M3 - Outstanding amounts (Key monetary indicators) - ekonomika ČNB

Aktualizace dat M3 - Outstanding amounts (Key monetary indicators) v této aplikaci skončila 30.6.2023. Aktualizovná data časových řad najdete na stránkách nové aplikace z dat ARAD ČNB

Nové časové řady makroekonomiky a jejich data

Data ke dniŘada nebo sestava
31.08.2023 Členění komponent M3 podle sektoru klienta: Měsíční, Stavy (zůstatek), M3 - Repo operace, Nefinanční podniky (S.11)
31.08.2023 Členění komponent M3 podle sektoru klienta: Měsíční, Toky, M3 - Repo operace, Nefinanční podniky (S.11)
31.05.2024 Příspěvky k roční míře růstu M3: Měsíční, Příspěvky, M3 - Obchodovatelné nástroje
31.05.2024 Hlavní protipoložky M3: Měsíční, Stavy (zůstatek), Ostatní protipoložky M3
31.05.2024 Hlavní protipoložky M3: Měsíční, Toky, Ostatní protipoložky M3
- Hlavní protipoložky M3: Měsíční, Roční míry růstu, Ostatní protipoložky M3
31.08.2023 Členění komponent M3 podle sektoru klienta: Měsíční, Toky, M3 - Repo operace, Domácnosti a neziskové instituce sloužící domácnostem (S.14 + S.15)
31.08.2023 Členění komponent M3 podle sektoru klienta: Měsíční, Toky, M3 - Repo operace, Finanční instituce bez MFI, pojišťovacích společností a penzijních fondů (S.124 + S.125 + S.126 + S.127)
31.08.2023 Členění komponent M3 podle sektoru klienta: Měsíční, Toky, M3 - Repo operace, Pojišťovací společnosti a penzijní fondy (S.128 + S.129)
31.08.2023 Členění komponent M3 podle sektoru klienta: Měsíční, Stavy (zůstatek), M3 - Repo operace, Domácnosti a neziskové instituce sloužící domácnostem (S.14 + S.15)
31.08.2023 Členění komponent M3 podle sektoru klienta: Měsíční, Stavy (zůstatek), M3 - Repo operace, Finanční instituce bez MFI, pojišťovacích společností a penzijních fondů (S.124 + S.125 + S.126 + S.127)
31.08.2023 Členění komponent M3 podle sektoru klienta: Měsíční, Stavy (zůstatek), M3 - Repo operace, Pojišťovací společnosti a penzijní fondy (S.128 + S.129)
31.05.2024 Členění komponent M3 podle sektoru klienta: Měsíční, Stavy (zůstatek), M2 - Krátkodobé vklady, Nefinanční podniky (S.11)
31.05.2024 Členění komponent M3 podle sektoru klienta: Měsíční, Stavy (zůstatek), M1 - Jednodenní vklady, Nefinanční podniky (S.11)
31.03.2024 Peněžní agregáty: Vklady v rámci M3, Roční míra růstu, Procenta, Měsíční
31.03.2024 Peněžní agregáty: M3, Roční míra růstu, Procenta, Měsíční
31.05.2024 Členění komponent M3 podle sektoru klienta: Měsíční, Toky, M1 - Jednodenní vklady, Nefinanční podniky (S.11)
31.05.2024 Členění komponent M3 podle sektoru klienta: Měsíční, Toky, M2 - Krátkodobé vklady, Nefinanční podniky (S.11)
31.05.2024 Příspěvky k roční míře růstu M3: Měsíční, Příspěvky, M1 - Oběživo
31.05.2024 Příspěvky k roční míře růstu M3: Měsíční, Příspěvky, M1 - Jednodenní vklady

Graf hodnot, Key monetary indicators

