Long-term deposits (over 5 years) (Households (residents) - Client deposits by time (CZK+FC)) - ekonomika ČNB

Aktualizace dat Long-term deposits (over 5 years) (Households (residents) - Client deposits by time (CZK+FC)) v této aplikaci skončila 30.6.2023. Aktualizovná data časových řad najdete na stránkách nové aplikace z dat ARAD ČNB

Nové časové řady makroekonomiky a jejich data

Data ke dniŘada nebo sestava
31.03.2024 Statistika úrokových sazeb - stavy obchodů - úvěry v CZK: Měsíční, Objem, Nefinanční podniky, CZK, Nad 5 let
31.03.2024 Statistika úrokových sazeb - stavy obchodů - úvěry v CZK: Měsíční, Objem, Domácnosti + NISD, CZK, Nad 5 let
31.03.2024 Úvěry klientské: Měsíční, Nad 1 rok do 5 let včetně, Celkem, CZK, Stav (zůstatek)
31.12.2017 Úvěry klientské: Měsíční, Nad 1 rok do 5 let včetně, Celkem, CZK, Standardní, Stav (zůstatek)
31.12.2017 Úvěry klientské: Měsíční, Nad 1 rok do 5 let včetně, Celkem, CZK, Sledované, Stav (zůstatek)
31.12.2017 Úvěry klientské: Měsíční, Nad 1 rok do 5 let včetně, Celkem, CZK, Nestandardní, Stav (zůstatek)
31.12.2017 Úvěry klientské: Měsíční, Nad 1 rok do 5 let včetně, Celkem, CZK, Pochybné, Stav (zůstatek)
31.12.2017 Úvěry klientské: Měsíční, Nad 1 rok do 5 let včetně, Celkem, CZK, Ztrátové, Stav (zůstatek)
31.03.2024 Úvěry klientské: Měsíční, Nad 1 rok do 5 let včetně, Malé banky, CZK, Stav (zůstatek)
31.03.2024 Úvěry klientské: Měsíční, Nad 1 rok do 5 let včetně, Střední banky, CZK, Stav (zůstatek)
31.03.2024 Úvěry klientské: Měsíční, Nad 1 rok do 5 let včetně, Velké banky, CZK, Stav (zůstatek)
31.03.2024 Úvěry klientské: Měsíční, Nad 1 rok do 5 let včetně, Pobočky zahraničních bank, CZK, Stav (zůstatek)
31.03.2024 Úvěry klientské: Měsíční, Nad 5 let, Celkem, CZK, Stav (zůstatek)
31.12.2017 Úvěry klientské: Měsíční, Nad 5 let, Celkem, CZK, Standardní, Stav (zůstatek)
31.12.2017 Úvěry klientské: Měsíční, Nad 5 let, Celkem, CZK, Sledované, Stav (zůstatek)
31.12.2017 Úvěry klientské: Měsíční, Nad 5 let, Celkem, CZK, Nestandardní, Stav (zůstatek)
31.12.2017 Úvěry klientské: Měsíční, Nad 5 let, Celkem, CZK, Pochybné, Stav (zůstatek)
31.12.2017 Úvěry klientské: Měsíční, Nad 5 let, Celkem, CZK, Ztrátové, Stav (zůstatek)
31.03.2024 Úvěry klientské: Měsíční, Nad 5 let, Malé banky, CZK, Stav (zůstatek)
31.03.2024 Úvěry klientské: Měsíční, Nad 5 let, Střední banky, CZK, Stav (zůstatek)

Graf hodnot, Households (residents) - Client deposits by time (CZK+FC)

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... Long-term deposits (over 5 years) - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 30.04.2019 197 733.70
Min 28.02.1993 3.80

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
31.07.2020 187 091.40 186 220.60 870.80 0.47% 195 415.40 -8 324.00 -4.26%
30.06.2020 186 220.60 185 619.00 601.60 0.32% 196 489.20 -10 268.60 -5.23%
31.05.2020 185 619.00 186 206.70 - 587.70 -0.32% 197 369.10 -11 750.10 -5.95%
30.04.2020 186 206.70 187 399.90 -1 193.20 -0.64% 197 733.70 -11 527.00 -5.83%
31.03.2020 187 399.90 191 382.00 -3 982.10 -2.08% 195 056.80 -7 656.90 -3.93%
29.02.2020 191 382.00 190 513.20 868.80 0.46% 195 059.00 -3 677.00 -1.89%
31.01.2020 190 513.20 191 204.40 - 691.20 -0.36% 194 765.20 -4 252.00 -2.18%
31.12.2019 191 204.40 189 438.20 1 766.20 0.93% 193 623.80 -2 419.40 -1.25%
30.11.2019 189 438.20 189 754.40 - 316.20 -0.17% 189 476.30 -38.10 -0.02%
31.10.2019 189 754.40 192 254.60 -2 500.20 -1.30% 189 631.70 122.70 0.06%
30.09.2019 192 254.60 191 894.70 359.90 0.19% 189 311.00 2 943.60 1.55%
31.08.2019 191 894.70 195 415.40 -3 520.70 -1.80% 189 355.20 2 539.50 1.34%
31.07.2019 195 415.40 196 489.20 -1 073.80 -0.55% 189 110.60 6 304.80 3.33%
30.06.2019 196 489.20 197 369.10 - 879.90 -0.45% 188 329.70 8 159.50 4.33%
31.05.2019 197 369.10 197 733.70 - 364.60 -0.18% 187 803.20 9 565.90 5.09%
30.04.2019 197 733.70 195 056.80 2 676.90 1.37% 187 868.70 9 865.00 5.25%
31.03.2019 195 056.80 195 059.00 -2.20 -0.00% 184 736.30 10 320.50 5.59%
28.02.2019 195 059.00 194 765.20 293.80 0.15% 184 829.60 10 229.40 5.53%
31.01.2019 194 765.20 193 623.80 1 141.40 0.59% 184 634.60 10 130.60 5.49%
31.12.2018 193 623.80 189 476.30 4 147.50 2.19% 184 962.70 8 661.10 4.68%
30.11.2018 189 476.30 189 631.70 - 155.40 -0.08% 182 207.80 7 268.50 3.99%
31.10.2018 189 631.70 189 311.00 320.70 0.17% 182 055.20 7 576.50 4.16%
30.09.2018 189 311.00 189 355.20 -44.20 -0.02% 181 525.40 7 785.60 4.29%
31.08.2018 189 355.20 189 110.60 244.60 0.13% 181 488.10 7 867.10 4.33%
31.07.2018 189 110.60 188 329.70 780.90 0.41% 180 979.90 8 130.70 4.49%
30.06.2018 188 329.70 187 803.20 526.50 0.28% 180 647.40 7 682.30 4.25%
31.05.2018 187 803.20 187 868.70 -65.50 -0.03% 180 694.30 7 108.90 3.93%
30.04.2018 187 868.70 184 736.30 3 132.40 1.70% 180 194.40 7 674.30 4.26%
31.03.2018 184 736.30 184 829.60 -93.30 -0.05% 177 432.10 7 304.20 4.12%
28.02.2018 184 829.60 184 634.60 195.00 0.11% 177 375.20 7 454.40 4.20%
31.01.2018 184 634.60 184 962.70 - 328.10 -0.18% 176 554.60 8 080.00 4.58%
31.12.2017 184 962.70 182 207.80 2 754.90 1.51% 174 223.70 10 739.00 6.16%
30.11.2017 182 207.80 182 055.20 152.60 0.08% 170 414.20 11 793.60 6.92%
31.10.2017 182 055.20 181 525.40 529.80 0.29% 170 586.80 11 468.40 6.72%
30.09.2017 181 525.40 181 488.10 37.30 0.02% 170 651.70 10 873.70 6.37%
31.08.2017 181 488.10 180 979.90 508.20 0.28% 170 924.00 10 564.10 6.18%
31.07.2017 180 979.90 180 647.40 332.50 0.18% 170 328.80 10 651.10 6.25%
30.06.2017 180 647.40 180 694.30 -46.90 -0.03% 168 525.70 12 121.70 7.19%
31.05.2017 180 694.30 180 194.40 499.90 0.28% 167 243.20 13 451.10 8.04%
30.04.2017 180 194.40 177 432.10 2 762.30 1.56% 166 444.10 13 750.30 8.26%
31.03.2017 177 432.10 177 375.20 56.90 0.03% 163 772.30 13 659.80 8.34%
28.02.2017 177 375.20 176 554.60 820.60 0.46% 164 181.40 13 193.80 8.04%
31.01.2017 176 554.60 174 223.70 2 330.90 1.34% 164 057.60 12 497.00 7.62%
31.12.2016 174 223.70 170 414.20 3 809.50 2.24% 163 911.00 10 312.70 6.29%
30.11.2016 170 414.20 170 586.80 - 172.60 -0.10% 166 088.50 4 325.70 2.60%
31.10.2016 170 586.80 170 651.70 -64.90 -0.04% 168 661.60 1 925.20 1.14%
30.09.2016 170 651.70 170 924.00 - 272.30 -0.16% 170 232.10 419.60 0.25%
31.08.2016 170 924.00 170 328.80 595.20 0.35% 171 149.00 - 225.00 -0.13%
31.07.2016 170 328.80 168 525.70 1 803.10 1.07% 171 288.40 - 959.60 -0.56%
30.06.2016 168 525.70 167 243.20 1 282.50 0.77% 171 071.60 -2 545.90 -1.49%
31.05.2016 167 243.20 166 444.10 799.10 0.48% 171 098.40 -3 855.20 -2.25%
30.04.2016 166 444.10 163 772.30 2 671.80 1.63% 170 710.00 -4 265.90 -2.50%
31.03.2016 163 772.30 164 181.40 - 409.10 -0.25% 168 081.70 -4 309.40 -2.56%
29.02.2016 164 181.40 164 057.60 123.80 0.08% 167 512.90 -3 331.50 -1.99%
31.01.2016 164 057.60 163 911.00 146.60 0.09% 166 747.80 -2 690.20 -1.61%
31.12.2015 163 911.00 166 088.50 -2 177.50 -1.31% 166 647.20 -2 736.20 -1.64%
30.11.2015 166 088.50 168 661.60 -2 573.10 -1.53% 164 606.80 1 481.70 0.90%
31.10.2015 168 661.60 170 232.10 -1 570.50 -0.92% 165 614.70 3 046.90 1.84%
30.09.2015 170 232.10 171 149.00 - 916.90 -0.54% 166 979.80 3 252.30 1.95%
31.08.2015 171 149.00 171 288.40 - 139.40 -0.08% 168 528.60 2 620.40 1.55%
