Long-term deposits (over 5 years) (Client deposits by time (FC)) - ekonomika ČNB

Aktualizace dat Long-term deposits (over 5 years) (Client deposits by time (FC)) v této aplikaci skončila 30.6.2023. Aktualizovná data časových řad najdete na stránkách nové aplikace z dat ARAD ČNB

Nové časové řady makroekonomiky a jejich data

Data ke dniŘada nebo sestava
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, + 5 % (depreciace o 5%), USD
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, - 5 % (apreciace o 5%), USD
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, - 5 % (apreciace o 5%), Do 1 měsíce, USD
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, - 5 % (apreciace o 5%), Nad 1 měsíc do 3 měsíců, USD
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, - 5 % (apreciace o 5%), Nad 3 měsíce do 1 roku, USD
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, + 5 % (depreciace o 5%), Do 1 měsíce, USD
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, + 5 % (depreciace o 5%), Nad 1 měsíc do 3 měsíců, USD
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, + 5 % (depreciace o 5%), Nad 3 měsíce do 1 roku, USD
31.12.2023 Penzijní společnosti - Výkaz zisku nebo ztráty: Čtvrtletní, 5.5. Poplatky za vypořádání obchodů s investičními nástroji a obchodníkům s CP
31.12.2023 Penzijní společnosti - Závazky a vlastní kapitál: Čtvrtletní, 2.5 Kumulovaný ostatní úplný výsledek hospodaření (OCI)
30.09.2016 Pojišťovny - Neživotní pojištění: Čtvrtletní, 5. Předepsané hrubé pojistné
30.09.2016 Pojišťovny - Úrazové pojištění: Čtvrtletní, 5. Předepsané hrubé pojistné
30.09.2016 Pojišťovny - Pojištění důchodu: Čtvrtletní, 5. Předepsané hrubé pojistné
30.09.2016 Pojišťovny - Životní pojištění: Čtvrtletní, 5. Předepsané hrubé pojistné
30.06.2016 Pojišťovny - Finanční umístění: Čtvrtletní, 5. Směnky
30.09.2016 Pojišťovny - Pojištění nemoci: Čtvrtletní, 5. Předepsané hrubé pojistné
30.09.2016 Pojišťovny - Pojištění úvěru: Čtvrtletní, 5. Předepsané hrubé pojistné
31.12.2023 Pojišťovny - Závazky a vlastní kapitál: Čtvrtletní, 5. Rezervy
31.12.2023 Investiční fondy - Závazky a vlastní kapitál: Čtvrtletní, 2.5 Kumulovaný ostatní úplný výsledek hospodaření (OCI)
31.12.2023 Investiční společnosti - Závazky a vlastní kapitál: Čtvrtletní, 2.5 Kumulovaný ostatní úplný výsledek hospodaření (OCI)

Graf hodnot, Client deposits by time (FC)

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... Long-term deposits (over 5 years) - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 31.01.2002 7 613.00
Min 28.02.1997 0.70

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
31.07.2020 2 994.40 3 054.80 -60.40 -1.98% 2 985.10 9.30 0.31%
30.06.2020 3 054.80 3 086.90 -32.10 -1.04% 2 960.30 94.50 3.19%
31.05.2020 3 086.90 3 108.70 -21.80 -0.70% 3 012.20 74.70 2.48%
