Currency and deposits by Sectors and Maturity - ekonomika ČNB

Aktualizace dat Currency and deposits by Sectors and Maturity v této aplikaci skončila 30.6.2023. Aktualizovná data časových řad najdete na stránkách nové aplikace z dat ARAD ČNB
Vyberte statistický ukazatel pro zobrazení hodnot a grafu vývoje nebo se podívejte na poslední hodnoty.

Currency and deposits by Sectors and Maturity in millions of CZK

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.03.2020 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
IND1 3.4.2 - Currency and deposits - net 121 081.00 148 563.00 -18.50% 173 580.00 -30.24%
IND2 3.4.2 - Currency and deposits - assets 78 440.00 4 373.00 1 693.73% 24 379.00 221.75%
IND3 3.4.2 - Currency and deposits - liabilities -42 641.00 - 144 190.00 -70.43% - 149 201.00 -71.42%
IND4 3.4.2.1 - Central bank - net 129 893.00 34 340.00 278.26% 143 409.00 -9.42%
IND5 3.4.2.1 - Central bank - assets 11 903.00 1 562.00 662.04% - 893.00 -1 432.92%
IND6 3.4.2.1 - Central bank - liabilities - 117 990.00 -32 779.00 259.96% - 144 303.00 -18.23%
IND7 3.4.2.1.1 - Short-term - net 129 893.00 34 340.00 278.26% 143 409.00 -9.42%
IND8 3.4.2.1.1 - Short-term - assets 11 903.00 1 562.00 662.04% - 893.00 -1 432.92%
IND9 3.4.2.1.1 - Short-term - liabilities - 117 990.00 -32 779.00 259.96% - 144 303.00 -18.23%
IND10 3.4.2.1.2 - Long-term - net 0.00 0.00 - 0.00 -
IND11 3.4.2.1.2 - Long-term - assets 0.00 0.00 - 0.00 -
IND12 3.4.2.1.2 - Long-term - liabilities 0.00 0.00 - 0.00 -
IND13 3.4.2.2 - Deposit-taking corporations, except Central bank - net -16 650.00 107 431.00 - 115.50% 29 616.00 - 156.22%
IND14 3.4.2.2 - Deposit-taking corporations, except Central bank - assets 58 699.00 -3 981.00 -1 574.48% 24 718.00 137.47%
IND15 3.4.2.2 - Deposit-taking corporations, except Central bank - liabilities 75 350.00 - 111 411.00 - 167.63% -4 898.00 -1 638.38%
IND16 3.4.2.2.1 - Short-term - net -7 365.00 71 028.00 - 110.37% 17 822.00 - 141.33%
IND17 3.4.2.2.1 - Short-term - assets 65 649.00 -14 132.00 - 564.54% 22 027.00 198.04%
IND18 3.4.2.2.1 - Short-term - liabilities 73 014.00 -85 160.00 - 185.74% 4 205.00 1 636.36%
IND19 3.4.2.2.2 - Long-term - net -9 285.00 36 402.00 - 125.51% 11 794.00 - 178.73%
IND20 3.4.2.2.2 - Long-term - assets -6 950.00 10 151.00 - 168.47% 2 691.00 - 358.27%
IND21 3.4.2.2.2 - Long-term - liabilities 2 335.00 -26 251.00 - 108.89% -9 103.00 - 125.65%
IND22 3.4.2.3 - General government - net 15.00 3.00 400.00% 7.00 114.29%
IND23 3.4.2.3 - General government - assets 15.00 3.00 400.00% 7.00 114.29%
IND24 3.4.2.3 - General government - liabilities 0.00 0.00 - 0.00 -
IND25 3.4.2.3.1 - Short-term - net 15.00 3.00 400.00% 7.00 114.29%
IND26 3.4.2.3.1 - Short-term - assets 15.00 3.00 400.00% 7.00 114.29%
IND27 3.4.2.3.1 - Short-term - liabilities 0.00 0.00 - 0.00 -
IND28 3.4.2.3.2 - Long-term - net 0.00 0.00 - 0.00 -
IND29 3.4.2.3.2 - Long-term - assets 0.00 0.00 - 0.00 -
IND30 3.4.2.3.2 - Long-term - liabilities 0.00 0.00 - 0.00 -
IND31 3.4.2.4 - Other sectors - net 7 822.00 6 789.00 15.22% 548.00 1 327.37%
IND32 3.4.2.4 - Other sectors - assets 7 822.00 6 789.00 15.22% 548.00 1 327.37%
IND33 3.4.2.4 - Other sectors - liabilities 0.00 0.00 - 0.00 -
IND34 3.4.2.4.0.1 - Short-term - net 7 822.00 6 789.00 15.22% 548.00 1 327.37%
IND35 3.4.2.4.0.1 - Short-term - assets 7 822.00 6 789.00 15.22% 548.00 1 327.37%
IND36 3.4.2.4.0.1 - Short-term - liabilities 0.00 0.00 - 0.00 -
IND37 3.4.2.4.0.2 - Long-term - net 0.00 0.00 - 0.00 -
IND38 3.4.2.4.0.2 - Long-term - assets 0.00 0.00 - 0.00 -
IND39 3.4.2.4.0.2 - Long-term - liabilities 0.00 0.00 - 0.00 -