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... M3 - Outstanding amounts - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 31.12.2014 3 330 539.59
Min 30.06.2002 1 339 928.85

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
31.12.2014 3 330 539.59 3 270 260.45 60 279.13 1.84% 3 144 512.70 186 026.88 5.92%
30.11.2014 3 270 260.45 3 230 359.03 39 901.43 1.24% 3 112 916.88 157 343.58 5.05%
31.10.2014 3 230 359.03 3 202 129.24 28 229.79 0.88% 3 070 435.97 159 923.06 5.21%
30.09.2014 3 202 129.24 3 199 442.47 2 686.77 0.08% 3 055 295.84 146 833.39 4.81%
31.08.2014 3 199 442.47 3 194 483.65 4 958.81 0.16% 3 053 709.08 145 733.39 4.77%
31.07.2014 3 194 483.65 3 167 554.36 26 929.29 0.85% 3 063 749.70 130 733.96 4.27%
30.06.2014 3 167 554.36 3 197 825.21 -30 270.85 -0.95% 3 015 469.37 152 084.99 5.04%
31.05.2014 3 197 825.21 3 186 323.63 11 501.57 0.36% 3 014 346.74 183 478.47 6.09%
30.04.2014 3 186 323.63 3 165 093.22 21 230.42 0.67% 3 010 560.53 175 763.10 5.84%
31.03.2014 3 165 093.22 3 152 728.49 12 364.73 0.39% 2 992 781.67 172 311.55 5.76%
28.02.2014 3 152 728.49 3 127 734.07 24 994.42 0.80% 2 988 456.34 164 272.15 5.50%
31.01.2014 3 127 734.07 3 144 512.70 -16 778.63 -0.53% 2 967 133.57 160 600.50 5.41%
31.12.2013 3 144 512.70 3 112 916.88 31 595.82 1.01% 2 971 844.77 172 667.93 5.81%
30.11.2013 3 112 916.88 3 070 435.97 42 480.91 1.38% 2 929 776.54 183 140.33 6.25%
31.10.2013 3 070 435.97 3 055 295.84 15 140.12 0.50% 2 925 578.82 144 857.14 4.95%
30.09.2013 3 055 295.84 3 053 709.08 1 586.77 0.05% 2 888 116.14 167 179.70 5.79%
31.08.2013 3 053 709.08 3 063 749.70 -10 040.62 -0.33% 2 893 376.77 160 332.30 5.54%
31.07.2013 3 063 749.70 3 015 469.37 48 280.32 1.60% 2 897 195.77 166 553.92 5.75%
30.06.2013 3 015 469.37 3 014 346.74 1 122.63 0.04% 2 883 367.06 132 102.31 4.58%
31.05.2013 3 014 346.74 3 010 560.53 3 786.21 0.13% 2 892 799.33 121 547.41 4.20%
30.04.2013 3 010 560.53 2 992 781.67 17 778.86 0.59% 2 870 121.01 140 439.53 4.89%
31.03.2013 2 992 781.67 2 988 456.34 4 325.33 0.14% 2 846 735.27 146 046.40 5.13%
28.02.2013 2 988 456.34 2 967 133.57 21 322.77 0.72% 2 852 306.62 136 149.72 4.77%
31.01.2013 2 967 133.57 2 971 844.77 -4 711.20 -0.16% 2 824 224.06 142 909.51 5.06%
31.12.2012 2 971 844.77 2 929 776.54 42 068.23 1.44% 2 835 991.54 135 853.24 4.79%
30.11.2012 2 929 776.54 2 925 578.82 4 197.72 0.14% 2 801 187.26 128 589.28 4.59%
31.10.2012 2 925 578.82 2 888 116.14 37 462.68 1.30% 2 781 646.70 143 932.12 5.17%
30.09.2012 2 888 116.14 2 893 376.77 -5 260.63 -0.18% 2 776 250.35 111 865.79 4.03%
31.08.2012 2 893 376.77 2 897 195.77 -3 819.00 -0.13% 2 746 007.40 147 369.38 5.37%
31.07.2012 2 897 195.77 2 883 367.06 13 828.71 0.48% 2 760 369.21 136 826.56 4.96%
30.06.2012 2 883 367.06 2 892 799.33 -9 432.27 -0.33% 2 734 506.54 148 860.52 5.44%
31.05.2012 2 892 799.33 2 870 121.01 22 678.33 0.79% 2 766 077.80 126 721.54 4.58%
