Devizové rezervy (brutto od ledna 2012) (Statistika platební bilance (BPM 6)) - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 
Vyberte statistický ukazatel pro zobrazení hodnot a grafu vývoje nebo se podívejte na poslední hodnoty.

Statistika platební bilance (v mil. Kč)

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.06.2014 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Běžný účet -34 070.90 - - -13 846.10 146.07%
UK2 Kapitálový účet 71.50 - - - 352.30 - 120.30%
UK3 Finanční účet 48 051.50 - - 29 929.20 60.55%
UK4 Změna devizových rezerv -31 096.40 - - 8 341.60 - 472.79%
UK5 Investiční pozice - aktiva 3 357 959.70 - - 2 799 720.30 19.94%
UK6 Investiční pozice - pasíva 5 018 397.00 - - 4 688 625.40 7.03%
UK7 Saldo investiční pozice -1 660 437.30 - - -1 888 905.00 -12.10%
UK8 Zahraniční zadluženost 2 261 911.50 - - 2 042 029.40 10.77%
UK9 Devizové rezervy ČNB 1 213 703.70 1 198 019.40 1.31% 894 757.40 35.65%

Stav devizových rezerv

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.10.2019 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 (v mil USD) 147 098.90 143 791.10 2.30% 140 740.50 4.52%
UK2 (v mil CZK) 3 364 298.40 3 408 854.50 -1.31% 3 223 239.00 4.38%
UK3 (v mil EUR) 131 881.60 132 049.40 -0.13% 124 353.40 6.05%

Ostatní vybrané položky - v mil. USD

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.10.2019 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK10 (d) cenné papíry půjčené a v repo operaci 20 773.62 23 411.35 -11.27% 21 912.69 -5.20%
UK11 -- zapůjčené (poskytnuté) nebo v repo operaci a zahrnuté v části I - 812.27 -83.75 869.87% -58.96 1 277.66%
UK14 -- vypůjčené nebo získané a nezahrnuté v části I 21 585.89 23 495.09 -8.13% 21 971.65 -1.76%
UK32 (a) měnová struktura rezerv (podle skupin měn) 147 098.88 143 791.05 2.30% 140 740.50 4.52%
UK33 -- měny zahrnuté v koši SDR 124 813.75 122 238.95 2.11% 119 669.87 4.30%
UK34 -- měny nezahrnuté v koši SDR 22 285.13 21 552.10 3.40% 21 070.64 5.76%

Předurčený KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění) - Celkem - v mil.USD

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.10.2019 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 1. Devizové půjčky, cenné papíry a depozita - 111.75 - 108.84 2.67% - 107.59 3.87%
UK2 - odliv (-) Jistina - 111.73 - 108.80 2.69% - 107.57 3.87%
UK3 - odliv (-) Úroky -0.02 -0.04 -50.00% -0.02 0.00
UK6 2. Celková krátká a dlouhá pozice z devizových operací typu forward a futures proti domácí měně (včetně forwardové komponenty měnových swapů) -43.00 -43.00 0.00 - -
UK7 (a) Krátká pozice (-) -43.00 -43.00 0.00 - -
UK8 (b) Dlouhá pozice (+) 6.00 1.00 500.00% - -
UK9 3. Ostatní (specifikace) - 812.27 -83.75 869.87% -58.96 1 277.66%
UK10 - odliv spojený s repo operacemi (-) - 812.27 -83.75 869.87% -58.96 1 277.66%

Předurčený KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění) - Splatnost do 1 měsíce - v mil.USD

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.10.2019 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 1. Devizové půjčky, cenné papíry a depozita - 111.75 - 108.84 2.67% - 107.59 3.87%
UK2 - odliv (-) Jistina - 111.73 - 108.80 2.69% - 107.57 3.87%
UK3 - odliv (-) Úroky -0.02 -0.04 -50.00% -0.02 0.00
UK6 2. Celková krátká a dlouhá pozice z devizových operací typu forward a futures proti domácí měně (včetně forwardové komponenty měnových swapů) -43.00 -43.00 0.00 - -
UK7 (a) Krátká pozice (-) -43.00 -43.00 0.00 - -
UK8 (b) Dlouhá pozice (+) 6.00 1.00 500.00% - -
UK9 3. Ostatní (specifikace) - 812.27 -83.75 869.87% -58.96 1 277.66%
UK10 - odliv spojený s repo operacemi (-) - 812.27 -83.75 869.87% -58.96 1 277.66%

Předurčený KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění) - Splatnost nad 1 do 3 měsíců - v mil.USD

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.10.2019 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 1. Devizové půjčky, cenné papíry a depozita 0.00 0.00 - 0.00 -
UK2 - odliv (-) Jistina 0.00 0.00 - 0.00 -
UK3 - odliv (-) Úroky 0.00 0.00 - 0.00 -
UK9 3. Ostatní (specifikace) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK10 - odliv spojený s repo operacemi (-) 0.00 0.00 - 0.00 -

Předurčený KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění) - Splatnost nad 3 měs.do 1 roku - v mil.USD

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.10.2019 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 1. Devizové půjčky, cenné papíry a depozita 0.00 0.00 - 0.00 -
UK2 - odliv (-) Jistina 0.00 0.00 - 0.00 -
UK3 - odliv (-) Úroky 0.00 0.00 - 0.00 -
UK9 3. Ostatní (specifikace) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK10 - odliv spojený s repo operacemi (-) 0.00 0.00 - 0.00 -

Podmíněný KD příliv(+)/odliv(-) deviz.aktiv (nominál.ocenění) - Celkem - v mil.USD

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.10.2019 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK18 - ostatní mezinárodní organizace (-) 0.00 0.00 - 0.00 -

Stav devizových rezerv a ostatních devizových aktiv (přibližná tržní hodnota) - v mil. USD

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.10.2019 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 A. Stav devizových rezerv 147 098.88 143 791.05 2.30% 140 740.50 4.52%
UK2 (1) Devizové rezervy (v konvertibilních měnách) 123 889.86 118 691.38 4.38% 117 268.71 5.65%
UK3 (a) Cenné papíry 84 187.28 82 284.84 2.31% 80 925.69 4.03%
UK5 (b) Depozita: 39 702.58 36 406.54 9.05% 36 343.01 9.24%
UK6 (i) v jiných centrálních bankách, u BIS a IMF 39 133.47 36 140.99 8.28% 36 267.30 7.90%
UK7 (ii) u bank se sídlem v tuzemsku 0.00 0.00 - 0.00 -
UK8 Z toho: umístěno v zahraničí 0.00 0.00 - 0.00 -
UK9 (iii) u bank se sídlem v zahraničí 569.11 265.55 114.31% 75.72 651.60%
UK10 Z toho:umístěno v tuzemsku 0.00 0.00 - 0.00 -
UK11 (2) Rezervní pozice u IMF 602.12 595.53 1.11% 522.21 15.30%
UK12 (3) SDR 630.56 623.66 1.11% 631.36 -0.13%
UK13 (4) zlato (včetně zlatých depozit, případně zlata ze swapových operací) 387.33 381.53 1.52% 341.94 13.27%
UK14 -- objem v mil. trojských uncí 0.26 0.26 0.00 0.28 -8.87%
UK15 (5) ostatní rezervní aktiva (specifikace) 21 589.00 23 498.96 -8.13% 21 976.28 -1.76%
UK16 -- finanční deriváty 0.00 0.00 - 0.00 -
UK18 -- ostatní (bankovky a kolaterály v reverzních repo-operacích) 21 589.00 23 498.96 -8.13% 21 976.28 -1.76%
UK19 B. Ostatní devizová aktiva (specifikace) 342.47 248.15 38.01% 480.03 -28.66%
UK20 -- cenné papíry nezahrnuté do oficiálních rezervních aktiv 204.27 201.94 1.15% 198.86 2.72%
UK21 -- depozita nezahrnutá do oficiálních rezervních aktiv 88.50 154.64 -42.77% 27.96 216.52%
UK22 -- půjčky nezahrnuté do oficiálních rezervních aktiv 7.81 7.73 1.03% 7.83 -0.26%
UK23 -- finanční deriváty nezahrnuté do oficiálních rezervních aktiv 30.04 - 127.82 - 123.50% 240.94 -87.53%
UK24 -- zlato nezahrnuté do oficiálních rezervních aktiv 11.84 11.66 1.54% 4.43 167.27%
Statistika platební bilance (v mil. Kč)
Běžný účet (86 hodnot, 30.06.2014)
Kapitálový účet (79 hodnot, 30.06.2014)
Finanční účet (86 hodnot, 30.06.2014)
Změna devizových rezerv (86 hodnot, 30.06.2014)
Investiční pozice - aktiva (65 hodnot, 30.06.2014)
Investiční pozice - pasíva (65 hodnot, 30.06.2014)
Saldo investiční pozice (65 hodnot, 30.06.2014)
Zahraniční zadluženost (65 hodnot, 30.06.2014)
Devizové rezervy ČNB (262 hodnoty, 31.10.2014)
Předurčený KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění) - Celkem - v mil.USD
Devizové půjčky, cenné papíry a depozita (236 hodnot, 31.10.2019)
odliv (-) Jistina (236 hodnot, 31.10.2019)
odliv (-) Úroky (233 hodnoty, 31.10.2019)
příliv (+) Jistina
příliv (+) Úroky
Celková krátká a dlouhá pozice z devizových operací typu forward a futures proti domácí měně (včetně forwardové komponenty měnových swapů) (5 hodnot, 31.08.2000)
Krátká pozice (-) (2 hodnoty, 31.08.2000)
Dlouhá pozice (+) (3 hodnoty, 30.06.2000)
Ostatní (specifikace) (59 hodnot, 31.10.2019)
odliv spojený s repo operacemi (-) (59 hodnot, 31.10.2019)
příliv spojený s reversními repo operacemi (+)
obchodní úvěry (-)
obchodní úvěry (+)
ostatní účty platby (-)
ostatní účty příjmy (+)
Předurčený KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění) - Splatnost do 1 měsíce - v mil.USD
Devizové půjčky, cenné papíry a depozita (229 hodnot, 31.10.2019)
odliv (-) Jistina (229 hodnot, 31.10.2019)
odliv (-) Úroky (222 hodnoty, 31.10.2019)
příliv (+) Jistina
příliv (+) Úroky
Celková krátká a dlouhá pozice z devizových operací typu forward a futures proti domácí měně (včetně forwardové komponenty měnových swapů) (5 hodnot, 31.08.2000)
Krátká pozice (-) (2 hodnoty, 31.08.2000)
Dlouhá pozice (+) (3 hodnoty, 30.06.2000)
Ostatní (specifikace) (59 hodnot, 31.10.2019)
odliv spojený s repo operacemi (-) (59 hodnot, 31.10.2019)
příliv spojený s reversními repo operacemi (+)
obchodní úvěry (-)
obchodní úvěry (+)
ostatní účty platby (-)
ostatní účty příjmy (+)
Předurčený KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění) - Splatnost nad 1 do 3 měsíců - v mil.USD
Devizové půjčky, cenné papíry a depozita (230 hodnot, 31.10.2019)
odliv (-) Jistina (230 hodnot, 31.10.2019)
odliv (-) Úroky (223 hodnoty, 31.10.2019)
příliv (+) Jistina
příliv (+) Úroky
Celková krátká a dlouhá pozice z devizových operací typu forward a futures proti domácí měně (včetně forwardové komponenty měnových swapů)
Krátká pozice (-)
Dlouhá pozice (+)
Ostatní (specifikace) (59 hodnot, 31.10.2019)
odliv spojený s repo operacemi (-) (59 hodnot, 31.10.2019)
příliv spojený s reversními repo operacemi (+)
obchodní úvěry (-)
obchodní úvěry (+)
ostatní účty platby (-)
ostatní účty příjmy (+)
Předurčený KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění) - Splatnost nad 3 měs.do 1 roku - v mil.USD
Devizové půjčky, cenné papíry a depozita (236 hodnot, 31.10.2019)
odliv (-) Jistina (236 hodnot, 31.10.2019)
odliv (-) Úroky (233 hodnoty, 31.10.2019)
příliv (+) Jistina
příliv (+) Úroky
Celková krátká a dlouhá pozice z devizových operací typu forward a futures proti domácí měně (včetně forwardové komponenty měnových swapů)
Krátká pozice (-)
Dlouhá pozice (+)
Ostatní (specifikace) (59 hodnot, 31.10.2019)
odliv spojený s repo operacemi (-) (59 hodnot, 31.10.2019)
příliv spojený s reversními repo operacemi (+)
obchodní úvěry (-)
obchodní úvěry (+)
ostatní účty platby (-)
ostatní účty příjmy (+)
Podmíněný KD příliv(+)/odliv(-) deviz.aktiv (nominál.ocenění) - Celkem - v mil.USD
Podmíněné závazky v zahraničních měnách
Záruky za dluh splatné do 1 roku
Ostatní podmíněné závazky
Emitované cizoměnové obligace s obsaženými opcemi umožňujícími investorovi předčasné splacení ( puttable bonds )
Nečerpané, nepodmíněné úvěrové linky poskytnuté :
ostatními národními měnovými institucemi, BIS, IMF a ostatními mezinárodními organizacemi
ostatní národní měnové instituce (+)
BIS (+)
IMF (+)
ostatní mezinárodní organizace (+)
bankami a ostatními finančními institucemi se sídlem v tuzemsku (+)
bankami a ostatními finančními institucemi se sídlem v zahraničí (+)
Nečerpané, nepodmíněné úvěrové linky poskytnuté :
ostatním národním měnovým institucím, BIS, IMF a ostatním mezinárodním organizacím
ostatní národní měnové instituce (-)
BIS (-)
IMF (-)
ostatní mezinárodní organizace (-) (236 hodnot, 31.10.2019)
bankám a ostatním finančním institucím se sídlem v tuzemsku (-)
bankám a ostatním finančním institucím se sídlem v zahraničí (-)
Celková krátká a dlouhá pozice z opčních obchodů v zahraniční měně proti domácí měně
Krátká pozice
Nakoupené prodejní opce
Prodané kupní opce
Dlouhá pozice
Nakoupené kupní opce
Prodané prodejní opce
Záznam o devizových opcích, které jsou in-the-money
V běžném kurzu
Krátká pozice
Dlouhá pozice
+ 5 % (depreciace o 5%)
Krátká pozice
Dlouhá pozice
- 5 % (apreciace o 5%)
Krátká pozice
Dlouhá pozice
+10 % (depreciace o 10%)
Krátká pozice
Dlouhá pozice
- 10 % (apreciace o 10%)
Krátká pozice
Dlouhá pozice
Ostatní (specifikace)
Krátká pozice
Dlouhá pozice
Stav devizových rezerv
v mil USD (94 hodnoty, 31.10.2019)
v mil CZK (94 hodnoty, 31.10.2019)
v mil EUR (94 hodnoty, 31.10.2019)
Ostatní vybrané položky - v mil. USD
krátkodobý dluh v domácí měně indexovaný devizovým kurzem
finanční instrumenty denominované v zahraniční měně a s vypořádáním jiným způsobem (např. v domácí měně)
deriváty (forwardy, futures a opční smlouvy)
krátká pozice
dlouhá pozice
ostatní instrumenty
aktiva poskytnutá jako zástava (pledged)
zahrnutá do rezervních aktiv
zahrnutá do ostatních devizových aktiv
cenné papíry půjčené a v repo operaci (94 hodnoty, 31.10.2019)
zapůjčené (poskytnuté) nebo v repo operaci a zahrnuté v části I (94 hodnoty, 31.10.2019)
zapůjčené (poskytnuté) nebo v repo operaci nezahrnuté v části I
vypůjčené nebo získané a zahrnuté v části I
vypůjčené nebo získané a nezahrnuté v části I (94 hodnoty, 31.10.2019)
pohledávky z finančních derivátů (netto, marked to market)
forwardy
futures
swapy
opce
ostatní
deriváty (forwardy, futures nebo opční smlouvy), které mají zbývající splatnost větší než 1 rok
celková krátká a dlouhá pozice z termín.operací typu forward a futures v cizích měnách proti domácí měně (vč.forwardových komponentů měnových swapů)
krátká pozice (-)
dlouhá pozice (+)
celková krátká a dlouhá pozice z termínových operací typu opce v cizích měnách proti domácí měně
krátká pozice
nakoupené prodejní opce
prodané kupní opce
dlouhá pozice
nakoupené kupní opce
prodané prodejní opce
měnová struktura rezerv (podle skupin měn) (94 hodnoty, 31.10.2019)
měny zahrnuté v koši SDR (94 hodnoty, 31.10.2019)
měny nezahrnuté v koši SDR (94 hodnoty, 31.10.2019)
podle jednotlivých měn (není povinné)
Stav devizových rezerv a ostatních devizových aktiv (přibližná tržní hodnota) - v mil. USD
Stav devizových rezerv (94 hodnoty, 31.10.2019)
Devizové rezervy (v konvertibilních měnách) (94 hodnoty, 31.10.2019)
Cenné papíry (94 hodnoty, 31.10.2019)
Z toho: zahraniční emise emitentů se sídlem v tuzemsku
Depozita: (94 hodnoty, 31.10.2019)
v jiných centrálních bankách, u BIS a IMF (94 hodnoty, 31.10.2019)
u bank se sídlem v tuzemsku (94 hodnoty, 31.10.2019)
Z toho: umístěno v zahraničí (94 hodnoty, 31.10.2019)
u bank se sídlem v zahraničí (94 hodnoty, 31.10.2019)
Z toho:umístěno v tuzemsku (94 hodnoty, 31.10.2019)
Rezervní pozice u IMF (94 hodnoty, 31.10.2019)
SDR (94 hodnoty, 31.10.2019)
zlato (včetně zlatých depozit, případně zlata ze swapových operací) (94 hodnoty, 31.10.2019)
objem v mil. trojských uncí (94 hodnoty, 31.10.2019)
ostatní rezervní aktiva (specifikace) (94 hodnoty, 31.10.2019)
finanční deriváty (94 hodnoty, 31.10.2019)
půjčky nebankovním subjektům nerezidentům
ostatní (bankovky a kolaterály v reverzních repo-operacích) (94 hodnoty, 31.10.2019)
Ostatní devizová aktiva (specifikace) (94 hodnoty, 31.10.2019)
cenné papíry nezahrnuté do oficiálních rezervních aktiv (94 hodnoty, 31.10.2019)
depozita nezahrnutá do oficiálních rezervních aktiv (94 hodnoty, 31.10.2019)
půjčky nezahrnuté do oficiálních rezervních aktiv (94 hodnoty, 31.10.2019)
finanční deriváty nezahrnuté do oficiálních rezervních aktiv (94 hodnoty, 31.10.2019)
zlato nezahrnuté do oficiálních rezervních aktiv (94 hodnoty, 31.10.2019)
ostatní

