Termínované vklady dlouhodobé celkem (Vklady klientů podle časového hlediska (Kč)) - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 

Graf hodnot, Vklady klientů podle časového hlediska (Kč)

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Graf hodnot, Vklady klientů podle časového hlediska (Kč) (EUR*)

@[$--ERR--]

Graf hodnot, Vklady klientů podle časového hlediska (Kč) (USD*)

@[$--ERR--]*Pro přepočet hodnot na EUR/USD jsou použity kurzy ČNB ke konci daného období.

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... Termínované vklady dlouhodobé celkem - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 31.08.2018 200 366.00
Min 31.01.1993 21.10

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
31.08.2018 200 366.00 200 173.30 192.70 0.10% 190 985.00 9 381.00 4.91%
31.07.2018 200 173.30 199 431.10 742.20 0.37% 190 464.70 9 708.60 5.10%
30.06.2018 199 431.10 199 003.70 427.40 0.21% 190 099.80 9 331.30 4.91%
31.05.2018 199 003.70 199 107.90 - 104.20 -0.05% 189 538.00 9 465.70 4.99%
30.04.2018 199 107.90 196 007.90 3 100.00 1.58% 189 023.60 10 084.30 5.33%
31.03.2018 196 007.90 196 095.10 -87.20 -0.04% 186 256.60 9 751.30 5.24%
28.02.2018 196 095.10 195 402.20 692.90 0.35% 183 933.40 12 161.70 6.61%
31.01.2018 195 402.20 194 409.30 992.90 0.51% 183 033.10 12 369.10 6.76%
31.12.2017 194 409.30 191 722.20 2 687.10 1.40% 178 643.90 15 765.40 8.82%
30.11.2017 191 722.20 191 553.80 168.40 0.09% 174 675.90 17 046.30 9.76%
31.10.2017 191 553.80 191 041.10 512.70 0.27% 174 843.70 16 710.10 9.56%
30.09.2017 191 041.10 190 985.00 56.10 0.03% 174 908.20 16 132.90 9.22%
31.08.2017 190 985.00 190 464.70 520.30 0.27% 175 209.10 15 775.90 9.00%
31.07.2017 190 464.70 190 099.80 364.90 0.19% 174 621.00 15 843.70 9.07%
30.06.2017 190 099.80 189 538.00 561.80 0.30% 172 782.70 17 317.10 10.02%
31.05.2017 189 538.00 189 023.60 514.40 0.27% 171 516.30 18 021.70 10.51%
30.04.2017 189 023.60 186 256.60 2 767.00 1.49% 170 747.10 18 276.50 10.70%
31.03.2017 186 256.60 183 933.40 2 323.20 1.26% 168 017.40 18 239.20 10.86%
28.02.2017 183 933.40 183 033.10 900.30 0.49% 168 580.80 15 352.60 9.11%
31.01.2017 183 033.10 178 643.90 4 389.20 2.46% 168 691.20 14 341.90 8.50%
31.12.2016 178 643.90 174 675.90 3 968.00 2.27% 168 616.40 10 027.50 5.95%
30.11.2016 174 675.90 174 843.70 - 167.80 -0.10% 170 824.30 3 851.60 2.25%
31.10.2016 174 843.70 174 908.20 -64.50 -0.04% 173 405.30 1 438.40 0.83%
30.09.2016 174 908.20 175 209.10 - 300.90 -0.17% 174 995.60 -87.40 -0.05%
31.08.2016 175 209.10 174 621.00 588.10 0.34% 175 903.80 - 694.70 -0.39%
31.07.2016 174 621.00 172 782.70 1 838.30 1.06% 175 949.20 -1 328.20 -0.75%
30.06.2016 172 782.70 171 516.30 1 266.40 0.74% 175 440.80 -2 658.10 -1.51%
31.05.2016 171 516.30 170 747.10 769.20 0.45% 175 547.30 -4 031.00 -2.30%
30.04.2016 170 747.10 168 017.40 2 729.70 1.62% 175 170.40 -4 423.30 -2.53%
31.03.2016 168 017.40 168 580.80 - 563.40 -0.33% 172 803.00 -4 785.60 -2.77%
29.02.2016 168 580.80 168 691.20 - 110.40 -0.07% 170 944.70 -2 363.90 -1.38%
31.01.2016 168 691.20 168 616.40 74.80 0.04% 170 040.60 -1 349.40 -0.79%
31.12.2015 168 616.40 170 824.30 -2 207.90 -1.29% 169 919.30 -1 302.90 -0.77%
30.11.2015 170 824.30 173 405.30 -2 581.00 -1.49% 167 861.60 2 962.70 1.76%
31.10.2015 173 405.30 174 995.60 -1 590.30 -0.91% 168 880.30 4 525.00 2.68%
30.09.2015 174 995.60 175 903.80 - 908.20 -0.52% 170 248.30 4 747.30 2.79%
31.08.2015 175 903.80 175 949.20 -45.40 -0.03% 171 804.00 4 099.80 2.39%
31.07.2015 175 949.20 175 440.80 508.40 0.29% 171 957.80 3 991.40 2.32%
30.06.2015 175 440.80 175 547.30 - 106.50 -0.06% 172 809.70 2 631.10 1.52%
31.05.2015 175 547.30 175 170.40 376.90 0.22% 172 709.80 2 837.50 1.64%
30.04.2015 175 170.40 172 803.00 2 367.40 1.37% 172 230.10 2 940.30 1.71%
31.03.2015 172 803.00 170 944.70 1 858.30 1.09% 168 510.10 4 292.90 2.55%
28.02.2015 170 944.70 170 040.60 904.10 0.53% 167 756.00 3 188.70 1.90%
31.01.2015 170 040.60 169 919.30 121.30 0.07% 166 904.60 3 136.00 1.88%
31.12.2014 169 919.30 167 861.60 2 057.70 1.23% 166 806.20 3 113.10 1.87%
30.11.2014 167 861.60 168 880.30 -1 018.70 -0.60% 163 144.90 4 716.70 2.89%
31.10.2014 168 880.30 170 248.30 -1 368.00 -0.80% 162 596.70 6 283.60 3.86%
30.09.2014 170 248.30 171 804.00 -1 555.70 -0.91% 162 289.50 7 958.80 4.90%
31.08.2014 171 804.00 171 957.80 - 153.80 -0.09% 163 406.40 8 397.60 5.14%
31.07.2014 171 957.80 172 809.70 - 851.90 -0.49% 163 567.80 8 390.00 5.13%
30.06.2014 172 809.70 172 709.80 99.90 0.06% 162 859.60 9 950.10 6.11%
31.05.2014 172 709.80 172 230.10 479.70 0.28% 163 003.20 9 706.60 5.95%
30.04.2014 172 230.10 168 510.10 3 720.00 2.21% 163 372.10 8 858.00 5.42%
31.03.2014 168 510.10 167 756.00 754.10 0.45% 160 787.90 7 722.20 4.80%
28.02.2014 167 756.00 166 904.60 851.40 0.51% 160 999.40 6 756.60 4.20%
31.01.2014 166 904.60 166 806.20 98.40 0.06% 161 093.60 5 811.00 3.61%
31.12.2013 166 806.20 163 144.90 3 661.30 2.24% 161 008.90 5 797.30 3.60%
30.11.2013 163 144.90 162 596.70 548.20 0.34% 158 026.90 5 118.00 3.24%
31.10.2013 162 596.70 162 289.50 307.20 0.19% 158 507.10 4 089.60 2.58%
30.09.2013 162 289.50 163 406.40 -1 116.90 -0.68% 158 564.50 3 725.00 2.35%
31.08.2013 163 406.40 163 567.80 - 161.40 -0.10% 158 981.00 4 425.40 2.78%
31.07.2013 163 567.80 162 859.60 708.20 0.43% 159 406.50 4 161.30 2.61%
30.06.2013 162 859.60 163 003.20 - 143.60 -0.09% 158 956.40 3 903.20 2.46%
31.05.2013 163 003.20 163 372.10 - 368.90 -0.23% 158 862.10 4 141.10 2.61%
30.04.2013 163 372.10 160 787.90 2 584.20 1.61% 158 976.50 4 395.60 2.76%
31.03.2013 160 787.90 160 999.40 - 211.50 -0.13% 156 158.50 4 629.40 2.96%
28.02.2013 160 999.40 161 093.60 -94.20 -0.06% 155 714.10 5 285.30 3.39%
31.01.2013 161 093.60 161 008.90 84.70 0.05% 154 965.20 6 128.40 3.95%
31.12.2012 161 008.90 158 026.90 2 982.00 1.89% 154 264.40 6 744.50 4.37%
30.11.2012 158 026.90 158 507.10 - 480.20 -0.30% 149 795.00 8 231.90 5.50%
31.10.2012 158 507.10 158 564.50 -57.40 -0.04% 149 501.30 9 005.80 6.02%
30.09.2012 158 564.50 158 981.00 - 416.50 -0.26% 149 092.90 9 471.60 6.35%
31.08.2012 158 981.00 159 406.50 - 425.50 -0.27% 148 828.50 10 152.50 6.82%
31.07.2012 159 406.50 158 956.40 450.10 0.28% 148 589.50 10 817.00 7.28%
30.06.2012 158 956.40 158 862.10 94.30 0.06% 148 086.80 10 869.60 7.34%
31.05.2012 158 862.10 158 976.50 - 114.40 -0.07% 150 778.70 8 083.40 5.36%
30.04.2012 158 976.50 156 158.50 2 818.00 1.80% 148 577.10 10 399.40 7.00%
31.03.2012 156 158.50 155 714.10 444.40 0.29% 146 041.40 10 117.10 6.93%
29.02.2012 155 714.10 154 965.20 748.90 0.48% 145 020.20 10 693.90 7.37%
31.01.2012 154 965.20 154 264.40 700.80 0.45% 143 727.00 11 238.20 7.82%
31.12.2011 154 264.40 149 795.00 4 469.40 2.98% 143 203.10 11 061.30 7.72%
30.11.2011 149 795.00 149 501.30 293.70 0.20% 135 093.40 14 701.60 10.88%
31.10.2011 149 501.30 149 092.90 408.40 0.27% 132 466.90 17 034.40 12.86%
30.09.2011 149 092.90 148 828.50 264.40 0.18% 130 680.20 18 412.70 14.09%
31.08.2011 148 828.50 148 589.50 239.00 0.16% 129 230.50 19 598.00 15.17%
31.07.2011 148 589.50 148 086.80 502.70 0.34% 128 015.20 20 574.30 16.07%
30.06.2011 148 086.80 150 778.70 -2 691.90 -1.79% 132 517.80 15 569.00 11.75%
31.05.2011 150 778.70 148 577.10 2 201.60 1.48% 130 849.60 19 929.10 15.23%
30.04.2011 148 577.10 146 041.40 2 535.70 1.74% 129 036.60 19 540.50 15.14%
31.03.2011 146 041.40 145 020.20 1 021.20 0.70% 123 232.80 22 808.60 18.51%
28.02.2011 145 020.20 143 727.00 1 293.20 0.90% 119 079.50 25 940.70 21.78%
31.01.2011 143 727.00 143 203.10 523.90 0.37% 106 843.10 36 883.90 34.52%
