Platební bilance v mil. USD (Platební bilance) - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 

Poslední hodnoty

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.09.2017 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 1-Běžný účet (B12)-NET -1 712.40 - 375.90 355.55% - 942.30 81.73%
UK2 1-Běžný účet (B12)-CR 45 502.00 47 731.30 -4.67% 39 814.20 14.29%
UK3 1-Běžný účet (B12)-DB 47 214.40 48 107.30 -1.86% 40 756.50 15.85%
UK4 1.A-BÚ-Zboží a služby (P6/P7) (B11)-NET 3 202.10 4 564.70 -29.85% 3 009.80 6.39%
UK5 1.A-BÚ-Zboží a služby (P6/P7) (B11)-CR 42 741.30 44 781.90 -4.56% 37 183.30 14.95%
UK6 1.A-BÚ-Zboží a služby (P6/P7) (B11)-DB 39 539.10 40 217.20 -1.69% 34 173.50 15.70%
UK7 1.B-BÚ-Prvotní důchody-NET -4 268.90 -4 262.70 0.15% -3 601.30 18.54%
UK8 1.B-BÚ-Prvotní důchody-CR 2 285.60 2 436.80 -6.20% 1 989.90 14.86%
UK9 1.B-BÚ-Prvotní důchody-DB 6 554.50 6 699.50 -2.16% 5 591.20 17.23%
UK10 1.C-BÚ-Druhotné důchody-NET - 645.60 - 678.00 -4.78% - 350.80 84.04%
UK11 1.C-BÚ-Druhotné důchody-CR 475.10 512.50 -7.30% 641.00 -25.88%
UK12 1.C-BÚ-Druhotné důchody-DB 1 120.70 1 190.50 -5.86% 991.80 13.00%
UK13 2-Kapitálový účet-NET 375.40 337.40 11.26% 499.60 -24.86%
UK14 2-Kapitálový účet-CR 461.20 443.90 3.90% 500.10 -7.78%
UK15 2-Kapitálový účet-DB 85.80 106.40 -19.36% 0.50 17 060.00%
UK16 3-Finanční účet-NET -97.10 1 343.60 - 107.23% -79.50 22.14%
UK17 3-Finanční účet-A 4 282.10 6 854.40 -37.53% 5 383.90 -20.46%
UK18 3-Finanční účet-P 4 379.20 5 510.70 -20.53% 5 463.40 -19.84%
UK19 3.1-FÚ-Přímé investice (FD)-NET - 541.50 -1 141.70 -52.57% -2 131.20 -74.59%
UK20 3.1-FÚ-Přímé investice (FD)-A 1 826.60 621.00 194.14% - 193.20 -1 045.45%
UK21 3.1-FÚ-Přímé investice (FD)-P 2 368.00 1 762.70 34.34% 1 938.00 22.19%
UK22 3.2-FÚ-Portfoliové investice (FP)-NET 6 935.80 -1 997.90 - 447.15% 2 096.10 230.89%
UK23 3.2-FÚ-Portfoliové investice (FP)-A 700.10 1 284.20 -45.48% 48.80 1 334.63%
UK24 3.2-FÚ-Portfoliové investice (FP)-P -6 235.70 3 282.10 - 289.99% -2 047.30 204.58%
UK25 3.3-FÚ-Finanční deriváty (jiné než rezervy) a zaměstnanecké opce na akcie (F7F)-NET - 303.10 - 214.10 41.57% 53.10 - 670.81%
UK26 3.3-FÚ-Finanční deriváty (jiné než rezervy) a zaměstnanecké opce na akcie (F7F)-A - 742.40 - 523.70 41.76% - 198.20 274.57%
UK27 3.3-FÚ-Finanční deriváty (jiné než rezervy) a zaměstnanecké opce na akcie (F7F)-P - 439.30 - 309.60 41.89% - 251.30 74.81%
UK28 3.4-FÚ-Ostatní investice (FO)-NET -6 797.60 - 699.20 872.20% -7 069.50 -3.85%
UK29 3.4-FÚ-Ostatní investice (FO)-A 1 888.60 76.30 2 375.23% -1 245.40 - 251.65%
UK30 3.4-FÚ-Ostatní investice (FO)-P 8 686.20 775.50 1 020.08% 5 824.00 49.14%
UK31 3.5-FÚ-Rezervní aktiva (FR)-NET 609.20 5 396.40 -88.71% 6 971.90 -91.26%
UK32 3.5-FÚ-Rezervní aktiva (FR)-A 609.20 5 396.40 -88.71% 6 971.90 -91.26%
UK34 4.3-BÚ-Čisté půjčky (+) / čisté výpůjčky (-) (saldo běžného a kapitálového účtu) (B9)-NET -1 337.00 -38.50 3 372.73% - 442.70 202.01%
UK35 4.4-FÚ-Čisté půjčky (+) / čisté výpůjčky (-) (saldo finančního účtu) (B9)-NET -97.10 1 343.60 - 107.23% -79.50 22.14%
UK36 4.5-Čisté chyby a opomenutí-NET 1 239.80 1 382.10 -10.30% 363.20 241.35%