31.07.2015 171 288.40 171 071.60 216.80 0.13% 168 636.90 2 651.50 1.57%
30.06.2015 171 071.60 171 098.40 -26.80 -0.02% 168 409.70 2 661.90 1.58%
31.05.2015 171 098.40 170 710.00 388.40 0.23% 168 287.40 2 811.00 1.67%
30.04.2015 170 710.00 168 081.70 2 628.30 1.56% 167 865.40 2 844.60 1.69%
31.03.2015 168 081.70 167 512.90 568.80 0.34% 164 162.60 3 919.10 2.39%
28.02.2015 167 512.90 166 747.80 765.10 0.46% 163 456.70 4 056.20 2.48%
31.01.2015 166 747.80 166 647.20 100.60 0.06% 162 605.40 4 142.40 2.55%
31.12.2014 166 647.20 164 606.80 2 040.40 1.24% 162 576.00 4 071.20 2.50%
30.11.2014 164 606.80 165 614.70 -1 007.90 -0.61% 158 862.30 5 744.50 3.62%
31.10.2014 165 614.70 166 979.80 -1 365.10 -0.82% 158 866.00 6 748.70 4.25%
30.09.2014 166 979.80 168 528.60 -1 548.80 -0.92% 158 614.80 8 365.00 5.27%
31.08.2014 168 528.60 168 636.90 - 108.30 -0.06% 157 899.40 10 629.20 6.73%
31.07.2014 168 636.90 168 409.70 227.20 0.13% 158 007.30 10 629.60 6.73%
30.06.2014 168 409.70 168 287.40 122.30 0.07% 157 328.40 11 081.30 7.04%
31.05.2014 168 287.40 167 865.40 422.00 0.25% 157 382.50 10 904.90 6.93%
30.04.2014 167 865.40 164 162.60 3 702.80 2.26% 157 766.80 10 098.60 6.40%
31.03.2014 164 162.60 163 456.70 705.90 0.43% 155 179.70 8 982.90 5.79%
28.02.2014 163 456.70 162 605.40 851.30 0.52% 155 401.30 8 055.40 5.18%
31.01.2014 162 605.40 162 576.00 29.40 0.02% 155 334.10 7 271.30 4.68%
31.12.2013 162 576.00 158 862.30 3 713.70 2.34% 155 428.30 7 147.70 4.60%
30.11.2013 158 862.30 158 866.00 -3.70 -0.00% 152 509.60 6 352.70 4.17%
31.10.2013 158 866.00 158 614.80 251.20 0.16% 152 993.00 5 873.00 3.84%
30.09.2013 158 614.80 157 899.40 715.40 0.45% 153 371.00 5 243.80 3.42%
31.08.2013 157 899.40 158 007.30 - 107.90 -0.07% 153 809.60 4 089.80 2.66%
31.07.2013 158 007.30 157 328.40 678.90 0.43% 154 222.80 3 784.50 2.45%
30.06.2013 157 328.40 157 382.50 -54.10 -0.03% 153 874.60 3 453.80 2.24%
31.05.2013 157 382.50 157 766.80 - 384.30 -0.24% 153 880.00 3 502.50 2.28%
30.04.2013 157 766.80 155 179.70 2 587.10 1.67% 153 945.50 3 821.30 2.48%
31.03.2013 155 179.70 155 401.30 - 221.60 -0.14% 151 164.80 4 014.90 2.66%
28.02.2013 155 401.30 155 334.10 67.20 0.04% 150 718.40 4 682.90 3.11%
31.01.2013 155 334.10 155 428.30 -94.20 -0.06% 149 985.90 5 348.20 3.57%
31.12.2012 155 428.30 152 509.60 2 918.70 1.91% 149 411.50 6 016.80 4.03%
30.11.2012 152 509.60 152 993.00 - 483.40 -0.32% 145 019.60 7 490.00 5.16%
31.10.2012 152 993.00 153 371.00 - 378.00 -0.25% 144 745.70 8 247.30 5.70%
30.09.2012 153 371.00 153 809.60 - 438.60 -0.29% 144 362.00 9 009.00 6.24%
31.08.2012 153 809.60 154 222.80 - 413.20 -0.27% 144 127.00 9 682.60 6.72%
31.07.2012 154 222.80 153 874.60 348.20 0.23% 143 909.90 10 312.90 7.17%
30.06.2012 153 874.60 153 880.00 -5.40 -0.00% 143 520.20 10 354.40 7.21%
31.05.2012 153 880.00 153 945.50 -65.50 -0.04% 146 221.00 7 659.00 5.24%
30.04.2012 153 945.50 151 164.80 2 780.70 1.84% 144 044.90 9 900.60 6.87%
31.03.2012 151 164.80 150 718.40 446.40 0.30% 140 134.90 11 029.90 7.87%
29.02.2012 150 718.40 149 985.90 732.50 0.49% 139 174.70 11 543.70 8.29%
31.01.2012 149 985.90 149 411.50 574.40 0.38% 137 949.40 12 036.50 8.73%
31.12.2011 149 411.50 145 019.60 4 391.90 3.03% 136 963.60 12 447.90 9.09%
30.11.2011 145 019.60 144 745.70 273.90 0.19% 128 922.70 16 096.90 12.49%
31.10.2011 144 745.70 144 362.00 383.70 0.27% 126 639.60 18 106.10 14.30%
30.09.2011 144 362.00 144 127.00 235.00 0.16% 124 861.30 19 500.70 15.62%
31.08.2011 144 127.00 143 909.90 217.10 0.15% 123 460.40 20 666.60 16.74%