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Devizové rezervy (brutto od ledna 2012) (Statistika platební bilance (BPM 6))
Kapitál a rezervy - stavy (Peněžní agregáty - protipoložky M3 - stavy, toky)
Kapitál a rezervy - toky (Peněžní agregáty - protipoložky M3 - stavy, toky)
Kapitál a rezervy, celkem (Pasiva, hlavní položky, celkem)
Kapitál a rezervy, nerezidenti (Pasiva, hlavní položky, nerezidenti)
Devizové kurzy (ke konci měsíce) (Devizové kurzy)
Devizové kurzy (měsíční průměr) (Devizové kurzy)
Devizové kurzy (přepočítací poměry) bývalých měn EMU (ke konci měsíce) (Devizové kurzy)
Devizové kurzy (přepočítací poměry) bývalých měn EMU (měsíční průměr) (Devizové kurzy)
Úprava o změnu čistého podílu domácností na rezervách penzijních fonsů (1a_příjmy a výdaje vládního sektoru (S.13))
Kapitál a rezervy (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - pasiva)
Zobrazit sloupec 
Kurzy měn | Akcie | Obchodní rejstřík | Zájezdy | Last minute | Meteobox | Bydlet | YAuto | Studium | E
English version
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Dluhopisy Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Počasí

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2019

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů | Cookies