31.12.2010 143 203.10 135 093.40 8 109.70 6.00% 104 560.90 38 642.20 36.96%
30.11.2010 135 093.40 132 466.90 2 626.50 1.98% 96 825.00 38 268.40 39.52%
31.10.2010 132 466.90 130 680.20 1 786.70 1.37% 94 166.90 38 300.00 40.67%
30.09.2010 130 680.20 129 230.50 1 449.70 1.12% 91 986.50 38 693.70 42.06%
31.08.2010 129 230.50 128 015.20 1 215.30 0.95% 90 054.90 39 175.60 43.50%
31.07.2010 128 015.20 132 517.80 -4 502.60 -3.40% 88 295.80 39 719.40 44.98%
30.06.2010 132 517.80 130 849.60 1 668.20 1.27% 86 478.50 46 039.30 53.24%
31.05.2010 130 849.60 129 036.60 1 813.00 1.41% 84 525.80 46 323.80 54.80%
30.04.2010 129 036.60 123 232.80 5 803.80 4.71% 82 741.80 46 294.80 55.95%
31.03.2010 123 232.80 119 079.50 4 153.30 3.49% 77 892.90 45 339.90 58.21%
28.02.2010 119 079.50 106 843.10 12 236.40 11.45% 75 805.30 43 274.20 57.09%
31.01.2010 106 843.10 104 560.90 2 282.20 2.18% 72 863.70 33 979.40 46.63%
31.12.2009 104 560.90 96 825.00 7 735.90 7.99% 65 967.80 38 593.10 58.50%
30.11.2009 96 825.00 94 166.90 2 658.10 2.82% 63 787.50 33 037.50 51.79%
31.10.2009 94 166.90 91 986.50 2 180.40 2.37% 61 780.90 32 386.00 52.42%
30.09.2009 91 986.50 90 054.90 1 931.60 2.14% 59 804.50 32 182.00 53.81%
31.08.2009 90 054.90 88 295.80 1 759.10 1.99% 58 100.70 31 954.20 55.00%
31.07.2009 88 295.80 86 478.50 1 817.30 2.10% 56 586.00 31 709.80 56.04%
30.06.2009 86 478.50 84 525.80 1 952.70 2.31% 55 109.00 31 369.50 56.92%
31.05.2009 84 525.80 82 741.80 1 784.00 2.16% 53 810.10 30 715.70 57.08%
30.04.2009 82 741.80 77 892.90 4 848.90 6.22% 52 494.90 30 246.90 57.62%
31.03.2009 77 892.90 75 805.30 2 087.60 2.75% 49 090.80 28 802.10 58.67%
28.02.2009 75 805.30 72 863.70 2 941.60 4.04% 47 510.10 28 295.20 59.56%
31.01.2009 72 863.70 65 967.80 6 895.90 10.45% 45 629.60 27 234.10 59.69%
31.12.2008 65 967.80 63 787.50 2 180.30 3.42% 43 962.00 22 005.80 50.06%
30.11.2008 63 787.50 61 780.90 2 006.60 3.25% 39 653.20 24 134.30 60.86%
31.10.2008 61 780.90 59 804.50 1 976.40 3.30% 38 030.10 23 750.80 62.45%
30.09.2008 59 804.50 58 100.70 1 703.80 2.93% 39 648.80 20 155.70 50.84%
31.08.2008 58 100.70 56 586.00 1 514.70 2.68% 35 572.10 22 528.60 63.33%
31.07.2008 56 586.00 55 109.00 1 477.00 2.68% 34 378.20 22 207.80 64.60%
30.06.2008 55 109.00 53 810.10 1 298.90 2.41% 33 194.00 21 915.00 66.02%
31.05.2008 53 810.10 52 494.90 1 315.20 2.51% 31 934.10 21 876.00 68.50%
30.04.2008 52 494.90 49 090.80 3 404.10 6.93% 30 769.90 21 725.00 70.60%
31.03.2008 49 090.80 47 510.10 1 580.70 3.33% 28 577.10 20 513.70 71.78%
29.02.2008 47 510.10 45 629.60 1 880.50 4.12% 27 628.40 19 881.70 71.96%
31.01.2008 45 629.60 43 962.00 1 667.60 3.79% 26 277.30 19 352.30 73.65%
31.12.2007 43 962.00 39 653.20 4 308.80 10.87% 25 002.90 18 959.10 75.83%
30.11.2007 39 653.20 38 030.10 1 623.10 4.27% 22 606.40 17 046.80 75.41%
31.10.2007 38 030.10 39 648.80 -1 618.70 -4.08% 21 586.00 16 444.10 76.18%
30.09.2007 39 648.80 35 572.10 4 076.70 11.46% 20 652.20 18 996.60 91.98%
31.08.2007 35 572.10 34 378.20 1 193.90 3.47% 19 778.00 15 794.10 79.86%
31.07.2007 34 378.20 33 194.00 1 184.20 3.57% 18 975.70 15 402.50 81.17%
30.06.2007 33 194.00 31 934.10 1 259.90 3.95% 18 216.60 14 977.40 82.22%
31.05.2007 31 934.10 30 769.90 1 164.20 3.78% 17 340.60 14 593.50 84.16%
30.04.2007 30 769.90 28 577.10 2 192.80 7.67% 16 535.20 14 234.70 86.09%
31.03.2007 28 577.10 27 628.40 948.70 3.43% 13 262.90 15 314.20 115.47%
28.02.2007 27 628.40 26 277.30 1 351.10 5.14% 12 644.00 14 984.40 118.51%
31.01.2007 26 277.30 25 002.90 1 274.40 5.10% 12 068.30 14 209.00 117.74%
31.12.2006 25 002.90 22 606.40 2 396.50 10.60% 11 592.10 13 410.80 115.69%
30.11.2006 22 606.40 21 586.00 1 020.40 4.73% 10 321.40 12 285.00 119.02%
31.10.2006 21 586.00 20 652.20 933.80 4.52% 9 829.80 11 756.20 119.60%
