Místní vládní instituce (Archív (ESA95)»Vládní instituce) - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 
Vyberte statistický ukazatel pro zobrazení hodnot a grafu vývoje nebo se podívejte na poslední hodnoty.

Finanční aktiva, stavy, čtvrtletní, Místní vládní instituce

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.03.2014 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 AF Finanční aktiva 491 737.00 467 855.00 5.10% 484 715.00 1.45%
UK3 AF.2 Oběživo a vklady 161 762.00 143 344.00 12.85% 150 866.00 7.22%
UK4 AF.21 Oběživo 664.00 284.00 133.80% 598.00 11.04%
UK5 AF.22 Převoditelné vklady 138 985.00 123 267.00 12.75% 134 012.00 3.71%
UK6 AF.29 Ostatní vklady 22 113.00 19 793.00 11.72% 16 256.00 36.03%
UK7 AF.3 Cenné papíry jiné než účasti 6 288.00 6 972.00 -9.81% 16 793.00 -62.56%
UK8 AF.33 Cenné papíry jiné než účasti, mimo finanční deriváty 6 261.00 6 945.00 -9.85% 12 698.00 -50.69%
UK9 AF.331 Krátkodobé cenné papíry jiné než účasti, mimo finanční deriváty 2 888.00 3 227.00 -10.51% 7 468.00 -61.33%
UK10 AF.332 Dlouhodobé cenné papíry jiné než účasti, mimo finanční deriváty 3 373.00 3 718.00 -9.28% 5 230.00 -35.51%
UK11 AF.34 Finanční deriváty 27.00 27.00 0.00 4 095.00 -99.34%
UK12 AF.4 Půjčky 3 667.00 3 479.00 5.40% 3 357.00 9.23%
UK13 AF.41 Krátkodobé půjčky 390.00 328.00 18.90% 381.00 2.36%
UK14 AF.42 Dlouhodobé půjčky 3 277.00 3 151.00 4.00% 2 976.00 10.11%
UK15 AF.5 Účasti celkem 256 725.00 256 692.00 0.01% 250 622.00 2.44%
UK16 AF.51 Účasti, mimo účastí v investičních fondech 256 037.00 255 927.00 0.04% 249 846.00 2.48%
UK17 AF.511 Kótované akcie 984.00 1 315.00 -25.17% 919.00 7.07%
UK18 AF.512 Nekótované akcie 201 460.00 200 829.00 0.31% 195 488.00 3.05%
UK19 AF.513 Jiné účasti 53 593.00 53 783.00 -0.35% 53 439.00 0.29%
UK20 AF.52 Účasti v investičních fondech 688.00 765.00 -10.07% 776.00 -11.34%
UK21 AF.6 Pojistné technické rezervy 1 101.00 1 018.00 8.15% 996.00 10.54%
UK25 AF.62 Předplacené pojistné a rezervy na nevyrovnané nároky 1 101.00 1 018.00 8.15% 996.00 10.54%
UK26 AF.7 Ostatní pohledávky celkem 62 194.00 56 350.00 10.37% 62 081.00 0.18%
UK27 Čistá finanční aktiva 300 363.00 290 781.00 3.30% 296 375.00 1.35%

Finanční závazky, stavy, čtvrtletní, Místní vládní instituce

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.03.2014 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 AF Finanční závazky 191 374.00 177 074.00 8.08% 188 340.00 1.61%
UK6 AF.3 Cenné papíry jiné než účasti 16 465.00 16 175.00 1.79% 17 351.00 -5.11%
UK7 AF.33 Cenné papíry jiné než účasti, mimo finanční deriváty 16 452.00 16 162.00 1.79% 17 212.00 -4.42%
UK8 AF.331 Krátkodobé cenné papíry jiné než účasti, mimo finanční deriváty 1 217.00 1 217.00 0.00 5 301.00 -77.04%
UK9 AF.332 Dlouhodobé cenné papíry jiné než účasti, mimo finanční deriváty 15 235.00 14 945.00 1.94% 11 911.00 27.91%
UK10 AF.34 Finanční deriváty 13.00 13.00 0.00 139.00 -90.65%
UK11 AF.4 Půjčky 98 522.00 99 877.00 -1.36% 100 090.00 -1.57%
UK12 AF.41 Krátkodobé půjčky 1 650.00 2 073.00 -20.41% 6 217.00 -73.46%
UK13 AF.42 Dlouhodobé půjčky 96 872.00 97 804.00 -0.95% 93 873.00 3.19%
UK25 AF.7 Ostatní závazky celkem 76 387.00 61 022.00 25.18% 70 899.00 7.74%