Currency and deposits by Sectors and Maturity in millions of EUR

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.03.2020 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
IND1 3.4.2 - Currency and deposits - net 4 431.00 5 767.00 -23.17% 6 728.00 -34.14%
IND2 3.4.2 - Currency and deposits - assets 2 871.00 162.00 1 672.22% 945.00 203.81%
IND3 3.4.2 - Currency and deposits - liabilities -1 561.00 -5 605.00 -72.15% -5 783.00 -73.01%
IND4 3.4.2.1 - Central bank - net 4 754.00 1 266.00 275.51% 5 559.00 -14.48%
IND5 3.4.2.1 - Central bank - assets 436.00 62.00 603.23% -35.00 -1 345.71%
IND6 3.4.2.1 - Central bank - liabilities -4 318.00 -1 204.00 258.64% -5 593.00 -22.80%
IND7 3.4.2.1.1 - Short-term - net 4 754.00 1 266.00 275.51% 5 559.00 -14.48%
IND8 3.4.2.1.1 - Short-term - assets 436.00 62.00 603.23% -35.00 -1 345.71%
IND9 3.4.2.1.1 - Short-term - liabilities -4 318.00 -1 204.00 258.64% -5 593.00 -22.80%
IND10 3.4.2.1.2 - Long-term - net 0.00 0.00 - 0.00 -
IND11 3.4.2.1.2 - Long-term - assets 0.00 0.00 - 0.00 -
IND12 3.4.2.1.2 - Long-term - liabilities 0.00 0.00 - 0.00 -
IND13 3.4.2.2 - Deposit-taking corporations, except Central bank - net - 609.00 4 234.00 - 114.38% 1 148.00 - 153.05%
IND14 3.4.2.2 - Deposit-taking corporations, except Central bank - assets 2 148.00 - 167.00 -1 386.23% 958.00 124.22%
IND15 3.4.2.2 - Deposit-taking corporations, except Central bank - liabilities 2 758.00 -4 401.00 - 162.67% - 190.00 -1 551.58%
IND16 3.4.2.2.1 - Short-term - net - 270.00 2 801.00 - 109.64% 691.00 - 139.07%
IND17 3.4.2.2.1 - Short-term - assets 2 403.00 - 566.00 - 524.56% 854.00 181.38%
IND18 3.4.2.2.1 - Short-term - liabilities 2 672.00 -3 367.00 - 179.36% 163.00 1 539.26%
IND19 3.4.2.2.2 - Long-term - net - 340.00 1 433.00 - 123.73% 457.00 - 174.40%
IND20 3.4.2.2.2 - Long-term - assets - 254.00 399.00 - 163.66% 104.00 - 344.23%
IND21 3.4.2.2.2 - Long-term - liabilities 85.00 -1 034.00 - 108.22% - 353.00 - 124.08%
IND22 3.4.2.3 - General government - net 1.00 0.00 - 0.00 -
IND23 3.4.2.3 - General government - assets 1.00 0.00 - 0.00 -
IND24 3.4.2.3 - General government - liabilities 0.00 0.00 - 0.00 -
IND25 3.4.2.3.1 - Short-term - net 1.00 0.00 - 0.00 -
IND26 3.4.2.3.1 - Short-term - assets 1.00 0.00 - 0.00 -
IND27 3.4.2.3.1 - Short-term - liabilities 0.00 0.00 - 0.00 -
IND28 3.4.2.3.2 - Long-term - net 0.00 0.00 - 0.00 -
IND29 3.4.2.3.2 - Long-term - assets 0.00 0.00 - 0.00 -
IND30 3.4.2.3.2 - Long-term - liabilities 0.00 0.00 - 0.00 -
IND31 3.4.2.4 - Other sectors - net 286.00 267.00 7.12% 21.00 1 261.90%
IND32 3.4.2.4 - Other sectors - assets 286.00 267.00 7.12% 21.00 1 261.90%
IND33 3.4.2.4 - Other sectors - liabilities 0.00 0.00 - 0.00 -
IND34 3.4.2.4.0.1 - Short-term - net 286.00 267.00 7.12% 21.00 1 261.90%
IND35 3.4.2.4.0.1 - Short-term - assets 286.00 267.00 7.12% 21.00 1 261.90%
IND36 3.4.2.4.0.1 - Short-term - liabilities 0.00 0.00 - 0.00 -
IND37 3.4.2.4.0.2 - Long-term - net 0.00 0.00 - 0.00 -
IND38 3.4.2.4.0.2 - Long-term - assets 0.00 0.00 - 0.00 -
IND39 3.4.2.4.0.2 - Long-term - liabilities 0.00 0.00 - 0.00 -

