Aktiva, hlavní položky, CZK (Bilance bank»Aktiva) - ekonomika ČNB

Aktualizace dat Aktiva, hlavní položky, CZK (Bilance bank»Aktiva) v této aplikaci skončila 30.6.2023. Aktualizovná data časových řad najdete na stránkách nové aplikace z dat ARAD ČNB

Nové časové řady makroekonomiky a jejich data

Data ke dniŘada nebo sestava
- Bilance - aktiva - hlavní položky (1012)
- Bilance - pasiva - hlavní položky (1013)
31.05.2024 Bilance obchodních bank - aktiva: Měsíční, Aktiva bilanční celkem, Rezidenti a nerezidenti, CZK
31.05.2024 Bilance obchodních bank - aktiva: Měsíční, Stálá aktiva, Rezidenti a nerezidenti, CZK
31.05.2024 Bilance obchodních bank - aktiva: Měsíční, Ostatní aktiva bilanční, Rezidenti a nerezidenti, CZK
31.05.2024 Bilance obchodních bank - pasiva: Měsíční, Opravné položky, Rezidenti a nerezidenti, CZK
31.03.2024 Platební bilance, finanční účet: Čtvrtletní, CZK, Bilance, Rezervní aktiva - Ostatní rezervní aktiva, Kumulace
31.03.2024 Platební bilance, finanční účet: Čtvrtletní, CZK, Bilance, Rezervní aktiva - Ostatní rezervní aktiva, Transakce
31.03.2024 Platební bilance, finanční účet: Čtvrtletní, CZK, Bilance, Rezervní aktiva - Ostatní rezervní aktiva - Oběživo a vklady, Kumulace
31.03.2024 Platební bilance, finanční účet: Čtvrtletní, CZK, Bilance, Rezervní aktiva - Ostatní rezervní aktiva - Oběživo a vklady, Transakce
31.03.2024 Platební bilance, finanční účet: Čtvrtletní, CZK, Bilance, Rezervní aktiva - Ostatní rezervní aktiva - Cenné papíry, Kumulace
31.03.2024 Platební bilance, finanční účet: Čtvrtletní, CZK, Bilance, Rezervní aktiva - Ostatní rezervní aktiva - Cenné papíry, Transakce
31.03.2024 Platební bilance, finanční účet: Čtvrtletní, CZK, Bilance, Rezervní aktiva - Ostatní rezervní aktiva - Finanční deriváty, Kumulace
31.03.2024 Platební bilance, finanční účet: Čtvrtletní, CZK, Bilance, Rezervní aktiva - Ostatní rezervní aktiva - Finanční deriváty, Transakce
31.03.2024 Platební bilance, finanční účet: Čtvrtletní, CZK, Bilance, Rezervní aktiva - Ostatní rezervní aktiva - Ostatní pohledávky, Kumulace
31.03.2024 Platební bilance, finanční účet: Čtvrtletní, CZK, Bilance, Rezervní aktiva - Ostatní rezervní aktiva - Ostatní pohledávky, Transakce
31.05.2024 Bilance obchodních bank - aktiva: Měsíční, Vklady a úvěry u centrálních bank, Rezidenti a nerezidenti, CZK
31.05.2024 Bilance obchodních bank - aktiva: Měsíční, Neobchodovatelné dluhové cenné papíry v držení banky, Rezidenti a nerezidenti, CZK
31.05.2024 Bilance obchodních bank - aktiva: Měsíční, Ostatní dluhové cenné papíry v držení banky, Rezidenti a nerezidenti, CZK
31.03.2024 Platební bilance, finanční účet: Čtvrtletní, CZK, Aktiva, Rezervní aktiva - Ostatní rezervní aktiva, Kumulace

