Long-term deposits (over 5 years) (Households - individuals (residents) - Client deposits by time (CZK+FC)) - ekonomika ČNB

Aktualizace dat Long-term deposits (over 5 years) (Households - individuals (residents) - Client deposits by time (CZK+FC)) v této aplikaci skončila 30.6.2023. Aktualizovná data časových řad najdete na stránkách nové aplikace z dat ARAD ČNB

Nové časové řady makroekonomiky a jejich data

Data ke dniŘada nebo sestava
31.03.2024 Statistika úrokových sazeb - stavy obchodů - úvěry v CZK: Měsíční, Objem, Nefinanční podniky, CZK, Nad 5 let
31.03.2024 Statistika úrokových sazeb - stavy obchodů - úvěry v CZK: Měsíční, Objem, Domácnosti + NISD, CZK, Nad 5 let
31.03.2024 Úvěry klientské: Měsíční, Nad 1 rok do 5 let včetně, Celkem, CZK, Stav (zůstatek)
31.12.2017 Úvěry klientské: Měsíční, Nad 1 rok do 5 let včetně, Celkem, CZK, Standardní, Stav (zůstatek)
31.12.2017 Úvěry klientské: Měsíční, Nad 1 rok do 5 let včetně, Celkem, CZK, Sledované, Stav (zůstatek)
31.12.2017 Úvěry klientské: Měsíční, Nad 1 rok do 5 let včetně, Celkem, CZK, Nestandardní, Stav (zůstatek)
31.12.2017 Úvěry klientské: Měsíční, Nad 1 rok do 5 let včetně, Celkem, CZK, Pochybné, Stav (zůstatek)
31.12.2017 Úvěry klientské: Měsíční, Nad 1 rok do 5 let včetně, Celkem, CZK, Ztrátové, Stav (zůstatek)
31.03.2024 Úvěry klientské: Měsíční, Nad 1 rok do 5 let včetně, Malé banky, CZK, Stav (zůstatek)
31.03.2024 Úvěry klientské: Měsíční, Nad 1 rok do 5 let včetně, Střední banky, CZK, Stav (zůstatek)
31.03.2024 Úvěry klientské: Měsíční, Nad 1 rok do 5 let včetně, Velké banky, CZK, Stav (zůstatek)
31.03.2024 Úvěry klientské: Měsíční, Nad 1 rok do 5 let včetně, Pobočky zahraničních bank, CZK, Stav (zůstatek)
31.03.2024 Úvěry klientské: Měsíční, Nad 5 let, Celkem, CZK, Stav (zůstatek)
31.12.2017 Úvěry klientské: Měsíční, Nad 5 let, Celkem, CZK, Standardní, Stav (zůstatek)
31.12.2017 Úvěry klientské: Měsíční, Nad 5 let, Celkem, CZK, Sledované, Stav (zůstatek)
31.12.2017 Úvěry klientské: Měsíční, Nad 5 let, Celkem, CZK, Nestandardní, Stav (zůstatek)
31.12.2017 Úvěry klientské: Měsíční, Nad 5 let, Celkem, CZK, Pochybné, Stav (zůstatek)
31.12.2017 Úvěry klientské: Měsíční, Nad 5 let, Celkem, CZK, Ztrátové, Stav (zůstatek)
31.03.2024 Úvěry klientské: Měsíční, Nad 5 let, Malé banky, CZK, Stav (zůstatek)
31.03.2024 Úvěry klientské: Měsíční, Nad 5 let, Střední banky, CZK, Stav (zůstatek)

Graf hodnot, Households - individuals (residents) - Client deposits by time (CZK+FC)

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... Long-term deposits (over 5 years) - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 30.04.2019 197 412.80
Min 30.04.1993 1.90

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
31.07.2020 186 817.10 185 942.80 874.30 0.47% 195 115.70 -8 298.60 -4.25%
30.06.2020 185 942.80 185 340.20 602.60 0.33% 196 174.20 -10 231.40 -5.22%
31.05.2020 185 340.20 185 925.50 - 585.30 -0.31% 197 054.10 -11 713.90 -5.94%
30.04.2020 185 925.50 187 113.60 -1 188.10 -0.63% 197 412.80 -11 487.30 -5.82%
31.03.2020 187 113.60 191 100.20 -3 986.60 -2.09% 194 720.30 -7 606.70 -3.91%
29.02.2020 191 100.20 190 234.30 865.90 0.46% 194 706.00 -3 605.80 -1.85%
31.01.2020 190 234.30 190 919.00 - 684.70 -0.36% 194 413.10 -4 178.80 -2.15%
31.12.2019 190 919.00 189 147.10 1 771.90 0.94% 193 279.20 -2 360.20 -1.22%
30.11.2019 189 147.10 189 459.10 - 312.00 -0.16% 189 115.30 31.80 0.02%
31.10.2019 189 459.10 191 949.10 -2 490.00 -1.30% 189 269.80 189.30 0.10%
30.09.2019 191 949.10 191 594.20 354.90 0.19% 188 934.90 3 014.20 1.60%
31.08.2019 191 594.20 195 115.70 -3 521.50 -1.80% 188 973.40 2 620.80 1.39%
31.07.2019 195 115.70 196 174.20 -1 058.50 -0.54% 188 719.40 6 396.30 3.39%
30.06.2019 196 174.20 197 054.10 - 879.90 -0.45% 187 929.60 8 244.60 4.39%
31.05.2019 197 054.10 197 412.80 - 358.70 -0.18% 187 391.90 9 662.20 5.16%
30.04.2019 197 412.80 194 720.30 2 692.50 1.38% 187 437.50 9 975.30 5.32%
31.03.2019 194 720.30 194 706.00 14.30 0.01% 184 295.50 10 424.80 5.66%
28.02.2019 194 706.00 194 413.10 292.90 0.15% 184 385.60 10 320.40 5.60%
31.01.2019 194 413.10 193 279.20 1 133.90 0.59% 184 189.50 10 223.60 5.55%
31.12.2018 193 279.20 189 115.30 4 163.90 2.20% 184 517.70 8 761.50 4.75%
30.11.2018 189 115.30 189 269.80 - 154.50 -0.08% 181 754.00 7 361.30 4.05%
31.10.2018 189 269.80 188 934.90 334.90 0.18% 181 589.80 7 680.00 4.23%
30.09.2018 188 934.90 188 973.40 -38.50 -0.02% 181 054.60 7 880.30 4.35%
31.08.2018 188 973.40 188 719.40 254.00 0.13% 180 992.80 7 980.60 4.41%
31.07.2018 188 719.40 187 929.60 789.80 0.42% 180 477.30 8 242.10 4.57%
30.06.2018 187 929.60 187 391.90 537.70 0.29% 180 123.30 7 806.30 4.33%
31.05.2018 187 391.90 187 437.50 -45.60 -0.02% 180 145.60 7 246.30 4.02%
30.04.2018 187 437.50 184 295.50 3 142.00 1.70% 179 614.00 7 823.50 4.36%
31.03.2018 184 295.50 184 385.60 -90.10 -0.05% 176 686.30 7 609.20 4.31%
28.02.2018 184 385.60 184 189.50 196.10 0.11% 176 625.10 7 760.50 4.39%
31.01.2018 184 189.50 184 517.70 - 328.20 -0.18% 175 932.30 8 257.20 4.69%
31.12.2017 184 517.70 181 754.00 2 763.70 1.52% 173 601.40 10 916.30 6.29%
30.11.2017 181 754.00 181 589.80 164.20 0.09% 169 773.90 11 980.10 7.06%
31.10.2017 181 589.80 181 054.60 535.20 0.30% 169 934.90 11 654.90 6.86%
30.09.2017 181 054.60 180 992.80 61.80 0.03% 169 994.50 11 060.10 6.51%
31.08.2017 180 992.80 180 477.30 515.50 0.29% 170 230.60 10 762.20 6.32%
31.07.2017 180 477.30 180 123.30 354.00 0.20% 169 578.80 10 898.50 6.43%
30.06.2017 180 123.30 180 145.60 -22.30 -0.01% 167 756.50 12 366.80 7.37%
31.05.2017 180 145.60 179 614.00 531.60 0.30% 166 455.00 13 690.60 8.22%
30.04.2017 179 614.00 176 686.30 2 927.70 1.66% 165 602.30 14 011.70 8.46%
31.03.2017 176 686.30 176 625.10 61.20 0.03% 162 898.40 13 787.90 8.46%
28.02.2017 176 625.10 175 932.30 692.80 0.39% 163 271.10 13 354.00 8.18%
31.01.2017 175 932.30 173 601.40 2 330.90 1.34% 163 136.30 12 796.00 7.84%
31.12.2016 173 601.40 169 773.90 3 827.50 2.25% 162 959.80 10 641.60 6.53%
30.11.2016 169 773.90 169 934.90 - 161.00 -0.09% 165 078.20 4 695.70 2.84%
31.10.2016 169 934.90 169 994.50 -59.60 -0.04% 167 610.30 2 324.60 1.39%
30.09.2016 169 994.50 170 230.60 - 236.10 -0.14% 169 150.80 843.70 0.50%
31.08.2016 170 230.60 169 578.80 651.80 0.38% 170 028.80 201.80 0.12%
31.07.2016 169 578.80 167 756.50 1 822.30 1.09% 170 082.00 - 503.20 -0.30%
30.06.2016 167 756.50 166 455.00 1 301.50 0.78% 169 734.30 -1 977.80 -1.17%
31.05.2016 166 455.00 165 602.30 852.70 0.51% 169 667.00 -3 212.00 -1.89%
30.04.2016 165 602.30 162 898.40 2 703.90 1.66% 169 199.80 -3 597.50 -2.13%
31.03.2016 162 898.40 163 271.10 - 372.70 -0.23% 166 543.80 -3 645.40 -2.19%
29.02.2016 163 271.10 163 136.30 134.80 0.08% 165 913.20 -2 642.10 -1.59%
31.01.2016 163 136.30 162 959.80 176.50 0.11% 165 117.70 -1 981.40 -1.20%
31.12.2015 162 959.80 165 078.20 -2 118.40 -1.28% 164 967.40 -2 007.60 -1.22%
30.11.2015 165 078.20 167 610.30 -2 532.10 -1.51% 162 933.20 2 145.00 1.32%
31.10.2015 167 610.30 169 150.80 -1 540.50 -0.91% 163 924.30 3 686.00 2.25%
30.09.2015 169 150.80 170 028.80 - 878.00 -0.52% 165 254.90 3 895.90 2.36%
