Platební bilance v mil. USD (Platební bilance) - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 

Poslední hodnoty

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.09.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 1 - Běžný účet - saldo -2 033.60 352.90 - 676.25% -1 570.10 29.52%
UK2 1 - Běžný účet - příjmy 48 513.80 51 060.90 -4.99% 45 609.70 6.37%
UK3 1 - Běžný účet - výdaje 50 547.40 50 708.00 -0.32% 47 179.80 7.14%
UK4 1.1 - Zboží a služby - saldo 2 544.80 4 791.60 -46.89% 3 368.80 -24.46%
UK5 1.1 - Zboží a služby - vývoz 45 451.50 47 384.40 -4.08% 42 842.00 6.09%
UK6 1.1 - Zboží a služby - dovoz 42 906.70 42 592.90 0.74% 39 473.20 8.70%
UK7 1.2 - Prvotní důchody- saldo -4 100.90 -3 859.50 6.25% -4 285.40 -4.31%
UK8 1.2 - Prvotní důchody- příjmy 2 284.40 3 033.50 -24.69% 2 282.60 0.08%
UK9 1.2 - Prvotní důchody- výdaje 6 385.30 6 893.00 -7.37% 6 568.00 -2.78%
UK10 1.3 - Druhotné důchody- saldo - 477.50 - 579.20 -17.56% - 653.50 -26.93%
UK11 1.3 - Druhotné důchody- příjmy 777.90 643.00 20.98% 485.10 60.36%
UK12 1.3 - Druhotné důchody- výdaje 1 255.40 1 222.10 2.72% 1 138.60 10.26%
UK13 2 - Kapitálový účet - saldo 191.60 -57.80 - 431.49% 372.50 -48.56%
UK14 2 - Kapitálový účet - příjmy 567.80 294.40 92.87% 460.20 23.38%
UK15 2 - Kapitálový účet - výdaje 376.20 352.20 6.81% 87.70 328.96%
UK16 3 - Finanční účet - saldo -1 315.80 145.70 -1 003.09% - 116.90 1 025.58%
UK17 3 - Finanční účet - aktiva 2 968.40 1 592.60 86.39% 4 292.50 -30.85%
UK18 3 - Finanční účet - pasiva 4 284.30 1 446.90 196.10% 4 409.40 -2.84%
UK19 3.1 - Přímé investice - saldo - 120.10 -1 404.20 -91.45% - 548.30 -78.10%
UK20 3.1 - Přímé investice - aktiva 2 236.70 791.40 182.63% 1 839.30 21.61%
UK21 3.1 - Přímé investice - pasiva 2 356.80 2 195.60 7.34% 2 387.60 -1.29%
UK22 3.2 - Portfoliové investice - saldo - 102.20 4 329.80 - 102.36% 6 935.80 - 101.47%
UK23 3.2 - Portfoliové investice - aktiva 189.30 283.20 -33.16% 700.10 -72.96%
UK24 3.2 - Portfoliové investice - pasiva 291.50 -4 046.60 - 107.20% -6 235.70 - 104.67%
UK25 3.3 - Finanční deriváty (jiné než rezervy) a zaměstnanecké opce na akcie - saldo -1.90 - 263.10 -99.28% - 303.10 -99.37%
UK26 3.3 - Finanční deriváty (jiné než rezervy) a zaměstnanecké opce na akcie - aktiva - 377.00 - 410.70 -8.21% - 742.40 -49.22%
UK27 3.3 - Finanční deriváty (jiné než rezervy) a zaměstnanecké opce na akcie - pasiva - 375.10 - 147.60 154.13% - 439.30 -14.61%
UK28 3.4 - Ostatní investice - saldo - 799.80 -3 311.40 -75.85% -6 810.60 -88.26%
UK29 3.4 - Ostatní investice - aktiva 1 211.30 134.10 803.28% 1 886.20 -35.78%
UK30 3.4 - Ostatní investice - pasiva 2 011.10 3 445.60 -41.63% 8 696.80 -76.88%
UK31 3.5 - Rezervní aktiva - saldo - 291.90 794.60 - 136.74% 609.20 - 147.92%
UK32 3.5 - Rezervní aktiva - aktiva - 291.90 794.60 - 136.74% 609.20 - 147.92%
UK34 4.3 - Čisté půjčky (+) / čisté výpůjčky (-) - saldo běžného a kapitálového účtu -1 842.00 295.10 - 724.20% -1 197.70 53.79%
UK35 4.4 - FÚ-Čisté půjčky (+) / čisté výpůjčky (-) - saldo finančního účtu -1 315.80 145.70 -1 003.09% - 116.90 1 025.58%
UK36 4.5 - Čisté chyby a opomenutí - saldo 526.20 - 149.40 - 452.21% 1 080.70 -51.31%

