Long-term deposits (over 5 years) (Households - individuals (residents) - Client deposits by time (CZK)) - ekonomika ČNB

Aktualizace dat Long-term deposits (over 5 years) (Households - individuals (residents) - Client deposits by time (CZK)) v této aplikaci skončila 30.6.2023. Aktualizovná data časových řad najdete na stránkách nové aplikace z dat ARAD ČNB

Nové časové řady makroekonomiky a jejich data

Data ke dniŘada nebo sestava
31.03.2024 Statistika úrokových sazeb - stavy obchodů - úvěry v CZK: Měsíční, Objem, Nefinanční podniky, CZK, Nad 5 let
31.03.2024 Statistika úrokových sazeb - stavy obchodů - úvěry v CZK: Měsíční, Objem, Domácnosti + NISD, CZK, Nad 5 let
31.03.2024 Úvěry klientské: Měsíční, Nad 1 rok do 5 let včetně, Celkem, CZK, Stav (zůstatek)
31.12.2017 Úvěry klientské: Měsíční, Nad 1 rok do 5 let včetně, Celkem, CZK, Standardní, Stav (zůstatek)
31.12.2017 Úvěry klientské: Měsíční, Nad 1 rok do 5 let včetně, Celkem, CZK, Sledované, Stav (zůstatek)
31.12.2017 Úvěry klientské: Měsíční, Nad 1 rok do 5 let včetně, Celkem, CZK, Nestandardní, Stav (zůstatek)
31.12.2017 Úvěry klientské: Měsíční, Nad 1 rok do 5 let včetně, Celkem, CZK, Pochybné, Stav (zůstatek)
31.12.2017 Úvěry klientské: Měsíční, Nad 1 rok do 5 let včetně, Celkem, CZK, Ztrátové, Stav (zůstatek)
31.03.2024 Úvěry klientské: Měsíční, Nad 1 rok do 5 let včetně, Malé banky, CZK, Stav (zůstatek)
31.03.2024 Úvěry klientské: Měsíční, Nad 1 rok do 5 let včetně, Střední banky, CZK, Stav (zůstatek)
31.03.2024 Úvěry klientské: Měsíční, Nad 1 rok do 5 let včetně, Velké banky, CZK, Stav (zůstatek)
31.03.2024 Úvěry klientské: Měsíční, Nad 1 rok do 5 let včetně, Pobočky zahraničních bank, CZK, Stav (zůstatek)
31.03.2024 Úvěry klientské: Měsíční, Nad 5 let, Celkem, CZK, Stav (zůstatek)
31.12.2017 Úvěry klientské: Měsíční, Nad 5 let, Celkem, CZK, Standardní, Stav (zůstatek)
31.12.2017 Úvěry klientské: Měsíční, Nad 5 let, Celkem, CZK, Sledované, Stav (zůstatek)
31.12.2017 Úvěry klientské: Měsíční, Nad 5 let, Celkem, CZK, Nestandardní, Stav (zůstatek)
31.12.2017 Úvěry klientské: Měsíční, Nad 5 let, Celkem, CZK, Pochybné, Stav (zůstatek)
31.12.2017 Úvěry klientské: Měsíční, Nad 5 let, Celkem, CZK, Ztrátové, Stav (zůstatek)
31.03.2024 Úvěry klientské: Měsíční, Nad 5 let, Malé banky, CZK, Stav (zůstatek)
31.03.2024 Úvěry klientské: Měsíční, Nad 5 let, Střední banky, CZK, Stav (zůstatek)

Graf hodnot, Households - individuals (residents) - Client deposits by time (CZK)

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... Long-term deposits (over 5 years) - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 30.04.2019 197 391.10
Min 30.04.1993 1.90

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
31.07.2020 186 803.40 185 927.90 875.50 0.47% 195 100.80 -8 297.40 -4.25%
30.06.2020 185 927.90 185 325.70 602.20 0.32% 196 159.40 -10 231.50 -5.22%
31.05.2020 185 325.70 185 909.60 - 583.90 -0.31% 197 039.20 -11 713.50 -5.94%
30.04.2020 185 909.60 187 098.30 -1 188.70 -0.64% 197 391.10 -11 481.50 -5.82%
31.03.2020 187 098.30 191 086.10 -3 987.80 -2.09% 194 697.90 -7 599.60 -3.90%
29.02.2020 191 086.10 190 220.70 865.40 0.45% 194 681.10 -3 595.00 -1.85%
31.01.2020 190 220.70 190 905.10 - 684.40 -0.36% 194 388.00 -4 167.30 -2.14%
31.12.2019 190 905.10 189 133.20 1 771.90 0.94% 193 254.30 -2 349.20 -1.22%
30.11.2019 189 133.20 189 445.30 - 312.10 -0.16% 189 090.60 42.60 0.02%
31.10.2019 189 445.30 191 933.90 -2 488.60 -1.30% 189 245.00 200.30 0.11%
30.09.2019 191 933.90 191 579.10 354.80 0.19% 188 910.30 3 023.60 1.60%
31.08.2019 191 579.10 195 100.80 -3 521.70 -1.80% 188 949.00 2 630.10 1.39%
31.07.2019 195 100.80 196 159.40 -1 058.60 -0.54% 188 695.10 6 405.70 3.39%
30.06.2019 196 159.40 197 039.20 - 879.80 -0.45% 187 904.90 8 254.50 4.39%
31.05.2019 197 039.20 197 391.10 - 351.90 -0.18% 187 367.80 9 671.40 5.16%
30.04.2019 197 391.10 194 697.90 2 693.20 1.38% 187 413.90 9 977.20 5.32%
31.03.2019 194 697.90 194 681.10 16.80 0.01% 184 272.40 10 425.50 5.66%
28.02.2019 194 681.10 194 388.00 293.10 0.15% 184 362.60 10 318.50 5.60%
31.01.2019 194 388.00 193 254.30 1 133.70 0.59% 184 166.70 10 221.30 5.55%
31.12.2018 193 254.30 189 090.60 4 163.70 2.20% 184 494.60 8 759.70 4.75%
30.11.2018 189 090.60 189 245.00 - 154.40 -0.08% 181 731.00 7 359.60 4.05%
31.10.2018 189 245.00 188 910.30 334.70 0.18% 181 568.20 7 676.80 4.23%
30.09.2018 188 910.30 188 949.00 -38.70 -0.02% 181 032.70 7 877.60 4.35%
31.08.2018 188 949.00 188 695.10 253.90 0.13% 180 971.60 7 977.40 4.41%
31.07.2018 188 695.10 187 904.90 790.20 0.42% 180 456.40 8 238.70 4.57%
30.06.2018 187 904.90 187 367.80 537.10 0.29% 180 102.30 7 802.60 4.33%
31.05.2018 187 367.80 187 413.90 -46.10 -0.02% 180 116.70 7 251.10 4.03%
30.04.2018 187 413.90 184 272.40 3 141.50 1.70% 179 584.40 7 829.50 4.36%
31.03.2018 184 272.40 184 362.60 -90.20 -0.05% 176 656.70 7 615.70 4.31%
28.02.2018 184 362.60 184 166.70 195.90 0.11% 176 531.70 7 830.90 4.44%
31.01.2018 184 166.70 184 494.60 - 327.90 -0.18% 175 762.80 8 403.90 4.78%
31.12.2017 184 494.60 181 731.00 2 763.60 1.52% 173 427.40 11 067.20 6.38%
30.11.2017 181 731.00 181 568.20 162.80 0.09% 169 597.60 12 133.40 7.15%
31.10.2017 181 568.20 181 032.70 535.50 0.30% 169 760.30 11 807.90 6.96%
30.09.2017 181 032.70 180 971.60 61.10 0.03% 169 820.10 11 212.60 6.60%
31.08.2017 180 971.60 180 456.40 515.20 0.29% 170 055.10 10 916.50 6.42%
31.07.2017 180 456.40 180 102.30 354.10 0.20% 169 403.40 11 053.00 6.52%
30.06.2017 180 102.30 180 116.70 -14.40 -0.01% 167 576.30 12 526.00 7.47%
31.05.2017 180 116.70 179 584.40 532.30 0.30% 166 275.20 13 841.50 8.32%
30.04.2017 179 584.40 176 656.70 2 927.70 1.66% 165 424.30 14 160.10 8.56%
31.03.2017 176 656.70 176 531.70 125.00 0.07% 162 719.90 13 936.80 8.56%
28.02.2017 176 531.70 175 762.80 768.90 0.44% 163 088.70 13 443.00 8.24%
31.01.2017 175 762.80 173 427.40 2 335.40 1.35% 162 953.80 12 809.00 7.86%
31.12.2016 173 427.40 169 597.60 3 829.80 2.26% 162 773.00 10 654.40 6.55%
30.11.2016 169 597.60 169 760.30 - 162.70 -0.10% 164 882.80 4 714.80 2.86%
31.10.2016 169 760.30 169 820.10 -59.80 -0.04% 167 406.90 2 353.40 1.41%
30.09.2016 169 820.10 170 055.10 - 235.00 -0.14% 168 939.30 880.80 0.52%
31.08.2016 170 055.10 169 403.40 651.70 0.38% 169 805.70 249.40 0.15%
31.07.2016 169 403.40 167 576.30 1 827.10 1.09% 169 851.50 - 448.10 -0.26%
30.06.2016 167 576.30 166 275.20 1 301.10 0.78% 169 495.90 -1 919.60 -1.13%
31.05.2016 166 275.20 165 424.30 850.90 0.51% 169 427.80 -3 152.60 -1.86%
30.04.2016 165 424.30 162 719.90 2 704.40 1.66% 168 951.60 -3 527.30 -2.09%
31.03.2016 162 719.90 163 088.70 - 368.80 -0.23% 166 289.90 -3 570.00 -2.15%
29.02.2016 163 088.70 162 953.80 134.90 0.08% 165 661.40 -2 572.70 -1.55%
31.01.2016 162 953.80 162 773.00 180.80 0.11% 164 861.30 -1 907.50 -1.16%
31.12.2015 162 773.00 164 882.80 -2 109.80 -1.28% 164 720.60 -1 947.60 -1.18%
30.11.2015 164 882.80 167 406.90 -2 524.10 -1.51% 162 689.60 2 193.20 1.35%
31.10.2015 167 406.90 168 939.30 -1 532.40 -0.91% 163 677.70 3 729.20 2.28%
30.09.2015 168 939.30 169 805.70 - 866.40 -0.51% 165 012.10 3 927.20 2.38%
31.08.2015 169 805.70 169 851.50 -45.80 -0.03% 166 498.90 3 306.80 1.99%
31.07.2015 169 851.50 169 495.90 355.60 0.21% 166 578.70 3 272.80 1.96%
30.06.2015 169 495.90 169 427.80 68.10 0.04% 166 309.20 3 186.70 1.92%
31.05.2015 169 427.80 168 951.60 476.20 0.28% 166 125.30 3 302.50 1.99%
30.04.2015 168 951.60 166 289.90 2 661.70 1.60% 165 662.20 3 289.40 1.99%
31.03.2015 166 289.90 165 661.40 628.50 0.38% 161 887.80 4 402.10 2.72%
28.02.2015 165 661.40 164 861.30 800.10 0.49% 161 141.00 4 520.40 2.81%
31.01.2015 164 861.30 164 720.60 140.70 0.09% 160 258.30 4 603.00 2.87%
31.12.2014 164 720.60 162 689.60 2 031.00 1.25% 160 200.50 4 520.10 2.82%
30.11.2014 162 689.60 163 677.70 - 988.10 -0.60% 156 477.30 6 212.30 3.97%
31.10.2014 163 677.70 165 012.10 -1 334.40 -0.81% 156 442.70 7 235.00 4.62%
30.09.2014 165 012.10 166 498.90 -1 486.80 -0.89% 156 179.40 8 832.70 5.66%
31.08.2014 166 498.90 166 578.70 -79.80 -0.05% 155 429.60 11 069.30 7.12%
31.07.2014 166 578.70 166 309.20 269.50 0.16% 155 492.50 11 086.20 7.13%
30.06.2014 166 309.20 166 125.30 183.90 0.11% 154 770.10 11 539.10 7.46%
31.05.2014 166 125.30 165 662.20 463.10 0.28% 154 763.80 11 361.50 7.34%
30.04.2014 165 662.20 161 887.80 3 774.40 2.33% 155 116.80 10 545.40 6.80%
31.03.2014 161 887.80 161 141.00 746.80 0.46% 152 486.10 9 401.70 6.17%
28.02.2014 161 141.00 160 258.30 882.70 0.55% 152 672.40 8 468.60 5.55%
31.01.2014 160 258.30 160 200.50 57.80 0.04% 152 632.60 7 625.70 5.00%
31.12.2013 160 200.50 156 477.30 3 723.20 2.38% 152 734.30 7 466.20 4.89%
30.11.2013 156 477.30 156 442.70 34.60 0.02% 149 884.60 6 592.70 4.40%
31.10.2013 156 442.70 156 179.40 263.30 0.17% 150 382.50 6 060.20 4.03%
30.09.2013 156 179.40 155 429.60 749.80 0.48% 150 763.00 5 416.40 3.59%
31.08.2013 155 429.60 155 492.50 -62.90 -0.04% 151 222.50 4 207.10 2.78%
31.07.2013 155 492.50 154 770.10 722.40 0.47% 151 630.30 3 862.20 2.55%
30.06.2013 154 770.10 154 763.80 6.30 0.00% 151 286.70 3 483.40 2.30%
31.05.2013 154 763.80 155 116.80 - 353.00 -0.23% 151 342.00 3 421.80 2.26%
30.04.2013 155 116.80 152 486.10 2 630.70 1.73% 151 438.80 3 678.00 2.43%
31.03.2013 152 486.10 152 672.40 - 186.30 -0.12% 148 708.40 3 777.70 2.54%
28.02.2013 152 672.40 152 632.60 39.80 0.03% 148 295.10 4 377.30 2.95%
31.01.2013 152 632.60 152 734.30 - 101.70 -0.07% 147 592.50 5 040.10 3.41%
31.12.2012 152 734.30 149 884.60 2 849.70 1.90% 146 992.60 5 741.70 3.91%
30.11.2012 149 884.60 150 382.50 - 497.90 -0.33% 142 734.50 7 150.10 5.01%
31.10.2012 150 382.50 150 763.00 - 380.50 -0.25% 142 522.40 7 860.10 5.51%
30.09.2012 150 763.00 151 222.50 - 459.50 -0.30% 142 170.60 8 592.40 6.04%
31.08.2012 151 222.50 151 630.30 - 407.80 -0.27% 141 997.80 9 224.70 6.50%
31.07.2012 151 630.30 151 286.70 343.60 0.23% 141 815.70 9 814.60 6.92%
30.06.2012 151 286.70 151 342.00 -55.30 -0.04% 141 464.60 9 822.10 6.94%
31.05.2012 151 342.00 151 438.80 -96.80 -0.06% 144 173.60 7 168.40 4.97%
30.04.2012 151 438.80 148 708.40 2 730.40 1.84% 142 044.00 9 394.80 6.61%
31.03.2012 148 708.40 148 295.10 413.30 0.28% 139 529.80 9 178.60 6.58%
29.02.2012 148 295.10 147 592.50 702.60 0.48% 138 576.90 9 718.20 7.01%
31.01.2012 147 592.50 146 992.60 599.90 0.41% 137 359.40 10 233.10 7.45%
31.12.2011 146 992.60 142 734.50 4 258.10 2.98% 136 366.00 10 626.60 7.79%
30.11.2011 142 734.50 142 522.40 212.10 0.15% 128 339.60 14 394.90 11.22%
31.10.2011 142 522.40 142 170.60 351.80 0.25% 126 081.60 16 440.80 13.04%
30.09.2011 142 170.60 141 997.80 172.80 0.12% 124 305.20 17 865.40 14.37%
31.08.2011 141 997.80 141 815.70 182.10 0.13% 122 877.40 19 120.40 15.56%
31.07.2011 141 815.70 141 464.60 351.10 0.25% 121 749.80 20 065.90 16.48%
30.06.2011 141 464.60 144 173.60 -2 709.00 -1.88% 126 301.60 15 163.00 12.01%
31.05.2011 144 173.60 142 044.00 2 129.60 1.50% 124 762.40 19 411.20 15.56%
30.04.2011 142 044.00 139 529.80 2 514.20 1.80% 122 993.90 19 050.10 15.49%
31.03.2011 139 529.80 138 576.90 952.90 0.69% 117 252.50 22 277.30 19.00%
28.02.2011 138 576.90 137 359.40 1 217.50 0.89% 114 908.70 23 668.20 20.60%
31.01.2011 137 359.40 136 366.00 993.40 0.73% 102 719.80 34 639.60 33.72%
31.12.2010 136 366.00 128 339.60 8 026.40 6.25% 100 543.20 35 822.80 35.63%
30.11.2010 128 339.60 126 081.60 2 258.00 1.79% 92 913.90 35 425.70 38.13%
31.10.2010 126 081.60 124 305.20 1 776.40 1.43% 90 309.10 35 772.50 39.61%
30.09.2010 124 305.20 122 877.40 1 427.80 1.16% 88 187.90 36 117.30 40.95%
31.08.2010 122 877.40 121 749.80 1 127.60 0.93% 86 323.90 36 553.50 42.34%
31.07.2010 121 749.80 126 301.60 -4 551.80 -3.60% 84 593.20 37 156.60 43.92%
30.06.2010 126 301.60 124 762.40 1 539.20 1.23% 82 869.20 43 432.40 52.41%
31.05.2010 124 762.40 122 993.90 1 768.50 1.44% 81 051.40 43 711.00 53.93%
30.04.2010 122 993.90 117 252.50 5 741.40 4.90% 79 295.10 43 698.80 55.11%
31.03.2010 117 252.50 114 908.70 2 343.80 2.04% 74 732.50 42 520.00 56.90%
28.02.2010 114 908.70 102 719.80 12 188.90 11.87% 72 692.00 42 216.70 58.08%
31.01.2010 102 719.80 100 543.20 2 176.60 2.16% 70 544.60 32 175.20 45.61%
31.12.2009 100 543.20 92 913.90 7 629.30 8.21% 63 741.40 36 801.80 57.74%
30.11.2009 92 913.90 90 309.10 2 604.80 2.88% 61 635.10 31 278.80 50.75%
31.10.2009 90 309.10 88 187.90 2 121.20 2.41% 59 680.30 30 628.80 51.32%
30.09.2009 88 187.90 86 323.90 1 864.00 2.16% 57 778.50 30 409.40 52.63%
31.08.2009 86 323.90 84 593.20 1 730.70 2.05% 56 185.90 30 138.00 53.64%
31.07.2009 84 593.20 82 869.20 1 724.00 2.08% 54 702.60 29 890.60 54.64%
30.06.2009 82 869.20 81 051.40 1 817.80 2.24% 53 312.20 29 557.00 55.44%
31.05.2009 81 051.40 79 295.10 1 756.30 2.21% 51 859.40 29 192.00 56.29%
30.04.2009 79 295.10 74 732.50 4 562.60 6.11% 50 427.70 28 867.40 57.25%
31.03.2009 74 732.50 72 692.00 2 040.50 2.81% 47 041.80 27 690.70 58.86%
28.02.2009 72 692.00 70 544.60 2 147.40 3.04% 45 526.60 27 165.40 59.67%
31.01.2009 70 544.60 63 741.40 6 803.20 10.67% 43 793.70 26 750.90 61.08%
31.12.2008 63 741.40 61 635.10 2 106.30 3.42% 42 021.10 21 720.30 51.69%
30.11.2008 61 635.10 59 680.30 1 954.80 3.28% 37 847.50 23 787.60 62.85%
31.10.2008 59 680.30 57 778.50 1 901.80 3.29% 36 177.60 23 502.70 64.96%
30.09.2008 57 778.50 56 185.90 1 592.60 2.83% 34 746.60 23 031.90 66.29%
31.08.2008 56 185.90 54 702.60 1 483.30 2.71% 33 554.10 22 631.80 67.45%
31.07.2008 54 702.60 53 312.20 1 390.40 2.61% 32 407.20 22 295.40 68.80%
30.06.2008 53 312.20 51 859.40 1 452.80 2.80% 31 321.40 21 990.80 70.21%
31.05.2008 51 859.40 50 427.70 1 431.70 2.84% 30 151.90 21 707.50 71.99%
30.04.2008 50 427.70 47 041.80 3 385.90 7.20% 29 006.90 21 420.80 73.85%
31.03.2008 47 041.80 45 526.60 1 515.20 3.33% 26 894.40 20 147.40 74.91%
29.02.2008 45 526.60 43 793.70 1 732.90 3.96% 25 710.90 19 815.70 77.07%
31.01.2008 43 793.70 42 021.10 1 772.60 4.22% 24 463.50 19 330.20 79.02%
31.12.2007 42 021.10 37 847.50 4 173.60 11.03% 23 214.50 18 806.60 81.01%
30.11.2007 37 847.50 36 177.60 1 669.90 4.62% 20 490.90 17 356.60 84.70%
31.10.2007 36 177.60 34 746.60 1 431.00 4.12% 19 395.20 16 782.40 86.53%
30.09.2007 34 746.60 33 554.10 1 192.50 3.55% 18 496.40 16 250.20 87.86%
31.08.2007 33 554.10 32 407.20 1 146.90 3.54% 17 687.70 15 866.40 89.70%
