - 338.40
31.12.2015 -1 450.40
Další »
3-FÚ-Finanční deriváty (jiné než rezervy) a zaměstnanecké opce na akcie (F7F)-P,Platební bilance v mil. USD

4-FÚ-Ostatní investice (FO)-NET

ObdobíHodnota
31.03.2018 5 104.60
31.12.2017 -28 629.40
30.09.2017 -31 550.20
30.06.2017 -24 739.60
31.03.2017 -24 043.00
31.12.2016 -4 150.20
30.09.2016 -2 971.10
30.06.2016 3 683.70
31.03.2016 789.10
31.12.2015 -2 550.10
Další »
4-FÚ-Ostatní investice (FO)-NET,Platební bilance v mil. USD

4-FÚ-Ostatní investice (FO)-A

ObdobíHodnota
31.03.2018 1 258.80
31.12.2017 3 013.30
30.09.2017 3 236.30
30.06.2017 1 350.10
31.03.2017 1 273.80
31.12.2016 2 299.90
30.09.2016 2 958.00
30.06.2016 4 201.90
31.03.2016 1 683.30
31.12.2015 -2 634.20
Další »
4-FÚ-Ostatní investice (FO)-A,Platební bilance v mil. USD

4-FÚ-Ostatní investice (FO)-P

ObdobíHodnota
31.03.2018 -3 845.90
31.12.2017 31 642.70
30.09.2017 34 786.50
30.06.2017 26 089.70
31.03.2017 25 316.80
31.12.2016 6 450.20
30.09.2016 5 929.20
30.06.2016 518.20
31.03.2016 894.20
31.12.2015 -84.10
Další »
4-FÚ-Ostatní investice (FO)-P,Platební bilance v mil. USD

5-FÚ-Rezervní aktiva (FR)-NET

ObdobíHodnota
31.03.2018 - 201.80
31.12.2017 49 802.00
30.09.2017 50 274.40
30.06.2017 49 665.10
31.03.2017 44 268.70
31.12.2016 22 968.60
30.09.2016 16 188.00
30.06.2016 9 216.10
31.03.2016 6 351.10
31.12.2015 14 331.00
Další »
5-FÚ-Rezervní aktiva (FR)-NET,Platební bilance v mil. USD

5-FÚ-Rezervní aktiva (FR)-A

ObdobíHodnota
31.03.2018 - 201.80
31.12.2017 49 802.00
30.09.2017 50 274.40
30.06.2017 49 665.10
31.03.2017 44 268.70
31.12.2016 22 968.60
30.09.2016 16 188.00
30.06.2016 9 216.10
31.03.2016 6 351.10
31.12.2015 14 331.00
Další »
5-FÚ-Rezervní aktiva (FR)-A,Platební bilance v mil. USD

5-FÚ-Rezervní aktiva (FR)-P

ObdobíHodnota
Další »
5-FÚ-Rezervní aktiva (FR)-P,Platební bilance v mil. USD

3-BÚ-Čisté půjčky (+) / čisté výpůjčky (-) (saldo běžného a kapitálového účtu) (B9)-NET

ObdobíHodnota
31.03.2018 3 124.50
31.12.2017 4 036.60
30.09.2017 2 682.70
30.06.2017 3 880.30
31.03.2017 3 896.00
31.12.2016 5 414.50
30.09.2016 5 994.90
30.06.2016 6 289.00
31.03.2016 5 810.90
31.12.2015 4 376.30
Další »
3-BÚ-Čisté půjčky (+) / čisté výpůjčky (-) (saldo běžného a kapitálového účtu) (B9)-NET,Platební bilance v mil. USD

4-FÚ-Čisté půjčky (+) / čisté výpůjčky (-) (saldo finančního účtu) (B9)-NET

ObdobíHodnota
31.03.2018 2 118.80
31.12.2017 4 684.40
30.09.2017 5 047.60
30.06.2017 5 164.50
31.03.2017 3 818.20
31.12.2016 4 907.90
30.09.2016 4 524.60
30.06.2016 4 660.30
31.03.2016 5 252.10
31.12.2015 6 930.60
Další »
4-FÚ-Čisté půjčky (+) / čisté výpůjčky (-) (saldo finančního účtu) (B9)-NET,Platební bilance v mil. USD

5-Čisté chyby a opomenutí-NET

ObdobíHodnota
31.03.2018 -1 005.60
31.12.2017 647.80
30.09.2017 2 364.90
30.06.2017 1 284.10
31.03.2017 -77.70
31.12.2016 - 506.60
30.09.2016 -1 470.30
30.06.2016 -1 628.60
31.03.2016 - 558.80
31.12.2015 2 554.30
Další »
5-Čisté chyby a opomenutí-NET,Platební bilance v mil. USD

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Platební bilance v mil. USD (Platební bilance)
Platební bilance v mil. USD (Platební bilance)
Non-financial corporations (S.11) - loans up to 7,5 mil. CZK - total (Table B1.3: Bank interest rates on CZK-denominated loans by Czech non-financial corporations - new business (%))
Non-financial corporations (S.11) - loans up to 7,5 mil. CZK - floating rate and up to 1 year rate fixation (Table B1.3: Bank interest rates on CZK-denominated loans by Czech non-financial corporations - new business (%))
Non-financial corporations (S.11) - loans up to 7,5 mil. CZK - over 1 and up to 5 years rate fixation (Table B1.3: Bank interest rates on CZK-denominated loans by Czech non-financial corporations - new business (%))
Non-financial corporations (S.11) - loans up to 7,5 mil. CZK - over 5 years rate fixation (Table B1.3: Bank interest rates on CZK-denominated loans by Czech non-financial corporations - new business (%))
Non-financial corporations (S.11) - loans 7,5 - 30 mil. CZK - total (Table B1.3: Bank interest rates on CZK-denominated loans by Czech non-financial corporations - new business (%))
Non-financial corporations (S.11) - loans 7,5 - 30 mil. CZK - floating rate and up to 1 year rate fixation (Table B1.3: Bank interest rates on CZK-denominated loans by Czech non-financial corporations - new business (%))
Non-financial corporations (S.11) - loans 7,5 - 30 mil. CZK - over 1 and up to 5 years rate fixation (Table B1.3: Bank interest rates on CZK-denominated loans by Czech non-financial corporations - new business (%))
Non-financial corporations (S.11) - loans 7,5 - 30 mil. CZK - over 5 years rate fixation (Table B1.3: Bank interest rates on CZK-denominated loans by Czech non-financial corporations - new business (%))
Non-financial corporations (S.11) - loans up to 30 mil. CZK - total (Table B1.3: Bank interest rates on CZK-denominated loans by Czech non-financial corporations - new business (%))
Nové úvěry na bydlení poskytnuté bankami a stavebními spořitelnami obyvatelstvu (% p.a. a objemy v mil. Kč) (Úvěry na bydlení (banky, stavební spořitelny))


Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Školení Počasí

Kalkulačka

Výpočet čisté mzdy

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Důchodová kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Běžné účty

Hypotéky

Stavební spoření

Podílové fondy

Směnárny - Euro, Dolar

Úřad práce

Investice

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Penzijní fondy

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Nový občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - TÜV spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2018

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů