Statistické šetření ČNB a SP ČR v nefinančních podnicích - ekonomika ČNB

Aktualizace dat Statistické šetření ČNB a SP ČR v nefinančních podnicích v této aplikaci skončila 30.6.2023. Aktualizovná data časových řad najdete na stránkách nové aplikace z dat ARAD ČNB

Nové časové řady makroekonomiky a jejich data

Data ke dniŘada nebo sestava
- Statistické šetření ČNB a SP ČR v nefinančních podnicích
31.03.2024 Statistické šetření ČNB a SP ČR v nefinančních podnicích - Platby a inkasa - podíl plateb v Eurech: Čtvrtletní, Platby dodavatelům - rezidentům na území ČR - v minulém čtvrtletí (podíl plateb v Eurech)
31.03.2024 Statistické šetření ČNB a SP ČR v nefinančních podnicích - Platby a inkasa - podíl plateb v Eurech: Čtvrtletní, Inkasa od odběratelů - rezidentů na území ČR - v minulém čtvrtletí (podíl plateb v Eurech)
31.03.2024 Statistické šetření ČNB a SP ČR v nefinančních podnicích - Meziroční změna stavu zásob: Čtvrtletní, Suroviny, materiály a polotovary - v tomto čtvrtletí (vážené saldo)
31.03.2024 Statistické šetření ČNB a SP ČR v nefinančních podnicích - Meziroční změna stavu zásob: Čtvrtletní, Suroviny, materiály a polotovary - v příštím čtvrtletí (vážené saldo)
31.03.2024 Statistické šetření ČNB a SP ČR v nefinančních podnicích - Meziroční změna stavu zásob: Čtvrtletní, Nedokončená výroba - v příštím čtvrtletí (vážené saldo)
31.03.2024 Statistické šetření ČNB a SP ČR v nefinančních podnicích - Meziroční změna stavu zásob: Čtvrtletní, Hotové výrobky - v příštím čtvrtletí (vážené saldo)
31.03.2024 Statistické šetření ČNB a SP ČR v nefinančních podnicích - Meziroční změna stavu zásob: Čtvrtletní, Nedokončená výroba - v tomto čtvrtletí (vážené saldo)
31.03.2024 Statistické šetření ČNB a SP ČR v nefinančních podnicích - Meziroční změna stavu zásob: Čtvrtletní, Hotové výrobky - v tomto čtvrtletí (vážené saldo)
31.03.2024 Statistické šetření ČNB a SP ČR v nefinančních podnicích - Dostupnost úvěrů: Čtvrtletní, Dostupnost úvěrů - v následujících 12 měsících (vážené saldo)
31.03.2024 Statistické šetření ČNB a SP ČR v nefinančních podnicích - Dostupnost úvěrů: Čtvrtletní, Dostupnost úvěrů - v předchozích 12 měsících (vážené saldo)
31.03.2024 Statistické šetření ČNB a SP ČR v nefinančních podnicích - Změna ve vývoji zakázek: Čtvrtletní, Změna ve vývoji zakázek - v příštím čtvrtletí (vážené saldo)
31.03.2024 Statistické šetření ČNB a SP ČR v nefinančních podnicích - Změna ve vývoji zakázek: Čtvrtletní, Změna ve vývoji zakázek - v následujících 6 měsících (vážené saldo)
31.03.2024 Statistické šetření ČNB a SP ČR v nefinančních podnicích - Zajištění vývozu proti kurzovému riziku: Čtvrtletní, Zajištění vývozu proti kurzovému riziku - v tomto čtvrtletí (vážený průměr)
31.03.2024 Statistické šetření ČNB a SP ČR v nefinančních podnicích - Zajištění vývozu proti kurzovému riziku: Čtvrtletní, Zajištění vývozu proti kurzovému riziku -v následujících 12 měsících (vážený průměr)
31.03.2024 Statistické šetření ČNB a SP ČR v nefinančních podnicích - Meziroční změna průměrných mezd: Čtvrtletní, Meziroční změna průměrných mezd - v příštím čtvrtletí (vážený průměr)
31.03.2024 Statistické šetření ČNB a SP ČR v nefinančních podnicích - Meziroční změna zaměstnanosti: Čtvrtletní, Meziroční změna zaměstnanosti - v příštím čtvrtletí (vážený průměr)
31.03.2024 Statistické šetření ČNB a SP ČR v nefinančních podnicích - Meziroční změna investičních výdajů: Čtvrtletní, Meziroční změna investičních výdajů - v následujících 6 měsících (vážené saldo)
31.03.2024 Statistické šetření ČNB a SP ČR v nefinančních podnicích - Meziroční změna investičních výdajů: Čtvrtletní, Meziroční změna investičních výdajů - v následujících 12 měsících (vážené saldo)
31.03.2024 Statistické šetření ČNB a SP ČR v nefinančních podnicích - Meziroční změna spotřebitelských cen a cen výrobních vstupů a výstupů: Čtvrtletní, Meziroční změna spotřebitelských cen - za 1 rok (upravený průměr)
Vyberte statistický ukazatel pro zobrazení hodnot a grafu vývoje nebo se podívejte na poslední hodnoty.

