Selected Items of the Other Investments by Sectors and Maturity - ekonomika ČNB

Aktualizace dat Selected Items of the Other Investments by Sectors and Maturity v této aplikaci skončila 30.6.2023. Aktualizovná data časových řad najdete na stránkách nové aplikace z dat ARAD ČNB

Nové časové řady makroekonomiky a jejich data

Data ke dniŘada nebo sestava
31.12.2023 Úvěry: Celkové náklady úvěrů domácnostem na bydlení v ČR vyjádřené ukazatelem cost of borrowing, Míra v %, Procenta, Měsíční
30.11.2023 Úvěry: Celkove náklady úvěrů domácnostem na bydlení v EA vyjádřené ukazatelem cost of borrowing, Míra v %, Procenta, Měsíční
31.12.2023 Úvěry: Celkové náklady úvěrů nefinančním podnikům v ČR vyjádřené ukazatelem cost of borrowing, Míra v %, Procenta, Měsíční
30.11.2023 Úvěry: Celkové náklady úvěrů nefinančním podnikům v EA vyjádřené ukazatelem cost of borrowing, Míra v %, Procenta, Měsíční
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Záznam o devizových opcích, které jsou in-the-money, USD
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Záznam o devizových opcích, které jsou in-the-money, Do 1 měsíce, USD
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Záznam o devizových opcích, které jsou in-the-money, Nad 1 měsíc do 3 měsíců, USD
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Záznam o devizových opcích, které jsou in-the-money, Nad 3 měsíce do 1 roku, USD
Vyberte statistický ukazatel pro zobrazení hodnot a grafu vývoje nebo se podívejte na poslední hodnoty.

ASSETS (in millions of USD)

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.06.2014 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
IND1 Total 167 062.70 162 229.30 2.98% 141 107.80 18.39%
IND2 Direct investment abroad 19 607.30 20 563.50 -4.65% 19 303.20 1.58%
IND3 Direct investment abroad - equity capital 20 994.80 20 807.30 0.90% 18 416.10 14.00%
IND4 Direct investment abroad - other capital -1 387.50 - 243.80 469.11% 887.10 - 256.41%
IND5 Portfolio investment - total 28 360.90 27 268.90 4.00% 23 683.10 19.75%
IND6 Portfolio investment - equity securities 12 845.40 12 025.00 6.82% 9 750.70 31.74%
IND7 Portfolio investment - debt securities 15 515.50 15 243.90 1.78% 13 932.40 11.36%
IND8 Financial derivatives 3 377.80 2 958.10 14.19% 2 965.50 13.90%
IND9 Other investment - total 56 698.30 53 934.70 5.12% 51 523.90 10.04%
IND10 Other investment - long-term - total 21 241.70 21 488.30 -1.15% 18 733.40 13.39%
IND11 Other investment - long-term - CNB 218.80 218.70 0.05% 210.50 3.94%
IND12 Other investment - long-term - commercial banks 18 820.40 19 041.70 -1.16% 16 328.90 15.26%
IND13 Other investment - long-term -government 1 541.80 1 572.30 -1.94% 1 609.90 -4.23%
IND14 Other investment - long-term - other sectors 660.80 655.50 0.81% 584.10 13.13%
IND15 Other investment - short- term - total 35 456.60 32 446.30 9.28% 32 790.50 8.13%
IND16 Other investment - short- term - CNB 42.10 18.10 132.60% 27.30 54.21%
IND17 Other investment - short- term - commercial banks 11 578.00 11 293.50 2.52% 12 837.60 -9.81%
IND18 Other investment - short- term - comercial banks -gold and foreign exchange 8 486.70 8 247.10 2.91% 8 212.50 3.34%
IND19 Other investment - short- term - total 0.00 0.00 - 0.00 -
IND20 Other investment - short- term - other sectors 23 836.60 21 134.80 12.78% 19 925.50 19.63%
IND21 NB reserves 59 018.40 57 504.00 2.63% 43 632.10 35.26%
IND22 NB reserves - gold 452.20 445.90 1.41% 437.90 3.27%
IND23 NB reserves - SDR 1 161.60 1 161.20 0.03% 1 129.50 2.84%
IND24 NB reserves - Reserve position in the Fund 758.60 747.20 1.53% 700.80 8.25%
IND25 NB reserves - Foreign Assets 51 299.00 52 728.70 -2.71% 37 813.20 35.66%
IND26 NB reserves - Other reserve assets 5 346.90 2 421.10 120.85% 3 550.80 50.58%