30.04.2020 3 108.70 3 134.20 -25.50 -0.81% 3 000.80 107.90 3.60%
31.03.2020 3 134.20 3 879.40 - 745.20 -19.21% 3 009.40 124.80 4.15%
29.02.2020 3 879.40 2 907.10 972.30 33.45% 2 997.30 882.10 29.43%
31.01.2020 2 907.10 2 927.10 -20.00 -0.68% 3 015.70 - 108.60 -3.60%
31.12.2019 2 927.10 2 948.10 -21.00 -0.71% 3 003.60 -76.50 -2.55%
30.11.2019 2 948.10 2 947.10 1.00 0.03% 3 021.50 -73.40 -2.43%
31.10.2019 2 947.10 2 985.20 -38.10 -1.28% 3 017.40 -70.30 -2.33%
30.09.2019 2 985.20 3 009.60 -24.40 -0.81% 2 994.00 -8.80 -0.29%
31.08.2019 3 009.60 2 985.10 24.50 0.82% 2 996.00 13.60 0.45%
31.07.2019 2 985.10 2 960.30 24.80 0.84% 2 976.40 8.70 0.29%
30.06.2019 2 960.30 3 012.20 -51.90 -1.72% 3 003.00 -42.70 -1.42%
31.05.2019 3 012.20 3 000.80 11.40 0.38% 2 930.80 81.40 2.78%
30.04.2019 3 000.80 3 009.40 -8.60 -0.29% 2 804.50 196.30 7.00%
31.03.2019 3 009.40 2 997.30 12.10 0.40% 2 742.10 267.30 9.75%
28.02.2019 2 997.30 3 015.70 -18.40 -0.61% 2 680.80 316.50 11.81%
31.01.2019 3 015.70 3 003.60 12.10 0.40% 2 632.90 382.80 14.54%
31.12.2018 3 003.60 3 021.50 -17.90 -0.59% 2 619.10 384.50 14.68%
30.11.2018 3 021.50 3 017.40 4.10 0.14% 2 614.70 406.80 15.56%
31.10.2018 3 017.40 2 994.00 23.40 0.78% 2 632.00 385.40 14.64%
30.09.2018 2 994.00 2 996.00 -2.00 -0.07% 2 664.10 329.90 12.38%
31.08.2018 2 996.00 2 976.40 19.60 0.66% 2 675.60 320.40 11.97%
31.07.2018 2 976.40 3 003.00 -26.60 -0.89% 2 673.40 303.00 11.33%
30.06.2018 3 003.00 2 930.80 72.20 2.46% 2 685.30 317.70 11.83%
31.05.2018 2 930.80 2 804.50 126.30 4.50% 2 716.90 213.90 7.87%
30.04.2018 2 804.50 2 742.10 62.40 2.28% 2 766.00 38.50 1.39%
31.03.2018 2 742.10 2 680.80 61.30 2.29% 2 781.70 -39.60 -1.42%
28.02.2018 2 680.80 2 632.90 47.90 1.82% 2 841.70 - 160.90 -5.66%
31.01.2018 2 632.90 2 619.10 13.80 0.53% 2 918.30 - 285.40 -9.78%
31.12.2017 2 619.10 2 614.70 4.40 0.17% 2 910.50 - 291.40 -10.01%
30.11.2017 2 614.70 2 632.00 -17.30 -0.66% 2 916.70 - 302.00 -10.35%
31.10.2017 2 632.00 2 664.10 -32.10 -1.20% 2 916.10 - 284.10 -9.74%
30.09.2017 2 664.10 2 675.60 -11.50 -0.43% 2 916.30 - 252.20 -8.65%
31.08.2017 2 675.60 2 673.40 2.20 0.08% 2 917.90 - 242.30 -8.30%
31.07.2017 2 673.40 2 685.30 -11.90 -0.44% 2 918.10 - 244.70 -8.39%
30.06.2017 2 685.30 2 716.90 -31.60 -1.16% 2 933.50 - 248.20 -8.46%
31.05.2017 2 716.90 2 766.00 -49.10 -1.78% 3 232.90 - 516.00 -15.96%
30.04.2017 2 766.00 2 781.70 -15.70 -0.56% 3 231.80 - 465.80 -14.41%
31.03.2017 2 781.70 2 841.70 -60.00 -2.11% 3 238.70 - 457.00 -14.11%
28.02.2017 2 841.70 2 918.30 -76.60 -2.62% 3 239.80 - 398.10 -12.29%
31.01.2017 2 918.30 2 910.50 7.80 0.27% 3 220.80 - 302.50 -9.39%
31.12.2016 2 910.50 2 916.70 -6.20 -0.21% 3 225.10 - 314.60 -9.75%
30.11.2016 2 916.70 2 916.10 0.60 0.02% 3 230.50 - 313.80 -9.71%
31.10.2016 2 916.10 2 916.30 -0.20 -0.01% 3 242.40 - 326.30 -10.06%
30.09.2016 2 916.30 2 917.90 -1.60 -0.05% 3 269.80 - 353.50 -10.81%
31.08.2016 2 917.90 2 918.10 -0.20 -0.01% 3 259.60 - 341.70 -10.48%
31.07.2016 2 918.10 2 933.50 -15.40 -0.52% 3 274.10 - 356.00 -10.87%
30.06.2016 2 933.50 3 232.90 - 299.40 -9.26% 3 306.00 - 372.50 -11.27%
31.05.2016 3 232.90 3 231.80 1.10 0.03% 3 327.00 -94.10 -2.83%
30.04.2016 3 231.80 3 238.70 -6.90 -0.21% 3 337.90 - 106.10 -3.18%
31.03.2016 3 238.70 3 239.80 -1.10 -0.03% 3 353.50 - 114.80 -3.42%
29.02.2016 3 239.80 3 220.80 19.00 0.59% 3 285.30 -45.50 -1.38%
31.01.2016 3 220.80 3 225.10 -4.30 -0.13% 3 323.40 - 102.60 -3.09%
31.12.2015 3 225.10 3 230.50 -5.40 -0.17% 3 305.40 -80.30 -2.43%
30.11.2015 3 230.50 3 242.40 -11.90 -0.37% 3 291.10 -60.60 -1.84%
31.10.2015 3 242.40 3 269.80 -27.40 -0.84% 3 305.50 -63.10 -1.91%
30.09.2015 3 269.80 3 259.60 10.20 0.31% 3 275.00 -5.20 -0.16%
31.08.2015 3 259.60 3 274.10 -14.50 -0.44% 3 301.90 -42.30 -1.28%
31.07.2015 3 274.10 3 306.00 -31.90 -0.96% 3 282.40 -8.30 -0.25%
30.06.2015 3 306.00 3 327.00 -21.00 -0.63% 3 270.40 35.60 1.09%
31.05.2015 3 327.00 3 337.90 -10.90 -0.33% 2 910.80 416.20 14.30%
30.04.2015 3 337.90 3 353.50 -15.60 -0.47% 3 036.20 301.70 9.94%
31.03.2015 3 353.50 3 285.30 68.20 2.08% 3 028.70 324.80 10.72%
28.02.2015 3 285.30 3 323.40 -38.10 -1.15% 3 010.70 274.60 9.12%
31.01.2015 3 323.40 3 305.40 18.00 0.54% 3 036.80 286.60 9.44%
31.12.2014 3 305.40 3 291.10 14.30 0.43% 2 989.90 315.50 10.55%
30.11.2014 3 291.10 3 305.50 -14.40 -0.44% 3 022.40 268.70 8.89%
31.10.2014 3 305.50 3 275.00 30.50 0.93% 2 833.20 472.30 16.67%
30.09.2014 3 275.00 3 301.90 -26.90 -0.81% 2 814.90 460.10 16.35%
31.08.2014 3 301.90 3 282.40 19.50 0.59% 2 807.40 494.50 17.61%
31.07.2014 3 282.40 3 270.40 12.00 0.37% 2 844.00 438.40 15.41%
30.06.2014 3 270.40 2 910.80 359.60 12.35% 2 551.50 718.90 28.18%
31.05.2014 2 910.80 3 036.20 - 125.40 -4.13% 2 575.10 335.70 13.04%
30.04.2014 3 036.20 3 028.70 7.50 0.25% 2 637.60 398.60 15.11%
31.03.2014 3 028.70 3 010.70 18.00 0.60% 2 597.20 431.50 16.61%
28.02.2014 3 010.70 3 036.80 -26.10 -0.86% 2 575.80 434.90 16.88%
31.01.2014 3 036.80 2 989.90 46.90 1.57% 2 399.80 637.00 26.54%
31.12.2013 2 989.90 3 022.40 -32.50 -1.08% 2 555.80 434.10 16.98%
30.11.2013 3 022.40 2 833.20 189.20 6.68% 2 555.00 467.40 18.29%
31.10.2013 2 833.20 2 814.90 18.30 0.65% 2 514.60 318.60 12.67%
30.09.2013 2 814.90 2 807.40 7.50 0.27% 2 506.40 308.50 12.31%
31.08.2013 2 807.40 2 844.00 -36.60 -1.29% 2 513.60 293.80 11.69%
31.07.2013 2 844.00 2 551.50 292.50 11.46% 2 545.50 298.50 11.73%
30.06.2013 2 551.50 2 575.10 -23.60 -0.92% 2 544.60 6.90 0.27%
31.05.2013 2 575.10 2 637.60 -62.50 -2.37% 2 599.70 -24.60 -0.95%
30.04.2013 2 637.60 2 597.20 40.40 1.56% 2 436.80 200.80 8.24%
31.03.2013 2 597.20 2 575.80 21.40 0.83% 2 412.20 185.00 7.67%