31.07.2007 32 407.20 31 321.40 1 085.80 3.47% 16 898.90 15 508.30 91.77%
30.06.2007 31 321.40 30 151.90 1 169.50 3.88% 16 213.50 15 107.90 93.18%
31.05.2007 30 151.90 29 006.90 1 145.00 3.95% 15 458.20 14 693.70 95.05%
30.04.2007 29 006.90 26 894.40 2 112.50 7.85% 14 594.70 14 412.20 98.75%
31.03.2007 26 894.40 25 710.90 1 183.50 4.60% 11 223.80 15 670.60 139.62%
28.02.2007 25 710.90 24 463.50 1 247.40 5.10% 10 645.50 15 065.40 141.52%
31.01.2007 24 463.50 23 214.50 1 249.00 5.38% 10 089.80 14 373.70 142.46%
31.12.2006 23 214.50 20 490.90 2 723.60 13.29% 9 553.90 13 660.60 142.98%
30.11.2006 20 490.90 19 395.20 1 095.70 5.65% 8 342.90 12 148.00 145.61%
31.10.2006 19 395.20 18 496.40 898.80 4.86% 7 889.80 11 505.40 145.83%
30.09.2006 18 496.40 17 687.70 808.70 4.57% 7 543.30 10 953.10 145.20%
31.08.2006 17 687.70 16 898.90 788.80 4.67% 7 201.60 10 486.10 145.61%
31.07.2006 16 898.90 16 213.50 685.40 4.23% 6 887.10 10 011.80 145.37%
30.06.2006 16 213.50 15 458.20 755.30 4.89% 6 622.70 9 590.80 144.82%
31.05.2006 15 458.20 14 594.70 863.50 5.92% 6 324.40 9 133.80 144.42%
30.04.2006 14 594.70 11 223.80 3 370.90 30.03% 6 054.80 8 539.90 141.04%
31.03.2006 11 223.80 10 645.50 578.30 5.43% 5 702.70 5 521.10 96.82%
28.02.2006 10 645.50 10 089.80 555.70 5.51% 5 409.70 5 235.80 96.79%
31.01.2006 10 089.80 9 553.90 535.90 5.61% 5 176.40 4 913.40 94.92%
31.12.2005 9 553.90 8 342.90 1 211.00 14.52% 5 522.80 4 031.10 72.99%
30.11.2005 8 342.90 7 889.80 453.10 5.74% 4 427.20 3 915.70 88.45%
31.10.2005 7 889.80 7 543.30 346.50 4.59% 4 227.90 3 661.90 86.61%
30.09.2005 7 543.30 7 201.60 341.70 4.74% 4 404.20 3 139.10 71.28%
31.08.2005 7 201.60 6 887.10 314.50 4.57% 4 217.70 2 983.90 70.75%
31.07.2005 6 887.10 6 622.70 264.40 3.99% 4 036.50 2 850.60 70.62%
30.06.2005 6 622.70 6 324.40 298.30 4.72% 3 888.70 2 734.00 70.31%
31.05.2005 6 324.40 6 054.80 269.60 4.45% 3 730.50 2 593.90 69.53%
30.04.2005 6 054.80 5 702.70 352.10 6.17% 3 591.90 2 462.90 68.57%
31.03.2005 5 702.70 5 409.70 293.00 5.42% 3 478.10 2 224.60 63.96%
28.02.2005 5 409.70 5 176.40 233.30 4.51% 3 294.60 2 115.10 64.20%
31.01.2005 5 176.40 5 522.80 - 346.40 -6.27% 3 419.70 1 756.70 51.37%
31.12.2004 5 522.80 4 427.20 1 095.60 24.75% 3 335.60 2 187.20 65.57%
30.11.2004 4 427.20 4 227.90 199.30 4.71% 3 332.00 1 095.20 32.87%
31.10.2004 4 227.90 4 404.20 - 176.30 -4.00% 3 364.50 863.40 25.66%
30.09.2004 4 404.20 4 217.70 186.50 4.42% 3 403.20 1 001.00 29.41%
31.08.2004 4 217.70 4 036.50 181.20 4.49% 3 437.20 780.50 22.71%
31.07.2004 4 036.50 3 888.70 147.80 3.80% 3 454.10 582.40 16.86%
30.06.2004 3 888.70 3 730.50 158.20 4.24% 3 515.50 373.20 10.62%
31.05.2004 3 730.50 3 591.90 138.60 3.86% 3 564.10 166.40 4.67%
30.04.2004 3 591.90 3 478.10 113.80 3.27% 3 613.60 -21.70 -0.60%
31.03.2004 3 478.10 3 294.60 183.50 5.57% 3 680.30 - 202.20 -5.49%
29.02.2004 3 294.60 3 419.70 - 125.10 -3.66% 3 784.00 - 489.40 -12.93%
31.01.2004 3 419.70 3 335.60 84.10 2.52% 3 828.40 - 408.70 -10.68%
31.12.2003 3 335.60 3 332.00 3.60 0.11% 3 895.50 - 559.90 -14.37%
30.11.2003 3 332.00 3 364.50 -32.50 -0.97% 3 904.90 - 572.90 -14.67%
31.10.2003 3 364.50 3 403.20 -38.70 -1.14% 41 746.10 -38 381.60 -91.94%
30.09.2003 3 403.20 3 437.20 -34.00 -0.99% 40 833.40 -37 430.20 -91.67%
31.08.2003 3 437.20 3 454.10 -16.90 -0.49% 39 900.40 -36 463.20 -91.39%
31.07.2003 3 454.10 3 515.50 -61.40 -1.75% 39 197.90 -35 743.80 -91.19%
30.06.2003 3 515.50 3 564.10 -48.60 -1.36% 38 602.30 -35 086.80 -90.89%
31.05.2003 3 564.10 3 613.60 -49.50 -1.37% 37 764.20 -34 200.10 -90.56%
30.04.2003 3 613.60 3 680.30 -66.70 -1.81% 36 969.60 -33 356.00 -90.23%
31.03.2003 3 680.30 3 784.00 - 103.70 -2.74% 34 397.10 -30 716.80 -89.30%
28.02.2003 3 784.00 3 828.40 -44.40 -1.16% 33 904.60 -30 120.60 -88.84%
31.01.2003 3 828.40 3 895.50 -67.10 -1.72% 33 835.30 -30 006.90 -88.69%
31.12.2002 3 895.50 3 904.90 -9.40 -0.24% 33 919.20 -30 023.70 -88.52%
30.11.2002 3 904.90 41 746.10 -37 841.20 -90.65% 31 927.90 -28 023.00 -87.77%
31.10.2002 41 746.10 40 833.40 912.70 2.24% 31 881.40 9 864.70 30.94%
30.09.2002 40 833.40 39 900.40 933.00 2.34% 31 716.90 9 116.50 28.74%
31.08.2002 39 900.40 39 197.90 702.50 1.79% 31 362.70 8 537.70 27.22%
31.07.2002 39 197.90 38 602.30 595.60 1.54% 31 078.70 8 119.20 26.12%
30.06.2002 38 602.30 37 764.20 838.10 2.22% 30 910.60 7 691.70 24.88%
31.05.2002 37 764.20 36 969.60 794.60 2.15% 30 758.10 7 006.10 22.78%
30.04.2002 36 969.60 34 397.10 2 572.50 7.48% 30 804.50 6 165.10 20.01%
31.03.2002 34 397.10 33 904.60 492.50 1.45% 29 250.50 5 146.60 17.59%
28.02.2002 33 904.60 33 835.30 69.30 0.20% 29 339.40 4 565.20 15.56%
31.01.2002 33 835.30 33 919.20 -83.90 -0.25% 30 019.80 3 815.50 12.71%
31.12.2001 33 919.20 31 927.90 1 991.30 6.24% 31 194.60 2 724.60 8.73%
30.11.2001 31 927.90 31 881.40 46.50 0.15% 29 408.20 2 519.70 8.57%
31.10.2001 31 881.40 31 716.90 164.50 0.52% 29 360.60 2 520.80 8.59%
30.09.2001 31 716.90 31 362.70 354.20 1.13% 29 431.90 2 285.00 7.76%
31.08.2001 31 362.70 31 078.70 284.00 0.91% 29 333.70 2 029.00 6.92%
31.07.2001 31 078.70 30 910.60 168.10 0.54% 29 390.70 1 688.00 5.74%
30.06.2001 30 910.60 30 758.10 152.50 0.50% 29 577.50 1 333.10 4.51%
31.05.2001 30 758.10 30 804.50 -46.40 -0.15% 29 663.40 1 094.70 3.69%
30.04.2001 30 804.50 29 250.50 1 554.00 5.31% 29 864.80 939.70 3.15%
31.03.2001 29 250.50 29 339.40 -88.90 -0.30% 28 708.30 542.20 1.89%
28.02.2001 29 339.40 30 019.80 - 680.40 -2.27% 28 657.20 682.20 2.38%
31.01.2001 30 019.80 31 194.60 -1 174.80 -3.77% 29 031.50 988.30 3.40%
31.12.2000 31 194.60 29 408.20 1 786.40 6.07% 7 511.30 23 683.30 315.30%
30.11.2000 29 408.20 29 360.60 47.60 0.16% 7 660.80 21 747.40 283.88%
31.10.2000 29 360.60 29 431.90 -71.30 -0.24% 7 840.30 21 520.30 274.48%
30.09.2000 29 431.90 29 333.70 98.20 0.33% 8 078.70 21 353.20 264.31%
31.08.2000 29 333.70 29 390.70 -57.00 -0.19% 8 196.50 21 137.20 257.88%
31.07.2000 29 390.70 29 577.50 - 186.80 -0.63% 8 356.10 21 034.60 251.73%
30.06.2000 29 577.50 29 663.40 -85.90 -0.29% 8 621.00 20 956.50 243.09%
31.05.2000 29 663.40 29 864.80 - 201.40 -0.67% 8 667.60 20 995.80 242.23%
30.04.2000 29 864.80 28 708.30 1 156.50 4.03% 8 932.20 20 932.60 234.35%
31.03.2000 28 708.30 28 657.20 51.10 0.18% 9 236.20 19 472.10 210.82%
29.02.2000 28 657.20 29 031.50 - 374.30 -1.29% 9 270.30 19 386.90 209.13%
31.01.2000 29 031.50 7 511.30 21 520.20 286.50% 9 380.40 19 651.10 209.49%
31.12.1999 7 511.30 7 660.80 - 149.50 -1.95% 9 665.30 -2 154.00 -22.29%
30.11.1999 7 660.80 7 840.30 - 179.50 -2.29% 9 646.80 -1 986.00 -20.59%
31.10.1999 7 840.30 8 078.70 - 238.40 -2.95% 9 789.60 -1 949.30 -19.91%
30.09.1999 8 078.70 8 196.50 - 117.80 -1.44% 10 081.40 -2 002.70 -19.87%
31.08.1999 8 196.50 8 356.10 - 159.60 -1.91% 9 851.50 -1 655.00 -16.80%
31.07.1999 8 356.10 8 621.00 - 264.90 -3.07% 10 058.00 -1 701.90 -16.92%
30.06.1999 8 621.00 8 667.60 -46.60 -0.54% 10 306.20 -1 685.20 -16.35%
31.05.1999 8 667.60 8 932.20 - 264.60 -2.96% 10 159.60 -1 492.00 -14.69%
30.04.1999 8 932.20 9 236.20 - 304.00 -3.29% 10 242.40 -1 310.20 -12.79%
31.03.1999 9 236.20 9 270.30 -34.10 -0.37% 10 829.50 -1 593.30 -14.71%
28.02.1999 9 270.30 9 380.40 - 110.10 -1.17% 10 640.40 -1 370.10 -12.88%
31.01.1999 9 380.40 9 665.30 - 284.90 -2.95% 10 787.10 -1 406.70 -13.04%
31.12.1998 9 665.30 9 646.80 18.50 0.19% 10 812.70 -1 147.40 -10.61%
30.11.1998 9 646.80 9 789.60 - 142.80 -1.46% 10 826.60 -1 179.80 -10.90%
31.10.1998 9 789.60 10 081.40 - 291.80 -2.89% 10 900.80 -1 111.20 -10.19%
30.09.1998 10 081.40 9 851.50 229.90 2.33% 7 563.60 2 517.80 33.29%
31.08.1998 9 851.50 10 058.00 - 206.50 -2.05% 160.80 9 690.70 6 026.55%
31.07.1998 10 058.00 10 306.20 - 248.20 -2.41% 160.30 9 897.70 6 174.49%
30.06.1998 10 306.20 10 159.60 146.60 1.44% 160.90 10 145.30 6 305.34%
31.05.1998 10 159.60 10 242.40 -82.80 -0.81% 114.40 10 045.20 8 780.77%
30.04.1998 10 242.40 10 829.50 - 587.10 -5.42% 114.10 10 128.30 8 876.69%
31.03.1998 10 829.50 10 640.40 189.10 1.78% 114.40 10 715.10 9 366.35%
28.02.1998 10 640.40 10 787.10 - 146.70 -1.36% 114.00 10 526.40 9 233.68%
31.01.1998 10 787.10 10 812.70 -25.60 -0.24% 98.40 10 688.70 10 862.50%
31.12.1997 10 812.70 10 826.60 -13.90 -0.13% 135.00 10 677.70 7 909.41%
30.11.1997 10 826.60 10 900.80 -74.20 -0.68% 124.70 10 701.90 8 582.12%
31.10.1997 10 900.80 7 563.60 3 337.20 44.12% 118.30 10 782.50 9 114.54%
30.09.1997 7 563.60 160.80 7 402.80 4 603.73% 116.80 7 446.80 6 375.68%
31.08.1997 160.80 160.30 0.50 0.31% 101.40 59.40 58.58%
31.07.1997 160.30 160.90 -0.60 -0.37% 106.00 54.30 51.23%
30.06.1997 160.90 114.40 46.50 40.65% 115.20 45.70 39.67%
31.05.1997 114.40 114.10 0.30 0.26% 117.70 -3.30 -2.80%
30.04.1997 114.10 114.40 -0.30 -0.26% 120.60 -6.50 -5.39%
31.03.1997 114.40 114.00 0.40 0.35% 118.40 -4.00 -3.38%
28.02.1997 114.00 98.40 15.60 15.85% 115.90 -1.90 -1.64%
31.01.1997 98.40 135.00 -36.60 -27.11% 112.30 -13.90 -12.38%
31.12.1996 135.00 124.70 10.30 8.26% 115.80 19.20 16.58%
30.11.1996 124.70 118.30 6.40 5.41% 6 628.40 -6 503.70 -98.12%
31.10.1996 118.30 116.80 1.50 1.28% 6 573.80 -6 455.50 -98.20%
30.09.1996 116.80 101.40 15.40 15.19% 6 627.00 -6 510.20 -98.24%
31.08.1996 101.40 106.00 -4.60 -4.34% 6 447.00 -6 345.60 -98.43%
31.07.1996 106.00 115.20 -9.20 -7.99% 6 371.80 -6 265.80 -98.34%
30.06.1996 115.20 117.70 -2.50 -2.12% 6 330.50 -6 215.30 -98.18%
31.05.1996 117.70 120.60 -2.90 -2.40% 6 049.10 -5 931.40 -98.05%
30.04.1996 120.60 118.40 2.20 1.86% 5 942.90 -5 822.30 -97.97%
31.03.1996 118.40 115.90 2.50 2.16% 5 892.00 -5 773.60 -97.99%
29.02.1996 115.90 112.30 3.60 3.21% 5 637.00 -5 521.10 -97.94%
31.01.1996 112.30 115.80 -3.50 -3.02% 5 532.80 -5 420.50 -97.97%
31.12.1995 115.80 6 628.40 -6 512.60 -98.25% 5 383.30 -5 267.50 -97.85%
30.11.1995 6 628.40 6 573.80 54.60 0.83% 5 072.40 1 556.00 30.68%
31.10.1995 6 573.80 6 627.00 -53.20 -0.80% 5 023.00 1 550.80 30.87%
30.09.1995 6 627.00 6 447.00 180.00 2.79% 5 017.80 1 609.20 32.07%
31.08.1995 6 447.00 6 371.80 75.20 1.18% 4 974.60 1 472.40 29.60%
31.07.1995 6 371.80 6 330.50 41.30 0.65% 4 873.40 1 498.40 30.75%
30.06.1995 6 330.50 6 049.10 281.40 4.65% 4 815.90 1 514.60 31.45%
31.05.1995 6 049.10 5 942.90 106.20 1.79% 4 606.90 1 442.20 31.31%
30.04.1995 5 942.90 5 892.00 50.90 0.86% 3 422.30 2 520.60 73.65%
31.03.1995 5 892.00 5 637.00 255.00 4.52% 3 402.40 2 489.60 73.17%
28.02.1995 5 637.00 5 532.80 104.20 1.88% 3 403.40 2 233.60 65.63%
31.01.1995 5 532.80 5 383.30 149.50 2.78% 3 709.60 1 823.20 49.15%
31.12.1994 5 383.30 5 072.40 310.90 6.13% 3 292.80 2 090.50 63.49%
30.11.1994 5 072.40 5 023.00 49.40 0.98% 2 877.40 2 195.00 76.28%
31.10.1994 5 023.00 5 017.80 5.20 0.10% 2 646.40 2 376.60 89.81%
30.09.1994 5 017.80 4 974.60 43.20 0.87% 2 401.40 2 616.40 108.95%