Běžný účet - saldo

ObdobíHodnota
30.09.2018 -2 033.60
30.06.2018 352.90
31.03.2018 2 703.60
31.12.2017 -32.00
30.09.2017 -1 570.10
30.06.2017 - 353.10
31.03.2017 3 856.10
31.12.2016 - 627.90
30.09.2016 - 793.60
30.06.2016 - 410.00
Další »
Běžný účet - saldo,Platební bilance v mil. USD

Běžný účet - příjmy

ObdobíHodnota
30.09.2018 48 513.80
30.06.2018 51 060.90
31.03.2018 52 848.30
31.12.2017 50 972.30
30.09.2017 45 609.70
30.06.2017 47 757.70
31.03.2017 43 142.00
31.12.2016 40 173.00
30.09.2016 39 873.90
30.06.2016 42 516.90
Další »
Běžný účet - příjmy,Platební bilance v mil. USD

Běžný účet - výdaje

ObdobíHodnota
30.09.2018 50 547.40
30.06.2018 50 708.00
31.03.2018 50 144.70
31.12.2017 51 004.30
30.09.2017 47 179.80
30.06.2017 48 110.70
31.03.2017 39 285.90
31.12.2016 40 800.90
30.09.2016 40 667.50
30.06.2016 42 926.90
Další »
Běžný účet - výdaje,Platební bilance v mil. USD

1 - Zboží a služby - saldo

ObdobíHodnota
30.09.2018 2 544.80
30.06.2018 4 791.60
31.03.2018 5 669.70
31.12.2017 3 121.20
30.09.2017 3 368.80
30.06.2017 4 576.90
31.03.2017 4 640.30
31.12.2016 2 519.10
30.09.2016 3 031.00
30.06.2016 4 376.70
Další »
1 - Zboží a služby - saldo,Platební bilance v mil. USD

1 - Zboží a služby - vývoz

ObdobíHodnota
30.09.2018 45 451.50
30.06.2018 47 384.40
31.03.2018 49 507.30
31.12.2017 47 593.40
30.09.2017 42 842.00
30.06.2017 44 807.70
31.03.2017 40 468.80
31.12.2016 37 846.80
30.09.2016 37 118.20
30.06.2016 40 084.80
Další »
1 - Zboží a služby - vývoz,Platební bilance v mil. USD

1 - Zboží a služby - dovoz

ObdobíHodnota
30.09.2018 42 906.70
30.06.2018 42 592.90
31.03.2018 43 837.60
31.12.2017 44 472.10
30.09.2017 39 473.20
30.06.2017 40 230.70
31.03.2017 35 828.50
31.12.2016 35 327.60
30.09.2016 34 087.30
30.06.2016 35 708.10
Další »
1 - Zboží a služby - dovoz,Platební bilance v mil. USD

2 - Prvotní důchody- saldo

ObdobíHodnota
30.09.2018 -4 100.90
30.06.2018 -3 859.50
31.03.2018 -1 979.30
31.12.2017 -3 012.80
30.09.2017 -4 285.40
30.06.2017 -4 252.10
31.03.2017 - 190.10
31.12.2016 -2 596.10
30.09.2016 -3 473.80
30.06.2016 -4 315.70
Další »
2 - Prvotní důchody- saldo,Platební bilance v mil. USD

