Total (NET INVESTMENT POSITION (in millions of USD)) - ekonomika ČNB

Aktualizace dat Total (NET INVESTMENT POSITION (in millions of USD)) v této aplikaci skončila 30.6.2023. Aktualizovná data časových řad najdete na stránkách nové aplikace z dat ARAD ČNB

Nové časové řady makroekonomiky a jejich data

Data ke dniŘada nebo sestava
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Záznam o devizových opcích, které jsou in-the-money, USD
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Záznam o devizových opcích, které jsou in-the-money, Do 1 měsíce, USD
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Záznam o devizových opcích, které jsou in-the-money, Nad 1 měsíc do 3 měsíců, USD
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Záznam o devizových opcích, které jsou in-the-money, Nad 3 měsíce do 1 roku, USD
31.12.2022 Financování schodku vládních institucí (S.13): Roční, Net (Aktiva mínus Pasiva), Čisté finanční transakce, Finanční aktiva/pasiva celkem, Bez rozlišení splatnosti (nelze aplikovat), Svět celkem, Konsolidováno, Všechny měny
31.12.2023 Úvěry: Celkové náklady úvěrů domácnostem na bydlení v ČR vyjádřené ukazatelem cost of borrowing, Míra v %, Procenta, Měsíční
30.11.2023 Úvěry: Celkove náklady úvěrů domácnostem na bydlení v EA vyjádřené ukazatelem cost of borrowing, Míra v %, Procenta, Měsíční
31.12.2023 Úvěry: Celkové náklady úvěrů nefinančním podnikům v ČR vyjádřené ukazatelem cost of borrowing, Míra v %, Procenta, Měsíční
30.11.2023 Úvěry: Celkové náklady úvěrů nefinančním podnikům v EA vyjádřené ukazatelem cost of borrowing, Míra v %, Procenta, Měsíční
31.12.2023 Platební bilance, běžný účet: Čtvrtletní, USD, Příjem, Kumulace
31.12.2023 Platební bilance, běžný účet: Čtvrtletní, USD, Příjem, Transakce
31.12.2023 Platební bilance, běžný účet: Čtvrtletní, USD, Příjem, Zboží a služby, Kumulace
31.12.2023 Platební bilance, běžný účet: Čtvrtletní, USD, Příjem, Zboží a služby, Transakce
31.12.2023 Platební bilance, běžný účet: Čtvrtletní, USD, Příjem, Zboží, Kumulace
31.12.2023 Platební bilance, běžný účet: Čtvrtletní, USD, Příjem, Zboží, Transakce
31.12.2023 Platební bilance, běžný účet: Čtvrtletní, USD, Příjem, Služby, Kumulace
31.12.2023 Platební bilance, běžný účet: Čtvrtletní, USD, Příjem, Služby, Transakce
31.12.2023 Platební bilance, běžný účet: Čtvrtletní, USD, Příjem, Výrobní služby u cizích fyzických vstupů, Kumulace
31.12.2023 Platební bilance, běžný účet: Čtvrtletní, USD, Příjem, Výrobní služby u cizích fyzických vstupů, Transakce
31.12.2023 Platební bilance, běžný účet: Čtvrtletní, USD, Příjem, Ostatní podnikatelské služby, Kumulace

Graf hodnot, NET INVESTMENT POSITION (in millions of USD)

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... NET INVESTMENT POSITION (in millions of USD) - Total - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Min 30.06.2011 - 112 683.20
Max 31.12.1993 3 821.10