Currency and deposits by Sectors and Maturity in millions of USD

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.03.2020 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
IND1 3.4.2 - Currency and deposits - net 4 854.00 6 568.00 -26.10% 7 557.00 -35.77%
IND2 3.4.2 - Currency and deposits - assets 3 145.00 190.00 1 555.26% 1 061.00 196.42%
IND3 3.4.2 - Currency and deposits - liabilities -1 710.00 -6 378.00 -73.19% -6 496.00 -73.68%
IND4 3.4.2.1 - Central bank - net 5 208.00 1 420.00 266.76% 6 244.00 -16.59%
IND5 3.4.2.1 - Central bank - assets 477.00 72.00 562.50% -39.00 -1 323.08%
IND6 3.4.2.1 - Central bank - liabilities -4 730.00 -1 348.00 250.89% -6 283.00 -24.72%
IND7 3.4.2.1.1 - Short-term - net 5 208.00 1 420.00 266.76% 6 244.00 -16.59%
IND8 3.4.2.1.1 - Short-term - assets 477.00 72.00 562.50% -39.00 -1 323.08%
IND9 3.4.2.1.1 - Short-term - liabilities -4 730.00 -1 348.00 250.89% -6 283.00 -24.72%
IND10 3.4.2.1.2 - Long-term - net 0.00 0.00 - 0.00 -
IND11 3.4.2.1.2 - Long-term - assets 0.00 0.00 - 0.00 -
IND12 3.4.2.1.2 - Long-term - liabilities 0.00 0.00 - 0.00 -
IND13 3.4.2.2 - Deposit-taking corporations, except Central bank - net - 668.00 4 843.00 - 113.79% 1 289.00 - 151.82%
IND14 3.4.2.2 - Deposit-taking corporations, except Central bank - assets 2 353.00 - 188.00 -1 351.60% 1 076.00 118.68%
IND15 3.4.2.2 - Deposit-taking corporations, except Central bank - liabilities 3 021.00 -5 030.00 - 160.06% - 213.00 -1 518.31%
IND16 3.4.2.2.1 - Short-term - net - 295.00 3 214.00 - 109.18% 776.00 - 138.02%
IND17 3.4.2.2.1 - Short-term - assets 2 632.00 - 638.00 - 512.54% 959.00 174.45%
IND18 3.4.2.2.1 - Short-term - liabilities 2 927.00 -3 853.00 - 175.97% 183.00 1 499.45%
IND19 3.4.2.2.2 - Long-term - net - 372.00 1 629.00 - 122.84% 513.00 - 172.51%
IND20 3.4.2.2.2 - Long-term - assets - 279.00 451.00 - 161.86% 117.00 - 338.46%
IND21 3.4.2.2.2 - Long-term - liabilities 94.00 -1 178.00 - 107.98% - 396.00 - 123.74%
IND22 3.4.2.3 - General government - net 1.00 0.00 - 0.00 -
IND23 3.4.2.3 - General government - assets 1.00 0.00 - 0.00 -
IND24 3.4.2.3 - General government - liabilities 0.00 0.00 - 0.00 -
IND25 3.4.2.3.1 - Short-term - net 1.00 0.00 - 0.00 -
IND26 3.4.2.3.1 - Short-term - assets 1.00 0.00 - 0.00 -
IND27 3.4.2.3.1 - Short-term - liabilities 0.00 0.00 - 0.00 -
IND28 3.4.2.3.2 - Long-term - net 0.00 0.00 - 0.00 -
IND29 3.4.2.3.2 - Long-term - assets 0.00 0.00 - 0.00 -
IND30 3.4.2.3.2 - Long-term - liabilities 0.00 0.00 - 0.00 -
IND31 3.4.2.4 - Other sectors - net 314.00 305.00 2.95% 24.00 1 208.33%
IND32 3.4.2.4 - Other sectors - assets 314.00 305.00 2.95% 24.00 1 208.33%
IND33 3.4.2.4 - Other sectors - liabilities 0.00 0.00 - 0.00 -
IND34 3.4.2.4.0.1 - Short-term - net 314.00 305.00 2.95% 24.00 1 208.33%
IND35 3.4.2.4.0.1 - Short-term - assets 314.00 305.00 2.95% 24.00 1 208.33%
IND36 3.4.2.4.0.1 - Short-term - liabilities 0.00 0.00 - 0.00 -
IND37 3.4.2.4.0.2 - Long-term - net 0.00 0.00 - 0.00 -
IND38 3.4.2.4.0.2 - Long-term - assets 0.00 0.00 - 0.00 -