31.07.2011 143 909.90 143 520.20 389.70 0.27% 122 326.30 21 583.60 17.64%
30.06.2011 143 520.20 146 221.00 -2 700.80 -1.85% 126 894.20 16 626.00 13.10%
31.05.2011 146 221.00 144 044.90 2 176.10 1.51% 125 354.60 20 866.40 16.65%
30.04.2011 144 044.90 140 134.90 3 910.00 2.79% 123 571.60 20 473.30 16.57%
31.03.2011 140 134.90 139 174.70 960.20 0.69% 117 828.40 22 306.50 18.93%
28.02.2011 139 174.70 137 949.40 1 225.30 0.89% 115 484.00 23 690.70 20.51%
31.01.2011 137 949.40 136 963.60 985.80 0.72% 103 230.20 34 719.20 33.63%
31.12.2010 136 963.60 128 922.70 8 040.90 6.24% 100 979.20 35 984.40 35.64%
30.11.2010 128 922.70 126 639.60 2 283.10 1.80% 93 338.60 35 584.10 38.12%
31.10.2010 126 639.60 124 861.30 1 778.30 1.42% 90 739.00 35 900.60 39.56%
30.09.2010 124 861.30 123 460.40 1 400.90 1.13% 88 594.70 36 266.60 40.94%
31.08.2010 123 460.40 122 326.30 1 134.10 0.93% 86 738.20 36 722.20 42.34%
31.07.2010 122 326.30 126 894.20 -4 567.90 -3.60% 85 012.60 37 313.70 43.89%
30.06.2010 126 894.20 125 354.60 1 539.60 1.23% 83 300.30 43 593.90 52.33%
31.05.2010 125 354.60 123 571.60 1 783.00 1.44% 81 492.60 43 862.00 53.82%
30.04.2010 123 571.60 117 828.40 5 743.20 4.87% 79 749.90 43 821.70 54.95%
31.03.2010 117 828.40 115 484.00 2 344.40 2.03% 75 196.20 42 632.20 56.69%
28.02.2010 115 484.00 103 230.20 12 253.80 11.87% 73 170.50 42 313.50 57.83%
31.01.2010 103 230.20 100 979.20 2 251.00 2.23% 70 997.20 32 233.00 45.40%
31.12.2009 100 979.20 93 338.60 7 640.60 8.19% 64 153.90 36 825.30 57.40%
30.11.2009 93 338.60 90 739.00 2 599.60 2.86% 62 027.90 31 310.70 50.48%
31.10.2009 90 739.00 88 594.70 2 144.30 2.42% 59 691.20 31 047.80 52.01%
30.09.2009 88 594.70 86 738.20 1 856.50 2.14% 57 790.00 30 804.70 53.30%
31.08.2009 86 738.20 85 012.60 1 725.60 2.03% 56 196.40 30 541.80 54.35%
31.07.2009 85 012.60 83 300.30 1 712.30 2.06% 54 710.60 30 302.00 55.39%
30.06.2009 83 300.30 81 492.60 1 807.70 2.22% 53 319.80 29 980.50 56.23%
31.05.2009 81 492.60 79 749.90 1 742.70 2.19% 51 866.20 29 626.40 57.12%
30.04.2009 79 749.90 75 196.20 4 553.70 6.06% 50 433.60 29 316.30 58.13%
31.03.2009 75 196.20 73 170.50 2 025.70 2.77% 47 047.40 28 148.80 59.83%
28.02.2009 73 170.50 70 997.20 2 173.30 3.06% 45 531.80 27 638.70 60.70%
31.01.2009 70 997.20 64 153.90 6 843.30 10.67% 43 798.90 27 198.30 62.10%
31.12.2008 64 153.90 62 027.90 2 126.00 3.43% 42 023.60 22 130.30 52.66%
30.11.2008 62 027.90 59 691.20 2 336.70 3.91% 37 849.90 24 178.00 63.88%
31.10.2008 59 691.20 57 790.00 1 901.20 3.29% 36 180.10 23 511.10 64.98%
30.09.2008 57 790.00 56 196.40 1 593.60 2.84% 34 749.20 23 040.80 66.31%
31.08.2008 56 196.40 54 710.60 1 485.80 2.72% 33 557.00 22 639.40 67.47%
31.07.2008 54 710.60 53 319.80 1 390.80 2.61% 32 411.40 22 299.20 68.80%
30.06.2008 53 319.80 51 866.20 1 453.60 2.80% 31 325.70 21 994.10 70.21%
31.05.2008 51 866.20 50 433.60 1 432.60 2.84% 30 186.20 21 680.00 71.82%
30.04.2008 50 433.60 47 047.40 3 386.20 7.20% 29 043.00 21 390.60 73.65%
31.03.2008 47 047.40 45 531.80 1 515.60 3.33% 26 930.20 20 117.20 74.70%
29.02.2008 45 531.80 43 798.90 1 732.90 3.96% 25 746.60 19 785.20 76.85%
31.01.2008 43 798.90 42 023.60 1 775.30 4.22% 24 483.40 19 315.50 78.89%
31.12.2007 42 023.60 37 849.90 4 173.70 11.03% 23 233.80 18 789.80 80.87%
30.11.2007 37 849.90 36 180.10 1 669.80 4.62% 20 508.40 17 341.50 84.56%
31.10.2007 36 180.10 34 749.20 1 430.90 4.12% 19 413.10 16 767.00 86.37%
30.09.2007 34 749.20 33 557.00 1 192.20 3.55% 18 513.70 16 235.50 87.69%
31.08.2007 33 557.00 32 411.40 1 145.60 3.53% 17 708.90 15 848.10 89.49%