30.04.2012 2 870 121.01 2 846 735.27 23 385.74 0.82% 2 753 551.81 116 569.19 4.23%
31.03.2012 2 846 735.27 2 852 306.62 -5 571.35 -0.20% 2 717 420.03 129 315.24 4.76%
29.02.2012 2 852 306.62 2 824 224.06 28 082.56 0.99% 2 738 314.50 113 992.12 4.16%
31.01.2012 2 824 224.06 2 835 991.54 -11 767.48 -0.41% 2 737 097.73 87 126.33 3.18%
31.12.2011 2 835 991.54 2 801 187.26 34 804.27 1.24% 2 759 968.76 76 022.78 2.75%
30.11.2011 2 801 187.26 2 781 646.70 19 540.56 0.70% 2 729 508.57 71 678.70 2.63%
31.10.2011 2 781 646.70 2 776 250.35 5 396.35 0.19% 2 730 081.99 51 564.71 1.89%
30.09.2011 2 776 250.35 2 746 007.40 30 242.96 1.10% 2 726 536.89 49 713.46 1.82%
31.08.2011 2 746 007.40 2 760 369.21 -14 361.82 -0.52% 2 732 476.62 13 530.77 0.50%
31.07.2011 2 760 369.21 2 734 506.54 25 862.67 0.95% 2 744 935.21 15 434.00 0.56%
30.06.2011 2 734 506.54 2 766 077.80 -31 571.26 -1.14% 2 756 172.11 -21 665.57 -0.79%
31.05.2011 2 766 077.80 2 753 551.81 12 525.98 0.45% 2 764 165.49 1 912.31 0.07%
30.04.2011 2 753 551.81 2 717 420.03 36 131.79 1.33% 2 727 220.36 26 331.46 0.97%
31.03.2011 2 717 420.03 2 738 314.50 -20 894.47 -0.76% 2 681 649.16 35 770.87 1.33%
28.02.2011 2 738 314.50 2 737 097.73 1 216.77 0.04% 2 666 699.35 71 615.15 2.69%
31.01.2011 2 737 097.73 2 759 968.76 -22 871.03 -0.83% 2 671 551.38 65 546.35 2.45%
31.12.2010 2 759 968.76 2 729 508.57 30 460.19 1.12% 2 709 133.49 50 835.27 1.88%
30.11.2010 2 729 508.57 2 730 081.99 - 573.42 -0.02% 2 665 225.11 64 283.46 2.41%
31.10.2010 2 730 081.99 2 726 536.89 3 545.10 0.13% 2 650 978.80 79 103.19 2.98%
30.09.2010 2 726 536.89 2 732 476.62 -5 939.74 -0.22% 2 623 483.54 103 053.35 3.93%
31.08.2010 2 732 476.62 2 744 935.21 -12 458.58 -0.45% 2 659 490.27 72 986.35 2.74%
31.07.2010 2 744 935.21 2 756 172.11 -11 236.90 -0.41% 2 670 117.70 74 817.50 2.80%
30.06.2010 2 756 172.11 2 764 165.49 -7 993.38 -0.29% 2 680 935.74 75 236.37 2.81%
31.05.2010 2 764 165.49 2 727 220.36 36 945.13 1.35% 2 737 851.97 26 313.52 0.96%
30.04.2010 2 727 220.36 2 681 649.16 45 571.20 1.70% 2 720 295.89 6 924.47 0.25%
31.03.2010 2 681 649.16 2 666 699.35 14 949.81 0.56% 2 702 821.16 -21 172.00 -0.78%
28.02.2010 2 666 699.35 2 671 551.38 -4 852.03 -0.18% 2 729 714.23 -63 014.89 -2.31%
31.01.2010 2 671 551.38 2 709 133.49 -37 582.11 -1.39% 2 714 754.86 -43 203.48 -1.59%
31.12.2009 2 709 133.49 2 665 225.11 43 908.38 1.65% 2 703 370.34 5 763.15 0.21%
30.11.2009 2 665 225.11 2 650 978.80 14 246.31 0.54% 2 621 887.92 43 337.18 1.65%
31.10.2009 2 650 978.80 2 623 483.54 27 495.26 1.05% 2 583 735.21 67 243.59 2.60%
30.09.2009 2 623 483.54 2 659 490.27 -36 006.74 -1.35% 2 541 596.14 81 887.39 3.22%
31.08.2009 2 659 490.27 2 670 117.70 -10 627.43 -0.40% 2 543 792.08 115 698.19 4.55%
31.07.2009 2 670 117.70 2 680 935.74 -10 818.03 -0.40% 2 510 143.85 159 973.85 6.37%
30.06.2009 2 680 935.74 2 737 851.97 -56 916.23 -2.08% 2 456 596.13 224 339.61 9.13%
