Long-term deposits (over 5 years) (Non-financial corporations total (residents) - Client deposits by time (CZK+FC)) - ekonomika ČNB

Aktualizace dat Long-term deposits (over 5 years) (Non-financial corporations total (residents) - Client deposits by time (CZK+FC)) v této aplikaci skončila 30.6.2023. Aktualizovná data časových řad najdete na stránkách nové aplikace z dat ARAD ČNB

Nové časové řady makroekonomiky a jejich data

Data ke dniŘada nebo sestava
30.04.2024 Statistika úrokových sazeb - stavy obchodů - úvěry v CZK: Měsíční, Objem, Nefinanční podniky, CZK, Nad 5 let
30.04.2024 Statistika úrokových sazeb - stavy obchodů - úvěry v CZK: Měsíční, Objem, Domácnosti + NISD, CZK, Nad 5 let
30.04.2024 Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům: Měsíční, Toky, Eurozóna, Přijaté vklady, Non-MFI - ostatní - nerezidenti
30.04.2024 Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům: Měsíční, Toky, Eurozóna, Přijaté vklady, Non- MFI - celkem - nerezidenti
30.04.2024 Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům: Měsíční, Toky, Eurozóna, Poskytnuté úvěry, Non-MFI - ostatní - nerezidenti
30.04.2024 Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům: Měsíční, Toky, Eurozóna, Poskytnuté úvěry, Non- MFI - celkem - nerezidenti
30.04.2024 Úvěry klientské: Měsíční, Nad 1 rok do 5 let včetně, Celkem, CZK, Stav (zůstatek)
31.12.2017 Úvěry klientské: Měsíční, Nad 1 rok do 5 let včetně, Celkem, CZK, Standardní, Stav (zůstatek)
31.12.2017 Úvěry klientské: Měsíční, Nad 1 rok do 5 let včetně, Celkem, CZK, Sledované, Stav (zůstatek)
31.12.2017 Úvěry klientské: Měsíční, Nad 1 rok do 5 let včetně, Celkem, CZK, Nestandardní, Stav (zůstatek)
31.12.2017 Úvěry klientské: Měsíční, Nad 1 rok do 5 let včetně, Celkem, CZK, Pochybné, Stav (zůstatek)
31.12.2017 Úvěry klientské: Měsíční, Nad 1 rok do 5 let včetně, Celkem, CZK, Ztrátové, Stav (zůstatek)
30.04.2024 Úvěry klientské: Měsíční, Nad 1 rok do 5 let včetně, Malé banky, CZK, Stav (zůstatek)
30.04.2024 Úvěry klientské: Měsíční, Nad 1 rok do 5 let včetně, Střední banky, CZK, Stav (zůstatek)
30.04.2024 Úvěry klientské: Měsíční, Nad 1 rok do 5 let včetně, Velké banky, CZK, Stav (zůstatek)
30.04.2024 Úvěry klientské: Měsíční, Nad 1 rok do 5 let včetně, Pobočky zahraničních bank, CZK, Stav (zůstatek)
30.04.2024 Úvěry klientské: Měsíční, Nad 5 let, Celkem, CZK, Stav (zůstatek)
31.12.2017 Úvěry klientské: Měsíční, Nad 5 let, Celkem, CZK, Standardní, Stav (zůstatek)
31.12.2017 Úvěry klientské: Měsíční, Nad 5 let, Celkem, CZK, Sledované, Stav (zůstatek)
31.12.2017 Úvěry klientské: Měsíční, Nad 5 let, Celkem, CZK, Nestandardní, Stav (zůstatek)

Graf hodnot, Non-financial corporations total (residents) - Client deposits by time (CZK+FC)

