Základní ukazatele (Investiční pozice vůči zahraničí - čtvrtletí) - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 
Vyberte statistický ukazatel pro zobrazení hodnot a grafu vývoje nebo se podívejte na poslední hodnoty.

Investiční pozice vůči zahraničí v mil. CZK

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.12.2020 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 0 - Investiční pozice vůči zahraničí - saldo - 709 577.60 - 552 979.30 28.32% -1 166 693.80 -39.18%
UK2 0 - Investiční pozice vůči zahraničí - aktiva 7 544 282.90 7 612 486.80 -0.90% 7 060 910.30 6.85%
UK3 0 - Investiční pozice vůči zahraničí - pasiva 8 253 860.60 8 165 466.10 1.08% 8 227 604.10 0.32%
UK4 1 - Přímé investice - saldo -2 835 033.60 -2 715 400.40 4.41% -2 834 814.00 0.01%
UK5 1 - Přímé investice - aktiva 1 807 188.00 1 781 702.70 1.43% 1 653 031.10 9.33%
UK6 1 - Přímé investice - pasiva 4 642 221.60 4 497 103.10 3.23% 4 487 845.10 3.44%
UK7 1.1 - Akcie a ostatní účasti - saldo -2 460 805.00 -2 367 973.60 3.92% -2 550 327.20 -3.51%
UK8 1.1 - Akcie a ostatní účasti - aktiva 1 165 731.20 1 120 051.10 4.08% 971 030.10 20.05%
UK9 1.1 - Akcie a ostatní účasti - pasiva 3 626 536.20 3 488 024.70 3.97% 3 521 357.30 2.99%
UK10 1.2 - Dluhové nástroje - saldo - 374 228.60 - 347 426.70 7.71% - 284 486.80 31.55%
UK11 1.2 - Dluhové nástroje - aktiva 641 456.80 661 651.60 -3.05% 682 001.10 -5.94%
UK12 1.2 - Dluhové nástroje - pasiva 1 015 685.40 1 009 078.30 0.65% 966 487.80 5.09%
UK13 2 - Portfoliové investice - saldo - 930 301.00 - 819 608.20 13.51% - 833 663.10 11.59%
UK14 2 - Portfoliové investice - aktiva 820 516.50 780 386.70 5.14% 734 053.00 11.78%
UK15 2 - Portfoliové investice - pasiva 1 750 817.60 1 599 994.80 9.43% 1 567 716.10 11.68%
UK16 2.1 - Účasti a podíly v investičních fondech - saldo 313 145.70 307 970.30 1.68% 215 502.00 45.31%
UK17 2.1 - Účasti a podíly v investičních fondech - aktiva 479 510.00 444 018.40 7.99% 408 682.90 17.33%
UK18 2.1 - Účasti a podíly v investičních fondech - pasiva 166 364.40 136 048.10 22.28% 193 180.90 -13.88%
UK19 2.2 - Dluhové cenné papíry - saldo -1 243 446.70 -1 127 578.50 10.28% -1 049 165.10 18.52%
UK20 2.2 - Dluhové cenné papíry - aktiva 341 006.50 336 368.30 1.38% 325 370.10 4.81%
UK21 2.2 - Dluhové cenné papíry - pasiva 1 584 453.20 1 463 946.80 8.23% 1 374 535.20 15.27%
UK22 2.2.1 - Dluhové cenné papíry - Centrální banka - saldo 0.00 0.00 - 0.00 -
UK23 2.2.1 - Dluhové cenné papíry - Centrální banka - aktiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK24 2.2.1 - Dluhové cenné papíry - Centrální banka - pasiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK25 2.2.2 - Dluhové cenné papíry - Instituce přijímající vklady kromě centrální banky - saldo - 517 788.60 - 296 630.10 74.56% - 355 989.30 45.45%
UK26 2.2.2 - Dluhové cenné papíry - Instituce přijímající vklady kromě centrální banky - aktiva 74 684.60 75 932.20 -1.64% 74 983.60 -0.40%
UK27 2.2.2 - Dluhové cenné papíry - Instituce přijímající vklady kromě centrální banky - pasiva 592 473.20 372 562.30 59.03% 430 972.90 37.47%
UK28 2.2.3 - Dluhové cenné papíry - Vládní instituce - saldo - 661 669.10 - 751 096.90 -11.91% - 605 905.10 9.20%
UK29 2.2.3 - Dluhové cenné papíry - Vládní instituce - aktiva 488.20 382.30 27.70% 486.50 0.35%
UK30 2.2.3 - Dluhové cenné papíry - Vládní instituce - pasiva 662 157.30 751 479.20 -11.89% 606 391.60 9.20%
UK31 2.2.4 - Dluhové cenné papíry - Ostatní sektory - saldo -63 989.00 -79 851.50 -19.86% -87 270.60 -26.68%
UK32 2.2.4 - Dluhové cenné papíry - Ostatní sektory - aktiva 265 833.60 260 053.80 2.22% 249 900.10 6.38%
UK33 2.2.4 - Dluhové cenné papíry - Ostatní sektory - pasiva 329 822.60 339 905.30 -2.97% 337 170.70 -2.18%
UK34 3 - Finanční deriváty (jiné než rezervy) a zaměstnanecké opce na akcie - saldo -17 033.80 -28 350.00 -39.92% 694.20 -2 553.73%
UK35 3 - Finanční deriváty (jiné než rezervy) a zaměstnanecké opce na akcie - aktiva 142 813.00 147 094.10 -2.91% 130 432.10 9.49%
UK36 3 - Finanční deriváty (jiné než rezervy) a zaměstnanecké opce na akcie - pasiva 159 846.80 175 444.00 -8.89% 129 737.90 23.21%
UK37 4 - Ostatní investice - saldo - 479 873.00 - 646 960.00 -25.83% - 888 783.80 -46.01%
UK38 4 - Ostatní investice - aktiva 1 221 101.60 1 245 964.10 -2.00% 1 153 521.20 5.86%
UK39 4 - Ostatní investice - pasiva 1 700 974.60 1 892 924.20 -10.14% 2 042 305.00 -16.71%
UK40 5 - Rezervní aktiva - saldo 3 552 663.80 3 657 339.20 -2.86% 3 389 872.80 4.80%
UK41 5 - Rezervní aktiva - aktiva 3 552 663.80 3 657 339.20 -2.86% 3 389 872.80 4.80%

Investiční pozice vůči zahraničí v mil. EUR

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.12.2020 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 0 - Investiční pozice vůči zahraničí - saldo -27 036.70 -20 322.70 33.04% -45 914.80 -41.12%
UK2 0 - Investiční pozice vůči zahraničí - aktiva 287 456.00 279 768.00 2.75% 277 879.20 3.45%
UK3 0 - Investiční pozice vůči zahraničí - pasiva 314 492.70 300 090.60 4.80% 323 793.90 -2.87%
UK4 1 - Přímé investice - saldo - 108 021.90 -99 794.20 8.24% - 111 562.90 -3.17%
UK5 1 - Přímé investice - aktiva 68 858.40 65 479.70 5.16% 65 054.40 5.85%
UK6 1 - Přímé investice - pasiva 176 880.20 165 273.90 7.02% 176 617.30 0.15%
UK7 1.1 - Akcie a ostatní účasti - saldo -93 762.80 -87 025.90 7.74% - 100 367.10 -6.58%
UK8 1.1 - Akcie a ostatní účasti - aktiva 44 417.30 41 163.20 7.91% 38 214.50 16.23%
UK9 1.1 - Akcie a ostatní účasti - pasiva 138 180.10 128 189.10 7.79% 138 581.60 -0.29%
UK10 1.2 - Dluhové nástroje - saldo -14 259.00 -12 768.30 11.68% -11 195.90 27.36%
UK11 1.2 - Dluhové nástroje - aktiva 24 441.10 24 316.50 0.51% 26 839.90 -8.94%
UK12 1.2 - Dluhové nástroje - pasiva 38 700.10 37 084.80 4.36% 38 035.70 1.75%
UK13 2 - Portfoliové investice - saldo -35 446.80 -30 121.60 17.68% -32 808.50 8.04%
UK14 2 - Portfoliové investice - aktiva 31 263.70 28 680.10 9.01% 28 888.40 8.22%
UK15 2 - Portfoliové investice - pasiva 66 710.50 58 801.70 13.45% 61 696.80 8.13%
UK16 2.1 - Účasti a podíly v investičních fondech - saldo 11 931.60 11 318.30 5.42% 8 481.00 40.69%
UK17 2.1 - Účasti a podíly v investičních fondech - aktiva 18 270.50 16 318.20 11.96% 16 083.50 13.60%
UK18 2.1 - Účasti a podíly v investičních fondech - pasiva 6 338.90 4 999.90 26.78% 7 602.60 -16.62%
UK19 2.2 - Dluhové cenné papíry - saldo -47 378.40 -41 439.90 14.33% -41 289.50 14.75%
UK20 2.2 - Dluhové cenné papíry - aktiva 12 993.20 12 361.90 5.11% 12 804.80 1.47%
UK21 2.2 - Dluhové cenné papíry - pasiva 60 371.60 53 801.80 12.21% 54 094.30 11.60%
UK22 2.2.1 - Centrální banka - saldo 0.00 0.00 - 0.00 -
UK23 2.2.1 - Centrální banka - aktiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK24 2.2.1 - Centrální banka - pasiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK25 2.2.2 - Instituce přijímající vklady kromě centrální banky - saldo -19 729.00 -10 901.50 80.97% -14 009.80 40.82%
UK26 2.2.2 - Instituce přijímající vklady kromě centrální banky - aktiva 2 845.70 2 790.60 1.97% 2 950.90 -3.56%
UK27 2.2.2 - Instituce přijímající vklady kromě centrální banky - pasiva 22 574.70 13 692.10 64.87% 16 960.80 33.10%
UK28 2.2.3 - Vládní instituce - saldo -25 211.20 -27 603.70 -8.67% -23 845.10 5.73%
UK29 2.2.3 - Vládní instituce - aktiva 18.60 14.10 31.91% 19.10 -2.62%
UK30 2.2.3 - Vládní instituce - pasiva 25 229.80 27 617.80 -8.65% 23 864.30 5.72%
UK31 2.2.4 - Ostatní sektory - saldo -2 438.10 -2 934.60 -16.92% -3 434.50 -29.01%
UK32 2.2.4 - Ostatní sektory - aktiva 10 128.90 9 557.30 5.98% 9 834.70 2.99%
UK33 2.2.4 - Ostatní sektory - pasiva 12 567.10 12 491.90 0.60% 13 269.20 -5.29%
UK34 3 - Finanční deriváty (jiné než rezervy) a zaměstnanecké opce na akcie - saldo - 649.00 -1 041.90 -37.71% 27.30 -2 477.29%
UK35 3 - Finanční deriváty (jiné než rezervy) a zaměstnanecké opce na akcie - aktiva 5 441.50 5 405.90 0.66% 5 133.10 6.01%
UK36 3 - Finanční deriváty (jiné než rezervy) a zaměstnanecké opce na akcie - pasiva 6 090.60 6 447.80 -5.54% 5 105.80 19.29%
UK37 4 - Ostatní investice - saldo -18 284.40 -23 776.60 -23.10% -34 977.70 -47.73%
UK38 4 - Ostatní investice - aktiva 46 527.00 45 790.70 1.61% 45 396.30 2.49%
UK39 4 - Ostatní investice - pasiva 64 811.40 69 567.20 -6.84% 80 374.10 -19.36%
UK40 5 - Rezervní aktiva - saldo 135 365.40 134 411.60 0.71% 133 407.00 1.47%
UK41 5 - Rezervní aktiva - aktiva 135 365.40 134 411.60 0.71% 133 407.00 1.47%

Investiční pozice vůči zahraničí v mil. USD

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.12.2020 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 0 - Investiční pozice vůči zahraničí - saldo -33 178.00 -23 795.00 39.43% -51 576.00 -35.67%
UK2 0 - Investiční pozice vůči zahraničí - aktiva 352 751.00 327 574.00 7.69% 312 140.00 13.01%
UK3 0 - Investiční pozice vůči zahraničí - pasiva 385 929.00 351 369.00 9.84% 363 715.00 6.11%
UK4 1 - Přímé investice - saldo - 132 559.00 - 116 847.00 13.45% - 125 318.00 5.78%
UK5 1 - Přímé investice - aktiva 84 499.00 76 669.00 10.21% 73 075.00 15.63%
UK6 1 - Přímé investice - pasiva 217 058.00 193 515.00 12.17% 198 393.00 9.41%
UK7 1.1 - Akcie a ostatní účasti - saldo - 115 061.00 - 101 897.00 12.92% - 112 742.00 2.06%
UK8 1.1 - Akcie a ostatní účasti - aktiva 54 507.00 48 197.00 13.09% 42 926.00 26.98%
UK9 1.1 - Akcie a ostatní účasti - pasiva 169 567.00 150 094.00 12.97% 155 668.00 8.93%
UK10 1.2 - Dluhové nástroje - saldo -17 498.00 -14 950.00 17.04% -12 576.00 39.14%
UK11 1.2 - Dluhové nástroje - aktiva 29 993.00 28 472.00 5.34% 30 149.00 -0.52%
UK12 1.2 - Dluhové nástroje - pasiva 47 491.00 43 422.00 9.37% 42 725.00 11.15%
UK13 2 - Portfoliové investice - saldo -43 498.00 -35 269.00 23.33% -36 854.00 18.03%
UK14 2 - Portfoliové investice - aktiva 38 365.00 33 581.00 14.25% 32 450.00 18.23%
UK15 2 - Portfoliové investice - pasiva 81 864.00 68 850.00 18.90% 69 304.00 18.12%
UK16 2.1 - Účasti a podíly v investičních fondech - saldo 14 642.00 13 252.00 10.49% 9 527.00 53.69%
UK17 2.1 - Účasti a podíly v investičních fondech - aktiva 22 421.00 19 107.00 17.34% 18 067.00 24.10%
UK18 2.1 - Účasti a podíly v investičních fondech - pasiva 7 779.00 5 854.00 32.88% 8 540.00 -8.91%
UK19 2.2 - Dluhové cenné papíry - saldo -58 140.00 -48 521.00 19.82% -46 380.00 25.36%
UK20 2.2 - Dluhové cenné papíry - aktiva 15 945.00 14 474.00 10.16% 14 384.00 10.85%
UK21 2.2 - Dluhové cenné papíry - pasiva 74 085.00 62 995.00 17.60% 60 764.00 21.92%
UK22 2.2.1 - Centrální banka - saldo 0.00 0.00 - 0.00 -
UK23 2.2.1 - Centrální banka - aktiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK24 2.2.1 - Centrální banka - pasiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK25 2.2.2 - Instituce přijímající vklady kromě centrální banky - saldo -24 210.00 -12 764.00 89.67% -15 737.00 53.84%
UK26 2.2.2 - Instituce přijímající vklady kromě centrální banky - aktiva 3 492.00 3 267.00 6.89% 3 315.00 5.34%
UK27 2.2.2 - Instituce přijímající vklady kromě centrální banky - pasiva 27 702.00 16 032.00 72.79% 19 052.00 45.40%
UK28 2.2.3 - Vládní instituce - saldo -30 938.00 -32 321.00 -4.28% -26 785.00 15.50%
UK29 2.2.3 - Vládní instituce - aktiva 23.00 16.00 43.75% 22.00 4.55%
UK30 2.2.3 - Vládní instituce - pasiva 30 961.00 32 337.00 -4.26% 26 807.00 15.50%
UK31 2.2.4 - Ostatní sektory - saldo -2 992.00 -3 436.00 -12.92% -3 858.00 -22.45%
UK32 2.2.4 - Ostatní sektory - aktiva 12 430.00 11 190.00 11.08% 11 047.00 12.52%
UK33 2.2.4 - Ostatní sektory - pasiva 15 422.00 14 627.00 5.44% 14 905.00 3.47%
UK34 3 - Finanční deriváty (jiné než rezervy) a zaměstnanecké opce na akcie - saldo - 796.00 -1 220.00 -34.75% 31.00 -2 667.74%
UK35 3 - Finanční deriváty (jiné než rezervy) a zaměstnanecké opce na akcie - aktiva 6 678.00 6 330.00 5.50% 5 766.00 15.82%
UK36 3 - Finanční deriváty (jiné než rezervy) a zaměstnanecké opce na akcie - pasiva 7 474.00 7 550.00 -1.01% 5 735.00 30.32%
UK37 4 - Ostatní investice - saldo -22 438.00 -27 839.00 -19.40% -39 290.00 -42.89%
UK38 4 - Ostatní investice - aktiva 57 096.00 53 615.00 6.49% 50 993.00 11.97%
UK39 4 - Ostatní investice - pasiva 79 533.00 81 455.00 -2.36% 90 284.00 -11.91%
UK40 5 - Rezervní aktiva - saldo 166 113.00 157 379.00 5.55% 149 855.00 10.85%
UK41 5 - Rezervní aktiva - aktiva 166 113.00 157 379.00 5.55% 149 855.00 10.85%
Měsíce
Položky Běžného účtu a kapitálový účet v mil. CZK
Čtvrtletí
Základní ukazatele
Podrobné členění
Vybrané položky Ostatních investic dle sektorů a splatnosti
Kumulace čtvrtletí
Základní ukazatele
Podrobné členění Platební bilance
Vybrané položky Ostatních investic dle sektorů a splatnosti
Investiční pozice vůči zahraničí v mil. USD
Investiční pozice vůči zahraničí - saldo (91 hodnota, 31.12.2020)
Investiční pozice vůči zahraničí - aktiva (91 hodnota, 31.12.2020)
Investiční pozice vůči zahraničí - pasiva (91 hodnota, 31.12.2020)
Přímé investice - saldo (91 hodnota, 31.12.2020)
Přímé investice - aktiva (91 hodnota, 31.12.2020)
Přímé investice - pasiva (91 hodnota, 31.12.2020)
1 - Akcie a ostatní účasti - saldo (91 hodnota, 31.12.2020)
1 - Akcie a ostatní účasti - aktiva (91 hodnota, 31.12.2020)
1 - Akcie a ostatní účasti - pasiva (91 hodnota, 31.12.2020)
2 - Dluhové nástroje - saldo (91 hodnota, 31.12.2020)
2 - Dluhové nástroje - aktiva (91 hodnota, 31.12.2020)
2 - Dluhové nástroje - pasiva (91 hodnota, 31.12.2020)
Portfoliové investice - saldo (91 hodnota, 31.12.2020)
Portfoliové investice - aktiva (91 hodnota, 31.12.2020)
Portfoliové investice - pasiva (91 hodnota, 31.12.2020)
1 - Účasti a podíly v investičních fondech - saldo (91 hodnota, 31.12.2020)
1 - Účasti a podíly v investičních fondech - aktiva (91 hodnota, 31.12.2020)
1 - Účasti a podíly v investičních fondech - pasiva (91 hodnota, 31.12.2020)
2 - Dluhové cenné papíry - saldo (91 hodnota, 31.12.2020)
2 - Dluhové cenné papíry - aktiva (91 hodnota, 31.12.2020)
2 - Dluhové cenné papíry - pasiva (91 hodnota, 31.12.2020)
1 - Centrální banka - saldo (91 hodnota, 31.12.2020)
1 - Centrální banka - aktiva (91 hodnota, 31.12.2020)
1 - Centrální banka - pasiva (91 hodnota, 31.12.2020)
2 - Instituce přijímající vklady kromě centrální banky - saldo (91 hodnota, 31.12.2020)
2 - Instituce přijímající vklady kromě centrální banky - aktiva (91 hodnota, 31.12.2020)
2 - Instituce přijímající vklady kromě centrální banky - pasiva (91 hodnota, 31.12.2020)
3 - Vládní instituce - saldo (91 hodnota, 31.12.2020)
3 - Vládní instituce - aktiva (91 hodnota, 31.12.2020)
3 - Vládní instituce - pasiva (91 hodnota, 31.12.2020)
4 - Ostatní sektory - saldo (91 hodnota, 31.12.2020)
4 - Ostatní sektory - aktiva (91 hodnota, 31.12.2020)
4 - Ostatní sektory - pasiva (91 hodnota, 31.12.2020)
Finanční deriváty (jiné než rezervy) a zaměstnanecké opce na akcie - saldo (91 hodnota, 31.12.2020)
Finanční deriváty (jiné než rezervy) a zaměstnanecké opce na akcie - aktiva (91 hodnota, 31.12.2020)
Finanční deriváty (jiné než rezervy) a zaměstnanecké opce na akcie - pasiva (91 hodnota, 31.12.2020)
Ostatní investice - saldo (91 hodnota, 31.12.2020)
Ostatní investice - aktiva (91 hodnota, 31.12.2020)
Ostatní investice - pasiva (91 hodnota, 31.12.2020)
Rezervní aktiva - saldo (91 hodnota, 31.12.2020)
Rezervní aktiva - aktiva (91 hodnota, 31.12.2020)
Rezervní aktiva - pasiva
Investiční pozice vůči zahraničí v mil. EUR
Investiční pozice vůči zahraničí - saldo (91 hodnota, 31.12.2020)
Investiční pozice vůči zahraničí - aktiva (91 hodnota, 31.12.2020)
Investiční pozice vůči zahraničí - pasiva (91 hodnota, 31.12.2020)
Přímé investice - saldo (91 hodnota, 31.12.2020)
Přímé investice - aktiva (91 hodnota, 31.12.2020)
Přímé investice - pasiva (91 hodnota, 31.12.2020)
1 - Akcie a ostatní účasti - saldo (91 hodnota, 31.12.2020)
1 - Akcie a ostatní účasti - aktiva (91 hodnota, 31.12.2020)
1 - Akcie a ostatní účasti - pasiva (91 hodnota, 31.12.2020)
2 - Dluhové nástroje - saldo (91 hodnota, 31.12.2020)
2 - Dluhové nástroje - aktiva (91 hodnota, 31.12.2020)
2 - Dluhové nástroje - pasiva (91 hodnota, 31.12.2020)
Portfoliové investice - saldo (91 hodnota, 31.12.2020)
Portfoliové investice - aktiva (91 hodnota, 31.12.2020)
Portfoliové investice - pasiva (91 hodnota, 31.12.2020)
1 - Účasti a podíly v investičních fondech - saldo (91 hodnota, 31.12.2020)
1 - Účasti a podíly v investičních fondech - aktiva (91 hodnota, 31.12.2020)
1 - Účasti a podíly v investičních fondech - pasiva (91 hodnota, 31.12.2020)
2 - Dluhové cenné papíry - saldo (91 hodnota, 31.12.2020)
2 - Dluhové cenné papíry - aktiva (91 hodnota, 31.12.2020)
2 - Dluhové cenné papíry - pasiva (91 hodnota, 31.12.2020)
1 - Centrální banka - saldo (91 hodnota, 31.12.2020)
1 - Centrální banka - aktiva (91 hodnota, 31.12.2020)
1 - Centrální banka - pasiva (91 hodnota, 31.12.2020)
2 - Instituce přijímající vklady kromě centrální banky - saldo (91 hodnota, 31.12.2020)
2 - Instituce přijímající vklady kromě centrální banky - aktiva (91 hodnota, 31.12.2020)
2 - Instituce přijímající vklady kromě centrální banky - pasiva (91 hodnota, 31.12.2020)
3 - Vládní instituce - saldo (91 hodnota, 31.12.2020)
3 - Vládní instituce - aktiva (91 hodnota, 31.12.2020)
3 - Vládní instituce - pasiva (91 hodnota, 31.12.2020)
4 - Ostatní sektory - saldo (91 hodnota, 31.12.2020)
4 - Ostatní sektory - aktiva (91 hodnota, 31.12.2020)
4 - Ostatní sektory - pasiva (91 hodnota, 31.12.2020)
Finanční deriváty (jiné než rezervy) a zaměstnanecké opce na akcie - saldo (91 hodnota, 31.12.2020)
Finanční deriváty (jiné než rezervy) a zaměstnanecké opce na akcie - aktiva (91 hodnota, 31.12.2020)
Finanční deriváty (jiné než rezervy) a zaměstnanecké opce na akcie - pasiva (91 hodnota, 31.12.2020)
Ostatní investice - saldo (91 hodnota, 31.12.2020)
Ostatní investice - aktiva (91 hodnota, 31.12.2020)
Ostatní investice - pasiva (91 hodnota, 31.12.2020)
Rezervní aktiva - saldo (91 hodnota, 31.12.2020)
Rezervní aktiva - aktiva (91 hodnota, 31.12.2020)
Rezervní aktiva - pasiva
Investiční pozice vůči zahraničí v mil. CZK
Investiční pozice vůči zahraničí - saldo (91 hodnota, 31.12.2020)
Investiční pozice vůči zahraničí - aktiva (91 hodnota, 31.12.2020)
Investiční pozice vůči zahraničí - pasiva (91 hodnota, 31.12.2020)
Přímé investice - saldo (91 hodnota, 31.12.2020)
Přímé investice - aktiva (91 hodnota, 31.12.2020)
Přímé investice - pasiva (91 hodnota, 31.12.2020)
1 - Akcie a ostatní účasti - saldo (91 hodnota, 31.12.2020)
1 - Akcie a ostatní účasti - aktiva (91 hodnota, 31.12.2020)
1 - Akcie a ostatní účasti - pasiva (91 hodnota, 31.12.2020)
2 - Dluhové nástroje - saldo (91 hodnota, 31.12.2020)
2 - Dluhové nástroje - aktiva (91 hodnota, 31.12.2020)
2 - Dluhové nástroje - pasiva (91 hodnota, 31.12.2020)
Portfoliové investice - saldo (91 hodnota, 31.12.2020)
Portfoliové investice - aktiva (91 hodnota, 31.12.2020)
Portfoliové investice - pasiva (91 hodnota, 31.12.2020)
1 - Účasti a podíly v investičních fondech - saldo (91 hodnota, 31.12.2020)
1 - Účasti a podíly v investičních fondech - aktiva (91 hodnota, 31.12.2020)
1 - Účasti a podíly v investičních fondech - pasiva (91 hodnota, 31.12.2020)
2 - Dluhové cenné papíry - saldo (91 hodnota, 31.12.2020)
2 - Dluhové cenné papíry - aktiva (91 hodnota, 31.12.2020)
2 - Dluhové cenné papíry - pasiva (91 hodnota, 31.12.2020)
1 - Dluhové cenné papíry - Centrální banka - saldo (91 hodnota, 31.12.2020)
1 - Dluhové cenné papíry - Centrální banka - aktiva (91 hodnota, 31.12.2020)
1 - Dluhové cenné papíry - Centrální banka - pasiva (91 hodnota, 31.12.2020)
2 - Dluhové cenné papíry - Instituce přijímající vklady kromě centrální banky - saldo (91 hodnota, 31.12.2020)