31.07.2007 32 411.40 31 325.70 1 085.70 3.47% 16 913.50 15 497.90 91.63%
30.06.2007 31 325.70 30 186.20 1 139.50 3.77% 16 227.50 15 098.20 93.04%
31.05.2007 30 186.20 29 043.00 1 143.20 3.94% 15 469.60 14 716.60 95.13%
30.04.2007 29 043.00 26 930.20 2 112.80 7.85% 14 604.60 14 438.40 98.86%
31.03.2007 26 930.20 25 746.60 1 183.60 4.60% 11 234.10 15 696.10 139.72%
28.02.2007 25 746.60 24 483.40 1 263.20 5.16% 10 656.00 15 090.60 141.62%
31.01.2007 24 483.40 23 233.80 1 249.60 5.38% 10 099.70 14 383.70 142.42%
31.12.2006 23 233.80 20 508.40 2 725.40 13.29% 9 565.10 13 668.70 142.90%
30.11.2006 20 508.40 19 413.10 1 095.30 5.64% 8 353.90 12 154.50 145.49%
31.10.2006 19 413.10 18 513.70 899.40 4.86% 7 899.40 11 513.70 145.75%
30.09.2006 18 513.70 17 708.90 804.80 4.54% 7 566.80 10 946.90 144.67%
31.08.2006 17 708.90 16 913.50 795.40 4.70% 7 210.30 10 498.60 145.61%
31.07.2006 16 913.50 16 227.50 686.00 4.23% 6 895.90 10 017.60 145.27%
30.06.2006 16 227.50 15 469.60 757.90 4.90% 6 631.60 9 595.90 144.70%
31.05.2006 15 469.60 14 604.60 865.00 5.92% 6 353.90 9 115.70 143.47%
30.04.2006 14 604.60 11 234.10 3 370.50 30.00% 6 082.80 8 521.80 140.10%
31.03.2006 11 234.10 10 656.00 578.10 5.43% 5 730.10 5 504.00 96.05%
28.02.2006 10 656.00 10 099.70 556.30 5.51% 5 436.20 5 219.80 96.02%
31.01.2006 10 099.70 9 565.10 534.60 5.59% 5 198.70 4 901.00 94.27%
31.12.2005 9 565.10 8 353.90 1 211.20 14.50% 5 545.00 4 020.10 72.50%
30.11.2005 8 353.90 7 899.40 454.50 5.75% 4 450.00 3 903.90 87.73%
31.10.2005 7 899.40 7 566.80 332.60 4.40% 4 251.40 3 648.00 85.81%
30.09.2005 7 566.80 7 210.30 356.50 4.94% 4 429.60 3 137.20 70.82%
31.08.2005 7 210.30 6 895.90 314.40 4.56% 4 242.10 2 968.20 69.97%
31.07.2005 6 895.90 6 631.60 264.30 3.99% 4 062.30 2 833.60 69.75%
30.06.2005 6 631.60 6 353.90 277.70 4.37% 3 914.50 2 717.10 69.41%
31.05.2005 6 353.90 6 082.80 271.10 4.46% 3 755.00 2 598.90 69.21%
30.04.2005 6 082.80 5 730.10 352.70 6.16% 3 616.40 2 466.40 68.20%
31.03.2005 5 730.10 5 436.20 293.90 5.41% 3 503.70 2 226.40 63.54%
28.02.2005 5 436.20 5 198.70 237.50 4.57% 3 319.00 2 117.20 63.79%
31.01.2005 5 198.70 5 545.00 - 346.30 -6.25% 3 454.10 1 744.60 50.51%
31.12.2004 5 545.00 4 450.00 1 095.00 24.61% 3 356.50 2 188.50 65.20%
30.11.2004 4 450.00 4 251.40 198.60 4.67% 3 344.50 1 105.50 33.05%
31.10.2004 4 251.40 4 429.60 - 178.20 -4.02% 3 378.30 873.10 25.84%
30.09.2004 4 429.60 4 242.10 187.50 4.42% 3 410.20 1 019.40 29.89%
31.08.2004 4 242.10 4 062.30 179.80 4.43% 3 444.20 797.90 23.17%
31.07.2004 4 062.30 3 914.50 147.80 3.78% 3 458.10 604.20 17.47%
30.06.2004 3 914.50 3 755.00 159.50 4.25% 3 520.40 394.10 11.19%
31.05.2004 3 755.00 3 616.40 138.60 3.83% 3 568.20 186.80 5.24%
30.04.2004 3 616.40 3 503.70 112.70 3.22% 3 619.00 -2.60 -0.07%
31.03.2004 3 503.70 3 319.00 184.70 5.56% 3 685.80 - 182.10 -4.94%
29.02.2004 3 319.00 3 454.10 - 135.10 -3.91% 3 790.00 - 471.00 -12.43%
31.01.2004 3 454.10 3 356.50 97.60 2.91% 3 833.70 - 379.60 -9.90%
31.12.2003 3 356.50 3 344.50 12.00 0.36% 3 899.90 - 543.40 -13.93%
30.11.2003 3 344.50 3 378.30 -33.80 -1.00% 3 910.20 - 565.70 -14.47%
31.10.2003 3 378.30 3 410.20 -31.90 -0.94% 41 750.80 -38 372.50 -91.91%
30.09.2003 3 410.20 3 444.20 -34.00 -0.99% 40 837.60 -37 427.40 -91.65%
31.08.2003 3 444.20 3 458.10 -13.90 -0.40% 39 905.30 -36 461.10 -91.37%
31.07.2003 3 458.10 3 520.40 -62.30 -1.77% 39 202.30 -35 744.20 -91.18%
30.06.2003 3 520.40 3 568.20 -47.80 -1.34% 38 605.70 -35 085.30 -90.88%
31.05.2003 3 568.20 3 619.00 -50.80 -1.40% 37 767.70 -34 199.50 -90.55%
