v mil USD (Devizové rezervy (brutto od ledna 2012)»Stav devizových rezerv) - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 

Graf hodnot, Stav devizových rezerv

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... Stav devizových rezerv - v mil USD - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 31.01.2018 152 085.40
Min 31.05.2012 39 253.60

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
31.08.2019 144 891.30 145 019.90 - 128.60 -0.09% 144 511.50 379.80 0.26%
31.07.2019 145 019.90 146 668.10 -1 648.20 -1.12% 144 905.20 114.70 0.08%
30.06.2019 146 668.10 143 012.30 3 655.80 2.56% 144 182.00 2 486.10 1.72%
31.05.2019 143 012.30 143 516.90 - 504.60 -0.35% 144 861.80 -1 849.50 -1.28%
30.04.2019 143 516.90 143 038.90 478.00 0.33% 147 513.50 -3 996.60 -2.71%
31.03.2019 143 038.90 143 535.10 - 496.20 -0.35% 149 726.20 -6 687.30 -4.47%
28.02.2019 143 535.10 144 033.50 - 498.40 -0.35% 150 372.60 -6 837.50 -4.55%
31.01.2019 144 033.50 142 512.30 1 521.20 1.07% 152 085.40 -8 051.90 -5.29%
31.12.2018 142 512.30 141 372.00 1 140.30 0.81% 147 973.80 -5 461.50 -3.69%
30.11.2018 141 372.00 140 740.50 631.50 0.45% 145 625.60 -4 253.60 -2.92%
31.10.2018 140 740.50 144 172.40 -3 431.90 -2.38% 144 407.80 -3 667.30 -2.54%
30.09.2018 144 172.40 144 511.50 - 339.10 -0.23% 146 758.50 -2 586.10 -1.76%
31.08.2018 144 511.50 144 905.20 - 393.70 -0.27% 146 847.20 -2 335.70 -1.59%
31.07.2018 144 905.20 144 182.00 723.20 0.50% 145 823.00 - 917.80 -0.63%
30.06.2018 144 182.00 144 861.80 - 679.80 -0.47% 142 361.10 1 820.90 1.28%
31.05.2018 144 861.80 147 513.50 -2 651.70 -1.80% 139 157.80 5 704.00 4.10%
30.04.2018 147 513.50 149 726.20 -2 212.70 -1.48% 136 232.00 11 281.50 8.28%
31.03.2018 149 726.20 150 372.60 - 646.40 -0.43% 131 446.10 18 280.10 13.91%
28.02.2018 150 372.60 152 085.40 -1 712.80 -1.13% 111 857.30 38 515.30 34.43%
31.01.2018 152 085.40 147 973.80 4 111.60 2.78% 103 910.30 48 175.10 46.36%
31.12.2017 147 973.80 145 625.60 2 348.20 1.61% 85 726.10 62 247.70 72.61%
30.11.2017 145 625.60 144 407.80 1 217.80 0.84% 85 431.10 60 194.50 70.46%
31.10.2017 144 407.80 146 758.50 -2 350.70 -1.60% 85 915.60 58 492.20 68.08%
30.09.2017 146 758.50 146 847.20 -88.70 -0.06% 81 916.90 64 841.60 79.16%
31.08.2017 146 847.20 145 823.00 1 024.20 0.70% 78 562.40 68 284.80 86.92%
31.07.2017 145 823.00 142 361.10 3 461.90 2.43% 76 005.30 69 817.70 91.86%
30.06.2017 142 361.10 139 157.80 3 203.30 2.30% 74 876.40 67 484.70 90.13%
31.05.2017 139 157.80 136 232.00 2 925.80 2.15% 75 241.70 63 916.10 84.95%
30.04.2017 136 232.00 131 446.10 4 785.90 3.64% 74 863.10 61 368.90 81.97%
31.03.2017 131 446.10 111 857.30 19 588.80 17.51% 73 272.10 58 174.00 79.39%
28.02.2017 111 857.30 103 910.30 7 947.00 7.65% 70 291.90 41 565.40 59.13%
31.01.2017 103 910.30 85 726.10 18 184.20 21.21% 67 891.60 36 018.70 53.05%
31.12.2016 85 726.10 85 431.10 295.00 0.35% 64 491.00 21 235.10 32.93%
30.11.2016 85 431.10 85 915.60 - 484.50 -0.56% 62 265.50 23 165.60 37.20%
31.10.2016 85 915.60 81 916.90 3 998.70 4.88% 62 800.10 23 115.50 36.81%
30.09.2016 81 916.90 78 562.40 3 354.50 4.27% 63 011.80 18 905.10 30.00%
31.08.2016 78 562.40 76 005.30 2 557.10 3.36% 61 319.30 17 243.10 28.12%
31.07.2016 76 005.30 74 876.40 1 128.90 1.51% 56 419.20 19 586.10 34.72%
30.06.2016 74 876.40 75 241.70 - 365.30 -0.49% 57 068.00 17 808.40 31.21%
31.05.2016 75 241.70 74 863.10 378.60 0.51% 54 525.20 20 716.50 37.99%
30.04.2016 74 863.10 73 272.10 1 591.00 2.17% 54 705.10 20 158.00 36.85%