2 - Dluhové cenné papíry - Instituce přijímající vklady kromě centrální banky - aktiva (91 hodnota, 31.12.2020)
2 - Dluhové cenné papíry - Instituce přijímající vklady kromě centrální banky - pasiva (91 hodnota, 31.12.2020)
3 - Dluhové cenné papíry - Vládní instituce - saldo (91 hodnota, 31.12.2020)
3 - Dluhové cenné papíry - Vládní instituce - aktiva (91 hodnota, 31.12.2020)
3 - Dluhové cenné papíry - Vládní instituce - pasiva (91 hodnota, 31.12.2020)
4 - Dluhové cenné papíry - Ostatní sektory - saldo (91 hodnota, 31.12.2020)
4 - Dluhové cenné papíry - Ostatní sektory - aktiva (91 hodnota, 31.12.2020)
4 - Dluhové cenné papíry - Ostatní sektory - pasiva (91 hodnota, 31.12.2020)
Finanční deriváty (jiné než rezervy) a zaměstnanecké opce na akcie - saldo (91 hodnota, 31.12.2020)
Finanční deriváty (jiné než rezervy) a zaměstnanecké opce na akcie - aktiva (91 hodnota, 31.12.2020)
Finanční deriváty (jiné než rezervy) a zaměstnanecké opce na akcie - pasiva (91 hodnota, 31.12.2020)
Ostatní investice - saldo (91 hodnota, 31.12.2020)
Ostatní investice - aktiva (91 hodnota, 31.12.2020)
Ostatní investice - pasiva (91 hodnota, 31.12.2020)
Rezervní aktiva - saldo (91 hodnota, 31.12.2020)
Rezervní aktiva - aktiva (91 hodnota, 31.12.2020)
Rezervní aktiva - pasiva

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Základní ukazatele (Investiční pozice vůči zahraničí - čtvrtletí)
Základní ukazatele (Kumulace čtvrtletí)
Základní ukazatele (Kumulace čtvrtletí)
Základní ukazatele (Investiční pozice vůči zahraničí - čtvrtletí)
Základní ukazatele (Kumulace čtvrtletí)
Základní ukazatele (Čtvrtletí)
Základní ukazatele (Čtvrtletí)
z toho: Základní kapitál, celkem (Pasiva, hlavní položky, celkem)
z toho: Základní kapitál, nerezidenti (Pasiva, hlavní položky, nerezidenti)
z toho: Základní kapitál, CZK (Pasiva, hlavní položky, CZK)
z toho: Základní kapitál, EUR (Pasiva, hlavní položky, EUR)
Výroba základních farmaceutických výrobků a farmaceutických přípravků (Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podrobné (Kč+cizí měna))
Výroba základních farmaceutických výrobků a farmaceutických přípravků (Vklady klientů podle odvětví (CZ-NACE) - podrobné (Kč+cizí měna))
Výroba základních kovů, hutní zprac. kovů; (částečné navázání) (Vklady klientů podle odvětví (CZ-NACE) - podrobné (Kč+cizí měna))
Přímé investice v České republice - základní jmění (PASÍVA (v mil. Kč))
AKTIVA - přímé investice v zahraničí - základní jmění (INVESTIČNÍ POZICE VŮČI ZAHRANIČÍ - mil. Kč - souhrnná tabulka)
PASÍVA - přímé investice v České republice - základní jmění (INVESTIČNÍ POZICE VŮČI ZAHRANIČÍ - mil. Kč - souhrnná tabulka)


Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat    

Používání cookies

Copyright © 2000 - 2021

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.