31.08.2015 170 028.80 170 082.00 -53.20 -0.03% 166 744.90 3 283.90 1.97%
31.07.2015 170 082.00 169 734.30 347.70 0.20% 166 823.40 3 258.60 1.95%
30.06.2015 169 734.30 169 667.00 67.30 0.04% 166 553.00 3 181.30 1.91%
31.05.2015 169 667.00 169 199.80 467.20 0.28% 166 370.50 3 296.50 1.98%
30.04.2015 169 199.80 166 543.80 2 656.00 1.59% 165 900.90 3 298.90 1.99%
31.03.2015 166 543.80 165 913.20 630.60 0.38% 162 131.70 4 412.10 2.72%
28.02.2015 165 913.20 165 117.70 795.50 0.48% 161 385.70 4 527.50 2.81%
31.01.2015 165 117.70 164 967.40 150.30 0.09% 160 508.50 4 609.20 2.87%
31.12.2014 164 967.40 162 933.20 2 034.20 1.25% 160 450.00 4 517.40 2.82%
30.11.2014 162 933.20 163 924.30 - 991.10 -0.60% 156 729.10 6 204.10 3.96%
31.10.2014 163 924.30 165 254.90 -1 330.60 -0.81% 156 682.60 7 241.70 4.62%
30.09.2014 165 254.90 166 744.90 -1 490.00 -0.89% 156 420.40 8 834.50 5.65%
31.08.2014 166 744.90 166 823.40 -78.50 -0.05% 155 672.40 11 072.50 7.11%
31.07.2014 166 823.40 166 553.00 270.40 0.16% 155 739.20 11 084.20 7.12%
30.06.2014 166 553.00 166 370.50 182.50 0.11% 155 021.70 11 531.30 7.44%
31.05.2014 166 370.50 165 900.90 469.60 0.28% 155 016.30 11 354.20 7.32%
30.04.2014 165 900.90 162 131.70 3 769.20 2.32% 155 374.60 10 526.30 6.77%
31.03.2014 162 131.70 161 385.70 746.00 0.46% 152 746.30 9 385.40 6.14%
28.02.2014 161 385.70 160 508.50 877.20 0.55% 152 931.40 8 454.30 5.53%
31.01.2014 160 508.50 160 450.00 58.50 0.04% 152 890.20 7 618.30 4.98%
31.12.2013 160 450.00 156 729.10 3 720.90 2.37% 152 994.30 7 455.70 4.87%
30.11.2013 156 729.10 156 682.60 46.50 0.03% 150 148.40 6 580.70 4.38%
31.10.2013 156 682.60 156 420.40 262.20 0.17% 150 645.90 6 036.70 4.01%
30.09.2013 156 420.40 155 672.40 748.00 0.48% 151 033.20 5 387.20 3.57%
31.08.2013 155 672.40 155 739.20 -66.80 -0.04% 151 498.70 4 173.70 2.75%
31.07.2013 155 739.20 155 021.70 717.50 0.46% 151 915.80 3 823.40 2.52%
30.06.2013 155 021.70 155 016.30 5.40 0.00% 151 579.90 3 441.80 2.27%
31.05.2013 155 016.30 155 374.60 - 358.30 -0.23% 151 643.80 3 372.50 2.22%
30.04.2013 155 374.60 152 746.30 2 628.30 1.72% 151 728.30 3 646.30 2.40%
31.03.2013 152 746.30 152 931.40 - 185.10 -0.12% 149 002.90 3 743.40 2.51%
28.02.2013 152 931.40 152 890.20 41.20 0.03% 148 586.40 4 345.00 2.92%
31.01.2013 152 890.20 152 994.30 - 104.10 -0.07% 147 901.00 4 989.20 3.37%
31.12.2012 152 994.30 150 148.40 2 845.90 1.90% 147 359.30 5 635.00 3.82%
30.11.2012 150 148.40 150 645.90 - 497.50 -0.33% 143 054.40 7 094.00 4.96%
31.10.2012 150 645.90 151 033.20 - 387.30 -0.26% 142 840.20 7 805.70 5.46%
30.09.2012 151 033.20 151 498.70 - 465.50 -0.31% 142 495.90 8 537.30 5.99%
31.08.2012 151 498.70 151 915.80 - 417.10 -0.27% 142 312.80 9 185.90 6.45%
31.07.2012 151 915.80 151 579.90 335.90 0.22% 142 144.00 9 771.80 6.87%
30.06.2012 151 579.90 151 643.80 -63.90 -0.04% 141 797.60 9 782.30 6.90%
31.05.2012 151 643.80 151 728.30 -84.50 -0.06% 144 518.20 7 125.60 4.93%
30.04.2012 151 728.30 149 002.90 2 725.40 1.83% 142 388.50 9 339.80 6.56%
31.03.2012 149 002.90 148 586.40 416.50 0.28% 139 887.00 9 115.90 6.52%
29.02.2012 148 586.40 147 901.00 685.40 0.46% 138 941.40 9 645.00 6.94%
31.01.2012 147 901.00 147 359.30 541.70 0.37% 137 727.70 10 173.30 7.39%
31.12.2011 147 359.30 143 054.40 4 304.90 3.01% 136 755.20 10 604.10 7.75%
30.11.2011 143 054.40 142 840.20 214.20 0.15% 128 730.30 14 324.10 11.13%
31.10.2011 142 840.20 142 495.90 344.30 0.24% 126 463.10 16 377.10 12.95%
30.09.2011 142 495.90 142 312.80 183.10 0.13% 124 688.70 17 807.20 14.28%
31.08.2011 142 312.80 142 144.00 168.80 0.12% 123 276.60 19 036.20 15.44%
31.07.2011 142 144.00 141 797.60 346.40 0.24% 122 144.50 19 999.50 16.37%
30.06.2011 141 797.60 144 518.20 -2 720.60 -1.88% 126 723.30 15 074.30 11.90%
31.05.2011 144 518.20 142 388.50 2 129.70 1.50% 125 184.40 19 333.80 15.44%
30.04.2011 142 388.50 139 887.00 2 501.50 1.79% 123 408.50 18 980.00 15.38%
31.03.2011 139 887.00 138 941.40 945.60 0.68% 117 670.60 22 216.40 18.88%
28.02.2011 138 941.40 137 727.70 1 213.70 0.88% 115 333.60 23 607.80 20.47%
31.01.2011 137 727.70 136 755.20 972.50 0.71% 103 146.30 34 581.40 33.53%
31.12.2010 136 755.20 128 730.30 8 024.90 6.23% 100 973.90 35 781.30 35.44%
30.11.2010 128 730.30 126 463.10 2 267.20 1.79% 93 330.70 35 399.60 37.93%
31.10.2010 126 463.10 124 688.70 1 774.40 1.42% 90 731.50 35 731.60 39.38%
30.09.2010 124 688.70 123 276.60 1 412.10 1.15% 88 587.50 36 101.20 40.75%
31.08.2010 123 276.60 122 144.50 1 132.10 0.93% 86 731.40 36 545.20 42.14%
31.07.2010 122 144.50 126 723.30 -4 578.80 -3.61% 85 005.90 37 138.60 43.69%
30.06.2010 126 723.30 125 184.40 1 538.90 1.23% 83 293.80 43 429.50 52.14%
31.05.2010 125 184.40 123 408.50 1 775.90 1.44% 81 484.60 43 699.80 53.63%
30.04.2010 123 408.50 117 670.60 5 737.90 4.88% 79 744.20 43 664.30 54.76%
31.03.2010 117 670.60 115 333.60 2 337.00 2.03% 75 187.00 42 483.60 56.50%
28.02.2010 115 333.60 103 146.30 12 187.30 11.82% 73 161.70 42 171.90 57.64%
31.01.2010 103 146.30 100 973.90 2 172.40 2.15% 70 988.80 32 157.50 45.30%
31.12.2009 100 973.90 93 330.70 7 643.20 8.19% 64 145.90 36 828.00 57.41%
30.11.2009 93 330.70 90 731.50 2 599.20 2.86% 62 020.10 31 310.60 50.48%
31.10.2009 90 731.50 88 587.50 2 144.00 2.42% 59 683.70 31 047.80 52.02%
30.09.2009 88 587.50 86 731.40 1 856.10 2.14% 57 782.80 30 804.70 53.31%
31.08.2009 86 731.40 85 005.90 1 725.50 2.03% 56 190.00 30 541.40 54.35%
31.07.2009 85 005.90 83 293.80 1 712.10 2.06% 54 704.30 30 301.60 55.39%
30.06.2009 83 293.80 81 484.60 1 809.20 2.22% 53 313.90 29 979.90 56.23%
31.05.2009 81 484.60 79 744.20 1 740.40 2.18% 51 861.30 29 623.30 57.12%
30.04.2009 79 744.20 75 187.00 4 557.20 6.06% 50 429.70 29 314.50 58.13%
31.03.2009 75 187.00 73 161.70 2 025.30 2.77% 47 043.70 28 143.30 59.82%
28.02.2009 73 161.70 70 988.80 2 172.90 3.06% 45 528.60 27 633.10 60.69%
31.01.2009 70 988.80 64 145.90 6 842.90 10.67% 43 795.80 27 193.00 62.09%
31.12.2008 64 145.90 62 020.10 2 125.80 3.43% 42 023.30 22 122.60 52.64%
30.11.2008 62 020.10 59 683.70 2 336.40 3.91% 37 849.70 24 170.40 63.86%
31.10.2008 59 683.70 57 782.80 1 900.90 3.29% 36 179.80 23 503.90 64.96%
30.09.2008 57 782.80 56 190.00 1 592.80 2.83% 34 748.90 23 033.90 66.29%
31.08.2008 56 190.00 54 704.30 1 485.70 2.72% 33 556.70 22 633.30 67.45%
31.07.2008 54 704.30 53 313.90 1 390.40 2.61% 32 411.10 22 293.20 68.78%
30.06.2008 53 313.90 51 861.30 1 452.60 2.80% 31 325.40 21 988.50 70.19%
31.05.2008 51 861.30 50 429.70 1 431.60 2.84% 30 186.00 21 675.30 71.81%
30.04.2008 50 429.70 47 043.70 3 386.00 7.20% 29 042.80 21 386.90 73.64%
31.03.2008 47 043.70 45 528.60 1 515.10 3.33% 26 929.90 20 113.80 74.69%
29.02.2008 45 528.60 43 795.80 1 732.80 3.96% 25 746.30 19 782.30 76.84%
31.01.2008 43 795.80 42 023.30 1 772.50 4.22% 24 483.10 19 312.70 78.88%
31.12.2007 42 023.30 37 849.70 4 173.60 11.03% 23 233.50 18 789.80 80.87%
30.11.2007 37 849.70 36 179.80 1 669.90 4.62% 20 508.10 17 341.60 84.56%
31.10.2007 36 179.80 34 748.90 1 430.90 4.12% 19 412.80 16 767.00 86.37%
30.09.2007 34 748.90 33 556.70 1 192.20 3.55% 18 513.40 16 235.50 87.70%
31.08.2007 33 556.70 32 411.10 1 145.60 3.53% 17 708.60 15 848.10 89.49%