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... Long-term deposits (over 5 years) - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 30.11.1995 4 362.10
Min 31.01.1993 11.60

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
30.11.2015 965.10 968.10 -3.00 -0.31% 1 143.00 - 177.90 -15.56%
31.10.2015 968.10 994.60 -26.50 -2.66% 1 154.10 - 186.00 -16.12%
30.09.2015 994.60 1 005.60 -11.00 -1.09% 1 160.00 - 165.40 -14.26%
31.08.2015 1 005.60 1 022.10 -16.50 -1.61% 1 173.50 - 167.90 -14.31%
31.07.2015 1 022.10 1 036.80 -14.70 -1.42% 1 200.20 - 178.10 -14.84%
30.06.2015 1 036.80 1 073.50 -36.70 -3.42% 1 270.30 - 233.50 -18.38%
31.05.2015 1 073.50 1 106.50 -33.00 -2.98% 1 325.40 - 251.90 -19.01%
30.04.2015 1 106.50 1 136.90 -30.40 -2.67% 1 281.30 - 174.80 -13.64%
31.03.2015 1 136.90 1 125.80 11.10 0.99% 1 283.50 - 146.60 -11.42%
28.02.2015 1 125.80 1 133.10 -7.30 -0.64% 1 293.70 - 167.90 -12.98%
31.01.2015 1 133.10 1 137.70 -4.60 -0.40% 1 294.10 - 161.00 -12.44%
31.12.2014 1 137.70 1 143.00 -5.30 -0.46% 1 276.30 - 138.60 -10.86%
30.11.2014 1 143.00 1 154.10 -11.10 -0.96% 1 604.70 - 461.70 -28.77%
31.10.2014 1 154.10 1 160.00 -5.90 -0.51% 1 593.20 - 439.10 -27.56%
30.09.2014 1 160.00 1 173.50 -13.50 -1.15% 1 513.10 - 353.10 -23.34%
31.08.2014 1 173.50 1 200.20 -26.70 -2.22% 1 602.40 - 428.90 -26.77%
31.07.2014 1 200.20 1 270.30 -70.10 -5.52% 1 634.10 - 433.90 -26.55%
30.06.2014 1 270.30 1 325.40 -55.10 -4.16% 1 356.00 -85.70 -6.32%
31.05.2014 1 325.40 1 281.30 44.10 3.44% 1 441.70 - 116.30 -8.07%
30.04.2014 1 281.30 1 283.50 -2.20 -0.17% 1 451.10 - 169.80 -11.70%
31.03.2014 1 283.50 1 293.70 -10.20 -0.79% 1 456.20 - 172.70 -11.86%
28.02.2014 1 293.70 1 294.10 -0.40 -0.03% 1 456.50 - 162.80 -11.18%
31.01.2014 1 294.10 1 276.30 17.80 1.39% 1 481.60 - 187.50 -12.66%
31.12.2013 1 276.30 1 604.70 - 328.40 -20.46% 1 402.10 - 125.80 -8.97%
30.11.2013 1 604.70 1 593.20 11.50 0.72% 1 361.30 243.40 17.88%
31.10.2013 1 593.20 1 513.10 80.10 5.29% 1 350.10 243.10 18.01%
30.09.2013 1 513.10 1 602.40 -89.30 -5.57% 1 339.30 173.80 12.98%
31.08.2013 1 602.40 1 634.10 -31.70 -1.94% 1 342.30 260.10 19.38%
31.07.2013 1 634.10 1 356.00 278.10 20.51% 1 342.10 292.00 21.76%
30.06.2013 1 356.00 1 441.70 -85.70 -5.94% 1 322.50 33.50 2.53%
31.05.2013 1 441.70 1 451.10 -9.40 -0.65% 1 316.10 125.60 9.54%
30.04.2013 1 451.10 1 456.20 -5.10 -0.35% 1 345.40 105.70 7.86%
31.03.2013 1 456.20 1 456.50 -0.30 -0.02% 1 339.90 116.30 8.68%
28.02.2013 1 456.50 1 481.60 -25.10 -1.69% 1 341.60 114.90 8.56%
31.01.2013 1 481.60 1 402.10 79.50 5.67% 1 388.80 92.80 6.68%
31.12.2012 1 402.10 1 361.30 40.80 3.00% 1 330.80 71.30 5.36%
30.11.2012 1 361.30 1 350.10 11.20 0.83% 1 226.90 134.40 10.95%
31.10.2012 1 350.10 1 339.30 10.80 0.81% 1 229.30 120.80 9.83%
30.09.2012 1 339.30 1 342.30 -3.00 -0.22% 1 216.60 122.70 10.09%