31.08.1994 4 974.60 4 873.40 101.20 2.08% 2 343.60 2 631.00 112.26%
31.07.1994 4 873.40 4 815.90 57.50 1.19% 2 350.10 2 523.30 107.37%
30.06.1994 4 815.90 4 606.90 209.00 4.54% 2 146.40 2 669.50 124.37%
31.05.1994 4 606.90 3 422.30 1 184.60 34.61% 1 915.90 2 691.00 140.46%
30.04.1994 3 422.30 3 402.40 19.90 0.58% 1.90 3 420.40 180 021.05%
31.03.1994 3 402.40 3 403.40 -1.00 -0.03% 123.20 3 279.20 2 661.69%
28.02.1994 3 403.40 3 709.60 - 306.20 -8.25% 2.50 3 400.90 136 036.00%
31.01.1994 3 709.60 3 292.80 416.80 12.66% 5.30 3 704.30 69 892.45%
31.12.1993 3 292.80 2 877.40 415.40 14.44% - - -
30.11.1993 2 877.40 2 646.40 231.00 8.73% - - -
31.10.1993 2 646.40 2 401.40 245.00 10.20% - - -
30.09.1993 2 401.40 2 343.60 57.80 2.47% - - -
31.08.1993 2 343.60 2 350.10 -6.50 -0.28% - - -
31.07.1993 2 350.10 2 146.40 203.70 9.49% - - -
30.06.1993 2 146.40 1 915.90 230.50 12.03% - - -
31.05.1993 1 915.90 1.90 1 914.00 100 736.84% - - -
30.04.1993 1.90 123.20 - 121.30 -98.46% - - -
31.03.1993 123.20 2.50 120.70 4 828.00% - - -
28.02.1993 2.50 5.30 -2.80 -52.83% - - -
31.01.1993 5.30 - - - - - -

Graf jako obrázek

Long-term deposits (over 5 years) - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Long-term deposits (over 5 years) (Client deposits by time (CZK+FC))
Long-term deposits (over 5 years) (Client deposits by time (CZK))
Long-term deposits (over 5 years) (Client deposits by time (FC))
Long-term deposits (over 5 years) (Client deposits by time (EUR))
Long-term deposits (over 5 years) (Households (residents) - Client deposits by time (CZK+FC))
Long-term deposits (over 5 years) (Households - trades (residents) - Client deposits by time (CZK+FC))
Long-term deposits (over 5 years) (Households - individuals (residents) - Client deposits by time (CZK+FC))
Long-term deposits (over 5 years) (Households (residents) - Client deposits by time (CZK))
Long-term deposits (over 5 years) (Households - trades (residents) - Client deposits by time (CZK))
Long-term deposits (over 5 years) (Households - individuals (residents) - Client deposits by time (CZK))
Deposits of residents - total (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - liabilities)
Deposits of residents - MFIs (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - liabilities)
Deposits of residents - Central government (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - liabilities)
Deposits of residents - Other general government/other residents (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - liabilities)
Deposits of residents - total (Aggregated balance sheet of the Czech MFIs (excluding the CNB) - liabilities)
Deposits of residents - MFIs (Aggregated balance sheet of the Czech MFIs (excluding the CNB) - liabilities)
Deposits of residents - Central government (Aggregated balance sheet of the Czech MFIs (excluding the CNB) - liabilities)
Deposits of residents - Other general government/other residents - total (Aggregated balance sheet of the Czech MFIs (excluding the CNB) - liabilities)
Deposits of residents - Other general government/other residents - Overnight (Aggregated balance sheet of the Czech MFIs (excluding the CNB) - liabilities)
Deposits of residents - Other general government/other residents - With agreed maturity (Aggregated balance sheet of the Czech MFIs (excluding the CNB) - liabilities)

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 10.000 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992. Zdroj dat: ČNB ARAD

Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.