30.09.2006 20 652.20 19 778.00 874.20 4.42% 9 485.70 11 166.50 117.72%
31.08.2006 19 778.00 18 975.70 802.30 4.23% 9 085.30 10 692.70 117.69%
31.07.2006 18 975.70 18 216.60 759.10 4.17% 8 858.90 10 116.80 114.20%
30.06.2006 18 216.60 17 340.60 876.00 5.05% 8 444.10 9 772.50 115.73%
31.05.2006 17 340.60 16 535.20 805.40 4.87% 8 204.80 9 135.80 111.35%
30.04.2006 16 535.20 13 262.90 3 272.30 24.67% 7 625.40 8 909.80 116.84%
31.03.2006 13 262.90 12 644.00 618.90 4.89% 7 281.30 5 981.60 82.15%
28.02.2006 12 644.00 12 068.30 575.70 4.77% 7 174.20 5 469.80 76.24%
31.01.2006 12 068.30 11 592.10 476.20 4.11% 6 916.90 5 151.40 74.48%
31.12.2005 11 592.10 10 321.40 1 270.70 12.31% 7 077.30 4 514.80 63.79%
30.11.2005 10 321.40 9 829.80 491.60 5.00% 6 009.40 4 312.00 71.75%
31.10.2005 9 829.80 9 485.70 344.10 3.63% 6 082.80 3 747.00 61.60%
30.09.2005 9 485.70 9 085.30 400.40 4.41% 6 273.50 3 212.20 51.20%
31.08.2005 9 085.30 8 858.90 226.40 2.56% 5 624.40 3 460.90 61.53%
31.07.2005 8 858.90 8 444.10 414.80 4.91% 5 376.40 3 482.50 64.77%
30.06.2005 8 444.10 8 204.80 239.30 2.92% 5 212.20 3 231.90 62.01%
31.05.2005 8 204.80 7 625.40 579.40 7.60% 5 160.90 3 043.90 58.98%
30.04.2005 7 625.40 7 281.30 344.10 4.73% 5 011.10 2 614.30 52.17%
31.03.2005 7 281.30 7 174.20 107.10 1.49% 4 892.40 2 388.90 48.83%
28.02.2005 7 174.20 6 916.90 257.30 3.72% 4 706.80 2 467.40 52.42%
31.01.2005 6 916.90 7 077.30 - 160.40 -2.27% 4 844.00 2 072.90 42.79%
31.12.2004 7 077.30 6 009.40 1 067.90 17.77% 4 631.40 2 445.90 52.81%
30.11.2004 6 009.40 6 082.80 -73.40 -1.21% 10 052.60 -4 043.20 -40.22%
31.10.2004 6 082.80 6 273.50 - 190.70 -3.04% 10 093.60 -4 010.80 -39.74%
30.09.2004 6 273.50 5 624.40 649.10 11.54% 9 979.30 -3 705.80 -37.13%
31.08.2004 5 624.40 5 376.40 248.00 4.61% 10 014.30 -4 389.90 -43.84%
31.07.2004 5 376.40 5 212.20 164.20 3.15% 10 027.70 -4 651.30 -46.38%
30.06.2004 5 212.20 5 160.90 51.30 0.99% 9 991.40 -4 779.20 -47.83%
31.05.2004 5 160.90 5 011.10 149.80 2.99% 10 215.20 -5 054.30 -49.48%
30.04.2004 5 011.10 4 892.40 118.70 2.43% 10 310.70 -5 299.60 -51.40%
31.03.2004 4 892.40 4 706.80 185.60 3.94% 11 319.90 -6 427.50 -56.78%
29.02.2004 4 706.80 4 844.00 - 137.20 -2.83% 11 432.60 -6 725.80 -58.83%
31.01.2004 4 844.00 4 631.40 212.60 4.59% 11 239.80 -6 395.80 -56.90%
31.12.2003 4 631.40 10 052.60 -5 421.20 -53.93% 11 166.40 -6 535.00 -58.52%
30.11.2003 10 052.60 10 093.60 -41.00 -0.41% 11 147.00 -1 094.40 -9.82%
31.10.2003 10 093.60 9 979.30 114.30 1.15% 49 008.00 -38 914.40 -79.40%
30.09.2003 9 979.30 10 014.30 -35.00 -0.35% 48 098.20 -38 118.90 -79.25%
31.08.2003 10 014.30 10 027.70 -13.40 -0.13% 47 177.10 -37 162.80 -78.77%
31.07.2003 10 027.70 9 991.40 36.30 0.36% 46 505.30 -36 477.60 -78.44%
30.06.2003 9 991.40 10 215.20 - 223.80 -2.19% 45 945.50 -35 954.10 -78.25%
31.05.2003 10 215.20 10 310.70 -95.50 -0.93% 45 147.40 -34 932.20 -77.37%
30.04.2003 10 310.70 11 319.90 -1 009.20 -8.92% 44 351.50 -34 040.80 -76.75%
31.03.2003 11 319.90 11 432.60 - 112.70 -0.99% 41 783.70 -30 463.80 -72.91%
28.02.2003 11 432.60 11 239.80 192.80 1.72% 41 298.10 -29 865.50 -72.32%
31.01.2003 11 239.80 11 166.40 73.40 0.66% 41 218.20 -29 978.40 -72.73%
31.12.2002 11 166.40 11 147.00 19.40 0.17% 35 652.90 -24 486.50 -68.68%
30.11.2002 11 147.00 49 008.00 -37 861.00 -77.25% 33 668.50 -22 521.50 -66.89%
31.10.2002 49 008.00 48 098.20 909.80 1.89% 33 773.80 15 234.20 45.11%
30.09.2002 48 098.20 47 177.10 921.10 1.95% 33 630.90 14 467.30 43.02%
31.08.2002 47 177.10 46 505.30 671.80 1.44% 33 364.60 13 812.50 41.40%
31.07.2002 46 505.30 45 945.50 559.80 1.22% 32 897.90 13 607.40 41.36%
30.06.2002 45 945.50 45 147.40 798.10 1.77% 32 759.70 13 185.80 40.25%
31.05.2002 45 147.40 44 351.50 795.90 1.79% 33 917.10 11 230.30 33.11%
30.04.2002 44 351.50 41 783.70 2 567.80 6.15% 33 178.90 11 172.60 33.67%
