Fixed assets, Kvartální součty - ekonomika ČNB

Aktualizace dat Fixed assets (Monetary aggregates and counterparts - main counterparts of M3 (levels)) v této aplikaci skončila 30.6.2023. Aktualizovná data časových řad najdete na stránkách nové aplikace z dat ARAD ČNB

Nové časové řady makroekonomiky a jejich data

Data ke dniŘada nebo sestava
31.08.2023 Členění komponent M3 podle sektoru klienta: Měsíční, Stavy (zůstatek), M3 - Repo operace, Nefinanční podniky (S.11)
30.04.2024 Příspěvky k roční míře růstu M3: Měsíční, Příspěvky, M3 - Obchodovatelné nástroje
30.04.2024 Hlavní protipoložky M3: Měsíční, Stavy (zůstatek), Ostatní protipoložky M3
31.08.2023 Členění komponent M3 podle sektoru klienta: Měsíční, Toky, M3 - Repo operace, Nefinanční podniky (S.11)
30.04.2024 Hlavní protipoložky M3: Měsíční, Toky, Ostatní protipoložky M3
- Hlavní protipoložky M3: Měsíční, Roční míry růstu, Ostatní protipoložky M3
31.03.2024 Úvěry: Celkové náklady úvěrů domácnostem na bydlení v ČR vyjádřené ukazatelem cost of borrowing, Míra v %, Procenta, Měsíční
29.02.2024 Úvěry: Celkove náklady úvěrů domácnostem na bydlení v EA vyjádřené ukazatelem cost of borrowing, Míra v %, Procenta, Měsíční
31.03.2024 Úvěry: Celkové náklady úvěrů nefinančním podnikům v ČR vyjádřené ukazatelem cost of borrowing, Míra v %, Procenta, Měsíční
29.02.2024 Úvěry: Celkové náklady úvěrů nefinančním podnikům v EA vyjádřené ukazatelem cost of borrowing, Míra v %, Procenta, Měsíční
31.08.2023 Členění komponent M3 podle sektoru klienta: Měsíční, Stavy (zůstatek), M3 - Repo operace, Domácnosti a neziskové instituce sloužící domácnostem (S.14 + S.15)
31.08.2023 Členění komponent M3 podle sektoru klienta: Měsíční, Stavy (zůstatek), M3 - Repo operace, Finanční instituce bez MFI, pojišťovacích společností a penzijních fondů (S.124 + S.125 + S.126 + S.127)
31.08.2023 Členění komponent M3 podle sektoru klienta: Měsíční, Stavy (zůstatek), M3 - Repo operace, Pojišťovací společnosti a penzijní fondy (S.128 + S.129)
31.08.2023 Členění komponent M3 podle sektoru klienta: Měsíční, Toky, M3 - Repo operace, Finanční instituce bez MFI, pojišťovacích společností a penzijních fondů (S.124 + S.125 + S.126 + S.127)
31.08.2023 Členění komponent M3 podle sektoru klienta: Měsíční, Toky, M3 - Repo operace, Pojišťovací společnosti a penzijní fondy (S.128 + S.129)
31.08.2023 Členění komponent M3 podle sektoru klienta: Měsíční, Toky, M3 - Repo operace, Domácnosti a neziskové instituce sloužící domácnostem (S.14 + S.15)
30.04.2024 Příspěvky k roční míře růstu M3: Měsíční, Příspěvky, M1 - Oběživo
30.04.2024 Příspěvky k roční míře růstu M3: Měsíční, Příspěvky, M1 - Jednodenní vklady
30.04.2024 Příspěvky k roční míře růstu M3: Měsíční, Příspěvky, M1 - Celkem
30.04.2024 Hlavní protipoložky M3: Měsíční, Toky, Vklady od centrální vlády

Graf hodnot, Monetary aggregates and counterparts - main counterparts of M3 (levels)