30.04.2003 3 619.00 3 685.80 -66.80 -1.81% 36 973.00 -33 354.00 -90.21%
31.03.2003 3 685.80 3 790.00 - 104.20 -2.75% 34 400.60 -30 714.80 -89.29%
28.02.2003 3 790.00 3 833.70 -43.70 -1.14% 33 908.40 -30 118.40 -88.82%
31.01.2003 3 833.70 3 899.90 -66.20 -1.70% 33 838.70 -30 005.00 -88.67%
31.12.2002 3 899.90 3 910.20 -10.30 -0.26% 33 940.40 -30 040.50 -88.51%
30.11.2002 3 910.20 41 750.80 -37 840.60 -90.63% 31 949.30 -28 039.10 -87.76%
31.10.2002 41 750.80 40 837.60 913.20 2.24% 31 902.80 9 848.00 30.87%
30.09.2002 40 837.60 39 905.30 932.30 2.34% 31 738.60 9 099.00 28.67%
31.08.2002 39 905.30 39 202.30 703.00 1.79% 31 384.50 8 520.80 27.15%
31.07.2002 39 202.30 38 605.70 596.60 1.55% 31 100.40 8 101.90 26.05%
30.06.2002 38 605.70 37 767.70 838.00 2.22% 30 932.40 7 673.30 24.81%
31.05.2002 37 767.70 36 973.00 794.70 2.15% 30 779.80 6 987.90 22.70%
30.04.2002 36 973.00 34 400.60 2 572.40 7.48% 30 826.70 6 146.30 19.94%
31.03.2002 34 400.60 33 908.40 492.20 1.45% 29 272.20 5 128.40 17.52%
28.02.2002 33 908.40 33 838.70 69.70 0.21% 29 361.00 4 547.40 15.49%
31.01.2002 33 838.70 33 940.40 - 101.70 -0.30% 30 043.20 3 795.50 12.63%
31.12.2001 33 940.40 31 949.30 1 991.10 6.23% 31 219.20 2 721.20 8.72%
30.11.2001 31 949.30 31 902.80 46.50 0.15% 29 433.30 2 516.00 8.55%
31.10.2001 31 902.80 31 738.60 164.20 0.52% 29 386.30 2 516.50 8.56%
30.09.2001 31 738.60 31 384.50 354.10 1.13% 29 459.50 2 279.10 7.74%
31.08.2001 31 384.50 31 100.40 284.10 0.91% 29 362.00 2 022.50 6.89%
31.07.2001 31 100.40 30 932.40 168.00 0.54% 29 419.60 1 680.80 5.71%
30.06.2001 30 932.40 30 779.80 152.60 0.50% 29 607.90 1 324.50 4.47%
31.05.2001 30 779.80 30 826.70 -46.90 -0.15% 29 694.10 1 085.70 3.66%
30.04.2001 30 826.70 29 272.20 1 554.50 5.31% 29 896.00 930.70 3.11%
31.03.2001 29 272.20 29 361.00 -88.80 -0.30% 28 740.30 531.90 1.85%
28.02.2001 29 361.00 30 043.20 - 682.20 -2.27% 28 867.00 494.00 1.71%
31.01.2001 30 043.20 31 219.20 -1 176.00 -3.77% 29 266.60 776.60 2.65%
31.12.2000 31 219.20 29 433.30 1 785.90 6.07% 7 757.90 23 461.30 302.42%
30.11.2000 29 433.30 29 386.30 47.00 0.16% 7 913.10 21 520.20 271.96%
31.10.2000 29 386.30 29 459.50 -73.20 -0.25% 8 097.20 21 289.10 262.92%
30.09.2000 29 459.50 29 362.00 97.50 0.33% 8 344.20 21 115.30 253.05%
31.08.2000 29 362.00 29 419.60 -57.60 -0.20% 8 462.40 20 899.60 246.97%
31.07.2000 29 419.60 29 607.90 - 188.30 -0.64% 8 624.30 20 795.30 241.12%
30.06.2000 29 607.90 29 694.10 -86.20 -0.29% 8 894.60 20 713.30 232.88%
31.05.2000 29 694.10 29 896.00 - 201.90 -0.68% 8 944.20 20 749.90 231.99%
30.04.2000 29 896.00 28 740.30 1 155.70 4.02% 9 215.20 20 680.80 224.42%
31.03.2000 28 740.30 28 867.00 - 126.70 -0.44% 9 526.40 19 213.90 201.69%
29.02.2000 28 867.00 29 266.60 - 399.60 -1.37% 9 565.60 19 301.40 201.78%
31.01.2000 29 266.60 7 757.90 21 508.70 277.25% 9 675.60 19 591.00 202.48%
31.12.1999 7 757.90 7 913.10 - 155.20 -1.96% 9 967.60 -2 209.70 -22.17%
30.11.1999 7 913.10 8 097.20 - 184.10 -2.27% 9 939.10 -2 026.00 -20.38%
31.10.1999 8 097.20 8 344.20 - 247.00 -2.96% 10 079.70 -1 982.50 -19.67%
30.09.1999 8 344.20 8 462.40 - 118.20 -1.40% 10 310.70 -1 966.50 -19.07%
31.08.1999 8 462.40 8 624.30 - 161.90 -1.88% 10 151.70 -1 689.30 -16.64%
31.07.1999 8 624.30 8 894.60 - 270.30 -3.04% 10 353.30 -1 729.00 -16.70%
30.06.1999 8 894.60 8 944.20 -49.60 -0.55% 10 609.40 -1 714.80 -16.16%
31.05.1999 8 944.20 9 215.20 - 271.00 -2.94% 10 454.50 -1 510.30 -14.45%
30.04.1999 9 215.20 9 526.40 - 311.20 -3.27% 10 536.00 -1 320.80 -12.54%
31.03.1999 9 526.40 9 565.60 -39.20 -0.41% 10 842.00 -1 315.60 -12.13%