Finanční aktiva, transakce, čtvrtletní, Místní vládní instituce

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.03.2014 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Čistý přírůstek finančních aktiv 24 174.00 -23 594.00 - 202.46% 24 129.00 0.19%
UK3 F.2 Oběživo a vklady 18 413.00 -10 740.00 - 271.44% 26 988.00 -31.77%
UK4 F.21 Oběživo 380.00 - 294.00 - 229.25% 324.00 17.28%
UK5 F.22 Převoditelné vklady 15 714.00 -11 483.00 - 236.85% 20 501.00 -23.35%
UK6 F.29 Ostatní vklady 2 319.00 1 037.00 123.63% 6 163.00 -62.37%
UK7 F.3 Cenné papíry jiné než účasti - 684.00 -3 413.00 -79.96% 6 457.00 - 110.59%
UK8 F.33 Cenné papíry jiné než účasti, mimo finanční deriváty - 684.00 506.00 - 235.18% 5 239.00 - 113.06%
UK9 F.331 Krátkodobé cenné papíry jiné než účasti, mimo finanční deriváty - 339.00 -74.00 358.11% 4 869.00 - 106.96%
UK10 F.332 Dlouhodobé cenné papíry jiné než účasti, mimo finanční deriváty - 345.00 580.00 - 159.48% 370.00 - 193.24%
UK11 F.34 Finanční deriváty 0.00 -3 919.00 - 1 218.00 -
UK12 F.4 Půjčky 188.00 - 150.00 - 225.33% 1 155.00 -83.72%
UK13 F.41 Krátkodobé půjčky 62.00 - 186.00 - 133.33% 140.00 -55.71%
UK14 F.42 Dlouhodobé půjčky 126.00 36.00 250.00% 1 015.00 -87.59%
UK15 F.5 Účasti celkem 330.00 -1 556.00 - 121.21% 506.00 -34.78%
UK16 F.51 Účasti, mimo účastí v investičních fondech 418.00 -1 581.00 - 126.44% 442.00 -5.43%
UK17 F.511 Kótované akcie - 247.00 0.00 - 0.00 -
UK18 F.512 Nekótované akcie 1 358.00 -1 500.00 - 190.53% 365.00 272.05%
UK19 F.513 Jiné účasti - 693.00 -81.00 755.56% 77.00 -1 000.00%
UK20 F.52 Účasti v investičních fondech -88.00 25.00 - 452.00% 64.00 - 237.50%
UK21 F.6 Pojistné technické rezervy 83.00 - 317.00 - 126.18% 136.00 -38.97%
UK25 F.62 Předplacené pojistné a rezervy na nevyrovnané nároky 83.00 - 317.00 - 126.18% 136.00 -38.97%
UK26 F.7 Ostatní pohledávky celkem 5 844.00 -7 418.00 - 178.78% -11 113.00 - 152.59%