2 - Prvotní důchody- příjmy

ObdobíHodnota
30.09.2018 2 284.40
30.06.2018 3 033.50
31.03.2018 2 958.00
31.12.2017 2 262.30
30.09.2017 2 282.60
30.06.2017 2 437.40
31.03.2017 2 272.70
31.12.2016 1 812.80
30.09.2016 2 114.70
30.06.2016 2 053.40
Další »
2 - Prvotní důchody- příjmy,Platební bilance v mil. USD

2 - Prvotní důchody- výdaje

ObdobíHodnota
30.09.2018 6 385.30
30.06.2018 6 893.00
31.03.2018 4 937.40
31.12.2017 5 275.10
30.09.2017 6 568.00
30.06.2017 6 689.50
31.03.2017 2 462.80
31.12.2016 4 408.90
30.09.2016 5 588.40
30.06.2016 6 369.10
Další »
2 - Prvotní důchody- výdaje,Platební bilance v mil. USD

3 - Druhotné důchody- saldo

ObdobíHodnota
30.09.2018 - 477.50
30.06.2018 - 579.20
31.03.2018 - 986.80
31.12.2017 - 140.50
30.09.2017 - 653.50
30.06.2017 - 678.00
31.03.2017 - 594.00
31.12.2016 - 550.90
30.09.2016 - 350.80
30.06.2016 - 471.00
Další »
3 - Druhotné důchody- saldo,Platební bilance v mil. USD

3 - Druhotné důchody- příjmy

ObdobíHodnota
30.09.2018 777.90
30.06.2018 643.00
31.03.2018 382.90
31.12.2017 1 116.60
30.09.2017 485.10
30.06.2017 512.50
31.03.2017 400.50
31.12.2016 513.40
30.09.2016 641.00
30.06.2016 378.70
Další »
3 - Druhotné důchody- příjmy,Platební bilance v mil. USD

3 - Druhotné důchody- výdaje

ObdobíHodnota
30.09.2018 1 255.40
30.06.2018 1 222.10
31.03.2018 1 369.70
31.12.2017 1 257.00
30.09.2017 1 138.60
30.06.2017 1 190.50
31.03.2017 994.60
31.12.2016 1 064.40
30.09.2016 991.80
30.06.2016 849.60
Další »
3 - Druhotné důchody- výdaje,Platební bilance v mil. USD

Kapitálový účet - saldo

ObdobíHodnota
30.09.2018 191.60
30.06.2018 -57.80
31.03.2018 64.70
31.12.2017 1 386.00
30.09.2017 372.50
30.06.2017 337.40
31.03.2017 39.80
31.12.2016 47.40
30.09.2016 499.60
30.06.2016 888.10
Další »
Kapitálový účet - saldo,Platební bilance v mil. USD

Kapitálový účet - příjmy

ObdobíHodnota
30.09.2018 567.80
30.06.2018 294.40
31.03.2018 395.10
31.12.2017 1 857.70
30.09.2017 460.20
30.06.2017 443.90
31.03.2017 71.80
31.12.2016 95.60
30.09.2016 500.10
30.06.2016 892.30
Další »
Kapitálový účet - příjmy,Platební bilance v mil. USD

Kapitálový účet - výdaje

ObdobíHodnota
30.09.2018 376.20
30.06.2018 352.20
31.03.2018 330.40
31.12.2017 471.80
30.09.2017 87.70
30.06.2017 106.40
31.03.2017 31.90
31.12.2016 48.20
30.09.2016 0.50
30.06.2016 4.20
Další »
Kapitálový účet - výdaje,Platební bilance v mil. USD

Finanční účet - saldo

ObdobíHodnota
30.09.2018 -1 315.80
30.06.2018 145.70
31.03.2018 2 205.50
31.12.2017 - 363.10
30.09.2017 - 116.90
30.06.2017 1 346.20
31.03.2017 3 818.20
31.12.2016 383.30
30.09.2016 - 135.70
30.06.2016 - 591.80
Další »
Finanční účet - saldo,Platební bilance v mil. USD