31.07.2007 32 411.10 31 325.40 1 085.70 3.47% 16 913.30 15 497.80 91.63%
30.06.2007 31 325.40 30 186.00 1 139.40 3.77% 16 227.20 15 098.20 93.04%
31.05.2007 30 186.00 29 042.80 1 143.20 3.94% 15 469.30 14 716.70 95.13%
30.04.2007 29 042.80 26 929.90 2 112.90 7.85% 14 604.30 14 438.50 98.86%
31.03.2007 26 929.90 25 746.30 1 183.60 4.60% 11 233.80 15 696.10 139.72%
28.02.2007 25 746.30 24 483.10 1 263.20 5.16% 10 655.70 15 090.60 141.62%
31.01.2007 24 483.10 23 233.50 1 249.60 5.38% 10 099.70 14 383.40 142.41%
31.12.2006 23 233.50 20 508.10 2 725.40 13.29% 9 565.10 13 668.40 142.90%
30.11.2006 20 508.10 19 412.80 1 095.30 5.64% 8 353.90 12 154.20 145.49%
31.10.2006 19 412.80 18 513.40 899.40 4.86% 7 899.30 11 513.50 145.75%
30.09.2006 18 513.40 17 708.60 804.80 4.54% 7 566.80 10 946.60 144.67%
31.08.2006 17 708.60 16 913.30 795.30 4.70% 7 210.20 10 498.40 145.60%
31.07.2006 16 913.30 16 227.20 686.10 4.23% 6 895.90 10 017.40 145.27%
30.06.2006 16 227.20 15 469.30 757.90 4.90% 6 631.60 9 595.60 144.69%
31.05.2006 15 469.30 14 604.30 865.00 5.92% 6 353.90 9 115.40 143.46%
30.04.2006 14 604.30 11 233.80 3 370.50 30.00% 6 082.70 8 521.60 140.10%
31.03.2006 11 233.80 10 655.70 578.10 5.43% 5 730.10 5 503.70 96.05%
28.02.2006 10 655.70 10 099.70 556.00 5.51% 5 436.20 5 219.50 96.01%
31.01.2006 10 099.70 9 565.10 534.60 5.59% 5 198.60 4 901.10 94.28%
31.12.2005 9 565.10 8 353.90 1 211.20 14.50% 5 545.00 4 020.10 72.50%
30.11.2005 8 353.90 7 899.30 454.60 5.75% 4 450.00 3 903.90 87.73%
31.10.2005 7 899.30 7 566.80 332.50 4.39% 4 251.40 3 647.90 85.80%
30.09.2005 7 566.80 7 210.20 356.60 4.95% 4 429.60 3 137.20 70.82%
31.08.2005 7 210.20 6 895.90 314.30 4.56% 4 242.10 2 968.10 69.97%
31.07.2005 6 895.90 6 631.60 264.30 3.99% 4 062.30 2 833.60 69.75%
30.06.2005 6 631.60 6 353.90 277.70 4.37% 3 914.50 2 717.10 69.41%
31.05.2005 6 353.90 6 082.70 271.20 4.46% 3 754.70 2 599.20 69.23%
30.04.2005 6 082.70 5 730.10 352.60 6.15% 3 616.10 2 466.60 68.21%
31.03.2005 5 730.10 5 436.20 293.90 5.41% 3 503.40 2 226.70 63.56%
28.02.2005 5 436.20 5 198.60 237.60 4.57% 3 318.40 2 117.80 63.82%
31.01.2005 5 198.60 5 545.00 - 346.40 -6.25% 3 444.40 1 754.20 50.93%
31.12.2004 5 545.00 4 450.00 1 095.00 24.61% 3 355.80 2 189.20 65.24%
30.11.2004 4 450.00 4 251.40 198.60 4.67% 3 343.90 1 106.10 33.08%
31.10.2004 4 251.40 4 429.60 - 178.20 -4.02% 3 371.70 879.70 26.09%
30.09.2004 4 429.60 4 242.10 187.50 4.42% 3 409.90 1 019.70 29.90%
31.08.2004 4 242.10 4 062.30 179.80 4.43% 3 443.60 798.50 23.19%
31.07.2004 4 062.30 3 914.50 147.80 3.78% 3 457.50 604.80 17.49%
30.06.2004 3 914.50 3 754.70 159.80 4.26% 3 519.90 394.60 11.21%
31.05.2004 3 754.70 3 616.10 138.60 3.83% 3 567.60 187.10 5.24%
30.04.2004 3 616.10 3 503.40 112.70 3.22% 3 617.70 -1.60 -0.04%
31.03.2004 3 503.40 3 318.40 185.00 5.57% 3 684.50 - 181.10 -4.92%
29.02.2004 3 318.40 3 444.40 - 126.00 -3.66% 3 788.70 - 470.30 -12.41%
31.01.2004 3 444.40 3 355.80 88.60 2.64% 3 831.90 - 387.50 -10.11%
31.12.2003 3 355.80 3 343.90 11.90 0.36% 3 898.40 - 542.60 -13.92%
30.11.2003 3 343.90 3 371.70 -27.80 -0.82% 3 908.10 - 564.20 -14.44%
31.10.2003 3 371.70 3 409.90 -38.20 -1.12% 41 748.60 -38 376.90 -91.92%
30.09.2003 3 409.90 3 443.60 -33.70 -0.98% 40 836.10 -37 426.20 -91.65%
31.08.2003 3 443.60 3 457.50 -13.90 -0.40% 39 903.60 -36 460.00 -91.37%
31.07.2003 3 457.50 3 519.90 -62.40 -1.77% 39 200.60 -35 743.10 -91.18%
30.06.2003 3 519.90 3 567.60 -47.70 -1.34% 38 604.00 -35 084.10 -90.88%
31.05.2003 3 567.60 3 617.70 -50.10 -1.38% 37 766.10 -34 198.50 -90.55%