Finanční závazky, transakce, čtvrtletní, Místní vládní instituce

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.03.2014 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Finanční závazky 14 300.00 -7 028.00 - 303.47% 11 890.00 20.27%
UK2 F.2 Oběživo a vklady 0.00 0.00 - 0.00 -
UK6 F.3 Cenné papíry jiné než účasti 290.00 907.00 -68.03% - 600.00 - 148.33%
UK7 F.33 Cenné papíry jiné než účasti, mimo finanční deriváty 290.00 1 033.00 -71.93% 622.00 -53.38%
UK8 F.331 Krátkodobé cenné papíry jiné než účasti, mimo finanční deriváty 0.00 966.00 - 5 000.00 -
UK9 F.332 Dlouhodobé cenné papíry jiné než účasti, mimo finanční deriváty 290.00 67.00 332.84% -4 378.00 - 106.62%
UK10 F.34 Finanční deriváty 0.00 - 126.00 - -1 222.00 -
UK11 F.4 Půjčky -1 355.00 4 897.00 - 127.67% 310.00 - 537.10%
UK12 F.41 Krátkodobé půjčky - 423.00 666.00 - 163.51% 4 521.00 - 109.36%
UK13 F.42 Dlouhodobé půjčky - 932.00 4 231.00 - 122.03% -4 211.00 -77.87%
UK25 F.7 Ostatní pohledávky celkem 15 365.00 -12 832.00 - 219.74% 12 180.00 26.15%
UK26 Čisté půjčky (+)/výpůjčky (-) 9 874.00 -16 566.00 - 159.60% 12 239.00 -19.32%
Finanční aktiva, stavy, čtvrtletní, Místní vládní instituce
AF Finanční aktiva (41 hodnota, 31.03.2014)
Měnové zlato a zvláštní práva čerpání
Oběživo a vklady (41 hodnota, 31.03.2014)
Oběživo (41 hodnota, 31.03.2014)
Převoditelné vklady (41 hodnota, 31.03.2014)
Ostatní vklady (41 hodnota, 31.03.2014)
Cenné papíry jiné než účasti (41 hodnota, 31.03.2014)
Cenné papíry jiné než účasti, mimo finanční deriváty (41 hodnota, 31.03.2014)
Krátkodobé cenné papíry jiné než účasti, mimo finanční deriváty (41 hodnota, 31.03.2014)
Dlouhodobé cenné papíry jiné než účasti, mimo finanční deriváty (41 hodnota, 31.03.2014)
Finanční deriváty (41 hodnota, 31.03.2014)
Půjčky (41 hodnota, 31.03.2014)
Krátkodobé půjčky (41 hodnota, 31.03.2014)
Dlouhodobé půjčky (41 hodnota, 31.03.2014)
Účasti celkem (41 hodnota, 31.03.2014)
Účasti, mimo účastí v investičních fondech (41 hodnota, 31.03.2014)
Kótované akcie (41 hodnota, 31.03.2014)
Nekótované akcie (41 hodnota, 31.03.2014)
Jiné účasti (41 hodnota, 31.03.2014)
Účasti v investičních fondech (41 hodnota, 31.03.2014)
Pojistné technické rezervy (41 hodnota, 31.03.2014)
Čistý podíl domácností na rezervách životního pojištění a na rezervách penzijních fondů
Čistý podíl domácností na rezervách životního pojištění
Čistý podíl domácností na rezervách penzijních fondů
Předplacené pojistné a rezervy na nevyrovnané nároky (41 hodnota, 31.03.2014)
Ostatní pohledávky celkem (41 hodnota, 31.03.2014)
Čistá finanční aktiva (41 hodnota, 31.03.2014)
Finanční závazky, stavy, čtvrtletní, Místní vládní instituce
AF Finanční závazky (41 hodnota, 31.03.2014)
Oběživo a vklady
Oběživo
Převoditelné vklady
Ostatní vklady
Cenné papíry jiné než účasti (41 hodnota, 31.03.2014)
Cenné papíry jiné než účasti, mimo finanční deriváty (41 hodnota, 31.03.2014)
Krátkodobé cenné papíry jiné než účasti, mimo finanční deriváty (41 hodnota, 31.03.2014)
Dlouhodobé cenné papíry jiné než účasti, mimo finanční deriváty (41 hodnota, 31.03.2014)
Finanční deriváty (41 hodnota, 31.03.2014)
Půjčky (41 hodnota, 31.03.2014)
Krátkodobé půjčky (41 hodnota, 31.03.2014)
Dlouhodobé půjčky (41 hodnota, 31.03.2014)
Účasti celkem
Účasti, mimo účastí v investičních fondech
Kótované akcie
Nekótované akcie
Jiné účasti
Účasti v investičních fondech
Pojistné technické rezervy
Čistý podíl domácností na rezervách životního pojištění a na rezervách penzijních fondů
Čistý podíl domácností na rezervách životního pojištění
Čistý podíl domácností na rezervách penzijních fondů
Předplacené pojistné a rezervy na nevyrovnané nároky
Ostatní závazky celkem (41 hodnota, 31.03.2014)
Finanční aktiva, transakce, čtvrtletní, Místní vládní instituce
Čistý přírůstek finančních aktiv (40 hodnot, 31.03.2014)
Měnové zlato a zvláštní práva čerpání
Oběživo a vklady (40 hodnot, 31.03.2014)
Oběživo (40 hodnot, 31.03.2014)
Převoditelné vklady (40 hodnot, 31.03.2014)
Ostatní vklady (40 hodnot, 31.03.2014)
Cenné papíry jiné než účasti (40 hodnot, 31.03.2014)
Cenné papíry jiné než účasti, mimo finanční deriváty (40 hodnot, 31.03.2014)
Krátkodobé cenné papíry jiné než účasti, mimo finanční deriváty (40 hodnot, 31.03.2014)
Dlouhodobé cenné papíry jiné než účasti, mimo finanční deriváty (40 hodnot, 31.03.2014)
Finanční deriváty (40 hodnot, 31.03.2014)
Půjčky (40 hodnot, 31.03.2014)
Krátkodobé půjčky (40 hodnot, 31.03.2014)
Dlouhodobé půjčky (40 hodnot, 31.03.2014)
Účasti celkem (40 hodnot, 31.03.2014)
Účasti, mimo účastí v investičních fondech (40 hodnot, 31.03.2014)
Kótované akcie (40 hodnot, 31.03.2014)
Nekótované akcie (40 hodnot, 31.03.2014)
Jiné účasti (40 hodnot, 31.03.2014)
Účasti v investičních fondech (40 hodnot, 31.03.2014)
Pojistné technické rezervy (40 hodnot, 31.03.2014)
Čistý podíl domácností na rezervách životního pojištění a na rezervách penzijních fondů
Čistý podíl domácností na rezervách životního pojištění
Čistý podíl domácností na rezervách penzijních fondů
Předplacené pojistné a rezervy na nevyrovnané nároky (40 hodnot, 31.03.2014)
Ostatní pohledávky celkem (40 hodnot, 31.03.2014)
Finanční závazky, transakce, čtvrtletní, Místní vládní instituce
Finanční závazky (40 hodnot, 31.03.2014)
Oběživo a vklady (40 hodnot, 31.03.2014)
Oběživo
Převoditelné vklady
Ostatní vklady
Cenné papíry jiné než účasti (40 hodnot, 31.03.2014)
Cenné papíry jiné než účasti, mimo finanční deriváty (40 hodnot, 31.03.2014)
Krátkodobé cenné papíry jiné než účasti, mimo finanční deriváty (40 hodnot, 31.03.2014)
Dlouhodobé cenné papíry jiné než účasti, mimo finanční deriváty (40 hodnot, 31.03.2014)
Finanční deriváty (40 hodnot, 31.03.2014)
Půjčky (40 hodnot, 31.03.2014)
Krátkodobé půjčky (40 hodnot, 31.03.2014)
Dlouhodobé půjčky (40 hodnot, 31.03.2014)
Účasti celkem
Účasti, mimo účastí v investičních fondech
Kótované akcie
Nekótované akcie
Jiné účasti
Účasti v investičních fondech
Pojistné technické rezervy
Čistý podíl domácností na rezervách životního pojištění a na rezervách penzijních fondů
Čistý podíl domácností na rezervách životního pojištění
Čistý podíl domácností na rezervách penzijních fondů
Předplacené pojistné a rezervy na nevyrovnané nároky
Ostatní pohledávky celkem (40 hodnot, 31.03.2014)
Čisté půjčky (+)/výpůjčky (-) (40 hodnot, 31.03.2014)