31.08.2012 1 342.30 1 342.10 0.20 0.01% 1 177.40 164.90 14.01%
31.07.2012 1 342.10 1 322.50 19.60 1.48% 1 174.00 168.10 14.32%
30.06.2012 1 322.50 1 316.10 6.40 0.49% 1 166.80 155.70 13.34%
31.05.2012 1 316.10 1 345.40 -29.30 -2.18% 1 201.90 114.20 9.50%
30.04.2012 1 345.40 1 339.90 5.50 0.41% 1 185.00 160.40 13.54%
31.03.2012 1 339.90 1 341.60 -1.70 -0.13% 1 236.10 103.80 8.40%
29.02.2012 1 341.60 1 388.80 -47.20 -3.40% 1 216.80 124.80 10.26%
31.01.2012 1 388.80 1 330.80 58.00 4.36% 1 186.00 202.80 17.10%
31.12.2011 1 330.80 1 226.90 103.90 8.47% 1 188.80 142.00 11.94%
30.11.2011 1 226.90 1 229.30 -2.40 -0.20% 1 171.90 55.00 4.69%
31.10.2011 1 229.30 1 216.60 12.70 1.04% 1 160.30 69.00 5.95%
30.09.2011 1 216.60 1 177.40 39.20 3.33% 1 187.90 28.70 2.42%
31.08.2011 1 177.40 1 174.00 3.40 0.29% 1 194.10 -16.70 -1.40%
31.07.2011 1 174.00 1 166.80 7.20 0.62% 1 141.40 32.60 2.86%
30.06.2011 1 166.80 1 201.90 -35.10 -2.92% 1 219.30 -52.50 -4.31%
31.05.2011 1 201.90 1 185.00 16.90 1.43% 1 137.10 64.80 5.70%
30.04.2011 1 185.00 1 236.10 -51.10 -4.13% 1 148.20 36.80 3.21%
31.03.2011 1 236.10 1 216.80 19.30 1.59% 1 130.90 105.20 9.30%
28.02.2011 1 216.80 1 186.00 30.80 2.60% 1 119.70 97.10 8.67%
31.01.2011 1 186.00 1 188.80 -2.80 -0.24% 1 111.90 74.10 6.66%
31.12.2010 1 188.80 1 171.90 16.90 1.44% 1 105.20 83.60 7.56%
30.11.2010 1 171.90 1 160.30 11.60 1.00% 1 034.00 137.90 13.34%
31.10.2010 1 160.30 1 187.90 -27.60 -2.32% 1 020.20 140.10 13.73%
30.09.2010 1 187.90 1 194.10 -6.20 -0.52% 1 060.80 127.10 11.98%
31.08.2010 1 194.10 1 141.40 52.70 4.62% 1 033.00 161.10 15.60%
31.07.2010 1 141.40 1 219.30 -77.90 -6.39% 1 033.10 108.30 10.48%
30.06.2010 1 219.30 1 137.10 82.20 7.23% 1 034.80 184.50 17.83%
31.05.2010 1 137.10 1 148.20 -11.10 -0.97% 935.60 201.50 21.54%
30.04.2010 1 148.20 1 130.90 17.30 1.53% 884.40 263.80 29.83%
31.03.2010 1 130.90 1 119.70 11.20 1.00% 846.00 284.90 33.68%
28.02.2010 1 119.70 1 111.90 7.80 0.70% 832.90 286.80 34.43%
31.01.2010 1 111.90 1 105.20 6.70 0.61% 1 344.00 - 232.10 -17.27%
31.12.2009 1 105.20 1 034.00 71.20 6.89% 1 299.00 - 193.80 -14.92%
30.11.2009 1 034.00 1 020.20 13.80 1.35% 1 294.90 - 260.90 -20.15%
31.10.2009 1 020.20 1 060.80 -40.60 -3.83% 1 228.20 - 208.00 -16.94%
30.09.2009 1 060.80 1 033.00 27.80 2.69% 1 150.80 -90.00 -7.82%
31.08.2009 1 033.00 1 033.10 -0.10 -0.01% 1 041.70 -8.70 -0.84%
31.07.2009 1 033.10 1 034.80 -1.70 -0.16% 997.50 35.60 3.57%
30.06.2009 1 034.80 935.60 99.20 10.60% 960.70 74.10 7.71%
31.05.2009 935.60 884.40 51.20 5.79% 916.90 18.70 2.04%
30.04.2009 884.40 846.00 38.40 4.54% 878.30 6.10 0.69%
31.03.2009 846.00 832.90 13.10 1.57% 849.00 -3.00 -0.35%
28.02.2009 832.90 1 344.00 - 511.10 -38.03% 820.70 12.20 1.49%
31.01.2009 1 344.00 1 299.00 45.00 3.46% 795.00 549.00 69.06%