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Kvartální součty

Zpět na základní časovou řadu Fixed assets

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
01.10.2014 383 789.80 383 541.40 248.40 0.06% 389 646.10 -5 856.30 -1.50%
01.07.2014 383 541.40 384 321.70 - 780.30 -0.20% 394 810.90 -11 269.50 -2.85%
01.04.2014 384 321.70 385 074.20 - 752.50 -0.20% 390 573.60 -6 251.90 -1.60%
01.01.2014 385 074.20 389 646.10 -4 571.90 -1.17% 386 771.30 -1 697.10 -0.44%
01.10.2013 389 646.10 394 810.90 -5 164.80 -1.31% 383 159.50 6 486.60 1.69%
01.07.2013 394 810.90 390 573.60 4 237.30 1.08% 378 581.90 16 229.00 4.29%
01.04.2013 390 573.60 386 771.30 3 802.30 0.98% 376 860.20 13 713.40 3.64%
01.01.2013 386 771.30 383 159.50 3 611.80 0.94% 376 209.00 10 562.30 2.81%
01.10.2012 383 159.50 378 581.90 4 577.60 1.21% 374 628.30 8 531.20 2.28%
01.07.2012 378 581.90 376 860.20 1 721.70 0.46% 371 720.70 6 861.20 1.85%
01.04.2012 376 860.20 376 209.00 651.20 0.17% 368 798.20 8 062.00 2.19%
01.01.2012 376 209.00 374 628.30 1 580.70 0.42% 366 655.30 9 553.70 2.61%
01.10.2011 374 628.30 371 720.70 2 907.60 0.78% 366 213.70 8 414.60 2.30%
01.07.2011 371 720.70 368 798.20 2 922.50 0.79% 363 417.40 8 303.30 2.28%
01.04.2011 368 798.20 366 655.30 2 142.90 0.58% 361 228.70 7 569.50 2.10%
01.01.2011 366 655.30 366 213.70 441.60 0.12% 359 470.10 7 185.20 2.00%
01.10.2010 366 213.70 363 417.40 2 796.30 0.77% 369 556.10 -3 342.40 -0.90%
01.07.2010 363 417.40 361 228.70 2 188.70 0.61% 369 559.60 -6 142.20 -1.66%
01.04.2010 361 228.70 359 470.10 1 758.60 0.49% 369 783.80 -8 555.10 -2.31%
01.01.2010 359 470.10 369 556.10 -10 086.00 -2.73% 368 343.60 -8 873.50 -2.41%
01.10.2009 369 556.10 369 559.60 -3.50 -0.00% 362 981.30 6 574.80 1.81%
01.07.2009 369 559.60 369 783.80 - 224.20 -0.06% 359 063.90 10 495.70 2.92%
01.04.2009 369 783.80 368 343.60 1 440.20 0.39% 355 775.20 14 008.60 3.94%
01.01.2009 368 343.60 362 981.30 5 362.30 1.48% 352 857.60 15 486.00 4.39%
01.10.2008 362 981.30 359 063.90 3 917.40 1.09% 350 406.40 12 574.90 3.59%
01.07.2008 359 063.90 355 775.20 3 288.70 0.92% 348 840.20 10 223.70 2.93%
01.04.2008 355 775.20 352 857.60 2 917.60 0.83% 347 277.20 8 498.00 2.45%
01.01.2008 352 857.60 350 406.40 2 451.20 0.70% 345 199.40 7 658.20 2.22%
01.10.2007 350 406.40 348 840.20 1 566.20 0.45% 343 364.00 7 042.40 2.05%
01.07.2007 348 840.20 347 277.20 1 563.00 0.45% 341 833.90 7 006.30 2.05%
01.04.2007 347 277.20 345 199.40 2 077.80 0.60% 342 662.30 4 614.90 1.35%
01.01.2007 345 199.40 343 364.00 1 835.40 0.53% 343 846.00 1 353.40 0.39%
01.10.2006 343 364.00 341 833.90 1 530.10 0.45% 350 840.80 -7 476.80 -2.13%
01.07.2006 341 833.90 342 662.30 - 828.40 -0.24% 351 046.30 -9 212.40 -2.62%
01.04.2006 342 662.30 343 846.00 -1 183.70 -0.34% 350 090.40 -7 428.10 -2.12%
01.01.2006 343 846.00 350 840.80 -6 994.80 -1.99% 349 659.80 -5 813.80 -1.66%
01.10.2005 350 840.80 351 046.30 - 205.50 -0.06% 349 499.80 1 341.00 0.38%
01.07.2005 351 046.30 350 090.40 955.90 0.27% 348 716.60 2 329.70 0.67%
01.04.2005 350 090.40 349 659.80 430.60 0.12% 346 053.20 4 037.20 1.17%
01.01.2005 349 659.80 349 499.80 160.00 0.05% 344 674.70 4 985.10 1.45%
01.10.2004 349 499.80 348 716.60 783.20 0.22% 342 662.10 6 837.70 2.00%
01.07.2004 348 716.60 346 053.20 2 663.40 0.77% 337 016.00 11 700.60 3.47%
01.04.2004 346 053.20 344 674.70 1 378.50 0.40% 338 645.20 7 408.00 2.19%
01.01.2004 344 674.70 342 662.10 2 012.60 0.59% 342 566.10 2 108.60 0.62%
01.10.2003 342 662.10 337 016.00 5 646.10 1.68% 336 108.50 6 553.60 1.95%
01.07.2003 337 016.00 338 645.20 -1 629.20 -0.48% 332 005.10 5 010.90 1.51%
01.04.2003 338 645.20 342 566.10 -3 920.90 -1.14% 332 098.70 6 546.50 1.97%
01.01.2003 342 566.10 336 108.50 6 457.60 1.92% 333 918.40 8 647.70 2.59%
01.10.2002 336 108.50 332 005.10 4 103.40 1.24% - - -
01.07.2002 332 005.10 332 098.70 -93.60 -0.03% - - -
01.04.2002 332 098.70 333 918.40 -1 819.70 -0.54% - - -
01.01.2002 333 918.40 - - - - - -

Ekonomické ukazatele České národní banky


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Fixed assets (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Fixed assets (Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - assets (levels))
Fixed assets (Monetary aggregates and counterparts - main counterparts of M3 (levels))
Fixed assets (Monetary aggregates and counterparts - main counterparts of M3 (flows))
Fixed assets (Monetary aggregates and counterparts - main counterparts of M3 (monthly growth rates) %)
Fixed assets (Monetary aggregates and counterparts - main counterparts of M3 (annual growth rates) %)
Fixed assets (Investment fund balance sheet (without MMF))
Fixed assets (Equity funds balance sheet)
Fixed assets (Bond funds balance sheet)
Fixed assets (Mixed funds balance sheet)
Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets (Balance sheet of the Czech National Bank)
External assets (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Fixed assets (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Remaining assets (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Aggregated balance sheet of the Czech MFIs (excluding the CNB) - assets (Aggregated balance sheet of the Czech MFIs (excluding the CNB))
Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - assets (levels) (Levels)
External assets (Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - assets (levels))
Fixed assets (Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - assets (levels))
Remaining assets (Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - assets (levels))
Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - assets (flows) (Flows)

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 10.000 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992. Zdroj dat: ČNB ARAD

Zobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.