31.05.2009 2 737 851.97 2 720 295.89 17 556.08 0.65% 2 475 473.41 262 378.56 10.60%
30.04.2009 2 720 295.89 2 702 821.16 17 474.74 0.65% 2 445 907.07 274 388.82 11.22%
31.03.2009 2 702 821.16 2 729 714.23 -26 893.08 -0.99% 2 406 503.71 296 317.45 12.31%
28.02.2009 2 729 714.23 2 714 754.86 14 959.38 0.55% 2 408 276.51 321 437.73 13.35%
31.01.2009 2 714 754.86 2 703 370.34 11 384.52 0.42% 2 386 359.14 328 395.72 13.76%
31.12.2008 2 703 370.34 2 621 887.92 81 482.41 3.11% 2 380 012.66 323 357.67 13.59%
30.11.2008 2 621 887.92 2 583 735.21 38 152.72 1.48% 2 332 243.35 289 644.58 12.42%
31.10.2008 2 583 735.21 2 541 596.14 42 139.06 1.66% 2 293 002.32 290 732.88 12.68%
30.09.2008 2 541 596.14 2 543 792.08 -2 195.94 -0.09% 2 246 101.93 295 494.21 13.16%
31.08.2008 2 543 792.08 2 510 143.85 33 648.23 1.34% 2 263 041.87 280 750.21 12.41%
31.07.2008 2 510 143.85 2 456 596.13 53 547.72 2.18% 2 231 491.91 278 651.94 12.49%
30.06.2008 2 456 596.13 2 475 473.41 -18 877.28 -0.76% 2 206 584.24 250 011.89 11.33%
31.05.2008 2 475 473.41 2 445 907.07 29 566.34 1.21% 2 203 411.46 272 061.96 12.35%
30.04.2008 2 445 907.07 2 406 503.71 39 403.36 1.64% 2 174 082.49 271 824.58 12.50%
31.03.2008 2 406 503.71 2 408 276.51 -1 772.80 -0.07% 2 106 348.09 300 155.62 14.25%
29.02.2008 2 408 276.51 2 386 359.14 21 917.37 0.92% 2 102 857.69 305 418.82 14.52%
31.01.2008 2 386 359.14 2 380 012.66 6 346.48 0.27% 2 073 818.52 312 540.62 15.07%
31.12.2007 2 380 012.66 2 332 243.35 47 769.32 2.05% 2 049 667.17 330 345.49 16.12%
30.11.2007 2 332 243.35 2 293 002.32 39 241.02 1.71% 2 014 516.49 317 726.86 15.77%
31.10.2007 2 293 002.32 2 246 101.93 46 900.39 2.09% 1 999 290.83 293 711.49 14.69%
30.09.2007 2 246 101.93 2 263 041.87 -16 939.94 -0.75% 1 959 090.91 287 011.02 14.65%
31.08.2007 2 263 041.87 2 231 491.91 31 549.96 1.41% 1 973 414.80 289 627.08 14.68%
31.07.2007 2 231 491.91 2 206 584.24 24 907.67 1.13% 1 942 042.21 289 449.71 14.90%
30.06.2007 2 206 584.24 2 203 411.46 3 172.79 0.14% 1 925 771.79 280 812.45 14.58%
31.05.2007 2 203 411.46 2 174 082.49 29 328.97 1.35% 1 909 619.58 293 791.88 15.38%
30.04.2007 2 174 082.49 2 106 348.09 67 734.40 3.22% 1 906 797.76 267 284.73 14.02%
31.03.2007 2 106 348.09 2 102 857.69 3 490.41 0.17% 1 857 244.73 249 103.36 13.41%
28.02.2007 2 102 857.69 2 073 818.52 29 039.17 1.40% 1 852 771.31 250 086.38 13.50%
31.01.2007 2 073 818.52 2 049 667.17 24 151.35 1.18% 1 838 626.85 235 191.67 12.79%
31.12.2006 2 049 667.17 2 014 516.49 35 150.68 1.74% 1 814 653.43 235 013.74 12.95%
30.11.2006 2 014 516.49 1 999 290.83 15 225.66 0.76% 1 799 637.76 214 878.73 11.94%
31.10.2006 1 999 290.83 1 959 090.91 40 199.92 2.05% 1 768 704.22 230 586.61 13.04%
30.09.2006 1 959 090.91 1 973 414.80 -14 323.88 -0.73% 1 741 828.32 217 262.59 12.47%
31.08.2006 1 973 414.80 1 942 042.21 31 372.59 1.62% 1 742 572.07 230 842.72 13.25%
31.07.2006 1 942 042.21 1 925 771.79 16 270.42 0.84% 1 734 433.68 207 608.53 11.97%
30.06.2006 1 925 771.79 1 909 619.58 16 152.21 0.85% 1 720 020.98 205 750.81 11.96%
31.05.2006 1 909 619.58 1 906 797.76 2 821.82 0.15% 1 714 293.22 195 326.35 11.39%
30.04.2006 1 906 797.76 1 857 244.73 49 553.03 2.67% 1 688 647.36 218 150.39 12.92%
31.03.2006 1 857 244.73 1 852 771.31 4 473.43 0.24% 1 649 559.79 207 684.95 12.59%
28.02.2006 1 852 771.31 1 838 626.85 14 144.46 0.77% 1 646 887.85 205 883.46 12.50%
31.01.2006 1 838 626.85 1 814 653.43 23 973.42 1.32% 1 625 144.00 213 482.84 13.14%
31.12.2005 1 814 653.43 1 799 637.76 15 015.67 0.83% 1 634 867.18 179 786.24 11.00%
30.11.2005 1 799 637.76 1 768 704.22 30 933.54 1.75% 1 651 404.19 148 233.57 8.98%
31.10.2005 1 768 704.22 1 741 828.32 26 875.90 1.54% 1 656 800.30 111 903.91 6.75%
30.09.2005 1 741 828.32 1 742 572.07 - 743.75 -0.04% 1 644 329.83 97 498.49 5.93%
31.08.2005 1 742 572.07 1 734 433.68 8 138.40 0.47% 1 640 516.80 102 055.27 6.22%
31.07.2005 1 734 433.68 1 720 020.98 14 412.70 0.84% 1 632 393.91 102 039.77 6.25%
30.06.2005 1 720 020.98 1 714 293.22 5 727.75 0.33% 1 616 581.94 103 439.04 6.40%
31.05.2005 1 714 293.22 1 688 647.36 25 645.86 1.52% 1 610 476.77 103 816.45 6.45%
30.04.2005 1 688 647.36 1 649 559.79 39 087.58 2.37% 1 604 786.83 83 860.53 5.23%
31.03.2005 1 649 559.79 1 646 887.85 2 671.94 0.16% 1 566 940.78 82 619.01 5.27%
28.02.2005 1 646 887.85 1 625 144.00 21 743.84 1.34% 1 563 005.06 83 882.79 5.37%
31.01.2005 1 625 144.00 1 634 867.18 -9 723.18 -0.59% 1 553 776.35 71 367.65 4.59%
31.12.2004 1 634 867.18 1 651 404.19 -16 537.00 -1.00% 1 522 794.65 112 072.53 7.36%
30.11.2004 1 651 404.19 1 656 800.30 -5 396.12 -0.33% 1 504 372.95 147 031.24 9.77%
31.10.2004 1 656 800.30 1 644 329.83 12 470.47 0.76% 1 493 469.37 163 330.93 10.94%
30.09.2004 1 644 329.83 1 640 516.80 3 813.03 0.23% 1 485 705.51 158 624.33 10.68%
31.08.2004 1 640 516.80 1 632 393.91 8 122.89 0.50% 1 488 938.49 151 578.31 10.18%
31.07.2004 1 632 393.91 1 616 581.94 15 811.97 0.98% 1 471 145.69 161 248.21 10.96%
30.06.2004 1 616 581.94 1 610 476.77 6 105.16 0.38% 1 429 843.59 186 738.35 13.06%
31.05.2004 1 610 476.77 1 604 786.83 5 689.94 0.35% 1 440 429.80 170 046.97 11.81%
30.04.2004 1 604 786.83 1 566 940.78 37 846.06 2.42% 1 445 563.13 159 223.71 11.01%
31.03.2004 1 566 940.78 1 563 005.06 3 935.72 0.25% 1 419 441.36 147 499.41 10.39%
29.02.2004 1 563 005.06 1 553 776.35 9 228.70 0.59% 1 427 107.62 135 897.44 9.52%
31.01.2004 1 553 776.35 1 522 794.65 30 981.70 2.03% 1 431 811.20 121 965.15 8.52%
31.12.2003 1 522 794.65 1 504 372.95 18 421.71 1.22% 1 428 986.50 93 808.16 6.56%
30.11.2003 1 504 372.95 1 493 469.37 10 903.57 0.73% 1 428 802.46 75 570.49 5.29%
31.10.2003 1 493 469.37 1 485 705.51 7 763.87 0.52% 1 417 594.99 75 874.38 5.35%