31.12.2008 1 299.00 1 294.90 4.10 0.32% 868.50 430.50 49.57%
30.11.2008 1 294.90 1 228.20 66.70 5.43% 797.10 497.80 62.45%
31.10.2008 1 228.20 1 150.80 77.40 6.73% 786.40 441.80 56.18%
30.09.2008 1 150.80 1 041.70 109.10 10.47% 958.80 192.00 20.02%
31.08.2008 1 041.70 997.50 44.20 4.43% 752.20 289.50 38.49%
31.07.2008 997.50 960.70 36.80 3.83% 729.80 267.70 36.68%
30.06.2008 960.70 916.90 43.80 4.78% 693.10 267.60 38.61%
31.05.2008 916.90 878.30 38.60 4.39% 668.90 248.00 37.08%
30.04.2008 878.30 849.00 29.30 3.45% 622.80 255.50 41.02%
31.03.2008 849.00 820.70 28.30 3.45% 586.60 262.40 44.73%
29.02.2008 820.70 795.00 25.70 3.23% 575.10 245.60 42.71%
31.01.2008 795.00 868.50 -73.50 -8.46% 548.30 246.70 44.99%
31.12.2007 868.50 797.10 71.40 8.96% 547.70 320.80 58.57%
30.11.2007 797.10 786.40 10.70 1.36% 538.60 258.50 47.99%
31.10.2007 786.40 958.80 - 172.40 -17.98% 518.60 267.80 51.64%
30.09.2007 958.80 752.20 206.60 27.47% 487.70 471.10 96.60%
31.08.2007 752.20 729.80 22.40 3.07% 467.20 285.00 61.00%
31.07.2007 729.80 693.10 36.70 5.29% 465.10 264.70 56.91%
30.06.2007 693.10 668.90 24.20 3.62% 419.10 274.00 65.38%
31.05.2007 668.90 622.80 46.10 7.40% 396.10 272.80 68.87%
30.04.2007 622.80 586.60 36.20 6.17% 374.20 248.60 66.44%
31.03.2007 586.60 575.10 11.50 2.00% 341.20 245.40 71.92%
28.02.2007 575.10 548.30 26.80 4.89% 329.50 245.60 74.54%
31.01.2007 548.30 547.70 0.60 0.11% 308.00 240.30 78.02%
31.12.2006 547.70 538.60 9.10 1.69% 319.40 228.30 71.48%
30.11.2006 538.60 518.60 20.00 3.86% 304.40 234.20 76.94%
31.10.2006 518.60 487.70 30.90 6.34% 327.40 191.20 58.40%
30.09.2006 487.70 467.20 20.50 4.39% 309.40 178.30 57.63%
31.08.2006 467.20 465.10 2.10 0.45% 310.00 157.20 50.71%
31.07.2006 465.10 419.10 46.00 10.98% 305.20 159.90 52.39%
30.06.2006 419.10 396.10 23.00 5.81% 277.50 141.60 51.03%
31.05.2006 396.10 374.20 21.90 5.85% 276.70 119.40 43.15%
30.04.2006 374.20 341.20 33.00 9.67% 270.90 103.30 38.13%
31.03.2006 341.20 329.50 11.70 3.55% 261.90 79.30 30.28%
28.02.2006 329.50 308.00 21.50 6.98% 276.00 53.50 19.38%
31.01.2006 308.00 319.40 -11.40 -3.57% 312.20 -4.20 -1.35%
31.12.2005 319.40 304.40 15.00 4.93% 347.70 -28.30 -8.14%
30.11.2005 304.40 327.40 -23.00 -7.03% 352.10 -47.70 -13.55%
31.10.2005 327.40 309.40 18.00 5.82% 381.90 -54.50 -14.27%
30.09.2005 309.40 310.00 -0.60 -0.19% 344.00 -34.60 -10.06%
31.08.2005 310.00 305.20 4.80 1.57% 350.50 -40.50 -11.55%
31.07.2005 305.20 277.50 27.70 9.98% 325.10 -19.90 -6.12%
30.06.2005 277.50 276.70 0.80 0.29% 338.50 -61.00 -18.02%
31.05.2005 276.70 270.90 5.80 2.14% 299.90 -23.20 -7.74%
30.04.2005 270.90 261.90 9.00 3.44% 297.40 -26.50 -8.91%
31.03.2005 261.90 276.00 -14.10 -5.11% 285.70 -23.80 -8.33%
28.02.2005 276.00 312.20 -36.20 -11.60% 268.20 7.80 2.91%
31.01.2005 312.20 347.70 -35.50 -10.21% 270.30 41.90 15.50%