Běžný účet (B12)-NET

ObdobíHodnota
30.09.2017 -1 712.40
30.06.2017 - 375.90
31.03.2017 3 860.50
31.12.2016 - 890.90
30.09.2016 - 942.30
30.06.2016 - 475.00
31.03.2016 4 626.00
31.12.2015 591.60
30.09.2015 -1 994.30
30.06.2015 -1 986.90
Další »
Běžný účet (B12)-NET,Platební bilance v mil. USD

Běžný účet (B12)-CR

ObdobíHodnota
30.09.2017 45 502.00
30.06.2017 47 731.30
31.03.2017 43 089.20
31.12.2016 40 016.60
30.09.2016 39 814.20
30.06.2016 42 525.70
31.03.2016 42 968.80
31.12.2015 40 659.80
30.09.2015 39 675.80
30.06.2015 41 123.60
Další »
Běžný účet (B12)-CR,Platební bilance v mil. USD

Běžný účet (B12)-DB

ObdobíHodnota
30.09.2017 47 214.40
30.06.2017 48 107.30
31.03.2017 39 228.80
31.12.2016 40 907.50
30.09.2016 40 756.50
30.06.2016 43 000.70
31.03.2016 38 342.70
31.12.2015 40 068.20
30.09.2015 41 670.10
30.06.2015 43 110.50
Další »
Běžný účet (B12)-DB,Platební bilance v mil. USD

A-BÚ-Zboží a služby (P6/P7) (B11)-NET

ObdobíHodnota
30.09.2017 3 202.10
30.06.2017 4 564.70
31.03.2017 4 651.80
31.12.2016 2 504.80
30.09.2016 3 009.80
30.06.2016 4 354.50
31.03.2016 4 555.00
31.12.2015 2 174.30
30.09.2015 2 193.90
30.06.2015 2 682.30
Další »
A-BÚ-Zboží a služby (P6/P7) (B11)-NET,Platební bilance v mil. USD

A-BÚ-Zboží a služby (P6/P7) (B11)-CR

ObdobíHodnota
30.09.2017 42 741.30
30.06.2017 44 781.90
31.03.2017 40 415.80
31.12.2016 37 823.50
30.09.2016 37 183.30
30.06.2016 40 151.90
31.03.2016 39 435.90
31.12.2015 38 566.50
30.09.2015 37 165.30
30.06.2015 38 557.70
Další »
A-BÚ-Zboží a služby (P6/P7) (B11)-CR,Platební bilance v mil. USD

A-BÚ-Zboží a služby (P6/P7) (B11)-DB

ObdobíHodnota
30.09.2017 39 539.10
30.06.2017 40 217.20
31.03.2017 35 764.00
31.12.2016 35 318.70
30.09.2016 34 173.50
30.06.2016 35 797.30
31.03.2016 34 880.90
31.12.2015 36 392.20
30.09.2015 34 971.40
30.06.2015 35 875.40
Další »
A-BÚ-Zboží a služby (P6/P7) (B11)-DB,Platební bilance v mil. USD

B-BÚ-Prvotní důchody-NET

ObdobíHodnota
30.09.2017 -4 268.90
30.06.2017 -4 262.70
31.03.2017 - 197.30
31.12.2016 -2 844.80
30.09.2016 -3 601.30
30.06.2016 -4 358.50
31.03.2016 - 216.50
31.12.2015 -1 191.30
30.09.2015 -4 116.20
30.06.2015 -4 550.60
Další »
B-BÚ-Prvotní důchody-NET,Platební bilance v mil. USD