28.02.1999 9 565.60 9 675.60 - 110.00 -1.14% 10 657.70 -1 092.10 -10.25%
31.01.1999 9 675.60 9 967.60 - 292.00 -2.93% 10 800.30 -1 124.70 -10.41%
31.12.1998 9 967.60 9 939.10 28.50 0.29% 10 826.80 - 859.20 -7.94%
30.11.1998 9 939.10 10 079.70 - 140.60 -1.39% 10 842.00 - 902.90 -8.33%
31.10.1998 10 079.70 10 310.70 - 231.00 -2.24% 10 916.30 - 836.60 -7.66%
30.09.1998 10 310.70 10 151.70 159.00 1.57% 7 578.30 2 732.40 36.06%
31.08.1998 10 151.70 10 353.30 - 201.60 -1.95% 179.50 9 972.20 5 555.54%
31.07.1998 10 353.30 10 609.40 - 256.10 -2.41% 179.30 10 174.00 5 674.29%
30.06.1998 10 609.40 10 454.50 154.90 1.48% 179.90 10 429.50 5 797.39%
31.05.1998 10 454.50 10 536.00 -81.50 -0.77% 133.20 10 321.30 7 748.72%
30.04.1998 10 536.00 10 842.00 - 306.00 -2.82% 132.30 10 403.70 7 863.72%
31.03.1998 10 842.00 10 657.70 184.30 1.73% 133.50 10 708.50 8 021.35%
28.02.1998 10 657.70 10 800.30 - 142.60 -1.32% 138.80 10 518.90 7 578.46%
31.01.1998 10 800.30 10 826.80 -26.50 -0.24% 124.40 10 675.90 8 581.91%
31.12.1997 10 826.80 10 842.00 -15.20 -0.14% 160.40 10 666.40 6 649.88%
30.11.1997 10 842.00 10 916.30 -74.30 -0.68% 146.30 10 695.70 7 310.80%
31.10.1997 10 916.30 7 578.30 3 338.00 44.05% 136.70 10 779.60 7 885.59%
30.09.1997 7 578.30 179.50 7 398.80 4 121.89% 140.00 7 438.30 5 313.07%
31.08.1997 179.50 179.30 0.20 0.11% 124.60 54.90 44.06%
31.07.1997 179.30 179.90 -0.60 -0.33% 129.20 50.10 38.78%
30.06.1997 179.90 133.20 46.70 35.06% 140.30 39.60 28.23%
31.05.1997 133.20 132.30 0.90 0.68% 140.90 -7.70 -5.46%
30.04.1997 132.30 133.50 -1.20 -0.90% 143.80 -11.50 -8.00%
31.03.1997 133.50 138.80 -5.30 -3.82% 146.60 -13.10 -8.94%
28.02.1997 138.80 124.40 14.40 11.58% 144.10 -5.30 -3.68%
31.01.1997 124.40 160.40 -36.00 -22.44% 140.50 -16.10 -11.46%
31.12.1996 160.40 146.30 14.10 9.64% 144.00 16.40 11.39%
30.11.1996 146.30 136.70 9.60 7.02% 6 656.60 -6 510.30 -97.80%
31.10.1996 136.70 140.00 -3.30 -2.36% 6 602.00 -6 465.30 -97.93%
30.09.1996 140.00 124.60 15.40 12.36% 6 660.60 -6 520.60 -97.90%
31.08.1996 124.60 129.20 -4.60 -3.56% 6 480.60 -6 356.00 -98.08%
31.07.1996 129.20 140.30 -11.10 -7.91% 6 405.50 -6 276.30 -97.98%
30.06.1996 140.30 140.90 -0.60 -0.43% 6 366.20 -6 225.90 -97.80%
31.05.1996 140.90 143.80 -2.90 -2.02% 6 085.20 -5 944.30 -97.68%
30.04.1996 143.80 146.60 -2.80 -1.91% 5 979.00 -5 835.20 -97.59%
31.03.1996 146.60 144.10 2.50 1.73% 5 928.10 -5 781.50 -97.53%
29.02.1996 144.10 140.50 3.60 2.56% 5 673.10 -5 529.00 -97.46%
31.01.1996 140.50 144.00 -3.50 -2.43% 5 566.80 -5 426.30 -97.48%
31.12.1995 144.00 6 656.60 -6 512.60 -97.84% 5 417.00 -5 273.00 -97.34%
30.11.1995 6 656.60 6 602.00 54.60 0.83% 5 072.90 1 583.70 31.22%
31.10.1995 6 602.00 6 660.60 -58.60 -0.88% 5 023.50 1 578.50 31.42%
30.09.1995 6 660.60 6 480.60 180.00 2.78% 5 018.30 1 642.30 32.73%
31.08.1995 6 480.60 6 405.50 75.10 1.17% 4 975.10 1 505.50 30.26%
31.07.1995 6 405.50 6 366.20 39.30 0.62% 4 873.90 1 531.60 31.42%
30.06.1995 6 366.20 6 085.20 281.00 4.62% 4 816.40 1 549.80 32.18%
31.05.1995 6 085.20 5 979.00 106.20 1.78% 4 607.40 1 477.80 32.07%
30.04.1995 5 979.00 5 928.10 50.90 0.86% 3 422.80 2 556.20 74.68%
31.03.1995 5 928.10 5 673.10 255.00 4.49% 3 419.90 2 508.20 73.34%
28.02.1995 5 673.10 5 566.80 106.30 1.91% 3 422.70 2 250.40 65.75%
31.01.1995 5 566.80 5 417.00 149.80 2.77% 3 720.80 1 846.00 49.61%
31.12.1994 5 417.00 5 072.90 344.10 6.78% 3 293.50 2 123.50 64.48%
30.11.1994 5 072.90 5 023.50 49.40 0.98% 2 883.40 2 189.50 75.93%
31.10.1994 5 023.50 5 018.30 5.20 0.10% 2 651.60 2 371.90 89.45%