Finanční účet - aktiva

ObdobíHodnota
30.09.2018 2 968.40
30.06.2018 1 592.60
31.03.2018 1 051.80
31.12.2017 314.90
30.09.2017 4 292.50
30.06.2017 6 854.40
31.03.2017 45 868.90
31.12.2016 8 317.00
30.09.2016 6 013.00
30.06.2016 4 033.80
Další »
Finanční účet - aktiva,Platební bilance v mil. USD

Finanční účet - pasiva

ObdobíHodnota
30.09.2018 4 284.30
30.06.2018 1 446.90
31.03.2018 -1 153.70
31.12.2017 678.00
30.09.2017 4 409.40
30.06.2017 5 508.10
31.03.2017 42 050.60
31.12.2016 7 933.70
30.09.2016 6 148.70
30.06.2016 4 625.60
Další »
Finanční účet - pasiva,Platební bilance v mil. USD

1 - Přímé investice - saldo

ObdobíHodnota
30.09.2018 - 120.10
30.06.2018 -1 404.20
31.03.2018 - 464.60
31.12.2017 -1 613.40
30.09.2017 - 548.30
30.06.2017 -1 141.70
31.03.2017 -2 480.10
31.12.2016 -1 023.00
30.09.2016 -2 602.00
30.06.2016 -3 910.70
Další »
1 - Přímé investice - saldo,Platební bilance v mil. USD

1 - Přímé investice - aktiva

ObdobíHodnota
30.09.2018 2 236.70
30.06.2018 791.40
31.03.2018 455.30
31.12.2017 514.10
30.09.2017 1 839.30
30.06.2017 621.00
31.03.2017 620.40
31.12.2016 2 060.10
30.09.2016 434.40
30.06.2016 -1 043.60
Další »
1 - Přímé investice - aktiva,Platební bilance v mil. USD

1 - Přímé investice - pasiva

ObdobíHodnota
30.09.2018 2 356.80
30.06.2018 2 195.60
31.03.2018 919.90
31.12.2017 2 127.50
30.09.2017 2 387.60
30.06.2017 1 762.70
31.03.2017 3 100.40
31.12.2016 3 083.00
30.09.2016 3 036.30
30.06.2016 2 867.10
Další »
1 - Přímé investice - pasiva,Platební bilance v mil. USD

2 - Portfoliové investice - saldo

ObdobíHodnota
30.09.2018 - 102.20
30.06.2018 4 329.80
31.03.2018 -2 415.40
31.12.2017 - 994.50
30.09.2017 6 935.80
30.06.2017 -1 997.90
31.03.2017 -13 995.80
31.12.2016 -4 506.10
30.09.2016 2 096.10
30.06.2016 -2 459.60
Další »
2 - Portfoliové investice - saldo,Platební bilance v mil. USD

2 - Portfoliové investice - aktiva

ObdobíHodnota
30.09.2018 189.30
30.06.2018 283.20
31.03.2018 - 272.80
31.12.2017 1 186.10
30.09.2017 700.10
30.06.2017 1 284.20
31.03.2017 - 106.10
31.12.2016 389.40
30.09.2016 48.80
30.06.2016 -62.40
Další »
2 - Portfoliové investice - aktiva,Platební bilance v mil. USD

2 - Portfoliové investice - pasiva

ObdobíHodnota
30.09.2018 291.50
30.06.2018 -4 046.60
31.03.2018 2 142.60
31.12.2017 2 180.60
30.09.2017 -6 235.70
30.06.2017 3 282.10
31.03.2017 13 889.70
31.12.2016 4 895.50
30.09.2016 -2 047.30
30.06.2016 2 397.20
Další »
2 - Portfoliové investice - pasiva,Platební bilance v mil. USD

3 - Finanční deriváty (jiné než rezervy) a zaměstnanecké opce na akcie - saldo

ObdobíHodnota
30.09.2018 -1.90
30.06.2018 - 263.10
31.03.2018 44.60
31.12.2017 - 203.70
30.09.2017 - 303.10
30.06.2017 - 214.10
31.03.2017 68.40
31.12.2016 310.90
30.09.2016 53.10
30.06.2016 18.90
Další »
3 - Finanční deriváty (jiné než rezervy) a zaměstnanecké opce na akcie - saldo,Platební bilance v mil. USD

3 - Finanční deriváty (jiné než rezervy) a zaměstnanecké opce na akcie - aktiva

ObdobíHodnota
30.09.2018 - 377.00
30.06.2018 - 410.70
31.03.2018 - 240.50
31.12.2017 - 689.90
30.09.2017 - 742.40
30.06.2017 - 523.70
31.03.2017 - 187.90
31.12.2016 - 255.00
30.09.2016 - 198.20
30.06.2016 - 243.80
Další »
3 - Finanční deriváty (jiné než rezervy) a zaměstnanecké opce na akcie - aktiva,Platební bilance v mil. USD

3 - Finanční deriváty (jiné než rezervy) a zaměstnanecké opce na akcie - pasiva

ObdobíHodnota
30.09.2018 - 375.10
30.06.2018 - 147.60
31.03.2018 - 285.20
31.12.2017 - 486.20
30.09.2017 - 439.30
30.06.2017 - 309.60
31.03.2017 - 256.30
31.12.2016 - 565.80
30.09.2016 - 251.30
30.06.2016 - 262.60
Další »
3 - Finanční deriváty (jiné než rezervy) a zaměstnanecké opce na akcie - pasiva,Platební bilance v mil. USD

4 - Ostatní investice - saldo

ObdobíHodnota
30.09.2018 - 799.80
30.06.2018 -3 311.40
31.03.2018 5 242.60
31.12.2017 2 920.80
30.09.2017 -6 810.60
30.06.2017 - 696.60
31.03.2017 -24 043.00
31.12.2016 -1 179.10
30.09.2016 -6 654.90
30.06.2016 2 894.70
Další »
4 - Ostatní investice - saldo,Platební bilance v mil. USD

4 - Ostatní investice - aktiva

ObdobíHodnota
30.09.2018 1 211.30
30.06.2018 134.10
31.03.2018 1 311.60
31.12.2017 - 223.00
30.09.2017 1 886.20
30.06.2017 76.30
31.03.2017 1 273.80
31.12.2016 - 658.10
30.09.2016 -1 243.90
30.06.2016 2 518.70
Další »
4 - Ostatní investice - aktiva,Platební bilance v mil. USD

4 - Ostatní investice - pasiva

ObdobíHodnota
30.09.2018 2 011.10
30.06.2018 3 445.60
31.03.2018 -3 931.00
31.12.2017 -3 143.80
30.09.2017 8 696.80
30.06.2017 772.90
31.03.2017 25 316.80
31.12.2016 521.00
30.09.2016 5 411.00
30.06.2016 - 376.00
Další »
4 - Ostatní investice - pasiva,Platební bilance v mil. USD

5 - Rezervní aktiva - saldo

ObdobíHodnota
30.09.2018 - 291.90
30.06.2018 794.60
31.03.2018 - 201.80
31.12.2017 - 472.30
30.09.2017 609.20
30.06.2017 5 396.40
31.03.2017 44 268.70
31.12.2016 6 780.60
30.09.2016 6 971.90
30.06.2016 2 865.00
Další »
5 - Rezervní aktiva - saldo,Platební bilance v mil. USD

5 - Rezervní aktiva - aktiva

ObdobíHodnota
30.09.2018 - 291.90
30.06.2018 794.60
31.03.2018 - 201.80
31.12.2017 - 472.30
30.09.2017 609.20
30.06.2017 5 396.40
31.03.2017 44 268.70
31.12.2016 6 780.60
30.09.2016 6 971.90
30.06.2016 2 865.00
Další »
5 - Rezervní aktiva - aktiva,Platební bilance v mil. USD