B-BÚ-Prvotní důchody-CR

ObdobíHodnota
30.09.2017 2 285.60
30.06.2017 2 436.80
31.03.2017 2 272.80
31.12.2016 1 679.60
30.09.2016 1 989.90
30.06.2016 1 995.20
31.03.2016 2 178.60
31.12.2015 1 510.00
30.09.2015 1 859.30
30.06.2015 1 799.90
Další »
B-BÚ-Prvotní důchody-CR,Platební bilance v mil. USD

B-BÚ-Prvotní důchody-DB

ObdobíHodnota
30.09.2017 6 554.50
30.06.2017 6 699.50
31.03.2017 2 470.20
31.12.2016 4 524.40
30.09.2016 5 591.20
30.06.2016 6 353.80
31.03.2016 2 395.20
31.12.2015 2 701.30
30.09.2015 5 975.50
30.06.2015 6 350.50
Další »
B-BÚ-Prvotní důchody-DB,Platební bilance v mil. USD

C-BÚ-Druhotné důchody-NET

ObdobíHodnota
30.09.2017 - 645.60
30.06.2017 - 678.00
31.03.2017 - 594.00
31.12.2016 - 550.90
30.09.2016 - 350.80
30.06.2016 - 471.00
31.03.2016 287.60
31.12.2015 - 391.40
30.09.2015 -72.10
30.06.2015 - 118.60
Další »
C-BÚ-Druhotné důchody-NET,Platební bilance v mil. USD

C-BÚ-Druhotné důchody-CR

ObdobíHodnota
30.09.2017 475.10
30.06.2017 512.50
31.03.2017 400.50
31.12.2016 513.40
30.09.2016 641.00
30.06.2016 378.70
31.03.2016 1 354.30
31.12.2015 583.30
30.09.2015 651.10
30.06.2015 766.00
Další »
C-BÚ-Druhotné důchody-CR,Platební bilance v mil. USD

C-BÚ-Druhotné důchody-DB

ObdobíHodnota
30.09.2017 1 120.70
30.06.2017 1 190.50
31.03.2017 994.60
31.12.2016 1 064.40
30.09.2016 991.80
30.06.2016 849.60
31.03.2016 1 066.70
31.12.2015 974.70
30.09.2015 723.20
30.06.2015 884.60
Další »
C-BÚ-Druhotné důchody-DB,Platební bilance v mil. USD

Kapitálový účet-NET

ObdobíHodnota
30.09.2017 375.40
30.06.2017 337.40
31.03.2017 39.80
31.12.2016 47.40
30.09.2016 499.60
30.06.2016 888.10
31.03.2016 778.80
31.12.2015 425.80
30.09.2015 327.20
30.06.2015 2 163.50
Další »
Kapitálový účet-NET,Platební bilance v mil. USD

Kapitálový účet-CR

ObdobíHodnota
30.09.2017 461.20
30.06.2017 443.90
31.03.2017 71.80
31.12.2016 95.60
30.09.2016 500.10
30.06.2016 892.30
31.03.2016 782.40
31.12.2015 541.30
30.09.2015 329.00
30.06.2015 2 165.00
Další »
Kapitálový účet-CR,Platební bilance v mil. USD

Kapitálový účet-DB

ObdobíHodnota
30.09.2017 85.80
30.06.2017 106.40
31.03.2017 31.90
31.12.2016 48.20
30.09.2016 0.50
30.06.2016 4.20
31.03.2016 3.60
31.12.2015 115.50
30.09.2015 1.90
30.06.2015 1.50
Další »
Kapitálový účet-DB,Platební bilance v mil. USD

Finanční účet-NET

ObdobíHodnota
30.09.2017 -97.10
30.06.2017 1 343.60
31.03.2017 3 808.20
31.12.2016 448.20
30.09.2016 -79.50
30.06.2016 - 943.90
31.03.2016 5 521.40
31.12.2015 1 642.10
30.09.2015 - 623.80
30.06.2015 1 321.90
Další »
Finanční účet-NET,Platební bilance v mil. USD