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Místní vládní instituce (Fondy kolektivního investování jiné než fondy peněžního trhu)
Místní vládní instituce (SDDS Plus)
Místní vládní instituce (Statistika finančních účtů)
Místní vládní instituce (Vládní instituce)
Instituce nabízející platební služby pro non-MFI (Statistika platebního styku)
Úvěrové instituce - počet poboček (Instituce nabízející platební služby pro non-MFI)
Úvěrové instituce - počet jednodenních vkladů (tisíce) (Instituce nabízející platební služby pro non-MFI)
Úvěrové instituce - počet platebních účtů (tisíce) (Instituce nabízející platební služby pro non-MFI)
Úvěrové instituce - nesplacená hodnota uložených elektronických peněz (Instituce nabízející platební služby pro non-MFI)
1 Úvěrové instituce začleněné do legislativy reportující země - počet poboček (Instituce nabízející platební služby pro non-MFI)
Úvěrové instituce začleněné do legislativy reportující země - objem jednodenních vkladů (Instituce nabízející platební služby pro non-MFI)
2 Pobočky úvěrových institucí se sídlem v eurozóně - počet poboček (Instituce nabízející platební služby pro non-MFI)
Pobočky úvěrových institucí se sídlem v eurozóně - objem jednodenních vkladů (Instituce nabízející platební služby pro non-MFI)
3 Pobočky úvěrových institucí se sídlem v EHP mimo eurozónu - počet poboček (Instituce nabízející platební služby pro non-MFI)


Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Školení Počasí

Kalkulačka

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Běžné účty

Hypotéky

Stavební spoření

Důchody

Směnárny - Euro, Dolar

Úřad práce

Investice

Podílové fondy

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Nový občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2019

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů | Cookies