Úvěry celkem (Kč) (Stavební spořitelny - úvěry v Kč) - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 

Graf hodnot, Stavební spořitelny - úvěry v Kč

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Graf hodnot, Stavební spořitelny - úvěry v Kč (EUR*)

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Graf hodnot, Stavební spořitelny - úvěry v Kč (USD*)

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...
*Pro přepočet hodnot na EUR/USD jsou použity kurzy ČNB ke konci daného období.

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... Stavební spořitelny - úvěry v Kč - Úvěry celkem (Kč) - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 31.12.2010 296 563.00
Min 31.01.2002 39 128.00

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
28.02.2019 278 774.00 277 785.00 989.00 0.36% 258 980.00 19 794.00 7.64%
31.01.2019 277 785.00 276 650.00 1 135.00 0.41% 257 957.00 19 828.00 7.69%
31.12.2018 276 650.00 275 624.00 1 026.00 0.37% 257 142.00 19 508.00 7.59%
30.11.2018 275 624.00 273 953.00 1 671.00 0.61% 256 663.00 18 961.00 7.39%
31.10.2018 273 953.00 271 195.00 2 758.00 1.02% 255 795.00 18 158.00 7.10%
30.09.2018 271 195.00 269 617.00 1 578.00 0.59% 255 035.00 16 160.00 6.34%
31.08.2018 269 617.00 267 453.00 2 164.00 0.81% 254 636.00 14 981.00 5.88%
31.07.2018 267 453.00 265 699.00 1 754.00 0.66% 253 858.00 13 595.00 5.36%
30.06.2018 265 699.00 263 336.00 2 363.00 0.90% 253 310.00 12 389.00 4.89%
31.05.2018 263 336.00 261 641.00 1 695.00 0.65% 252 294.00 11 042.00 4.38%
30.04.2018 261 641.00 260 186.00 1 455.00 0.56% 251 746.00 9 895.00 3.93%
31.03.2018 260 186.00 258 980.00 1 206.00 0.47% 251 121.00 9 065.00 3.61%
28.02.2018 258 980.00 257 957.00 1 023.00 0.40% 250 672.00 8 308.00 3.31%
31.01.2018 257 957.00 257 142.00 815.00 0.32% 250 481.00 7 476.00 2.98%
31.12.2017 257 142.00 256 663.00 479.00 0.19% 250 194.00 6 948.00 2.78%
30.11.2017 256 663.00 255 795.00 868.00 0.34% 250 471.00 6 192.00 2.47%
31.10.2017 255 795.00 255 035.00 760.00 0.30% 249 974.00 5 821.00 2.33%
30.09.2017 255 035.00 254 636.00 399.00 0.16% 249 683.00 5 352.00 2.14%
31.08.2017 254 636.00 253 858.00 778.00 0.31% 249 576.00 5 060.00 2.03%
31.07.2017 253 858.00 253 310.00 548.00 0.22% 249 443.00 4 415.00 1.77%
30.06.2017 253 310.00 252 294.00 1 016.00 0.40% 249 874.00 3 436.00 1.38%
31.05.2017 252 294.00 251 746.00 548.00 0.22% 250 017.00 2 277.00 0.91%
30.04.2017 251 746.00 251 121.00 625.00 0.25% 250 364.00 1 382.00 0.55%
31.03.2017 251 121.00 250 672.00 449.00 0.18% 250 392.00 729.00 0.29%
28.02.2017 250 672.00 250 481.00 191.00 0.08% 251 177.00 - 505.00 -0.20%
31.01.2017 250 481.00 250 194.00 287.00 0.11% 251 360.00 - 879.00 -0.35%
31.12.2016 250 194.00 250 471.00 - 277.00 -0.11% 252 175.00 -1 981.00 -0.79%
30.11.2016 250 471.00 249 974.00 497.00 0.20% 251 190.00 - 719.00 -0.29%
31.10.2016 249 974.00 249 683.00 291.00 0.12% 251 406.00 -1 432.00 -0.57%
30.09.2016 249 683.00 249 576.00 107.00 0.04% 251 373.00 -1 690.00 -0.67%
31.08.2016 249 576.00 249 443.00 133.00 0.05% 251 579.00 -2 003.00 -0.80%
31.07.2016 249 443.00 249 874.00 - 431.00 -0.17% 251 960.00 -2 517.00 -1.00%
30.06.2016 249 874.00 250 017.00 - 143.00 -0.06% 252 386.00 -2 512.00 -1.00%
31.05.2016 250 017.00 250 364.00 - 347.00 -0.14% 253 031.00 -3 014.00 -1.19%
30.04.2016 250 364.00 250 392.00 -28.00 -0.01% 253 858.00 -3 494.00 -1.38%
31.03.2016 250 392.00 251 177.00 - 785.00 -0.31% 254 630.00 -4 238.00 -1.66%
29.02.2016 251 177.00 251 360.00 - 183.00 -0.07% 255 974.00 -4 797.00 -1.87%
31.01.2016 251 360.00 252 175.00 - 815.00 -0.32% 257 079.00 -5 719.00 -2.22%
31.12.2015 252 175.00 251 190.00 985.00 0.39% 258 089.00 -5 914.00 -2.29%
30.11.2015 251 190.00 251 406.00 - 216.00 -0.09% 257 903.00 -6 713.00 -2.60%
31.10.2015 251 406.00 251 373.00 33.00 0.01% 258 932.00 -7 526.00 -2.91%
30.09.2015 251 373.00 251 579.00 - 206.00 -0.08% 259 716.00 -8 343.00 -3.21%
31.08.2015 251 579.00 251 960.00 - 381.00 -0.15% 260 315.00 -8 736.00 -3.36%
31.07.2015 251 960.00 252 386.00 - 426.00 -0.17% 261 156.00 -9 196.00 -3.52%
30.06.2015 252 386.00 253 031.00 - 645.00 -0.25% 262 002.00 -9 616.00 -3.67%
31.05.2015 253 031.00 253 858.00 - 827.00 -0.33% 262 698.00 -9 667.00 -3.68%
30.04.2015 253 858.00 254 630.00 - 772.00 -0.30% 263 574.00 -9 716.00 -3.69%
31.03.2015 254 630.00 255 974.00 -1 344.00 -0.53% 264 361.00 -9 731.00 -3.68%
28.02.2015 255 974.00 257 079.00 -1 105.00 -0.43% 265 388.00 -9 414.00 -3.55%
31.01.2015 257 079.00 258 089.00 -1 010.00 -0.39% 266 437.00 -9 358.00 -3.51%
31.12.2014 258 089.00 257 903.00 186.00 0.07% 267 844.00 -9 755.00 -3.64%
30.11.2014 257 903.00 258 932.00 -1 029.00 -0.40% 267 427.00 -9 524.00 -3.56%
31.10.2014 258 932.00 259 716.00 - 784.00 -0.30% 268 736.00 -9 804.00 -3.65%
30.09.2014 259 716.00 260 315.00 - 599.00 -0.23% 269 754.00 -10 038.00 -3.72%
31.08.2014 260 315.00 261 156.00 - 841.00 -0.32% 271 155.00 -10 840.00 -4.00%
31.07.2014 261 156.00 262 002.00 - 846.00 -0.32% 272 633.00 -11 477.00 -4.21%
30.06.2014 262 002.00 262 698.00 - 696.00 -0.26% 275 015.00 -13 013.00 -4.73%
31.05.2014 262 698.00 263 574.00 - 876.00 -0.33% 277 102.00 -14 404.00 -5.20%
30.04.2014 263 574.00 264 361.00 - 787.00 -0.30% 278 974.00 -15 400.00 -5.52%
31.03.2014 264 361.00 265 388.00 -1 027.00 -0.39% 280 591.00 -16 230.00 -5.78%
28.02.2014 265 388.00 266 437.00 -1 049.00 -0.39% 282 365.00 -16 977.00 -6.01%
31.01.2014 266 437.00 267 844.00 -1 407.00 -0.53% 284 303.00 -17 866.00 -6.28%
31.12.2013 267 844.00 267 427.00 417.00 0.16% 285 995.00 -18 151.00 -6.35%
30.11.2013 267 427.00 268 736.00 -1 309.00 -0.49% 286 131.00 -18 704.00 -6.54%
31.10.2013 268 736.00 269 754.00 -1 018.00 -0.38% 287 012.00 -18 276.00 -6.37%
30.09.2013 269 754.00 271 155.00 -1 401.00 -0.52% 287 129.00 -17 375.00 -6.05%
31.08.2013 271 155.00 272 633.00 -1 478.00 -0.54% 287 572.00 -16 417.00 -5.71%
31.07.2013 272 633.00 275 015.00 -2 382.00 -0.87% 287 942.00 -15 309.00 -5.32%
30.06.2013 275 015.00 277 102.00 -2 087.00 -0.75% 288 785.00 -13 770.00 -4.77%
31.05.2013 277 102.00 278 974.00 -1 872.00 -0.67% 289 299.00 -12 197.00 -4.22%
30.04.2013 278 974.00 280 591.00 -1 617.00 -0.58% 289 881.00 -10 907.00 -3.76%
31.03.2013 280 591.00 282 365.00 -1 774.00 -0.63% 290 714.00 -10 123.00 -3.48%
28.02.2013 282 365.00 284 303.00 -1 938.00 -0.68% 292 541.00 -10 176.00 -3.48%
31.01.2013 284 303.00 285 995.00 -1 692.00 -0.59% 294 551.00 -10 248.00 -3.48%
31.12.2012 285 995.00 286 131.00 - 136.00 -0.05% 296 028.00 -10 033.00 -3.39%
30.11.2012 286 131.00 287 012.00 - 881.00 -0.31% 294 199.00 -8 068.00 -2.74%
31.10.2012 287 012.00 287 129.00 - 117.00 -0.04% 295 169.00 -8 157.00 -2.76%
30.09.2012 287 129.00 287 572.00 - 443.00 -0.15% 295 707.00 -8 578.00 -2.90%
31.08.2012 287 572.00 287 942.00 - 370.00 -0.13% 295 932.00 -8 360.00 -2.82%
31.07.2012 287 942.00 288 785.00 - 843.00 -0.29% 295 813.00 -7 871.00 -2.66%
30.06.2012 288 785.00 289 299.00 - 514.00 -0.18% 296 023.00 -7 238.00 -2.44%
31.05.2012 289 299.00 289 881.00 - 582.00 -0.20% 295 558.00 -6 259.00 -2.12%
30.04.2012 289 881.00 290 714.00 - 833.00 -0.29% 295 285.00 -5 404.00 -1.83%
31.03.2012 290 714.00 292 541.00 -1 827.00 -0.62% 295 233.00 -4 519.00 -1.53%
29.02.2012 292 541.00 294 551.00 -2 010.00 -0.68% 295 638.00 -3 097.00 -1.05%
31.01.2012 294 551.00 296 028.00 -1 477.00 -0.50% 296 223.00 -1 672.00 -0.56%
31.12.2011 296 028.00 294 199.00 1 829.00 0.62% 296 563.00 - 535.00 -0.18%
30.11.2011 294 199.00 295 169.00 - 970.00 -0.33% 293 185.00 1 014.00 0.35%
31.10.2011 295 169.00 295 707.00 - 538.00 -0.18% 291 482.00 3 687.00 1.26%
30.09.2011 295 707.00 295 932.00 - 225.00 -0.08% 289 985.00 5 722.00 1.97%
31.08.2011 295 932.00 295 813.00 119.00 0.04% 288 126.00 7 806.00 2.71%
31.07.2011 295 813.00 296 023.00 - 210.00 -0.07% 285 902.00 9 911.00 3.47%
30.06.2011 296 023.00 295 558.00 465.00 0.16% 283 910.00 12 113.00 4.27%
31.05.2011 295 558.00 295 285.00 273.00 0.09% 281 406.00 14 152.00 5.03%
30.04.2011 295 285.00 295 233.00 52.00 0.02% 278 706.00 16 579.00 5.95%
31.03.2011 295 233.00 295 638.00 - 405.00 -0.14% 276 128.00 19 105.00 6.92%
28.02.2011 295 638.00 296 223.00 - 585.00 -0.20% 273 848.00 21 790.00 7.96%
31.01.2011 296 223.00 296 563.00 - 340.00 -0.11% 272 139.00 24 084.00 8.85%
31.12.2010 296 563.00 293 185.00 3 378.00 1.15% 270 441.00 26 122.00 9.66%
30.11.2010 293 185.00 291 482.00 1 703.00 0.58% 264 738.00 28 447.00 10.75%
31.10.2010 291 482.00 289 985.00 1 497.00 0.52% 261 280.00 30 202.00 11.56%
30.09.2010 289 985.00 288 126.00 1 859.00 0.65% 257 647.00 32 338.00 12.55%
31.08.2010 288 126.00 285 902.00 2 224.00 0.78% 254 172.00 33 954.00 13.36%
31.07.2010 285 902.00 283 910.00 1 992.00 0.70% 250 669.00 35 233.00 14.06%
30.06.2010 283 910.00 281 406.00 2 504.00 0.89% 246 978.00 36 932.00 14.95%
31.05.2010 281 406.00 278 706.00 2 700.00 0.97% 243 016.00 38 390.00 15.80%
30.04.2010 278 706.00 276 128.00 2 578.00 0.93% 239 816.00 38 890.00 16.22%
31.03.2010 276 128.00 273 848.00 2 280.00 0.83% 236 584.00 39 544.00 16.71%
28.02.2010 273 848.00 272 139.00 1 709.00 0.63% 233 933.00 39 915.00 17.06%
31.01.2010 272 139.00 270 441.00 1 698.00 0.63% 231 902.00 40 237.00 17.35%
31.12.2009 270 441.00 264 738.00 5 703.00 2.15% 229 728.00 40 713.00 17.72%
30.11.2009 264 738.00 261 280.00 3 458.00 1.32% 224 154.00 40 584.00 18.11%
31.10.2009 261 280.00 257 647.00 3 633.00 1.41% 220 500.00 40 780.00 18.49%
30.09.2009 257 647.00 254 172.00 3 475.00 1.37% 216 089.00 41 558.00 19.23%
31.08.2009 254 172.00 250 669.00 3 503.00 1.40% 211 408.00 42 764.00 20.23%
31.07.2009 250 669.00 246 978.00 3 691.00 1.49% 207 220.00 43 449.00 20.97%
30.06.2009 246 978.00 243 016.00 3 962.00 1.63% 202 815.00 44 163.00 21.77%
31.05.2009 243 016.00 239 816.00 3 200.00 1.33% 198 449.00 44 567.00 22.46%
30.04.2009 239 816.00 236 584.00 3 232.00 1.37% 194 685.00 45 131.00 23.18%
31.03.2009 236 584.00 233 933.00 2 651.00 1.13% 190 730.00 45 854.00 24.04%
28.02.2009 233 933.00 231 902.00 2 031.00 0.88% 187 633.00 46 300.00 24.68%
31.01.2009 231 902.00 229 728.00 2 174.00 0.95% 184 718.00 47 184.00 25.54%
31.12.2008 229 728.00 224 154.00 5 574.00 2.49% 181 420.00 48 308.00 26.63%
30.11.2008 224 154.00 220 500.00 3 654.00 1.66% 173 859.00 50 295.00 28.93%
31.10.2008 220 500.00 216 089.00 4 411.00 2.04% 169 050.00 51 450.00 30.43%
30.09.2008 216 089.00 211 408.00 4 681.00 2.21% 164 005.00 52 084.00 31.76%
31.08.2008 211 408.00 207 220.00 4 188.00 2.02% 160 281.00 51 127.00 31.90%
31.07.2008 207 220.00 202 815.00 4 405.00 2.17% 155 935.00 51 285.00 32.89%
30.06.2008 202 815.00 198 449.00 4 366.00 2.20% 152 615.00 50 200.00 32.89%
31.05.2008 198 449.00 194 685.00 3 764.00 1.93% 149 090.00 49 359.00 33.11%
30.04.2008 194 685.00 190 730.00 3 955.00 2.07% 145 920.00 48 765.00 33.42%
31.03.2008 190 730.00 187 633.00 3 097.00 1.65% 143 216.00 47 514.00 33.18%
29.02.2008 187 633.00 184 718.00 2 915.00 1.58% 140 439.00 47 194.00 33.60%
31.01.2008 184 718.00 181 420.00 3 298.00 1.82% 138 594.00 46 124.00 33.28%
31.12.2007 181 420.00 173 859.00 7 561.00 4.35% 136 819.00 44 601.00 32.60%
30.11.2007 173 859.00 169 050.00 4 809.00 2.84% 132 730.00 41 129.00 30.99%
31.10.2007 169 050.00 164 005.00 5 045.00 3.08% 130 072.00 38 978.00 29.97%
30.09.2007 164 005.00 160 281.00 3 724.00 2.32% 127 225.00 36 780.00 28.91%
31.08.2007 160 281.00 155 935.00 4 346.00 2.79% 124 564.00 35 717.00 28.67%
31.07.2007 155 935.00 152 615.00 3 320.00 2.18% 121 669.00 34 266.00 28.16%
30.06.2007 152 615.00 149 090.00 3 525.00 2.36% 119 599.00 33 016.00 27.61%
31.05.2007 149 090.00 145 920.00 3 170.00 2.17% 116 840.00 32 250.00 27.60%
30.04.2007 145 920.00 143 216.00 2 704.00 1.89% 114 400.00 31 520.00 27.55%
31.03.2007 143 216.00 140 439.00 2 777.00 1.98% 112 815.00 30 401.00 26.95%
28.02.2007 140 439.00 138 594.00 1 845.00 1.33% 111 126.00 29 313.00 26.38%
31.01.2007 138 594.00 136 819.00 1 775.00 1.30% 109 974.00 28 620.00 26.02%
31.12.2006 136 819.00 132 730.00 4 089.00 3.08% 108 819.00 28 000.00 25.73%
30.11.2006 132 730.00 130 072.00 2 658.00 2.04% 105 164.00 27 566.00 26.21%
31.10.2006 130 072.00 127 225.00 2 847.00 2.24% 102 978.00 27 094.00 26.31%
30.09.2006 127 225.00 124 564.00 2 661.00 2.14% 100 831.00 26 394.00 26.18%
31.08.2006 124 564.00 121 669.00 2 895.00 2.38% 98 735.00 25 829.00 26.16%
31.07.2006 121 669.00 119 599.00 2 070.00 1.73% 96 053.00 25 616.00 26.67%
30.06.2006 119 599.00 116 840.00 2 759.00 2.36% 94 250.00 25 349.00 26.90%
31.05.2006 116 840.00 114 400.00 2 440.00 2.13% 91 710.00 25 130.00 27.40%
30.04.2006 114 400.00 112 815.00 1 585.00 1.40% 89 700.00 24 700.00 27.54%
31.03.2006 112 815.00 111 126.00 1 689.00 1.52% 87 973.00 24 842.00 28.24%
28.02.2006 111 126.00 109 974.00 1 152.00 1.05% 86 800.00 24 326.00 28.03%
31.01.2006 109 974.00 108 819.00 1 155.00 1.06% 85 812.00 24 162.00 28.16%
31.12.2005 108 819.00 105 164.00 3 655.00 3.48% 84 728.00 24 091.00 28.43%
30.11.2005 105 164.00 102 978.00 2 186.00 2.12% 81 288.00 23 876.00 29.37%
31.10.2005 102 978.00 100 831.00 2 147.00 2.13% 79 112.00 23 866.00 30.17%
30.09.2005 100 831.00 98 735.00 2 096.00 2.12% 77 115.00 23 716.00 30.75%
31.08.2005 98 735.00 96 053.00 2 682.00 2.79% 75 222.00 23 513.00 31.26%
31.07.2005 96 053.00 94 250.00 1 803.00 1.91% 73 112.00 22 941.00 31.38%
30.06.2005 94 250.00 91 710.00 2 540.00 2.77% 71 508.00 22 742.00 31.80%
31.05.2005 91 710.00 89 700.00 2 010.00 2.24% 69 653.00 22 057.00 31.67%
30.04.2005 89 700.00 87 973.00 1 727.00 1.96% 67 820.00 21 880.00 32.26%
31.03.2005 87 973.00 86 800.00 1 173.00 1.35% 66 291.00 21 682.00 32.71%
28.02.2005 86 800.00 85 812.00 988.00 1.15% 65 266.00 21 534.00 32.99%
31.01.2005 85 812.00 84 728.00 1 084.00 1.28% 64 545.00 21 267.00 32.95%
31.12.2004 84 728.00 81 288.00 3 440.00 4.23% 63 932.00 20 796.00 32.53%
30.11.2004 81 288.00 79 112.00 2 176.00 2.75% 61 179.00 20 109.00 32.87%
31.10.2004 79 112.00 77 115.00 1 997.00 2.59% 59 815.00 19 297.00 32.26%
30.09.2004 77 115.00 75 222.00 1 893.00 2.52% 57 951.00 19 164.00 33.07%
31.08.2004 75 222.00 73 112.00 2 110.00 2.89% 56 113.00 19 109.00 34.05%
31.07.2004 73 112.00 71 508.00 1 604.00 2.24% 54 802.00 18 310.00 33.41%
30.06.2004 71 508.00 69 653.00 1 855.00 2.66% 52 820.00 18 688.00 35.38%
31.05.2004 69 653.00 67 820.00 1 833.00 2.70% 51 438.00 18 215.00 35.41%
30.04.2004 67 820.00 66 291.00 1 529.00 2.31% 50 349.00 17 471.00 34.70%
31.03.2004 66 291.00 65 266.00 1 025.00 1.57% 48 992.00 17 299.00 35.31%
29.02.2004 65 266.00 64 545.00 721.00 1.12% 48 481.00 16 785.00 34.62%
31.01.2004 64 545.00 63 932.00 613.00 0.96% 47 819.00 16 726.00 34.98%
31.12.2003 63 932.00 61 179.00 2 753.00 4.50% 47 112.00 16 820.00 35.70%
30.11.2003 61 179.00 59 815.00 1 364.00 2.28% 45 481.00 15 698.00 34.52%
31.10.2003 59 815.00 57 951.00 1 864.00 3.22% 44 882.00 14 933.00 33.27%
30.09.2003 57 951.00 56 113.00 1 838.00 3.28% 43 698.00 14 253.00 32.62%
31.08.2003 56 113.00 54 802.00 1 311.00 2.39% 42 765.00 13 348.00 31.21%
31.07.2003 54 802.00 52 820.00 1 982.00 3.75% 42 218.00 12 584.00 29.81%
30.06.2003 52 820.00 51 438.00 1 382.00 2.69% 41 336.00 11 484.00 27.78%
31.05.2003 51 438.00 50 349.00 1 089.00 2.16% 40 998.00 10 440.00 25.46%
30.04.2003 50 349.00 48 992.00 1 357.00 2.77% 40 448.00 9 901.00 24.48%
31.03.2003 48 992.00 48 481.00 511.00 1.05% 39 760.00 9 232.00 23.22%
28.02.2003 48 481.00 47 819.00 662.00 1.38% 39 421.00 9 060.00 22.98%
31.01.2003 47 819.00 47 112.00 707.00 1.50% 39 128.00 8 691.00 22.21%
31.12.2002 47 112.00 45 481.00 1 631.00 3.59% - - -
30.11.2002 45 481.00 44 882.00 599.00 1.33% - - -
31.10.2002 44 882.00 43 698.00 1 184.00 2.71% - - -
30.09.2002 43 698.00 42 765.00 933.00 2.18% - - -
31.08.2002 42 765.00 42 218.00 547.00 1.30% - - -
31.07.2002 42 218.00 41 336.00 882.00 2.13% - - -
30.06.2002 41 336.00 40 998.00 338.00 0.82% - - -
31.05.2002 40 998.00 40 448.00 550.00 1.36% - - -
30.04.2002 40 448.00 39 760.00 688.00 1.73% - - -
31.03.2002 39 760.00 39 421.00 339.00 0.86% - - -
28.02.2002 39 421.00 39 128.00 293.00 0.75% - - -
31.01.2002 39 128.00 - - - - - -

Graf jako obrázek

Úvěry celkem  (Kč) - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Úvěry celkem (Kč) (Banky celkem - úvěry)
Úvěry celkem (Kč) (Střední a malé banky - úvěry)
Úvěry celkem (Kč) (Pobočky zahraničních bank - úvěry)
Úvěry celkem (Kč) (Stavební spořitelny - úvěry v Kč)
Úvěry celkem (Kč) (Velké banky - úvěry)
Úvěry celkem (Kč) (Střední banky - úvěry)
Úvěry celkem (Kč) (Malé banky - úvěry)
Úvěry poskytnuté bankami nefinančním podnikům v ČR - v EUR (Nové obchody - vybrané ukazatele v EUR)
Úvěry celkem bez kontokorentů, revolvingových úvěrů a pohledávek z kreditních karet - sazba (% p. a.) (Úvěry poskytnuté bankami nefinančním podnikům v ČR - v EUR)
z toho: Čisté nové úvěry včetně navýšení - sazba (% p. a.) (Úvěry poskytnuté bankami nefinančním podnikům v ČR - v EUR)
1 Úvěry s obj. do 30 mil. CZK - sazba (% p. a.) (Úvěry poskytnuté bankami nefinančním podnikům v ČR - v EUR)
z toho: Čisté nové úvěry včetně navýšení - sazba (% p. a.) (Úvěry poskytnuté bankami nefinančním podnikům v ČR - v EUR)
1 Úvěry s obj. do 7,5 mil. CZK - sazba (% p. a.) (Úvěry poskytnuté bankami nefinančním podnikům v ČR - v EUR)
z toho: Čisté nové úvěry včetně navýšení - sazba (% p. a.) (Úvěry poskytnuté bankami nefinančním podnikům v ČR - v EUR)
2 Úvěry s obj. 7,5 - 30 mil. CZK - sazba (% p. a.) (Úvěry poskytnuté bankami nefinančním podnikům v ČR - v EUR)
Čistý domácí úvěr centrální vládě (Analytické účty centrální banky (v mld. CZK))
Domácí úvěry zbytku ekonomiky (Analytické účty centrální banky (v mld. CZK))


Zobrazit sloupec 
Kurzy měn | Akcie | Obchodní rejstřík | Zájezdy | Last minute | Meteobox | Bydlet | YAuto | Studium | E
English version
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Dluhopisy Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Počasí

Kalkulačka

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Běžné účty

Hypotéky

Stavební spoření

Důchody

Směnárny - Euro, Dolar

Úřad práce

Investice

Podílové fondy

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Nový občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2019

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů | Cookies