31.03.2002 41 783.70 41 298.10 485.60 1.18% 31 629.40 10 154.30 32.10%
28.02.2002 41 298.10 41 218.20 79.90 0.19% 31 688.50 9 609.60 30.33%
31.01.2002 41 218.20 35 652.90 5 565.30 15.61% 32 407.70 8 810.50 27.19%
31.12.2001 35 652.90 33 668.50 1 984.40 5.89% 33 657.50 1 995.40 5.93%
30.11.2001 33 668.50 33 773.80 - 105.30 -0.31% 31 923.90 1 744.60 5.46%
31.10.2001 33 773.80 33 630.90 142.90 0.42% 31 878.80 1 895.00 5.94%
30.09.2001 33 630.90 33 364.60 266.30 0.80% 31 964.60 1 666.30 5.21%
31.08.2001 33 364.60 32 897.90 466.70 1.42% 32 399.40 965.20 2.98%
31.07.2001 32 897.90 32 759.70 138.20 0.42% 31 955.80 942.10 2.95%
30.06.2001 32 759.70 33 917.10 -1 157.40 -3.41% 32 146.40 613.30 1.91%
31.05.2001 33 917.10 33 178.90 738.20 2.22% 32 169.40 1 747.70 5.43%
30.04.2001 33 178.90 31 629.40 1 549.50 4.90% 32 433.40 745.50 2.30%
31.03.2001 31 629.40 31 688.50 -59.10 -0.19% 31 463.20 166.20 0.53%
28.02.2001 31 688.50 32 407.70 - 719.20 -2.22% 31 685.00 3.50 0.01%
31.01.2001 32 407.70 33 657.50 -1 249.80 -3.71% 31 883.30 524.40 1.64%
31.12.2000 33 657.50 31 923.90 1 733.60 5.43% 10 374.80 23 282.70 224.42%
30.11.2000 31 923.90 31 878.80 45.10 0.14% 10 551.90 21 372.00 202.54%
31.10.2000 31 878.80 31 964.60 -85.80 -0.27% 10 781.50 21 097.30 195.68%
30.09.2000 31 964.60 32 399.40 - 434.80 -1.34% 11 031.40 20 933.20 189.76%
31.08.2000 32 399.40 31 955.80 443.60 1.39% 11 149.90 21 249.50 190.58%
31.07.2000 31 955.80 32 146.40 - 190.60 -0.59% 11 241.70 20 714.10 184.26%
30.06.2000 32 146.40 32 169.40 -23.00 -0.07% 11 592.80 20 553.60 177.30%
31.05.2000 32 169.40 32 433.40 - 264.00 -0.81% 11 669.10 20 500.30 175.68%
30.04.2000 32 433.40 31 463.20 970.20 3.08% 11 938.70 20 494.70 171.67%
31.03.2000 31 463.20 31 685.00 - 221.80 -0.70% 12 228.60 19 234.60 157.29%
29.02.2000 31 685.00 31 883.30 - 198.30 -0.62% 12 276.60 19 408.40 158.09%
31.01.2000 31 883.30 10 374.80 21 508.50 207.31% 12 385.20 19 498.10 157.43%
31.12.1999 10 374.80 10 551.90 - 177.10 -1.68% 11 747.40 -1 372.60 -11.68%
30.11.1999 10 551.90 10 781.50 - 229.60 -2.13% 11 728.10 -1 176.20 -10.03%
31.10.1999 10 781.50 11 031.40 - 249.90 -2.27% 11 901.20 -1 119.70 -9.41%
30.09.1999 11 031.40 11 149.90 - 118.50 -1.06% 11 860.60 - 829.20 -6.99%
31.08.1999 11 149.90 11 241.70 -91.80 -0.82% 11 629.90 - 480.00 -4.13%
31.07.1999 11 241.70 11 592.80 - 351.10 -3.03% 11 801.00 - 559.30 -4.74%
30.06.1999 11 592.80 11 669.10 -76.30 -0.65% 11 989.50 - 396.70 -3.31%
31.05.1999 11 669.10 11 938.70 - 269.60 -2.26% 11 878.80 - 209.70 -1.77%
30.04.1999 11 938.70 12 228.60 - 289.90 -2.37% 11 530.50 408.20 3.54%
31.03.1999 12 228.60 12 276.60 -48.00 -0.39% 12 007.70 220.90 1.84%
28.02.1999 12 276.60 12 385.20 - 108.60 -0.88% 11 825.30 451.30 3.82%
31.01.1999 12 385.20 11 747.40 637.80 5.43% 12 156.10 229.10 1.88%
31.12.1998 11 747.40 11 728.10 19.30 0.16% 12 344.80 - 597.40 -4.84%
30.11.1998 11 728.10 11 901.20 - 173.10 -1.45% 12 085.60 - 357.50 -2.96%
31.10.1998 11 901.20 11 860.60 40.60 0.34% 12 118.70 - 217.50 -1.79%
30.09.1998 11 860.60 11 629.90 230.70 1.98% 8 736.30 3 124.30 35.76%
31.08.1998 11 629.90 11 801.00 - 171.10 -1.45% 1 339.70 10 290.20 768.10%
31.07.1998 11 801.00 11 989.50 - 188.50 -1.57% 1 337.90 10 463.10 782.05%
30.06.1998 11 989.50 11 878.80 110.70 0.93% 1 300.90 10 688.60 821.63%
31.05.1998 11 878.80 11 530.50 348.30 3.02% 1 265.40 10 613.40 838.74%
30.04.1998 11 530.50 12 007.70 - 477.20 -3.97% 1 267.30 10 263.20 809.85%
31.03.1998 12 007.70 11 825.30 182.40 1.54% 1 220.00 10 787.70 884.24%
28.02.1998 11 825.30 12 156.10 - 330.80 -2.72% 1 421.70 10 403.60 731.77%
31.01.1998 12 156.10 12 344.80 - 188.70 -1.53% 1 283.50 10 872.60 847.11%
31.12.1997 12 344.80 12 085.60 259.20 2.14% 1 440.50 10 904.30 756.98%
30.11.1997 12 085.60 12 118.70 -33.10 -0.27% 1 432.00 10 653.60 743.97%
31.10.1997 12 118.70 8 736.30 3 382.40 38.72% 1 456.00 10 662.70 732.33%
30.09.1997 8 736.30 1 339.70 7 396.60 552.11% 1 457.60 7 278.70 499.36%
31.08.1997 1 339.70 1 337.90 1.80 0.13% 3 436.30 -2 096.60 -61.01%
31.07.1997 1 337.90 1 300.90 37.00 2.84% 2 649.40 -1 311.50 -49.50%
30.06.1997 1 300.90 1 265.40 35.50 2.81% 2 537.60 -1 236.70 -48.73%
31.05.1997 1 265.40 1 267.30 -1.90 -0.15% 2 730.20 -1 464.80 -53.65%
30.04.1997 1 267.30 1 220.00 47.30 3.88% 2 574.80 -1 307.50 -50.78%
31.03.1997 1 220.00 1 421.70 - 201.70 -14.19% 2 397.50 -1 177.50 -49.11%
28.02.1997 1 421.70 1 283.50 138.20 10.77% 2 566.00 -1 144.30 -44.59%
31.01.1997 1 283.50 1 440.50 - 157.00 -10.90% 2 220.30 - 936.80 -42.19%
31.12.1996 1 440.50 1 432.00 8.50 0.59% 2 269.40 - 828.90 -36.52%
30.11.1996 1 432.00 1 456.00 -24.00 -1.65% 11 832.00 -10 400.00 -87.90%
31.10.1996 1 456.00 1 457.60 -1.60 -0.11% 11 383.20 -9 927.20 -87.21%
30.09.1996 1 457.60 3 436.30 -1 978.70 -57.58% 11 373.80 -9 916.20 -87.18%
31.08.1996 3 436.30 2 649.40 786.90 29.70% 11 330.50 -7 894.20 -69.67%
31.07.1996 2 649.40 2 537.60 111.80 4.41% 10 239.00 -7 589.60 -74.12%
30.06.1996 2 537.60 2 730.20 - 192.60 -7.05% 10 373.50 -7 835.90 -75.54%
31.05.1996 2 730.20 2 574.80 155.40 6.04% 9 971.40 -7 241.20 -72.62%
30.04.1996 2 574.80 2 397.50 177.30 7.40% 9 948.60 -7 373.80 -74.12%
31.03.1996 2 397.50 2 566.00 - 168.50 -6.57% 9 884.90 -7 487.40 -75.75%
29.02.1996 2 566.00 2 220.30 345.70 15.57% 9 364.50 -6 798.50 -72.60%
31.01.1996 2 220.30 2 269.40 -49.10 -2.16% 9 203.10 -6 982.80 -75.87%
31.12.1995 2 269.40 11 832.00 -9 562.60 -80.82% 8 522.20 -6 252.80 -73.37%
30.11.1995 11 832.00 11 383.20 448.80 3.94% 7 931.70 3 900.30 49.17%
31.10.1995 11 383.20 11 373.80 9.40 0.08% 7 827.20 3 556.00 45.43%
30.09.1995 11 373.80 11 330.50 43.30 0.38% 7 454.40 3 919.40 52.58%
31.08.1995 11 330.50 10 239.00 1 091.50 10.66% 7 279.20 4 051.30 55.66%
31.07.1995 10 239.00 10 373.50 - 134.50 -1.30% 7 183.10 3 055.90 42.54%
30.06.1995 10 373.50 9 971.40 402.10 4.03% 6 732.60 3 640.90 54.08%
31.05.1995 9 971.40 9 948.60 22.80 0.23% 6 344.50 3 626.90 57.17%
30.04.1995 9 948.60 9 884.90 63.70 0.64% 8 269.70 1 678.90 20.30%
31.03.1995 9 884.90 9 364.50 520.40 5.56% 4 330.20 5 554.70 128.28%
28.02.1995 9 364.50 9 203.10 161.40 1.75% 4 198.90 5 165.60 123.02%
31.01.1995 9 203.10 8 522.20 680.90 7.99% 4 368.30 4 834.80 110.68%
31.12.1994 8 522.20 7 931.70 590.50 7.44% 3 751.00 4 771.20 127.20%
30.11.1994 7 931.70 7 827.20 104.50 1.33% 3 341.90 4 589.80 137.34%
31.10.1994 7 827.20 7 454.40 372.80 5.00% 3 058.80 4 768.40 155.89%
30.09.1994 7 454.40 7 279.20 175.20 2.41% 2 739.20 4 715.20 172.14%
31.08.1994 7 279.20 7 183.10 96.10 1.34% 2 801.70 4 477.50 159.81%
31.07.1994 7 183.10 6 732.60 450.50 6.69% 2 579.20 4 603.90 178.50%
30.06.1994 6 732.60 6 344.50 388.10 6.12% 2 238.90 4 493.70 200.71%
31.05.1994 6 344.50 8 269.70 -1 925.20 -23.28% 2 038.70 4 305.80 211.20%
30.04.1994 8 269.70 4 330.20 3 939.50 90.98% 30.90 8 238.80 26 662.78%
31.03.1994 4 330.20 4 198.90 131.30 3.13% 154.30 4 175.90 2 706.35%
28.02.1994 4 198.90 4 368.30 - 169.40 -3.88% 84.60 4 114.30 4 863.24%
31.01.1994 4 368.30 3 751.00 617.30 16.46% 21.10 4 347.20 20 602.84%
31.12.1993 3 751.00 3 341.90 409.10 12.24% - - -
30.11.1993 3 341.90 3 058.80 283.10 9.26% - - -
31.10.1993 3 058.80 2 739.20 319.60 11.67% - - -
30.09.1993 2 739.20 2 801.70 -62.50 -2.23% - - -
31.08.1993 2 801.70 2 579.20 222.50 8.63% - - -
31.07.1993 2 579.20 2 238.90 340.30 15.20% - - -
30.06.1993 2 238.90 2 038.70 200.20 9.82% - - -
31.05.1993 2 038.70 30.90 2 007.80 6 497.73% - - -
30.04.1993 30.90 154.30 - 123.40 -79.97% - - -
31.03.1993 154.30 84.60 69.70 82.39% - - -
28.02.1993 84.60 21.10 63.50 300.95% - - -
31.01.1993 21.10 - - - - - -

Roční součty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
01.01.2018 1 585 587.20 2 272 060.60 - 686 473.40 -30.21% 2 272 060.60 - 686 473.40 -30.21%
01.01.2017 2 272 060.60 2 073 237.30 198 823.30 9.59% 2 073 237.30 198 823.30 9.59%
01.01.2016 2 073 237.30 2 079 641.40 -6 404.10 -0.31% 2 079 641.40 -6 404.10 -0.31%
01.01.2015 2 079 641.40 2 041 591.60 38 049.80 1.86% 2 041 591.60 38 049.80 1.86%
01.01.2014 2 041 591.60 1 953 927.30 87 664.30 4.49% 1 953 927.30 87 664.30 4.49%
01.01.2013 1 953 927.30 1 898 127.70 55 799.60 2.94% 1 898 127.70 55 799.60 2.94%
01.01.2012 1 898 127.70 1 782 302.80 115 824.90 6.50% 1 782 302.80 115 824.90 6.50%
01.01.2011 1 782 302.80 1 540 248.70 242 054.10 15.72% 1 540 248.70 242 054.10 15.72%
01.01.2010 1 540 248.70 1 046 198.00 494 050.70 47.22% 1 046 198.00 494 050.70 47.22%
01.01.2009 1 046 198.00 669 671.90 376 526.10 56.23% 669 671.90 376 526.10 56.23%
01.01.2008 669 671.90 409 625.20 260 046.70 63.48% 409 625.20 260 046.70 63.48%
01.01.2007 409 625.20 218 668.80 190 956.40 87.33% 218 668.80 190 956.40 87.33%
01.01.2006 218 668.80 104 819.90 113 848.90 108.61% 104 819.90 113 848.90 108.61%
01.01.2005 104 819.90 66 271.20 38 548.70 58.17% 66 271.20 38 548.70 58.17%
01.01.2004 66 271.20 119 308.50 -53 037.30 -44.45% 119 308.50 -53 037.30 -44.45%
01.01.2003 119 308.50 472 846.40 - 353 537.90 -74.77% 472 846.40 - 353 537.90 -74.77%
01.01.2002 472 846.40 398 569.90 74 276.50 18.64% 398 569.90 74 276.50 18.64%
01.01.2001 398 569.90 385 560.70 13 009.20 3.37% 385 560.70 13 009.20 3.37%
01.01.2000 385 560.70 137 222.20 248 338.50 180.98% 137 222.20 248 338.50 180.98%
01.01.1999 137 222.20 142 056.10 -4 833.90 -3.40% 142 056.10 -4 833.90 -3.40%
01.01.1998 142 056.10 55 721.80 86 334.30 154.94% 55 721.80 86 334.30 154.94%
01.01.1997 55 721.80 26 898.20 28 823.60 107.16% 26 898.20 28 823.60 107.16%
01.01.1996 26 898.20 117 173.90 -90 275.70 -77.04% 117 173.90 -90 275.70 -77.04%
01.01.1995 117 173.90 80 442.00 36 731.90 45.66% 80 442.00 36 731.90 45.66%
01.01.1994 80 442.00 22 840.30 57 601.70 252.19% 22 840.30 57 601.70 252.19%
01.01.1993 22 840.30 - - - - - -

Graf jako obrázek

Termínované vklady dlouhodobé celkem - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Termínované vklady dlouhodobé celkem (Vklady klientů podle časového hlediska (Kč+cizí měna))
Termínované vklady dlouhodobé celkem (Vklady klientů podle časového hlediska (Kč))
Termínované vklady dlouhodobé celkem (Vklady klientů podle časového hlediska (cizí měna))
Termínované vklady dlouhodobé celkem (Vklady klientů podle časového hlediska (EUR))
Termínované vklady dlouhodobé celkem (Domácnosti celkem (rezidenti) - Vklady podle časového hlediska (Kč+cizí měna))
Termínované vklady dlouhodobé celkem (Domácnosti - živnosti (rezidenti) - Vklady podle časového hlediska (Kč+cizí měna))
Termínované vklady dlouhodobé celkem (Domácnosti - obyvatelstvo (rezidenti) - Vklady podle časového hlediska (Kč+cizí měna))
Termínované vklady dlouhodobé celkem (Domácnosti celkem (rezidenti) - Vklady podle časového hlediska (Kč))
Termínované vklady dlouhodobé celkem (Domácnosti - obyvatelstvo (rezidenti) - Vklady podle časového hlediska (Kč))
Termínované vklady dlouhodobé celkem (Nefinanční podniky celkem (rezidenti) - Vklady podle časového hlediska (Kč+cizí měna))
Domácnosti: jednodenní vklady - sazba (% p. a.) (Úrokové sazby MFI - nové obchody (sazby a objemy))
Nefinanční podniky: jednodenní vklady - sazba (% p. a.) (Úrokové sazby MFI - nové obchody (sazby a objemy))
Domácnosti: úvěry na spotřebu, bydlení a ostatní celkem - sazba (% p. a.) (Úrokové sazby MFI - nové obchody (sazby a objemy))
Domácnosti: kreditní karty celkem - sazba (% p. a.) (Úrokové sazby MFI - nové obchody (sazby a objemy))
Nefinanční podniky: úvěry celkem (bez kontokorentů, revolvingových úvěrů a kreditních karet) - sazba (% p. a.) (Úrokové sazby MFI - nové obchody (sazby a objemy))
Domácnosti: jednodenní vklady - objem (Úrokové sazby MFI - nové obchody (sazby a objemy))
Nefinanční podniky: jednodenní vklady - objem (Úrokové sazby MFI - nové obchody (sazby a objemy))
Domácnosti: úvěry na spotřebu, bydlení a pro jiné účely celkem - objem (Úrokové sazby MFI - nové obchody (sazby a objemy))
Domácnosti: kreditní karty celkem - objem (Úrokové sazby MFI - nové obchody (sazby a objemy))
Nefinanční podniky: úvěry celkem (bez kontokorentů, revolvingových úvěrů a kreditních karet) - objem (Úrokové sazby MFI - nové obchody (sazby a objemy))


Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Školení Počasí

Kalkulačka

Výpočet čisté mzdy

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Důchodová kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Běžné účty

Hypotéky

Stavební spoření

Podílové fondy

Směnárny - Euro, Dolar

Úřad práce

Investice

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Penzijní fondy

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Nový občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - TÜV spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2018

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů | Cookies