5 - Rezervní aktiva - pasiva

ObdobíHodnota
Další »
5 - Rezervní aktiva - pasiva,Platební bilance v mil. USD

3 - Čisté půjčky (+) / čisté výpůjčky (-) - saldo běžného a kapitálového účtu

ObdobíHodnota
30.09.2018 -1 842.00
30.06.2018 295.10
31.03.2018 2 768.30
31.12.2017 1 353.90
30.09.2017 -1 197.70
30.06.2017 -15.60
31.03.2017 3 896.00
31.12.2016 - 580.50
30.09.2016 - 294.00
30.06.2016 478.10
Další »
3 - Čisté půjčky (+) / čisté výpůjčky (-) - saldo běžného a kapitálového účtu,Platební bilance v mil. USD

4 - FÚ-Čisté půjčky (+) / čisté výpůjčky (-) - saldo finančního účtu

ObdobíHodnota
30.09.2018 -1 315.80
30.06.2018 145.70
31.03.2018 2 205.50
31.12.2017 - 363.10
30.09.2017 - 116.90
30.06.2017 1 346.20
31.03.2017 3 818.20
31.12.2016 383.30
30.09.2016 - 135.70
30.06.2016 - 591.80
Další »
4 - FÚ-Čisté půjčky (+) / čisté výpůjčky (-) - saldo finančního účtu,Platební bilance v mil. USD

5 - Čisté chyby a opomenutí - saldo

ObdobíHodnota
30.09.2018 526.20
30.06.2018 - 149.40
31.03.2018 - 562.80
31.12.2017 -1 717.10
30.09.2017 1 080.70
30.06.2017 1 361.90
31.03.2017 -77.70
31.12.2016 963.80
30.09.2016 158.30
30.06.2016 -1 069.90
Další »
5 - Čisté chyby a opomenutí - saldo,Platební bilance v mil. USD

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Platební bilance v mil. USD (Platební bilance)
Platební bilance v mil. USD (Platební bilance)
4.1.2) Non-financial corporations: Loans over CZK 7,5 mil and up to CZK 30 mil - interest rate (% p.a. (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))
(4.1.2) Non-financial corporations: Loans over CZK 7,5 mil and up to CZK 30 mil - volume (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))
1 Úvěry s obj. do 30 mil. CZK - sazba (% p. a.) (Úvěry poskytnuté bankami nefinančním podnikům v ČR - v EUR)
1 Úvěry s obj. do 7,5 mil. CZK - sazba (% p. a.) (Úvěry poskytnuté bankami nefinančním podnikům v ČR - v EUR)
2 Úvěry s obj. 7,5 - 30 mil. CZK - sazba (% p. a.) (Úvěry poskytnuté bankami nefinančním podnikům v ČR - v EUR)
2 Úvěry s obj. nad 30 mil. CZK - sazba (% p. a.) (Úvěry poskytnuté bankami nefinančním podnikům v ČR - v EUR)
1 Úvěry s obj. do 30 mil. CZK - objem (Úvěry poskytnuté bankami nefinančním podnikům v ČR - v EUR)
1 Úvěry s obj. do 7,5 mil. CZK - objem (Úvěry poskytnuté bankami nefinančním podnikům v ČR - v EUR)
2 Úvěry s obj. 7,5 - 30 mil. CZK - objem (Úvěry poskytnuté bankami nefinančním podnikům v ČR - v EUR)
2 Úvěry s obj. nad 30 mil. CZK - objem (Úvěry poskytnuté bankami nefinančním podnikům v ČR - v EUR)


Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Školení Počasí

Kalkulačka

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Běžné účty

Hypotéky

Stavební spoření

Důchody

Směnárny - Euro, Dolar

Úřad práce

Investice

Podílové fondy

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Nový občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2019

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů | Cookies