Finanční účet-A

ObdobíHodnota
30.09.2017 4 282.10
30.06.2017 6 854.40
31.03.2017 45 868.10
31.12.2016 7 730.20
30.09.2016 5 383.90
30.06.2016 3 412.00
31.03.2016 9 356.90
31.12.2015 852.20
30.09.2015 8 076.60
30.06.2015 2 650.60
Další »
Finanční účet-A,Platební bilance v mil. USD

Finanční účet-P

ObdobíHodnota
30.09.2017 4 379.20
30.06.2017 5 510.70
31.03.2017 42 059.90
31.12.2016 7 281.90
30.09.2016 5 463.40
30.06.2016 4 355.90
31.03.2016 3 835.50
31.12.2015 - 789.90
30.09.2015 8 700.40
30.06.2015 1 328.70
Další »
Finanční účet-P,Platební bilance v mil. USD

1-FÚ-Přímé investice (FD)-NET

ObdobíHodnota
30.09.2017 - 541.50
30.06.2017 -1 141.70
31.03.2017 -2 480.10
31.12.2016 - 578.40
30.09.2016 -2 131.20
30.06.2016 -3 444.20
31.03.2016 405.00
31.12.2015 1 111.90
30.09.2015 834.10
30.06.2015 -56.60
Další »
1-FÚ-Přímé investice (FD)-NET,Platební bilance v mil. USD

1-FÚ-Přímé investice (FD)-A

ObdobíHodnota
30.09.2017 1 826.60
30.06.2017 621.00
31.03.2017 620.40
31.12.2016 1 467.50
30.09.2016 - 193.20
30.06.2016 -1 665.40
31.03.2016 1 077.60
31.12.2015 1 342.80
30.09.2015 1 589.20
30.06.2015 - 255.90
Další »
1-FÚ-Přímé investice (FD)-A,Platební bilance v mil. USD

1-FÚ-Přímé investice (FD)-P

ObdobíHodnota
30.09.2017 2 368.00
30.06.2017 1 762.70
31.03.2017 3 100.40
31.12.2016 2 045.90
30.09.2016 1 938.00
30.06.2016 1 778.80
31.03.2016 672.60
31.12.2015 230.90
30.09.2015 755.10
30.06.2015 - 199.30
Další »
1-FÚ-Přímé investice (FD)-P,Platební bilance v mil. USD

2-FÚ-Portfoliové investice (FP)-NET

ObdobíHodnota
30.09.2017 6 935.80
30.06.2017 -1 997.90
31.03.2017 -13 995.80
31.12.2016 -4 506.10
30.09.2016 2 096.10
30.06.2016 -2 459.60
31.03.2016 -1 879.50
31.12.2015 -5 317.00
30.09.2015 -3 325.70
30.06.2015 1 427.70
Další »
2-FÚ-Portfoliové investice (FP)-NET,Platební bilance v mil. USD

2-FÚ-Portfoliové investice (FP)-A

ObdobíHodnota
30.09.2017 700.10
30.06.2017 1 284.20
31.03.2017 - 106.10
31.12.2016 389.40
30.09.2016 48.80
30.06.2016 -62.40
31.03.2016 517.10
31.12.2015 811.10
30.09.2015 - 587.50
30.06.2015 958.80
Další »
2-FÚ-Portfoliové investice (FP)-A,Platební bilance v mil. USD

2-FÚ-Portfoliové investice (FP)-P

ObdobíHodnota
30.09.2017 -6 235.70
30.06.2017 3 282.10
31.03.2017 13 889.70
31.12.2016 4 895.50
30.09.2016 -2 047.30
30.06.2016 2 397.20
31.03.2016 2 396.70
31.12.2015 6 128.00
30.09.2015 2 738.20
30.06.2015 - 468.90
Další »
2-FÚ-Portfoliové investice (FP)-P,Platební bilance v mil. USD

3-FÚ-Finanční deriváty (jiné než rezervy) a zaměstnanecké opce na akcie (F7F)-NET

ObdobíHodnota
30.09.2017 - 303.10
30.06.2017 - 214.10
31.03.2017 68.40
31.12.2016 310.90
30.09.2016 53.10
30.06.2016 18.90
31.03.2016 66.30
31.12.2015 - 160.40
30.09.2015 - 189.30
30.06.2015 180.30
Další »
3-FÚ-Finanční deriváty (jiné než rezervy) a zaměstnanecké opce na akcie (F7F)-NET,Platební bilance v mil. USD