IND39 3.4.2.4.0.2 - Long-term - liabilities 0.00 0.00 - 0.00 -
Currency and deposits by Sectors and Maturity in millions of EUR
4.2 - Currency and deposits - net (109 hodnot, 31.03.2020)
4.2 - Currency and deposits - assets (109 hodnot, 31.03.2020)
4.2 - Currency and deposits - liabilities (109 hodnot, 31.03.2020)
4.2.1 - Central bank - net (109 hodnot, 31.03.2020)
4.2.1 - Central bank - assets (109 hodnot, 31.03.2020)
4.2.1 - Central bank - liabilities (109 hodnot, 31.03.2020)
4.2.1.1 - Short-term - net (109 hodnot, 31.03.2020)
4.2.1.1 - Short-term - assets (109 hodnot, 31.03.2020)
4.2.1.1 - Short-term - liabilities (109 hodnot, 31.03.2020)
4.2.1.2 - Long-term - net (109 hodnot, 31.03.2020)
4.2.1.2 - Long-term - assets (109 hodnot, 31.03.2020)
4.2.1.2 - Long-term - liabilities (109 hodnot, 31.03.2020)
4.2.2 - Deposit-taking corporations, except Central bank - net (109 hodnot, 31.03.2020)
4.2.2 - Deposit-taking corporations, except Central bank - assets (109 hodnot, 31.03.2020)
4.2.2 - Deposit-taking corporations, except Central bank - liabilities (109 hodnot, 31.03.2020)
4.2.2.1 - Short-term - net (109 hodnot, 31.03.2020)
4.2.2.1 - Short-term - assets (109 hodnot, 31.03.2020)
4.2.2.1 - Short-term - liabilities (109 hodnot, 31.03.2020)
4.2.2.2 - Long-term - net (109 hodnot, 31.03.2020)
4.2.2.2 - Long-term - assets (109 hodnot, 31.03.2020)
4.2.2.2 - Long-term - liabilities (109 hodnot, 31.03.2020)
4.2.3 - General government - net (109 hodnot, 31.03.2020)
4.2.3 - General government - assets (109 hodnot, 31.03.2020)
4.2.3 - General government - liabilities (109 hodnot, 31.03.2020)
4.2.3.1 - Short-term - net (109 hodnot, 31.03.2020)
4.2.3.1 - Short-term - assets (109 hodnot, 31.03.2020)
4.2.3.1 - Short-term - liabilities (109 hodnot, 31.03.2020)
4.2.3.2 - Long-term - net (109 hodnot, 31.03.2020)
4.2.3.2 - Long-term - assets (109 hodnot, 31.03.2020)
4.2.3.2 - Long-term - liabilities (109 hodnot, 31.03.2020)
4.2.4 - Other sectors - net (109 hodnot, 31.03.2020)
4.2.4 - Other sectors - assets (109 hodnot, 31.03.2020)
4.2.4 - Other sectors - liabilities (109 hodnot, 31.03.2020)
4.2.4.0.1 - Short-term - net (109 hodnot, 31.03.2020)
4.2.4.0.1 - Short-term - assets (109 hodnot, 31.03.2020)
4.2.4.0.1 - Short-term - liabilities (109 hodnot, 31.03.2020)
4.2.4.0.2 - Long-term - net (109 hodnot, 31.03.2020)
4.2.4.0.2 - Long-term - assets (109 hodnot, 31.03.2020)
4.2.4.0.2 - Long-term - liabilities (109 hodnot, 31.03.2020)
Currency and deposits by Sectors and Maturity in millions of CZK
4.2 - Currency and deposits - net (109 hodnot, 31.03.2020)
4.2 - Currency and deposits - assets (109 hodnot, 31.03.2020)
4.2 - Currency and deposits - liabilities (109 hodnot, 31.03.2020)
4.2.1 - Central bank - net (109 hodnot, 31.03.2020)
4.2.1 - Central bank - assets (109 hodnot, 31.03.2020)
4.2.1 - Central bank - liabilities (109 hodnot, 31.03.2020)
4.2.1.1 - Short-term - net (109 hodnot, 31.03.2020)
4.2.1.1 - Short-term - assets (109 hodnot, 31.03.2020)
4.2.1.1 - Short-term - liabilities (109 hodnot, 31.03.2020)
4.2.1.2 - Long-term - net (109 hodnot, 31.03.2020)