28.02.2013 2 575.80 2 399.80 176.00 7.33% 2 417.10 158.70 6.57%
31.01.2013 2 399.80 2 555.80 - 156.00 -6.10% 2 510.40 - 110.60 -4.41%
31.12.2012 2 555.80 2 555.00 0.80 0.03% 2 575.00 -19.20 -0.75%
30.11.2012 2 555.00 2 514.60 40.40 1.61% 2 479.10 75.90 3.06%
31.10.2012 2 514.60 2 506.40 8.20 0.33% 2 432.60 82.00 3.37%
30.09.2012 2 506.40 2 513.60 -7.20 -0.29% 2 437.20 69.20 2.84%
31.08.2012 2 513.60 2 545.50 -31.90 -1.25% 2 370.70 142.90 6.03%
31.07.2012 2 545.50 2 544.60 0.90 0.04% 2 392.60 152.90 6.39%
30.06.2012 2 544.60 2 599.70 -55.10 -2.12% 2 411.50 133.10 5.52%
31.05.2012 2 599.70 2 436.80 162.90 6.68% 2 458.10 141.60 5.76%
30.04.2012 2 436.80 2 412.20 24.60 1.02% 2 423.90 12.90 0.53%
31.03.2012 2 412.20 2 417.10 -4.90 -0.20% 2 467.70 -55.50 -2.25%
29.02.2012 2 417.10 2 510.40 -93.30 -3.72% 2 459.90 -42.80 -1.74%
31.01.2012 2 510.40 2 575.00 -64.60 -2.51% 2 453.50 56.90 2.32%
31.12.2011 2 575.00 2 479.10 95.90 3.87% 2 548.70 26.30 1.03%
30.11.2011 2 479.10 2 432.60 46.50 1.91% 2 537.60 -58.50 -2.31%
31.10.2011 2 432.60 2 437.20 -4.60 -0.19% 533.00 1 899.60 356.40%
30.09.2011 2 437.20 2 370.70 66.50 2.81% 537.30 1 899.90 353.60%
31.08.2011 2 370.70 2 392.60 -21.90 -0.92% 555.30 1 815.40 326.92%
31.07.2011 2 392.60 2 411.50 -18.90 -0.78% 550.50 1 842.10 334.62%
30.06.2011 2 411.50 2 458.10 -46.60 -1.90% 584.30 1 827.20 312.72%
31.05.2011 2 458.10 2 423.90 34.20 1.41% 581.30 1 876.80 322.86%
30.04.2011 2 423.90 2 467.70 -43.80 -1.77% 587.80 1 836.10 312.37%
31.03.2011 2 467.70 2 459.90 7.80 0.32% 593.60 1 874.10 315.72%
28.02.2011 2 459.90 2 453.50 6.40 0.26% 603.30 1 856.60 307.74%
31.01.2011 2 453.50 2 548.70 -95.20 -3.74% 605.30 1 848.20 305.34%
31.12.2010 2 548.70 2 537.60 11.10 0.44% 614.10 1 934.60 315.03%
30.11.2010 2 537.60 533.00 2 004.60 376.10% 566.10 1 971.50 348.26%
31.10.2010 533.00 537.30 -4.30 -0.80% 572.70 -39.70 -6.93%
30.09.2010 537.30 555.30 -18.00 -3.24% 612.30 -75.00 -12.25%
31.08.2010 555.30 550.50 4.80 0.87% 622.50 -67.20 -10.80%
31.07.2010 550.50 584.30 -33.80 -5.78% 628.90 -78.40 -12.47%
30.06.2010 584.30 581.30 3.00 0.52% 660.80 -76.50 -11.58%
31.05.2010 581.30 587.80 -6.50 -1.11% 665.70 -84.40 -12.68%
30.04.2010 587.80 593.60 -5.80 -0.98% 694.80 - 107.00 -15.40%
31.03.2010 593.60 603.30 -9.70 -1.61% 707.10 - 113.50 -16.05%
28.02.2010 603.30 605.30 -2.00 -0.33% 732.40 - 129.10 -17.63%
31.01.2010 605.30 614.10 -8.80 -1.43% 696.30 -91.00 -13.07%
31.12.2009 614.10 566.10 48.00 8.48% 646.30 -32.20 -4.98%
30.11.2009 566.10 572.70 -6.60 -1.15% 606.30 -40.20 -6.63%
31.10.2009 572.70 612.30 -39.60 -6.47% 197.60 375.10 189.83%
30.09.2009 612.30 622.50 -10.20 -1.64% 189.70 422.60 222.77%
31.08.2009 622.50 628.90 -6.40 -1.02% 187.70 434.80 231.65%
31.07.2009 628.90 660.80 -31.90 -4.83% 175.00 453.90 259.37%