3-FÚ-Finanční deriváty (jiné než rezervy) a zaměstnanecké opce na akcie (F7F)-A

ObdobíHodnota
30.09.2017 - 742.40
30.06.2017 - 523.70
31.03.2017 - 187.90
31.12.2016 - 255.00
30.09.2016 - 198.20
30.06.2016 - 243.80
31.03.2016 - 272.10
31.12.2015 - 431.30
30.09.2015 - 552.40
30.06.2015 - 260.70
Další »
3-FÚ-Finanční deriváty (jiné než rezervy) a zaměstnanecké opce na akcie (F7F)-A,Platební bilance v mil. USD

3-FÚ-Finanční deriváty (jiné než rezervy) a zaměstnanecké opce na akcie (F7F)-P

ObdobíHodnota
30.09.2017 - 439.30
30.06.2017 - 309.60
31.03.2017 - 256.30
31.12.2016 - 565.80
30.09.2016 - 251.30
30.06.2016 - 262.60
31.03.2016 - 338.40
31.12.2015 - 271.00
30.09.2015 - 363.10
30.06.2015 - 441.00
Další »
3-FÚ-Finanční deriváty (jiné než rezervy) a zaměstnanecké opce na akcie (F7F)-P,Platební bilance v mil. USD

4-FÚ-Ostatní investice (FO)-NET

ObdobíHodnota
30.09.2017 -6 797.60
30.06.2017 - 699.20
31.03.2017 -24 053.00
31.12.2016 -1 558.70
30.09.2016 -7 069.50
30.06.2016 2 076.10
31.03.2016 578.60
31.12.2015 3 646.40
30.09.2015 -5 090.30
30.06.2015 -3 566.50
Další »
4-FÚ-Ostatní investice (FO)-NET,Platební bilance v mil. USD

4-FÚ-Ostatní investice (FO)-A

ObdobíHodnota
30.09.2017 1 888.60
30.06.2017 76.30
31.03.2017 1 273.00
31.12.2016 - 652.40
30.09.2016 -1 245.40
30.06.2016 2 518.70
31.03.2016 1 683.30
31.12.2015 -3 231.40
30.09.2015 480.00
30.06.2015 -1 128.60
Další »
4-FÚ-Ostatní investice (FO)-A,Platební bilance v mil. USD

4-FÚ-Ostatní investice (FO)-P

ObdobíHodnota
30.09.2017 8 686.20
30.06.2017 775.50
31.03.2017 25 326.00
31.12.2016 906.30
30.09.2016 5 824.00
30.06.2016 442.50
31.03.2016 1 104.70
31.12.2015 -6 877.90
30.09.2015 5 570.20
30.06.2015 2 437.90
Další »
4-FÚ-Ostatní investice (FO)-P,Platební bilance v mil. USD

5-FÚ-Rezervní aktiva (FR)-NET

ObdobíHodnota
30.09.2017 609.20
30.06.2017 5 396.40
31.03.2017 44 268.70
31.12.2016 6 780.60
30.09.2016 6 971.90
30.06.2016 2 865.00
31.03.2016 6 351.10
31.12.2015 2 361.10
30.09.2015 7 147.40
30.06.2015 3 336.90
Další »
5-FÚ-Rezervní aktiva (FR)-NET,Platební bilance v mil. USD

5-FÚ-Rezervní aktiva (FR)-A

ObdobíHodnota
30.09.2017 609.20
30.06.2017 5 396.40
31.03.2017 44 268.70
31.12.2016 6 780.60
30.09.2016 6 971.90
30.06.2016 2 865.00
31.03.2016 6 351.10
31.12.2015 2 361.10
30.09.2015 7 147.40
30.06.2015 3 336.90
Další »
5-FÚ-Rezervní aktiva (FR)-A,Platební bilance v mil. USD

5-FÚ-Rezervní aktiva (FR)-P

ObdobíHodnota
Další »
5-FÚ-Rezervní aktiva (FR)-P,Platební bilance v mil. USD

3-BÚ-Čisté půjčky (+) / čisté výpůjčky (-) (saldo běžného a kapitálového účtu) (B9)-NET