4.2.1.2 - Long-term - assets (109 hodnot, 31.03.2020)
4.2.1.2 - Long-term - liabilities (109 hodnot, 31.03.2020)
4.2.2 - Deposit-taking corporations, except Central bank - net (109 hodnot, 31.03.2020)
4.2.2 - Deposit-taking corporations, except Central bank - assets (109 hodnot, 31.03.2020)
4.2.2 - Deposit-taking corporations, except Central bank - liabilities (109 hodnot, 31.03.2020)
4.2.2.1 - Short-term - net (109 hodnot, 31.03.2020)
4.2.2.1 - Short-term - assets (109 hodnot, 31.03.2020)
4.2.2.1 - Short-term - liabilities (109 hodnot, 31.03.2020)
4.2.2.2 - Long-term - net (109 hodnot, 31.03.2020)
4.2.2.2 - Long-term - assets (109 hodnot, 31.03.2020)
4.2.2.2 - Long-term - liabilities (109 hodnot, 31.03.2020)
4.2.3 - General government - net (109 hodnot, 31.03.2020)
4.2.3 - General government - assets (109 hodnot, 31.03.2020)
4.2.3 - General government - liabilities (109 hodnot, 31.03.2020)
4.2.3.1 - Short-term - net (109 hodnot, 31.03.2020)
4.2.3.1 - Short-term - assets (109 hodnot, 31.03.2020)
4.2.3.1 - Short-term - liabilities (109 hodnot, 31.03.2020)
4.2.3.2 - Long-term - net (109 hodnot, 31.03.2020)
4.2.3.2 - Long-term - assets (109 hodnot, 31.03.2020)
4.2.3.2 - Long-term - liabilities (109 hodnot, 31.03.2020)
4.2.4 - Other sectors - net (109 hodnot, 31.03.2020)
4.2.4 - Other sectors - assets (109 hodnot, 31.03.2020)
4.2.4 - Other sectors - liabilities (109 hodnot, 31.03.2020)
4.2.4.0.1 - Short-term - net (109 hodnot, 31.03.2020)
4.2.4.0.1 - Short-term - assets (109 hodnot, 31.03.2020)
4.2.4.0.1 - Short-term - liabilities (109 hodnot, 31.03.2020)
4.2.4.0.2 - Long-term - net (109 hodnot, 31.03.2020)
4.2.4.0.2 - Long-term - assets (109 hodnot, 31.03.2020)
4.2.4.0.2 - Long-term - liabilities (109 hodnot, 31.03.2020)
Currency and deposits by Sectors and Maturity in millions of USD
4.2 - Currency and deposits - net (109 hodnot, 31.03.2020)
4.2 - Currency and deposits - assets (109 hodnot, 31.03.2020)
4.2 - Currency and deposits - liabilities (109 hodnot, 31.03.2020)
4.2.1 - Central bank - net (109 hodnot, 31.03.2020)
4.2.1 - Central bank - assets (109 hodnot, 31.03.2020)
4.2.1 - Central bank - liabilities (109 hodnot, 31.03.2020)
4.2.1.1 - Short-term - net (109 hodnot, 31.03.2020)
4.2.1.1 - Short-term - assets (109 hodnot, 31.03.2020)
4.2.1.1 - Short-term - liabilities (109 hodnot, 31.03.2020)
4.2.1.2 - Long-term - net (109 hodnot, 31.03.2020)
4.2.1.2 - Long-term - assets (109 hodnot, 31.03.2020)
4.2.1.2 - Long-term - liabilities (109 hodnot, 31.03.2020)
4.2.2 - Deposit-taking corporations, except Central bank - net (109 hodnot, 31.03.2020)
4.2.2 - Deposit-taking corporations, except Central bank - assets (109 hodnot, 31.03.2020)
4.2.2 - Deposit-taking corporations, except Central bank - liabilities (109 hodnot, 31.03.2020)
4.2.2.1 - Short-term - net (109 hodnot, 31.03.2020)
4.2.2.1 - Short-term - assets (109 hodnot, 31.03.2020)
4.2.2.1 - Short-term - liabilities (109 hodnot, 31.03.2020)
4.2.2.2 - Long-term - net (109 hodnot, 31.03.2020)
4.2.2.2 - Long-term - assets (109 hodnot, 31.03.2020)