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
30.06.2014 -82 608.80 -85 586.00 2 977.20 -3.48% -95 202.10 12 593.30 -13.23%
31.03.2014 -85 586.00 -89 061.10 3 475.10 -3.90% -91 170.60 5 584.60 -6.13%
31.12.2013 -89 061.10 -96 298.90 7 237.80 -7.52% -98 427.60 9 366.50 -9.52%
30.09.2013 -96 298.90 -95 202.10 -1 096.80 1.15% -98 945.30 2 646.40 -2.67%
30.06.2013 -95 202.10 -91 170.60 -4 031.50 4.42% -92 348.70 -2 853.40 3.09%
31.03.2013 -91 170.60 -98 427.60 7 257.00 -7.37% - 103 218.20 12 047.60 -11.67%
31.12.2012 -98 427.60 -98 945.30 517.70 -0.52% -91 154.60 -7 273.00 7.98%
30.09.2012 -98 945.30 -92 348.70 -6 596.60 7.14% - 102 045.90 3 100.60 -3.04%
30.06.2012 -92 348.70 - 103 218.20 10 869.50 -10.53% - 112 683.20 20 334.50 -18.05%
31.03.2012 - 103 218.20 -91 154.60 -12 063.60 13.23% - 106 399.90 3 181.70 -2.99%
31.12.2011 -91 154.60 - 102 045.90 10 891.30 -10.67% -97 615.80 6 461.20 -6.62%
30.09.2011 - 102 045.90 - 112 683.20 10 637.30 -9.44% - 101 513.00 - 532.90 0.52%
30.06.2011 - 112 683.20 - 106 399.90 -6 283.30 5.91% -81 266.80 -31 416.40 38.66%
31.03.2011 - 106 399.90 -97 615.80 -8 784.10 9.00% -91 347.30 -15 052.60 16.48%
31.12.2010 -97 615.80 - 101 513.00 3 897.20 -3.84% -94 068.00 -3 547.80 3.77%
30.09.2010 - 101 513.00 -81 266.80 -20 246.20 24.91% -96 419.90 -5 093.10 5.28%
30.06.2010 -81 266.80 -91 347.30 10 080.50 -11.04% -88 542.10 7 275.30 -8.22%
31.03.2010 -91 347.30 -94 068.00 2 720.70 -2.89% -73 534.10 -17 813.20 24.22%
31.12.2009 -94 068.00 -96 419.90 2 351.90 -2.44% -79 863.00 -14 205.00 17.79%
30.09.2009 -96 419.90 -88 542.10 -7 877.80 8.90% -88 134.30 -8 285.60 9.40%
30.06.2009 -88 542.10 -73 534.10 -15 008.00 20.41% -98 708.90 10 166.80 -10.30%
31.03.2009 -73 534.10 -79 863.00 6 328.90 -7.92% -88 292.90 14 758.80 -16.72%
31.12.2008 -79 863.00 -88 134.30 8 271.30 -9.38% -78 433.30 -1 429.70 1.82%
30.09.2008 -88 134.30 -98 708.90 10 574.60 -10.71% -67 081.30 -21 053.00 31.38%
30.06.2008 -98 708.90 -88 292.90 -10 416.00 11.80% -54 178.30 -44 530.60 82.19%
31.03.2008 -88 292.90 -78 433.30 -9 859.60 12.57% -51 267.70 -37 025.20 72.22%
31.12.2007 -78 433.30 -67 081.30 -11 352.00 16.92% -51 910.20 -26 523.10 51.09%
30.09.2007 -67 081.30 -54 178.30 -12 903.00 23.82% -43 962.50 -23 118.80 52.59%
30.06.2007 -54 178.30 -51 267.70 -2 910.60 5.68% -42 269.10 -11 909.20 28.17%
31.03.2007 -51 267.70 -51 910.20 642.50 -1.24% -38 036.60 -13 231.10 34.79%
31.12.2006 -51 910.20 -43 962.50 -7 947.70 18.08% -34 059.00 -17 851.20 52.41%
30.09.2006 -43 962.50 -42 269.10 -1 693.40 4.01% -33 767.10 -10 195.40 30.19%
30.06.2006 -42 269.10 -38 036.60 -4 232.50 11.13% -30 304.00 -11 965.10 39.48%
31.03.2006 -38 036.60 -34 059.00 -3 977.60 11.68% -33 964.30 -4 072.30 11.99%
31.12.2005 -34 059.00 -33 767.10 - 291.90 0.86% -36 887.70 2 828.70 -7.67%
30.09.2005 -33 767.10 -30 304.00 -3 463.10 11.43% -25 995.60 -7 771.50 29.90%
30.06.2005 -30 304.00 -33 964.30 3 660.30 -10.78% -22 343.70 -7 960.30 35.63%
31.03.2005 -33 964.30 -36 887.70 2 923.40 -7.93% -19 206.60 -14 757.70 76.84%
31.12.2004 -36 887.70 -25 995.60 -10 892.10 41.90% -20 561.50 -16 326.20 79.40%
30.09.2004 -25 995.60 -22 343.70 -3 651.90 16.34% -15 985.30 -10 010.30 62.62%
30.06.2004 -22 343.70 -19 206.60 -3 137.10 16.33% -14 220.70 -8 123.00 57.12%
31.03.2004 -19 206.60 -20 561.50 1 354.90 -6.59% -12 355.30 -6 851.30 55.45%
31.12.2003 -20 561.50 -15 985.30 -4 576.20 28.63% -13 179.90 -7 381.60 56.01%
30.09.2003 -15 985.30 -14 220.70 -1 764.60 12.41% -12 371.50 -3 613.80 29.21%
