Deposits and credits received from clients total, Kvartální součty - ekonomika ČNB

Aktualizace dat Deposits and credits received from clients total v této aplikaci skončila 30.6.2023. Aktualizovná data časových řad najdete na stránkách nové aplikace z dat ARAD ČNB

Graf hodnot, Client deposits by time (FC)

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Kvartální součty

Zpět na základní časovou řadu Deposits and credits received from clients total

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
01.07.2020 557 690.50 1 654 874.20 -1 097 183.70 -66.30% 1 601 825.20 -1 044 134.70 -65.18%
01.04.2020 1 654 874.20 1 644 338.00 10 536.20 0.64% 1 600 969.30 53 904.90 3.37%
01.01.2020 1 644 338.00 1 622 956.10 21 381.90 1.32% 1 443 358.00 200 980.00 13.92%
01.10.2019 1 622 956.10 1 601 825.20 21 130.90 1.32% 1 410 714.40 212 241.70 15.04%
01.07.2019 1 601 825.20 1 600 969.30 855.90 0.05% 1 441 554.30 160 270.90 11.12%
01.04.2019 1 600 969.30 1 443 358.00 157 611.30 10.92% 1 374 936.20 226 033.10 16.44%
01.01.2019 1 443 358.00 1 410 714.40 32 643.60 2.31% 1 344 542.30 98 815.70 7.35%
01.10.2018 1 410 714.40 1 441 554.30 -30 839.90 -2.14% 1 287 448.30 123 266.10 9.57%
01.07.2018 1 441 554.30 1 374 936.20 66 618.10 4.85% 1 303 206.50 138 347.80 10.62%
01.04.2018 1 374 936.20 1 344 542.30 30 393.90 2.26% 1 283 471.60 91 464.60 7.13%
01.01.2018 1 344 542.30 1 287 448.30 57 094.00 4.43% 1 295 527.00 49 015.30 3.78%
01.10.2017 1 287 448.30 1 303 206.50 -15 758.20 -1.21% 1 313 390.50 -25 942.20 -1.98%
01.07.2017 1 303 206.50 1 283 471.60 19 734.90 1.54% 1 354 903.10 -51 696.60 -3.82%
01.04.2017 1 283 471.60 1 295 527.00 -12 055.40 -0.93% 1 357 953.10 -74 481.50 -5.48%
01.01.2017 1 295 527.00 1 313 390.50 -17 863.50 -1.36% 1 294 124.60 1 402.40 0.11%
01.10.2016 1 313 390.50 1 354 903.10 -41 512.60 -3.06% 1 370 480.60 -57 090.10 -4.17%
01.07.2016 1 354 903.10 1 357 953.10 -3 050.00 -0.22% 1 379 910.20 -25 007.10 -1.81%
01.04.2016 1 357 953.10 1 294 124.60 63 828.50 4.93% 1 337 446.50 20 506.60 1.53%
01.01.2016 1 294 124.60 1 370 480.60 -76 356.00 -5.57% 1 316 929.20 -22 804.60 -1.73%
01.10.2015 1 370 480.60 1 379 910.20 -9 429.60 -0.68% 1 270 318.80 100 161.80 7.88%
01.07.2015 1 379 910.20 1 337 446.50 42 463.70 3.17% 1 220 606.10 159 304.10 13.05%
01.04.2015 1 337 446.50 1 316 929.20 20 517.30 1.56% 1 157 434.80 180 011.70 15.55%
01.01.2015 1 316 929.20 1 270 318.80 46 610.40 3.67% 1 097 278.70 219 650.50 20.02%
01.10.2014 1 270 318.80 1 220 606.10 49 712.70 4.07% 1 078 064.70 192 254.10 17.83%
01.07.2014 1 220 606.10 1 157 434.80 63 171.30 5.46% 989 858.60 230 747.50 23.31%
01.04.2014 1 157 434.80 1 097 278.70 60 156.10 5.48% 894 709.60 262 725.20 29.36%
01.01.2014 1 097 278.70 1 078 064.70 19 214.00 1.78% 807 525.80 289 752.90 35.88%
01.10.2013 1 078 064.70 989 858.60 88 206.10 8.91% 805 804.70 272 260.00 33.79%
01.07.2013 989 858.60 894 709.60 95 149.00 10.63% 828 673.60 161 185.00 19.45%
01.04.2013 894 709.60 807 525.80 87 183.80 10.80% 825 590.20 69 119.40 8.37%
01.01.2013 807 525.80 805 804.70 1 721.10 0.21% 817 363.00 -9 837.20 -1.20%
01.10.2012 805 804.70 828 673.60 -22 868.90 -2.76% 729 144.90 76 659.80 10.51%
01.07.2012 828 673.60 825 590.20 3 083.40 0.37% 763 434.30 65 239.30 8.55%
01.04.2012 825 590.20 817 363.00 8 227.20 1.01% 772 387.50 53 202.70 6.89%
01.01.2012 817 363.00 729 144.90 88 218.10 12.10% 795 870.30 21 492.70 2.70%
01.10.2011 729 144.90 763 434.30 -34 289.40 -4.49% 735 651.80 -6 506.90 -0.88%
01.07.2011 763 434.30 772 387.50 -8 953.20 -1.16% 728 243.30 35 191.00 4.83%
01.04.2011 772 387.50 795 870.30 -23 482.80 -2.95% 800 893.50 -28 506.00 -3.56%
01.01.2011 795 870.30 735 651.80 60 218.50 8.19% 707 787.80 88 082.50 12.44%
01.10.2010 735 651.80 728 243.30 7 408.50 1.02% 727 812.50 7 839.30 1.08%
01.07.2010 728 243.30 800 893.50 -72 650.20 -9.07% 758 306.40 -30 063.10 -3.96%
01.04.2010 800 893.50 707 787.80 93 105.70 13.15% 782 103.90 18 789.60 2.40%
01.01.2010 707 787.80 727 812.50 -20 024.70 -2.75% 803 798.10 -96 010.30 -11.94%
01.10.2009 727 812.50 758 306.40 -30 493.90 -4.02% 756 955.70 -29 143.20 -3.85%
01.07.2009 758 306.40 782 103.90 -23 797.50 -3.04% 732 408.70 25 897.70 3.54%
01.04.2009 782 103.90 803 798.10 -21 694.20 -2.70% 748 329.40 33 774.50 4.51%
01.01.2009 803 798.10 756 955.70 46 842.40 6.19% 738 040.80 65 757.30 8.91%
01.10.2008 756 955.70 732 408.70 24 547.00 3.35% 751 943.80 5 011.90 0.67%
01.07.2008 732 408.70 748 329.40 -15 920.70 -2.13% 716 978.80 15 429.90 2.15%
01.04.2008 748 329.40 738 040.80 10 288.60 1.39% 678 225.70 70 103.70 10.34%
01.01.2008 738 040.80 751 943.80 -13 903.00 -1.85% 642 885.40 95 155.40 14.80%
01.10.2007 751 943.80 716 978.80 34 965.00 4.88% 645 300.30 106 643.50 16.53%
01.07.2007 716 978.80 678 225.70 38 753.10 5.71% 601 397.90 115 580.90 19.22%
01.04.2007 678 225.70 642 885.40 35 340.30 5.50% 600 960.70 77 265.00 12.86%
01.01.2007 642 885.40 645 300.30 -2 414.90 -0.37% 599 101.40 43 784.00 7.31%
01.10.2006 645 300.30 601 397.90 43 902.40 7.30% 582 343.50 62 956.80 10.81%
01.07.2006 601 397.90 600 960.70 437.20 0.07% 551 918.80 49 479.10 8.96%
01.04.2006 600 960.70 599 101.40 1 859.30 0.31% 535 533.10 65 427.60 12.22%
01.01.2006 599 101.40 582 343.50 16 757.90 2.88% 509 849.50 89 251.90 17.51%
01.10.2005 582 343.50 551 918.80 30 424.70 5.51% 534 052.20 48 291.30 9.04%
01.07.2005 551 918.80 535 533.10 16 385.70 3.06% 545 553.80 6 365.00 1.17%
01.04.2005 535 533.10 509 849.50 25 683.60 5.04% 519 573.80 15 959.30 3.07%
01.01.2005 509 849.50 534 052.20 -24 202.70 -4.53% 497 784.90 12 064.60 2.42%
01.10.2004 534 052.20 545 553.80 -11 501.60 -2.11% 521 106.60 12 945.60 2.48%
01.07.2004 545 553.80 519 573.80 25 980.00 5.00% 529 423.40 16 130.40 3.05%
01.04.2004 519 573.80 497 784.90 21 788.90 4.38% 504 092.40 15 481.40 3.07%
01.01.2004 497 784.90 521 106.60 -23 321.70 -4.48% 513 834.20 -16 049.30 -3.12%
01.10.2003 521 106.60 529 423.40 -8 316.80 -1.57% 513 693.60 7 413.00 1.44%
01.07.2003 529 423.40 504 092.40 25 331.00 5.03% 511 797.70 17 625.70 3.44%
01.04.2003 504 092.40 513 834.20 -9 741.80 -1.90% 550 167.30 -46 074.90 -8.37%
01.01.2003 513 834.20 513 693.60 140.60 0.03% 561 623.90 -47 789.70 -8.51%
01.10.2002 513 693.60 511 797.70 1 895.90 0.37% 560 144.50 -46 450.90 -8.29%
01.07.2002 511 797.70 550 167.30 -38 369.60 -6.97% 561 502.00 -49 704.30 -8.85%
01.04.2002 550 167.30 561 623.90 -11 456.60 -2.04% 586 505.50 -36 338.20 -6.20%
01.01.2002 561 623.90 560 144.50 1 479.40 0.26% 567 599.00 -5 975.10 -1.05%
01.10.2001 560 144.50 561 502.00 -1 357.50 -0.24% 560 257.70 - 113.20 -0.02%
01.07.2001 561 502.00 586 505.50 -25 003.50 -4.26% 543 326.50 18 175.50 3.35%
01.04.2001 586 505.50 567 599.00 18 906.50 3.33% 518 084.20 68 421.30 13.21%
01.01.2001 567 599.00 560 257.70 7 341.30 1.31% 508 865.00 58 734.00 11.54%
01.10.2000 560 257.70 543 326.50 16 931.20 3.12% 511 436.20 48 821.50 9.55%
01.07.2000 543 326.50 518 084.20 25 242.30 4.87% 516 856.30 26 470.20 5.12%
01.04.2000 518 084.20 508 865.00 9 219.20 1.81% 518 224.30 - 140.10 -0.03%
01.01.2000 508 865.00 511 436.20 -2 571.20 -0.50% 512 486.10 -3 621.10 -0.71%
01.10.1999 511 436.20 516 856.30 -5 420.10 -1.05% 495 094.90 16 341.30 3.30%
01.07.1999 516 856.30 518 224.30 -1 368.00 -0.26% 514 599.80 2 256.50 0.44%
01.04.1999 518 224.30 512 486.10 5 738.20 1.12% 499 658.30 18 566.00 3.72%
01.01.1999 512 486.10 495 094.90 17 391.20 3.51% 483 233.20 29 252.90 6.05%
01.10.1998 495 094.90 514 599.80 -19 504.90 -3.79% 480 052.40 15 042.50 3.13%
01.07.1998 514 599.80 499 658.30 14 941.50 2.99% 452 280.50 62 319.30 13.78%
01.04.1998 499 658.30 483 233.20 16 425.10 3.40% 398 731.20 100 927.10 25.31%
01.01.1998 483 233.20 480 052.40 3 180.80 0.66% 297 459.30 185 773.90 62.45%
01.10.1997 480 052.40 452 280.50 27 771.90 6.14% - - -
01.07.1997 452 280.50 398 731.20 53 549.30 13.43% - - -
01.04.1997 398 731.20 297 459.30 101 271.90 34.05% - - -
01.01.1997 297 459.30 - - - - - -

Ekonomické ukazatele České národní banky


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Deposits and credits received from clients total (Client deposits by time (CZK+FC))
Deposits and credits received from clients total (Client deposits by time (CZK))
Deposits and credits received from clients total (Client deposits by time (FC))
Deposits and credits received from clients total (Client deposits by time (EUR))
Deposits and credits received from clients total (Client deposits by type (CZK+FC))
Deposits and credits received from clients total (Client deposits by type (CZK))
Deposits and credits received from clients total (Client deposits by type (FC))
Deposits and credits received from clients total (Client deposits by type (EUR))
Deposits and credits received from clients total (Households (residents) - Client deposits by time (CZK+FC))
Deposits and credits received from clients total (Households - trades (residents) - Client deposits by time (CZK+FC))
Monetary and financial statistics (Statistical data)
Loans to residents - total (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of securities other than shares issued by residents - total (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of shares/ other equity issued by residents - total (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Total (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Deposits of residents - total (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - liabilities)
Deposits of residents - MFIs (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - liabilities)
Deposits of residents - Central government (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - liabilities)
Deposits of residents - Other general government/other residents (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - liabilities)
Capital and reserves (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - liabilities)

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 10.000 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992. Zdroj dat: ČNB ARAD

Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.