4.2.2.2 - Long-term - liabilities (109 hodnot, 31.03.2020)
4.2.3 - General government - net (109 hodnot, 31.03.2020)
4.2.3 - General government - assets (109 hodnot, 31.03.2020)
4.2.3 - General government - liabilities (109 hodnot, 31.03.2020)
4.2.3.1 - Short-term - net (109 hodnot, 31.03.2020)
4.2.3.1 - Short-term - assets (109 hodnot, 31.03.2020)
4.2.3.1 - Short-term - liabilities (109 hodnot, 31.03.2020)
4.2.3.2 - Long-term - net (109 hodnot, 31.03.2020)
4.2.3.2 - Long-term - assets (109 hodnot, 31.03.2020)
4.2.3.2 - Long-term - liabilities (109 hodnot, 31.03.2020)
4.2.4 - Other sectors - net (109 hodnot, 31.03.2020)
4.2.4 - Other sectors - assets (109 hodnot, 31.03.2020)
4.2.4 - Other sectors - liabilities (109 hodnot, 31.03.2020)
4.2.4.0.1 - Short-term - net (109 hodnot, 31.03.2020)
4.2.4.0.1 - Short-term - assets (109 hodnot, 31.03.2020)
4.2.4.0.1 - Short-term - liabilities (109 hodnot, 31.03.2020)
4.2.4.0.2 - Long-term - net (109 hodnot, 31.03.2020)
4.2.4.0.2 - Long-term - assets (109 hodnot, 31.03.2020)
4.2.4.0.2 - Long-term - liabilities (109 hodnot, 31.03.2020)

Ekonomické ukazatele České národní banky


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Currency and deposits by Sectors and Maturity (Selected Items of the Other Investments by Sectors and Maturity)
Currency and deposits by Sectors and Maturity (Selected Items of the Other Investments by Sectors and Maturity)
Currency and deposits by Sectors and Maturity (Items of the Other Investments)
Currency and deposits by Sectors and Maturity (Selected Items of the Other Investments by Sectors and Maturity)
Currency and deposits by Sectors and Maturity (Selected Items of the Other Investments by Sectors and Maturity)
Currency and deposits by Sectors and Maturity (Selected Items of the Other Investments by Sectors and Maturity)
Monetary and financial statistics (Statistical data)
Holdings of securities other than shares issued by residents - total (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of securities other than shares issued by residents - MFIs (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of securities other than shares issued by residents - General government (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of securities other than shares issued by residents - Other residents (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of shares/ other equity issued by residents - total (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of shares/ other equity issued by residents - MFIs (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of shares/ other equity issued by residents - Other residents (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Currency in circulation (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - liabilities)
Deposits of residents - total (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - liabilities)

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 10.000 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992. Zdroj dat: ČNB ARAD

Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.