30.09.1994 5 018.30 4 975.10 43.20 0.87% 2 403.40 2 614.90 108.80%
31.08.1994 4 975.10 4 873.90 101.20 2.08% 2 347.40 2 627.70 111.94%
31.07.1994 4 873.90 4 816.40 57.50 1.19% 2 355.80 2 518.10 106.89%
30.06.1994 4 816.40 4 607.40 209.00 4.54% 2 150.90 2 665.50 123.92%
31.05.1994 4 607.40 3 422.80 1 184.60 34.61% 1 923.40 2 684.00 139.54%
30.04.1994 3 422.80 3 419.90 2.90 0.08% 4.40 3 418.40 77 690.91%
31.03.1994 3 419.90 3 422.70 -2.80 -0.08% 128.80 3 291.10 2 555.20%
28.02.1994 3 422.70 3 720.80 - 298.10 -8.01% 3.80 3 418.90 89 971.05%
31.01.1994 3 720.80 3 293.50 427.30 12.97% 9.30 3 711.50 39 908.60%
31.12.1993 3 293.50 2 883.40 410.10 14.22% - - -
30.11.1993 2 883.40 2 651.60 231.80 8.74% - - -
31.10.1993 2 651.60 2 403.40 248.20 10.33% - - -
30.09.1993 2 403.40 2 347.40 56.00 2.39% - - -
31.08.1993 2 347.40 2 355.80 -8.40 -0.36% - - -
31.07.1993 2 355.80 2 150.90 204.90 9.53% - - -
30.06.1993 2 150.90 1 923.40 227.50 11.83% - - -
31.05.1993 1 923.40 4.40 1 919.00 43 613.64% - - -
30.04.1993 4.40 128.80 - 124.40 -96.58% - - -
31.03.1993 128.80 3.80 125.00 3 289.47% - - -
28.02.1993 3.80 9.30 -5.50 -59.14% - - -
31.01.1993 9.30 - - - - - -

Graf jako obrázek

Long-term deposits (over 5 years) - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Long-term deposits (over 5 years) (Client deposits by time (CZK+FC))
Long-term deposits (over 5 years) (Client deposits by time (CZK))
Long-term deposits (over 5 years) (Client deposits by time (FC))
Long-term deposits (over 5 years) (Client deposits by time (EUR))
Long-term deposits (over 5 years) (Households (residents) - Client deposits by time (CZK+FC))
Long-term deposits (over 5 years) (Households - trades (residents) - Client deposits by time (CZK+FC))
Long-term deposits (over 5 years) (Households - individuals (residents) - Client deposits by time (CZK+FC))
Long-term deposits (over 5 years) (Households (residents) - Client deposits by time (CZK))
Long-term deposits (over 5 years) (Households - trades (residents) - Client deposits by time (CZK))
Long-term deposits (over 5 years) (Households - individuals (residents) - Client deposits by time (CZK))
Deposits of residents - total (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - liabilities)
Deposits of residents - MFIs (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - liabilities)
Deposits of residents - Central government (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - liabilities)
Deposits of residents - Other general government/other residents (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - liabilities)
Deposits of residents - total (Aggregated balance sheet of the Czech MFIs (excluding the CNB) - liabilities)
Deposits of residents - MFIs (Aggregated balance sheet of the Czech MFIs (excluding the CNB) - liabilities)
Deposits of residents - Central government (Aggregated balance sheet of the Czech MFIs (excluding the CNB) - liabilities)
Deposits of residents - Other general government/other residents - total (Aggregated balance sheet of the Czech MFIs (excluding the CNB) - liabilities)
Deposits of residents - Other general government/other residents - Overnight (Aggregated balance sheet of the Czech MFIs (excluding the CNB) - liabilities)
Deposits of residents - Other general government/other residents - With agreed maturity (Aggregated balance sheet of the Czech MFIs (excluding the CNB) - liabilities)

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 10.000 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992. Zdroj dat: ČNB ARAD

Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.