Meziroční změna spotřebitelských cen a cen výrobních vstupů a výstupů

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.06.2023 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Meziroční změna spotřebitelských cen - za 1 rok (upravený průměr v %) 7.95 8.86 -10.27% 9.41 -15.52%
UK2 Meziroční změna spotřebitelských cen - za 3 roky (upravený průměr v %) 5.73 6.22 -7.88% 7.07 -18.95%
UK3 Meziroční změna cen hlavních výrobních vstupů za 1 rok (vážený průměr v %) 7.91 9.62 -17.78% 11.09 -28.67%
UK4 Meziroční změna cen hlavních výrobních výstupů za 1 rok (vážený průměr v %) 6.53 8.13 -19.68% 8.05 -18.88%

Meziroční změna průměrných mezd

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.06.2023 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Meziroční změna průměrných mezd - v příštím čtvrtletí (vážený průměr v %) 4.60 5.12 -10.16% 3.70 24.32%
UK2 Meziroční změna průměrných mezd -za celý letošní rok (vážený průměr v %) 5.48 5.81 -5.68% 4.79 14.40%
UK3 Meziroční změna průměrných mezd -za celý příští rok (vážený průměr v %) 4.60 5.22 -11.88% 4.54 1.32%

Meziroční změna zaměstnanosti

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.06.2023 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Meziroční změna zaměstnanosti - v příštím čtvrtletí (vážený průměr v %) -0.54 -0.46 17.39% 0.45 - 220.00%
UK2 Meziroční změna zaměstnanosti -za celý letošní rok (vážený průměr v %) -0.16 -0.18 -11.11% 0.81 - 119.75%
UK3 Meziroční změna zaměstnanosti -za celý příští rok (vážený průměr v %) 0.85 -0.18 - 572.22% 1.14 -25.44%

Meziroční změna investičních výdajů

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.06.2023 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Meziroční změna investičních výdajů - v následujících 6 měsících (vážené saldo v %) 31.20 21.20 47.17% 3.80 721.05%
UK2 Meziroční změna investičních výdajů - v následujících 12 měsících (vážené saldo v %) 40.20 27.40 46.72% 8.80 356.82%

Faktory ovlivňující (limitující) investiční rozhodování

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.06.2023 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Nízká návratnost navrhovaných investic (vážená relativní četnost v %) 25.30 25.10 0.80% 21.50 17.67%
UK2 Nedostatek vlastních finančních prostředků (vážená relativní četnost v %) 8.30 8.10 2.47% 11.40 -27.19%
UK3 Problémy při získávání externích zdrojů, úvěry (vážená relativní četnost v %) 4.40 3.80 15.79% 4.90 -10.20%
UK4 Výše úrokových sazeb (vážená relativní četnost v %) 10.90 10.90 0.00 11.70 -6.84%
UK5 Nejistota ohledně budoucí poptávky (vážená relativní četnost v %) 16.80 16.40 2.44% 13.80 21.74%
UK6 Málo stimulující daňová opatření (vážená relativní četnost v %) 8.90 8.80 1.14% 6.70 32.84%
UK7 Nedostatečně rychlé odpisy (vážená relativní četnost v %) 0.80 0.80 0.00 0.80 0.00
UK8 Nedostatečné investiční pobídky (vážená relativní četnost v %) 3.10 3.00 3.33% 4.60 -32.61%
UK9 Nedostatek kvalif. pracovníků vč. manažerů a techn. personálu (vážená relativní četnost v %) 8.20 8.10 1.23% 9.00 -8.89%
UK10 Rozhodování o investicích není limitováno žádnými faktory (vážená relativní četnost v %) 1.30 1.20 8.33% 4.80 -72.92%
UK11 Ostatní faktory (vážená relativní četnost v %) 12.10 13.80 -12.32% 10.80 12.04%