30.04.2003 3 617.70 3 684.50 -66.80 -1.81% 36 971.30 -33 353.60 -90.21%
31.03.2003 3 684.50 3 788.70 - 104.20 -2.75% 34 398.90 -30 714.40 -89.29%
28.02.2003 3 788.70 3 831.90 -43.20 -1.13% 33 906.20 -30 117.50 -88.83%
31.01.2003 3 831.90 3 898.40 -66.50 -1.71% 33 837.00 -30 005.10 -88.68%
31.12.2002 3 898.40 3 908.10 -9.70 -0.25% 33 920.80 -30 022.40 -88.51%
30.11.2002 3 908.10 41 748.60 -37 840.50 -90.64% 31 929.90 -28 021.80 -87.76%
31.10.2002 41 748.60 40 836.10 912.50 2.23% 31 883.40 9 865.20 30.94%
30.09.2002 40 836.10 39 903.60 932.50 2.34% 31 718.90 9 117.20 28.74%
31.08.2002 39 903.60 39 200.60 703.00 1.79% 31 364.70 8 538.90 27.22%
31.07.2002 39 200.60 38 604.00 596.60 1.55% 31 080.40 8 120.20 26.13%
30.06.2002 38 604.00 37 766.10 837.90 2.22% 30 911.90 7 692.10 24.88%
31.05.2002 37 766.10 36 971.30 794.80 2.15% 30 759.40 7 006.70 22.78%
30.04.2002 36 971.30 34 398.90 2 572.40 7.48% 30 806.30 6 165.00 20.01%
31.03.2002 34 398.90 33 906.20 492.70 1.45% 29 251.30 5 147.60 17.60%
28.02.2002 33 906.20 33 837.00 69.20 0.20% 29 340.20 4 566.00 15.56%
31.01.2002 33 837.00 33 920.80 -83.80 -0.25% 30 020.60 3 816.40 12.71%
31.12.2001 33 920.80 31 929.90 1 990.90 6.24% 31 195.40 2 725.40 8.74%
30.11.2001 31 929.90 31 883.40 46.50 0.15% 29 409.00 2 520.90 8.57%
31.10.2001 31 883.40 31 718.90 164.50 0.52% 29 361.40 2 522.00 8.59%
30.09.2001 31 718.90 31 364.70 354.20 1.13% 29 432.70 2 286.20 7.77%
31.08.2001 31 364.70 31 080.40 284.30 0.91% 29 334.50 2 030.20 6.92%
31.07.2001 31 080.40 30 911.90 168.50 0.55% 29 391.70 1 688.70 5.75%
30.06.2001 30 911.90 30 759.40 152.50 0.50% 29 578.50 1 333.40 4.51%
31.05.2001 30 759.40 30 806.30 -46.90 -0.15% 29 664.40 1 095.00 3.69%
30.04.2001 30 806.30 29 251.30 1 555.00 5.32% 29 865.60 940.70 3.15%
31.03.2001 29 251.30 29 340.20 -88.90 -0.30% 28 709.00 542.30 1.89%
28.02.2001 29 340.20 30 020.60 - 680.40 -2.27% 28 658.00 682.20 2.38%
31.01.2001 30 020.60 31 195.40 -1 174.80 -3.77% 29 032.30 988.30 3.40%
31.12.2000 31 195.40 29 409.00 1 786.40 6.07% 7 512.10 23 683.30 315.27%
30.11.2000 29 409.00 29 361.40 47.60 0.16% 7 661.60 21 747.40 283.85%
31.10.2000 29 361.40 29 432.70 -71.30 -0.24% 7 841.10 21 520.30 274.46%
30.09.2000 29 432.70 29 334.50 98.20 0.33% 8 079.50 21 353.20 264.29%
31.08.2000 29 334.50 29 391.70 -57.20 -0.19% 8 197.30 21 137.20 257.86%
31.07.2000 29 391.70 29 578.50 - 186.80 -0.63% 8 357.90 21 033.80 251.66%
30.06.2000 29 578.50 29 664.40 -85.90 -0.29% 8 622.80 20 955.70 243.03%
31.05.2000 29 664.40 29 865.60 - 201.20 -0.67% 8 669.50 20 994.90 242.17%
30.04.2000 29 865.60 28 709.00 1 156.60 4.03% 8 934.10 20 931.50 234.29%
31.03.2000 28 709.00 28 658.00 51.00 0.18% 9 237.20 19 471.80 210.80%
29.02.2000 28 658.00 29 032.30 - 374.30 -1.29% 9 271.30 19 386.70 209.10%
31.01.2000 29 032.30 7 512.10 21 520.20 286.47% 9 381.30 19 651.00 209.47%
31.12.1999 7 512.10 7 661.60 - 149.50 -1.95% 9 666.20 -2 154.10 -22.28%
30.11.1999 7 661.60 7 841.10 - 179.50 -2.29% 9 647.70 -1 986.10 -20.59%
31.10.1999 7 841.10 8 079.50 - 238.40 -2.95% 9 790.50 -1 949.40 -19.91%
30.09.1999 8 079.50 8 197.30 - 117.80 -1.44% 10 082.30 -2 002.80 -19.86%
31.08.1999 8 197.30 8 357.90 - 160.60 -1.92% 9 852.50 -1 655.20 -16.80%
31.07.1999 8 357.90 8 622.80 - 264.90 -3.07% 10 058.90 -1 701.00 -16.91%
30.06.1999 8 622.80 8 669.50 -46.70 -0.54% 10 307.20 -1 684.40 -16.34%
31.05.1999 8 669.50 8 934.10 - 264.60 -2.96% 10 160.60 -1 491.10 -14.68%
30.04.1999 8 934.10 9 237.20 - 303.10 -3.28% 10 243.40 -1 309.30 -12.78%
31.03.1999 9 237.20 9 271.30 -34.10 -0.37% 10 831.20 -1 594.00 -14.72%
28.02.1999 9 271.30 9 381.30 - 110.00 -1.17% 10 642.10 -1 370.80 -12.88%
31.01.1999 9 381.30 9 666.20 - 284.90 -2.95% 10 788.80 -1 407.50 -13.05%
31.12.1998 9 666.20 9 647.70 18.50 0.19% 10 814.40 -1 148.20 -10.62%
30.11.1998 9 647.70 9 790.50 - 142.80 -1.46% 10 828.30 -1 180.60 -10.90%
31.10.1998 9 790.50 10 082.30 - 291.80 -2.89% 10 901.50 -1 111.00 -10.19%
30.09.1998 10 082.30 9 852.50 229.80 2.33% 7 565.10 2 517.20 33.27%
31.08.1998 9 852.50 10 058.90 - 206.40 -2.05% 161.60 9 690.90 5 996.84%
31.07.1998 10 058.90 10 307.20 - 248.30 -2.41% 161.80 9 897.10 6 116.87%
30.06.1998 10 307.20 10 160.60 146.60 1.44% 162.10 10 145.10 6 258.54%
31.05.1998 10 160.60 10 243.40 -82.80 -0.81% 115.40 10 045.20 8 704.68%
30.04.1998 10 243.40 10 831.20 - 587.80 -5.43% 114.70 10 128.70 8 830.60%
31.03.1998 10 831.20 10 642.10 189.10 1.78% 114.40 10 716.80 9 367.83%
28.02.1998 10 642.10 10 788.80 - 146.70 -1.36% 114.70 10 527.40 9 178.20%
31.01.1998 10 788.80 10 814.40 -25.60 -0.24% 100.80 10 688.00 10 603.17%
31.12.1997 10 814.40 10 828.30 -13.90 -0.13% 135.00 10 679.40 7 910.67%
30.11.1997 10 828.30 10 901.50 -73.20 -0.67% 124.70 10 703.60 8 583.48%
31.10.1997 10 901.50 7 565.10 3 336.40 44.10% 118.30 10 783.20 9 115.13%
30.09.1997 7 565.10 161.60 7 403.50 4 581.37% 116.80 7 448.30 6 376.97%
31.08.1997 161.60 161.80 -0.20 -0.12% 101.40 60.20 59.37%
31.07.1997 161.80 162.10 -0.30 -0.18% 106.00 55.80 52.64%
30.06.1997 162.10 115.40 46.70 40.47% 115.20 46.90 40.71%
31.05.1997 115.40 114.70 0.70 0.61% 117.70 -2.30 -1.95%
30.04.1997 114.70 114.40 0.30 0.26% 120.60 -5.90 -4.89%
31.03.1997 114.40 114.70 -0.30 -0.26% 118.40 -4.00 -3.38%
28.02.1997 114.70 100.80 13.90 13.79% 115.90 -1.20 -1.04%
31.01.1997 100.80 135.00 -34.20 -25.33% 112.30 -11.50 -10.24%
31.12.1996 135.00 124.70 10.30 8.26% 115.80 19.20 16.58%
30.11.1996 124.70 118.30 6.40 5.41% 6 628.40 -6 503.70 -98.12%
31.10.1996 118.30 116.80 1.50 1.28% 6 573.80 -6 455.50 -98.20%
30.09.1996 116.80 101.40 15.40 15.19% 6 627.00 -6 510.20 -98.24%
31.08.1996 101.40 106.00 -4.60 -4.34% 6 447.00 -6 345.60 -98.43%
31.07.1996 106.00 115.20 -9.20 -7.99% 6 371.80 -6 265.80 -98.34%
30.06.1996 115.20 117.70 -2.50 -2.12% 6 330.50 -6 215.30 -98.18%
31.05.1996 117.70 120.60 -2.90 -2.40% 6 049.10 -5 931.40 -98.05%
30.04.1996 120.60 118.40 2.20 1.86% 5 942.90 -5 822.30 -97.97%
31.03.1996 118.40 115.90 2.50 2.16% 5 892.00 -5 773.60 -97.99%
29.02.1996 115.90 112.30 3.60 3.21% 5 637.00 -5 521.10 -97.94%
31.01.1996 112.30 115.80 -3.50 -3.02% 5 532.80 -5 420.50 -97.97%
31.12.1995 115.80 6 628.40 -6 512.60 -98.25% 5 383.30 -5 267.50 -97.85%
30.11.1995 6 628.40 6 573.80 54.60 0.83% 5 072.40 1 556.00 30.68%
31.10.1995 6 573.80 6 627.00 -53.20 -0.80% 5 023.00 1 550.80 30.87%
30.09.1995 6 627.00 6 447.00 180.00 2.79% 5 017.80 1 609.20 32.07%
31.08.1995 6 447.00 6 371.80 75.20 1.18% 4 974.60 1 472.40 29.60%
31.07.1995 6 371.80 6 330.50 41.30 0.65% 4 873.40 1 498.40 30.75%
30.06.1995 6 330.50 6 049.10 281.40 4.65% 4 815.90 1 514.60 31.45%
31.05.1995 6 049.10 5 942.90 106.20 1.79% 4 606.90 1 442.20 31.31%
30.04.1995 5 942.90 5 892.00 50.90 0.86% 3 422.30 2 520.60 73.65%
31.03.1995 5 892.00 5 637.00 255.00 4.52% 3 402.40 2 489.60 73.17%
28.02.1995 5 637.00 5 532.80 104.20 1.88% 3 403.40 2 233.60 65.63%
31.01.1995 5 532.80 5 383.30 149.50 2.78% 3 709.60 1 823.20 49.15%
31.12.1994 5 383.30 5 072.40 310.90 6.13% 3 292.80 2 090.50 63.49%
30.11.1994 5 072.40 5 023.00 49.40 0.98% 2 877.40 2 195.00 76.28%
31.10.1994 5 023.00 5 017.80 5.20 0.10% 2 646.40 2 376.60 89.81%
30.09.1994 5 017.80 4 974.60 43.20 0.87% 2 401.40 2 616.40 108.95%
31.08.1994 4 974.60 4 873.40 101.20 2.08% 2 343.60 2 631.00 112.26%
31.07.1994 4 873.40 4 815.90 57.50 1.19% 2 350.10 2 523.30 107.37%
30.06.1994 4 815.90 4 606.90 209.00 4.54% 2 146.40 2 669.50 124.37%
31.05.1994 4 606.90 3 422.30 1 184.60 34.61% 1 915.90 2 691.00 140.46%
30.04.1994 3 422.30 3 402.40 19.90 0.58% 1.90 3 420.40 180 021.05%
31.03.1994 3 402.40 3 403.40 -1.00 -0.03% 123.20 3 279.20 2 661.69%
28.02.1994 3 403.40 3 709.60 - 306.20 -8.25% 2.50 3 400.90 136 036.00%
31.01.1994 3 709.60 3 292.80 416.80 12.66% 5.30 3 704.30 69 892.45%
31.12.1993 3 292.80 2 877.40 415.40 14.44% - - -
30.11.1993 2 877.40 2 646.40 231.00 8.73% - - -
31.10.1993 2 646.40 2 401.40 245.00 10.20% - - -
30.09.1993 2 401.40 2 343.60 57.80 2.47% - - -
31.08.1993 2 343.60 2 350.10 -6.50 -0.28% - - -
31.07.1993 2 350.10 2 146.40 203.70 9.49% - - -
30.06.1993 2 146.40 1 915.90 230.50 12.03% - - -
31.05.1993 1 915.90 1.90 1 914.00 100 736.84% - - -
30.04.1993 1.90 123.20 - 121.30 -98.46% - - -
31.03.1993 123.20 2.50 120.70 4 828.00% - - -
28.02.1993 2.50 5.30 -2.80 -52.83% - - -
31.01.1993 5.30 - - - - - -

Graf jako obrázek

Long-term deposits (over 5 years) - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Long-term deposits (over 5 years) (Client deposits by time (CZK+FC))
Long-term deposits (over 5 years) (Client deposits by time (CZK))
Long-term deposits (over 5 years) (Client deposits by time (FC))
Long-term deposits (over 5 years) (Client deposits by time (EUR))
Long-term deposits (over 5 years) (Households (residents) - Client deposits by time (CZK+FC))
Long-term deposits (over 5 years) (Households - trades (residents) - Client deposits by time (CZK+FC))
Long-term deposits (over 5 years) (Households - individuals (residents) - Client deposits by time (CZK+FC))
Long-term deposits (over 5 years) (Households (residents) - Client deposits by time (CZK))
Long-term deposits (over 5 years) (Households - trades (residents) - Client deposits by time (CZK))
Long-term deposits (over 5 years) (Households - individuals (residents) - Client deposits by time (CZK))
Deposits of residents - total (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - liabilities)
Deposits of residents - MFIs (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - liabilities)
Deposits of residents - Central government (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - liabilities)
Deposits of residents - Other general government/other residents (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - liabilities)
Deposits of residents - total (Aggregated balance sheet of the Czech MFIs (excluding the CNB) - liabilities)
Deposits of residents - MFIs (Aggregated balance sheet of the Czech MFIs (excluding the CNB) - liabilities)
Deposits of residents - Central government (Aggregated balance sheet of the Czech MFIs (excluding the CNB) - liabilities)
Deposits of residents - Other general government/other residents - total (Aggregated balance sheet of the Czech MFIs (excluding the CNB) - liabilities)
Deposits of residents - Other general government/other residents - Overnight (Aggregated balance sheet of the Czech MFIs (excluding the CNB) - liabilities)
Deposits of residents - Other general government/other residents - With agreed maturity (Aggregated balance sheet of the Czech MFIs (excluding the CNB) - liabilities)

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 10.000 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992. Zdroj dat: ČNB ARAD

Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.