31.12.2004 347.70 352.10 -4.40 -1.25% 302.20 45.50 15.06%
30.11.2004 352.10 381.90 -29.80 -7.80% 270.10 82.00 30.36%
31.10.2004 381.90 344.00 37.90 11.02% 273.80 108.10 39.48%
30.09.2004 344.00 350.50 -6.50 -1.85% 243.90 100.10 41.04%
31.08.2004 350.50 325.10 25.40 7.81% 235.30 115.20 48.96%
31.07.2004 325.10 338.50 -13.40 -3.96% 214.50 110.60 51.56%
30.06.2004 338.50 299.90 38.60 12.87% 239.00 99.50 41.63%
31.05.2004 299.90 297.40 2.50 0.84% 231.90 68.00 29.32%
30.04.2004 297.40 285.70 11.70 4.10% 207.00 90.40 43.67%
31.03.2004 285.70 268.20 17.50 6.52% 185.40 100.30 54.10%
29.02.2004 268.20 270.30 -2.10 -0.78% 361.10 -92.90 -25.73%
31.01.2004 270.30 302.20 -31.90 -10.56% 381.50 - 111.20 -29.15%
31.12.2003 302.20 270.10 32.10 11.88% 227.40 74.80 32.89%
30.11.2003 270.10 273.80 -3.70 -1.35% 183.40 86.70 47.27%
31.10.2003 273.80 243.90 29.90 12.26% 192.80 81.00 42.01%
30.09.2003 243.90 235.30 8.60 3.65% 188.60 55.30 29.32%
31.08.2003 235.30 214.50 20.80 9.70% 199.70 35.60 17.83%
31.07.2003 214.50 239.00 -24.50 -10.25% 218.50 -4.00 -1.83%
30.06.2003 239.00 231.90 7.10 3.06% 212.00 27.00 12.74%
31.05.2003 231.90 207.00 24.90 12.03% 228.10 3.80 1.67%
30.04.2003 207.00 185.40 21.60 11.65% 252.80 -45.80 -18.12%
31.03.2003 185.40 361.10 - 175.70 -48.66% 275.00 -89.60 -32.58%
28.02.2003 361.10 381.50 -20.40 -5.35% 300.10 61.00 20.33%
31.01.2003 381.50 227.40 154.10 67.77% 308.20 73.30 23.78%
31.12.2002 227.40 183.40 44.00 23.99% 318.40 -91.00 -28.58%
30.11.2002 183.40 192.80 -9.40 -4.88% 324.70 - 141.30 -43.52%
31.10.2002 192.80 188.60 4.20 2.23% 474.40 - 281.60 -59.36%
30.09.2002 188.60 199.70 -11.10 -5.56% 428.60 - 240.00 -56.00%
31.08.2002 199.70 218.50 -18.80 -8.60% 467.90 - 268.20 -57.32%
31.07.2002 218.50 212.00 6.50 3.07% 356.50 - 138.00 -38.71%
30.06.2002 212.00 228.10 -16.10 -7.06% 338.40 - 126.40 -37.35%
31.05.2002 228.10 252.80 -24.70 -9.77% 348.60 - 120.50 -34.57%
30.04.2002 252.80 275.00 -22.20 -8.07% 342.30 -89.50 -26.15%
31.03.2002 275.00 300.10 -25.10 -8.36% 338.60 -63.60 -18.78%
28.02.2002 300.10 308.20 -8.10 -2.63% 336.60 -36.50 -10.84%
31.01.2002 308.20 318.40 -10.20 -3.20% 358.10 -49.90 -13.93%
31.12.2001 318.40 324.70 -6.30 -1.94% 404.00 -85.60 -21.19%
30.11.2001 324.70 474.40 - 149.70 -31.56% 427.20 - 102.50 -23.99%
31.10.2001 474.40 428.60 45.80 10.69% 443.80 30.60 6.89%
30.09.2001 428.60 467.90 -39.30 -8.40% 446.20 -17.60 -3.94%
31.08.2001 467.90 356.50 111.40 31.25% 623.70 - 155.80 -24.98%
31.07.2001 356.50 338.40 18.10 5.35% 451.00 -94.50 -20.95%
30.06.2001 338.40 348.60 -10.20 -2.93% 434.10 -95.70 -22.05%
31.05.2001 348.60 342.30 6.30 1.84% 439.20 -90.60 -20.63%
30.04.2001 342.30 338.60 3.70 1.09% 423.00 -80.70 -19.08%
31.03.2001 338.60 336.60 2.00 0.59% 420.60 -82.00 -19.50%