30.06.2009 660.80 665.70 -4.90 -0.74% 168.80 492.00 291.47%
31.05.2009 665.70 694.80 -29.10 -4.19% 172.60 493.10 285.69%
30.04.2009 694.80 707.10 -12.30 -1.74% 167.20 527.60 315.55%
31.03.2009 707.10 732.40 -25.30 -3.45% 169.30 537.80 317.66%
28.02.2009 732.40 696.30 36.10 5.18% 171.80 560.60 326.31%
31.01.2009 696.30 646.30 50.00 7.74% 168.50 527.80 313.23%
31.12.2008 646.30 606.30 40.00 6.60% 177.10 469.20 264.94%
30.11.2008 606.30 197.60 408.70 206.83% 169.40 436.90 257.91%
31.10.2008 197.60 189.70 7.90 4.16% 173.70 23.90 13.76%
30.09.2008 189.70 187.70 2.00 1.07% 362.80 - 173.10 -47.71%
31.08.2008 187.70 175.00 12.70 7.26% 176.50 11.20 6.35%
31.07.2008 175.00 168.80 6.20 3.67% 180.00 -5.00 -2.78%
30.06.2008 168.80 172.60 -3.80 -2.20% 188.30 -19.50 -10.36%
31.05.2008 172.60 167.20 5.40 3.23% 220.20 -47.60 -21.62%
30.04.2008 167.20 169.30 -2.10 -1.24% 219.20 -52.00 -23.72%
31.03.2008 169.30 171.80 -2.50 -1.46% 210.90 -41.60 -19.72%
29.02.2008 171.80 168.50 3.30 1.96% 213.60 -41.80 -19.57%
31.01.2008 168.50 177.10 -8.60 -4.86% 188.00 -19.50 -10.37%
31.12.2007 177.10 169.40 7.70 4.55% 206.90 -29.80 -14.40%
30.11.2007 169.40 173.70 -4.30 -2.48% 201.90 -32.50 -16.10%
31.10.2007 173.70 362.80 - 189.10 -52.12% 194.40 -20.70 -10.65%
30.09.2007 362.80 176.50 186.30 105.55% 189.20 173.60 91.75%
31.08.2007 176.50 180.00 -3.50 -1.94% 197.10 -20.60 -10.45%
31.07.2007 180.00 188.30 -8.30 -4.41% 197.90 -17.90 -9.04%
30.06.2007 188.30 220.20 -31.90 -14.49% 163.80 24.50 14.96%
31.05.2007 220.20 219.20 1.00 0.46% 155.70 64.50 41.43%
30.04.2007 219.20 210.90 8.30 3.94% 138.50 80.70 58.27%
31.03.2007 210.90 213.60 -2.70 -1.26% 131.20 79.70 60.75%
28.02.2007 213.60 188.00 25.60 13.62% 130.10 83.50 64.18%
31.01.2007 188.00 206.90 -18.90 -9.13% 129.40 58.60 45.29%
31.12.2006 206.90 201.90 5.00 2.48% 155.10 51.80 33.40%
30.11.2006 201.90 194.40 7.50 3.86% 152.90 49.00 32.05%
31.10.2006 194.40 189.20 5.20 2.75% 153.60 40.80 26.56%
30.09.2006 189.20 197.10 -7.90 -4.01% 170.80 18.40 10.77%
31.08.2006 197.10 197.90 -0.80 -0.40% 152.70 44.40 29.08%
31.07.2006 197.90 163.80 34.10 20.82% 155.90 42.00 26.94%
30.06.2006 163.80 155.70 8.10 5.20% 157.90 5.90 3.74%
31.05.2006 155.70 138.50 17.20 12.42% 179.90 -24.20 -13.45%
30.04.2006 138.50 131.20 7.30 5.56% 180.70 -42.20 -23.35%
31.03.2006 131.20 130.10 1.10 0.85% 180.40 -49.20 -27.27%
28.02.2006 130.10 129.40 0.70 0.54% 178.70 -48.60 -27.20%
31.01.2006 129.40 155.10 -25.70 -16.57% 176.30 -46.90 -26.60%
31.12.2005 155.10 152.90 2.20 1.44% 210.70 -55.60 -26.39%
30.11.2005 152.90 153.60 -0.70 -0.46% 208.60 -55.70 -26.70%
31.10.2005 153.60 170.80 -17.20 -10.07% 211.60 -58.00 -27.41%
30.09.2005 170.80 152.70 18.10 11.85% 211.60 -40.80 -19.28%
31.08.2005 152.70 155.90 -3.20 -2.05% 212.00 -59.30 -27.97%
31.07.2005 155.90 157.90 -2.00 -1.27% 208.70 -52.80 -25.30%