Aktiva, hlavní položky, CZK - Poslední hodnoty

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.10.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Aktiva bilanční celkem, CZK 6 530 350.60 6 486 448.00 0.68% 6 182 079.80 5.63%
UK2 Pokladna, CZK 38 956.80 37 896.90 2.80% 37 097.00 5.01%
UK3 Poskytnuté úvěry a vklady, CZK 5 274 068.10 5 238 617.30 0.68% 4 997 622.50 5.53%
UK4 Vklady a úvěry u centrálních bank, CZK 2 466 317.50 2 452 903.60 0.55% 2 364 957.10 4.29%
UK5 Vklady a úvěry u jiných úvěrových institucí, CZK 147 452.00 142 316.20 3.61% 132 616.30 11.19%
UK6 Úvěry a ostatní pohledávky za klienty celkem, CZK 2 660 298.70 2 643 397.50 0.64% 2 500 049.10 6.41%
UK7 Neobchodovatelné dluhové cenné papíry v držení banky, CZK 18 770.80 18 390.10 2.07% 18 697.80 0.39%
UK8 Ostatní dluhové cenné papíry v držení banky, CZK 809 788.10 813 337.20 -0.44% 773 697.00 4.66%
UK9 Podílové listy a akcie fondů peněžního trhu, CZK 0.00 0.00 - 0.00 -
UK10 Ostatní akcie a majetkové účasti v držení banky, CZK 96 755.70 96 724.80 0.03% 96 131.10 0.65%
UK11 Stálá aktiva, CZK 133 808.00 133 097.00 0.53% 125 640.40 6.50%
UK12 Ostatní aktiva bilanční, CZK 158 203.10 148 384.80 6.62% 133 194.00 18.78%
UK13 z toho: Kladná reálná hodnota derivátů, CZK 109 515.60 95 469.80 14.71% 77 689.00 40.97%

Aktiva bilanční celkem, CZK

ObdobíHodnota
31.10.2018 6 530 350.60
30.09.2018 6 486 448.00
31.08.2018 6 495 510.60
31.07.2018 6 436 863.70
30.06.2018 6 345 011.80
31.05.2018 6 453 818.80
30.04.2018 6 391 371.80
31.03.2018 6 263 214.90
28.02.2018 6 236 299.40
31.01.2018 6 247 357.70
Další »
Aktiva bilanční celkem, CZK,Aktiva, hlavní položky, CZK

Pokladna, CZK

ObdobíHodnota
31.10.2018 38 956.80
30.09.2018 37 896.90
31.08.2018 38 380.30
31.07.2018 38 509.30
30.06.2018 38 702.20
31.05.2018 37 220.10
30.04.2018 38 166.90
31.03.2018 39 081.90
28.02.2018 39 191.80
31.01.2018 41 398.40
Další »
Pokladna, CZK,Aktiva, hlavní položky, CZK

Poskytnuté úvěry a vklady, CZK

ObdobíHodnota
31.10.2018 5 274 068.10
30.09.2018 5 238 617.30
31.08.2018 5 247 651.70
31.07.2018 5 179 185.90
30.06.2018 5 091 643.70
31.05.2018 5 235 668.10
30.04.2018 5 186 086.50
31.03.2018 5 071 996.90
28.02.2018 5 061 393.20
31.01.2018 5 076 724.30
Další »
Poskytnuté úvěry a vklady, CZK,Aktiva, hlavní položky, CZK

Vklady a úvěry u centrálních bank, CZK

ObdobíHodnota
31.10.2018 2 466 317.50
30.09.2018 2 452 903.60
31.08.2018 2 489 355.30
31.07.2018 2 423 017.90
30.06.2018 2 393 574.50
31.05.2018 2 529 274.00
30.04.2018 2 482 286.60
31.03.2018 2 381 201.20
28.02.2018 2 393 678.30
31.01.2018 2 432 125.50
Další »
Vklady a úvěry u centrálních bank, CZK,Aktiva, hlavní položky, CZK

Vklady a úvěry u jiných úvěrových institucí, CZK

ObdobíHodnota
31.10.2018 147 452.00
30.09.2018 142 316.20
31.08.2018 137 412.50
31.07.2018 142 792.30
30.06.2018 111 627.40
31.05.2018 148 063.80
30.04.2018 162 888.70
31.03.2018 157 904.90
28.02.2018 151 688.00
31.01.2018 129 682.80
Další »
Vklady a úvěry u jiných úvěrových institucí, CZK,Aktiva, hlavní položky, CZK

Úvěry a ostatní pohledávky za klienty celkem, CZK

ObdobíHodnota
31.10.2018 2 660 298.70
30.09.2018 2 643 397.50
31.08.2018 2 620 883.90
31.07.2018 2 613 375.60
30.06.2018 2 586 441.80
31.05.2018 2 558 330.30
30.04.2018 2 540 911.20
31.03.2018 2 532 890.90
28.02.2018 2 516 026.90
31.01.2018 2 514 916.00
Další »
Úvěry a ostatní pohledávky za klienty celkem, CZK,Aktiva, hlavní položky, CZK

Neobchodovatelné dluhové cenné papíry v držení banky, CZK

ObdobíHodnota
31.10.2018 18 770.80
30.09.2018 18 390.10
31.08.2018 18 465.40
31.07.2018 19 406.60
30.06.2018 18 526.50
31.05.2018 19 225.60
30.04.2018 19 271.00
31.03.2018 19 781.50
28.02.2018 20 299.20
31.01.2018 20 499.90
Další »
Neobchodovatelné dluhové cenné papíry v držení banky, CZK,Aktiva, hlavní položky, CZK

Ostatní dluhové cenné papíry v držení banky, CZK

ObdobíHodnota
31.10.2018 809 788.10
30.09.2018 813 337.20
31.08.2018 816 886.90
31.07.2018 831 317.00
30.06.2018 825 555.10
31.05.2018 800 706.20
30.04.2018 789 947.10
31.03.2018 776 451.20
28.02.2018 761 986.50
31.01.2018 745 265.70
Další »
Ostatní dluhové cenné papíry v držení banky, CZK,Aktiva, hlavní položky, CZK

Podílové listy a akcie fondů peněžního trhu, CZK

ObdobíHodnota
31.10.2018 0.00
30.09.2018 0.00
31.08.2018 0.00
31.07.2018 0.00
30.06.2018 0.00
31.05.2018 0.00
30.04.2018 0.00
31.03.2018 0.00
28.02.2018 0.00
31.01.2018 0.00
Další »
Podílové listy a akcie fondů peněžního trhu, CZK,Aktiva, hlavní položky, CZK

Ostatní akcie a majetkové účasti v držení banky, CZK

ObdobíHodnota
31.10.2018 96 755.70
30.09.2018 96 724.80
31.08.2018 95 953.70
31.07.2018 95 135.60
30.06.2018 95 212.90
31.05.2018 95 169.50
30.04.2018 95 058.30
31.03.2018 91 410.90
28.02.2018 90 491.80
31.01.2018 91 129.40
Další »
Ostatní akcie a majetkové účasti v držení banky, CZK,Aktiva, hlavní položky, CZK

Stálá aktiva, CZK

ObdobíHodnota
31.10.2018 133 808.00
30.09.2018 133 097.00
31.08.2018 133 395.40
31.07.2018 132 859.70
30.06.2018 132 006.50
31.05.2018 131 446.20
30.04.2018 130 793.90
31.03.2018 130 248.40
28.02.2018 129 948.40
31.01.2018 129 703.10
Další »
Stálá aktiva, CZK,Aktiva, hlavní položky, CZK

Ostatní aktiva bilanční, CZK

ObdobíHodnota
31.10.2018 158 203.10
30.09.2018 148 384.80
31.08.2018 144 777.10
31.07.2018 140 455.40
30.06.2018 143 369.40
31.05.2018 134 383.30
30.04.2018 132 048.00
31.03.2018 134 244.20
28.02.2018 132 988.50
31.01.2018 142 637.00
Další »
Ostatní aktiva bilanční, CZK,Aktiva, hlavní položky, CZK

z toho: Kladná reálná hodnota derivátů, CZK

ObdobíHodnota
31.10.2018 109 515.60
30.09.2018 95 469.80
31.08.2018 88 718.10
31.07.2018 83 290.10
30.06.2018 85 016.50
31.05.2018 77 756.00
30.04.2018 72 055.20
31.03.2018 72 306.80
28.02.2018 76 891.50
31.01.2018 87 132.30
Další »
z toho: Kladná reálná hodnota derivátů, CZK,Aktiva, hlavní položky, CZK

Ekonomické ukazatele České národní banky


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Aktiva, hlavní položky, CZK (Aktiva)
Zahraniční aktiva (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Stálá aktiva (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Ostatní aktiva (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Loans to households (levels) - CZK (Monetary financial institution loans broken down by remaining maturity and interest rate reset)
Loans to non-financial corporations (levels) - CZK (Monetary financial institution loans broken down by remaining maturity and interest rate reset)
Table B1.1: Bank interest rates on CZK-denominated deposits by Czech residents - new business (%) (Assets)
Table B1.2: Bank interest rates on CZK-denominated loans by Czech households - new business (Interest rates (harmonized))
Table B1.3: Bank interest rates on CZK-denominated loans by Czech non-financial corporations - new business (%) (Interest rates (harmonized))
Non-financial corporations (S.11) - loans up to 7,5 mil. CZK - total (Table B1.3: Bank interest rates on CZK-denominated loans by Czech non-financial corporations - new business (%))
Non-financial corporations (S.11) - loans up to 7,5 mil. CZK - floating rate and up to 1 year rate fixation (Table B1.3: Bank interest rates on CZK-denominated loans by Czech non-financial corporations - new business (%))

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 10.000 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992. Zdroj dat: ČNB ARAD

Zobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.