Úvěry celkem (Kč) (Podle skupin bank»Malé banky - úvěry) - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 

Graf hodnot, Malé banky - úvěry

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... Úvěry celkem (Kč) - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 31.12.2017 180 131.00
Min 28.02.2003 12 807.00

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
31.12.2017 180 131.00 179 035.00 1 096.00 0.61% 158 039.00 22 092.00 13.98%
30.11.2017 179 035.00 176 223.00 2 812.00 1.60% 156 968.00 22 067.00 14.06%
31.10.2017 176 223.00 175 123.00 1 100.00 0.63% 155 732.00 20 491.00 13.16%
30.09.2017 175 123.00 175 429.00 - 306.00 -0.17% 156 316.00 18 807.00 12.03%
31.08.2017 175 429.00 174 097.00 1 332.00 0.77% 155 545.00 19 884.00 12.78%
31.07.2017 174 097.00 173 043.00 1 054.00 0.61% 154 920.00 19 177.00 12.38%
30.06.2017 173 043.00 171 834.00 1 209.00 0.70% 153 002.00 20 041.00 13.10%
31.05.2017 171 834.00 170 668.00 1 166.00 0.68% 151 852.00 19 982.00 13.16%
30.04.2017 170 668.00 168 913.00 1 755.00 1.04% 151 974.00 18 694.00 12.30%
31.03.2017 168 913.00 167 585.00 1 328.00 0.79% 151 577.00 17 336.00 11.44%
28.02.2017 167 585.00 166 367.00 1 218.00 0.73% 150 338.00 17 247.00 11.47%
31.01.2017 166 367.00 158 039.00 8 328.00 5.27% 149 302.00 17 065.00 11.43%
31.12.2016 158 039.00 156 968.00 1 071.00 0.68% 95 794.00 62 245.00 64.98%
30.11.2016 156 968.00 155 732.00 1 236.00 0.79% 94 970.00 61 998.00 65.28%
31.10.2016 155 732.00 156 316.00 - 584.00 -0.37% 93 383.00 62 349.00 66.77%
30.09.2016 156 316.00 155 545.00 771.00 0.50% 93 208.00 63 108.00 67.71%
31.08.2016 155 545.00 154 920.00 625.00 0.40% 91 953.00 63 592.00 69.16%
31.07.2016 154 920.00 153 002.00 1 918.00 1.25% 91 448.00 63 472.00 69.41%
30.06.2016 153 002.00 151 852.00 1 150.00 0.76% 89 430.00 63 572.00 71.09%
31.05.2016 151 852.00 151 974.00 - 122.00 -0.08% 87 647.00 64 205.00 73.25%
30.04.2016 151 974.00 151 577.00 397.00 0.26% 86 908.00 65 066.00 74.87%
31.03.2016 151 577.00 150 338.00 1 239.00 0.82% 86 092.00 65 485.00 76.06%
29.02.2016 150 338.00 149 302.00 1 036.00 0.69% 84 758.00 65 580.00 77.37%
31.01.2016 149 302.00 95 794.00 53 508.00 55.86% 83 100.00 66 202.00 79.67%
31.12.2015 95 794.00 94 970.00 824.00 0.87% 82 593.00 13 201.00 15.98%
30.11.2015 94 970.00 93 383.00 1 587.00 1.70% 80 756.00 14 214.00 17.60%
31.10.2015 93 383.00 93 208.00 175.00 0.19% 79 861.00 13 522.00 16.93%
30.09.2015 93 208.00 91 953.00 1 255.00 1.36% 79 210.00 13 998.00 17.67%
31.08.2015 91 953.00 91 448.00 505.00 0.55% 78 450.00 13 503.00 17.21%
31.07.2015 91 448.00 89 430.00 2 018.00 2.26% 79 912.00 11 536.00 14.44%
30.06.2015 89 430.00 87 647.00 1 783.00 2.03% 81 410.00 8 020.00 9.85%
31.05.2015 87 647.00 86 908.00 739.00 0.85% 81 323.00 6 324.00 7.78%
30.04.2015 86 908.00 86 092.00 816.00 0.95% 80 421.00 6 487.00 8.07%
31.03.2015 86 092.00 84 758.00 1 334.00 1.57% 78 098.00 7 994.00 10.24%
28.02.2015 84 758.00 83 100.00 1 658.00 2.00% 77 321.00 7 437.00 9.62%
31.01.2015 83 100.00 82 593.00 507.00 0.61% 76 960.00 6 140.00 7.98%
31.12.2014 82 593.00 80 756.00 1 837.00 2.27% 76 168.00 6 425.00 8.44%
30.11.2014 80 756.00 79 861.00 895.00 1.12% 74 630.00 6 126.00 8.21%
31.10.2014 79 861.00 79 210.00 651.00 0.82% 70 208.00 9 653.00 13.75%
30.09.2014 79 210.00 78 450.00 760.00 0.97% 68 998.00 10 212.00 14.80%
31.08.2014 78 450.00 79 912.00 -1 462.00 -1.83% 67 669.00 10 781.00 15.93%
31.07.2014 79 912.00 81 410.00 -1 498.00 -1.84% 65 681.00 14 231.00 21.67%
30.06.2014 81 410.00 81 323.00 87.00 0.11% 64 233.00 17 177.00 26.74%