30.06.2005 157.90 179.90 -22.00 -12.23% 241.00 -83.10 -34.48%
31.05.2005 179.90 180.70 -0.80 -0.44% 221.20 -41.30 -18.67%
30.04.2005 180.70 180.40 0.30 0.17% 228.80 -48.10 -21.02%
31.03.2005 180.40 178.70 1.70 0.95% 223.00 -42.60 -19.10%
28.02.2005 178.70 176.30 2.40 1.36% 211.10 -32.40 -15.35%
31.01.2005 176.30 210.70 -34.40 -16.33% 214.30 -38.00 -17.73%
31.12.2004 210.70 208.60 2.10 1.01% 250.10 -39.40 -15.75%
30.11.2004 208.60 211.60 -3.00 -1.42% 208.80 -0.20 -0.10%
31.10.2004 211.60 211.60 0.00 0.00 207.80 3.80 1.83%
30.09.2004 211.60 212.00 -0.40 -0.19% 177.40 34.20 19.28%
31.08.2004 212.00 208.70 3.30 1.58% 168.60 43.40 25.74%
31.07.2004 208.70 241.00 -32.30 -13.40% 145.60 63.10 43.34%
30.06.2004 241.00 221.20 19.80 8.95% 170.30 70.70 41.51%
31.05.2004 221.20 228.80 -7.60 -3.32% 162.90 58.30 35.79%
30.04.2004 228.80 223.00 5.80 2.60% 5 790.40 -5 561.60 -96.05%
31.03.2004 223.00 211.10 11.90 5.64% 5 980.10 -5 757.10 -96.27%
29.02.2004 211.10 214.30 -3.20 -1.49% 6 010.20 -5 799.10 -96.49%
31.01.2004 214.30 250.10 -35.80 -14.31% 5 954.40 -5 740.10 -96.40%
31.12.2003 250.10 208.80 41.30 19.78% 6 141.70 -5 891.60 -95.93%
30.11.2003 208.80 207.80 1.00 0.48% 6 346.20 -6 137.40 -96.71%
31.10.2003 207.80 177.40 30.40 17.14% 6 370.50 -6 162.70 -96.74%
30.09.2003 177.40 168.60 8.80 5.22% 6 267.40 -6 090.00 -97.17%
31.08.2003 168.60 145.60 23.00 15.80% 6 314.70 -6 146.10 -97.33%
31.07.2003 145.60 170.30 -24.70 -14.50% 6 342.10 -6 196.50 -97.70%
30.06.2003 170.30 162.90 7.40 4.54% 5 999.80 -5 829.50 -97.16%
31.05.2003 162.90 5 790.40 -5 627.50 -97.19% 6 621.50 -6 458.60 -97.54%
30.04.2003 5 790.40 5 980.10 - 189.70 -3.17% 6 975.80 -1 185.40 -16.99%
31.03.2003 5 980.10 6 010.20 -30.10 -0.50% 7 274.10 -1 294.00 -17.79%
28.02.2003 6 010.20 5 954.40 55.80 0.94% 7 518.90 -1 508.70 -20.07%
31.01.2003 5 954.40 6 141.70 - 187.30 -3.05% 7 613.00 -1 658.60 -21.79%
31.12.2002 6 141.70 6 346.20 - 204.50 -3.22% 196.90 5 944.80 3 019.20%
30.11.2002 6 346.20 6 370.50 -24.30 -0.38% 218.80 6 127.40 2 800.46%
31.10.2002 6 370.50 6 267.40 103.10 1.65% 214.40 6 156.10 2 871.32%
30.09.2002 6 267.40 6 314.70 -47.30 -0.75% 162.90 6 104.50 3 747.39%
31.08.2002 6 314.70 6 342.10 -27.40 -0.43% 183.00 6 131.70 3 350.66%
31.07.2002 6 342.10 5 999.80 342.30 5.71% 217.60 6 124.50 2 814.57%
30.06.2002 5 999.80 6 621.50 - 621.70 -9.39% 199.60 5 800.20 2 905.91%
31.05.2002 6 621.50 6 975.80 - 354.30 -5.08% 156.10 6 465.40 4 141.83%
30.04.2002 6 975.80 7 274.10 - 298.30 -4.10% 156.90 6 818.90 4 346.02%
31.03.2002 7 274.10 7 518.90 - 244.80 -3.26% 142.90 7 131.20 4 990.34%
28.02.2002 7 518.90 7 613.00 -94.10 -1.24% 142.40 7 376.50 5 180.13%
31.01.2002 7 613.00 196.90 7 416.10 3 766.43% 158.30 7 454.70 4 709.22%
31.12.2001 196.90 218.80 -21.90 -10.01% 121.70 75.20 61.79%