ObdobíHodnota
30.09.2017 -1 337.00
30.06.2017 -38.50
31.03.2017 3 900.30
31.12.2016 - 843.50
30.09.2016 - 442.70
30.06.2016 413.10
31.03.2016 5 404.80
31.12.2015 1 017.40
30.09.2015 -1 667.20
30.06.2015 176.60
Další »
3-BÚ-Čisté půjčky (+) / čisté výpůjčky (-) (saldo běžného a kapitálového účtu) (B9)-NET,Platební bilance v mil. USD

4-FÚ-Čisté půjčky (+) / čisté výpůjčky (-) (saldo finančního účtu) (B9)-NET

ObdobíHodnota
30.09.2017 -97.10
30.06.2017 1 343.60
31.03.2017 3 808.20
31.12.2016 448.20
30.09.2016 -79.50
30.06.2016 - 943.90
31.03.2016 5 521.40
31.12.2015 1 642.10
30.09.2015 - 623.80
30.06.2015 1 321.90
Další »
4-FÚ-Čisté půjčky (+) / čisté výpůjčky (-) (saldo finančního účtu) (B9)-NET,Platební bilance v mil. USD

5-Čisté chyby a opomenutí-NET

ObdobíHodnota
30.09.2017 1 239.80
30.06.2017 1 382.10
31.03.2017 -92.10
31.12.2016 1 291.70
30.09.2016 363.20
30.06.2016 -1 357.00
31.03.2016 116.60
31.12.2015 624.70
30.09.2015 1 043.40
30.06.2015 1 145.30
Další »
5-Čisté chyby a opomenutí-NET,Platební bilance v mil. USD

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Platební bilance v mil. USD (Platební bilance)
Platební bilance v mil. USD (Platební bilance)
Non-financial corporations (S.11) - loans up to 7,5 mil. CZK - total (Table B1.3: Bank interest rates on CZK-denominated loans by Czech non-financial corporations - new business (%))
Non-financial corporations (S.11) - loans up to 7,5 mil. CZK - floating rate and up to 1 year rate fixation (Table B1.3: Bank interest rates on CZK-denominated loans by Czech non-financial corporations - new business (%))
Non-financial corporations (S.11) - loans up to 7,5 mil. CZK - over 1 and up to 5 years rate fixation (Table B1.3: Bank interest rates on CZK-denominated loans by Czech non-financial corporations - new business (%))
Non-financial corporations (S.11) - loans up to 7,5 mil. CZK - over 5 years rate fixation (Table B1.3: Bank interest rates on CZK-denominated loans by Czech non-financial corporations - new business (%))
Non-financial corporations (S.11) - loans 7,5 - 30 mil. CZK - total (Table B1.3: Bank interest rates on CZK-denominated loans by Czech non-financial corporations - new business (%))
Non-financial corporations (S.11) - loans 7,5 - 30 mil. CZK - floating rate and up to 1 year rate fixation (Table B1.3: Bank interest rates on CZK-denominated loans by Czech non-financial corporations - new business (%))
Non-financial corporations (S.11) - loans 7,5 - 30 mil. CZK - over 1 and up to 5 years rate fixation (Table B1.3: Bank interest rates on CZK-denominated loans by Czech non-financial corporations - new business (%))
Non-financial corporations (S.11) - loans 7,5 - 30 mil. CZK - over 5 years rate fixation (Table B1.3: Bank interest rates on CZK-denominated loans by Czech non-financial corporations - new business (%))
Non-financial corporations (S.11) - loans up to 30 mil. CZK - total (Table B1.3: Bank interest rates on CZK-denominated loans by Czech non-financial corporations - new business (%))
Nové úvěry na bydlení poskytnuté bankami a stavebními spořitelnami obyvatelstvu (% p.a. a objemy v mil. Kč) (Úvěry na bydlení (banky, stavební spořitelny))


Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Zákony Kalkulačka Práce Školení Počasí

Kalkulačka

Výpočet čisté mzdy

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Důchodová kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Běžné účty

Hypotéky

Stavební spoření

Podílové fondy

Směnárny - Euro, Dolar

Úřad práce

Investice

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Penzijní fondy

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Nový občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - TÜV spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2018

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů