Peněžní agregáty a protipoložky - peněžní agregáty (stavy) - ekonomika ČNB

Aktualizace dat Peněžní agregáty a protipoložky - peněžní agregáty (stavy) v této aplikaci skončila 30.6.2023. Aktualizovná data časových řad najdete na stránkách nové aplikace z dat ARAD ČNB

Nové časové řady makroekonomiky a jejich data

Data ke dniŘada nebo sestava
- Peněžní agregáty: Měsíční, Roční míry růstu, M3 - Akcie/podílové listy fondů peněžního trhu
31.03.2004 Měnový přehled (historická data do března 2004) - peněžní agregáty: Měsíční, Stavy (zůstatek), Peněžní agregát L (L = M2 + SPP a P ČNB v portfoliu domácích nebankovních institucí)
31.03.2004 Měnový přehled (historická data do března 2004) - peněžní agregáty: Měsíční, Stavy (zůstatek), Peněžní agregát M2 (M2 = M1 + quasi peníze)
31.03.2004 Měnový přehled (historická data do března 2004) - peněžní agregáty: Měsíční, Stavy (zůstatek), Peněžní agregát M1 (M1 = Oběživo + netermínované korunové vklady)
31.03.2004 Měnový přehled (historická data do března 2004) - peněžní agregáty: Měsíční, Stavy (zůstatek), Oběživo
31.03.2004 Měnový přehled (historická data do března 2004) - peněžní agregáty: Měsíční, Stavy (zůstatek), Netermínované korunové vklady
31.03.2004 Měnový přehled (historická data do března 2004) - peněžní agregáty: Měsíční, Stavy (zůstatek), Netermínované korunové vklady - domácnosti
31.03.2004 Měnový přehled (historická data do března 2004) - peněžní agregáty: Měsíční, Stavy (zůstatek), Netermínované korunové vklady - podniky
31.03.2004 Měnový přehled (historická data do března 2004) - peněžní agregáty: Měsíční, Stavy (zůstatek), Netermínované korunové vklady - pojišťovny
31.03.2004 Měnový přehled (historická data do března 2004) - peněžní agregáty: Měsíční, Stavy (zůstatek), Quasi peníze
30.11.2017 Měnový přehled (historická data do prosince 2016) - peněžní agregáty: Měsíční, Stavy (zůstatek), M2
30.11.2017 Měnový přehled (historická data do prosince 2016) - peněžní agregáty: Měsíční, Stavy (zůstatek), M1
30.11.2017 Měnový přehled (historická data do prosince 2016) - peněžní agregáty: Měsíční, Stavy (zůstatek), Oběživo
30.11.2017 Měnový přehled (historická data do prosince 2016) - peněžní agregáty: Měsíční, Stavy (zůstatek), Jednodenní vklady
30.11.2017 Měnový přehled (historická data do prosince 2016) - peněžní agregáty: Měsíční, Stavy (zůstatek), Jednodenní vklady - domácnosti
30.11.2017 Měnový přehled (historická data do prosince 2016) - peněžní agregáty: Měsíční, Stavy (zůstatek), Jednodenní vklady - podniky
30.11.2017 Měnový přehled (historická data do prosince 2016) - peněžní agregáty: Měsíční, Stavy (zůstatek), M2-M1 (quasi peníze)
30.11.2017 Měnový přehled (historická data do prosince 2016) - peněžní agregáty: Měsíční, Stavy (zůstatek), Vklady s dohodnutou splatností
30.11.2017 Měnový přehled (historická data do prosince 2016) - peněžní agregáty: Měsíční, Stavy (zůstatek), Vklady se splatností - domácnosti
30.11.2017 Měnový přehled (historická data do prosince 2016) - peněžní agregáty: Měsíční, Stavy (zůstatek), Vklady se splatností - podniky

Peněžní agregáty a protipoložky - peněžní agregáty (stavy) - Poslední hodnoty

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.06.2023 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 1. M1 - Oběživo 666 827.70 663 277.30 0.54% 691 755.50 -3.60%
UK2 2. M1 - Jednodenní vklady 4 240 723.50 4 250 315.10 -0.23% 4 270 148.40 -0.69%
UK3 3. M1 - Celkem 4 907 551.20 4 913 592.40 -0.12% 4 961 904.00 -1.10%
UK4 4. M2 - Vklady s dohodnutou splatností do 2 let 1 135 713.50 1 110 079.50 2.31% 617 722.70 83.85%
UK5 5. M2 - Vklady s výpovědní lhutou do 3 měsíců 199 918.80 200 577.10 -0.33% 222 290.60 -10.06%
UK6 6. M2 - Celkem 6 243 183.50 6 224 248.90 0.30% 5 801 917.20 7.61%
UK7 7. M3 - Obchodovatelné nástroje 274 191.70 283 012.70 -3.12% 137 735.00 99.07%
UK8 8. M3 - Celkem 6 517 375.20 6 507 261.60 0.16% 5 939 652.30 9.73%

Oběživo

ObdobíHodnota
30.06.2023 666 827.70
31.05.2023 663 277.30
30.04.2023 665 104.60
31.03.2023 661 382.70
28.02.2023 658 521.70
31.01.2023 664 213.10
31.12.2022 673 432.20
30.11.2022 678 298.60
31.10.2022 680 987.50
30.09.2022 680 411.60
Další »
Oběživo,Peněžní agregáty  a protipoložky - peněžní agregáty (stavy)

Jednodenní vklady

ObdobíHodnota
30.06.2023 4 240 723.50
31.05.2023 4 250 315.10
30.04.2023 4 158 018.80
31.03.2023 4 152 988.40
28.02.2023 4 169 621.60
31.01.2023 4 139 813.40
31.12.2022 4 125 600.00
30.11.2022 4 191 636.10
31.10.2022 4 191 125.50
30.09.2022 4 200 980.50
Další »
Jednodenní vklady,Peněžní agregáty  a protipoložky - peněžní agregáty (stavy)

Celkem

ObdobíHodnota
30.06.2023 4 907 551.20
31.05.2023 4 913 592.40
30.04.2023 4 823 123.40
31.03.2023 4 814 371.10
28.02.2023 4 828 143.30
31.01.2023 4 804 026.50
31.12.2022 4 799 032.20
30.11.2022 4 869 934.70
31.10.2022 4 872 113.00
30.09.2022 4 881 392.10
Další »
Celkem,Peněžní agregáty  a protipoložky - peněžní agregáty (stavy)

Vklady s dohodnutou splatností do 2 let

ObdobíHodnota
30.06.2023 1 135 713.50
31.05.2023 1 110 079.50
30.04.2023 1 117 860.80
31.03.2023 1 061 419.00
28.02.2023 1 015 353.00
31.01.2023 943 369.40
31.12.2022 830 269.30
30.11.2022 864 956.50
31.10.2022 829 426.30
30.09.2022 790 518.40
Další »
Vklady s dohodnutou splatností do 2 let,Peněžní agregáty  a protipoložky - peněžní agregáty (stavy)

Vklady s výpovědní lhutou do 3 měsíců

ObdobíHodnota
30.06.2023 199 918.80
31.05.2023 200 577.10
30.04.2023 200 262.50
31.03.2023 201 734.00
28.02.2023 201 595.80
31.01.2023 203 468.60
31.12.2022 187 793.80
30.11.2022 205 319.40
31.10.2022 214 395.30
30.09.2022 215 495.20
Další »
Vklady s výpovědní lhutou do 3 měsíců,Peněžní agregáty  a protipoložky - peněžní agregáty (stavy)

Celkem

ObdobíHodnota
30.06.2023 6 243 183.50
31.05.2023 6 224 248.90
30.04.2023 6 141 246.70
31.03.2023 6 077 524.10
28.02.2023 6 045 092.20
31.01.2023 5 950 864.50
31.12.2022 5 817 095.30
30.11.2022 5 940 210.60
31.10.2022 5 915 934.50
30.09.2022 5 887 405.60
Další »
Celkem,Peněžní agregáty  a protipoložky - peněžní agregáty (stavy)

Obchodovatelné nástroje

ObdobíHodnota
30.06.2023 274 191.70
31.05.2023 283 012.70
30.04.2023 271 935.10
31.03.2023 239 625.50
28.02.2023 218 909.20
31.01.2023 196 100.20
31.12.2022 136 467.50
30.11.2022 193 752.60
31.10.2022 197 930.70
30.09.2022 186 221.90
Další »
Obchodovatelné nástroje,Peněžní agregáty  a protipoložky - peněžní agregáty (stavy)

Celkem

ObdobíHodnota
30.06.2023 6 517 375.20
31.05.2023 6 507 261.60
30.04.2023 6 413 181.90
31.03.2023 6 317 149.60
28.02.2023 6 264 001.30
31.01.2023 6 146 964.70
31.12.2022 5 953 562.80
30.11.2022 6 133 963.20
31.10.2022 6 113 865.20
30.09.2022 6 073 627.50
Další »
Celkem,Peněžní agregáty  a protipoložky - peněžní agregáty (stavy)

Ekonomické ukazatele České národní banky


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Peněžní agregáty a protipoložky - peněžní agregáty (stavy) (Stavy)
Držba akcií a jiných majetkových účastí emitovaných rezidenty - Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba akcií a jiných majetkových účastí emitovaných rezidenty - MFI (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba akcií a jiných majetkových účastí emitovaných rezidenty - Ostatní rezidenti (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Zemědělství, lesnictví, rybolov (A) (Úvěry nefinančním podnikům v členění podle odvětví - CZ-NACE rev. 2)
Původní splatnost do 1 roku a neterminováno (Úvěry domácnostem (stavy) - CZK)
Původní splatnost nad 1 rok a zbytková splatnost do 1 roku (Úvěry domácnostem (stavy) - CZK)
Původní splatnost nad 1 rok a zbytková splatnost nad 1 rok do 2 let a přenastavení úrokové sazby do 1 roku a floating (Úvěry domácnostem (stavy) - CZK)
Původní splatnost nad 1 rok a zbytková splatnost nad 1 rok do 2 let a přenastavení úrokové sazby nad 1 rok (do 2 let) (Úvěry domácnostem (stavy) - CZK)
Původní splatnost nad 1 rok a zbytková splatnost nad 2 roky a přenastavení úrokové sazby do 1 roku a floating (Úvěry domácnostem (stavy) - CZK)
Původní splatnost nad 1 rok a zbytková splatnost nad 2 roky a přenastavení úrokové sazby nad 1 rok do 2 let (Úvěry domácnostem (stavy) - CZK)

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 10.000 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992. Zdroj dat: ČNB ARAD

Zobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.