30.11.2001 218.80 214.40 4.40 2.05% 122.50 96.30 78.61%
31.10.2001 214.40 162.90 51.50 31.61% 124.50 89.90 72.21%
30.09.2001 162.90 183.00 -20.10 -10.98% 122.90 40.00 32.55%
31.08.2001 183.00 217.60 -34.60 -15.90% 119.40 63.60 53.27%
31.07.2001 217.60 199.60 18.00 9.02% 108.50 109.10 100.55%
30.06.2001 199.60 156.10 43.50 27.87% 107.70 91.90 85.33%
31.05.2001 156.10 156.90 -0.80 -0.51% 109.90 46.20 42.04%
30.04.2001 156.90 142.90 14.00 9.80% 107.70 49.20 45.68%
31.03.2001 142.90 142.40 0.50 0.35% 103.60 39.30 37.93%
28.02.2001 142.40 158.30 -15.90 -10.04% 100.10 42.30 42.26%
31.01.2001 158.30 121.70 36.60 30.07% 100.00 58.30 58.30%
31.12.2000 121.70 122.50 -0.80 -0.65% 99.30 22.40 22.56%
30.11.2000 122.50 124.50 -2.00 -1.61% 77.90 44.60 57.25%
31.10.2000 124.50 122.90 1.60 1.30% 77.00 47.50 61.69%
30.09.2000 122.90 119.40 3.50 2.93% 75.00 47.90 63.87%
31.08.2000 119.40 108.50 10.90 10.05% 43.50 75.90 174.48%
31.07.2000 108.50 107.70 0.80 0.74% 44.50 64.00 143.82%
30.06.2000 107.70 109.90 -2.20 -2.00% 44.60 63.10 141.48%
31.05.2000 109.90 107.70 2.20 2.04% 42.40 67.50 159.20%
30.04.2000 107.70 103.60 4.10 3.96% 42.30 65.40 154.61%
31.03.2000 103.60 100.10 3.50 3.50% 42.00 61.60 146.67%
29.02.2000 100.10 100.00 0.10 0.10% 41.30 58.80 142.37%
31.01.2000 100.00 99.30 0.70 0.70% 32.10 67.90 211.53%
31.12.1999 99.30 77.90 21.40 27.47% 30.80 68.50 222.40%
30.11.1999 77.90 77.00 0.90 1.17% 30.90 47.00 152.10%
31.10.1999 77.00 75.00 2.00 2.67% 30.30 46.70 154.13%
30.09.1999 75.00 43.50 31.50 72.41% 30.80 44.20 143.51%
31.08.1999 43.50 44.50 -1.00 -2.25% 482.70 - 439.20 -90.99%
31.07.1999 44.50 44.60 -0.10 -0.22% 432.40 - 387.90 -89.71%
30.06.1999 44.60 42.40 2.20 5.19% 390.70 - 346.10 -88.58%
31.05.1999 42.40 42.30 0.10 0.24% 293.00 - 250.60 -85.53%
30.04.1999 42.30 42.00 0.30 0.71% 301.10 - 258.80 -85.95%
31.03.1999 42.00 41.30 0.70 1.69% 296.60 - 254.60 -85.84%
28.02.1999 41.30 32.10 9.20 28.66% 2.10 39.20 1 866.67%
31.01.1999 32.10 30.80 1.30 4.22% 2.10 30.00 1 428.57%
31.12.1998 30.80 30.90 -0.10 -0.32% 2.10 28.70 1 366.67%
30.11.1998 30.90 30.30 0.60 1.98% 2.10 28.80 1 371.43%
31.10.1998 30.30 30.80 -0.50 -1.62% 1.10 29.20 2 654.55%
30.09.1998 30.80 482.70 - 451.90 -93.62% 1.90 28.90 1 521.05%
31.08.1998 482.70 432.40 50.30 11.63% 1.20 481.50 40 125.00%
31.07.1998 432.40 390.70 41.70 10.67% 1.50 430.90 28 726.67%
30.06.1998 390.70 293.00 97.70 33.34% 1.20 389.50 32 458.33%
31.05.1998 293.00 301.10 -8.10 -2.69% 1.00 292.00 29 200.00%
30.04.1998 301.10 296.60 4.50 1.52% 2.60 298.50 11 480.77%
31.03.1998 296.60 2.10 294.50 14 023.81% 75.80 220.80 291.29%
28.02.1998 2.10 2.10 0.00 0.00 0.70 1.40 200.00%
31.01.1998 2.10 2.10 0.00 0.00 2.40 -0.30 -12.50%
31.12.1997 2.10 2.10 0.00 0.00 - - -
30.11.1997 2.10 1.10 1.00 90.91% - - -
31.10.1997 1.10 1.90 -0.80 -42.11% - - -
