PASÍVA (v mil. Kč) (Kumulace čtvrtletí»Základní ukazatele) - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 

Poslední hodnoty

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.06.2014 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Celkem 5 018 397.00 4 931 770.80 1.76% 4 688 625.40 7.03%
UK2 Přímé investice v České republice - celkem 2 760 733.10 2 717 663.10 1.58% 2 685 347.00 2.81%
UK3 Přímé investice v České republice - základní jmění 2 511 915.10 2 525 931.90 -0.55% 2 430 459.00 3.35%
UK4 Přímé investice v České republice - ostatní kapitál 248 818.00 191 731.20 29.77% 254 888.00 -2.38%
UK5 Portfoliové investice - celkem 971 015.50 1 024 145.60 -5.19% 902 666.80 7.57%
UK6 Portfoliové investice - majetkové cenné papíry a účasti 169 705.00 171 102.20 -0.82% 136 654.00 24.19%
UK7 Portfoliové investice - dluhové cenné papíry 801 310.50 853 043.40 -6.06% 766 012.80 4.61%
UK8 Finanční deriváty 74 865.40 84 087.10 -10.97% 79 483.00 -5.81%
UK9 Ostatní investice - celkem 1 211 783.00 1 105 875.00 9.58% 1 021 128.60 18.67%
UK10 Ostatní investice - dlouhodobé - celkem 500 656.50 516 403.00 -3.05% 507 489.40 -1.35%
UK11 Ostatní investice - dlouhodobé - ČNB 0.00 0.00 - 0.00 -
UK12 Ostatní investice - dlouhodobé - obchodní banky 97 886.30 99 103.80 -1.23% 92 857.40 5.42%
UK13 Ostatní investice - dlouhodobé - vláda 121 793.30 126 514.50 -3.73% 121 150.40 0.53%
UK14 Ostatní investice - dlouhodobé - ostatní sektory 280 976.90 290 784.70 -3.37% 293 481.60 -4.26%
UK15 Ostatní investice - krátkodobé - celkem 711 126.50 589 472.00 20.64% 513 639.20 38.45%
UK16 Ostatní investice - krátkodobé - ČNB 715.50 1 546.60 -53.74% 4 668.90 -84.68%
UK17 Ostatní investice - krátkodobé - obchodní banky 505 631.90 373 049.30 35.54% 320 423.50 57.80%
UK18 Ostatní investice - krátkodobé - vláda 0.00 0.00 - 2 839.30 -
UK19 Ostatní investice - krátkodobé - ostatní sektory 204 779.10 214 876.10 -4.70% 185 707.50 10.27%

Celkem

ObdobíHodnota
30.06.2014 5 018 397.00
31.03.2014 4 931 770.80
31.12.2013 4 952 990.90
30.09.2013 4 660 888.70
30.06.2013 4 688 625.40
31.03.2013 4 649 656.50
31.12.2012 4 571 709.30
30.09.2012 4 528 909.70
30.06.2012 4 528 057.50
31.03.2012 4 467 875.70
Další »
Celkem,PASÍVA (v mil. Kč)

Přímé investice v České republice - celkem

ObdobíHodnota
30.06.2014 2 760 733.10
31.03.2014 2 717 663.10
31.12.2013 2 705 101.40
30.09.2013 2 688 661.20
30.06.2013 2 685 347.00
31.03.2013 2 663 897.30
31.12.2012 2 600 877.00
30.09.2012 2 551 695.60
30.06.2012 2 502 514.20
31.03.2012 2 470 873.00
Další »
Přímé investice v České republice - celkem,PASÍVA (v mil. Kč)

Přímé investice v České republice - základní jmění

ObdobíHodnota
30.06.2014 2 511 915.10
31.03.2014 2 525 931.90
31.12.2013 2 498 218.40
30.09.2013 2 473 650.50
30.06.2013 2 430 459.00
31.03.2013 2 405 318.30
31.12.2012 2 342 626.00
30.09.2012 2 296 890.90
30.06.2012 2 251 155.90
31.03.2012 2 222 961.10
Další »
Přímé investice v České republice - základní jmění,PASÍVA (v mil. Kč)

Přímé investice v České republice - ostatní kapitál

ObdobíHodnota
30.06.2014 248 818.00
31.03.2014 191 731.20
31.12.2013 206 883.00
30.09.2013 215 010.80
30.06.2013 254 888.00
31.03.2013 258 579.00
31.12.2012 258 251.10
30.09.2012 254 804.70
30.06.2012 251 358.30
31.03.2012 247 912.00
Další »
Přímé investice v České republice - ostatní kapitál,PASÍVA (v mil. Kč)

Portfoliové investice - celkem

ObdobíHodnota
30.06.2014 971 015.50
31.03.2014 1 024 145.60
31.12.2013 980 852.50
30.09.2013 905 790.10
30.06.2013 902 666.80
31.03.2013 873 646.90
31.12.2012 867 305.60
30.09.2012 879 660.60
30.06.2012 859 644.20
31.03.2012 836 204.80
Další »
Portfoliové investice - celkem,PASÍVA (v mil. Kč)

Portfoliové investice - majetkové cenné papíry a účasti

ObdobíHodnota
30.06.2014 169 705.00
31.03.2014 171 102.20
31.12.2013 154 580.10
30.09.2013 148 068.30
30.06.2013 136 654.00
31.03.2013 153 920.40
31.12.2012 170 644.60
30.09.2012 190 717.80
30.06.2012 180 542.80
31.03.2012 194 350.80
Další »
Portfoliové investice - majetkové cenné papíry a účasti,PASÍVA (v mil. Kč)

Portfoliové investice - dluhové cenné papíry

ObdobíHodnota
30.06.2014 801 310.50
31.03.2014 853 043.40
31.12.2013 826 272.40
30.09.2013 757 721.80
30.06.2013 766 012.80
31.03.2013 719 726.50
31.12.2012 696 661.00
30.09.2012 688 942.80
30.06.2012 679 101.40
31.03.2012 641 854.00
Další »
Portfoliové investice - dluhové cenné papíry,PASÍVA (v mil. Kč)

Finanční deriváty

ObdobíHodnota
30.06.2014 74 865.40
31.03.2014 84 087.10
31.12.2013 85 229.50
30.09.2013 74 441.40
30.06.2013 79 483.00
31.03.2013 91 587.50
31.12.2012 105 958.40
30.09.2012 130 177.40
30.06.2012 128 844.70
31.03.2012 121 917.20
Další »
Finanční deriváty,PASÍVA (v mil. Kč)

Ostatní investice - celkem

ObdobíHodnota
30.06.2014 1 211 783.00
31.03.2014 1 105 875.00
31.12.2013 1 181 807.50
30.09.2013 991 995.90
30.06.2013 1 021 128.60
31.03.2013 1 020 524.80
31.12.2012 997 568.30
30.09.2012 967 376.00
30.06.2012 1 037 054.30
31.03.2012 1 038 880.70
Další »
Ostatní investice - celkem,PASÍVA (v mil. Kč)

Ostatní investice - dlouhodobé - celkem

ObdobíHodnota
30.06.2014 500 656.50
31.03.2014 516 403.00
31.12.2013 514 866.90
30.09.2013 498 805.00
30.06.2013 507 489.40
31.03.2013 509 621.90
31.12.2012 506 955.10
30.09.2012 499 914.80
30.06.2012 511 540.70
31.03.2012 510 597.70
Další »
Ostatní investice - dlouhodobé - celkem,PASÍVA (v mil. Kč)

Ostatní investice - dlouhodobé - ČNB

ObdobíHodnota
30.06.2014 0.00
31.03.2014 0.00
31.12.2013 0.00
30.09.2013 0.00
30.06.2013 0.00
31.03.2013 0.00
31.12.2012 0.00
30.09.2012 0.00
30.06.2012 0.00
31.03.2012 0.00
Další »
Ostatní investice - dlouhodobé - ČNB,PASÍVA (v mil. Kč)

Ostatní investice - dlouhodobé - obchodní banky

ObdobíHodnota
30.06.2014 97 886.30
31.03.2014 99 103.80
31.12.2013 99 682.70
30.09.2013 85 258.10
30.06.2013 92 857.40
31.03.2013 92 106.10
31.12.2012 96 351.90
30.09.2012 96 079.10
30.06.2012 102 895.60
31.03.2012 104 718.80
Další »
Ostatní investice - dlouhodobé - obchodní banky,PASÍVA (v mil. Kč)

Ostatní investice - dlouhodobé - vláda

ObdobíHodnota
30.06.2014 121 793.30
31.03.2014 126 514.50
31.12.2013 127 586.00
30.09.2013 119 361.00
30.06.2013 121 150.40
31.03.2013 122 354.20
31.12.2012 123 456.60
30.09.2012 120 308.20
30.06.2012 115 150.60
31.03.2012 116 010.50
Další »
Ostatní investice - dlouhodobé - vláda,PASÍVA (v mil. Kč)

Ostatní investice - dlouhodobé - ostatní sektory

ObdobíHodnota
30.06.2014 280 976.90
31.03.2014 290 784.70
31.12.2013 287 598.30
30.09.2013 294 185.90
30.06.2013 293 481.60
31.03.2013 295 161.70
31.12.2012 287 146.60
30.09.2012 283 527.50
30.06.2012 293 494.40
31.03.2012 289 868.40
Další »
Ostatní investice - dlouhodobé - ostatní sektory,PASÍVA (v mil. Kč)

Ostatní investice - krátkodobé - celkem

ObdobíHodnota
30.06.2014 711 126.50
31.03.2014 589 472.00
31.12.2013 666 940.60
30.09.2013 493 190.80
30.06.2013 513 639.20
31.03.2013 510 902.90
31.12.2012 490 613.20
30.09.2012 467 461.20
30.06.2012 525 513.70
31.03.2012 528 283.00
Další »
Ostatní investice - krátkodobé - celkem,PASÍVA (v mil. Kč)

Ostatní investice - krátkodobé - ČNB

ObdobíHodnota
30.06.2014 715.50
31.03.2014 1 546.60
31.12.2013 2 599.90
30.09.2013 3 998.50
30.06.2013 4 668.90
31.03.2013 1 743.40
31.12.2012 957.10
30.09.2012 2 738.80
30.06.2012 1 666.10
31.03.2012 758.10
Další »
Ostatní investice - krátkodobé - ČNB,PASÍVA (v mil. Kč)

Ostatní investice - krátkodobé - obchodní banky

ObdobíHodnota
30.06.2014 505 631.90
31.03.2014 373 049.30
31.12.2013 438 929.90
30.09.2013 301 677.40
30.06.2013 320 423.50
31.03.2013 313 441.60
31.12.2012 281 968.40
30.09.2012 260 339.90
30.06.2012 316 931.70
31.03.2012 321 039.10
Další »
Ostatní investice - krátkodobé - obchodní banky,PASÍVA (v mil. Kč)

Ostatní investice - krátkodobé - vláda

ObdobíHodnota
30.06.2014 0.00
31.03.2014 0.00
31.12.2013 1 106.50
30.09.2013 1 482.10
30.06.2013 2 839.30
31.03.2013 2 826.40
31.12.2012 31.20
30.09.2012 0.00
30.06.2012 0.00
31.03.2012 0.00
Další »
Ostatní investice - krátkodobé - vláda,PASÍVA (v mil. Kč)

Ostatní investice - krátkodobé - ostatní sektory

ObdobíHodnota
30.06.2014 204 779.10
31.03.2014 214 876.10
31.12.2013 224 304.30
30.09.2013 186 032.90
30.06.2013 185 707.50
31.03.2013 192 891.50
31.12.2012 207 656.50
30.09.2012 204 382.50
30.06.2012 206 915.90
31.03.2012 206 485.80
Další »
Ostatní investice - krátkodobé - ostatní sektory,PASÍVA (v mil. Kč)

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
PASÍVA (v mil. Kč) (Základní ukazatele)
4.1.2) Non-financial corporations: Loans over CZK 7,5 mil and up to CZK 30 mil - interest rate (% p.a. (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))
(4.1.2) Non-financial corporations: Loans over CZK 7,5 mil and up to CZK 30 mil - volume (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))
1 Úvěry s obj. do 30 mil. CZK - sazba (% p. a.) (Úvěry poskytnuté bankami nefinančním podnikům v ČR - v EUR)
1 Úvěry s obj. do 7,5 mil. CZK - sazba (% p. a.) (Úvěry poskytnuté bankami nefinančním podnikům v ČR - v EUR)
2 Úvěry s obj. 7,5 - 30 mil. CZK - sazba (% p. a.) (Úvěry poskytnuté bankami nefinančním podnikům v ČR - v EUR)
2 Úvěry s obj. nad 30 mil. CZK - sazba (% p. a.) (Úvěry poskytnuté bankami nefinančním podnikům v ČR - v EUR)
1 Úvěry s obj. do 30 mil. CZK - objem (Úvěry poskytnuté bankami nefinančním podnikům v ČR - v EUR)
1 Úvěry s obj. do 7,5 mil. CZK - objem (Úvěry poskytnuté bankami nefinančním podnikům v ČR - v EUR)
2 Úvěry s obj. 7,5 - 30 mil. CZK - objem (Úvěry poskytnuté bankami nefinančním podnikům v ČR - v EUR)
2 Úvěry s obj. nad 30 mil. CZK - objem (Úvěry poskytnuté bankami nefinančním podnikům v ČR - v EUR)

Zobrazit sloupec 
Kurzy měn | Akcie | Obchodní rejstřík | Zájezdy | Last minute | Meteobox | Bydlet | YAuto | Studium | E
English version
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Dluhopisy Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Počasí

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Úřad práce

Investice

Podílové fondy

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2019

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů | Cookies