28.02.2001 336.60 358.10 -21.50 -6.00% 408.90 -72.30 -17.68%
31.01.2001 358.10 404.00 -45.90 -11.36% 453.20 -95.10 -20.98%
31.12.2000 404.00 427.20 -23.20 -5.43% 453.60 -49.60 -10.93%
30.11.2000 427.20 443.80 -16.60 -3.74% 434.90 -7.70 -1.77%
31.10.2000 443.80 446.20 -2.40 -0.54% 443.60 0.20 0.04%
30.09.2000 446.20 623.70 - 177.50 -28.46% 442.40 3.80 0.86%
31.08.2000 623.70 451.00 172.70 38.29% 415.80 207.90 50.00%
31.07.2000 451.00 434.10 16.90 3.89% 406.50 44.50 10.95%
30.06.2000 434.10 439.20 -5.10 -1.16% 408.50 25.60 6.27%
31.05.2000 439.20 423.00 16.20 3.83% 414.60 24.60 5.93%
30.04.2000 423.00 420.60 2.40 0.57% 405.80 17.20 4.24%
31.03.2000 420.60 408.90 11.70 2.86% 409.90 10.70 2.61%
29.02.2000 408.90 453.20 -44.30 -9.77% 901.90 - 493.00 -54.66%
31.01.2000 453.20 453.60 -0.40 -0.09% 891.30 - 438.10 -49.15%
31.12.1999 453.60 434.90 18.70 4.30% 905.50 - 451.90 -49.91%
30.11.1999 434.90 443.60 -8.70 -1.96% 908.50 - 473.60 -52.13%
31.10.1999 443.60 442.40 1.20 0.27% 908.40 - 464.80 -51.17%
30.09.1999 442.40 415.80 26.60 6.40% 603.30 - 160.90 -26.67%
31.08.1999 415.80 406.50 9.30 2.29% 909.50 - 493.70 -54.28%
31.07.1999 406.50 408.50 -2.00 -0.49% 481.40 -74.90 -15.56%
30.06.1999 408.50 414.60 -6.10 -1.47% 535.00 - 126.50 -23.64%
31.05.1999 414.60 405.80 8.80 2.17% 410.40 4.20 1.02%
30.04.1999 405.80 409.90 -4.10 -1.00% 395.00 10.80 2.73%
31.03.1999 409.90 901.90 - 492.00 -54.55% 373.30 36.60 9.80%
28.02.1999 901.90 891.30 10.60 1.19% 372.30 529.60 142.25%
31.01.1999 891.30 905.50 -14.20 -1.57% 568.70 322.60 56.73%
31.12.1998 905.50 908.50 -3.00 -0.33% 557.70 347.80 62.36%
30.11.1998 908.50 908.40 0.10 0.01% 317.20 591.30 186.41%
31.10.1998 908.40 603.30 305.10 50.57% 287.50 620.90 215.97%
30.09.1998 603.30 909.50 - 306.20 -33.67% 259.40 343.90 132.58%
31.08.1998 909.50 481.40 428.10 88.93% 226.90 682.60 300.84%
31.07.1998 481.40 535.00 -53.60 -10.02% 226.80 254.60 112.26%
30.06.1998 535.00 410.40 124.60 30.36% 184.50 350.50 189.97%
31.05.1998 410.40 395.00 15.40 3.90% 191.70 218.70 114.08%
30.04.1998 395.00 373.30 21.70 5.81% 192.40 202.60 105.30%
31.03.1998 373.30 372.30 1.00 0.27% 269.50 103.80 38.52%
28.02.1998 372.30 568.70 - 196.40 -34.53% 196.10 176.20 89.85%
31.01.1998 568.70 557.70 11.00 1.97% 206.60 362.10 175.27%
31.12.1997 557.70 317.20 240.50 75.82% 146.00 411.70 281.99%
30.11.1997 317.20 287.50 29.70 10.33% 157.00 160.20 102.04%
31.10.1997 287.50 259.40 28.10 10.83% 206.90 80.60 38.96%
30.09.1997 259.40 226.90 32.50 14.32% 210.10 49.30 23.46%
31.08.1997 226.90 226.80 0.10 0.04% 2 191.80 -1 964.90 -89.65%
31.07.1997 226.80 184.50 42.30 22.93% 1 406.10 -1 179.30 -83.87%
30.06.1997 184.50 191.70 -7.20 -3.76% 1 400.40 -1 215.90 -86.83%
31.05.1997 191.70 192.40 -0.70 -0.36% 1 601.50 -1 409.80 -88.03%
30.04.1997 192.40 269.50 -77.10 -28.61% 1 452.20 -1 259.80 -86.75%