30.09.2003 1 485 705.51 1 488 938.49 -3 232.99 -0.22% 1 383 790.26 101 915.24 7.36%
31.08.2003 1 488 938.49 1 471 145.69 17 792.80 1.21% 1 392 651.24 96 287.26 6.91%
31.07.2003 1 471 145.69 1 429 843.59 41 302.11 2.89% 1 363 652.77 107 492.92 7.88%
30.06.2003 1 429 843.59 1 440 429.80 -10 586.22 -0.73% 1 339 928.85 89 914.74 6.71%
31.05.2003 1 440 429.80 1 445 563.13 -5 133.33 -0.36% 1 387 778.46 52 651.34 3.79%
30.04.2003 1 445 563.13 1 419 441.36 26 121.76 1.84% 1 370 184.59 75 378.54 5.50%
31.03.2003 1 419 441.36 1 427 107.62 -7 666.26 -0.54% 1 346 695.22 72 746.14 5.40%
28.02.2003 1 427 107.62 1 431 811.20 -4 703.58 -0.33% 1 351 941.12 75 166.50 5.56%
31.01.2003 1 431 811.20 1 428 986.50 2 824.71 0.20% 1 352 566.51 79 244.69 5.86%
31.12.2002 1 428 986.50 1 428 802.46 184.04 0.01% - - -
30.11.2002 1 428 802.46 1 417 594.99 11 207.46 0.79% - - -
31.10.2002 1 417 594.99 1 383 790.26 33 804.73 2.44% - - -
30.09.2002 1 383 790.26 1 392 651.24 -8 860.98 -0.64% - - -
31.08.2002 1 392 651.24 1 363 652.77 28 998.47 2.13% - - -
31.07.2002 1 363 652.77 1 339 928.85 23 723.92 1.77% - - -
30.06.2002 1 339 928.85 1 387 778.46 -47 849.61 -3.45% - - -
31.05.2002 1 387 778.46 1 370 184.59 17 593.87 1.28% - - -
30.04.2002 1 370 184.59 1 346 695.22 23 489.37 1.74% - - -
31.03.2002 1 346 695.22 1 351 941.12 -5 245.90 -0.39% - - -
28.02.2002 1 351 941.12 1 352 566.51 - 625.39 -0.05% - - -
31.01.2002 1 352 566.51 - - - - - -

Graf jako obrázek

M3 - Outstanding amounts - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
M3 - Outstanding amounts (Key monetary indicators)
M3 - Outstanding amounts (Key monetary indicators)
M3 - Outstanding amounts (Key monetary indicators)
Monetary aggregates and counterparts - main counterparts of M3 (levels) (Levels)
M3 - Repurchase agreements (Monetary aggregates and counterparts - monetary aggregates (flows))
M3 - Money market fund shares/units (Monetary aggregates and counterparts - monetary aggregates (flows))
M3 - Debt securities up to 2 years (Monetary aggregates and counterparts - monetary aggregates (flows))
M3 - Total (Monetary aggregates and counterparts - monetary aggregates (flows))
Monetary aggregates and counterparts - main counterparts of M3 (flows) (Flows)
M3 - Repurchase agreements (Monetary aggregates and counterparts - monetary aggregates (monthly growth rates) %)
M3 - Money market fund shares/units (Monetary aggregates and counterparts - monetary aggregates (monthly growth rates) %)
M3 - Debt securities up to 2 years (Monetary aggregates and counterparts - monetary aggregates (monthly growth rates) %)
M3 - Total (Monetary aggregates and counterparts - monetary aggregates (monthly growth rates) %)

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 10.000 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992. Zdroj dat: ČNB ARAD

Zobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.