30.09.1997 1.90 1.20 0.70 58.33% - - -
31.08.1997 1.20 1.50 -0.30 -20.00% - - -
31.07.1997 1.50 1.20 0.30 25.00% - - -
30.06.1997 1.20 1.00 0.20 20.00% - - -
31.05.1997 1.00 2.60 -1.60 -61.54% - - -
30.04.1997 2.60 75.80 -73.20 -96.57% - - -
31.03.1997 75.80 0.70 75.10 10 728.57% - - -
28.02.1997 0.70 2.40 -1.70 -70.83% - - -
31.01.1997 2.40 - - - - - -

Graf jako obrázek

Long-term deposits (over 5 years) - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Long-term deposits (over 5 years) (Client deposits by time (CZK+FC))
Long-term deposits (over 5 years) (Client deposits by time (CZK))
Long-term deposits (over 5 years) (Client deposits by time (FC))
Long-term deposits (over 5 years) (Client deposits by time (EUR))
Long-term deposits (over 5 years) (Households (residents) - Client deposits by time (CZK+FC))
Long-term deposits (over 5 years) (Households - trades (residents) - Client deposits by time (CZK+FC))
Long-term deposits (over 5 years) (Households - individuals (residents) - Client deposits by time (CZK+FC))
Long-term deposits (over 5 years) (Households (residents) - Client deposits by time (CZK))
Long-term deposits (over 5 years) (Households - trades (residents) - Client deposits by time (CZK))
Long-term deposits (over 5 years) (Households - individuals (residents) - Client deposits by time (CZK))
Deposits of residents - total (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - liabilities)
Deposits of residents - MFIs (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - liabilities)
Deposits of residents - Central government (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - liabilities)
Deposits of residents - Other general government/other residents (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - liabilities)
Deposits of residents - total (Aggregated balance sheet of the Czech MFIs (excluding the CNB) - liabilities)
Deposits of residents - MFIs (Aggregated balance sheet of the Czech MFIs (excluding the CNB) - liabilities)
Deposits of residents - Central government (Aggregated balance sheet of the Czech MFIs (excluding the CNB) - liabilities)
Deposits of residents - Other general government/other residents - total (Aggregated balance sheet of the Czech MFIs (excluding the CNB) - liabilities)
Deposits of residents - Other general government/other residents - Overnight (Aggregated balance sheet of the Czech MFIs (excluding the CNB) - liabilities)
Deposits of residents - Other general government/other residents - With agreed maturity (Aggregated balance sheet of the Czech MFIs (excluding the CNB) - liabilities)

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 10.000 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992. Zdroj dat: ČNB ARAD

Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.