31.05.2014 81 323.00 80 421.00 902.00 1.12% 62 918.00 18 405.00 29.25%
30.04.2014 80 421.00 78 098.00 2 323.00 2.97% 62 215.00 18 206.00 29.26%
31.03.2014 78 098.00 77 321.00 777.00 1.00% 61 309.00 16 789.00 27.38%
28.02.2014 77 321.00 76 960.00 361.00 0.47% 59 727.00 17 594.00 29.46%
31.01.2014 76 960.00 76 168.00 792.00 1.04% 58 113.00 18 847.00 32.43%
31.12.2013 76 168.00 74 630.00 1 538.00 2.06% 57 518.00 18 650.00 32.42%
30.11.2013 74 630.00 70 208.00 4 422.00 6.30% 56 529.00 18 101.00 32.02%
31.10.2013 70 208.00 68 998.00 1 210.00 1.75% 54 532.00 15 676.00 28.75%
30.09.2013 68 998.00 67 669.00 1 329.00 1.96% 48 787.00 20 211.00 41.43%
31.08.2013 67 669.00 65 681.00 1 988.00 3.03% 48 289.00 19 380.00 40.13%
31.07.2013 65 681.00 64 233.00 1 448.00 2.25% 48 163.00 17 518.00 36.37%
30.06.2013 64 233.00 62 918.00 1 315.00 2.09% 47 435.00 16 798.00 35.41%
31.05.2013 62 918.00 62 215.00 703.00 1.13% 46 771.00 16 147.00 34.52%
30.04.2013 62 215.00 61 309.00 906.00 1.48% 41 514.00 20 701.00 49.87%
31.03.2013 61 309.00 59 727.00 1 582.00 2.65% 40 855.00 20 454.00 50.06%
28.02.2013 59 727.00 58 113.00 1 614.00 2.78% 40 552.00 19 175.00 47.28%
31.01.2013 58 113.00 57 518.00 595.00 1.03% 39 965.00 18 148.00 45.41%
31.12.2012 57 518.00 56 529.00 989.00 1.75% 93 365.00 -35 847.00 -38.39%
30.11.2012 56 529.00 54 532.00 1 997.00 3.66% 89 180.00 -32 651.00 -36.61%
31.10.2012 54 532.00 48 787.00 5 745.00 11.78% 86 706.00 -32 174.00 -37.11%
30.09.2012 48 787.00 48 289.00 498.00 1.03% 86 876.00 -38 089.00 -43.84%
31.08.2012 48 289.00 48 163.00 126.00 0.26% 84 355.00 -36 066.00 -42.76%
31.07.2012 48 163.00 47 435.00 728.00 1.53% 84 833.00 -36 670.00 -43.23%
30.06.2012 47 435.00 46 771.00 664.00 1.42% 82 155.00 -34 720.00 -42.26%
31.05.2012 46 771.00 41 514.00 5 257.00 12.66% 80 602.00 -33 831.00 -41.97%
30.04.2012 41 514.00 40 855.00 659.00 1.61% 79 573.00 -38 059.00 -47.83%
31.03.2012 40 855.00 40 552.00 303.00 0.75% 78 355.00 -37 500.00 -47.86%
29.02.2012 40 552.00 39 965.00 587.00 1.47% 77 812.00 -37 260.00 -47.88%
31.01.2012 39 965.00 93 365.00 -53 400.00 -57.19% 78 232.00 -38 267.00 -48.91%
31.12.2011 93 365.00 89 180.00 4 185.00 4.69% 90 837.00 2 528.00 2.78%
30.11.2011 89 180.00 86 706.00 2 474.00 2.85% 91 132.00 -1 952.00 -2.14%
31.10.2011 86 706.00 86 876.00 - 170.00 -0.20% 91 691.00 -4 985.00 -5.44%
30.09.2011 86 876.00 84 355.00 2 521.00 2.99% 89 054.00 -2 178.00 -2.45%
31.08.2011 84 355.00 84 833.00 - 478.00 -0.56% 88 322.00 -3 967.00 -4.49%
31.07.2011 84 833.00 82 155.00 2 678.00 3.26% 85 691.00 - 858.00 -1.00%
30.06.2011 82 155.00 80 602.00 1 553.00 1.93% 86 001.00 -3 846.00 -4.47%
31.05.2011 80 602.00 79 573.00 1 029.00 1.29% 84 278.00 -3 676.00 -4.36%
30.04.2011 79 573.00 78 355.00 1 218.00 1.55% 84 388.00 -4 815.00 -5.71%
31.03.2011 78 355.00 77 812.00 543.00 0.70% 82 471.00 -4 116.00 -4.99%
28.02.2011 77 812.00 78 232.00 - 420.00 -0.54% 83 783.00 -5 971.00 -7.13%
31.01.2011 78 232.00 90 837.00 -12 605.00 -13.88% 82 186.00 -3 954.00 -4.81%
31.12.2010 90 837.00 91 132.00 - 295.00 -0.32% 81 918.00 8 919.00 10.89%
30.11.2010 91 132.00 91 691.00 - 559.00 -0.61% 82 764.00 8 368.00 10.11%
31.10.2010 91 691.00 89 054.00 2 637.00 2.96% 83 162.00 8 529.00 10.26%
30.09.2010 89 054.00 88 322.00 732.00 0.83% 84 554.00 4 500.00 5.32%
31.08.2010 88 322.00 85 691.00 2 631.00 3.07% 84 294.00 4 028.00 4.78%
31.07.2010 85 691.00 86 001.00 - 310.00 -0.36% 81 020.00 4 671.00 5.77%
30.06.2010 86 001.00 84 278.00 1 723.00 2.04% 81 173.00 4 828.00 5.95%