Meziroční změna stavu zásob

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.06.2023 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Suroviny, materiály a polotovary - v tomto čtvrtletí (vážené saldo v %) 33.40 39.90 -16.29% -24.70 - 235.22%
UK2 Nedokončená výroba - v tomto čtvrtletí (vážené saldo v %) 3.20 10.30 -68.93% -5.80 - 155.17%
UK3 Hotové výrobky - v tomto čtvrtletí (vážené saldo v %) 5.90 12.30 -52.03% 14.50 -59.31%
UK4 Suroviny, materiály a polotovary - v příštím čtvrtletí (vážené saldo v %) 6.40 14.60 -56.16% -3.70 - 272.97%
UK5 Nedokončená výroba - v příštím čtvrtletí (vážené saldo v %) -28.10 -18.30 53.55% 15.30 - 283.66%
UK6 Hotové výrobky - v příštím čtvrtletí (vážené saldo v %) -4.80 -3.10 54.84% -12.40 -61.29%

Míra využití výrobních kapacit

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.06.2023 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Míra využití výrobních kapacit ve sledovaném měsíci (vážený průměr v %) 73.30 74.20 -1.21% 80.40 -8.83%

Dostupnost úvěrů

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.06.2023 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Dostupnost úvěrů - v předchozích 12 měsících (vážené saldo v %) 9.50 18.80 -49.47% 13.80 -31.16%
UK2 Dostupnost úvěrů - v následujících 12 měsících (vážené saldo v %) -8.60 -7.10 21.13% -16.20 -46.91%

Změna ve vývoji zakázek

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.06.2023 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Změna ve vývoji zakázek - v příštím čtvrtletí (vážené saldo v %) -0.10 2.10 - 104.76% 13.80 - 100.72%
UK2 Změna ve vývoji zakázek - v následujících 6 měsících (vážené saldo v %) 6.50 4.80 35.42% 8.50 -23.53%

Platební morálka odběratelů

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.06.2023 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Závazky placeny - ve stanoveném termínu (relativní četnost v %) 26.00 25.00 4.00% 26.00 0.00
UK2 Závazky placeny - do 10 dnů po splatnosti (relativní četnost v %) 30.00 28.00 7.14% 27.00 11.11%
UK3 Závazky placeny - 11-20 dnů po splatnosti (relativní četnost v %) 20.00 19.00 5.26% 20.00 0.00
UK4 Závazky placeny - 21-30 dnů po splatnosti (relativní četnost v %) 13.00 16.00 -18.75% 15.00 -13.33%
UK5 Závazky placeny - 31-60 dnů po splatnosti (relativní četnost v %) 11.00 12.00 -8.33% 10.00 10.00%
UK6 Závazky placeny - více než 60 dnů po splatnosti (relativní četnost v %) 1.00 1.00 0.00 1.00 0.00

Faktory omezující růst firmy

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.06.2023 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Nedostatečná poptávka tuzemsko (1=vůbec, 5=nejvíce; průměr) 3.40 3.40 0.00 3.30 3.03%
UK2 Nedostatečná poptávka zahraničí (1=vůbec, 5=nejvíce; průměr) 3.30 3.30 0.00 3.20 3.12%
UK3 Nedostatek financí (1=vůbec, 5=nejvíce; průměr) 2.90 2.90 0.00 2.80 3.57%
UK4 Druhotná platební neschopnost (1=vůbec, 5=nejvíce; průměr) 2.30 2.20 4.55% 2.20 4.55%
UK5 Ceny materiálů a surovin (1=vůbec, 5=nejvíce; průměr) 4.10 4.20 -2.38% 4.10 0.00
UK6 Ceny energie (1=vůbec, 5=nejvíce; průměr) 4.10 4.20 -2.38% 4.10 0.00
UK7 Vysoké náklady na práci (1=vůbec, 5=nejvíce; průměr) 3.70 3.80 -2.63% 3.70 0.00
UK8 Nedostatek kvalifikované pracovní síly (1=vůbec, 5=nejvíce; průměr) 3.70 3.70 0.00 3.70 0.00
UK9 Konkurence (1=vůbec, 5=nejvíce; průměr) 3.30 3.30 0.00 3.20 3.12%

Kvalita podnikatelského prostředí

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.06.2023 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Byrokracie - význam (1=žádný, 5=nejvyšší; průměr) 3.40 3.40 0.00 3.40 0.00
UK2 Úroveň legislativy - význam (1=žádný, 5=nejvyšší; průměr) 3.30 3.30 0.00 3.30 0.00
UK3 Vymahatelnost práva - význam (1=žádný, 5=nejvyšší; průměr) 3.20 3.20 0.00 3.30 -3.03%
UK4 Korupce - význam (1=žádný, 5=nejvyšší; průměr) 2.70 2.70 0.00 2.70 0.00
UK5 Udržitelnost veřejných financí - význam (1=žádný, 5=nejvyšší; průměr) 2.90 2.90 0.00 2.90 0.00
UK6 Pracovní zákonodárství - význam (1=žádný, 5=nejvyšší; průměr) 3.10 3.10 0.00 3.10 0.00
UK7 Dopravní infrastruktura - význam (1=žádný, 5=nejvyšší; průměr) 3.10 3.10 0.00 3.10 0.00
UK8 Podpora exportu - význam (1=žádný, 5=nejvyšší; průměr) 2.60 2.60 0.00 2.60 0.00
UK9 Strukturální fondy - význam (1=žádný, 5=nejvyšší; průměr) 2.50 2.50 0.00 2.50 0.00
UK10 Podpora vědy a výzkumu - význam (1=žádný, 5=nejvyšší; průměr) 2.50 2.40 4.17% 2.40 4.17%

Zajištění vývozu proti kurzovému riziku

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.06.2023 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Zajištění vývozu proti kurzovému riziku - v tomto čtvrtletí (vážený průměr v %) 48.00 46.20 3.90% 42.90 11.89%
UK2 Zajištění vývozu proti kurzovému riziku -v následujících 12 měsících (vážený průměr v %) 36.50 38.40 -4.95% 34.90 4.58%