31.03.2016 73 272.10 70 291.90 2 980.20 4.24% 52 432.40 20 839.70 39.75%
29.02.2016 70 291.90 67 891.60 2 400.30 3.54% 53 867.40 16 424.50 30.49%
31.01.2016 67 891.60 64 491.00 3 400.60 5.27% 52 701.30 15 190.30 28.82%
31.12.2015 64 491.00 62 265.50 2 225.50 3.57% 54 492.80 9 998.20 18.35%
30.11.2015 62 265.50 62 800.10 - 534.60 -0.85% 54 704.00 7 561.50 13.82%
31.10.2015 62 800.10 63 011.80 - 211.70 -0.34% 54 672.30 8 127.80 14.87%
30.09.2015 63 011.80 61 319.30 1 692.50 2.76% 54 821.70 8 190.10 14.94%
31.08.2015 61 319.30 56 419.20 4 900.10 8.69% 57 049.60 4 269.70 7.48%
31.07.2015 56 419.20 57 068.00 - 648.80 -1.14% 57 452.00 -1 032.80 -1.80%
30.06.2015 57 068.00 54 525.20 2 542.80 4.66% 59 101.90 -2 033.90 -3.44%
31.05.2015 54 525.20 54 705.10 - 179.90 -0.33% 58 050.80 -3 525.60 -6.07%
30.04.2015 54 705.10 52 432.40 2 272.70 4.33% 58 421.30 -3 716.20 -6.36%
31.03.2015 52 432.40 53 867.40 -1 435.00 -2.66% 57 504.00 -5 071.60 -8.82%
28.02.2015 53 867.40 52 701.30 1 166.10 2.21% 57 256.40 -3 389.00 -5.92%
31.01.2015 52 701.30 54 492.80 -1 791.50 -3.29% 56 076.10 -3 374.80 -6.02%
31.12.2014 54 492.80 54 704.00 - 211.20 -0.39% 56 216.90 -1 724.10 -3.07%
30.11.2014 54 704.00 54 672.30 31.70 0.06% 55 621.30 - 917.30 -1.65%
31.10.2014 54 672.30 54 821.70 - 149.40 -0.27% 47 462.20 7 210.10 15.19%
30.09.2014 54 821.70 57 049.60 -2 227.90 -3.91% 45 983.50 8 838.20 19.22%
31.08.2014 57 049.60 57 452.00 - 402.40 -0.70% 44 997.60 12 052.00 26.78%
31.07.2014 57 452.00 59 101.90 -1 649.90 -2.79% 45 091.20 12 360.80 27.41%
30.06.2014 59 101.90 58 050.80 1 051.10 1.81% 43 880.70 15 221.20 34.69%
31.05.2014 58 050.80 58 421.30 - 370.50 -0.63% 43 698.20 14 352.60 32.84%
30.04.2014 58 421.30 57 504.00 917.30 1.60% 45 155.00 13 266.30 29.38%
31.03.2014 57 504.00 57 256.40 247.60 0.43% 44 647.90 12 856.10 28.79%
28.02.2014 57 256.40 56 076.10 1 180.30 2.10% 45 565.90 11 690.50 25.66%
31.01.2014 56 076.10 56 216.90 - 140.80 -0.25% 46 186.90 9 889.20 21.41%
31.12.2013 56 216.90 55 621.30 595.60 1.07% 45 078.80 11 138.10 24.71%
30.11.2013 55 621.30 47 462.20 8 159.10 17.19% 44 598.10 11 023.20 24.72%
31.10.2013 47 462.20 45 983.50 1 478.70 3.22% 44 150.90 3 311.30 7.50%
30.09.2013 45 983.50 44 997.60 985.90 2.19% 40 688.70 5 294.80 13.01%
31.08.2013 44 997.60 45 091.20 -93.60 -0.21% 40 223.80 4 773.80 11.87%
31.07.2013 45 091.20 43 880.70 1 210.50 2.76% 39 333.00 5 758.20 14.64%
30.06.2013 43 880.70 43 698.20 182.50 0.42% 39 922.50 3 958.20 9.91%
31.05.2013 43 698.20 45 155.00 -1 456.80 -3.23% 39 253.60 4 444.60 11.32%
30.04.2013 45 155.00 44 647.90 507.10 1.14% 43 537.00 1 618.00 3.72%
31.03.2013 44 647.90 45 565.90 - 918.00 -2.01% 43 175.90 1 472.00 3.41%
28.02.2013 45 565.90 46 186.90 - 621.00 -1.34% 43 147.40 2 418.50 5.61%
31.01.2013 46 186.90 45 078.80 1 108.10 2.46% 40 799.80 5 387.10 13.20%
31.12.2012 45 078.80 44 598.10 480.70 1.08% - - -
30.11.2012 44 598.10 44 150.90 447.20 1.01% - - -
31.10.2012 44 150.90 40 688.70 3 462.20 8.51% - - -
30.09.2012 40 688.70 40 223.80 464.90 1.16% - - -
31.08.2012 40 223.80 39 333.00 890.80 2.26% - - -
31.07.2012 39 333.00 39 922.50 - 589.50 -1.48% - - -
30.06.2012 39 922.50 39 253.60 668.90 1.70% - - -
31.05.2012 39 253.60 43 537.00 -4 283.40 -9.84% - - -
30.04.2012 43 537.00 43 175.90 361.10 0.84% - - -
31.03.2012 43 175.90 43 147.40 28.50 0.07% - - -
29.02.2012 43 147.40 40 799.80 2 347.60 5.75% - - -
31.01.2012 40 799.80 - - - - - -