31.03.1997 269.50 196.10 73.40 37.43% 1 334.80 -1 065.30 -79.81%
28.02.1997 196.10 206.60 -10.50 -5.08% 1 607.90 -1 411.80 -87.80%
31.01.1997 206.60 146.00 60.60 41.51% 1 269.30 -1 062.70 -83.72%
31.12.1996 146.00 157.00 -11.00 -7.01% 1 312.00 -1 166.00 -88.87%
30.11.1996 157.00 206.90 -49.90 -24.12% 4 362.10 -4 205.10 -96.40%
31.10.1996 206.90 210.10 -3.20 -1.52% 4 082.60 -3 875.70 -94.93%
30.09.1996 210.10 2 191.80 -1 981.70 -90.41% 4 066.50 -3 856.40 -94.83%
31.08.1996 2 191.80 1 406.10 785.70 55.88% 4 214.10 -2 022.30 -47.99%
31.07.1996 1 406.10 1 400.40 5.70 0.41% 3 250.60 -1 844.50 -56.74%
30.06.1996 1 400.40 1 601.50 - 201.10 -12.56% 3 224.50 -1 824.10 -56.57%
31.05.1996 1 601.50 1 452.20 149.30 10.28% 3 141.10 -1 539.60 -49.01%
30.04.1996 1 452.20 1 334.80 117.40 8.80% 3 247.60 -1 795.40 -55.28%
31.03.1996 1 334.80 1 607.90 - 273.10 -16.98% 3 237.00 -1 902.20 -58.76%
29.02.1996 1 607.90 1 269.30 338.60 26.68% 3 174.40 -1 566.50 -49.35%
31.01.1996 1 269.30 1 312.00 -42.70 -3.25% 3 120.20 -1 850.90 -59.32%
31.12.1995 1 312.00 4 362.10 -3 050.10 -69.92% 2 689.00 -1 377.00 -51.21%
30.11.1995 4 362.10 4 082.60 279.50 6.85% 2 655.60 1 706.50 64.26%
31.10.1995 4 082.60 4 066.50 16.10 0.40% 2 569.20 1 513.40 58.91%
30.09.1995 4 066.50 4 214.10 - 147.60 -3.50% 2 207.20 1 859.30 84.24%
31.08.1995 4 214.10 3 250.60 963.50 29.64% 2 185.10 2 029.00 92.86%
31.07.1995 3 250.60 3 224.50 26.10 0.81% 2 130.80 1 119.80 52.55%
30.06.1995 3 224.50 3 141.10 83.40 2.66% 1 743.10 1 481.40 84.99%
31.05.1995 3 141.10 3 247.60 - 106.50 -3.28% 1 567.30 1 573.80 100.41%
30.04.1995 3 247.60 3 237.00 10.60 0.33% 1 701.50 1 546.10 90.87%
31.03.1995 3 237.00 3 174.40 62.60 1.97% 557.40 2 679.60 480.73%
28.02.1995 3 174.40 3 120.20 54.20 1.74% 564.30 2 610.10 462.54%
31.01.1995 3 120.20 2 689.00 431.20 16.04% 555.70 2 564.50 461.49%
31.12.1994 2 689.00 2 655.60 33.40 1.26% 389.60 2 299.40 590.20%
30.11.1994 2 655.60 2 569.20 86.40 3.36% 391.00 2 264.60 579.18%
31.10.1994 2 569.20 2 207.20 362.00 16.40% 339.50 2 229.70 656.76%
30.09.1994 2 207.20 2 185.10 22.10 1.01% 334.90 1 872.30 559.06%
31.08.1994 2 185.10 2 130.80 54.30 2.55% 453.00 1 732.10 382.36%
31.07.1994 2 130.80 1 743.10 387.70 22.24% 222.20 1 908.60 858.96%
30.06.1994 1 743.10 1 567.30 175.80 11.22% 86.50 1 656.60 1 915.14%
31.05.1994 1 567.30 1 701.50 - 134.20 -7.89% 44.90 1 522.40 3 390.65%
30.04.1994 1 701.50 557.40 1 144.10 205.26% 25.90 1 675.60 6 469.50%
31.03.1994 557.40 564.30 -6.90 -1.22% 24.90 532.50 2 138.55%
28.02.1994 564.30 555.70 8.60 1.55% 11.90 552.40 4 642.02%
31.01.1994 555.70 389.60 166.10 42.63% 11.60 544.10 4 690.52%
31.12.1993 389.60 391.00 -1.40 -0.36% - - -
30.11.1993 391.00 339.50 51.50 15.17% - - -
31.10.1993 339.50 334.90 4.60 1.37% - - -
