Přímé investice v České republice - základní jmění - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 

Graf hodnot, PASÍVA (v mil. Kč)

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Graf hodnot, PASÍVA (v mil. Kč) (EUR*)

@[$--ERR--]

Graf hodnot, PASÍVA (v mil. Kč) (USD*)

@[$--ERR--]*Pro přepočet hodnot na EUR/USD jsou použity kurzy ČNB ke konci daného období.

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... Přímé investice v České republice - základní jmění - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 31.03.2014 2 525 931.90
Min 31.12.1993 102 539.10

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
30.06.2014 2 511 915.10 2 525 931.90 -14 016.80 -0.55% 2 430 459.00 81 456.10 3.35%
31.03.2014 2 525 931.90 2 498 218.40 27 713.50 1.11% 2 405 318.30 120 613.60 5.01%
31.12.2013 2 498 218.40 2 473 650.50 24 567.90 0.99% 2 342 626.00 155 592.40 6.64%
30.09.2013 2 473 650.50 2 430 459.00 43 191.50 1.78% 2 296 890.90 176 759.60 7.70%
30.06.2013 2 430 459.00 2 405 318.30 25 140.70 1.05% 2 251 155.90 179 303.10 7.96%
31.03.2013 2 405 318.30 2 342 626.00 62 692.30 2.68% 2 222 961.10 182 357.20 8.20%
31.12.2012 2 342 626.00 2 296 890.90 45 735.10 1.99% 2 159 685.80 182 940.20 8.47%
30.09.2012 2 296 890.90 2 251 155.90 45 735.00 2.03% 2 161 923.50 134 967.40 6.24%
30.06.2012 2 251 155.90 2 222 961.10 28 194.80 1.27% 2 182 892.10 68 263.80 3.13%
31.03.2012 2 222 961.10 2 159 685.80 63 275.30 2.93% 2 187 955.20 35 005.90 1.60%
31.12.2011 2 159 685.80 2 161 923.50 -2 237.70 -0.10% 2 187 299.10 -27 613.30 -1.26%
30.09.2011 2 161 923.50 2 182 892.10 -20 968.60 -0.96% 2 168 662.90 -6 739.40 -0.31%
30.06.2011 2 182 892.10 2 187 955.20 -5 063.10 -0.23% 2 131 028.00 51 864.10 2.43%
31.03.2011 2 187 955.20 2 187 299.10 656.10 0.03% 2 106 701.00 81 254.20 3.86%
31.12.2010 2 187 299.10 2 168 662.90 18 636.20 0.86% 2 084 104.60 103 194.50 4.95%
30.09.2010 2 168 662.90 2 131 028.00 37 634.90 1.77% 2 007 183.70 161 479.20 8.04%
30.06.2010 2 131 028.00 2 106 701.00 24 327.00 1.15% 1 992 086.50 138 941.50 6.97%
31.03.2010 2 106 701.00 2 084 104.60 22 596.40 1.08% 1 970 845.80 135 855.20 6.89%
31.12.2009 2 084 104.60 2 007 183.70 76 920.90 3.83% 1 950 488.20 133 616.40 6.85%
30.09.2009 2 007 183.70 1 992 086.50 15 097.20 0.76% 1 912 271.50 94 912.20 4.96%
30.06.2009 1 992 086.50 1 970 845.80 21 240.70 1.08% 1 884 793.90 107 292.60 5.69%
31.03.2009 1 970 845.80 1 950 488.20 20 357.60 1.04% 1 859 459.30 111 386.50 5.99%
31.12.2008 1 950 488.20 1 912 271.50 38 216.70 2.00% 1 842 404.20 108 084.00 5.87%
30.09.2008 1 912 271.50 1 884 793.90 27 477.60 1.46% 1 747 594.80 164 676.70 9.42%
30.06.2008 1 884 793.90 1 859 459.30 25 334.60 1.36% 1 652 167.90 232 626.00 14.08%
31.03.2008 1 859 459.30 1 842 404.20 17 055.10 0.93% 1 576 981.00 282 478.30 17.91%
31.12.2007 1 842 404.20 1 747 594.80 94 809.40 5.43% 1 497 465.80 344 938.40 23.03%
30.09.2007 1 747 594.80 1 652 167.90 95 426.90 5.78% 1 450 009.90 297 584.90 20.52%
30.06.2007 1 652 167.90 1 576 981.00 75 186.90 4.77% 1 411 125.10 241 042.80 17.08%
31.03.2007 1 576 981.00 1 497 465.80 79 515.20 5.31% 1 368 284.20 208 696.80 15.25%
31.12.2006 1 497 465.80 1 450 009.90 47 455.90 3.27% 1 316 101.80 181 364.00 13.78%
30.09.2006 1 450 009.90 1 411 125.10 38 884.80 2.76% 1 260 780.00 189 229.90 15.01%
30.06.2006 1 411 125.10 1 368 284.20 42 840.90 3.13% 1 231 833.60 179 291.50 14.55%
31.03.2006 1 368 284.20 1 316 101.80 52 182.40 3.96% 1 143 559.50 224 724.70 19.65%
31.12.2005 1 316 101.80 1 260 780.00 55 321.80 4.39% 1 121 842.30 194 259.50 17.32%
30.09.2005 1 260 780.00 1 231 833.60 28 946.40 2.35% 1 095 428.80 165 351.20 15.09%
30.06.2005 1 231 833.60 1 143 559.50 88 274.10 7.72% 1 065 956.60 165 877.00 15.56%
31.03.2005 1 143 559.50 1 121 842.30 21 717.20 1.94% 1 038 115.30 105 444.20 10.16%
31.12.2004 1 121 842.30 1 095 428.80 26 413.50 2.41% 1 009 391.80 112 450.50 11.14%
30.09.2004 1 095 428.80 1 065 956.60 29 472.20 2.76% 1 061 129.50 34 299.30 3.23%
30.06.2004 1 065 956.60 1 038 115.30 27 841.30 2.68% 1 043 532.30 22 424.30 2.15%
31.03.2004 1 038 115.30 1 009 391.80 28 723.50 2.85% 1 026 498.10 11 617.20 1.13%
31.12.2003 1 009 391.80 1 061 129.50 -51 737.70 -4.88% 1 013 102.90 -3 711.10 -0.37%
30.09.2003 1 061 129.50 1 043 532.30 17 597.20 1.69% 988 171.60 72 957.90 7.38%
30.06.2003 1 043 532.30 1 026 498.10 17 034.20 1.66% 937 851.10 105 681.20 11.27%
31.03.2003 1 026 498.10 1 013 102.90 13 395.20 1.32% 863 884.90 162 613.20 18.82%
31.12.2002 1 013 102.90 988 171.60 24 931.30 2.52% 837 537.30 175 565.60 20.96%
30.09.2002 988 171.60 937 851.10 50 320.50 5.37% 813 601.50 174 570.10 21.46%
30.06.2002 937 851.10 863 884.90 73 966.20 8.56% 788 981.40 148 869.70 18.87%
31.03.2002 863 884.90 837 537.30 26 347.60 3.15% 738 168.70 125 716.20 17.03%
31.12.2001 837 537.30 813 601.50 23 935.80 2.94% 702 217.80 135 319.50 19.27%
30.09.2001 813 601.50 788 981.40 24 620.10 3.12% 664 861.50 148 740.00 22.37%
30.06.2001 788 981.40 738 168.70 50 812.70 6.88% 626 703.80 162 277.60 25.89%
31.03.2001 738 168.70 702 217.80 35 950.90 5.12% 581 157.60 157 011.10 27.02%
31.12.2000 702 217.80 664 861.50 37 356.30 5.62% 538 379.30 163 838.50 30.43%
30.09.2000 664 861.50 626 703.80 38 157.70 6.09% 364 816.50 300 045.00 82.25%
30.06.2000 626 703.80 581 157.60 45 546.20 7.84% 364 816.50 261 887.30 71.79%
31.03.2000 581 157.60 538 379.30 42 778.30 7.95% 364 816.50 216 341.10 59.30%
31.12.1999 538 379.30 364 816.50 173 562.80 47.58% 364 816.50 173 562.80 47.58%
31.12.1998 364 816.50 284 674.70 80 141.80 28.15% 284 674.70 80 141.80 28.15%
31.12.1997 284 674.70 234 301.10 50 373.60 21.50% 234 301.10 50 373.60 21.50%
31.12.1996 234 301.10 195 526.30 38 774.80 19.83% 195 526.30 38 774.80 19.83%
31.12.1995 195 526.30 127 533.50 67 992.80 53.31% 127 533.50 67 992.80 53.31%
31.12.1994 127 533.50 102 539.10 24 994.40 24.38% 102 539.10 24 994.40 24.38%
31.12.1993 102 539.10 - - - - - -

Roční součty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
01.01.2014 5 037 847.00 9 807 646.20 -4 769 799.20 -48.63% 9 807 646.20 -4 769 799.20 -48.63%
01.01.2013 9 807 646.20 9 113 633.90 694 012.30 7.62% 9 113 633.90 694 012.30 7.62%
01.01.2012 9 113 633.90 8 692 456.60 421 177.30 4.85% 8 692 456.60 421 177.30 4.85%
01.01.2011 8 692 456.60 8 593 691.00 98 765.60 1.15% 8 593 691.00 98 765.60 1.15%
01.01.2010 8 593 691.00 8 054 220.60 539 470.40 6.70% 8 054 220.60 539 470.40 6.70%
01.01.2009 8 054 220.60 7 607 012.90 447 207.70 5.88% 7 607 012.90 447 207.70 5.88%
01.01.2008 7 607 012.90 6 819 147.90 787 865.00 11.55% 6 819 147.90 787 865.00 11.55%
01.01.2007 6 819 147.90 5 726 885.00 1 092 262.90 19.07% 5 726 885.00 1 092 262.90 19.07%
01.01.2006 5 726 885.00 4 952 274.90 774 610.10 15.64% 4 952 274.90 774 610.10 15.64%
01.01.2005 4 952 274.90 4 321 343.00 630 931.90 14.60% 4 321 343.00 630 931.90 14.60%
01.01.2004 4 321 343.00 4 140 551.70 180 791.30 4.37% 4 140 551.70 180 791.30 4.37%
01.01.2003 4 140 551.70 3 803 010.50 337 541.20 8.88% 3 803 010.50 337 541.20 8.88%
01.01.2002 3 803 010.50 3 178 288.90 624 721.60 19.66% 3 178 288.90 624 721.60 19.66%
01.01.2001 3 178 288.90 2 574 940.70 603 348.20 23.43% 2 574 940.70 603 348.20 23.43%
01.01.2000 2 574 940.70 538 379.30 2 036 561.40 378.28% 538 379.30 2 036 561.40 378.28%
01.01.1999 538 379.30 364 816.50 173 562.80 47.58% 364 816.50 173 562.80 47.58%
01.01.1998 364 816.50 284 674.70 80 141.80 28.15% 284 674.70 80 141.80 28.15%
01.01.1997 284 674.70 234 301.10 50 373.60 21.50% 234 301.10 50 373.60 21.50%
01.01.1996 234 301.10 195 526.30 38 774.80 19.83% 195 526.30 38 774.80 19.83%
01.01.1995 195 526.30 127 533.50 67 992.80 53.31% 127 533.50 67 992.80 53.31%
01.01.1994 127 533.50 102 539.10 24 994.40 24.38% 102 539.10 24 994.40 24.38%
01.01.1993 102 539.10 - - - - - -

Graf jako obrázek

Přímé investice v České republice - základní jmění - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Přímé investice v České republice - základní jmění (PASÍVA (v mil. Kč))
Přímé investice v České republice - základní jmění (PASÍVA (v mil. EUR))
Přímé investice v České republice - základní jmění (PASÍVA (v mil. USD))
z toho: Základní kapitál, celkem (Pasiva, hlavní položky, celkem)
z toho: Základní kapitál, nerezidenti (Pasiva, hlavní položky, nerezidenti)
z toho: Základní kapitál, CZK (Pasiva, hlavní položky, CZK)
z toho: Základní kapitál, EUR (Pasiva, hlavní položky, EUR)
Výroba základních farmaceutických výrobků a farmaceutických přípravků (Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podrobné (Kč+cizí měna))
Výroba základních farmaceutických výrobků a farmaceutických přípravků (Vklady klientů podle odvětví (CZ-NACE) - podrobné (Kč+cizí měna))
Výroba základních kovů, hutní zprac. kovů; (částečné navázání) (Vklady klientů podle odvětví (CZ-NACE) - podrobné (Kč+cizí měna))
Přímé investice v České republice - celkem (PASÍVA (v mil. Kč))
Přímé investice v České republice - základní jmění (PASÍVA (v mil. Kč))
Přímé investice v České republice - ostatní kapitál (PASÍVA (v mil. Kč))


Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Školení Počasí

Kalkulačka

Výpočet čisté mzdy

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Důchodová kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Běžné účty

Hypotéky

Stavební spoření

Podílové fondy

Směnárny - Euro, Dolar

Úřad práce

Investice

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Penzijní fondy

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Nový občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - TÜV spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2018

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů | Cookies