Households - total (Loans to households (levels) - CZK) - ekonomika ČNB

Aktualizace dat Households - total (Loans to households (levels) - CZK) v této aplikaci skončila 30.6.2023. Aktualizovná data časových řad najdete na stránkách nové aplikace z dat ARAD ČNB

Nové časové řady makroekonomiky a jejich data

Data ke dniŘada nebo sestava
30.06.2024 Stav devizových rezerv a ostatních devizových aktiv: Měsíční, Z toho: umístěno v zahraničí, CZK
30.06.2024 Stav devizových rezerv a ostatních devizových aktiv: Měsíční, Z toho: umístěno v tuzemsku, CZK
- Ostatní vybrané položky: Měsíční, pohledávky z finančních derivátů (netto, marked to market), CZK
31.12.2022 Statistika emitovaných dluhopisů: Čtvrtletní, Dlouhodobé, Celkem - z toho v CZK
31.12.2022 Statistika emitovaných dluhopisů: Čtvrtletní, Krátkodobé, Celkem - z toho v CZK
31.12.2022 Statistika emitovaných dluhopisů: Čtvrtletní, Dlouhodobé, Vládní instituce (S.13) - z toho Treasury v CZK
31.12.2022 Statistika emitovaných dluhopisů: Čtvrtletní, Dlouhodobé, Vládní instituce (S.13) - z toho municipální
31.12.2022 Statistika emitovaných dluhopisů: Čtvrtletní, Krátkodobé, Vládní instituce (S.13) - z toho Treasury
31.12.2022 Statistika emitovaných dluhopisů: Čtvrtletní, Dlouhodobé, Instituce přijímající vklady kromě centrální banky (S.122) - z toho HZL
31.12.2022 Statistika emitovaných dluhopisů: Čtvrtletní, Dlouhodobé, Vládní instituce (S.13) - z toho Treasury
- Ostatní vybrané položky: Měsíční, pohledávky z finančních derivátů (netto, marked to market), EUR
- Ostatní vybrané položky: Měsíční, pohledávky z finančních derivátů (netto, marked to market), USD
30.06.2024 Stav devizových rezerv a ostatních devizových aktiv: Měsíční, Z toho: umístěno v tuzemsku, EUR
30.06.2024 Stav devizových rezerv a ostatních devizových aktiv: Měsíční, Z toho: umístěno v tuzemsku, USD
30.06.2024 Stav devizových rezerv a ostatních devizových aktiv: Měsíční, Z toho: umístěno v zahraničí, EUR
30.06.2024 Stav devizových rezerv a ostatních devizových aktiv: Měsíční, Z toho: umístěno v zahraničí, USD
30.09.2023 Pojišťovny - Počet subjektů: Čtvrtletní, z toho pojišťovny se státní účastí
30.09.2023 Pojišťovny - Počet subjektů: Čtvrtletní, z toho pojišťovny s rozhodující českou účastí
31.03.2024 Pojišťovny - Aktiva: Čtvrtletní, 2.1. z toho goodwill
- Strukturální indikátory bydlení: Roční, Podíl nájemních bytů - z toho: soukromé nájemné (%)

Graf hodnot, Loans to households (levels) - CZK

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... Loans to households (levels) - CZK - Households - total - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 30.06.2020 1 791 689.00
Min 31.03.2010 991 916.00