30.09.1993 334.90 453.00 - 118.10 -26.07% - - -
31.08.1993 453.00 222.20 230.80 103.87% - - -
31.07.1993 222.20 86.50 135.70 156.88% - - -
30.06.1993 86.50 44.90 41.60 92.65% - - -
31.05.1993 44.90 25.90 19.00 73.36% - - -
30.04.1993 25.90 24.90 1.00 4.02% - - -
31.03.1993 24.90 11.90 13.00 109.24% - - -
28.02.1993 11.90 11.60 0.30 2.59% - - -
31.01.1993 11.60 - - - - - -

Graf jako obrázek

Long-term deposits (over 5 years) - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Long-term deposits (over 5 years) (Client deposits by time (CZK+FC))
Long-term deposits (over 5 years) (Client deposits by time (CZK))
Long-term deposits (over 5 years) (Client deposits by time (FC))
Long-term deposits (over 5 years) (Client deposits by time (EUR))
Long-term deposits (over 5 years) (Households (residents) - Client deposits by time (CZK+FC))
Long-term deposits (over 5 years) (Households - trades (residents) - Client deposits by time (CZK+FC))
Long-term deposits (over 5 years) (Households - individuals (residents) - Client deposits by time (CZK+FC))
Long-term deposits (over 5 years) (Households (residents) - Client deposits by time (CZK))
Long-term deposits (over 5 years) (Households - trades (residents) - Client deposits by time (CZK))
Long-term deposits (over 5 years) (Households - individuals (residents) - Client deposits by time (CZK))
Deposits of residents - total (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - liabilities)
Deposits of residents - MFIs (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - liabilities)
Deposits of residents - Central government (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - liabilities)
Deposits of residents - Other general government/other residents (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - liabilities)
Deposits of residents - total (Aggregated balance sheet of the Czech MFIs (excluding the CNB) - liabilities)
Deposits of residents - MFIs (Aggregated balance sheet of the Czech MFIs (excluding the CNB) - liabilities)
Deposits of residents - Central government (Aggregated balance sheet of the Czech MFIs (excluding the CNB) - liabilities)
Deposits of residents - Other general government/other residents - total (Aggregated balance sheet of the Czech MFIs (excluding the CNB) - liabilities)
Deposits of residents - Other general government/other residents - Overnight (Aggregated balance sheet of the Czech MFIs (excluding the CNB) - liabilities)
Deposits of residents - Other general government/other residents - With agreed maturity (Aggregated balance sheet of the Czech MFIs (excluding the CNB) - liabilities)

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 10.000 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992. Zdroj dat: ČNB ARAD

Zobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.