31.05.2010 84 278.00 84 388.00 - 110.00 -0.13% 80 829.00 3 449.00 4.27%
30.04.2010 84 388.00 82 471.00 1 917.00 2.32% 80 883.00 3 505.00 4.33%
31.03.2010 82 471.00 83 783.00 -1 312.00 -1.57% 75 762.00 6 709.00 8.86%
28.02.2010 83 783.00 82 186.00 1 597.00 1.94% 78 821.00 4 962.00 6.30%
31.01.2010 82 186.00 81 918.00 268.00 0.33% 78 042.00 4 144.00 5.31%
31.12.2009 81 918.00 82 764.00 - 846.00 -1.02% 78 112.00 3 806.00 4.87%
30.11.2009 82 764.00 83 162.00 - 398.00 -0.48% 77 320.00 5 444.00 7.04%
31.10.2009 83 162.00 84 554.00 -1 392.00 -1.65% 76 815.00 6 347.00 8.26%
30.09.2009 84 554.00 84 294.00 260.00 0.31% 76 425.00 8 129.00 10.64%
31.08.2009 84 294.00 81 020.00 3 274.00 4.04% 75 349.00 8 945.00 11.87%
31.07.2009 81 020.00 81 173.00 - 153.00 -0.19% 73 956.00 7 064.00 9.55%
30.06.2009 81 173.00 80 829.00 344.00 0.43% 84 590.00 -3 417.00 -4.04%
31.05.2009 80 829.00 80 883.00 -54.00 -0.07% 82 042.00 -1 213.00 -1.48%
30.04.2009 80 883.00 75 762.00 5 121.00 6.76% 79 779.00 1 104.00 1.38%
31.03.2009 75 762.00 78 821.00 -3 059.00 -3.88% 78 156.00 -2 394.00 -3.06%
28.02.2009 78 821.00 78 042.00 779.00 1.00% 76 598.00 2 223.00 2.90%
31.01.2009 78 042.00 78 112.00 -70.00 -0.09% 75 136.00 2 906.00 3.87%
31.12.2008 78 112.00 77 320.00 792.00 1.02% 73 793.00 4 319.00 5.85%
30.11.2008 77 320.00 76 815.00 505.00 0.66% 73 471.00 3 849.00 5.24%
31.10.2008 76 815.00 76 425.00 390.00 0.51% 72 778.00 4 037.00 5.55%
30.09.2008 76 425.00 75 349.00 1 076.00 1.43% 71 794.00 4 631.00 6.45%
31.08.2008 75 349.00 73 956.00 1 393.00 1.88% 70 536.00 4 813.00 6.82%
31.07.2008 73 956.00 84 590.00 -10 634.00 -12.57% 68 195.00 5 761.00 8.45%
30.06.2008 84 590.00 82 042.00 2 548.00 3.11% 65 970.00 18 620.00 28.22%
31.05.2008 82 042.00 79 779.00 2 263.00 2.84% 65 297.00 16 745.00 25.64%
30.04.2008 79 779.00 78 156.00 1 623.00 2.08% 64 162.00 15 617.00 24.34%
31.03.2008 78 156.00 76 598.00 1 558.00 2.03% 61 610.00 16 546.00 26.86%
29.02.2008 76 598.00 75 136.00 1 462.00 1.95% 62 515.00 14 083.00 22.53%
31.01.2008 75 136.00 73 793.00 1 343.00 1.82% 60 717.00 14 419.00 23.75%
31.12.2007 73 793.00 73 471.00 322.00 0.44% 28 486.00 45 307.00 159.05%
30.11.2007 73 471.00 72 778.00 693.00 0.95% 27 426.00 46 045.00 167.89%
31.10.2007 72 778.00 71 794.00 984.00 1.37% 27 421.00 45 357.00 165.41%
30.09.2007 71 794.00 70 536.00 1 258.00 1.78% 27 283.00 44 511.00 163.15%
31.08.2007 70 536.00 68 195.00 2 341.00 3.43% 26 733.00 43 803.00 163.85%
31.07.2007 68 195.00 65 970.00 2 225.00 3.37% 27 109.00 41 086.00 151.56%
30.06.2007 65 970.00 65 297.00 673.00 1.03% 28 736.00 37 234.00 129.57%
31.05.2007 65 297.00 64 162.00 1 135.00 1.77% 27 076.00 38 221.00 141.16%
30.04.2007 64 162.00 61 610.00 2 552.00 4.14% 25 011.00 39 151.00 156.54%
31.03.2007 61 610.00 62 515.00 - 905.00 -1.45% 25 081.00 36 529.00 145.64%
28.02.2007 62 515.00 60 717.00 1 798.00 2.96% 27 262.00 35 253.00 129.31%
31.01.2007 60 717.00 28 486.00 32 231.00 113.15% 27 626.00 33 091.00 119.78%
31.12.2006 28 486.00 27 426.00 1 060.00 3.86% 25 770.00 2 716.00 10.54%
30.11.2006 27 426.00 27 421.00 5.00 0.02% 25 585.00 1 841.00 7.20%
31.10.2006 27 421.00 27 283.00 138.00 0.51% 23 308.00 4 113.00 17.65%
30.09.2006 27 283.00 26 733.00 550.00 2.06% 23 148.00 4 135.00 17.86%
31.08.2006 26 733.00 27 109.00 - 376.00 -1.39% 22 093.00 4 640.00 21.00%
31.07.2006 27 109.00 28 736.00 -1 627.00 -5.66% 21 236.00 5 873.00 27.66%
30.06.2006 28 736.00 27 076.00 1 660.00 6.13% 20 296.00 8 440.00 41.58%
31.05.2006 27 076.00 25 011.00 2 065.00 8.26% 20 022.00 7 054.00 35.23%
30.04.2006 25 011.00 25 081.00 -70.00 -0.28% 19 993.00 5 018.00 25.10%
31.03.2006 25 081.00 27 262.00 -2 181.00 -8.00% 19 519.00 5 562.00 28.50%
28.02.2006 27 262.00 27 626.00 - 364.00 -1.32% 18 325.00 8 937.00 48.77%
31.01.2006 27 626.00 25 770.00 1 856.00 7.20% 18 010.00 9 616.00 53.39%
31.12.2005 25 770.00 25 585.00 185.00 0.72% 22 951.00 2 819.00 12.28%
30.11.2005 25 585.00 23 308.00 2 277.00 9.77% 22 322.00 3 263.00 14.62%
31.10.2005 23 308.00 23 148.00 160.00 0.69% 20 184.00 3 124.00 15.48%
30.09.2005 23 148.00 22 093.00 1 055.00 4.78% 19 828.00 3 320.00 16.74%
31.08.2005 22 093.00 21 236.00 857.00 4.04% 19 919.00 2 174.00 10.91%
31.07.2005 21 236.00 20 296.00 940.00 4.63% 19 063.00 2 173.00 11.40%
30.06.2005 20 296.00 20 022.00 274.00 1.37% 18 499.00 1 797.00 9.71%
31.05.2005 20 022.00 19 993.00 29.00 0.14% 20 326.00 - 304.00 -1.50%
30.04.2005 19 993.00 19 519.00 474.00 2.43% 19 172.00 821.00 4.28%
31.03.2005 19 519.00 18 325.00 1 194.00 6.52% 18 485.00 1 034.00 5.59%
28.02.2005 18 325.00 18 010.00 315.00 1.75% 17 778.00 547.00 3.08%
31.01.2005 18 010.00 22 951.00 -4 941.00 -21.53% 17 447.00 563.00 3.23%
31.12.2004 22 951.00 22 322.00 629.00 2.82% 16 811.00 6 140.00 36.52%
30.11.2004 22 322.00 20 184.00 2 138.00 10.59% 16 040.00 6 282.00 39.16%
31.10.2004 20 184.00 19 828.00 356.00 1.80% 17 243.00 2 941.00 17.06%
30.09.2004 19 828.00 19 919.00 -91.00 -0.46% 17 016.00 2 812.00 16.53%
31.08.2004 19 919.00 19 063.00 856.00 4.49% 16 152.00 3 767.00 23.32%
31.07.2004 19 063.00 18 499.00 564.00 3.05% 15 731.00 3 332.00 21.18%
30.06.2004 18 499.00 20 326.00 -1 827.00 -8.99% 15 871.00 2 628.00 16.56%
31.05.2004 20 326.00 19 172.00 1 154.00 6.02% 15 640.00 4 686.00 29.96%
30.04.2004 19 172.00 18 485.00 687.00 3.72% 13 825.00 5 347.00 38.68%
31.03.2004 18 485.00 17 778.00 707.00 3.98% 13 041.00 5 444.00 41.75%
29.02.2004 17 778.00 17 447.00 331.00 1.90% 12 807.00 4 971.00 38.81%
31.01.2004 17 447.00 16 811.00 636.00 3.78% 12 830.00 4 617.00 35.99%
31.12.2003 16 811.00 16 040.00 771.00 4.81% 39 653.00 -22 842.00 -57.60%
30.11.2003 16 040.00 17 243.00 -1 203.00 -6.98% 36 920.00 -20 880.00 -56.55%
31.10.2003 17 243.00 17 016.00 227.00 1.33% 36 642.00 -19 399.00 -52.94%
30.09.2003 17 016.00 16 152.00 864.00 5.35% 35 605.00 -18 589.00 -52.21%
31.08.2003 16 152.00 15 731.00 421.00 2.68% 34 914.00 -18 762.00 -53.74%
31.07.2003 15 731.00 15 871.00 - 140.00 -0.88% 32 341.00 -16 610.00 -51.36%
30.06.2003 15 871.00 15 640.00 231.00 1.48% 32 280.00 -16 409.00 -50.83%
31.05.2003 15 640.00 13 825.00 1 815.00 13.13% 31 074.00 -15 434.00 -49.67%
30.04.2003 13 825.00 13 041.00 784.00 6.01% 31 425.00 -17 600.00 -56.01%
31.03.2003 13 041.00 12 807.00 234.00 1.83% 32 326.00 -19 285.00 -59.66%
28.02.2003 12 807.00 12 830.00 -23.00 -0.18% 32 306.00 -19 499.00 -60.36%
31.01.2003 12 830.00 39 653.00 -26 823.00 -67.64% 30 720.00 -17 890.00 -58.24%
31.12.2002 39 653.00 36 920.00 2 733.00 7.40% - - -
30.11.2002 36 920.00 36 642.00 278.00 0.76% - - -
31.10.2002 36 642.00 35 605.00 1 037.00 2.91% - - -
30.09.2002 35 605.00 34 914.00 691.00 1.98% - - -
31.08.2002 34 914.00 32 341.00 2 573.00 7.96% - - -
31.07.2002 32 341.00 32 280.00 61.00 0.19% - - -
30.06.2002 32 280.00 31 074.00 1 206.00 3.88% - - -
31.05.2002 31 074.00 31 425.00 - 351.00 -1.12% - - -
30.04.2002 31 425.00 32 326.00 - 901.00 -2.79% - - -
31.03.2002 32 326.00 32 306.00 20.00 0.06% - - -
28.02.2002 32 306.00 30 720.00 1 586.00 5.16% - - -
31.01.2002 30 720.00 - - - - - -

Roční součty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
01.01.2017 2 078 448.00 1 845 565.00 232 883.00 12.62% 1 845 565.00 232 883.00 12.62%
01.01.2016 1 845 565.00 1 078 691.00 766 874.00 71.09% 1 078 691.00 766 874.00 71.09%
01.01.2015 1 078 691.00 956 315.00 122 376.00 12.80% 956 315.00 122 376.00 12.80%
01.01.2014 956 315.00 791 869.00 164 446.00 20.77% 791 869.00 164 446.00 20.77%
01.01.2013 791 869.00 570 910.00 220 959.00 38.70% 570 910.00 220 959.00 38.70%
01.01.2012 570 910.00 1 002 044.00 - 431 134.00 -43.03% 1 002 044.00 - 431 134.00 -43.03%
01.01.2011 1 002 044.00 1 039 834.00 -37 790.00 -3.63% 1 039 834.00 -37 790.00 -3.63%
01.01.2010 1 039 834.00 973 222.00 66 612.00 6.84% 973 222.00 66 612.00 6.84%
01.01.2009 973 222.00 934 278.00 38 944.00 4.17% 934 278.00 38 944.00 4.17%
01.01.2008 934 278.00 810 838.00 123 440.00 15.22% 810 838.00 123 440.00 15.22%
01.01.2007 810 838.00 325 250.00 485 588.00 149.30% 325 250.00 485 588.00 149.30%
01.01.2006 325 250.00 257 305.00 67 945.00 26.41% 257 305.00 67 945.00 26.41%
01.01.2005 257 305.00 235 974.00 21 331.00 9.04% 235 974.00 21 331.00 9.04%
01.01.2004 235 974.00 183 007.00 52 967.00 28.94% 183 007.00 52 967.00 28.94%
01.01.2003 183 007.00 406 206.00 - 223 199.00 -54.95% 406 206.00 - 223 199.00 -54.95%
01.01.2002 406 206.00 - - - - - -