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
30.06.2020 1 791 689.00 1 766 237.00 25 452.00 1.44% 1 688 620.00 103 069.00 6.10%
31.03.2020 1 766 237.00 1 746 461.00 19 776.00 1.13% 1 660 628.00 105 609.00 6.36%
31.12.2019 1 746 461.00 1 717 193.00 29 268.00 1.70% 1 646 553.00 99 908.00 6.07%
30.09.2019 1 717 193.00 1 688 620.00 28 573.00 1.69% 1 616 020.00 101 173.00 6.26%
30.06.2019 1 688 620.00 1 660 628.00 27 992.00 1.69% 1 585 048.00 103 572.00 6.53%
31.03.2019 1 660 628.00 1 646 553.00 14 075.00 0.85% 1 552 379.00 108 249.00 6.97%
31.12.2018 1 646 553.00 1 616 020.00 30 533.00 1.89% 1 531 654.00 114 899.00 7.50%
30.09.2018 1 616 020.00 1 585 048.00 30 972.00 1.95% 1 501 457.00 114 563.00 7.63%
30.06.2018 1 585 048.00 1 552 379.00 32 669.00 2.10% 1 474 737.00 110 311.00 7.48%
31.03.2018 1 552 379.00 1 531 654.00 20 725.00 1.35% 1 442 298.00 110 081.00 7.63%
31.12.2017 1 531 654.00 1 501 457.00 30 197.00 2.01% 1 425 251.00 106 403.00 7.47%
30.09.2017 1 501 457.00 1 474 737.00 26 720.00 1.81% 1 395 088.00 106 369.00 7.62%
30.06.2017 1 474 737.00 1 442 298.00 32 439.00 2.25% 1 365 678.00 109 059.00 7.99%
31.03.2017 1 442 298.00 1 425 251.00 17 047.00 1.20% 1 336 797.00 105 501.00 7.89%
31.12.2016 1 425 251.00 1 395 088.00 30 163.00 2.16% 1 328 920.00 96 331.00 7.25%
30.09.2016 1 395 088.00 1 365 678.00 29 410.00 2.15% 1 305 240.00 89 848.00 6.88%
30.06.2016 1 365 678.00 1 336 797.00 28 881.00 2.16% 1 283 973.00 81 705.00 6.36%
31.03.2016 1 336 797.00 1 328 920.00 7 877.00 0.59% 1 243 676.00 93 121.00 7.49%
31.12.2015 1 328 920.00 1 305 240.00 23 680.00 1.81% 1 235 298.00 93 622.00 7.58%
30.09.2015 1 305 240.00 1 283 973.00 21 267.00 1.66% 1 235 087.00 70 153.00 5.68%
30.06.2015 1 283 973.00 1 243 676.00 40 297.00 3.24% 1 218 777.00 65 196.00 5.35%
31.03.2015 1 243 676.00 1 235 298.00 8 378.00 0.68% 1 207 843.00 35 833.00 2.97%
31.12.2014 1 235 298.00 1 235 087.00 211.00 0.02% 1 203 798.00 31 500.00 2.62%
30.09.2014 1 235 087.00 1 218 777.00 16 310.00 1.34% 1 191 643.00 43 444.00 3.65%
30.06.2014 1 218 777.00 1 207 843.00 10 934.00 0.91% 1 175 458.00 43 319.00 3.69%
31.03.2014 1 207 843.00 1 203 798.00 4 045.00 0.34% 1 161 832.00 46 011.00 3.96%
31.12.2013 1 203 798.00 1 191 643.00 12 155.00 1.02% 1 161 074.00 42 724.00 3.68%
30.09.2013 1 191 643.00 1 175 458.00 16 185.00 1.38% 1 142 768.00 48 875.00 4.28%
30.06.2013 1 175 458.00 1 161 832.00 13 626.00 1.17% 1 131 763.00 43 695.00 3.86%
31.03.2013 1 161 832.00 1 161 074.00 758.00 0.07% 1 120 008.00 41 824.00 3.73%
31.12.2012 1 161 074.00 1 142 768.00 18 306.00 1.60% 1 116 110.00 44 964.00 4.03%
30.09.2012 1 142 768.00 1 131 763.00 11 005.00 0.97% 1 096 074.00 46 694.00 4.26%
30.06.2012 1 131 763.00 1 120 008.00 11 755.00 1.05% 1 078 502.00 53 261.00 4.94%
31.03.2012 1 120 008.00 1 116 110.00 3 898.00 0.35% 1 062 411.00 57 597.00 5.42%
31.12.2011 1 116 110.00 1 096 074.00 20 036.00 1.83% 1 055 357.00 60 753.00 5.76%
30.09.2011 1 096 074.00 1 078 502.00 17 572.00 1.63% 1 036 493.00 59 581.00 5.75%
30.06.2011 1 078 502.00 1 062 411.00 16 091.00 1.51% 1 010 232.00 68 270.00 6.76%
31.03.2011 1 062 411.00 1 055 357.00 7 054.00 0.67% 991 916.00 70 495.00 7.11%
31.12.2010 1 055 357.00 1 036 493.00 18 864.00 1.82% - - -
30.09.2010 1 036 493.00 1 010 232.00 26 261.00 2.60% - - -
30.06.2010 1 010 232.00 991 916.00 18 316.00 1.85% - - -
31.03.2010 991 916.00 - - - - - -

Graf jako obrázek

Households - total - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Households - total (MFI loans, breakdown - loans to non-financial sectors other than government (levels))
Households - total (Deposits by non-financial sectors other than government - stocks)
Households - total (Deposits by non-financial sectors other than government - flows)
Households - total (MFI loans, breakdown - loans to non-financial sectors other than government (flows))
Households - total (Loans to households (levels) - CZK)
Households - total (MFI loans, breakdowns - loans to non-financial sectors other than government (stocks))
Households - total (MFI loans, breakdowns - loans to non-financial sectors other than government (flows))
Loans to residents - total (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of securities other than shares issued by residents - total (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of shares/ other equity issued by residents - total (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Total (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Deposits of residents - total (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - liabilities)
Total (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - liabilities)
Deposits of residents - total (Aggregated balance sheet of the Czech MFIs (excluding the CNB) - liabilities)
Deposits of residents - Other general government/other residents - total (Aggregated balance sheet of the Czech MFIs (excluding the CNB) - liabilities)
Total (Aggregated balance sheet of the Czech MFIs (excluding the CNB) - liabilities)
Loans to residents - total (Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - assets (levels))

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 10.000 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992. Zdroj dat: ČNB ARAD

Zobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.