Platby a inkasa - podíl plateb v Eurech

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.06.2023 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Platby dodavatelům - rezidentům na území ČR - v minulém čtvrtletí (podíl plateb v Eurech v %) 15.50 18.20 -14.84% 18.90 -17.99%
UK2 Inkasa od odběratelů - rezidentů na území ČR - v minulém čtvrtletí (podíl plateb v Eurech v %) 12.80 12.80 0.00 13.50 -5.19%
Nově čerpané (historická data do r.2003)
Podle sektorového hlediska
Podle časového hlediska
Meziroční změna spotřebitelských cen a cen výrobních vstupů a výstupů
Meziroční změna spotřebitelských cen - za 1 rok (upravený průměr v %) (50 hodnot, 30.06.2023)
Meziroční změna spotřebitelských cen - za 3 roky (upravený průměr v %) (50 hodnot, 30.06.2023)
Meziroční změna cen hlavních výrobních vstupů za 1 rok (vážený průměr v %) (50 hodnot, 30.06.2023)
Meziroční změna cen hlavních výrobních výstupů za 1 rok (vážený průměr v %) (50 hodnot, 30.06.2023)
Platební morálka odběratelů
Závazky placeny - ve stanoveném termínu (relativní četnost v %) (50 hodnot, 30.06.2023)
Závazky placeny - do 10 dnů po splatnosti (relativní četnost v %) (50 hodnot, 30.06.2023)
Závazky placeny - 11-20 dnů po splatnosti (relativní četnost v %) (50 hodnot, 30.06.2023)
Závazky placeny - 21-30 dnů po splatnosti (relativní četnost v %) (50 hodnot, 30.06.2023)
Závazky placeny - 31-60 dnů po splatnosti (relativní četnost v %) (50 hodnot, 30.06.2023)
Závazky placeny - více než 60 dnů po splatnosti (relativní četnost v %) (50 hodnot, 30.06.2023)
Faktory ovlivňující (limitující) investiční rozhodování
Nízká návratnost navrhovaných investic (vážená relativní četnost v %) (50 hodnot, 30.06.2023)
Nedostatek vlastních finančních prostředků (vážená relativní četnost v %) (50 hodnot, 30.06.2023)
Problémy při získávání externích zdrojů, úvěry (vážená relativní četnost v %) (50 hodnot, 30.06.2023)
Výše úrokových sazeb (vážená relativní četnost v %) (50 hodnot, 30.06.2023)
Nejistota ohledně budoucí poptávky (vážená relativní četnost v %) (50 hodnot, 30.06.2023)
Málo stimulující daňová opatření (vážená relativní četnost v %) (50 hodnot, 30.06.2023)
Nedostatečně rychlé odpisy (vážená relativní četnost v %) (50 hodnot, 30.06.2023)
Nedostatečné investiční pobídky (vážená relativní četnost v %) (50 hodnot, 30.06.2023)
Nedostatek kvalif. pracovníků vč. manažerů a techn. personálu (vážená relativní četnost v %) (50 hodnot, 30.06.2023)
Rozhodování o investicích není limitováno žádnými faktory (vážená relativní četnost v %) (50 hodnot, 30.06.2023)
Ostatní faktory (vážená relativní četnost v %) (50 hodnot, 30.06.2023)
Zajištění vývozu proti kurzovému riziku
Zajištění vývozu proti kurzovému riziku - v tomto čtvrtletí (vážený průměr v %) (50 hodnot, 30.06.2023)
Zajištění vývozu proti kurzovému riziku -v následujících 12 měsících (vážený průměr v %) (50 hodnot, 30.06.2023)
Meziroční změna průměrných mezd
Meziroční změna průměrných mezd - v příštím čtvrtletí (vážený průměr v %) (50 hodnot, 30.06.2023)
Meziroční změna průměrných mezd -za celý letošní rok (vážený průměr v %) (50 hodnot, 30.06.2023)
Meziroční změna průměrných mezd -za celý příští rok (vážený průměr v %) (50 hodnot, 30.06.2023)
Kvalita podnikatelského prostředí
Byrokracie - význam (1=žádný, 5=nejvyšší; průměr) (50 hodnot, 30.06.2023)
Úroveň legislativy - význam (1=žádný, 5=nejvyšší; průměr) (50 hodnot, 30.06.2023)
Vymahatelnost práva - význam (1=žádný, 5=nejvyšší; průměr) (50 hodnot, 30.06.2023)
Korupce - význam (1=žádný, 5=nejvyšší; průměr) (50 hodnot, 30.06.2023)
Udržitelnost veřejných financí - význam (1=žádný, 5=nejvyšší; průměr) (50 hodnot, 30.06.2023)
Pracovní zákonodárství - význam (1=žádný, 5=nejvyšší; průměr) (50 hodnot, 30.06.2023)
Dopravní infrastruktura - význam (1=žádný, 5=nejvyšší; průměr) (50 hodnot, 30.06.2023)
Podpora exportu - význam (1=žádný, 5=nejvyšší; průměr) (50 hodnot, 30.06.2023)
Strukturální fondy - význam (1=žádný, 5=nejvyšší; průměr) (50 hodnot, 30.06.2023)
Podpora vědy a výzkumu - význam (1=žádný, 5=nejvyšší; průměr) (50 hodnot, 30.06.2023)
Meziroční změna stavu zásob
Suroviny, materiály a polotovary - v tomto čtvrtletí (vážené saldo v %) (50 hodnot, 30.06.2023)
Nedokončená výroba - v tomto čtvrtletí (vážené saldo v %) (50 hodnot, 30.06.2023)
Hotové výrobky - v tomto čtvrtletí (vážené saldo v %) (50 hodnot, 30.06.2023)
Suroviny, materiály a polotovary - v příštím čtvrtletí (vážené saldo v %) (50 hodnot, 30.06.2023)
Nedokončená výroba - v příštím čtvrtletí (vážené saldo v %) (50 hodnot, 30.06.2023)
Hotové výrobky - v příštím čtvrtletí (vážené saldo v %) (50 hodnot, 30.06.2023)
Dostupnost úvěrů
Dostupnost úvěrů - v předchozích 12 měsících (vážené saldo v %) (50 hodnot, 30.06.2023)
Dostupnost úvěrů - v následujících 12 měsících (vážené saldo v %) (50 hodnot, 30.06.2023)
Meziroční změna zaměstnanosti
Meziroční změna zaměstnanosti - v příštím čtvrtletí (vážený průměr v %) (50 hodnot, 30.06.2023)
Meziroční změna zaměstnanosti -za celý letošní rok (vážený průměr v %) (50 hodnot, 30.06.2023)
Meziroční změna zaměstnanosti -za celý příští rok (vážený průměr v %) (50 hodnot, 30.06.2023)
Změna ve vývoji zakázek
Změna ve vývoji zakázek - v příštím čtvrtletí (vážené saldo v %) (50 hodnot, 30.06.2023)
Změna ve vývoji zakázek - v následujících 6 měsících (vážené saldo v %) (50 hodnot, 30.06.2023)
Meziroční změna investičních výdajů
Meziroční změna investičních výdajů - v následujících 6 měsících (vážené saldo v %) (50 hodnot, 30.06.2023)
Meziroční změna investičních výdajů - v následujících 12 měsících (vážené saldo v %) (50 hodnot, 30.06.2023)
Míra využití výrobních kapacit
Míra využití výrobních kapacit ve sledovaném měsíci (vážený průměr v %) (50 hodnot, 30.06.2023)
Faktory omezující růst firmy
Nedostatečná poptávka tuzemsko (1=vůbec, 5=nejvíce; průměr) (50 hodnot, 30.06.2023)
Nedostatečná poptávka zahraničí (1=vůbec, 5=nejvíce; průměr) (50 hodnot, 30.06.2023)
Nedostatek financí (1=vůbec, 5=nejvíce; průměr) (50 hodnot, 30.06.2023)
Druhotná platební neschopnost (1=vůbec, 5=nejvíce; průměr) (50 hodnot, 30.06.2023)
Ceny materiálů a surovin (1=vůbec, 5=nejvíce; průměr) (50 hodnot, 30.06.2023)
Ceny energie (1=vůbec, 5=nejvíce; průměr) (50 hodnot, 30.06.2023)
Vysoké náklady na práci (1=vůbec, 5=nejvíce; průměr) (50 hodnot, 30.06.2023)
Nedostatek kvalifikované pracovní síly (1=vůbec, 5=nejvíce; průměr) (50 hodnot, 30.06.2023)
Konkurence (1=vůbec, 5=nejvíce; průměr) (50 hodnot, 30.06.2023)
Platby a inkasa - podíl plateb v Eurech
Platby dodavatelům - rezidentům na území ČR - v minulém čtvrtletí (podíl plateb v Eurech v %) (50 hodnot, 30.06.2023)
Inkasa od odběratelů - rezidentů na území ČR - v minulém čtvrtletí (podíl plateb v Eurech v %) (50 hodnot, 30.06.2023)

Ekonomické ukazatele České národní banky


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Statistické šetření ČNB a SP ČR v nefinančních podnicích (Statistická šetření ČNB)
Statistické šetření ČNB a SP ČR v nefinančních podnicích (Statistická šetření ČNB)
Držba akcií a jiných majetkových účastí emitovaných rezidenty - Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba akcií a jiných majetkových účastí emitovaných rezidenty - MFI (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba akcií a jiných majetkových účastí emitovaných rezidenty - Ostatní rezidenti (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Zemědělství, lesnictví, rybolov (A) (Úvěry nefinančním podnikům v členění podle odvětví - CZ-NACE rev. 2)
Nefinanční podniky - do 1 roku (Úvěry MFI, členění- úvěry nefinančním sektorům kromě vlády (toky))
Nefinanční podniky - od 1 roku do 5 let (Úvěry MFI, členění- úvěry nefinančním sektorům kromě vlády (toky))
Nefinanční podniky - nd 5 let (Úvěry MFI, členění- úvěry nefinančním sektorům kromě vlády (toky))
Nefinanční podniky - celkem (Úvěry MFI, členění- úvěry nefinančním sektorům kromě vlády (toky))
Původní splatnost do 1 roku a neterminováno (Úvěry domácnostem (stavy) - CZK)
Původní splatnost nad 1 rok a zbytková splatnost do 1 roku (Úvěry domácnostem (stavy) - CZK)

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 10.000 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992. Zdroj dat: ČNB ARAD

Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.