30.06.2003 -14 220.70 -12 355.30 -1 865.40 15.10% -12 266.40 -1 954.30 15.93%
31.03.2003 -12 355.30 -13 179.90 824.60 -6.26% -10 907.30 -1 448.00 13.28%
31.12.2002 -13 179.90 -12 371.50 - 808.40 6.53% -6 731.20 -6 448.70 95.80%
30.09.2002 -12 371.50 -12 266.40 - 105.10 0.86% -6 162.00 -6 209.50 100.77%
30.06.2002 -12 266.40 -10 907.30 -1 359.10 12.46% -5 633.70 -6 632.70 117.73%
31.03.2002 -10 907.30 -6 731.20 -4 176.10 62.04% -5 389.40 -5 517.90 102.38%
31.12.2001 -6 731.20 -6 162.00 - 569.20 9.24% -5 074.20 -1 657.00 32.66%
30.09.2001 -6 162.00 -5 633.70 - 528.30 9.38% -3 151.80 -3 010.20 95.51%
30.06.2001 -5 633.70 -5 389.40 - 244.30 4.53% -3 644.70 -1 989.00 54.57%
31.03.2001 -5 389.40 -5 074.20 - 315.20 6.21% -3 969.20 -1 420.20 35.78%
31.12.2000 -5 074.20 -3 151.80 -1 922.40 60.99% -3 083.40 -1 990.80 64.56%
30.09.2000 -3 151.80 -3 644.70 492.90 -13.52% -3 934.90 783.10 -19.90%
30.06.2000 -3 644.70 -3 969.20 324.50 -8.18% -3 934.90 290.20 -7.38%
31.03.2000 -3 969.20 -3 083.40 - 885.80 28.73% -3 934.90 -34.30 0.87%
31.12.1999 -3 083.40 -3 934.90 851.50 -21.64% -3 934.90 851.50 -21.64%
31.12.1998 -3 934.90 -3 084.60 - 850.30 27.57% -3 084.60 - 850.30 27.57%
31.12.1997 -3 084.60 -2 522.00 - 562.60 22.31% -2 522.00 - 562.60 22.31%
31.12.1996 -2 522.00 2 214.20 -4 736.20 - 213.90% 2 214.20 -4 736.20 - 213.90%
31.12.1995 2 214.20 2 383.20 - 169.00 -7.09% 2 383.20 - 169.00 -7.09%
31.12.1994 2 383.20 3 821.10 -1 437.90 -37.63% 3 821.10 -1 437.90 -37.63%
31.12.1993 3 821.10 - - - - - -

Graf jako obrázek

Total - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Total (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Total (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - liabilities)
Total (Aggregated balance sheet of the Czech MFIs (excluding the CNB) - liabilities)
Total (Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - assets (levels))
Total (Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - liabilities (levels))
Total (Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - assets (flows))
Total (Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - liabilities (flows))
Total (Breakdown of loans provided to households)
Total (Capital Account (in millions of CZK))
Total (Financial Account (in millions of CZK))
Loans to residents - total (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of securities other than shares issued by residents - total (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of shares/ other equity issued by residents - total (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Total (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Deposits of residents - total (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - liabilities)
Total (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - liabilities)
Deposits of residents - total (Aggregated balance sheet of the Czech MFIs (excluding the CNB) - liabilities)
Deposits of residents - Other general government/other residents - total (Aggregated balance sheet of the Czech MFIs (excluding the CNB) - liabilities)
Total (Aggregated balance sheet of the Czech MFIs (excluding the CNB) - liabilities)
Loans to residents - total (Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - assets (levels))

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 10.000 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992. Zdroj dat: ČNB ARAD

Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.