Graf jako obrázek

v mil USD - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
v mil USD (Official reserve assets)
v mil USD (Stav devizových rezerv)
v mil USD (Stav devizových rezerv)
v mil USD (Official reserve assets)
4.1.2) Non-financial corporations: Loans over CZK 7,5 mil and up to CZK 30 mil - interest rate (% p.a. (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))
(4.1.2) Non-financial corporations: Loans over CZK 7,5 mil and up to CZK 30 mil - volume (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))
1 Úvěry s obj. do 30 mil. CZK - sazba (% p. a.) (Úvěry poskytnuté bankami nefinančním podnikům v ČR - v EUR)
1 Úvěry s obj. do 7,5 mil. CZK - sazba (% p. a.) (Úvěry poskytnuté bankami nefinančním podnikům v ČR - v EUR)
2 Úvěry s obj. 7,5 - 30 mil. CZK - sazba (% p. a.) (Úvěry poskytnuté bankami nefinančním podnikům v ČR - v EUR)
2 Úvěry s obj. nad 30 mil. CZK - sazba (% p. a.) (Úvěry poskytnuté bankami nefinančním podnikům v ČR - v EUR)
1 Úvěry s obj. do 30 mil. CZK - objem (Úvěry poskytnuté bankami nefinančním podnikům v ČR - v EUR)
1 Úvěry s obj. do 7,5 mil. CZK - objem (Úvěry poskytnuté bankami nefinančním podnikům v ČR - v EUR)
2 Úvěry s obj. 7,5 - 30 mil. CZK - objem (Úvěry poskytnuté bankami nefinančním podnikům v ČR - v EUR)
2 Úvěry s obj. nad 30 mil. CZK - objem (Úvěry poskytnuté bankami nefinančním podnikům v ČR - v EUR)


Zobrazit sloupec 
Kurzy měn | Akcie | Obchodní rejstřík | Zájezdy | Last minute | Meteobox | Bydlet | YAuto | Studium | E
English version
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Dluhopisy Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Počasí

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Úřad práce

Investice

Podílové fondy

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2019

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů | Cookies