LIABILITIES (in millions of USD)

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.06.2014 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
IND1 Total 249 671.50 247 815.20 0.75% 236 309.90 5.65%
IND2 Direct investment in the Czech Republic - Total 137 349.90 136 559.10 0.58% 135 343.30 1.48%
IND3 Direct investment in the Czech Republic - equity capitall 124 970.90 126 924.90 -1.54% 122 496.80 2.02%
IND4 Direct investment in the Czech Republic - other capital 12 379.00 9 634.30 28.49% 12 846.50 -3.64%
IND5 Portfolio investment - total 48 309.20 51 462.00 -6.13% 45 495.00 6.19%
IND6 Portfolio investment - equity securities 8 443.00 8 597.70 -1.80% 6 887.50 22.58%
IND7 Portfolio investment - debt securities 39 866.20 42 864.30 -6.99% 38 607.60 3.26%
IND8 Financial derivatives 3 724.60 4 225.30 -11.85% 4 006.00 -7.02%
IND9 Other investment - total 60 287.70 55 568.80 8.49% 51 465.60 17.14%
IND10 Other investment - long-term - total 24 908.30 25 948.60 -4.01% 25 577.80 -2.62%
IND11 Other investment - long-term - CNB 0.00 0.00 - 0.00 -
IND12 Other investment - long-term - commercial banks 4 870.00 4 979.80 -2.20% 4 680.10 4.06%
IND13 Other investment - long-term - government 6 059.40 6 357.20 -4.68% 6 106.10 -0.76%
IND14 Other investment - long-term - other sectors 13 979.00 14 611.60 -4.33% 14 791.70 -5.49%
IND15 Other investment - short - term - total 35 379.40 29 620.20 19.44% 25 887.80 36.66%
IND16 Other investment - short - term - CNB 35.60 77.70 -54.18% 235.30 -84.87%
IND17 Other investment - short - term - commercial banks 25 155.80 18 745.30 34.20% 16 149.60 55.77%
IND18 Other investment - short - term - government 0.00 0.00 - 143.10 -
IND19 Other investment - short - term - other sectors 10 188.00 10 797.30 -5.64% 9 359.80 8.85%

NET INVESTMENT POSITION (in millions of USD)

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.06.2014 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
IND1 Total -82 608.80 -85 586.00 -3.48% -95 202.10 -13.23%

INTERNATIONAL INVESTMENT POSITION - USD millions - Total

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.06.2014 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
IND1 ASSETS - Total 167 062.70 162 229.30 2.98% 141 107.80 18.39%
IND2 ASSETS - direct investment abroad 19 607.30 20 563.50 -4.65% 19 303.20 1.58%
IND3 ASSETS - direct investment abroad - equity capital 20 994.80 20 807.30 0.90% 18 416.10 14.00%
IND4 ASSETS - direct investment abroad - other capital -1 387.50 - 243.80 469.11% 887.10 - 256.41%
IND5 ASSETS - portfolio investment - total 28 360.90 27 268.90 4.00% 23 683.10 19.75%
IND6 ASSETS - portfolio investment - equity securities 12 845.40 12 025.00 6.82% 9 750.70 31.74%
IND7 ASSETS - portfolio investment - debt securities 15 515.50 15 243.90 1.78% 13 932.40 11.36%
IND8 ASSETS - financial derivatives 3 377.80 2 958.10 14.19% 2 965.50 13.90%
IND9 ASSETS - other investment - total 56 698.30 53 934.70 5.12% 51 523.90 10.04%
IND10 ASSETS - other investment - long-term - total 21 241.70 21 488.30 -1.15% 18 733.40 13.39%
IND11 ASSETS - other investment - long-term - CNB 218.80 218.70 0.05% 210.50 3.94%
IND12 ASSETS - other investment - long-term - commercial banks 18 820.40 19 041.70 -1.16% 16 328.90 15.26%
IND13 ASSETS - other investment - long-term -government 1 541.80 1 572.30 -1.94% 1 609.90 -4.23%
IND14 ASSETS - other investment - long-term - other sectors 660.80 655.50 0.81% 584.10 13.13%
IND15 ASSETS - other investment - short- term - total 35 456.60 32 446.30 9.28% 32 790.50 8.13%
IND16 ASSETS - other investment - short- term - CNB 42.10 18.10 132.60% 27.30 54.21%
IND17 ASSETS - other investment - short- term - commercial banks 11 578.00 11 293.50 2.52% 12 837.60 -9.81%
IND18 ASSETS - other investment - short- term - comercial banks -gold and foreign exchange 8 486.70 8 247.10 2.91% 8 212.50 3.34%
IND19 ASSETS - other investment - short- term - total 0.00 0.00 - 0.00 -
IND20 ASSETS - other investment - short- term - other sectors 23 836.60 21 134.80 12.78% 19 925.50 19.63%
IND21 ASSETS -CNB reserves 59 018.40 57 504.00 2.63% 43 632.10 35.26%
IND22 ASSETS -CNB reserves - gold 452.20 445.90 1.41% 437.90 3.27%
IND23 ASSETS -CNB reserves - SDR 1 161.60 1 161.20 0.03% 1 129.50 2.84%
IND24 ASSETS -CNB reserves - Reserve position in the Fund 758.60 747.20 1.53% 700.80 8.25%
IND25 ASSETS -CNB reserves - Foreign Assets 51 299.00 52 728.70 -2.71% 37 813.20 35.66%
IND26 ASSETS -CNB reserves - Other reserve assets 5 346.90 2 421.10 120.85% 3 550.80 50.58%
IND27 LIABILITIES - Total 249 671.50 247 815.20 0.75% 236 309.90 5.65%
IND28 LIABILITIES - direct investment in the Czech Republic - Total 137 349.90 136 559.10 0.58% 135 343.30 1.48%
IND29 LIABILITIES - direct investment in the Czech Republic - equity capitall 124 970.90 126 924.90 -1.54% 122 496.80 2.02%
IND30 LIABILITIES - direct investment in the Czech Republic - other capital 12 379.00 9 634.30 28.49% 12 846.50 -3.64%
IND31 LIABILITIES - portfolio investment - total 48 309.20 51 462.00 -6.13% 45 495.00 6.19%
IND32 LIABILITIES - portfolio investment - equity securities 8 443.00 8 597.70 -1.80% 6 887.50 22.58%
IND33 LIABILITIES - portfolio investment - debt securities 39 866.20 42 864.30 -6.99% 38 607.60 3.26%
IND34 LIABILITIES - financial derivatives 3 724.60 4 225.30 -11.85% 4 006.00 -7.02%
IND35 LIABILITIES - other investment - total 60 287.70 55 568.80 8.49% 51 465.60 17.14%
IND36 LIABILITIES - other investment - long-term - total 24 908.30 25 948.60 -4.01% 25 577.80 -2.62%
IND37 LIABILITIES - other investment - long-term - CNB 0.00 0.00 - 0.00 -
IND38 LIABILITIES - other investment - long-term - commercial banks 4 870.00 4 979.80 -2.20% 4 680.10 4.06%
IND39 LIABILITIES - other investment - long-term - government 6 059.40 6 357.20 -4.68% 6 106.10 -0.76%
IND40 LIABILITIES - other investment - long-term - other sectors 13 979.00 14 611.60 -4.33% 14 791.70 -5.49%
IND41 LIABILITIES - other investment - short - term - total 35 379.40 29 620.20 19.44% 25 887.80 36.66%
IND42 LIABILITIES - other investment - short - term - CNB 35.60 77.70 -54.18% 235.30 -84.87%
IND43 LIABILITIES - other investment - short - term - commercial banks 25 155.80 18 745.30 34.20% 16 149.60 55.77%
IND44 LIABILITIES - other investment - short - term - government 0.00 0.00 - 143.10 -
IND45 LIABILITIES - other investment - short - term - other sectors 10 188.00 10 797.30 -5.64% 9 359.80 8.85%
IND46 NET INVESTMENT POSITION -82 608.80 -85 586.00 -3.48% -95 202.10 -13.23%
Currency and deposits by Sectors and Maturity
Currency and deposits by Sectors and Maturity in millions of EUR
Currency and deposits by Sectors and Maturity in millions of CZK
Currency and deposits by Sectors and Maturity in millions of USD
Loans by Sectors and Maturity
Loans by Sectors and Maturity in millions of CZK
Loans by Sectors and Maturity in millions of EUR
Loans by Sectors and Maturity in millions of USD
Other accounts receivable or payable by Sectors and Maturity
Other accounts receivable or payable by Sectors and Maturity in millions of EUR
Other accounts receivable or payable by Sectors and Maturity in millions of USD
Other accounts receivable or payable by Sectors and Maturity in millions of CZK
ASSETS (in millions of USD)
Total (65 hodnot, 30.06.2014)
Direct investment abroad (65 hodnot, 30.06.2014)
Direct investment abroad - equity capital (65 hodnot, 30.06.2014)
Direct investment abroad - other capital (65 hodnot, 30.06.2014)
Portfolio investment - total (65 hodnot, 30.06.2014)
Portfolio investment - equity securities (65 hodnot, 30.06.2014)
Portfolio investment - debt securities (65 hodnot, 30.06.2014)
Financial derivatives (65 hodnot, 30.06.2014)
Other investment - total (65 hodnot, 30.06.2014)
Other investment - long-term - total (65 hodnot, 30.06.2014)
Other investment - long-term - CNB (65 hodnot, 30.06.2014)
Other investment - long-term - commercial banks (65 hodnot, 30.06.2014)
Other investment - long-term -government (65 hodnot, 30.06.2014)
Other investment - long-term - other sectors (65 hodnot, 30.06.2014)
Other investment - short- term - total (65 hodnot, 30.06.2014)
Other investment - short- term - CNB (65 hodnot, 30.06.2014)
Other investment - short- term - commercial banks (65 hodnot, 30.06.2014)
Other investment - short- term - comercial banks -gold and foreign exchange (65 hodnot, 30.06.2014)
Other investment - short- term - total (65 hodnot, 30.06.2014)
Other investment - short- term - other sectors (65 hodnot, 30.06.2014)
NB reserves (65 hodnot, 30.06.2014)
NB reserves - gold (65 hodnot, 30.06.2014)
NB reserves - SDR (65 hodnot, 30.06.2014)
NB reserves - Reserve position in the Fund (65 hodnot, 30.06.2014)
NB reserves - Foreign Assets (65 hodnot, 30.06.2014)
NB reserves - Other reserve assets (65 hodnot, 30.06.2014)
LIABILITIES (in millions of USD)
Total (65 hodnot, 30.06.2014)
Direct investment in the Czech Republic - Total (65 hodnot, 30.06.2014)
Direct investment in the Czech Republic - equity capitall (65 hodnot, 30.06.2014)
Direct investment in the Czech Republic - other capital (65 hodnot, 30.06.2014)
Portfolio investment - total (65 hodnot, 30.06.2014)
Portfolio investment - equity securities (65 hodnot, 30.06.2014)
Portfolio investment - debt securities (65 hodnot, 30.06.2014)
Financial derivatives (65 hodnot, 30.06.2014)
Other investment - total (65 hodnot, 30.06.2014)
Other investment - long-term - total (65 hodnot, 30.06.2014)
Other investment - long-term - CNB (65 hodnot, 30.06.2014)
Other investment - long-term - commercial banks (65 hodnot, 30.06.2014)
Other investment - long-term - government (65 hodnot, 30.06.2014)
Other investment - long-term - other sectors (65 hodnot, 30.06.2014)
Other investment - short - term - total (65 hodnot, 30.06.2014)
Other investment - short - term - CNB (65 hodnot, 30.06.2014)
Other investment - short - term - commercial banks (65 hodnot, 30.06.2014)
Other investment - short - term - government (65 hodnot, 30.06.2014)
Other investment - short - term - other sectors (65 hodnot, 30.06.2014)
NET INVESTMENT POSITION (in millions of USD)
Total (65 hodnot, 30.06.2014)
INTERNATIONAL INVESTMENT POSITION - USD millions - Total
ASSETS - Total (65 hodnot, 30.06.2014)
ASSETS - direct investment abroad (65 hodnot, 30.06.2014)
ASSETS - direct investment abroad - equity capital (65 hodnot, 30.06.2014)
ASSETS - direct investment abroad - other capital (65 hodnot, 30.06.2014)
ASSETS - portfolio investment - total (65 hodnot, 30.06.2014)
ASSETS - portfolio investment - equity securities (65 hodnot, 30.06.2014)
ASSETS - portfolio investment - debt securities (65 hodnot, 30.06.2014)
ASSETS - financial derivatives (65 hodnot, 30.06.2014)
ASSETS - other investment - total (65 hodnot, 30.06.2014)
ASSETS - other investment - long-term - total (65 hodnot, 30.06.2014)
ASSETS - other investment - long-term - CNB (65 hodnot, 30.06.2014)
ASSETS - other investment - long-term - commercial banks (65 hodnot, 30.06.2014)
ASSETS - other investment - long-term -government (65 hodnot, 30.06.2014)
ASSETS - other investment - long-term - other sectors (65 hodnot, 30.06.2014)
ASSETS - other investment - short- term - total (65 hodnot, 30.06.2014)
ASSETS - other investment - short- term - CNB (65 hodnot, 30.06.2014)
ASSETS - other investment - short- term - commercial banks (65 hodnot, 30.06.2014)
ASSETS - other investment - short- term - comercial banks -gold and foreign exchange (65 hodnot, 30.06.2014)
ASSETS - other investment - short- term - total (65 hodnot, 30.06.2014)
ASSETS - other investment - short- term - other sectors (65 hodnot, 30.06.2014)
ASSETS -CNB reserves (65 hodnot, 30.06.2014)
ASSETS -CNB reserves - gold (65 hodnot, 30.06.2014)
ASSETS -CNB reserves - SDR (65 hodnot, 30.06.2014)
ASSETS -CNB reserves - Reserve position in the Fund (65 hodnot, 30.06.2014)
ASSETS -CNB reserves - Foreign Assets (65 hodnot, 30.06.2014)
ASSETS -CNB reserves - Other reserve assets (65 hodnot, 30.06.2014)
LIABILITIES - Total (65 hodnot, 30.06.2014)
LIABILITIES - direct investment in the Czech Republic - Total (65 hodnot, 30.06.2014)
LIABILITIES - direct investment in the Czech Republic - equity capitall (65 hodnot, 30.06.2014)
LIABILITIES - direct investment in the Czech Republic - other capital (65 hodnot, 30.06.2014)
LIABILITIES - portfolio investment - total (65 hodnot, 30.06.2014)
LIABILITIES - portfolio investment - equity securities (65 hodnot, 30.06.2014)
LIABILITIES - portfolio investment - debt securities (65 hodnot, 30.06.2014)
LIABILITIES - financial derivatives (65 hodnot, 30.06.2014)
LIABILITIES - other investment - total (65 hodnot, 30.06.2014)
LIABILITIES - other investment - long-term - total (65 hodnot, 30.06.2014)
LIABILITIES - other investment - long-term - CNB (65 hodnot, 30.06.2014)
LIABILITIES - other investment - long-term - commercial banks (65 hodnot, 30.06.2014)
LIABILITIES - other investment - long-term - government (65 hodnot, 30.06.2014)
LIABILITIES - other investment - long-term - other sectors (65 hodnot, 30.06.2014)
LIABILITIES - other investment - short - term - total (65 hodnot, 30.06.2014)
LIABILITIES - other investment - short - term - CNB (65 hodnot, 30.06.2014)
LIABILITIES - other investment - short - term - commercial banks (65 hodnot, 30.06.2014)
LIABILITIES - other investment - short - term - government (65 hodnot, 30.06.2014)
LIABILITIES - other investment - short - term - other sectors (65 hodnot, 30.06.2014)
NET INVESTMENT POSITION (65 hodnot, 30.06.2014)

Ekonomické ukazatele České národní banky


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Selected Items of the Other Investments by Sectors and Maturity (Cummulation of Quarters)
Selected Items of the Other Investments by Sectors and Maturity (Quarters)
Selected Items of the Other Investments by Sectors and Maturity (Cummulation of Quarters)
Selected Items of the Other Investments by Sectors and Maturity (International Investment Position - Quarters)
Selected Items of the Other Investments by Sectors and Maturity (Quarters)
Monetary and financial statistics (Statistical data)
Statistics of monetary developments in the CR (Monetary statistics)
Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets (Balance sheet of the Czech National Bank)
Loans to residents - Other residents (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of securities other than shares issued by residents - total (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of securities other than shares issued by residents - MFIs (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of securities other than shares issued by residents - General government (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of securities other than shares issued by residents - Other residents (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of shares/ other equity issued by residents - total (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of shares/ other equity issued by residents - MFIs (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 10.000 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992. Zdroj dat: ČNB ARAD

Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.