Graf jako obrázek

Úvěry celkem  (Kč) - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Úvěry celkem (Kč) (Banky celkem - úvěry)
Úvěry celkem (Kč) (Střední a malé banky - úvěry)
Úvěry celkem (Kč) (Pobočky zahraničních bank - úvěry)
Úvěry celkem (Kč) (Stavební spořitelny - úvěry v Kč)
Úvěry celkem (Kč) (Velké banky - úvěry)
Úvěry celkem (Kč) (Střední banky - úvěry)
Úvěry celkem (Kč) (Malé banky - úvěry)
Úvěry rezidentům (bez CP) - Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Úvěry rezidentům (bez CP) - MFI (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Úvěry rezidentům (bez CP) - Vládní instituce (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Úvěry rezidentům (bez CP) - Ostatní rezidenti (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba akcií a jiných majetkových účastí emitovaných rezidenty - Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Nové úvěry na bydlení poskytnuté bankami a stavebními spořitelnami obyvatelstvu (% p.a. a objemy v mil. Kč) (Úvěry na bydlení (banky, stavební spořitelny))
Banky (bez stavebních spořitelen) - úvěry na nákup bytových nemovitostí celkem - RPSN (%) (Nové úvěry na bydlení poskytnuté bankami a stavebními spořitelnami obyvatelstvu (% p.a. a objemy v mil. Kč))
Banky (bez stavebních spořitelen) - úvěry na nákup bytových nemovitostí celkem - úr. sazba (%) (Nové úvěry na bydlení poskytnuté bankami a stavebními spořitelnami obyvatelstvu (% p.a. a objemy v mil. Kč))


Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Zákony Kalkulačka Práce Školení Počasí

Kalkulačka

Výpočet čisté mzdy

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Důchodová kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Běžné účty

Hypotéky

Stavební spoření

Podílové fondy

Směnárny - Euro, Dolar

Úřad práce

Investice

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Penzijní fondy

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Nový občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - TÜV spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2018

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů